Forex- พลิ้ว - ไซปรัส

Forex- พลิ้ว - ไซปรัส

Binary   ตัวเลือก มาเลเซีย
Forex   โบรกเกอร์ -IP - รายการ
Forex- หุ่นยนต์ ฟรี สาธิต


10 วัน เฉลี่ยเคลื่อนที่ - เครื่องคิดเลข Forex- อัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์ Binary ตัวเลือก - ShareBuilder Goldsilverforecast ซื้อขาย ระบบ Binary ตัวเลือก ตลาด ชั่วโมง 10 วัน ต่อการ ประสบความสำเร็จใน ตัวเลือก ซื้อขาย

ในการใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้: คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้คำแถลงการณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อตกลงใด ๆ หรือทั้งหมด: ลูกค้าคุณและคุณหมายถึงคุณ บุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ บริษัท บริษัท เราเองและเราหมายถึง บริษัท ของเรา ภาคีฝ่ายหรือเราหมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเองหรือลูกค้าหรือตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับข้อเสนอการยอมรับและการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นเพื่อดำเนินการขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือวิธีการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุม ลูกค้าต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ของ บริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยภาษาอังกฤษที่มีอยู่และขึ้นอยู่กับกฎหมาย การใช้คำศัพท์ด้านบนหรือคำอื่น ๆ ในรูปเอกพจน์พหูพจน์ตัวพิมพ์ใหญ่และหรือ heshe หรือคำเหล่านี้ถูกนำมาใช้แทนกันได้ดังนั้นจึงเป็นการอ้างถึงคำเดียวกัน เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พนักงานที่ได้รับมอบอำนาจภายใน บริษัท จำเป็นต้องรู้พื้นฐานใช้เฉพาะข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากลูกค้ารายบุคคลเท่านั้น เราตรวจสอบระบบและข้อมูลของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด รัฐสภาได้สร้างความผิดเฉพาะสำหรับการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล เราจะตรวจสอบการกระทำดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีและดำเนินการทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ที่รับผิดชอบ เราได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลปี 1998 และด้วยเหตุนี้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและบันทึกลูกค้าของตนอาจถูกส่งผ่านไปยังบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามระเบียนลูกค้าถือว่าเป็นข้อมูลลับและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามอื่นใดนอกจาก Finance Magnates ถ้าถูกต้องตามกฎหมายที่จะทำเพื่อเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม เราจะไม่ขายแบ่งปันหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามหรือใช้ที่อยู่อีเมลของคุณสำหรับจดหมายที่ไม่พึงประสงค์ อีเมลใด ๆ ที่ส่งโดย บริษัท นี้จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ตกลงกันเท่านั้น ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อ จำกัด และข้อ จำกัด ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล บริษัท นี้ไม่รวมถึงการรับรองและการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือที่ บริษัท หรือ บริษัท อื่นหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นในเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียโดยตรงการสูญเสียธุรกิจหรือผลกำไร (การสูญเสียผลกำไรดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ที่คาดการณ์ได้เกิดขึ้นตามปกติของเหตุการณ์หรือได้แจ้งให้ บริษัท นี้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น) ความเสียหายที่เกิดขึ้น กับคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ระบบและโปรแกรมของคุณรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในนั้นหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อม การเงิน Magnates ไม่ได้ยกเว้นความรับผิดต่อความตายหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาท การยกเว้นและข้อ จำกัด ข้างต้นใช้เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ไม่มีสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ เราใช้ที่อยู่ IP ในการวิเคราะห์แนวโน้มจัดการไซต์การติดตามผู้ใช้การเคลื่อนไหวและรวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์ในวงกว้างเพื่อการใช้งานโดยรวม ที่อยู่ IP ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้สำหรับการจัดการระบบการตรวจหารูปแบบการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะเข้าสู่ระบบข้อมูลการเข้าใช้งานมาตรฐานโดยอัตโนมัติรวมทั้งประเภทของเบราเซอร์การเข้าถึงอีเมลครั้งที่เปิด URL ที่ขอและ URL การอ้างอิง ข้อมูลนี้จะไม่ถูกแชร์กับบุคคลที่สามและจะใช้เฉพาะภายใน บริษัท นี้ตามความต้องการเท่านั้น ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ระบุข้างต้นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง เช่นเดียวกับเว็บไซต์เชิงโต้ตอบส่วนใหญ่เว็บไซต์ของ บริษัท หรือ ISP ใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถเรียกดูรายละเอียดผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง มีการใช้คุกกี้ในบางพื้นที่ของไซต์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่นี้และใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่เข้าชม ลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้คุณไม่สามารถสร้างลิงค์ไปยังหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา หากคุณสร้างลิงก์ไปยังหน้าเว็บของเว็บไซต์นี้คุณจะเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวและการยกเว้นและข้อ จำกัด ที่ระบุไว้ข้างต้นจะนำไปใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยเชื่อมโยงไป ลิงค์จากเว็บไซต์นี้เราไม่ได้ตรวจสอบหรือทบทวนเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นของ partys ซึ่งเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ ความคิดเห็นที่แสดงหรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการแชร์หรือรับรองโดยเราและไม่ควรถือเป็นผู้เผยแพร่ความคิดเห็นหรือเนื้อหาดังกล่าว โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ของเราทราบเมื่อออกจากแอ็พไซต์ของเราเพื่ออ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านี้ คุณควรประเมินความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับไซต์นี้หรือเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ด้วยตัวคุณเองก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่พวกเขา บริษัท นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามก็ตาม ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของ บริษัท และเนื้อหาเต็มรูปแบบของเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์. เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถทำซ้ำเผยแพร่เผยแพร่แสดงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Finance Magnates คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์หรือข้อมูลอื่น ๆ จากสำเนาของเนื้อหา ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมายของเรา การซื้อขายเงินตราต่างประเทศในส่วนของกำไรมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดสามารถทำงานได้ดีกับคุณเช่นเดียวกับคุณก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายเงินตราต่างประเทศคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนระดับประสบการณ์และความกระหายที่มีความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ความเป็นไปได้ที่จะทำให้คุณสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของการลงทุนครั้งแรกของคุณดังนั้นคุณจึงไม่ควรลงทุนเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ความคิดเห็นที่แสดงไว้ใน Finance Magnates เป็นผลงานของนักเขียนแต่ละรายและไม่จำเป็นต้องแสดงความเห็นของ Fthe company หรือฝ่ายจัดการ Finance Magnates ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องหรือพื้นฐานในความเป็นจริงของการอ้างสิทธิ์หรือคำแถลงใด ๆ ที่ทำโดยผู้เขียนอิสระรายใด: ข้อผิดพลาดและการละเว้นอาจเกิดขึ้นได้ ความคิดเห็นข่าวสารการวิจัยการวิเคราะห์ราคาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดย Finance Magnates พนักงานคู่ค้าหรือผู้ร่วมให้ข้อมูลจะได้รับการให้ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับตลาดและไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน การเงิน Magnates จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายรวมทั้ง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียกำไรซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งสำหรับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบุคคลดังกล่าวซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการกระทำใด ๆ ของพระเจ้าการก่อการร้ายสงครามการลุกลามทางการเมืองจลาจลการจลาจล ความไม่สงบการกระทำของผู้มีอำนาจทางแพ่งหรือทางทหารการจลาจลการเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือเหตุอื่นใดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งอยู่นอกการควบคุมของเราซึ่งเป็นเหตุให้มีการยุติข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำขึ้นและไม่อาจคาดได้อย่างสมควร ภาคีใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ภาคีอื่นทราบถึงหน้าที่อย่างเดียวกันและจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารนี้ ความล้มเหลวของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่จะยืนยันการปฏิบัติอย่างเข้มงวดของข้อบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงใด ๆ หรือความล้มเหลวของภาคีแห่งหนึ่งในการใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ตนได้รับตามข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์และจะไม่ก่อให้เกิด การลดภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงใด ๆ การสละสิทธิ์ใด ๆ ของบทบัญญัติของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงใด ๆ จะมีผลยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเช่นนั้นและลงนามโดยทั้งสองฝ่าย การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรและการที่คุณใช้ไซต์ต่อไปจะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการปรับเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเราจะแจ้งให้ทราบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในหน้าแรกและหน้าสำคัญอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในวิธีที่เราใช้ข้อมูลไซต์ที่ลูกค้าสามารถระบุตัวตนได้การแจ้งเตือนทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์จะกระทำต่อผู้ที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายส่วนบุคคลของเราจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา 30 วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้น ดังนั้นคุณควรอ่านคำแถลงนี้เป็นประจำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับเรา การเข้าถึงเว็บไซต์นี้และการดำเนินการจองหรือข้อตกลงระบุถึงความเข้าใจข้อตกลงและการยอมรับของประกาศการปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ สิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายของคุณไม่มีผลใด ๆ การเงิน Magnates 2015 All Rights Reserved เกี่ยวกับการเงิน Magnates ในการใช้เว็บไซต์นี้คุณจะถือว่าได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้: คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้คำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวและประกาศข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อตกลงใด ๆ หรือทั้งหมด: คุณและคุณหมายถึงคุณบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ บริษัท บริษัท เราเองและเราหมายถึง บริษัท ของเรา ภาคีฝ่ายหรือเราหมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเองหรือลูกค้าหรือตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับข้อเสนอการยอมรับและการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นเพื่อดำเนินการขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือวิธีการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุม ลูกค้าต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ของ บริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยภาษาอังกฤษที่มีอยู่และขึ้นอยู่กับกฎหมาย การใช้คำศัพท์ด้านบนหรือคำอื่น ๆ ในรูปเอกพจน์พหูพจน์ตัวพิมพ์ใหญ่และหรือ heshe หรือคำเหล่านี้ถูกนำมาใช้แทนกันได้ดังนั้นจึงเป็นการอ้างถึงคำเดียวกัน เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พนักงานที่ได้รับมอบอำนาจภายใน บริษัท จำเป็นต้องรู้พื้นฐานใช้เฉพาะข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากลูกค้ารายบุคคลเท่านั้น เราตรวจสอบระบบและข้อมูลของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด รัฐสภาได้สร้างความผิดเฉพาะสำหรับการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล เราจะตรวจสอบการกระทำดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีและดำเนินการทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ที่รับผิดชอบ เราได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลปี 1998 และด้วยเหตุนี้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและบันทึกลูกค้าของตนอาจถูกส่งผ่านไปยังบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามระเบียนลูกค้าถือว่าเป็นข้อมูลลับและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามอื่นใดนอกจาก Finance Magnates ถ้าถูกต้องตามกฎหมายที่จะทำเพื่อเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม เราจะไม่ขายแบ่งปันหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามหรือใช้ที่อยู่อีเมลของคุณสำหรับจดหมายที่ไม่พึงประสงค์ อีเมลใด ๆ ที่ส่งโดย บริษัท นี้จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ตกลงกันเท่านั้น ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อ จำกัด และข้อ จำกัด ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล บริษัท นี้ไม่รวมถึงการรับรองและการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือที่ บริษัท หรือ บริษัท อื่นหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นในเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียโดยตรงการสูญเสียธุรกิจหรือผลกำไร (การสูญเสียผลกำไรดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ที่คาดการณ์ได้เกิดขึ้นตามปกติของเหตุการณ์หรือได้แจ้งให้ บริษัท นี้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น) ความเสียหายที่เกิดขึ้น กับคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ระบบและโปรแกรมของคุณรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในนั้นหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อม การเงิน Magnates ไม่ได้ยกเว้นความรับผิดต่อความตายหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาท การยกเว้นและข้อ จำกัด ข้างต้นใช้เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น ไม่มีสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ เราใช้ที่อยู่ IP ในการวิเคราะห์แนวโน้มจัดการไซต์การติดตามผู้ใช้การเคลื่อนไหวและรวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์ในวงกว้างเพื่อการใช้งานโดยรวม ที่อยู่ IP ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้สำหรับการจัดการระบบการตรวจหารูปแบบการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะเข้าสู่ระบบข้อมูลการเข้าใช้งานมาตรฐานโดยอัตโนมัติรวมทั้งประเภทของเบราเซอร์การเข้าถึงอีเมลครั้งที่เปิด URL ที่ขอและ URL การอ้างอิง ข้อมูลนี้จะไม่ถูกแชร์กับบุคคลที่สามและจะใช้เฉพาะภายใน บริษัท นี้ตามความต้องการเท่านั้น ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ระบุข้างต้นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง เช่นเดียวกับเว็บไซต์เชิงโต้ตอบส่วนใหญ่เว็บไซต์ของ บริษัท หรือ ISP ใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถเรียกดูรายละเอียดผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง มีการใช้คุกกี้ในบางพื้นที่ของไซต์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่นี้และใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่เข้าชม ลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้คุณไม่สามารถสร้างลิงค์ไปยังหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา หากคุณสร้างลิงก์ไปยังหน้าเว็บของเว็บไซต์นี้คุณจะเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวและการยกเว้นและข้อ จำกัด ที่ระบุไว้ข้างต้นจะนำไปใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยเชื่อมโยงไป ลิงค์จากเว็บไซต์นี้เราไม่ได้ตรวจสอบหรือทบทวนเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นของ partys ซึ่งเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ ความคิดเห็นที่แสดงหรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการแชร์หรือรับรองโดยเราและไม่ควรถือเป็นผู้เผยแพร่ความคิดเห็นหรือเนื้อหาดังกล่าว โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ของเราทราบเมื่อออกจากแอ็พไซต์ของเราเพื่ออ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านี้ คุณควรประเมินความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับไซต์นี้หรือเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ด้วยตัวคุณเองก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่พวกเขา บริษัท นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามก็ตาม ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของ บริษัท และเนื้อหาเต็มรูปแบบของเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์. เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถทำซ้ำเผยแพร่เผยแพร่แสดงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Finance Magnates คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์หรือข้อมูลอื่น ๆ จากสำเนาของเนื้อหา ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมายของเรา การซื้อขายเงินตราต่างประเทศในส่วนของกำไรมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดสามารถทำงานได้ดีกับคุณเช่นเดียวกับคุณก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายเงินตราต่างประเทศคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนระดับประสบการณ์และความกระหายที่มีความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ความเป็นไปได้ที่จะทำให้คุณสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของการลงทุนครั้งแรกของคุณดังนั้นคุณจึงไม่ควรลงทุนเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ความคิดเห็นที่แสดงไว้ใน Finance Magnates เป็นผลงานของนักเขียนแต่ละรายและไม่จำเป็นต้องแสดงความเห็นของ Fthe company หรือฝ่ายจัดการ Finance Magnates ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องหรือพื้นฐานในความเป็นจริงของการอ้างสิทธิ์หรือคำแถลงใด ๆ ที่ทำโดยผู้เขียนอิสระรายใด: ข้อผิดพลาดและการละเว้นอาจเกิดขึ้นได้ ความคิดเห็นข่าวสารการวิจัยการวิเคราะห์ราคาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดย Finance Magnates พนักงานคู่ค้าหรือผู้ร่วมให้ข้อมูลจะได้รับการให้ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับตลาดและไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน การเงิน Magnates จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายรวมทั้ง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียกำไรซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งสำหรับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบุคคลดังกล่าวซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการกระทำใด ๆ ของพระเจ้าการก่อการร้ายสงครามการลุกลามทางการเมืองจลาจลการจลาจล ความไม่สงบการกระทำของผู้มีอำนาจทางแพ่งหรือทางทหารการจลาจลการเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือเหตุอื่นใดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งอยู่นอกการควบคุมของเราซึ่งเป็นเหตุให้มีการยุติข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำขึ้นและไม่อาจคาดได้อย่างสมควร ภาคีใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ภาคีอื่นทราบถึงหน้าที่อย่างเดียวกันและจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารนี้ ความล้มเหลวของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่จะยืนยันการปฏิบัติอย่างเข้มงวดของข้อบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงใด ๆ หรือความล้มเหลวของภาคีแห่งหนึ่งในการใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ตนได้รับตามข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์และจะไม่ก่อให้เกิด การลดภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงใด ๆ การสละสิทธิ์ใด ๆ ของบทบัญญัติของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงใด ๆ จะมีผลยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเช่นนั้นและลงนามโดยทั้งสองฝ่าย การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรและการที่คุณใช้ไซต์ต่อไปจะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการปรับเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเราจะแจ้งให้ทราบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในหน้าแรกและหน้าสำคัญอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในวิธีที่เราใช้ข้อมูลไซต์ที่ลูกค้าสามารถระบุตัวตนได้การแจ้งเตือนทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์จะกระทำต่อผู้ที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายส่วนบุคคลของเราจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา 30 วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้น ดังนั้นคุณควรอ่านคำแถลงนี้เป็นประจำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับเรา การเข้าถึงเว็บไซต์นี้และการดำเนินการจองหรือข้อตกลงระบุถึงความเข้าใจข้อตกลงและการยอมรับของประกาศการปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ สิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายของคุณไม่มีผลใด ๆ การเงิน Magnates ปี 2015 All Rights Reserved10 งาน iFX EXPO เตรียมจัดงานฉลองสิริราชองธานีที่งานแสดงบนสุดของอุตสาหกรรมการจัดงาน EXPERT ทางการเงินที่ยอดเยี่ยมของรางวัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ iFX EXPO Asia 2017 ในปีนี้ที่ฮ่องกงคึกคักเราเฉลิมฉลองงานมหกรรมครั้งที่ 10 ของเราด้วยผู้เข้าร่วมงาน 80 ราย และผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2500 คนในปีนี้เราจะนำเสนอคุณลักษณะใหม่ ๆ ในชั้นโชว์รูมเพื่อตอบสนองความต้องการและความต้องการของผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมงานของเรา จะเป็นเหตุการณ์ที่ลืมไม่ได้อย่างง่ายดาย - ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน - ผู้เข้าร่วมประชุม 300 คนนับตั้งแต่ก่อตั้ง - โอกาสทางธุรกิจสูงสุดของเครือข่าย - ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอุตสาหกรรมการเงินกำลังก้าวอย่างรวดเร็ว จากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ใหญ่ที่สั่นคลอนการปรับปรุงกฎระเบียบข่าวและการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี - การประชุมของเราครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด สองวันเต็มไปด้วยคำปราศรัยการติดตั้งและการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายในการแบ่งปันความรู้และความรู้ แผนผังชั้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจองบูธหรือผู้สนับสนุนโปรดติดต่อ salesifxexpo relpopover data-placementtop data-original-titlePROFTIT ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ที่อยู่เบื้องหลังทุนจดทะเบียน Divisa Capital มีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจด้านสภาพคล่องของสถาบันในเชิงรุกเพื่อสร้างธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว สำหรับลูกค้าที่มีความหลากหลายและเป็นมืออาชีพ ด้วยความสัมพันธ์ทวิภาคีที่จะเกิดขึ้นกับโบรกเกอร์ชั้นนำสถานะ Divisas ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หลายสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งทั่วโลกจะได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยสำนักงานใน 4 ประเทศการบริการตั้งแต่สภาพคล่องของสถาบันไปจนถึงการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญในการให้บริการตั๋วเงินคลัง FXIS Capital เป็นทางเลือกที่เหมาะสม relpopover data-placementtop data-original-titleDivisa AFX Group นำเสนอบริการด้านการค้าและการลงทุนในหลายภาษาทั่วโลก เราอนุญาตให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาดต่างๆและทำการค้าเครื่องมือทางการเงินต่างๆเช่น forex ดัชนีตลาดหุ้นพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้เรามีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัยเครื่องมือการค้าที่ครบวงจรแหล่งข้อมูลการศึกษาขั้นสูงข่าวทางการเงินล่าสุดและอื่น ๆ อีกมากมาย relpopover data-placementtop data-original-titleAFX กลุ่ม MetaQuotes Software Corp. เป็น บริษัท พัฒนาซอฟต์แวร์ B2B ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการและโซลูชั่นที่ก้าวล้ำในรูปแบบที่กำหนด สนาม การทำงานกับธุรกิจชั้นนำของโลกทำให้ บริษัท ได้รับชื่อเสียงในฐานะผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่น่าเชื่อถือที่สุด วันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของ MetaTrader 4 เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก Currenex ให้โซลูชันฉลากสีขาวขอบบนแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลเดียวกับที่ทำให้เราเป็นผู้นำด้านช่องทางการซื้อขาย FX แบบเรียลไทม์ ด้วยฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นบนอินเทอร์เฟซประสิทธิภาพสูงและระบบการบริหารความเสี่ยงของเราจะนำเอาสิ่งที่ดีที่สุดของตลาดสถาบันสู่โลกแห่งการค้าขาย relpopover data-placementtop data-original-titleCurrenex - บูธ 22 Global Market Index Limited (GMI) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม GMI ของ บริษัท ซึ่งรวมถึง Global Market Index Limited (GMIUK) GMI เป็นโบรกเกอร์ที่แนะนำให้ทำหน้าที่ Global Market Index Limited (GMIUK) ซึ่งเป็น FCA Regulated ซึ่งเป็น บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดำเนินการในลอนดอนซึ่งให้บริการช่วยเหลือลูกค้าจากทั่วโลกด้วยดัชนีการซื้อขาย Spot Forex, Indices, Metals และ CFD ไม่ว่าคุณจะเป็น บริษัท การค้าที่เป็นเจ้าของซึ่งต้องการความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการซื้อขายนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการหาสภาพคล่องเพิ่มเติมหรือกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในการค้นหาสถาบันนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Spot Forex, Metals และ CFDs ชั้นหนึ่งเพื่อค้าขายผ่าน GMI สามารถ ช่วยตอบสนองความต้องการของคุณ relpopover data-placementtop data-original-title ดัชนีตลาดโลก จำกัด - บูธ 33 โซลูชั่นสำเร็จรูปสำหรับโบรกเกอร์ Forex: bull broker นายแบบ bullkey วัวกระทิงแดง DMA สภาพคล่อง bull ผู้ค้าห้องวัวกระทิงสะพาน API Web API MT4MT5 bull CRM bull PAMM amp MAM bull บริการ บริการทางกฎหมายและทางการเงิน relpopover data-placementtop data-original-titleB2Broker - บูธ 44 กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ เราพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 และนำเสนอโซลูชันสำเร็จรูปและการพัฒนาที่กำหนดเองประสบการณ์และความรู้ของเราในด้านซอฟต์แวร์ Forex ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อนได้ relopopover data-placementtop data-original-title แผ่นพับสำหรับโบรกเกอร์ - บูธ 55 เป้นำเสนอธุรกิจชั้นนำด้านการตลาดการเงินและการสนับสนุนการดำเนินงาน All-in- one โซลูชั่น SaaS ช่วยเพิ่มศักยภาพของนักลงทุนในขณะที่รักษาค่าใช้จ่ายด้านไอทีที่ต่ำและทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โซลูชัน FrontPack แบบหน้าเดียวประกอบด้วย: CRM, การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าใช้งาน, เกตเวย์การชำระเงิน, Business Intelligence, เครื่องมือรายงานและ Gateway การตลาด ด้วยประสบการณ์การตลาด RampampD และประสบการณ์ในตลาดที่กว้างนาน 7 ปีกระเป๋าเป้สะพายหลังได้สร้างโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับขนาดได้รวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในส่วนที่ปลอดภัยและเรียบง่ายในการทำงานร่วมกัน relpopover data-placementtop data-original-titleBackpack - บูธ 66 ตลาดขั้นสูงเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นสภาพคล่องเทคโนโลยีและเครดิตแก่ธนาคารและนายหน้าทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ firmrsquos สนับสนุนการเข้าถึงตลาดโดยตรง (DMA) ในตลาดปริวรรตเงินตราโลหะมีค่าและสัญญาว่าจ้างความแตกต่าง (CFD) ในสินค้าทางการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีโซลูชันด้านการซื้อขายและเครดิต FX, โลหะและ CFD และบริการต่างๆให้แก่ผู้จัดการกองทุนที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และผู้เข้าร่วมการตลาด FX ของ บริษัท วันนี้พ่อค้าพ่อค้าโบรกเกอร์ผู้จัดทำตลาดผู้จัดการเงินธนาคารกองทุนป้องกันความเสี่ยงและนักลงทุนทั่วโลกพึ่งพา Fortex เพื่อเร่งดำเนินการทางการค้าและสนับสนุนกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อน บริษัท ด้านการซื้อขายสกุลเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ได้แก่ Interbank FX, Pepperstone, Advanced Markets, Sun Hong Kai Financial, Macquarie Bank และอื่น ๆ ได้สร้างธุรกิจ FX บนแพลตฟอร์ม Fortex นับตั้งแต่เปิดตัวในปีพ. ศ. 2551 CFH Clearing ได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อพัฒนาโซลูชันด้านเทคโนโลยีของเราเองและสร้างสภาพคล่องที่เหนือกว่าสำหรับลูกค้าของเรา เราเชื่อมั่นในความชัดเจนและโปร่งใสในการทำงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าของเราให้ทุก บริษัท มีเครื่องมือและการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้น วิสัยทัศน์นี้ได้รับความนิยมจากผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมและ CFH Clearing ได้ย้ายพนักงานเพื่อดึงดูดพนักงานจาก Deutsche Bank, Currenex, FXALL และ Saxo Bank เพื่อดึงดูดผู้สนใจ relpopover data-placementtop data-original-titleCFH การหักบัญชี - บูธ 99 Wirecapital เป็นศูนย์ประมวลผลการชำระเงินหลายธนาคารของยุโรปซึ่งดำเนินงานในรัสเซียสหภาพยุโรปและ CIS ตลอดจนในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ทั่วโลก ระบบการประมวลผล companyrsquos ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่จากมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ldquoPCI DSS Level 1rdquo เป็นข้อสังเกต 1 เป็น Payment GatewaySwitchInternet Payment Processing และ Clearing and Settlement Quot Wirecapital เป็นตัวแทนการชำระเงินที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด บริษัท มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการจัดหาทรัพยากรที่มีนัยสำคัญเพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่สำคัญของคู่ค้าและลูกค้า เนื่องจากการออกแบบที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย groundtop ที่เป็นเอกลักษณ์ของระบบการประมวลผล relpopover data-placementtop data-original-titleWire Capital - บูธ 1010 IS Risk Analytics เป็น บริษัท ด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของคู่ค้าทั่วโลกผ่านทางเทคโนโลยีระดับโลกโซลูชั่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ บริการให้คำปรึกษา. เรานำเสนอโซลูชั่นด้านความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับโบรกเกอร์ทุกขนาดบนทุกแพลตฟอร์ม