Clearing - NR- อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคาร

Clearing - NR- อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคาร

Compute   เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย ใน   SAS
1 -forex- ซื้อขาย สถาบันการศึกษา
Forex- Odense - baneggґrd ศูนย์


ซื้อขาย บัญชี akd ออนไลน์ Fx- ตัวเลือก การซื้อขาย หนังสือ Forex- เด็ก - indir Forex มันด้วย ตัวบ่งชี้ ฟรีดาวน์โหลด Forex- Excel ซื้อขาย DFD สำหรับ การซื้อขายออนไลน์ ระบบ

ความสามารถของอุตสาหกรรมการธนาคารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจและสังคมและในกระบวนการที่นำลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงพับจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า เรามีความเชื่อมั่นอย่างดีว่าลูกค้าพึงพอใจเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของเรา เรารู้สึกว่าธนาคาร MAHARASHTRA มีความต้องการที่จะเป็นมิตรกับลูกค้ามากขึ้นธนาคารควรออกข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับลูกค้า แนวคิดเรื่องสิทธิพลเมืองได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเติมเต็มความต้องการนี้และเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้น เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยการปรึกษาหารือกับผู้ใช้บริการและให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงมาฮาร์ทซิสเต็มต่อความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่และพนักงานของธนาคาร กฎบัตรสำหรับลูกค้านี้ไม่เพียง แต่อธิบายถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของเราควบคู่ไปกับวิธีการแก้ไขปัญหาเท่านั้น แต่ยังระบุถึงความรับผิดชอบของลูกค้าในการปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพในความสัมพันธ์กับลูกค้า - ธนาคาร นี่ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายที่สร้างสิทธิและหน้าที่ กฎบัตรได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติด้านการธนาคารอย่างเป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า เราต้องการรับทราบถึงความริเริ่มของกระทรวงการคลังรัฐบาลอินเดียและกระทรวงการปฏิรูปการปกครองและการร้องทุกข์สาธารณะเพื่อสนับสนุนให้เราออกกฎบัตรนี้ เราให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอกับลูกค้าของเราผ่านการสัมมนาต่างๆ Customer Meets เป็นต้นเพื่อประเมินปรับปรุงและขยายขอบเขตการบริการให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามลูกค้าของเราทุกคนจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงประสบการณ์ในการให้บริการต่างๆของธนาคารและขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎบัตรนี้ เราตั้งใจที่จะนำมันออกมาในภาษาภูมิภาคอื่น ๆ อีกมากมายในปีต่อ ๆ มา ข้อมูลนี้ไม่ควรถือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สร้างสิทธิและภาระหน้าที่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างลูกค้ากับธนาคารและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเพียงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการต่างๆที่มีให้ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้น แต่ละบริการมีข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดที่สามารถขอได้เมื่อมีการร้องขอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหรือเขียนถึงสำนักงานสาขาสำนักงานภูมิภาคหรือสำนักงานใหญ่ของเราหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่: bankofmaharashtra.in Common Practices and Our Branches แสดงเวลาทำการ ให้บริการสุภาพ เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าทุกคนที่เข้าร่วมในห้องโถงธนาคารในตอนปิดทำการ จัดให้มี Inquiry แยกกันหรือขอความช่วยเหลือจากคุณได้ที่สาขาขนาดใหญ่ เสนอสถานที่ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าบัญชีเงินฝากทั้งหมด (เช่นบัญชีเปิดในฐานะบุคคลธรรมดา) และผู้เช่าตู้เซฟทั้งหมด (เช่นผู้เช่ารายย่อย) แสดงอัตราดอกเบี้ยสำหรับแผนการฝากเงินต่างๆเป็นครั้งคราว แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการฝากเงินต่างๆของธนาคาร ฉบับร่างความต้องการคำสั่งจ่ายเงิน ฯลฯ เวลาที่แสดง - บรรทัดฐานสำหรับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเครดิตล่าช้าของการตรวจสอบ outstation ตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศอินเดีย (RBI) เป็นครั้งคราว ให้เครดิตทันทีในแง่ของ outstation และการตรวจสอบท้องถิ่นเกินขีด จำกัด ที่ระบุภายใต้เงื่อนไขบางประการตามที่ RBI แนะนำโดยสม่ำเสมอ ให้กล่องคำร้องเรียนในสถานที่ของสาขา แสดงที่อยู่สำนักงานระดับภูมิภาคและส่วนกลางรวมทั้งเจ้าหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการกับความคับข้องใจของลูกค้า ลูกค้าต้องได้รับการร้องขอจากลูกค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดูแลรักษาสมุดเช็คและสมุดเช็คที่ปลอดภัย ควรใช้คาร์บอนย้อนกลับขณะเขียนเช็ค ตรวจสอบผู้รับเงินข้ามบัญชีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตรวจสอบรายละเอียดของเช็คคือวันที่จำนวนเงินในคำพูดและตัวเลขข้าม ฯลฯ ก่อนที่จะออก เท่าที่จะเป็นไปได้ตรวจสอบปัญหาหลังจากปัดเศษเงินไปใกล้รูปี ไม่ต้องออกเช็คโดยไม่มียอดเงินคงเหลือเพียงพอที่จะรักษายอดเงินคงเหลือขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด ส่งเช็คและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ตามไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์ นำสมุดบัญชีเงินฝากในขณะที่ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยใช้ใบถอนเงิน ดูสมุดอัพเดทเป็นครั้งคราว ใช้สถานที่สรรหา จดบันทึกหมายเลขบัญชีรายละเอียด FDR, หมายเลขตู้เก็บของ ฯลฯ แยกต่างหาก แจ้งเปลี่ยนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ที่สาขา แจ้งการสูญหายของตั๋วสัญญาใช้เงินใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำใบเช็คเอาท์กุญแจตู้เก็บกุญแจ ฯลฯ ให้แก่สาขาทันที มีคำแนะนำสถานที่สำหรับทำธุรกรรมซ้ำ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการของเรา จ่ายดอกเบี้ยผ่อนชำระค่าเช่าตู้เก็บของและอื่น ๆ ตามกำหนดเวลา บริการที่มีให้บริการเช่น ATM, ECS, EFT ฯลฯ หากนำเสนอโดยสาขา นำข้อบกพร่องใด ๆ ในการให้บริการไปแจ้งให้ทราบของสาขา ไม่ต้องลงลายมือชื่อเช็คเปล่า และอย่าบันทึกลายเซ็นของคุณลงในสมุดเช็คหรือสมุดเช็ค ไม่แนะนำบุคคลที่ไม่รู้จักคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี (บัญชีธนาคารออมทรัพย์) บัญชีเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคล (ลูกค้าบุคคล) ปฏิบัติตามนิสัยในการออมเงินและเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตของเงิน จำนวนเงินที่สามารถฝากถอนออกจากบัญชีเหล่านี้โดยการตรวจสอบใบถอนตัว ช่วยให้ลูกค้าสามารถเก็บเงินสดขั้นต่ำไว้ที่บ้านได้นอกจากความสนใจ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นที่นิยมมาก บัญชีเหล่านี้สามารถเปิดได้โดยบุคคลที่มีสิทธิ์และหน่วยงานบางแห่ง (ตามที่ได้รับอนุมัติโดยธนาคารแห่งประเทศอินเดีย (RBI) ตามที่กฎหมายกำหนดในขณะที่เปิดบัญชีนี้เราจะตอบสนองตัวตนเกี่ยวกับตัวตนรวมถึงการตรวจสอบที่อยู่ของบุคคลที่กำลังแสวงหา เปิดบัญชีเพื่อช่วยในการปกป้องลูกค้าที่คาดหวังประชาชนและตัวเราเองต่อการฉ้อฉลและการใช้ผิดประเภทอื่น ๆ ของระบบธนาคารธนาคารต้องการให้บุคคลที่เปิดบัญชีเป็นที่ยอมรับของธนาคารได้ ธนาคารจำเป็นต้องได้รับภาพถ่ายล่าสุด 2 รูปแบบของบุคคลที่เปิดบัญชีตามคำแถลง RBI ธนาคารจำเป็นต้องขอหมายเลขบัญชีถาวร (PAN) หรือหมายเลขทะเบียนทั่วไป (GIR) หรือได้รับประกาศในแบบฟอร์มเลขที่ 60 หรือ 61 ตามพรบ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (มาตรา 139 A) จากบุคคลที่เปิดบัญชีธนาคารจะจัดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับลูกค้า ed เพื่อระบุบุคคลที่เปิดบัญชีนอกเหนือจากการแนะนำที่น่าพอใจ เอกสารที่ได้รับการยอมรับตามปกติ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง ฯลฯ ผู้ถือบัญชีต้องรักษายอดเงินขั้นตํ่าไว้ในบัญชี (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) และขึ้นอยู่กับว่าบัญชีนั้น ๆ ผู้ถือต้องการใช้ประโยชน์จากเช็คบุ๊คหรือไม่ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้เป็นครั้งคราวในใบแจ้งค่าบริการที่เกี่ยวข้อง การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้จะดึงดูดค่าบริการ ดอกเบี้ยจ่ายครึ่งปีตามยอดคงเหลือในบัญชีในอัตราที่ประกาศเป็นครั้งคราวให้ดอกเบี้ยจ่ายถึงขั้นต่ำ 1 ต่อครึ่งปี เช็คจะมีการเก็บใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับในนามของผู้ถือบัญชีผ่านบัญชีนี้เท่านั้น เครื่องมือทางการเงินที่ได้รับการรับรองความชอบของผู้ถือบัญชีจะไม่ได้รับผ่านบัญชีออมทรัพย์ บัญชีปัจจุบันสามารถเปิดได้โดยบุคคล บริษัท หุ้นส่วน บริษัท เอกชนและบริษัทมหาชนจำกัด HUFsspecified associates สังคม trusts ฯลฯ ตามที่กฎหมายกำหนดในขณะที่เปิดบัญชีนี้เราจะตอบสนองตัวเราเอง เกี่ยวกับบัตรประจำตัวรวมถึงการตรวจสอบที่อยู่ของบุคคลที่ต้องการเปิดบัญชีเพื่อช่วยในการปกป้องลูกค้าที่คาดหวังสมาชิกของสาธารณชนและตัวเราเองต่อการฉ้อโกงและการใช้ผิดประเภทอื่น ๆ ของระบบธนาคาร ธนาคารต้องมีบุคคลที่สามารถเปิดบัญชีได้โดยบุคคลที่ธนาคารยอมรับได้ ธนาคารจำเป็นต้องขอรับภาพถ่ายล่าสุด 2 รูปแบบของบุคคลที่เปิดบัญชีกับ R.B.I. สั่ง ธนาคารจะต้องขอหมายเลขบัญชีถาวร (PAN) หรือหมายเลขทะเบียนทั่วไป (GIR) Number หรือได้รับประกาศในแบบฟอร์มเลขที่ 60 หรือ 61 ตามกฎหมายภาษีเงินได้ (vide มาตรา 139) จากบุคคลที่เปิดบัญชี ( เช่นคู่ค้าของ RegisteredUnregistered Partnership เช่นเดียวกับ บริษัท จดทะเบียนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ธนาคารจะจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการระบุบุคคลที่เปิดบัญชีนอกเหนือจากการแนะนำที่น่าพอใจ เอกสารที่ได้รับการยอมรับตามปกติคือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวหรือบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางเป็นต้นจํานวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้เป็นครั้งคราวจะต้องได้รับการดูแล ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยในยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน มีการคิดค่าบริการสำหรับ บัญชีแยกประเภททั่วไปสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบผู้ดูแลบัญชีผู้ชำระบัญชี ฯลฯ สามารถติดต่อผู้จัดการสาขาได้ซึ่งจะช่วยในการเปิดบัญชีประเภทนี้ . ตามคำชี้แจงของ RBI ผู้ยื่นคำขอ (เช่นผู้เปิดบัญชี) ควรประกาศในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีหรือแยกต่างหากออกจากกันว่าเขาไม่ได้รับสินเชื่อใด ๆ กับธนาคารใด ๆ และถ้าเขาไม่ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ เขาควรจะระบุรายละเอียดทั้งหมด ธนาคารและชื่อของสาขาที่เขาได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ขอบเขตการให้บริการของลูกค้า (BANKER RELATIONSHIP) (บัญชีเงินฝากระยะยาว) ธนาคารได้จัดทำรูปแบบเงินฝากต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ลงทุนในทุกวิถีชีวิต เจ้าหน้าที่สาขายินดีที่จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านการลงทุนในรูปแบบการรับฝากเงินต่างๆตามข้อกำหนดของคุณ บัญชีเงินฝากประจำสามารถเปิดได้โดยบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัท เอกชนและบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท ร่วมทุน HUFs และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดในขณะที่เปิดบัญชีนี้เราจะตอบสนองตัวตนของเรารวมถึงการตรวจสอบที่อยู่ของบุคคลที่ต้องการ เปิดบัญชีเพื่อช่วยในการปกป้องลูกค้าที่คาดหวังสมาชิกของสาธารณชนและตัวเราเองจากการฉ้อโกงและการใช้ผิดประเภทอื่น ๆ ของระบบธนาคาร ธนาคารต้องการให้บุคคลที่เปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีกับบุคคลที่สามารถเปิดบัญชีได้ 2 รูปแบบตามที่ R.B.I. สั่ง ธนาคารจะต้องขอหมายเลขบัญชีถาวร (PAN) หรือหมายเลขทะเบียนทั่วไป (GIR) Number หรือได้รับประกาศในแบบฟอร์มเลขที่ 60 หรือ 61 ตามกฎหมายภาษีเงินได้ (vide มาตรา 139) จากบุคคลที่เปิดบัญชี ธนาคารจะจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการระบุตัวบุคคลที่เปิดบัญชีนอกเหนือจากการแนะนำที่น่าพอใจ เอกสารที่ได้รับการยอมรับตามปกติคือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประทานบัตรหรือบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางเป็นต้นการถอนเงินก่อนกําหนดจะได้รับอนุญาตเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในอัตราดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาที่เงินฝากได้เรียกใช้หรือที่ทําสัญญา อัตราใดจะต่ำกว่าและขึ้นอยู่กับการลงโทษหากมีการกำหนดโดยธนาคาร จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเมื่อมีการถอนเงินก่อนกำหนดซึ่งยังคงอยู่กับธนาคารไม่ถึง 15 วัน โดยทั่วไปเงินฝากกับเงินฝากจะได้รับอนุญาตยกเว้นในใบรับรองเงินฝาก (CD) เงินกู้ดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยตามอัตราที่ RBI กำหนดหรือเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เงินฝากจะถูกต่ออายุโดยธนาคารในวันครบกำหนดเมื่อมีการร้องขอ เป็นมาตรการในการให้บริการลูกค้าที่ดีธนาคารอาจฝากความลับไว้กับผู้ฝากเงินล่วงหน้าในวันที่ครบกำหนด ดอกเบี้ยของเงินฝากจะต้องชำระเป็นรายเดือนในราคาส่วนลดหรือทุกไตรมาสหรือรวมกันเป็นรายไตรมาส (เช่นการรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ย) หรือในวันที่ครบกำหนดตามตัวเลือกของผู้ฝากเงินตามที่กำหนดในโครงการเงินฝากพิเศษ ดอกเบี้ยเงินฝากที่ค้างชำระจะชำระเมื่อมีการต่ออายุเงินฝากตามที่ธนาคารได้กำหนดเป็นครั้งคราว ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เกินขีด จำกัด ที่เจ้าหน้าที่ภาษีเงินได้กำหนดเป็นครั้งคราว ปัจจุบันหากผลรวมดอกเบี้ยเงินฝากต่อผู้ฝากเงินต่อสาขาต่อปีงบการเงินเกินกว่า Rs.10,000- รายเดียวกันจะต้องได้รับการหักภาษีที่แหล่งที่มา (TDS) ตามอัตราที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ภาษีเงินได้ ผู้ฝากอาจจัดให้มีการประกาศในแบบฟอร์มเลขที่ 15 H โดยเฉพาะเมื่อเริ่มปีงบการเงินเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝากโดยไม่หักภาษี ธนาคารจะออก TDS Certificate เพื่อหักภาษี การชำระยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าที่ถูกปฏิเสธไปสู่การดำรงชีวิตตามคำสั่งของ RBI ธนาคารไม่อาจเรียกร้องการสืบทอดจากทายาทตามกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามธนาคารอาจใช้มาตรการป้องกันดังกล่าวในการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเหมาะสมรวมถึงการยอมรับพันธบัตรค่าชดเชย คำแนะนำในการยืน: สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้จากบัญชีหนึ่งไปยังบัญชีอื่นที่เก็บรักษาไว้ในสาขาเดียวกันสาขาอื่น ๆ ของธนาคารหรือธนาคารอื่นหรือที่อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม SAFE DEPOSIT LOCKERS สิ่งอำนวยความสะดวกในการฝากเงิน ตู้เก็บเงินเป็นบริการเสริมที่ธนาคารนำเสนอ สาขาของธนาคารที่นำเสนอสถานที่นี้จะแสดงข้อมูลนี้ ส่วนที่สำคัญในการให้บริการคือตู้เก็บของอาจได้รับการว่าจ้างจากบุคคล (ไม่ใช่ บริษัท ย่อย) บริษัท บริษัทจำกัดสมาคมและสมาคมที่กำหนดเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสถานที่ตั้งที่เหมาะสำหรับผู้เช่ารายย่อยของตู้ฝากเงิน 3. การสูญเสียคีย์ควรแจ้งให้สาขาทราบทันที ตู้เก็บของมีให้เลือกหลายขนาด ตู้เก็บสัมภาระให้เช่าไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ในกรณีที่เช่าค้างชำระธนาคารจะเรียกเก็บค่าปรับตามที่ได้ตกลงเป็นครั้งคราว ด้วยคำแนะนำแบบยืนค่าเช่าอาจต้องชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้เช่า ธนาคารจะจ้างตู้เก็บของให้กับบุคคลที่ได้รับการแนะนำอย่างถูกต้อง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดตู้เก็บเงินหากค่าเช่าไม่ได้รับการชำระเงินแม้จะแจ้งเป็นหนังสือตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บทความในการรักษาความปลอดภัยบทความเช่นหุ้นหลักทรัพย์ ฯลฯ สามารถเก็บไว้ในการดูแลที่ปลอดภัยกับธนาคารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่กำหนดเมื่อสถานที่ดังกล่าวมีการเสนอ กล่องต้องถูกล็อคโดยลูกค้าและรายละเอียดจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ควรปิดฝาครอบด้วยผ้าอ้วนและปิดผนึกด้วยตราประทับของลูกค้า ความสัมพันธ์ของนายธนาคารและลูกค้าจะต้องเป็นของ Bailer และ Bailee.NOMINATION FACILITY ระบบการเสนอชื่อเข้าบัญชีเงินฝากทั้งหมดบทความที่ถูกคุมขังอย่างปลอดภัยและตู้เซฟ การแต่งตั้งสามารถใช้ได้กับบัญชีที่เปิดอยู่ในความสามารถของแต่ละบุคคล (เช่นบัญชีเดี่ยวและบัญชีที่มีข้อผูกมัด แต่เพียงผู้เดียว) เท่านั้นเช่นไม่ใช่สำหรับบัญชีที่เปิดเป็นตัวแทน การสรรหาสามารถทำได้ในหนึ่งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากกว่าหนึ่งคน (เช่นเกิน 2 คน) จะได้รับอนุญาตในบัญชีล็อกเกอร์ที่ดำเนินกิจการร่วมกันโดยได้รับความยินยอมร่วมกัน การแต่งตั้งสามารถยกเลิกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยเจ้าของบัญชีตลอดเวลาในช่วงเวลาที่มีการสู้รบ ในขณะที่การแต่งตั้งการยกเลิกหรือการแปรผันต้องมีพยานและต้องมีการลงนามโดยผู้ถือบัญชีทั้งหมด การสรรหาสามารถทำในความโปรดปรานของผู้เยาว์ด้วย สำหรับบัญชีที่มีอยู่แล้วที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งผู้ถือบัญชีสามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มพร้อมกับสาขา ลูกค้า (ใหม่และที่มีอยู่) ควรจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสถานที่ที่ได้รับการเสนอชื่อหากยังไม่ได้ใช้งาน เงินบำนาญ: ผู้เกษียณจากรัฐบาลกลางและรัฐสามารถเปิดบัญชีเงินบำนาญแยกต่างหากในสาขาใดก็ได้ของเรา ผู้เกษียณอายุขอให้ออกใบรับรองชีวิตหนึ่งครั้งต่อปี (กล่าวคือในเดือนพฤศจิกายน) เพื่อให้สาขาสามารถจ่ายเงินบำนาญได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก เงินบำนาญจะได้รับเงินจากสาขาไปยังเงินฝากออมทรัพย์บำนาญหรือบัญชีเงินฝากประจำในช่วงสี่วันทำการสุดท้ายของเดือน เงินบำนาญสำหรับเดือนมีนาคมจะได้รับเครดิตภายในหรือหลังวันทำการที่ 1 ของเดือนเมษายน