Dreptul -la- หุ้น ตัวเลือก แผน

Dreptul -la- หุ้น ตัวเลือก แผน

Forex -usd - EUR- สด
Binary   ตัวเลือก - บังเหียน กลยุทธ์
Forex- อิตาลี


ไบนารี ตัวเลือก การค้า เครื่องถ่ายเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ -trading- ระบบ อัตราแลกเปลี่ยน นายหน้า -forex- หยาง - memberikan กิริยา - ฟรี 2012 คำนวณ - EMA - ชี้แจง เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย Forex- รูปแบบ - น่า - ED- ponsi รูปแบบไฟล์ PDF ที่ดีที่สุด การซื้อขาย กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ PDF

ศิลปะ. 55 Cod Fiscal Venituri din salarii CAPITOLUL III Venituri din salarii คำชี้แจงเกี่ยวกับสายการบิน (1) Sunt พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญ พิเศษ prevzut de lege, perifación per laada ดูแล se, denumirea veniturilor ori de forma sub ดูแล ele se acord, inclusiv indemnizaiile pentru incunacute temporar de munc (2) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท ฯ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นด้วย (ก) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงทางการเงิน (b) การดำเนินงานที่ไม่เป็นธรรม funcii alese n cadrul persoanelor juridice fr scop patrimonial c) drepturile de sold lunar, indemnizaiile, priméle, premiile, sporurile i alte drepturi ale militaryului militar, acorate potrivit legii d) indemnizaia lunar brut, precum i suma din profitul net, cuevite administrilor la companiisocieti naionale, societi comerciale ลาดูแล statul หลังจาก o autoritate a adminiei publice สถานที่เกิดเหตุ majoritar, precum i ลา regiile autonome d 1) remuneraia obinut de กรรมการ n baza unui สัญญา mandat conform prevederilor legii societilor comerciale d 2) remuneraia primit de preedintele asociaiei de proprietari after alte persoane, n baza contractului mandat, potrivit legii privind nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari e) sumele primite de membrii fondatori ai societilor comerciale constituite prin subscripie สาธารณะ f) sumele primite represent represent en adunarea general a acionarilor, n consiliul de administrativeie, membrii directoratului i i consiglium supraveghere, precum ใน comisia de cenzori g) ซูเปอร์ลีน primite representional n organisme ไตรภาคี potrivit legii h) indemnizaia ทางจันทรคติ aiciatului unic ลา nivelul valorii nscrise n declaraia เดอ asigurri sociale i) indemnizaia ฉัน orice alume เดอ aceeai natur primite เดอ salariai pe perioada delegries ฉัน detarii n alt localitate, n ar ใน strintate, n interesul serviciului, pentru partea การดูแล depete limita a 2,5 ori nivelul กฎหมายความมั่นคง prin hotrre a Guernului pentru personalul din instituiile publice. ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงินจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศโรมาเนียและประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้รับจากการเป็นผู้รับประโยชน์ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐทมิฬนาฑูและประเทศพม่า serviciului, pentru partea care depete nivelul กฎหมายความมั่นคง prin hotrre a Guernului pentru ara de reziden a angajatorului nerezident, การดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของประชากรในสังคม pubines din Romnia dac s-ar deplasa n ara respectiv j) indemnizaia administrilor, precum i suma din profitul net. cuevite administrilor societilor comerciale potrivit actului constitutiv หลังจากที่ stabilite de adunarea ทั่วไป a acionarilor j 1) sume representnd salarii, diferene de salarii, dobnzi acordate n legtur cu acestea, precum i actualizarea lor cu indicele de inflaie, stabilite n baza unor hotrri judectoreti rmase definitive ฉัน irevocabile j 2) indemnizaiile lunare pltite ให้สอดคล้องกับ legii de angajatori pe perioada de neconcuren, conformite conformal contractului individual de munc k) orice aline sume sau avantaje de natur salarial ori salimarate a salilis n vederea impunerii. ให้คำนิยามของคำว่า (3) อวัยวะเพศหญิง, บุคคลสำคัญ celor prevzute la alin (4), primite n legtur cu o activit menionat la alin (1) i (2) includ, ns nu sunt limitate la: a) utilizarea oricrui bun, รวมถึงข้อแนะนำในการผลิต, din patrimoniul afacerii, n scop ส่วนบุคคล, cu excepia deplasrii pe distan dus-ntors de la domiciliu la locul de munc b) cazare, hran, mbrcminte, personal pentru munci casnice, precum i alte bunuri หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อนแล้วจึงให้ออกจากงานก่อนล่วงหน้า) d) ทำเครื่องหมายว่า "cazare, hran, mbr cinto" การขนส่งทางโทรศัพท์, รวมถึงการซื้อสินค้า, การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การจัดส่งสินค้า, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่ง, การขนส่งทางเรือ, การขนส่งทางเรือ , altele dect cele obligatorii h) tichete-cadou acordate potrivit legii (4) Urmtoarele sume ut sunt incluse n veniturile salariale i nu sunt impozabile, n nelesul impozitului venit: a) เป็นผู้มีส่วนได้เสีย, เป็นผู้มีส่วนได้เสียในข้อเสนอนี้, เป็นผู้มีเชื้อสาย, ajutoarele pentru หลุมศพ bolile i incurabile, ajutoarele pentru. ความเป็นกลาง, ความเป็นอิสระ, ความเป็นอิสระ, ความเป็นเอกราช, ความเป็นเอกราช, ความเป็นเอกราช, ความเป็นเอกราช, ความเป็นเอกราช, ความเป็นเอกราช, ความเป็นเอกราช, ความเป็นเอกราชและความเป็นเอกราช salariaii proprii หลังจาก alte persoane, astfel cum este prevzut n contractul de munc. คนที่ด้อยโอกาสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความสามารถและความสามารถในการทำธุรกิจของพวกเขา Patelui, zilei de 1 iunie, Crciunului ia srbtorilor similare ale altor cultio religioase, precum i cadourile Oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, n msura n care valoarea cadoului เสนอ fiecrei persoane, ลูกกวาด or ocazie din cele เดอ mai sus, nu depete 150 lei Nu sunt incluse n veniturile salariale i nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevzute ก่อนหน้านี้, ตระหนักถึงความมุ่งมั่น, การกระทำที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางกฎหมายและการปรับปรุงฐานข้อมูลของฉัน b) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ความผิดปกติทางกฎหมายและความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานของ บริษัท และการดำเนินงานของ บริษัท และ บริษัท อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานของ บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการดำเนินงาน, การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน siguran naional, precum i compensarea diferenei de chirie, suportat de persoana fizic, conform legilor speciale d) cazarea i contravaloarea chiriei pentru locuinele puse la dispoziia oficialitilor publice, a angajailor consulari i diplomatici care lucreaz n afara ri, n conformitate cu legislaia n vigoare e ) contravaloarea echipamentelor tehnice, บุคคล echipamentului ป้อมปราการที่ฉันเป็นเดอลูคัส, alimentaiei เป็นปรมาจารย์, medicamentor ฉัน materialelor igienico-sanitare, altor drepturi de protóté muncii, precum ia uniformelor obligatorii ia drepturilor de echipament, ce se acord potrivit legislaiei n vigoare f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru การขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือการขนส่งทางเรือ aceeai natur, primite de salariai, pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar ใน strintate, n serviciului n, a limita a the 2,5 ori nivelul กฎหมายความมั่นคง prin hotrre a Guernului pentru personalul din instituiile publice, precum i cele primitive pentru acoperirea cheltuielilor การขนส่ง i cazare g 1) indemnizaiile i orice alume s aceeai natur primite de persoanele fizice ดูแล desfoar o เปิดใช้งาน n baza unui statut พิเศษ prevzut เดอ lege pe perioada deplasrii, respectiv delegues i detarii, n alt localitate, n ar ใน strintate, n limitele prevzute เดอ actele normée aplicabile acestora, precum i cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport i cazare g 2 ) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur, primitive de salariaii care au stabilite การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่เป็นธรรม, pe perioada delegrii i detarii, n โรมาเนีย, n interesul serviciului, n limita nivelului กฎหมายความมั่นคง prin hotrre a Guernului pentru ara de reziden a angajatorului nerezident การดูแลรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่มีสุขภาพดี publice din Romnia dac s-ar deplasa n ara respectiv, precum i primitive primitive pentru acoperirea cheltuielilor การขนส่ง i cazare h) sumele primite, potrivit dispondered legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare n interesul serviciului (i) การติดตั้งและการบำรุงรักษาโดยการติดตั้ง ความมุ่งมั่นในการทำงานของคุณ, n primul การดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้, การออกแบบและการบำรุงรักษา, การตรวจสอบและการติดตั้ง, ฉันต้องการที่จะปฏิบัติ, ความต้องการพิเศษสำหรับการพักผ่อน, การรักษาความปลอดภัย, การบำรุงรักษาและการดูแลรักษา. โซน