relopopover data-placementtop data-originalis ความเสี่ยง - บูธ 1111 การลงทุนคือพอร์ทัลการเงินและอินเทอร์เน็ตระดับโลกที่มี 27 ฉบับใน 21 ภาษาและแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ Android และ iOS ที่ให้ข่าวการวิเคราะห์สตรีมมิ่งราคาและแผนภูมิข้อมูลทางเทคนิคและ เครื่องมือทางการเงินเกี่ยวกับตลาดการเงินทั่วโลก แต่ละฉบับครอบคลุมความหลากหลายของยานพาหนะทางการเงินในประเทศและทั่วโลกรวมถึงหุ้น, พันธบัตร, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน, อัตราดอกเบี้ย, ฟิวเจอร์สและตัวเลือก ก่อตั้งขึ้นในปีพศ. 2550 โดยมีผู้อ่านที่เติบโตขึ้นทั่วโลกและปัจจุบันเป็นพอร์ทัลการเงินระดับโลกที่มุ่งมั่นที่จะเปิดตัวคุณลักษณะและส่วนที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ครบวงจรสำหรับผู้อ่าน 1212 เชื่อว่าการตลาดดิจิทัลไม่ใช่แค่การโยกย้ายงานพิมพ์ลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรามุ่งมั่นที่จะทำลายขอบเขตทั่วไปและเรามุ่งมั่นที่จะออกแบบแคมเปญที่ทำกำไรได้มากสำหรับลูกค้าของเรา เราเชื่อว่า IT ไม่ควรมีบทบาทเพียงอย่างเดียวในฐานะเครื่องมือดำเนินการ ควรรวมไว้ในแผนการตลาดอย่างชาญฉลาด 1313 แทนที่จะหันมาพึ่งพาผู้ให้บริการหลายรายโบรกเกอร์เริ่มต้นจะได้รับประสิทธิภาพและการประหยัดทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญด้วยการให้โซลูชั่นสำหรับโบรกเกอร์สร้างโครงสร้างพื้นฐานของโบรกเกอร์ทั้งหมดของเขา เราช่วยคุณเปิด บริษัท (มีหรือไม่มีใบอนุญาต) และเปิดบัญชีธนาคาร นอกจากนี้เรายังมีชุดโซลูชั่นด้านเว็บเทคโนโลยีครบวงจร (Website และ CMS, Trader Room, CRM) ช่วยให้คุณสามารถหาแพลตฟอร์มการซื้อขาย White Label และสามารถช่วยคุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ เราช่วยคุณในขั้นตอนการวางแผนในระหว่างการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของคุณและสนับสนุนระบบทั้งหมดเมื่อทุกอย่างพร้อมใช้งาน relpopover data-placementtop data-original-titlei-infinite - บูธ 1414 เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยผู้ค้าในการตัดสินใจซื้อขายได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้มีผลตอบแทนสูงกว่าและมีความเสี่ยงน้อยลง ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อปใช้งานง่ายใช้งานง่ายและใช้งานได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อด้วยการออกแบบที่เป็นรองใคร เราเพิ่งเกิดขึ้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม relpopover data-placementtop data-original-titleNetDania - บูธ 1515 ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกงและมีการดำเนินงานในประเทศจีน m-FINANCE เป็นผู้นำทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แบบแท่งและตลาดบริการข้อมูลทางการเงิน m-FINANCE เป็นสมาชิกของ Da Tang Xi Shi Group (Stock Code: 620.HK) และได้รับรางวัลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีที่สุดใน Asiaquot ในวันที่ 2016 China Forex Expo m-FINANCE มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอแอพพลิเคชั่นการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจรรวมทั้งโซลูชั่นด้านสภาพคล่องโซลูชั่นการซื้อขายอัตโนมัติและแอพพลิเคชั่นการซื้อขายผ่านมือถือ m-FINANCErsquos แพลตฟอร์มการเทรดมืออาชีพถูกใช้กันอย่างแพร่หลายโดยสมาชิกของสมาคมการจัดการทองและเงินจีนในฮ่องกง relpopover data-placementtop data-original-titlem-FINANCE - บูธ 1616 FXStreet เป็นสถานที่นัดพบของคุณซึ่งเป็นจุดตัดที่คุณสามารถหาทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดในตลาดสกุลเงิน ทุกเวลา 245. ยึดข้อมูลที่เป็นกลางมีคุณภาพสูงและฟรี relpopover data-placementtop data-original-title ถนน FX - บูธ 1717 VIBHS มีความภาคภูมิใจในคุณภาพและความสมบูรณ์ของพนักงานของ บริษัท ซึ่งก่อให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้าในระดับสูง กลุ่ม บริษัท มีบริการซื้อขายผ่านกลุ่ม บริษัท ที่ได้รับการควบคุมทั่วโลก ในสหราชอาณาจักร VIBHS Financial Ltd ได้รับมอบอำนาจและควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ภายใต้หมายเลขอ้างอิง บริษัท 613381 ในกรุงลอนดอนเราเป็นศูนย์กลางการเงินชั้นนำของโลกซึ่งให้บริการโซลูชั่นการซื้อขายออนไลน์ที่มีสถานะเป็นที่รู้จักในยุโรป MENA และ South ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ธุรกิจของเราสร้างขึ้นจากหลักการที่สำคัญในการรักษาความเป็นธรรมของลูกค้า relpopover data-placementtop data-original-titleVIBHS - บูธ 1818 ยินดีต้อนรับสู่ ICM Capital ซึ่งเป็น บริษัท การค้า Forex และ CFD ระหว่างประเทศที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าที่หลากหลาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สและดัชนี ผ่าน ICM Capital และแพลตฟอร์มการเทรดที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ MetaTrader 4 คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความคล่องตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านมือถือการวิเคราะห์ทางเทคนิคและอื่น ๆ อีกมากมาย relpopover data-placementtop data-original-titleICM Capital - บูธ 1919 WeCollect เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินของจีนที่เน้นการเชื่อมโยงผู้ค้าและ PSPrsquos ระหว่างประเทศเข้ากับตลาดผู้บริโภคและตลาด B2B ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี Hub Orchestration Hub ของเราช่วยให้ผู้ขายสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผสานรวมผ่านฮับเดียวและปรับปรุงบทสนทนาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการจัดจำหน่ายและการฉ้อโกงและการประมวลผลที่ราบรื่น ก่อตั้งขึ้นโดยทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมและได้รับการสนับสนุนโดยนักลงทุนในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งรวมถึงกลุ่ม บริษัท Henyep ในเครือทั่วโลกเราให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและบริการด้านการชำระเงินอันทันสมัยซึ่งจะช่วยให้สามารถชำระเงินผ่านประเทศจีนได้หลายวิธีรวมทั้งการโอนเงินข้ามพรมแดนขาเข้า มากกว่า. relpopover data-placementtop data-original-title เรารวบรวม - บูธ 2020 ในปี 2013 นักเศรษฐศาสตร์ชาวเอสโตเนีย Maksim Sepp ก่อตั้ง Nordhill Capital เพื่อจัดหาบริการด้านการจัดการสินทรัพย์ในตลาดการเงินให้กับนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน เป้าหมายหลักของเราคือการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของเงินทุนของลูกค้าของเราด้วยความเสี่ยงในการซื้อขายที่น้อยที่สุด อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการทำงานของเราคือความโปร่งใสในความสัมพันธ์กับนักลงทุน ปัจจุบันคุณสามารถหาธนาคารเอกชนกองทุนองค์กรประกันบุคคลสาธารณะและนักลงทุนเอกชนได้หลายราย จำนวนลูกค้าทั้งหมดของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นี่แสดงถึงคุณภาพและความต้องการที่สูงสำหรับบริการของเรา วันนี้เรามีผู้จัดการมากกว่า 35 ล้านดอลลาร์ relpopover data-placementtop data-original-titleNordhill Capital - บูธ 2121 Tickmill เป็นผู้จัดหาบริการซื้อขาย Forex และ CFD ซึ่งควบคุมโดยสหราชอาณาจักรโดย Financial Conduct Authority และ Seychelles Financial Services Authority เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน Tickmill มีบริการซื้อขาย CFD ออนไลน์รวมถึงการแนะนำระบบนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสภาพคล่องที่ดีที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีการซื้อขายที่ทันสมัยที่สุด บริษัท จึงให้การเข้าถึงการดำเนินการหลายสินทรัพย์โดยมีการกำหนดราคาที่ไม่เหมือนใครตลอดจนโครงสร้างของ IB ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คู่ค้าสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง reliferation data-placementtop data-original-titleTickmill - บูธ 2222 Maniford ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 Maniford เป็น บริษัท ด้านการจัดการการลงทุนชั้นนำของโลกซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการบริหารพอร์ตการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายโดยใช้ Commodity Futures รวมประโยชน์จากการเข้าถึงทั่วโลกด้วยบริการและความสัมพันธ์ในท้องถิ่น Maniford ให้ความเชี่ยวชาญระดับความไว้วางใจและความแข็งแกร่งของประสบการณ์ของลูกค้า Maniford มีพนักงานที่มีความหลากหลายมากกว่า 500 คนทั่วโลกและมีทีมนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงกว่า 20 ปีในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยการมีธุรกิจเฉพาะในห้าทวีปในกว่า 35 ประเทศ relpopover data-placementtop data-original-titleManiford - บูธ 2323 เป้าหมายของเราคือเพื่อมอบประสบการณ์การค้าที่ดีที่สุดแก่คุณ เรากำลังหลงใหลในการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องและกำลังมองหาวิธีปรับปรุงการลงทุนในตลาดการเงินของลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะให้กระจายแน่นโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาดส่งมอบการกำหนดราคาที่แข่งขันได้และเชื่อถือได้ เรามีส่วนต่างที่น่าสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่ 0.7 จุดบน EURUSD และ 1 จุดสำหรับดัชนีที่สำคัญเช่น UK 100 และ Germany 30 และ 0.3 จุดสำหรับ Gold อัตรากำไรของเราเริ่มต้นจาก 0.2 สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนและดัชนี 0.5 สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์และ 3 สำหรับหุ้น relpopover data-placementtop data-original-title ตลาด CMC - บูธ 2424 เราเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นนายหน้าระดับพรีเมียมที่ทุ่มเทให้กับการนำเสนอโซลูชั่นและบริการที่ก้าวล้ำซึ่งช่วยให้โบรกเกอร์และสถาบันการเงินในรูปแบบต่างๆสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับ brokerrsquos relpopover data-placementtop data-original-titleLeverate - บูธ 2525 นำเสนอแนวทางในการค้าขายกับนักการตลาดการวิจัยตลาดและสัญญาณที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขาย Forex CFDs และ Binary Options ทีมงานของเราประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการศึกษาการผลิตวิดีโอและการแปล ตั้งแต่ปีพศ. 2550 เราได้พัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายมากที่สุดออกไป ปีของประสบการณ์และการพัฒนาได้นำเราไปสู่จุดที่เราสามารถให้ บริษัท Forex และ Binary Options เป็นทางออกที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ บริษัท ได้อย่างมาก relpopover data-placementtop data-original-title MTE - Media - บูธ 2626 Finotec เป็น บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินสำหรับลูกค้าตั้งแต่ปีพ. ศ. 2541 และ FCA มีการควบคุมตั้งแต่ปี 2550 เรามีบริการด้านสภาพคล่องและค่านายหน้าในราคาที่แท้จริง ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ FX ใหม่หรือพัฒนาโซลูชันที่มีอยู่เดิมหรือกำลังมองหาโซลูชันการจัดการความเสี่ยง Finotec มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านนายหน้าและหนังสือรับรองความเสี่ยงและการดำเนินการสั่งซื้อ Finotec มีความรู้ความชำนาญและความสามารถในการสร้างโซลูชันที่ช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ clientsrsquo 279 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ Divisa Capital มีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจด้านสภาพคล่องของสถาบันอย่างแข็งขันและได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองขึ้นในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่หลากหลายสำหรับลูกค้าสถาบันและวิชาชีพที่หลากหลาย ด้วยความสัมพันธ์ทวิภาคีที่จะเกิดขึ้นกับโบรกเกอร์ชั้นนำสถานะ Divisas ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หลายสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งทั่วโลกจะได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยสำนักงานใน 4 ประเทศบริการจากสภาพคล่องของสถาบันเพื่อการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญไปจนถึงการให้บริการคลังสินค้า FX Divisa Capital เป็นทางเลือกที่เหมาะสม relpopover data-placementtop data-original-titleDivisa - บูธ 2828 UFX มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่สะดวกสบายที่สุดควบคู่ไปกับเงื่อนไขการค้าที่ดีที่สุด relpopover data-placementtop data-original-titleUFX - บูธ 2929 ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและความเข้าใจในตลาดค้าปลีกรายย่อย Gold-i ช่วยให้โบรกเกอร์สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรมากขึ้น ความต้องการผลิตภัณฑ์ Gold-i ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริการพิเศษ 24x7 ช่วยให้ธุรกิจของเราก้าวไปสู่จุดแข็ง ที่ศูนย์เทคโนโลยีเซอร์เรย์ บริษัท Gold-i มีทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์บุคลากรด้านการประกันคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานด้านไอทีเพื่อให้บริการลูกค้าที่มีอยู่และสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดจะผ่านไปอย่างเข้มงวด การทดสอบก่อนเปิดตัวเพื่อให้โบรกเกอร์และธนาคารมั่นใจว่าพวกเขาต้องการเพื่อให้พวกเขาสามารถทำธุรกิจหลักได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Gold-relpopover data-placementtop data-original-title Gold-i - Booth 3030 Sucden Financial (HK) Limited เป็น บริษัท ในเครือของ Sucden Financial Limited ซึ่งเป็น บริษัท นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างประเทศ บริษัท ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SFC, หมายเลข ASE480) เพื่อค้าฟิวเจอร์สและตัวเลือกและการใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัท ยังค้าทองคำแท่งโดยตรงสำหรับลูกค้าและทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์แนะนำให้กับ บริษัท แม่ relpopover data-placementtop data-original-titleSucden Financial - บูธ 3131 SpotOption ก่อตั้งขึ้นในปีพศ. 2553 และเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการค้าชั้นนำ SpotOption มีโซลูชันหลายแพลตฟอร์มสำหรับตราสารการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เช่นตราสารอนุพันธ์ Forex, CFDs และ Ladder พนักงานมากกว่า 250 คนรวมถึงนักเขียนโปรแกรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักออกแบบชั้นนำ SpotOption มีสาขาอยู่ในสหราชอาณาจักรฮ่องกงและตะวันออกกลาง SpotOption มีลูกค้าทั่วโลกรวมทั้งยุโรปเอเชียออสเตรเลียตะวันออกกลางและละตินอเมริกา relpopover data-placementtop data-original-titleSpotOption - บูธ 3232 เราประกอบด้วยสมาชิกที่พัฒนาระบบการเงินเช่น FX และ CFD และดำเนินการให้คำปรึกษาในสาขาเกือบ 10 ปีในประเทศญี่ปุ่น แท้ที่จริงแล้วตลาดญี่ปุ่นเป็นประเทศอันดับที่ 1 ของโลกในอุตสาหกรรม FX และเรารอดพ้นจากการแข่งขันกับคู่แข่งในเบื้องหลังดังกล่าว เป้าหมายของเราคือการไปหาตลาดในโลกโดยการส่งออกประสบการณ์การเติบโตของตลาดที่ได้รับการเลี้ยงดูมาในญี่ปุ่นความรู้ความชำนาญในการแสวงหาลูกค้าและระบบที่ทันสมัย ในฐานะที่เป็นขั้นตอนแรกสำหรับการพัฒนาพนักงานทั้งหมด 90 คนได้ทำงานด้านการพัฒนานอกชายฝั่งในฮานอยเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากยอดเงินของข้อมูลทางสถิติของประชากรสัมพันธ์ relpopover data-placementtop data-original-titleNextop - บูธ 3333 Swissquote Bank ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการธนาคารออนไลน์ของสวิสเซอร์แลนด์มีบัญชีลูกค้ากว่า 220,000 บัญชีให้กับลูกค้าภาคเอกชน บริษัท ผู้จัดการสินทรัพย์และสถาบันจาก มากกว่า 100 ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหลากหลายประเภทเช่น Trading, Forex, ePrivate Banking และ Savings Swissquote Bank นำเสนอโซลูชั่นด้านป้ายกำกับสีขาวของสถาบันและสภาพคล่องโดยตรงในสกุลเงินต่างประเทศมากกว่า 100 คู่โลหะมีค่าและ CFD