เงินบำนาญจะไม่ได้รับการชำระเป็นเงินสดหรือผ่านบัญชีร่วม ลูกจ้างทุกคนต้องส่งใบรับรองการว่างงานจาก lifemarriageremarriage เป็นระยะ ๆ บริการชำระเงินลูกค้าสามารถโอนเงินจากศูนย์กลางหนึ่งแห่งไปยังศูนย์อื่นได้ที่ Demand Draft หรือ Telegraphic Transfer (TT) ฯลฯ โดยจ่ายค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของธนาคาร ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) ผ่าน RBI เพื่อโอนเงินเข้าและออกจาก Kolkatta, Chennai, Delhi และ Mumbai ไม่เกิน Rs 5 Lac. การเรียกเก็บเงินดราฟท์การโอนเงินทางโทรเลขและเช็คเดินทางสำหรับ Rs.50,000 ขึ้นไปจะออกโดยธนาคารโดยหักบัญชีลูกค้าหรือเช็คหรือตราสารอื่น ๆ ที่ผู้ซื้อเสนอโดยไม่ใช่การชำระด้วยเงินสด ในทำนองเดียวกันการชำระเงินดังกล่าวสำหรับ Rs.50,000 ขึ้นไปจะทำผ่านช่องทางธนาคารและไม่ใช่เงินสด การออกหนังสือเดินทางโดยไม่ได้รับการแจ้งหนี้ไม่ชำระเงิน: ตามคำชี้ขาดของ RBI ธนาคารจะออกร่างข้อกำหนดที่ซ้ำกันไม่เกิน Rs 5,000 - บนพื้นฐานของการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเพียงพอและโดยไม่ได้รับคำแนะนำที่ไม่ได้ชำระเงินจากสาขาผู้รับประโยชน์ กรอบเวลาสำหรับการออกเอกสารที่ถูกต้องตามที่ RBI กำหนดธนาคารจะออกร่างความต้องการที่ซ้ำกันให้กับลูกค้าภายในสองสัปดาห์หลังจากได้รับคำขอ สำหรับการออกตั๋วสัญญาใช้เงินซ้ำซ้อนเกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่สําหรับเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาครบกําหนดเทียบเท่าเพื่อชดเชยความล่าช้าดังกล่าว PAY ORDER, BANKERS CHECK: ออกใบสั่งจ่ายการชำระเงินสำหรับการชำระเงินในประเทศการออกใบสั่งจ่ายการชำระเงินสำหรับ Rs.50000 และขึ้นไปจะทำผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น ระยะเวลาการชำระเงินของคำสั่งจ่ายเงิน 6 เดือน สามารถแจ้งสาขาการออกบัตรใหม่ให้ถูกต้องตามที่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ การให้บริการการจัดเก็บเครดิตในทันทีรวมถึงการตรวจสอบ outstation ผ่านทาง Rs 7500- (ตามแนวทาง RBI เป็นครั้งคราว) มีให้กับบุคคล (ลูกค้าบุคคล) ที่มีบัญชีที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการตามปกติรวมถึงค่าบริการไปรษณีย์ ในกรณีเช็คเรียกเก็บเงินค้างชำระลูกค้าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ใช้เงิน เช็คทั้งหมดที่ธนาคารนำมาหักบัญชีจะหักล้างโดยธนาคารดังต่อไปนี้การหักบัญชีในสกุลเงินสูง: สถานที่นี้สามารถใช้ได้กับลูกค้าของสาขาที่เลือกไว้ในศูนย์ที่กำหนด เช็คที่มีมูลค่าสูง (ไม่น้อยกว่า Rs. 1 lac per instrument) จะถูกหักล้างในวันเดียวกัน LOCAL CLEARING: การตรวจเช็คจะถูกล้างโดยปกติในวันทำการที่สามทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศูนย์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการฝากของ chequesinstruments ในเวลา การล้างข้อมูลในประเทศ: การตรวจสอบบัญชีที่ดำเนินการในศูนย์สรรพสามิตที่ระบุในบัญชีหักล้างแห่งชาติจะถูกล้างภายใน 8 วัน เช็คทั้งหมดที่ดึงออกมาจากศูนย์อื่น ๆ จะถูกหักล้างภายใน 14 วัน ธนาคารจะรับเงินจากการตรวจสอบ outstation ภายในบรรทัดฐานต่อไปนี้ - ทุนรัฐนอกเหนือจากรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือรัฐสิกขิม - 10 วันทำการ - ศูนย์อื่น ๆ - 14 วันทำการหากธนาคารไม่ทำเช่นนั้นจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา สำหรับการดำรงเงินฝากประจำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้หากความล่าช้าผิดปกติก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2 แห่งเช่นกัน ลูกค้าขอนำฝากเช็คภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ที่สาขา การเก็บรวบรวมรัฐบาล DUES: ธนาคารจัดการเก็บภาษีต่างๆในนามของ Govt ของอินเดียผ่านทางสาขาที่ได้รับแต่งตั้ง การแลกหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่ธนาคารพาณิชย์ในทุกสาขาธนาคารทุกสาขาจะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างอิสระและธนบัตรสกุลเงินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหายบางประเภท สาขาสกุลเงินของธนาคารจะแลกเปลี่ยนทุกประเภทของสกุลเงินที่ถูกตัดบัญชี มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าธนาคารพาณิชย์และอื่น ๆ ธนาคารปฏิบัติตามแนวทาง RBI ในส่วนนี้ RBI อนุญาตให้ธนาคารเพื่อแลกบันทึกสกุลเงินที่ถูกทำลายซึ่งเป็นของแท้และในกรณีที่การฉีกขาดเป็นเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยหรือการฉ้อโกง ดอกเบี้ยเงินฝาก: ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามแผนการฝากเงินหลายประเภท อัตราดอกเบี้ยจะได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวและเป็นที่รู้จักของสาธารณชน อัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดจะใช้เฉพาะกับการต่ออายุและเงินมัดจำสดในขณะที่เงินฝากที่มีอยู่ยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ทำสัญญา ค่าบริการ: ธนาคารให้บริการต่างๆแก่ลูกค้าที่เรียกเก็บค่าบริการ ค่าใช้จ่ายจะได้รับการตรวจทานเป็นครั้งคราว มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินและการโอนเงินการประมวลผลข้อเสนอสินเชื่อการออกหนังสือค้ำประกันการดูแลรักษาความปลอดภัยการออกรายงานซ้ำการหักล้างบัญชีแยกประเภท ฯลฯ รายละเอียดค่าบริการจะมีให้ตามคำขอ TIME- สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆสำหรับการชำระเงินด้วยเงินสด a) ผ่าน teller 3 ถึง 8 นาทีb) ผ่านแคชเชียร์ 8-15 นาทีรับเงินสด 10 ถึง 20 นาทีสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน drafttraveller chequesfixed 15 ถึง 25 นาทีการชำระเงินของร่างความต้องการ 10 ถึง 20 นาทีการจ่ายเงินมัดจำ 15-20 นาทีการเปิดบัญชี 20 ถึง 25 นาทีการตัดบัญชี 20 ถึง 30 นาทีการปรับปรุงสมุดบัญชี 5 ถึง 15 นาทีการทำรายการบัญชีในรอบ 7 วันการเก็บเช็ค (ท้องถิ่น) 2 ถึง 4 วัน Outstation10 to 14 วันธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบริการแบบโฟสามารถให้บริการแก่ลูกค้าผ่านศูนย์ 22 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ E-mail ที่ศูนย์ FEX ทั้งหมดการเชื่อมต่อของ SWIFT กำลังดำเนินอยู่ผู้ติดต่อกว่า 200 รายทั่วโลก LC นำเข้าสามารถเปิดได้ที่ศูนย์ใดก็ได้ในมุมใด ๆ ของโลกวงเงินเครดิต (ECB) ผู้ให้บริการสินเชื่อผู้ซื้อเครดิตจัด เงินให้กู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศที่จัดขึ้นในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด การจัดการเอกสารการส่งออกตามเกณฑ์การเจรจาต่อรองการเรียกเก็บเงินและการให้คำแนะนำในการส่งออก LC การส่งเงินเข้าและออกจากต่างประเทศรวมทั้งการซื้อเครื่องมือตรวจเช็คสกุลเงินต่างประเทศ การจัดการตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการเรียกเก็บหนี้การออกร่างพรอมและการโอนเงินทางโทรเลข การค้ำประกันในการส่งออกโครงการการค้าต่างประเทศ เข้าถึงตัวแทนจำหน่าย Forex และ Treasury โดยตรงสำหรับลูกค้าที่เลือก เงินฝากที่ได้รับการยอมรับใน USGBPany สกุลเงินอื่นที่ได้รับอนุญาตตามธนาคารแห่งประเทศอินเดีย ธ ปท. สำหรับธนาคารพาณิชย์ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปไม่เกิน 3 ปี สามารถเก็บเงินมัดจำเฉพาะรูปแบบการฝากเงินเท่านั้น สามารถเปิดบัญชีผ่านการโอนเงินต่างประเทศผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ตามปกติหรือโอนเงินเข้าบัญชี NRE (SB Ac) ในประเทศอินเดียหรือโดยการยอมจำนนเงินตราต่างประเทศในรูปแบบของเช็คเดินทางและสกุลเงินต่างประเทศในระหว่างการเข้าพักชั่วคราวของผู้มีถิ่นที่อยู่นอก ไปยังอินเดีย จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ปรับเปลี่ยนได้ ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ฝากเมื่อเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยถูกส่งกลับในสกุลเงินเดียวกัน สามารถฝากเงินร่วมกับ NRI อื่น ๆ ได้ เงินให้กู้ยืมแก่ผู้ฝากเงินและบุคคลที่สามเพื่อเป็นหลักประกันเงินฝากต้องเป็นไปตามข้อกำหนด FEMA ของธนาคารแห่งประเทศอินเดีย ดอกเบี้ยสามารถจ่ายได้ครึ่งปี บริการอื่น ๆ ของ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (METCO) บริษัท เมโทรโพรเกรสซ์ดำเนินธุรกิจมา 54 ปีแล้ว บริษัท ในเครือของธนาคารแห่งรัฐมหาราษฏระเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด METCO ให้บริการหลากหลายรูปแบบ การเตรียมการดำเนินการและการอารักขาของพินัยกรรมอย่างปลอดภัยการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อความไว้วางใจทั้งภาครัฐและเอกชนทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของผู้เยาว์หญิงและเด็กพิการ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้ว ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ ให้ประโยชน์ของการดำรงอยู่ตลอดไปของ METCO และรับบริการตลอดชีพโดยปราศจากอคติ แผนการจัดการเงิน (MONEY MANAGEMENT SCHEME: (สำหรับการจัดเก็บเช็คอย่างรวดเร็ว) โครงการจัดการเงินช่วยให้คุณสามารถระดมทุนบัญชีของคุณได้ในวันที่สามเพื่อตรวจสอบเช็คที่ศูนย์เช็คคอลเลกชัน (CCCs) ของเราเช่นกล่าวคือ Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkatta, Pune, Hyderabad, Bangalore, Nasik, Ahmedabad, Nagpur ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลท้องถิ่นสำหรับเรา การเรียกเก็บเงินการตรวจสอบการสั่งซื้อ: เครดิตบัญชีหลักของคุณที่สาขาใดก็ได้ในสาขาที่รับเงินในวันที่ 5 ของเช็คที่วางในสถานที่ใดในอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายในการจัดการเงินสดที่มีประสิทธิภาพ: เปิดบัญชีกับสาขาที่ดำเนินการรับชำระเงินอื่น ๆ : Pune: สาขาการเงินอุตสาหกรรมสาขาต่างประเทศถนน Bajirao, Pimpri, Shivajinagar และ Kasarwadi Mumbai: สาขาการเงินอุตสาหกรรมสาขาในต่างประเทศฟอร์ต, Worli, Bandra (E) Cuffe Parade, Nariman Point Delhi: สถานที่ Cannaught, South Extension, Karol Bagh Nagpur Sitabuldi Hyderabad Sultan Bazaar Chennai บรอดเวย์ถนนเมาท์บังกาลอร์ ตลาดในเมือง Nasik: Nasik CityAhmedbad Bhadra Now ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดจำหน่ายลูกค้าลูกค้าตลอดจนผู้ซื้อ (หน่วยงานนำเข้า) ไม่ให้ส่งเช็คมาให้คุณ เราจะจัดให้มีการรับเช็คดังกล่าวโดยจัดส่งผ่านศูนย์ตรวจสอบของเราที่ใกล้ที่สุด ถ้าเช็คถูกดึงไปที่ศูนย์ที่ Check Collection Center ตั้งอยู่จะมีการโอนเครดิตไปยังบัญชีหลักของคุณที่ Mumbai PPBs ในวันที่ 1 วัน 2. สำหรับบัญชีที่มี PPB อื่น ๆ เครดิตจะได้รับบัญชีของคุณล่าสุด ในวันที่สาม หากเช็คถูกดึงออกจากศูนย์อื่นใดนอกเหนือจากศูนย์เช็คคอลเลกชันที่ได้รับมาเราจะโอนเงินเข้าบัญชีหลักของคุณให้กับ PPB ทุกวันที่ 5 Money Management Scheme ยังช่วยให้คุณสามารถโอนเงินภายใน 25 PPBs ที่มีกลยุทธ์ตั้งอยู่ทั่วประเทศอินเดียเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการเงินสดทำได้ง่ายที่สำนักงานของคุณ ธนาคารเอทีเอ็มมีเครือข่ายเอทีเอ็มทั่วประเทศ Bank ได้ร่วมมือกับ VISA ในการออกบัตรเดบิตโดยมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องเอทีเอ็ม 11 เครื่องเพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่ไม่รู้หนังสือ ธนาคารได้เข้าร่วมเครือข่าย ATM อื่น ๆ ได้แก่ National Financial Switch (NFS) และ MITR ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าธนาคารของเราเข้าถึงตู้เอทีเอ็มมากกว่า 30000 เครื่อง ธนาคารได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ Mahabank Insta International VISA DEBIT CARD เพื่อออกบัตรเอทีเอ็มที่มี PIN ให้กับลูกค้าในช่วงเปิดบัญชี การแก้ไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องทุกข์หรือเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าได้ในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนที่สำนักงานทุกแห่งของธนาคารทั่วทั้งองค์กรครอบคลุมสาขาสำนักงานภูมิภาคและสำนักงานใหญ่ วันหยุดที่ 15 คือวันหยุดและวันทำงานก่อน) ในช่วงเวลาที่กำหนดในวันนี้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารระดับสูงของธนาคารรวมทั้งประธานกรรมการบริหารโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้า ในกรณีที่มีการร้องเรียนใด ๆ เรื่องนี้อาจถูกนำไปแจ้งผู้จัดการฝ่ายสาขาที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาทันที หากการร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นกับผู้จัดการภูมิภาคหากผู้ร้องเรียนยังรู้สึกไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับเขาสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อธนาคารได้ ข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ให้รายละเอียดทั้งหมดของคดี ถ้าไม่พอใจลูกค้าอาจเขียนจดหมายถึงประธานกรรมการผู้จัดการของธนาคารและแม้กระทั่งหลังจากนี้ไม่พอใจที่เขามีอิสระที่จะเอาใจใส่ต่อไปนี้: คณะกรรมการข้องใจสาธารณะ Govt ของอินเดีย, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, Sansad Marg, New Delhi ผู้ตรวจการแผ่นดินของธนาคารตั้งอยู่ในเมืองหลวงของรัฐภายใต้โครงการ RBI Ombudsman Scheme, 1995. The District Consumer Forum ภายใต้ Consumer Protection Act, 1985. การร้องเรียนที่ไม่ระบุตัวตนจะไม่ได้รับความบันเทิง ที่อยู่ของสำนักงาน Redressal Redressal ของเราและสำนักงานภูมิภาคนอกจากนี้เรายังเริ่มต้นบัญชีออนไลน์อีกบัญชีหนึ่งด้วยเงินจริงที่ได้รับการยืนยันโดย Midwest Accounting LLC: Smashing Forex Boundaries .. Trading Bitcoin โดยอัตโนมัติ FapTurbo 3.0 ไม่เพียง แต่ทำการค้าคู่สกุลเงินจำนวน 8 คู่ แต่มีการสำรวจใหม่ ๆ ตัวเลือกเมื่อพูดถึงการทำเงินอัตโนมัติและขอบคุณความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ บริษัท นายหน้าเราสามารถรับกระแสการค้าแบบพิเศษเฉพาะในสกุลเงินหลักที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก Bitcoin Bitcoin Bitcoin คือสกุลเงินที่เรียกว่า crypto currency คืออะไร เสมือนเงินที่กำลังสร้างตัวเองเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ร้ายแรง .. เงินเฟ้อที่ปลอดภัยและหลักฐานของแฮ็กเกอร์ ข้อมูลจาก BITSTAMP Bitcoins BTC-B ของ BTC ของประเทศจีนถูกใช้เป็นค่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องมากขึ้นและร้านค้ามีแรงจูงใจในการยอมรับสกุลเงินเนื่องจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำกว่า 2 ถึง 3 โดยปกติจะเรียกเก็บจากผู้ประมวลผลบัตรเครดิต ผู้ขายที่โดดเด่น ได้แก่ WordPress, OkCupid, Reddit และยักษ์ Internet ของจีน Baidu ผลกำไรของ FapTurbo 3.0 Bitcoin ผลกำไรมหาศาลจาก 10 200 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 000 บัญชี Bitcoin สองเท่ารวมทั้งการแกว่งในทั้งสองด้านอย่างมากและ เหมาะสำหรับทำกำไรกับ FapTurbo 3.0 Infact ในระหว่างการทดสอบเพียงอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทุนของเราได้ 4-5 เท่า เรามีบัญชีทดสอบหลายบัญชีที่มียอดคงเหลือระหว่าง 10,000 และ 50,000 เหรียญสหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าและแม้แต่ปากต่อปากสี่เท่าและส่วนที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนกำไรของ FapTurbo 3.0 หุ่นยนต์ Forex ของเราสามารถซื้อขายได้โดยใช้ขนาดบัญชีใด ๆ BIG หรือ SMALL เราต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าแตกต่างจากหุ่นยนต์ Forex ที่มีการหลอกลวงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน FAP Turbo เป็น REAL Now ช่วยให้ได้รับส่วนที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดนี้ เหตุผลที่ FAP Turbo เป็น 1 และจะพ่ายแพ้เป็นเวลานานมาก ฉันต้องการความสนใจเต็มที่ที่นี่ ฉันหมายความว่านี่เป็นกุญแจสำคัญ: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าทำไม FAP Turbo เป็นข้อตกลงที่แท้จริง ทำไมเป็นโอกาสทองสำหรับคนที่ฉลาด คุณจำได้ไหมว่าฉันได้บอกคุณเมื่อตอนเริ่มต้นของจดหมายว่าผลการทดสอบผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าใช่แล้วพวกเขาจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมฉันต้องแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก FAP Turbo Well และนี่คือบทเรียนที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้ในการซื้อขายหุ่นยนต์ Forex: ผลลัพธ์จากการทำ Backtest เป็นสิ่งที่ไม่มีค่ายกเว้นหากคุณตรวจสอบความถูกต้องด้วยการซื้อขายแบบ Forward Forward นี่หมายถึงอะไรดีง่ายและตรงประเด็น: ถ้าคุณทำ backtest หุ่นยนต์ กำไรในหนึ่งเดือนก็ควรจะผลิตประมาณ 80-100 กำไรในการซื้อขาย LIVE แค่นั้นแหละ. no more and no less So, how did FAP Turbo perform in backtesting Well. For those that are a bit technical, lets sum up the above: 11 Years Back-test 14,088 Total Trades 99.66 Winners 10,607 NET Profit 0.32 Drawdown Incredible results right Yes, VERY impressive. But whats MORE impressive is that the LIVE trading results are even BETTER than the backtest results In the backtest, the robot averaged about 48 profit per month (10,607 divided by 132 months, which is 11 years). In live trading, which you have already seen proof of, FAP Turbo has actually made at least DOUBLE that. The loop is closed. The ONLY robot you will find that actually nails trade after trade in live trading TWICE as profitably as in the 11 years of back-testing It simply cant get better than this TRUE Story. FapTurbo is too profitable for dealing desk brokers Several shady brokers banned it CEO of Scam Brokerage whines Enter your name and email address below, and receive a full report on why a certain Forex Broker banned FapTurbo (because it was too profitable) and why FapTurbo is STILL unstoppable, generating MILLIONS of Dollars. PLUS: Youll also receive our special Bitcoin Trading Signal Indicator for MT4 Completely FREE These Bitcoin signals make an average return of 114.38 (Within 48 hours of the signal due to great volatile market). (details will be emailed immediately). You probably expected me to introduce myself much earlier in the letter right Well, thats what most Forex Gurus do. แต่. for me it was more important to first show you proof of my bold claims BEFORE I introduce myself. At