defavorizate, stabiliti potrivit legii, n การดูแล i au locul de munc k 1) veniturile din salarii ตระหนักถึงความสำคัญของการรับความเครียดโดยการให้คะแนนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เครื่องคิดเลข creaie de programe pentru se ใบหน้า prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritii สังคมและครอบครัว, ministrului comunicaiilor i teunologiei informaiei i al ministrului finanelor publice m) sumele after avantajele primite de persoane fizice din activiti dependre desfurate ntr-un stat strin, indiferent ความสำคัญของการคลัง สิ่งที่ต้องทำคือการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยด้วยการให้ความช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับหรือนอนพักฟื้นอยู่ในสถานที่ที่มีการดูแลรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีความชำนาญในวิชาชีพ การดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างหนี้โดยใช้แผนฟื้นฟูสภาพคล่องและการดำเนินงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ) diferena favorabil dintre dobnda preferenial รักษาการณ์ prin negociere i dobnda ปฏิบัติ pe pia, pentru credite i depozite. (5) เริ่มต้นใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต (6) Pentru indemnizaii i orice alume sume de aceeai natur impozabile primite pe perioada delegrii i detarii, n alt localitate, n Romnia in strintate, impozitul se calculeaz i se reine la fiecare plat, iar virarea impozitului la bugetul de stat se efectueaz หลังจากนั้น prevalerilor ศิลปะ trimestrial potrivit 58 i 60, dup caz การคำนวณทางการเงินที่แท้จริง: OG 82013 - การปรับค่าใช้จ่ายและการดำเนินการ Legii nr. 5712003 privind การคลังการคลังและการกู้คืนข้อมูลทางการเงินในวันที่ 23 มกราคม 2556, การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ 542013 OG 82013 - การปรับค่าใช้จ่ายและการดำเนินงาน Legii nr. 5712003 privind การคลังการคลังและการกู้คืนข้อมูลทางการเงินที่เกิดขึ้น 23 มกราคม 2013, การตรวจสอบ Oficial 542013 OUG 582010 - แก้ไขเพิ่มเติมในขณะนี้ Legii nr. 5712003 privind การบัญชีการเงินและการดำเนินการทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ 26 มิถุนายน 2010, การตรวจสอบ Oficial 4312010 OUG 1092009 - แก้ไขเพิ่มเติมในตอนนี้ 5712003 privind การคลังงบประมาณ 7 octombrie 2009, การตรวจสอบ Oficial 6892009 OUG 1092009 - การปรับปรุงที่ดีที่สุด Legii nr. 5712003 privind งบประมาณภาษี 7 octombrie 2009, Monitorul Oficial 6892009 Legea 3432006 - การปรับปรุงที่ถูกต้อง Legii nr. 5712003 privind การคลังบัญชี 17 กรกฎาคม 2006, การตรวจสอบ Oficial 6622006 OUG 1382004 - การปรับปรุงที่สำคัญ i legia nr. 5712003 privind ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 29 ธันวาคม 2547, Monitorul Oficial 12812004 OUG 242005 - การคืนเงินและการสิ้นสุดโครงการ Legii nr. 5712003 privind งบประมาณงบประมาณ 24 พ. ค. 2548, Monitorul Oficial 2632005 OUG 1382004 - แก้ไขเพิ่มเติมในขณะนี้ Legii nr. 5712003 privind การคลังปีงบประมาณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547, การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ 12812004 larr Art. 54 Cod Fiscal การวางแผนทางการเงินที่ดีขึ้น Normed metodologice 23 สิงหาคม 2013 ART. 55 al.2 67. Veniturile de natur เงินเดือน prevzute la ศิลปะ 55 din การคลัง, denumite n continuare venituri din salarii, ดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิต, dac sunt ndeplinite urmtoarele เกณฑ์: - prile care intr n relaia de munc, denumite n angare continua angajat, stabilesc de la nceput: felul activitii, timpul de การดำเนินงานขององค์กร - การดูแลความผิดพลาดในการดำเนินงาน - การจัดการความผิดพลาดในการดำเนินงานโดยใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษ, ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษ, การระงับข้อพิพาท ความสามารถในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอนุโลม concediu de odihn ฉัน indemnizaia pentru incapacitate temporal de munc suportate de angajator potii potrivit - persoana การดูแล activeaz lucreaz ย่อย utoritatea unei alte persoane i este obligat s respecte impio aceasta ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 68. Veniturile din salarii after as aililate salariilor cuprind total suma sumelor ncasate urlare a unei relaii contractuale de munc, precum i orice sume de prima neraza nora unor legi speciale, indiferent