ที่มีอยู่ด้วยเสียงและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเทคโนโลยีการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือบุคคลที่สามที่ได้รับรางวัลของเรา ปัจจุบัน Swisschote Group มีพนักงานกว่า 500 คนและมีสำนักงานอยู่ในกรุงดูไบลอนดอนมอลตาและฮ่องกงเพื่อให้บริการลูกค้าในกว่า 120 ประเทศ relopopover data-placementtop data-original-title ธนาคารสวิสโคสท์ - บูธ 3434 TechFinancials เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีแบบไบนารี, แบบง่ายและแบบ CFDs ซึ่งนำเสนอโซลูชั่นการค้าระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2009 แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพของ TechFinancialsrsquo ได้มอบประสบการณ์การซื้อขายที่ใช้งานง่ายซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตลาดมืด เรานำเสนอโซลูชั่นการซื้อขายโทรศัพท์มือถือและเว็บแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับโบรกเกอร์ทุกขนาดและทุกระดับในอุตสาหกรรม โซลูชันที่สมบูรณ์แบบและปรับขนาดได้ของเราประกอบด้วยแบ็กเอนด์ส่วนหน้าเครื่องมือการซื้อขายและบริการสนับสนุนช่วยให้แบรนด์สามารถนำเสนอแพลตฟอร์มการค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ของตนเองได้ TechFinancials เป็น บริษัท มหาชนซึ่งจดทะเบียนใน London Stock Exchange AIM ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในฮ่องกงอิสราเอลไซปรัสยูเครนและญี่ปุ่น 3500 TechFinancials เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี Binary, Simplified Forex และ CFDs ซึ่งนำเสนอโซลูชั่นการค้าระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2009 แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพของ TechFinancialsrsquo ได้มอบประสบการณ์การซื้อขายที่ใช้งานง่ายซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตลาดมืด เรานำเสนอโซลูชั่นการซื้อขายโทรศัพท์มือถือและเว็บแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับโบรกเกอร์ทุกขนาดและทุกระดับในอุตสาหกรรม โซลูชันที่สมบูรณ์แบบและปรับขนาดได้ของเราประกอบด้วยแบ็กเอนด์ส่วนหน้าเครื่องมือการซื้อขายและบริการสนับสนุนช่วยให้แบรนด์สามารถนำเสนอแพลตฟอร์มการค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ของตนเองได้ TechFinancials เป็น บริษัท มหาชนซึ่งจดทะเบียนใน London Stock Exchange AIM ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในฮ่องกงอิสราเอลไซปรัสยูเครนและญี่ปุ่น relpopover data-placementtop data-originalTitleFinancials - บูธ 3636 กลุ่ม AFX เสนอบริการด้านการค้าและการลงทุนในหลายภาษาทั่วโลก เราอนุญาตให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาดต่างๆและทำการค้าเครื่องมือทางการเงินต่างๆเช่น forex ดัชนีตลาดหุ้นพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้เรามีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัยเครื่องมือการค้าที่ครบวงจรแหล่งข้อมูลการศึกษาขั้นสูงข่าวทางการเงินล่าสุดและอื่น ๆ อีกมากมาย AvaTrade เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านการซื้อขายออนไลน์ตั้งแต่ปี 2549 บริษัท ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บคอมเมิร์ซโดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ออนไลน์ สำหรับผู้ค้าปลีก วิสัยทัศน์ AvaTrade ของเรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับประชาชนในการลงทุนและการค้าด้วยความมั่นใจในสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และเชื่อถือได้โดยได้รับการสนับสนุนจากบริการส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในชั้นเลิศและความสมบูรณ์แบบแน่วแน่ ค่านิยมของเรา AvaTrade ทุ่มเทให้กับชุดค่านิยมหลักที่กำหนดความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าและคู่ค้าและแนะนำการตัดสินใจทุกอย่างที่เราทำ relpopover data-placementtop data-original-titleAvaTrade - บูธ 3838 Panda Trading Systems เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหนือกว่าสำหรับอุตสาหกรรมการค้าออนไลน์ พันธกิจของ บริษัท คือการทำให้การค้าขายทางออนไลน์ง่ายขึ้นและมีประสบการณ์แบบครบวงจรมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ค้าและนายหน้า ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาในปัจจุบัน Panda ให้บริการโบรกเกอร์ชั้นนำของ world world หลายแห่งพร้อมชุดโซลูชันทั้งหมดแบบครบวงจรที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และการสนับสนุนสไตล์บูติกซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขามุ่งเน้นทรัพยากรของตนได้ การเจริญเติบโต. relpopover data-placementtop data-original-title ระบบการซื้อขายของ Panda - บูธ 3939 Panda Trading Systems เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหนือกว่าสำหรับอุตสาหกรรมการค้าออนไลน์ พันธกิจของ บริษัท คือการทำให้การค้าขายทางออนไลน์ง่ายขึ้นและมีประสบการณ์แบบครบวงจรมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ค้าและนายหน้า ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาในปัจจุบัน Panda ให้บริการโบรกเกอร์ชั้นนำของ world world หลายแห่งพร้อมชุดโซลูชันทั้งหมดแบบครบวงจรที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และการสนับสนุนสไตล์บูติกซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขามุ่งเน้นทรัพยากรของตนได้ การเจริญเติบโต. relpopover data-placementtop data-original-title ระบบการซื้อขายของ Panda - บูธ 4040 เราก่อตั้ง บริษัท การพนันทางการเงินรายแรกของโลกในปีพ. ศ. 2517 และเป็นผู้นำตลาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา IG เป็นส่วนหนึ่งของ IG Group Holdings Plc ซึ่งเป็นสมาชิกของ FTSE 250 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 2.9 พันล้านปอนด์ 2. เราเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกโดยมีสำนักงานอยู่ใน 15 ประเทศและมีลูกค้าที่ใช้งานอยู่ 152,600 รายทั่วโลกและมีรายได้จากการซื้อขายสุทธิรายปี (FCA), ทะเบียนเลขที่ 195355 (IG Markets Limited) และ 114059 (IG Index Limited) บริษัท ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA), เลขทะเบียน 195355 (IG Markets Limited) และ 114059 (IG Index Limited) บูธ 4141 TRADOLOGIC เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตัวเลือกไบนารีชั้นนำของ worldrsquos ซึ่งนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัยซึ่งสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการค้าและการเงินออนไลน์ เราจัดการศูนย์พัฒนาด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมไบนารี ทีมพัฒนาของเรามุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความสำเร็จของธุรกิจคู่ค้าของเราโดยการจัดหาสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมั่นคงสำหรับการดำเนินงานของพวกเขา TRADOLOGIC เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีชั้นนำที่มีภูมิหลังที่เกี่ยวข้องและความชำนาญในวิชาชีพชั้นสูงที่สามารถให้บริการที่เหนือกว่าได้ตลอดเวลา relpopover data-placementtop data-original-titleTradolgic - บูธ 4242 relpopover data-placementtop data-original-title การสร้างผู้ขาย - บูธ 4343 Forexware เสนอโซลูชันซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่สถาบันและ บริษัท ขนาดเล็ก โฟล์คแวร์มีสภาพคล่องระดับชั้น 1 และช่วยให้ บริษัท หลักทรัพย์และ บริษัท หลักทรัพย์สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องรายอื่น ๆ ทั่วโลกได้ ForexStarterKit ของเราช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างฐานลูกค้าได้มากขึ้นและ Forexware มีโซลูชันฉลากสีขาวที่ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถมอบโซลูชั่นการซื้อขาย Forex ที่ง่ายและยืดหยุ่นแก่ลูกค้าของพวกเขาด้วยการจัดการขั้นสูงและความสามารถในการจัดการความเสี่ยง การเสนอขายฉลากสีขาวของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับสถาบันการเงินที่สามารถถือครองเงินแทนลูกค้าของตนและนำเสนอโซลูชันการซื้อขาย FX ที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพและง่ายในการจัดการกับโซลูชันด้านการบริหารความเสี่ยงและ back-office relpopover data-placementtop data-original-titleForexWare - บูธ 4444 LarsonampHolz ดำเนินธุรกิจผ่านสายการแทนผู้ที่ทำหน้าที่ตามใบอนุญาตแฟรนไชส์และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของประเทศที่ลงทะเบียน เทคโนโลยีขั้นสูงของศตวรรษที่ XXI สำหรับผู้ค้า ระบบการฝากและถอนเงินออนไลน์แบบอัตโนมัติ การดำเนินการในตลาดที่ไม่มี requites บัญชีที่ไม่ใช่เงินฝาก ฯลฯ Spread ตลาดจาก 0.1 pips และการดำเนินการที่ยอดเยี่ยม ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับมืออาชีพ - บัญชีอิสลามโปรแกรมโบนัสและอื่น ๆ เรามักเปิดกว้างสำหรับแนวคิดใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของการพัฒนาคือการสร้างเงื่อนไขที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้ค้าในศตวรรษที่ XXI relpopover data-placementtop data-original-titleLarsonHolz - บูธ 4545 บริษัท หลักทรัพย์ ADS ในกรุงอาบูดาบีมอบบริการด้านการซื้อขาย forex, bullion และสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนแก่นักลงทุนสถาบันและเอกชน ลูกค้าสถาบันประกอบด้วยธนาคารต่างๆกองทุนป้องกันความเสี่ยงระดับโลกและระดับภูมิภาคผู้จัดการสินทรัพย์ธนาคารเพื่อการลงทุนและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร แบ่งแยกกันระหว่างยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียอย่างเท่าเทียมกัน ลูกค้าภาคเอกชนมีตั้งแต่ผู้ค้าปลีกส่วนตัวไปจนถึงนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ซึ่งบริหารสินทรัพย์ทั้งของใช้ส่วนบุคคลและครอบครัว relpopover data-placementtop data-original-title หลักทรัพย์ของ ADS - บูธ 4646 เรามีความเชี่ยวชาญในด้าน FX และเราออกแบบและส่งมอบแอพพลิเคชั่นบนมือถือเครื่องมือเว็บกราฟฟิกขั้นสูงและ UI การค้าระดับพรีเมียมสำหรับโบรกเกอร์และธนาคาร relpopover data-placementtop data-original-title การซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือ - Booth 4747 Finance Magnates (เดิมชื่อ: Forex Magnates) คือ worldsquos เฉพาะศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านการซื้อขายออนไลน์แบบ multi-asset การใช้รูปสามเหลี่ยมอันทรงพลังของข่าวสารการวิจัยและกิจกรรม Finance Magnates มีความหมายตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการค้าทั่วโลกทั้งหมด ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2552 โดยไมเคิลกรีนเบิร์กและมุ่งเน้นด้านโฟ B2B ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนของการคลังให้โอกาสในการรับความรู้แบบองค์รวมสำหรับมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมและการค้าขายที่เหมือนกัน relpopover data-placementtop data-original-titleFinance Magnates - บูธ 4848 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2553 เราดำเนินงานในระดับนานาชาติโดยมีสำนักงานอยู่ที่เมืองดูไบฮ่องกงลีมาซอลและเซี่ยงไฮ้ เรามีสิทธิ์ที่จะมีกำลังทำงานที่มีพรสวรรค์และมีพลวัตรในทุกแผนกที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมชั้นนำซึ่งครอบคลุม 19 สัญชาติ PrimeXM นำเสนอโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสถาบันจริงแก่โบรกเกอร์ FX ธนาคารผู้ให้บริการสภาพคล่องกองทุนเฮดจ์ฟันด์ บริษัท การค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ผู้จัดการด้านสินทรัพย์และอื่น ๆ relopopover data-placementtop data-original-titlePrimeXM - บูธ 4949 ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟท์แวร์และ CRM Hello Group ได้สร้าง Hello Diamonds ด้วยแนวคิดการจัดหาอัญมณีที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เชื่อมต่อกับผู้ผลิต 7000 แพลตฟอร์มมีมากกว่า 800,000 เพชรที่มีชีวิตอยู่ในพอร์ทัลเดียว ผู้ใช้สามารถซื้อและขายเพชรได้เพียงคลิกที่ปุ่มเพียงครั้งเดียวโดยมีตัวเลือกในการจัดเก็บก้อนหินไว้ในอุโมงค์อัลตร้าไวเซอร์หรือเลือกรับส่งที่บ้าน Welcome to the future of diamond trading. relpopover data-placementtop data-original-titleHello-Group - Booth 5050 relpopover data-placementtop data-original-titlePROFTIT - Booth 5151 As Saxo helped drive the revolutions that shifted the business time and again, it has always been energised by the same notion that moves us today. Saxo strives to facilitate multi-asset investment and trading by providing access to global financial markets, cutting-edge technologies, and industry-leading expertise. relpopover data-placementtop data-original-titleSAXO Bank - Booth 5252 As Saxo helped drive the revolutions that shifted the business time and again, it has always been energised by the same notion that moves us today. Saxo strives to facilitate multi-asset investment and trading by providing access to global financial markets, cutting-edge technologies, and industry-leading expertise. relpopover data-placementtop data-original-titleSAXO Bank - Booth 5353 Z Trade is the global brand of the GMO CLICK Group. GMO CLICK is a market leader and deep liquidity pool in the Japanese FX Market, we are recognised as the World39s Largest Retail Forex Provider by Volume, and has been for 4 consecutive years since 2012. relpopover data-placementtop data-original-titleZ - Booth 5454 Zotapay has simplified the process down to one application and one integration. With flawless synergy between Gateway and CRM technologies, Zotapay connects online merchants with the widest coverage of global and local payment solutions available in the market. Zotapay fills a void in the industry, a payment provider and gateway technology offering such an extensive selection of acquiring banks, financial institutions, e-Wallets and alternative methods to such a wide range of merchants with a smooth and manageable underwriting process. Zotapay presents one unified gateway hub opening merchants to a world of limitless payment solutions, simplifying payment-processing altogether. relpopover data-placementtop data-original-titleZotaPay - Bitcoin Stand - Booth 5555 Doo Holding Group Limited, established in 2014, as a professional partner for serving financial institutions, provides a full set of spot forex trading and binary options solutions through our MT4 softwares, CRM systems, Wechat trading system and others39 self-inventing systems. Now we are finding a VC partner to expand our business. Welcome to contact with us. relpopover data-placementtop data-original-titleDoo Holding - Booth 5656 Brokeree Solutions specializes in high quality MetaTrader 4 and 5 solution development and platform servicing for Forex Brokerages. We are to assist Forex Brokerages by providing technological solutions and services that make our clients and partners perfectly contented and allow them to run their business more effectively. relpopover data-placementtop data-original-titleBrokeree Solutions - Booth 5757 GKPro Financial Services Ltd is a global, UK based and FCA regulated online Forex trading company. GKPro offers advanced online FX, CFD and commodity brokerage platforms and services to traders globally. Our mission is to put integrity and quality of service to the forefront of our business. relpopover data-placementtop data-original-titleGKPro - Booth 5858 DinarDirham is a global FinTech company with offices in Hong Kong, Kuala Lumpur and soon in Dubai, providing online and physical gold, forex and metal