the end of the day, who you are and what you are is based on what you can prove. talk is cheap these days So. lets make it formal. My name is Steve Carletti and I am a professional I.T. programmer and the head developer of the most accurate and profitable Forex robot in todays market - FAP Turbo. I suppose like many people out there, my dream as a young kid was always to make it big. Well, I suppose most of us had that dream when we were kids right The questions is how many of us really fulfilled that dream In other words, how many people had the courage and dedication to go after what they wanted. I am sorry for being so bold, but most people are pathetic. Why Because They Live In An IF World. Only If I would have done that. Only If I took that opportunity. Only If I had the courage. Only if I took the time. If If, If. If. If ,If. Well, I was never an IF person and that is why I made it big. That is why I am rich today and most people reading this letter are not. Again, my apologize for being so straight forward but that is the reality of things and as you have already seen my world is a reality based world. I can still remember in high school. while everyone else was busy playing and enjoying youth I was trying to figure out a way to make money. I tried every opportunity out there. I actually joined at least 7 MLM programs Of course they didnt work. but you know what I Actually Attribute My Success In Life To Them And Any other Opportunity I Tried. Well, not really Trying things that didnt work actually pushed me more and more to figure out what does work. it gave me more enthusiasm and thrust to figure out a way to make BIG money. But I learned another lesson as well. a very important one, and I want you to listen very closely here: BIG Money Is Made NOT By Working Hard But By Working SMART I know. ใช่. this contradicts everything most people have been trained to think: work hard and you will reach your goals in life. ดี. let me ask you this how many people do you know that work all month long 12-14 hour days and barely bring home a 3,000 paycheck Now, how many people do you know that bring: without working at all. 100 on autopilot. with absolutely NO human intervention Well, thats not accurate. you know me now :-) So, bottom line. there is nothing wrong with working hard. My father actually worked more than 15 hours a day for over 30 years and I respect that. He did everything he could do to support the family. But the HUGE difference between my father and YOU and ME is that he didnt have another option. if he had a way to bring those paychecks home without working so hard, I can GUARANTEE he would have left his day job and enjoyed life as it should be enjoyed Yes. that was the response of EVERYONE around me after they saw the life I was leading. the life FAP Turbo gave me Who would have thought 10 years ago that one day this will be my life and of many others trading the FAP Turbo robot Today, I live the dream most people have. rake in tens of thousands of dollars while resting, playing, vacationing, watching T.V. Its amazing how times change. and its amazing how one great discovery can change a whole life But people always wanted to know more. they wanted to know why it is possible to make so much money without doing anything trading Forex. Well, cant blame them Forex is not something you hear often. it actually sounds a bit scary when you hear the term for the first time The advantages of trading Forex are obvious: Low Startup You can start with as LOW as 50 Huge Market 3 TRILLION traded around the world every day (Actually, the Forex market is bigger than ALL the world stock, bonds, and futures markets combined) 245 Non stop action, 24 hours a day 5 days per week (Monday through Friday) Volatile The most volatile market in the world. what does that mean HUGE opportunity every moment of the day Low Cost While with stock trading, futures and options you pay spread plus commission, with Forex your only cost of trade is spread (that can add up to ALOT) No Cornering Unlike any other markets, it is IMPOSSIBLE to corner the Forex market. and, no matter how many people trade with the same robot its efficiency and profitability will remain intact (HUGE plus) Up amp Down Profit from rising and falling prices. you dont care which way the market goes. Ohhh. and, unlike with the US stock market, you dont have to wait for an up-tick for shorting No Size Limit Trade as BIG or as SMALL as you want This is something that ONLY the Forex market allows you. You have to be blind not to see the incredible potential. and truth be told, my real success as a Forex trader and robot designer only came after I completely understood the significance of these elements. I Knew That There Has To Be A Way To Cash In On This Incredible Opportunity And BIG Time I also knew that I would not be able to do it alone. At the end of the day, the idea of producing the best Forex robot in existence is quite a big challenge You always have to know your strengths. my strengths are organization, information technology, persistence, drive and ambition. แต่. I was never good with complex numbers and with advanced programming What do you do when you have a great idea but not all the qualifications to make it a reality You work with THE BEST OF THE BEST in those specific fields you are not the best Mike and Ulrich are that best of the best I actually met both Mike and Ulrich while in university. Both were those typical geeks you would find studying and coming up with new theories while most other people were partying We hit it off quite well and became very good friends ever since (although, I must admit they do bore me at times with their complex theories and ideas). Anyway, Mike being a true genius with complex numbers and Ulrich being a small Einstein with open source programing I immediately saw the potential they were exactly what I needed to take my idea from only and idea to a profitable cash pulling reality Both LOVED the idea of producing a never seen before Forex robot. I suppose it fits our personality do something traders, banks, fund managers etc. label as impossible And So The Biggest Forex Project Of This Century Started The Wheels Were In Motion FAP Turbo Was About To Be Born. We got a hold of every single Forex robot in the market. every single Forex strategy and method available. every idea or piece of idea we could find. we read over 20 strategy design books between the 3 of us and subscribed to every single Forex publicationservice available. Thats how serious we took project FAP Turbo. You guessed right. 99 of what we saw, tested and studied was CRAP Well, obviously. if it wasnt, I suppose others would have already come up with a super-Forex robot right But. and this is a lesson I learned quite well from this project. even in crap information there is value. you can actually understand why it is crap and come up with ideas to improve it But you know what was the most frustrating part Even The Good Forex Robots We Tested Worked Well ONLY In Backtests Once We Live Traded Them We Actually Lost Our Pants. ใช่. we lost a lot of money in the process of testing. but that was the only way to actually know what works and what doesnt. It was the only way to understand why so many Forex robots were failing to deliver the goods in real LIVE trading. Do you know that stage where you are ready to give up Where everything seems a waste of time. nothing seems to work. you cant really see the light at the end of the tunnel Well. I must admit. we were quite close to it But our work paid off once we stumbled into Marcus B Leary and his Forex AutoPilot Robot (forexautopilot). I LOVE that feeling of relief. that deep breath that comes with FINALLY. finally something that seems to work and make sense