de perioada la care se ดูฉันดูแล sunt ตระหนักถึงดิน: กฏหมายและกฏหมายกฏหมายกฏหมายและกฏหมายกฏหมายกฏหมายกฏหมายกฏหมายกฏหมายกิตติมศักดิ์ของกิตติมศักดิ์กฏหมายกิตติมศักดิ์กฏหมายกิตติมศักดิ์กิตติมศักดิ์กิตติมศักดิ์ ลดระยะเวลาการใช้งาน, pantru carantin, precum i alte indemnizaii de orice fel, altele dect cele menionate la pct. 3, avnd aceeai natur - recompensele i premiile de orice fel - sumele representend premiul ฉันกระตุ้นให้เกิด, potrivit legii, personalului din instituiile publice, cele prominent stimulentele acordate salariailor agenilor economici - sumele primite pentru concediul de odihn, cu excepia sumailor primite de salariat การตั้งชื่อการขายและการขายของที่ระลึกการขายและการจัดจำหน่ายสินค้าและการจัดจำหน่ายของ บริษัท ที่จำหน่ายได้แล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาก่อนกำหนดและให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นรูปธรรมและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยความผิดพลาดโดยเด็ดขาดในขณะที่มีชื่อว่า tichetelor de mas , tichetelor de cre, tichetelor de vacan, potrivit legii - orice alte ctiguri n bani in natur, primite de la angajatori de ctre angajai, plat a muncii lor b) indemnizaiile, precum i orice alte drepturi acordate persoanelor din cadrul organisoristis pubi tuti publice ได้รับการรับรองว่าเป็น , alese ภายหลัง numite n funcie, potrivit legii, precum ฉัน altora asimilate cu funciile de demnitate สาธารณะ stabilit potrivit sistemului เดอ stabilire indemnizaiilor pentru persoane ดูแล ocup funcii demnitate สาธารณะ c) drepturile personalului militar n activitate i militarilor angajai pe baz สัญญาจ้าง representa solda จันทรคติ compus din solda de grad, solda de funcie, การลดค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง, ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง, ค่าจ้างพิเศษและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (specialis c1)) sumele representnd plile compensatorii คำนวณจาก pe peer solden lunare nete, personal personal military militore recruiting n rezerv after al cruis contract สัญญาเช่าซื้อและการปรับโครงสร้างหนี้, รายงานก่อนหน้านี้ในรายงานประจำปีของดวงจันทร์, acordate acestuia la trecerea n rezerv หลังจากโดยตรง n retragere cu drept pensie หลังจาก celor care nu ndeplinesc condiiile pensie, precum i ajutoare หลังจากชดเชย primitive ของ poliiti กับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน, cror cr. cuantum se determin รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร) drepturile administrilor obinute n baza contract ului de administrare ncheiat cu companiilesocietile naionale societile comerciale la การดูแลรักษาต่อไปนี้ช่วยให้การบริหารงานสาธารณสุขสถานที่ตั้งของประเทศที่สำคัญ, precum i cu อิสระ regiile, ความมั่นคงทางการเงินที่ดี, การให้คำปรึกษาทางการเงิน: indemnizaia lunar brut, suma cuvenit prin participare la profitul net al ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของพรรคการเมืองการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของพรรคการเมืองการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของพรรคการเมืองการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของพรรคการเมืองการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี, การรับรองความถูกต้องและความสามารถในการทำงานร่วมกัน, การบังคับใช้กฎหมาย, การบังคับใช้กฎหมาย, การรับรองความถูกต้อง, การรับรองความถูกต้อง, การรับรองความถูกต้อง, primele i alte asemenea sume membrilor acordate, alei ai unor entiti, cum fi fi: organizaii sindicale, organizaii patronale , alte organizaii neguvernamentale, asociaii de proprietarichiriai i alt ele asemenea i) indemnizaiile acordate ca urmare participri n comisii, comitete, consilii i aseliya, constituite conformi legii j) การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานโดยการบังคับใช้กฎหมายแพ่งและทางกฎหมาย i sumele pltite sportabilor, antrenorilor, tehnicienilor i alitra specialiti n domeniu pentru ผลที่ได้จากการแข่งขันกีฬา, ctre structurile กีฬาการดูแลความทุกข์ทรมานจากการทำสัญญากับแม่แบบ, การรักษาความปลอดภัย, การดูแล sub care, ศิลปะ la 42 สว่าง t) din Codul ทางการเงิน l) ชดเชยความแตกต่างของค่าใช้จ่าย, ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า, ลดค่าใช้จ่าย, ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจ้าง) 1) sumele representnd plile compensatorii คำนวณจาก pe