investment solutions worldwide. With over 10 years of forex trading platform development, DinarDirham is built as a decentralized gold and forex investment platform, using the latest technologies to provide transparency, reliability and security. relpopover data-placementtop data-original-titleDinarDirham - Booth 5959 At Stater Global Markets, we have the access, the experience and the know-how to deliver the solution you need. Our principals have many decades of institutional and brokerage experience building the relationships that count. We have the advantage of being well backed financially and we do not have assets that can add risk or detract from giving clients a focused offering: No proprietary risk taken (Stater Global Markets has an FCA Matched Principal licence) Not part of a larger retail franchise No proprietary IT team or software. relpopover data-placementtop data-original-titleStater Global Markets - Booth 6060 The members of LEANWORK have been working in foreign exchange trading industry for decades. Darren, the founder of LEANWORK, used to work for IFX Market, Boston Technologies, and was the co-founder of FOREXPRESS. Darren has a deep understanding and an insightful view on financial market. The core technical team at LEANWORK has working background of Internet giant and famous financial Institution such as Morgan Stanley,Citigroup,and Tecent. LEANWORK is growing faster and has received A-round venture capital. relpopover data-placementtop data-original-titleLEANWORK - Booth 6161 Broctagon was founded on the belief that the Binary Options industry was in an evident need for a better binary options trading platform. One that was more comprehensive, sophisticated and secured. Capable of aiding traders in realizing their full potential. Bringing together some of the brightest minds in the industry. relpopover data-placementtop data-original-titleBroctagon Solutions - Booth 6262 Grand Capital has been providing financial, educational and brokerage services since 2006. We actively participate in major financial exhibitions to keep up with latest market trends. Grand Capital Ltd. is registered in 106 Premier Building Victoria, Mahe, Seychelles with reg. no. 036046. To see our licenses and certificates please visit this page. At the moment Grand Capital has offices in Europe and Asia. relpopover data-placementtop data-original-titleGrand Capital - Booth 6363 Alain Pellier and Romain Gandon leave Londonrsquos trading floors to establish TRADING CENTRAL in Paris in 1999. Since then, the research house has seen rapid development and continuous growth. In 2000, Anvar (French government agency for research promotion) awarded its innovative company label to TRADING CENTRAL for the quality of its proprietary research models. TRADING CENTRALrsquos Added Value was quickly recognized by the best in the business. today more than 200 financial institutions in 45 countries trust TRADING CENTRAL. relpopover data-placementtop data-original-titleTrading Central - Booth 6464 Global eSolutions (HK) Limited (ldquoGESrdquo) is a global leading provider dedicated in financial technologies for more than 10 years. GES empowers financial institutions with algo-trading capability, advanced risk management and FIX bridging solutions. GES fully covers the needs of the on-floor trading and OTC markets, with value-added services ranging from IT technical support, system integration, bespoke software and network infrastructure development to hosting services. With GES technologies, financial institutions are able to overcome the challenges of risk management, position management, liquidity source and trading across different financial instruments in a single platform. relpopover data-placementtop data-original-titleGlobal eSolutions - Booth 6565 National Bullion House provides physical trading activities for precious metals, mainly gold. We adapt technological innovations in providing an online market. We offer efficient services, flexible charges, reliable custodian of purchases, investment strategy consultation, and a professional guiding team. We make buying precious metals a trouble-free transaction. relpopover data-placementtop data-original-titleNational Bullion House - Booth 6666 Forex Development Corporation (ldquoFDCrdquo) is a US based, fully integrated forex service provider that delivers FX prime brokerage solutions to forex market participants looking to access the retail and institutional spot forex markets. relpopover data-placementtop data-original-titleForex Development Corporation - Booth 6767 The SafeCharge International Group Limited is a global provider of payments services, technologies and risk management solutions for online and mobile businesses. Established in 2007 the Group is a leader in advanced payment technologies. The Group has a diversified, blue chip client base and is a trusted payment partner for customers from various e-commerce verticals. With a history in innovation, the Company employs proprietary technologies and methodologies to service a stable and growing merchant client base. relpopover data-placementtop data-original-titleSafeCharge - Booth 6868 TactiClicks allows any brand, brokerage or master affiliate to build their own custom branded and fully operational affiliate network within 24 hours. relpopover data-placementtop data-original-titleTactiClicks - Booth 6969 D2M Limited is a brokerage that continually striving to provide a client-friendly, totally interactive Forex experience by always look to innovate and take advantage of the latest technology. With high-speed, superior level of customer support and low spreads from 0.4 pips, D2M is surely your best trading partner. An A-1 Liquidity Provider regulated by the Financial Conduct Authority. We offer services on a B to B basis with tight spreads, better quality and wide range of liquidity in the market. Low Latency, Tailored Pricing and Global Connectivity are our advantages. relpopover data-placementtop data-original-titleD2M Limited - Booth 7070 K.Treppides ampamp Co offers global licensing and post licensing services in EU and non-EU jurisdictions with presence in HK, London, Malta, Nicosia and Limassol. It specializes in advising globally investment firms, PSPs and funds involved in FOREXBinaryCFDs for structuring, compliance, risk management, tax optimization, accounting and audit inter alia. relpopover data-placementtop data-original-titleK. Treppides Co Ltd - Booth 7171 A Collateralized Debt Obligations (CDO) is an issuance of securities (AAA to B) and an equity tranche backed by the cash flows from a diversified pool of senior secured corporate bank loans. CDOs are structured with a re-investment period, allowing the CDO Manager to actively buy and sell assets, subject to asset quality covenants for a period of 3-5 years. The return paid to the equity holders is the difference between the current yield on the underlying assets and the financing cost of the issued notes. The integration of the CDO platform and its rigorous investment and risk management processes focused solely on CDOs provides investors with unique investment opportunities. relpopover data-placementtop data-original-titleMcQua - Booth 7272 ldquoQubePay is a global provider of secure online payment solutions, whose success is built on core values of innovation, commitment, passion and trust. We aim to provide innovative payment solutions which allow smart, secure and easy operations to enable our merchants to grow and excel in the rapidly evolving commerce markets.rdquo relpopover data-placementtop data-original-titleQubePay - Booth 7373 VoiceSpin aims to bridge the gap between companies and clients through easy to use communication systems that enhance collaboration, communication and facilitate critical business aspects. Our goal is to simplify companies communication with open source VoIP solutions that enhance collaboration, both internally and with customers, and provide a seamless process for all telephone communication needs. At VoiceSpin we believe in the importance of tailoring our solutions to our clients needs and understanding the dynamic industries in which they operate that is why we are constantly upgrading and improving our communication solutions. We ensure that the evolving demands of our clients are continuously met and surpassed. By providing simp relpopover data-placementtop data-original-titleVoicespin - Booth 7474 Seabury Global Markets owns, invests in and partners with emerging financial technology companies such as FXone, Spotex and Noble in order to manage eFX and gold execution workflow within one solution. Noble is a next-generation bank, enabling clients to clear, net, and settle Spot FX and OTC transactions in real-time. relpopover data-placementtop data-original-titleSeabury Global Markets - Booth 7575 Tradespot is a software development company that specializes in high-performance platforms for binary options and Forex. We offer full business solution that allows to enter the industry under your own brand: bull White Labels bull Web, Desktop (winmaclinux), IOS, Android bull CRM Sales CRM bull Affiliate program software. relpopover data-placementtop data-original-titleTradespot - Booth 7676 relpopover data-placementtop data-original-titleDing Hong Yang Investment Management Co.,LTD - Booth 7777 Zotapay has simplified the process down to one application and one integration. With flawless synergy between Gateway and CRM technologies, Zotapay connects online merchants with the widest coverage of global and local payment solutions available in the market. Zotapay fills a void in the industry, a payment provider and gateway technology offering such an extensive selection of acquiring banks, financial institutions, e-Wallets and alternative methods to such a wide range of merchants with a smooth and manageable underwriting process. Zotapay presents one unified gateway hub opening merchants to a world of limitless payment solutions, simplifying payment-processing altogether. relpopover data-placementtop data-original-titleBitcoin (ZotaPay)-20 With over 1000 listings spread over 30 categories, the Finance Magnates Directory is the largest online Directory providing a detailed and informative website for the global FX and Financial Industry. Leading Financial companies, Services Providers and FX and Binary Brokers display their transparent profiles and company fact files as well as effectively promote and market themselves through posting their latest news and company developments. The popular platform connects the industry and enables professionals to form successful business partnerships as well as offering the listed clients the ability to actualize the quality exposure they deserve. relpopover data-placementtop data-original-titleFMD WALLi MetaQuotes Software Corp. is a B2B software development company established in 2000. Since its establishment, the company has achieved outstanding success in developing and delivering a stream of innovative products, services and solutions in the given field. Working with some of the world leading business, it has earned the reputation as a supplier of the most reliable software solutions. Today its most successful product, MetaTrader 4, is the most popular Forex trading platform in the world. relpopover data-placementtop data-original-titleMetaQuotes - Booth 1 classfloorLogo booth1 Currenex delivers its margin white label solution on the same award-winning platform that made us a leader in the institutional FX trading space. With a host of new features that build on our high-performance interfaces and risk management systems, wersquore bringing the best of the institutional market to the margin-trading world. relpopover data-placementtop data-original-titleCurrenex - Booth 2 classfloorLogo booth2 Global Market Index Limited (GMI) is part of the GMI group of companies which includes Global Market Index Limited (GMIUK). GMI is an introducing broker to Global Market Index Limited (GMIUK), an FCA Regulated, London-based execution-only brokerage assisting clients from around the world with their Spot Forex, Indices, Metals and CFD trading needs. Whether you are a proprietary trading firm looking for increased transparency and efficiency in your trading, a broker-dealer looking for additional liquidity, or a hedge fund in search of a first class Spot Forex, Metals and CFDs brokerage institution to trade through, GMI can help you meet your needs. relpopover data-placementtop data-original-titleGlobal Market Index Limited - Booth 3 classfloorLogo booth3 Ready-made Solutions for Forex Brokers: bull Broker Turnkey bull White Label bull DMA Liquidity bull Traders Room bull Bridge bull Web API MT4MT5 bull Cloud CRM bull PAMM amp MAM service bull Legal and Financial services relpopover data-placementtop data-original-titleB2Broker - Booth 4 classfloorLogo booth4 Please contact us if you need effective solution for your brokerage. We develop software for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms and offer both ready-made solutions and custom developments.Our experience and knowledge in the field of Forex software allows us to solve problems of any complexity. relpopover data-placementtop data-original-titleTools For Brokers - Booth 5 classfloorLogo booth5 Backpack delivers a leading Financial Market Business and Operations Support All-in- one SaaS solution, maximizing investors potential while keeping low IT expenses and enabling optimal staff efficiency. The Backpack single front end solution, includes: CRM, Onboarding Compliance, Payment Gateway, Business Intelligence, Reporting Engine and a Marketing Gateway. With over 7 years of RampampD and vast market experience, Backpack has created a robust and scalable solution consolidating all necessary data in a