Forexautopilot is an EA that is consistently being updated by its creator Marcus B. Leary who himself is the pioneer of expert advisor programming. We were quite impressed by his work as this robot seriously was able to rake in very nice gains - consistently. The trading risk is to big, especially for larger sums. The all or nothing formula is nothing for weak stomachs. I called up their support and introduced myself and what I was doing with Mike and Ulrich. after a little back and forth with the support staff I was able to FINALLY speak with the man himself. We hit is off quite well I wouldnt say Marcus is the average Geek profile. but you can definitely confuse him with that He is the type of person that will talk with inspiration and A LOT of knowledge. If you talk to Marcus, you have to know what you are talking about If not, he will get quite bored quite soon. Anyway, we ended up talking for over 3 weeks. exchanging ideas. building a solid relationship. All through our conversations I kept insisting that Mike, Ulrich and Me can actually take his Forex robot and make it 10 times better (a bit bold, I know). It is safe to say that if it was another person I was talking to I would have been blown off. but not with Marcus That my friend. was Marcuss reply to my constant bragging that we can improve his Forex robot beyond belief. that we can leave him in the dust so to speak Of course, there were some conditions: Sign a non-disclosure agreement. have a look at the hidden source code of Forexautopilot and see if you can improve it. Should you be able to do better, you can have the new version for yourself. do with it what ever you want I am sure that when Marcus said the above he was in complete disbelief that we can actually leave his Robot in the dust. ดี. surprise surprise 9 weeks later. countless hours of absolutely no sleep. all our knowledge. all our combined programing, mathematics and analysis abilities. living, eating, and breathing Forex. FAP Turbo was FINALLY born We fired FAP Turbo for a 2 year back-test. just to test the waters. Ulrich almost fell off the chair. and I, someone that is quite hard to surprise, was in complete disbelief. Im NOT kidding It as one of the greatest moments in my life (and I am sure in Mikes and Ulrichs lifes to). แต่. no matter what so called traders tell you, a 2 year back-test is not enough. not nearly. So, we went for the whole 9 yards We fired up FAP Turbo for a 10 year back-test. ดี. you have already seen them earlier but lets just recap: 14,088 Total Trades 99.66 Winners 10,607 NET Profit 0.32 Drawdown Impressive. never achieved before and I am serious. We have backtested countless Forex robots. we have NEVER seen results coming even close to these ones. But now the REAL challenge was about to take place. back-testing was OBVIOUSLY not enough. Yes, unbelievable results, but. as we all know. its only backtested results. Backtests are only the foundation of a Forex robot. the beginning. Just think of it for a moment. why do you think so many people out there sell Forex robots based ONLY on backtests. Because they DONT work in live trading Understand that and you will be light years ahead of everyone, I absolutely guarantee that. It Was Now Time To Fire Up FAP Turbo With A Live Account. Time To Put Our Money Where Our Mouth Was. It was time to prove to Marcus, every other Forex trader out there and to the whole world that we finally did, it - we cracked the Code. that we have done what no person thought possible: A Forex Robot that in LIVE trading doubles ANY account like clockworks 500 Turning Into 1,100- In 2 Short Months 2,500 Turning Into 8,700 - In 45 Days 5,100 Turning Into 25,100 - In 30 Days (If you havent seen the LIVE statements of these accounts please scroll up the page) The job was done. months and months of hard work were finally over. and it paid BIG time We could now finally say. but more importantly - PROVE: FAP Turbo NOT Only Backtests To The Tune Of 10,607 Profit In 11 Years (Or 48 Per Month). It Actually Delivered The Profits In Live Trading for us Our bold claim of we will produce the best Forex robot in existance was now a reality we PRODUCED the best Forex robot in existence No fluff. no B.S. ไม่มีโฆษณา no hand picked trades. no relying on backtesting. . but PURE cold hard cash in a real LIVE account We actually released the Robot to a select group of people. we wanted to make sure that it is not only US who think that FAP Turbo is the ultimate most easy to use money making machine. We wanted normal people, people without experience (people like many of those reading this letter now) and without Forex knowledge to test the Robot and our claims Check Out What People Say About FapTurbo: Anthony, professional trader and developer, creator of forexealab Lets see what Anthony is saying about FapTurbo Ive been trading for 5 years and even developed several successful forex systems myself with my friend Ronald. Later we decided to open our own testing website called forexealab where we test different robots on the market and find the best for our clients. I must say I was really impressed by the fapturbo performance. Yes, Automated Forex trading is possible And YOU could do it too As you are reading this letter, the robot is actually producing for us and many other FAP Turbo owners real cash. นับตั้งแต่ที่เราเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีสดของเราและยังคงดำเนินการต่อการค้าเล็บต่อไปหลังจากที่ทางการค้าทำกำไรได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญที่สุด HANDS FREE You have seen the results. you have witnessed how easy it is to make money trading Forex WITHOUT knowing anything about Forex And this is very important so please pay close attention. FAP Turbo actually installs alone. you dont even have to do that. Here is the thing. we are aware of the fact that many people are not very good friends with technology. hence, we really took the time and produced the most easy to install robot you will find. You will actually be amazed when you see how easy and fast it is to get up and running We are giving a select group of people the opportunity to live the dream that EVERY single trader in the world has: trading with an automatic Robot that doubles cash every month FAP Turbo isnt just a great trading product, its a complete income solution. The biggest problems people have when searching for an income solution are that they dont have the required amount of time andor money to invest in order to achieve success (or find something that actually WORKS). Pay close attention: There is no other income opportunity on this planet that: Mike, Ulrich, myself and many other FAP Turbo owners are living the dream of automatic cash. free time to do what we want. piles of money to buy what we want. vacationing WHEN we want rather than when we can. Living A Worries-Free. Debt-Free. Luxury Life Is A Reality No One Should Pass It is truly not many times a great opportunity presents itself. I can actually count with one hand how many GOOD opportunities came my way through life. How many can you count And from those you can count. how many did you step up to the plate and proved to yourself that you are doing something to make your life and that of those around you BETTER Taking a step towards a profitable and secure future is the difference between saying I wish I would have taken that step. and I am glad I took that step. thats what its all about in life. thats what it boils down to And you know. many people are now thinking to themselves. Forex has to do with finance. since the world is in a financial crisis, will the Robot actually work Well. ask any Forex robot developer the same question and you will get the same answer Sure it will work. and give you afew B.S. arguments of why it should