secured and simple to work with interface. relpopover data-placementtop data-original-titleBackpack - Booth 6 classfloorLogo booth6 Advanced Markets is a wholesale provider of liquidity, technology and credit solutions to banks and brokers globally. The firmrsquos products support direct market access (DMA) trading in spot FX, precious metals as well as contracts for differences (CFD) across financial and commodity products. It also provides FX, metals and CFD trading and credit solutions and services to fund managers, commodity trading advisors and corporate FX market participants. relpopover data-placementtop data-original-titleAdvanced Markets - Booth 7 classfloorLogo booth7 Today, traders, broker dealers, market makers, money managers, banks, hedge funds, and investors around the world rely on Fortex to accelerate trade execution and support sophisticated trading strategies. The most successful currency trading firms, including Interbank FX, Pepperstone, Advanced Markets, Sun Hong Kai Financial, Macquarie Bank, and others have built their FX businesses on the Fortex platform. relpopover data-placementtop data-original-titleFortex - Booth 8 classfloorLogo booth8 Since our launch in 2008 CFH Clearing has worked tirelessly to develop our own sophisticated technology solutions and build unrivalled liquidity for our clients. As our name suggests, we believe in being ldquoClearrdquo and transparent, working in conjunction with our clients and partners, giving them all the necessary tools and support to help their business grow. วิสัยทัศน์นี้ได้รับความนิยมจากผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมและ CFH Clearing ได้ย้ายพนักงานเพื่อดึงดูดพนักงานจาก Deutsche Bank, Currenex, FXALL และ Saxo Bank เพื่อดึงดูดผู้สนใจ relpopover data-placementtop data-original-titleCFH Clearing - Booth 9 classfloorLogo booth9 Wirecapital is the rapidly growing European multi-bank payment processing center that operates in Russia, EU and CIS as well as in additional jurisdictions worldwide. The companyrsquos processing system is fully certified by ldquoPCI DSS Level 1rdquo security standard as quotLevel 1 as Payment GatewaySwitchInternet Payment Processing and Clearing and Settlementquot. Wirecapital is an officially registered payment agent of Visa and Mastercard. The company continuously invests substantial resources delivering the highest possible level of security and integrity of sensitive data of its partners and customers. Due to the unique groundtop security oriented design of its processing system. relpopover data-placementtop data-original-titleWire Capital - Booth 10 classfloorLogo booth10 IS Risk Analytics is a well-established technology firm that improves the profitability of its global partners through world-class technology, proven and scalable risk management solutions, real-time analytics and comprehensive consulting services. We offer tailor made risk internalisation solutions for brokers of all sizes on all platforms. relpopover data-placementtop data-original-titleIS Risk - Booth 11 classfloorLogo booth11 Investing is a global financial portal and internet brand composed of 27 editions in 21 languages and mobile apps for Android and iOS that provide news, analysis, streaming quotes and charts, technical data and financial tools about the global financial markets. Each edition covers a broad variety of local and global financial vehicles including Stocks, Bonds, Commodities, Currencies, Interest Rates, Futures and Options. Founded in 2007, Investing has a growing readership worldwide and is now a leading global financial portal committed to constantly launching innovative features and sections to ensure an optimal one-stop source for its readers. relpopover data-placementtop data-original-titleInvesting - Booth 12 classfloorLogo booth12 Believing that digital marketing is not simply migrating printed work onto an online platform, we strive to break through conventional boundaries, and we aim to design highly profitable campaigns for our clients. We believe that IT should not play a mere role as an execution tool. Instead, it should be skillfully integrated into the marketing plan. relpopover data-placementtop data-original-titlePrizm - Booth 13 classfloorLogo booth13 Instead of relying on several different providers, a start-up broker will get significant efficiency and financial saving by letting Solutions for Brokers set up his entire broker infrastructure. We help you open a company (with or without license) and open a bank account. Furthermore we provide a full set of web technology solutions (Website and CMS, Trader Room, CRM), help you find a White Label trading platform and can assist you with whatever you need to make your business a success. We help you in the planning phase, during setup of your infrastructure and support all systems when everything is up and running. relpopover data-placementtop data-original-titlei-infinite - Booth 14 classfloorLogo booth14 We continuously strive to develop products, that can assist traders in making better trading decisions, resulting in higher return with less risk. Our products for mobile and desktop are easy to use, incredibly user friendly, with a design that is second to none. We just happen to make outstanding products. relpopover data-placementtop data-original-titleNetDania - Booth 15 classfloorLogo booth15 Established in 2002 and headquartered in Hong Kong with operations across China, m-FINANCE is a prominent market leader in Greater China on forex bullion bulk commodities trading platform and financial information services. m-FINANCE is a member of Da Tang Xi Shi Group(Stock Code: 620.HK) and was awarded quotBest Trading Platform Provider in Asiaquot at 2016 China Forex Expo. For years, m-FINANCE has always been committed to providing cutting-edge one-stop trading applications including liquidity solutions, automated trading solutions and mobile trading apps. m-FINANCErsquos professional trading platform have been widely used by the members of The Chinese Gold and Silver Exchange Society in Hong Kong. relpopover data-placementtop data-original-titlem-FINANCE - Booth 16 classfloorLogo booth16 FXStreet is your meeting place, the crossroads where you can find everything you need to make the best decisions in the currency markets. Anytime, 245. Based on unbiased, high quality and free information. relpopover data-placementtop data-original-titleFX Street - Booth 17 classfloorLogo booth17 VIBHS takes pride in the quality and integrity of its staff, engendering a high level of customer trust. The Group offers its customers trading services through its regulated group companies worldwide. In the UK, VIBHS Financial Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) under Firm Reference Number 613381. Head-quartered in London, we are a leading financial intermediary providing online trading solutions with significant presence in Europe, MENA and South East Asia regions. Our business is built upon the core principle of treating customers fairly. relpopover data-placementtop data-original-titleVIBHS - Booth 18 classfloorLogo booth18 Welcome to ICM Capital, an international online Forex and CFD trading firm offering 24 hour access to a diverse range of trading products including foreign exchange, commodities, futures and indices. Through ICM Capital and the world renowned MetaTrader 4 trading platform you can take advantage of high liquidity, tight spreads, mobile trading, technical analysis and much more. relpopover data-placementtop data-original-titleICM Capital - Booth 19 classfloorLogo booth19 WeCollect is a China payment specialist focused on linking international merchants and PSPrsquos to the fast-growing Chinese consumer and B2B markets. Our ground breaking Orchestration Hub Technology enables merchants to lower integration costs via a single hub, and to improve conversations by optimizing their vendor and fraud management and streamlining processing flow. Founded by industry veterans and backed by blue-chip investors including global conglomerate Henyep Group, we provide our clients with state-of-the-art payment technologies and services which enable multiple China payment methods, inbound outbound cross-border remittances, prepaid cards and more. relpopover data-placementtop data-original-titleWe Collect - Booth 20 classfloorLogo booth20 In 2013, Estonian economist, Maksim Sepp, founded Nordhill Capital to provide asset management services on financial markets to individual and institutional investors. Our main goal is the steady increase of our clientsrsquo capital with minimum possible trading risks. Another key factor of our work is transparency in our relations with investors. Currently, among our clients, you can find private banks, funds, insurance organizations, several public persons and private investors. The total number of our clients is constantly growing. This indicates the quality and high demand for our services. Already today, we have more than 35 million dollars under our management. relpopover data-placementtop data-original-titleNordhill Capital - Booth 21 classfloorLogo booth21 Tickmill is a Forex and CFD trading services provider, regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority and the Seychelles Financial Services Authority. Catering to the needs of both individual and institutional investors, Tickmill offers online CFD trading services, as well as best-in-class Introducing Broker and liquidity solutions. By utilising the most sophisticated trading technologies, the company provides access to multi-asset execution with unmatched pricing, as well as robust IB structures, enabling its partners to generate an ongoing stream of income. relpopover data-placementtop data-original-titleTickmill - Booth 22 classfloorLogo booth22 Established in 2007, Maniford is a leading global investment management firm which has pioneered the management of diversified commodity investment portfolios using commodity futures. Combining the benefits of worldwide reach with local service and relationships. Maniford delivers expertise, scale, trust and the strength of its client experience. With a dedicated business presence on five continents in over 35 countries, Maniford employs a global diverse workforce of more than 500 staff and has a highly experienced team of investment professionals averaging over 20 years of investment experience trading commodities. relpopover data-placementtop data-original-titleManiford - Booth 23 classfloorLogo booth23 Our goal is to provide you with the ultimate trading experience. We39re passionate about online trading, constantly innovating and looking to improve the way our clients invest in financial markets. We aim to provide tight spreads regardless of market volatility, delivering competitive and reliable pricing. We offer attractive spreads right across our product range, from 0.7 points on EURUSD, 1 point on key indices like the UK 100 and Germany 30, and 0.3 points on Gold. Our margin rates start from 0.2 for forex and indices, 0.5 for commodities and 3 for shares. relpopover data-placementtop data-original-titleCMC Markets - Booth 24 classfloorLogo booth24 We are a premium broker solutions provider, dedicated to delivering a wide array of innovative solutions and services that enable Forex brokers and financial institutions to minimize risk and maximize brokerrsquos profit. relpopover data-placementtop data-original-titleLeverate - Booth 25 classfloorLogo booth25 Approach your traders with the highest quality trading education, market research and signals which will build tradersrsquo confidence to trade in Forex CFDs and Binary Options. Our team comprises a group of professionals in the field of marketing, education, video production and translation. Since 2007 we have developed the most robust and diverse educational platform out there. Years of experience and development have led us to the point where we can provide Forex and Binary Options companies a tailored solution that will dramatically boost the companyrsquos performance. relpopover data-placementtop data-original-titleMTE - Media - Booth 26 classfloorLogo booth26 Finotec is a fin-tech company offering services to clients since 1998 and FCA regulated since 2007. We offer True Price Liquidity and Brokerage services. Whether you are just starting a new FX business, developing an existing one or looking for a risk management solution - working with recognized FX broker experts is key. With extensive experience in both Risk Book brokerage and Orders Execution, Finotec has the knowledge, expertise and capabilities to build solutions that maximize the profitability ofits clientsrsquo business. relpopover data-placementtop data-original-titleFinotec - Booth 27 classfloorLogo booth27 With a US100 million capital behind it, Divisa Capital is poised to aggressively expand its institutional liquidity business having already established itself as the brokerage of choice for a diverse range of institutional and professional clients. With major upcoming bilateral relationships with prime brokers, Divisas status as a strong global multi-asset prime broker will be established beyond doubt. With offices in 4 countries, services ranging from Institutional liquidity to prime brokerage to FX treasury services, Divisa Capital is simply the right choice. relpopover data-placementtop data-original-titleDivisa - Booth 28 classfloorLogo booth28 UFX is committed to creating the most comfortable trading environment coupled with the finest trading conditions. relpopover data-placementtop data-original-titleUFX - Booth 29 classfloorLogo booth29 With a focus on continual innovation and in-depth understanding of the retail FX market, Gold-i helps brokers to manage their risk more effectively and become more profitable. Demand for Gold-i products, backed up by exceptional 24x7 service, has helped our business to go from strength to strength. Based in Guildford, 20 miles south of London, at the Surrey Technology Centre, Gold-i employs a team of developers, quality assurance personnel and IT operations specialists to both service existing customers and build and develop new products.All new products go through rigorous testing before release to give brokers and banks the assurance they need so that they can get on with their core business without costly interruption. Gold- relpopover data-placementtop data-original-titleGold-i - Booth 30 classfloorLogo booth30 Sucden Financial (HK) Limited is the Hong Kong subsidiary of Sucden Financial Limited, a leading international derivatives broker The firm is licensed by the Securities and Futures Commission (SFC, number ASE480) to trade futures and options and leveraged foreign exchange. The firm also trades bullion directly for clients and acts as an introducing broker to the parent company. relpopover data-placementtop data-original-titleSucden Financial - Booth 31 classfloorLogo booth31 SpotOption was established in 2010, and is a leading trading technology provider. SpotOption has a multi-platform solution for derivative trading instruments such as derivative Options, Forex, CFDs, and Ladder. Staffing over 250 employees, including top programmers, developers, and designers, SpotOption has branches in the UK, Hong Kong, and the Middle East. SpotOption has clientele around the globe, including Europe, Asia, Australia, Middle East, and Latin America. relpopover data-placementtop data-original-titleSpotOption - Booth 32 classfloorLogo booth32 We are consisted of the members who have developed financial systems such as FX and CFD and conducted consultation in the field for almost 10 years in Japan. As a matter of fact, the Japan market is the number one in the world in the FX industry, and we have survived the competition with competitors in such a background. Our goal is to go fetch the market in the world by exporting the experiences of market growth nourished in Japan, know-how to acquire customers, and the cutting-edge system. As its first stage, as for development, a total of 90 people as staff have been working on off-shore development in Hanoi, Vietnam in Southeast Asia. This is because the balance of the statistical data of the population relpopover data-placementtop data-original-titleNextop - Booth 33 classfloorLogo booth33 Swissquote Bank, the Swiss leader in online banking, has over 220,000 customer accounts providing private clients, corporations, asset managers and institutions from more than 100 countries with a broad range of financial products and services, including Trading, Forex, ePrivate Banking and Savings. Swissquote Bank provides institutions technology white label solutions and direct liquidity on over 100 currency pairs, precious metals and CFDs available by voice and electronically through our award-winning proprietary or 3 rd party trading technologies. Swissquote Group currently employs over 500 staff and also has offices in Dubai, London, Malta and Hong Kong to serve customers in over 120 countries. relpopover data-placementtop data-original-titleSwissquote Bank - Booth 34 classfloorLogo booth34 TechFinancials is an end-to-end Binary, Simplified Forex and CFDs technology provider, offering premium trading solutions to a global clientele. Since 2009, TechFinancialsrsquo powerful platform has delivered a user-friendly trading experience geared to the mass market. We offer tailored, innovative mobile and web trading solutions, suitable for brokers of all sizes and levels of industry experience. Our complete, scalable solution includes a backend, frontend, trading instruments and supporting services, allowing brands to offer industry-leading trading platforms under their own brand. TechFinancials is a public company, listed on the London Stock Exchange AIM, with offices in Hong Kong, Israel, Cyprus, Ukraine and Japan. relpopover data-placementtop data-original-titleTechFinancials - Booth 35 classfloorLogo booth35 TechFinancials is an end-to-end Binary, Simplified Forex and CFDs technology provider, offering premium trading solutions to a global clientele. Since 2009, TechFinancialsrsquo powerful platform has delivered a user-friendly trading experience geared to the mass market. We offer tailored, innovative mobile and web trading solutions, suitable for brokers of all sizes and levels of industry experience. Our complete, scalable solution includes a backend, frontend, trading instruments and supporting services, allowing brands to offer industry-leading trading platforms under their own brand. TechFinancials is a public company, listed on the London Stock Exchange AIM, with offices in Hong Kong, Israel, Cyprus, Ukraine and Japan. relpopover data-placementtop data-original-titleTechFinancials - Booth 36 classfloorLogo booth36 AFX Group offers trading and investment services in multiple languages throughout the world. We allow investors to access a range of markets and trade various financial instruments, including forex, indices, equities, bonds, and commodities. Moreover, we offer cutting-edge trading platforms, comprehensive trading tools, advanced educational resources, the latest financial news and much more. relpopover data-placementtop data-original-titleAFX Group - Booth 37 classfloorLogo booth37 AvaTrade has been an innovative pioneer in online trading since 2006. The company was created as a combined effort of financial professionals and experts in web-commerce with the goal of perfecting the online experience for retail traders. Our Vision AvaTrade is committed to empowering people to invest and trade, with confidence, in an innovative and reliable environment supported by best-in-class personal service and uncompromising integrity. Our Values AvaTrade is dedicated to a set of core values that defines our relationships with customers and partners, and guides every decision we take. relpopover data-placementtop data-original-titleAvaTrade - Booth 38 classfloorLogo booth38 Panda Trading Systems specializes in developing superior brokerage technologies for the online trading industry. The companys mission is to make online trading an easier, more integrated experience, for traders and brokers alike. With over a decades worth of industry expertise, today Panda serves many of the worldrsquos leading brokers with its suite of fully customizable all-in- one solutions and boutique-style support, allowing them to streamline their operations and empowering them to focus their resources on growth. relpopover data-placementtop data-original-titlePanda Trading Systems - Booth 39 classfloorLogo booth39 Panda Trading Systems specializes in developing superior brokerage technologies for the online trading industry. The companys mission is to make online trading an easier, more integrated experience, for traders and brokers alike. With over a decades worth of industry expertise, today Panda serves many of the worldrsquos leading brokers with its suite of fully customizable all-in- one solutions and boutique-style support, allowing them to streamline their operations and empowering them to focus their resources on growth. relpopover data-placementtop data-original-titlePanda Trading Systems - Booth 40 classfloorLogo booth40 We established the world39s first financial spread betting company in 1974, and have been a market leader ever since. IG is part of IG Group Holdings Plc, a member of the FTSE 250 with a market cap of pound2.9 billion.2 We are a globally successful business with offices in 15 countries and over 152,600 active clients worldwide, and a net annual trading revenue of pound456.3 million.1 We are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA), register number 195355 (IG Markets Limited) and 114059 (IG Index Limited). relpopover data-placementtop data-original-titleIG - Booth 41 classfloorLogo booth41 TRADOLOGIC is the worldrsquos leading binary options platform provider, offering cutting-edge solutions which reinvent the online financial trading and gaming industries. We manage the largest IT Development Center in the binary industry. Our development team is focused on strengthening the success of our partnersrsquo businesses by providing innovative and stable technological environment for their operations. To constantly be at the front of the industryrsquos innovation, TRADOLOGIC employs top IT professionals with relevant background and extensive professional expertise who can deliver superior service. relpopover data-placementtop data-original-titleTradolgic - Booth 42 classfloorLogo booth42 relpopover data-placementtop data-original-titleCreate Trader - Booth 43 classfloorLogo booth43 Forexware offers software solutions and technology for larger firms, institutions and small firms. Forexware offers tier 1 liquidity and allows hedge funds and brokerage firms access to non-bank liquidity providers around the world. Our ForexStarterKit helps small businesses build up their customer base and Forexware offers white label solutions that allow our clients to provide easy, flexible Forex trading solutions to their customers with advanced dealing and risk management capabilities. Our white label offerings are designed for financial institutions that can hold funds on behalf of their clients and offer a full suite of powerful, efficient and easy to manage FX trading solutions with risk management and back-office solutions. relpopover data-placementtop data-original-titleForexWare - Booth 44 classfloorLogo booth44 LarsonampHolz conducts the business through the chain of representatives that act according the franchises license and regulatory environment of the country of registration. Advanced technologies of XXI century for the traders. Automatic online systems of deposit and withdrawal. Markets execution with no requites. Non deposit accounts etc. Market spreads from 0,1 pips and the excellent execution. The additional options for the professionals- Islamic accounts, bonus programs and etc. We are always open for the novel ideas and constantly improving our services. The target of the Development thrust is creation the most comfortable conditions for the XXIst century traders. relpopover data-placementtop data-original-titleLarsonHolz - Booth 45 classfloorLogo booth45 Abu Dhabi-based ADS Securities provides sophisticated forex, bullion and commodities trading solutions to institutional and private investors. Institutional clients include banks, global and regional hedge funds, asset managers, investment banks and non-bank financial institutions. These are equally split between Europe, the Middle East and Asia. Private clients range from individual private traders through to experienced business people managing both personal and family assets. relpopover data-placementtop data-original-titleADS Securities - Booth 46 classfloorLogo booth46 We specialise in FX, and we design and deliver mobile apps, web widgets, advanced charting and premium trading UIs for brokers and banks. relpopover data-placementtop data-original-titleMobile Trading Partners - Booth 47 classfloorLogo booth47 Finance Magnates (formerly: Forex Magnates) is the worldrsquos only multi-asset onlineelectronic trading knowledge hub. การใช้รูปสามเหลี่ยมอันทรงพลังของข่าวสารการวิจัยและกิจกรรม Finance Magnates มีความหมายตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการค้าทั่วโลกทั้งหมด Founded in 2009 by Michael Greenberg, and initially focused on the Forex B2B sphere, Finance Magnates offers a one-of- a-kind knowledge opportunity for industry professionals and trading savvies alike. relpopover data-placementtop data-original-titleFinance Magnates - Booth 48 classfloorLogo booth48 Established in 2010 we operate on an international scale with offices in Dubai, Hong Kong, Limassol and Shanghai. We are privileged to have a highly talented and dynamic work force in all key departments, made up of top industry professionals, covering 19 nationalities. PrimeXM provides true institutional technology solutions to FX brokers, banks, liquidity providers, hedge funds, proprietary trading firms, asset managers and so on. relpopover data-placementtop data-original-titlePrimeXM - Booth 49 classfloorLogo booth49 Software and CRM experts Hello Group have created Hello Diamonds with the idea of sourcing the best precious stones from around the globe. Connected to 7000 manufacturers, the platform offers over 800,000 live diamonds in a single portal. Users have the ability to purchase and resell diamonds at the click of a button, with the option of storing their stones in an ultra-secure vault, or opting for a home delivery. Welcome to the future of diamond trading. relpopover data-placementtop data-original-titleHello-Group - Booth 50 classfloorLogo booth50 relpopover data-placementtop data-original-titlePROFTIT - Booth 51 classfloorLogo booth51 As Saxo helped drive the revolutions that shifted the business time and again, it has always been energised by the same notion that moves us today. Saxo strives to facilitate multi-asset investment and trading by providing access to global financial markets, cutting-edge technologies, and industry-leading expertise. relpopover data-placementtop data-original-titleSAXO Bank - Booth 52 classfloorLogo booth52 As Saxo helped drive the revolutions that shifted the business time and again, it has always been energised by the same notion that moves us today. Saxo strives to facilitate multi-asset investment and trading by providing access to global financial markets, cutting-edge technologies, and industry-leading expertise. relpopover data-placementtop data-original-titleSAXO Bank - Booth 53 classfloorLogo booth53 Z Trade is