work. NOT US. we dont really care in feeding you some made up arguments. We say. Yes, FAP Turbo works throughout ANY market conditions with the exact same profitability and precision. And instead of arguments of why it should work. we show you concrete PROOF it works: It is clear that FAP Turbo leaves every single Forex robot hanging dry so to speak And its more than the LIVE results you have seen. its the actual mechanism and special features of the robot that make it so unique. Hands down. FAP Turbo is the absolute best and most complete income solution for people who: Want to trade with the most accurate and profitable Forex robot in the world 99 Winners. Cant Monitor the Forex Market because of a day job, commitments, etc and want an automatic software to do it for them. Want to trade Forex profitably but dont know how (no need to know, the robot does everything for you. from A to Z) Want a secondary or primary income source thats consistent. Want to be amongst the 1 of forex traders who grow their trading account like wild mushrooms. Want to break out from the boring and frustrating routine of hard work and no money (but frequently a lot of debt) Want to Start making money today, not 2 months from now TRUE Story. FapTurbo is too profitable for dealing desk brokers Several shady brokers banned it CEO of Scam Brokerage whines Enter your name and email address below, and receive a full report on why a certain Forex Broker banned FapTurbo (because it was too profitable) and why FapTurbo is STILL unstoppable, generating MILLIONS of Dollars. PLUS: Youll also receive our special Bitcoin Trading Signal Indicator for MT4 Completely FREE These Bitcoin signals make an average return of 114.38 (Within 48 hours of the signal due to great volatile market). (details will be emailed immediately). Nothing to setup or configure FapTurbo 3 Comes fully Pre-installed on your MyFxChoice and Tallinex MT4 Plug amp play solution. Real no-brainer For other brokers, you will receive an easy installer THIS IS KEY: Always Up-To-Date FapTurbo sold over 85,000 copies now making it the BEST selling robot worldwide and was subject to several updates to keep its peek performance. Competitors have come and gone because they were just after the quick buck flooding the forex scene with worthless not working crap or even worse what i call get-your-hopes-up-for-a-week-then-blow-your- account-martingale-trading-sceme-crap. What you get with us is a LIFETIME SERVICE. We became so popular on forex for a reason. Because we keep developing and we keep ensuring maximum profitability for us and our community. Enter Your E-mail: Simply buy a license and install it on the demo account. It is explained in the GUIDE and video tutorials. Hi, I am from Bulgaria and I use Fapturbo on a real account from 2 weeks after a month demo, I think that it works good, but the last monday i didnt know that there is a holiday in USA, and i realised some lost. The total results is gain from 900 to 940 for this 2 weeks. Because my account is little, i decided to choose 2 max three pairs to trade. I imported the deals presented at the site to excel and calculated which are the best performance pairs for the last year, quarter and month, and I decided to trade gbpchf, eurchf and eurgbp. I think that the market is too dynamic and it is useful for me periodically to analyze the best performing pairs and to change the strategy. As a hole I am impressed by the system and think that is very good. Congratulations to the inventors and I hope that there will be periodical updates in relation to the changing market conditions:) Sincerely yours, V.B. สวัสดี. How will this FAPturbo will be deliver only i purchase it. download via online or will it be posted to me. If via Postal Service. what postal company will you use. USPS. Does it come with a tracking number. อีกสิ่งหนึ่งที่. do i get the latest version. WINTER 2011 or what is the latest. Please reply me here and to my email. i am interested of buying this urgently. Thanks Fapturbo is delivered instantly after purchase in the member area. No shipping required. Yes, you will get latest version. Do I need to risk money if FAP Turbo works exactly as youve shown No First, youll have 2 whole months to test out the robot, and if it doesnt live up to YOUR expectations - return it for a full no questions asked unconditional refund Also, one of the best features associated with FAP Turbo is that you can trade in a demo account until you feel comfortable going live (you can open a demo account with any broker for free and for as long as you want). This truly is a risk-free opportunity. Howdy I dont know who to thank for FapTurbo but its totally amazing This is the most amazing forex trading system, Ive ever seen You will have helped many people financially with this program. so THANKS A MILLION. Gratefully yours. John J. Moore All The Best Mike Hollow says: ThanksThe robot seems to be kicking but. On a demo account of 5000 it has already made 754 in only 2 days. Thought you might like to know. Thanks again Are the updates free to the members I want to join Please contact support Been following Forex now for about a year now. Been reading books, watching videos and anything else to give me a better understanding on this. I have also been teaching myself MQL4 and analyzing all of the EAs on the forums. Been running several demo accounts trying manual as well as automated trading. Developed a few EAs but still nothing to what you claim Fapturbo Robot can do. Your results look great and it would appear that we have seen the live accounts you mentioned here. I have never bought an EA before as I felt they were scams. With your story here about the development and testing of this, I am going to go on some ampquotBlind Faithampquot and purchase Fapt Robot. If it can help recoup at least what I paid for it, then I would feel ok about the purchase. We shall see how this plays out in the coming weeks. ฉันจะแจ้งให้คุณทราบ. hello..lots of positive comments. wow 96 strike rate. is that an error. sounds too good to be true. only time will tell. lets check it out I buy system. yesterday all 3 trades were really profitables. I managed the Robot on three different Brokers accounts demo, all with excellent trades, like guys shows on this page, with similar limit take profits, etc. P.D: sorry my level english. I speak you from Spain Steve, Mike and Ulrich. You are that best of the best I am new to this. Got the robot yesterday. What are the differences between FAPTURBO Short Term and Long Term Strategy FAPTURBO is a powerful combination of 2 strategies: Short Term Scalping Strategy and Long Term Advanced FAP strategy. Both strategies are built inside one FAPTURBO expert advisor and can be switched on and off easily using UseScalperStrategy parameter in FAPTURBO settings. แต่ละกลยุทธ์ใช้กรอบเวลาและสกุลเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้กลยุทธ์ในการจับคู่สกุลเงินและช่วงเวลาที่เหมาะสม You will find full details on each strategy and its parameters in the FAPTURBO GUIDE and Video Tutorials Frederick D says: I dont have a credit card, so can I wire you the amount of US149.00, if so then please do let me know the wireing instructions. I am based in Oman (Middle East) Regards, Frederick Dsouza Contact support, Please. The real test is to run it on my own real account which i have just done. Hopefully i will be just as excited in 6 months time as i am now. Obviuosly these guys have done some excellent reserch and backtesting. What timeframe and currency should I choose FAPTURBO has 2 built-in strategies. Each strategy is designed for its own timeframe currency pairs. ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์ในระยะยาวใช้ได้กับ EURUSD M1 เท่านั้น The scalping short term strategy works on 4 pairs: EURGBP, GBPCHF, EURCHF USDCAD, M15 Timeframe I am beginner in the forex. I have already tried 6 EAs but the Fapturbo forec EA far the best. I purchased it on 23 Dec and there is 149 USD on my demo account at IamFX broker as support offered. I choosed 100 000 USD deposit 1:200 leverage and 1.0 lot size. there was 5 trades and every trades was successfull. I hope it will as good on the real account as the demo account. Thanks Sandor Is it hard to learn and implement your trading system No Most people that purchase FAPTURBO package start trading within minutes of installing. We provide detailed instructions and cool Video Tutorials Can I adjust parameters of the FAPTURBO advisor Of course You can change stop loss, take profit and several other parameters filters depending specifically on your needs. All of them are described in the FAPTURBO GUIDE. Out of all scams fapturbo and GPS robot is the only 2 that work on live acc. Mike, you can find testimonies here: fapturbo3testimonials Erik Anderson says: I purchased the FAP Turbo last week and set it up on my already running MetaTrader account. The results are awesome and I could not be any happier. Even with a conservative risk setting of 4, it still generates close to 300day. Already 2 of my family members and 4 friends have also made the purchase based on my recommendation. Thank you for releasing such a great product that works just as advertised. I am so excited to see the account growing daily and I will keep spreading the good word on your FAP Turbo robot Charlie from San Diego says: FAPTURBO really changed my life, making me money on autopilot. It tripled my account in 3 weeks Robot is always up to date with crazy market conditions. Its a laser sight weapon in the hands of forex trader Thanks Steve, Mike and Uli. and the whole fapturbo support. Disclaimer: In the interest of full disclosure we can not say that these results are representative of all users. We simply share the results we personally achieved on our live accounts during our forex trading. Our results are not indicative of future performance or success. We are not implying that these results can be generally expected or achieved by anyone. There is a substantial risk of loss associated with trading Forex. Past performances do not necessarily indicate future results Some of the accounts shown on this page are simulation demo accounts and backtests for the demonstration purposes. They give you impression on how the robot might work and trade but they do not necessarily indicate future results Disclaimer: Unless otherwise stated we have no connection to the person giving the testimonials. Where we do have a material connection to the person we will clearly state the connection. Testimonials are not indicative of future performance or success. Actor Portraying Real Purchaser. The betatesters used in this video were provided a review copy of the product and a result has a material connection to our website, which may influence their opinion. In the interest of full disclosure we can not say that these results are representative of all users. We simply share the results our betatesters that were achieved during the forex trading. The results are not indicative of future performance or success. People who send testimonial tend to be happy with the product at the time they sent the testimonial but their experience may change over time. We are not implying that these results can be generally expected or achieved by anyone. There is a substantial risk of loss associated with trading Forex. Past performances do not necessarily indicate future results Disclaimer: In the interest of full disclosure we can not say that these results are representative of all users. We simply share the results we personally achieved on our accounts during our forex trading. Our results are not indicative of future performance or success. We are not implying that these results can be generally expected or achieved by anyone. There is a substantial risk of loss associated with trading Forex. Past performances do not necessarily indicate future results Disclaimer: The fapturbo developers are actual people and not actors. The image is blurred for the privacy reason. FTC Required disclaimer: Unless otherwise stated we have no connection to the person giving the testimonials. Where we do have a material connection to the person we will clearly state the connection. Testimonials are not indicative of future performance or success. The betatesters used in the video testimonials were provided a review copy of the product and a result has a material connection to our website, which may influence their opinion. In the interest of full disclosure we can not say that these results are representative of all users. We simply share the results our betatesters that were achieved during the forex trading. The results are not indicative of future performance or success. All 5 video tesimonials shown on this page are REAL verifiable people and not actors. Disclaimer: This is the robot backtest for the period of bank crisis. This is shown for the demonstration purpose. No real trading was performed during that time.I8217ve been teaching golfers from beginners to touring professionals, collegiate players to accomplished amateurs and our local junior to Hollywood celebrities. ฉันได้สอนบทเรียนมากมายและช่วยนักกอล์ฟทุกระดับในการสร้างพัฒนาและปรับปรุงเกมกอล์ฟของพวกเขามานานกว่า 25 ปีที่นี่ที่ Torrey Pines ซึ่งรวมถึงการแกว่งเต็มรูปแบบลัดวงจรการจัดการหลักสูตรและด้านจิตใจของเกม มีโปรแกรมที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถตีลูกได้อย่างตรงไปตรงมาและมีจังหวะน้อยลงมีความเข้าใจมากขึ้นลดความยุ่งยากและเพิ่มความเพลิดเพลิน โทรหาฉันที่โทรศัพท์มือถือของฉันที่ 619-322-8333 หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อของฉันสำหรับความต้องการบริการกอล์ฟของคุณ ฉันสัญญาว่าจะให้ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงเกมโดยรวมของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของฉัน บริการของบทเรียน: แพคเกจที่กำหนดเองทั้งหมดรวมถึงการจองขั้นสูงค่ากรีนการสอนรถเข็นช่วงลูกบอลแอ็ปพลิเคชันของ Torrey Pines North หรือ South Course พร้อมกับการเล่นบทเรียนหรือโรงเรียนสอนกอล์ฟโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการจองล่วงหน้าสำหรับการเล่นบทเรียนเตรียม และแพคเกจเล่นกอล์ฟหรือโรงเรียนสอนกอล์ฟแบบไม่ จำกัด ชั้นเรียนเกี่ยวกับบทเรียนส่วนตัวและโรงเรียนสอนกอล์ฟการวิเคราะห์วิดีโอคอมพิวเตอร์ไฮเทคด้วยบทเรียนส่วนตัวแพคเกจ PampP และโรงเรียนกอล์ฟการเล่นกอล์ฟที่ไม่เหมือนใครของ PGA ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีที่ Torrey Pines Beginners: หากคุณเป็นมือใหม่ หญิง, ชาย, จูเนียร์, อาวุโสหรือมีแต้มต่อทางกายภาพบริการของฉันจะช่วยให้คุณบรรลุระดับความสะดวกสบายด้วยความรู้ความเข้าใจความเข้าใจและความเข้าใจเพิ่มเติม เมื่อใดก็ตามที่เล่นในหลักสูตรการฝึกในช่วงหรือที่ใดก็ได้บนสนามกอล์ฟปัจจัยการข่มขู่จะถูกวางไว้ที่ง่าย Intermediates: เป็นระดับกลางคุณจะเพิ่มพูนความรู้และเริ่มทำความเข้าใจกับสิ่งที่สโมสรของคุณทำกับลูกและสิ่งที่แกว่งของคุณกับสโมสร เปลี่ยนความขุ่นเคืองและความยุ่งยากในความรู้ความเข้าใจเพื่อให้คุณสนุกกับเกมของคุณ ผู้เล่นที่สำเร็จ: สำหรับผู้เล่นที่สำเร็จแล้วให้ปรับทักษะของคุณและรวมความสามารถทางร่างกายและจิตใจเพื่อยกระดับเกมของคุณไปอีกขั้น 8221 ฉันโชคดีพอที่ลูกสาวที่เก่าแก่ที่สุดของฉันซื้อแผนการสอน 6 เรื่องส่วนตัวจาก Michael Major ที่ Torrey Pines ในฐานะที่เป็นคนใหม่เกือบ 70 ปีในการเล่นกอล์ฟ (การแฮ็ก 4-5 ปี) ฉันต้องการที่จะพยายามปรับปรุงเกมของฉัน ไมเคิลอุทิศเวลาให้กับพื้นฐานการแกว่งขว้างการวางทรายและเทคนิคการปรับปรุงขั้นพื้นฐาน ดีฉันแน่นอนดีขึ้นในทุกพื้นที่และเห็นจังหวะตกจากคะแนนของฉันไม่เพียง แต่ฉันแจ้งให้ทราบและรู้สึกแตกต่างกัน แต่เพื่อนของฉันกอล์ฟได้เช่นกัน ฉันขอแนะนำให้ไมเคิลเมเจอร์เป็นผู้สอนและฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่เขาให้ไว้กับฉัน 82221 ดร. บ๊อบสไตน์ซานดิเอโกข่าวจากบล็อก
รวม - หลาย ซื้อขาย กลยุทธ์
ให้ผลตอบแทนสูง -forex- ซื้อขาย