the global brand of the GMO CLICK Group. GMO CLICK is a market leader and deep liquidity pool in the Japanese FX Market, we are recognised as the World39s Largest Retail Forex Provider by Volume, and has been for 4 consecutive years since 2012. relpopover data-placementtop data-original-titleZ - Booth 54 classfloorLogo booth54 Zotapay has simplified the process down to one application and one integration. With flawless synergy between Gateway and CRM technologies, Zotapay connects online merchants with the widest coverage of global and local payment solutions available in the market. Zotapay fills a void in the industry, a payment provider and gateway technology offering such an extensive selection of acquiring banks, financial institutions, e-Wallets and alternative methods to such a wide range of merchants with a smooth and manageable underwriting process. Zotapay presents one unified gateway hub opening merchants to a world of limitless payment solutions, simplifying payment-processing altogether. relpopover data-placementtop data-original-titleZotaPay - Bitcoin Stand - Booth 55 classfloorLogo booth55 Doo Holding Group Limited, established in 2014, as a professional partner for serving financial institutions, provides a full set of spot forex trading and binary options solutions through our MT4 softwares, CRM systems, Wechat trading system and others39 self-inventing systems. Now we are finding a VC partner to expand our business. Welcome to contact with us. relpopover data-placementtop data-original-titleDoo Holding - Booth 56 classfloorLogo booth56 Brokeree Solutions specializes in high quality MetaTrader 4 and 5 solution development and platform servicing for Forex Brokerages. We are to assist Forex Brokerages by providing technological solutions and services that make our clients and partners perfectly contented and allow them to run their business more effectively. relpopover data-placementtop data-original-titleBrokeree Solutions - Booth 57 classfloorLogo booth57 GKPro Financial Services Ltd is a global, UK based and FCA regulated online Forex trading company. GKPro offers advanced online FX, CFD and commodity brokerage platforms and services to traders globally. Our mission is to put integrity and quality of service to the forefront of our business. relpopover data-placementtop data-original-titleGKPro - Booth 58 classfloorLogo booth58 DinarDirham is a global FinTech company with offices in Hong Kong, Kuala Lumpur and soon in Dubai, providing online and physical gold, forex and metal investment solutions worldwide. With over 10 years of forex trading platform development, DinarDirham is built as a decentralized gold and forex investment platform, using the latest technologies to provide transparency, reliability and security. relpopover data-placementtop data-original-titleDinarDirham - Booth 59 classfloorLogo booth59 At Stater Global Markets, we have the access, the experience and the know-how to deliver the solution you need. Our principals have many decades of institutional and brokerage experience building the relationships that count. We have the advantage of being well backed financially and we do not have assets that can add risk or detract from giving clients a focused offering: No proprietary risk taken (Stater Global Markets has an FCA Matched Principal licence) Not part of a larger retail franchise No proprietary IT team or software. relpopover data-placementtop data-original-titleStater Global Markets - Booth 60 classfloorLogo booth60 The members of LEANWORK have been working in foreign exchange trading industry for decades. Darren, the founder of LEANWORK, used to work for IFX Market, Boston Technologies, and was the co-founder of FOREXPRESS. Darren has a deep understanding and an insightful view on financial market. The core technical team at LEANWORK has working background of Internet giant and famous financial Institution such as Morgan Stanley,Citigroup,and Tecent. LEANWORK is growing faster and has received A-round venture capital. relpopover data-placementtop data-original-titleLEANWORK - Booth 61 classfloorLogo booth61 Broctagon was founded on the belief that the Binary Options industry was in an evident need for a better binary options trading platform. One that was more comprehensive, sophisticated and secured. Capable of aiding traders in realizing their full potential. Bringing together some of the brightest minds in the industry. relpopover data-placementtop data-original-titleBroctagon Solutions - Booth 62 classfloorLogo booth62 Grand Capital has been providing financial, educational and brokerage services since 2006. We actively participate in major financial exhibitions to keep up with latest market trends. Grand Capital Ltd. is registered in 106 Premier Building Victoria, Mahe, Seychelles with reg. no. 036046. To see our licenses and certificates please visit this page. At the moment Grand Capital has offices in Europe and Asia. relpopover data-placementtop data-original-titleGrand Capital - Booth 63 classfloorLogo booth63 Alain Pellier and Romain Gandon leave Londonrsquos trading floors to establish TRADING CENTRAL in Paris in 1999. Since then, the research house has seen rapid development and continuous growth. In 2000, Anvar (French government agency for research promotion) awarded its innovative company label to TRADING CENTRAL for the quality of its proprietary research models. TRADING CENTRALrsquos Added Value was quickly recognized by the best in the business. today more than 200 financial institutions in 45 countries trust TRADING CENTRAL. relpopover data-placementtop data-original-titleTrading Central - Booth 64 classfloorLogo booth64 Global eSolutions (HK) Limited (ldquoGESrdquo) is a global leading provider dedicated in financial technologies for more than 10 years. GES empowers financial institutions with algo-trading capability, advanced risk management and FIX bridging solutions. GES fully covers the needs of the on-floor trading and OTC markets, with value-added services ranging from IT technical support, system integration, bespoke software and network infrastructure development to hosting services. With GES technologies, financial institutions are able to overcome the challenges of risk management, position management, liquidity source and trading across different financial instruments in a single platform. relpopover data-placementtop data-original-titleGlobal eSolutions - Booth 65 classfloorLogo booth65 National Bullion House provides physical trading activities for precious metals, mainly gold. We adapt technological innovations in providing an online market. We offer efficient services, flexible charges, reliable custodian of purchases, investment strategy consultation, and a professional guiding team. We make buying precious metals a trouble-free transaction. relpopover data-placementtop data-original-titleNational Bullion House - Booth 66 classfloorLogo booth66 Forex Development Corporation (ldquoFDCrdquo) is a US based, fully integrated forex service provider that delivers FX prime brokerage solutions to forex market participants looking to access the retail and institutional spot forex markets. relpopover data-placementtop data-original-titleForex Development Corporation - Booth 67 classfloorLogo booth67 The SafeCharge International Group Limited is a global provider of payments services, technologies and risk management solutions for online and mobile businesses. Established in 2007 the Group is a leader in advanced payment technologies. The Group has a diversified, blue chip client base and is a trusted payment partner for customers from various e-commerce verticals. With a history in innovation, the Company employs proprietary technologies and methodologies to service a stable and growing merchant client base. relpopover data-placementtop data-original-titleSafeCharge - Booth 68 classfloorLogo booth68 TactiClicks allows any brand, brokerage or master affiliate to build their own custom branded and fully operational affiliate network within 24 hours. relpopover data-placementtop data-original-titleTactiClicks - Booth 69 classfloorLogo booth69 D2M Limited is a brokerage that continually striving to provide a client-friendly, totally interactive Forex experience by always look to innovate and take advantage of the latest technology. With high-speed, superior level of customer support and low spreads from 0.4 pips, D2M is surely your best trading partner. An A-1 Liquidity Provider regulated by the Financial Conduct Authority. We offer services on a B to B basis with tight spreads, better quality and wide range of liquidity in the market. Low Latency, Tailored Pricing and Global Connectivity are our advantages. relpopover data-placementtop data-original-titleD2M Limited - Booth 70 classfloorLogo booth70 K.Treppides ampamp Co offers global licensing and post licensing services in EU and non-EU jurisdictions with presence in HK, London, Malta, Nicosia and Limassol. It specializes in advising globally investment firms, PSPs and funds involved in FOREXBinaryCFDs for structuring, compliance, risk management, tax optimization, accounting and audit inter alia. relpopover data-placementtop data-original-titleK. Treppides Co Ltd - Booth 71 classfloorLogo booth71 A Collateralized Debt Obligations (CDO) is an issuance of securities (AAA to B) and an equity tranche backed by the cash flows from a diversified pool of senior secured corporate bank loans. CDOs are structured with a re-investment period, allowing the CDO Manager to actively buy and sell assets, subject to asset quality covenants for a period of 3-5 years. The return paid to the equity holders is the difference between the current yield on the underlying assets and the financing cost of the issued notes. The integration of the CDO platform and its rigorous investment and risk management processes focused solely on CDOs provides investors with unique investment opportunities. relpopover data-placementtop data-original-titleMcQua - Booth 72 classfloorLogo booth72 ldquoQubePay is a global provider of secure online payment solutions, whose success is built on core values of innovation, commitment, passion and trust. We aim to provide innovative payment solutions which allow smart, secure and easy operations to enable our merchants to grow and excel in the rapidly evolving commerce markets.rdquo relpopover data-placementtop data-original-titleQubePay - Booth 73 classfloorLogo booth73 VoiceSpin aims to bridge the gap between companies and clients through easy to use communication systems that enhance collaboration, communication and facilitate critical business aspects. Our goal is to simplify companies communication with open source VoIP solutions that enhance collaboration, both internally and with customers, and provide a seamless process for all telephone communication needs. At VoiceSpin we believe in the importance of tailoring our solutions to our clients needs and understanding the dynamic industries in which they operate that is why we are constantly upgrading and improving our communication solutions. We ensure that the evolving demands of our clients are continuously met and surpassed. By providing simp relpopover data-placementtop data-original-titleVoicespin - Booth 74 classfloorLogo booth74 Seabury Global Markets owns, invests in and partners with emerging financial technology companies such as FXone, Spotex and Noble in order to manage eFX and gold execution workflow within one solution. Noble is a next-generation bank, enabling clients to clear, net, and settle Spot FX and OTC transactions in real-time. relpopover data-placementtop data-original-titleSeabury Global Markets - Booth 75 classfloorLogo booth75 Tradespot is a software development company that specializes in high-performance platforms for binary options and Forex. We offer full business solution that allows to enter the industry under your own brand: bull White Labels bull Web, Desktop (winmaclinux), IOS, Android bull CRM Sales CRM bull Affiliate program software. relpopover data-placementtop data-original-titleTradespot - Booth 76 classfloorLogo booth76 relpopover data-placementtop data-original-titleDing Hong Yang Investment Management Co.,LTD - Booth 77 classfloorLogo booth77 Media Sponsors Free Registration Please note registration is now closed. If you would like to register please come to the Hong Kong Convention and Exhibition Centre within the below date and times. 22 February 08:00-17:00 Registration Area at HKCEC 23 February 09:00-16:00 Registration Area at HKCEC Please follow the iFX EXPO Asia signs to locate the event. Testimonials The iFX team is formed by dedicated experts, demonstrating high levels of professionalism, unique personal approach and brilliant customer care. Our close cooperation has always been steady and successful, leading to profits for both parties I was very impressed with iFX-Expo, which is by far the leading conference in the finance industry. As a company which participates consistently in these events, we always get to see a positive ROI on our investment and a truly added value to our business. Participating in the events is always a great opportunity for us to meet with our colleagues in the field, to create business partnerships and create new relationships with potential customers. The conference itself is organized in the most professional way, from planning to operating, allowing us, the presenters, to focus on the main event. We enjoyed our experience in the event and were looking forward to our next participation. Its an honor to present MTEs innovations and services in the event which gather the entire industry in one place. I believe that the IFX Expo is indeed the best B2B expo in the industry.
Forex- แนวโน้ม สแกนเนอร์ - mq4
Forex- มุสตาฟา