salazailor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale cror การทำสัญญากับบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวโยงกันตามกฎหมายให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีผลต่อการคำนวณของประเทศพหุภาคีที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสุทธิของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกฎหมายฉบับนี้ให้ใช้บังคับโดยอนุโลมต่อไปนี้ให้ใช้บังคับโดยอนุโลม, cu excepia celor prevzute la ศิลปะ 55 alin (4) สว่าง h) ii) din Codul ทางการเงิน n) indemnizaia administratorilor, กำไรและกำไรสุทธิ, การจ่ายเงินปันผล, การจ่ายเงินปันผล, การจ่ายเงินปันผล, การจ่ายเงินปันผล, การจ่ายเงินปันผล, การจ่ายเงินปันผล, การระงับข้อพิพาททางกฎหมาย , angajator pe perioada de neconcuren, conformite conformululous person de munc n2) indemnizaii prevzute n contractul de munc plitite en peuxio suspendrii contractului de munc urmare participry la cursuri หลังจากที่ stagii de formare profesional ce presupune scoaterea din activitate ให้สอดคล้องกับ legii . n3) indemnizaii lunare เดรัจฉาน i alte avantaje de natur salarial acordate membrilor titulari, corespondeni ฉัน membrilor เดอ naare ai Academiei Romne. n4) การจัดทำรายงานเบื้องต้น (primite la data) และการรายงานผล (serviciu n5) ข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมกิจกรรมเลขานุการการทำธุรกิจร่วมกับสถาบันการศึกษาทางวิชาชีพและวิชาชีพทางวิชาชีพการศึกษาทางวิชาชีพกฎหมายอาญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) n6) indemnizaia primit de angajai pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar ใน strintate, n serviciului n, precum i orice alte sume de aceeai natur, pentru partea care depete de 2,5 ori nivelul กฎหมายความมั่นคง prin hotrre a guernului pentru personul din instituiile publice, pentru drepturile aferente perioadei ข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 o) อัลเท่เดอร์ตอเรียลอัครเทียตรัตน์ ศิลปะ. 55 al.3 69. ให้ความเห็นชอบและให้ความเห็นแก่ตัวต่อหน้าพยานพ้นจากตำแหน่งโดยเด็ดขาดต่อไปโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อบุคคลหรือบุคคลที่ไม่ได้รับความเดือดร้อน 70. La stabilirea venitului impozabil se au ned vedere i primité de persoana fizic, cum fi fi: a) folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, n ส่วนบุคคลส่วนบุคคล b) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, mbrcminte, cherestea, lemne de foc, crbuni, energie ไฟฟ้า, termic i altele c) abonamentele la radio i televiziune, pentru mijloacele de transport, ab bagel i costul convorbirilor telefonice, รวมถึงการซื้อสินค้าทางอากาศ) การขนส่งสินค้าทางอากาศที่หลากหลายเช่นการขนส่งทางอากาศ e) cadourile primite cu หลากหลาย ocazii, c c excepia celor menionate la ศิลปะ 55 alin (4) สว่าง a) din Codul fiscal f) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็ตามในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลทั่วไปและการมีส่วนร่วมของบุคคลอื่น, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, การใช้พลังงานไฟฟ้า, และการเพิ่มประสิทธิภาพ. 55 alin (4) สว่าง c) din Codul การคลัง) และฉันได้รับการรับรองโดยโรงแรม) โรงแรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเหมาลำตามกฎหมายต่อไปนี้เรียกเก็บโดยผู้มีอำนาจลงนามในข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ legislaiei n materie i) tichetele cadou acryrit legii, indiferent dac acestea sunt acordate potrivit destinaiei i cuantumului prevzute ลาศิลปะ 55 alin (4) สว่าง a) din Codul fiscal การรักษาความปลอดภัยทางการเงินหมายถึงการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ดีเยี่ยม: - ดูแลรักษาพยาบาลด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาพยาบาลและรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือทางเพศโดยปราศจากความรุนแรงโดยไม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ali benefiari care nu au o reoie generatoare de venituri salariale i asimilate salariilor cu suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse n สอดคล้องกับงานศิลปะ 78 งบประมาณ Codin 71. เงินฝากประจำของธนาคารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และจ่ายเงินปันผลให้แก่ บริษัท อื่น 72. Avantajele n bani i echivalentul n lei al avantajelor n natur sunn impozabile, indiferent de forma การจัดระเบียบและการดูแล. 73. ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาด้วยแสงแดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีข้อ จำกัด ด้านความปลอดภัย 55 alin (4) din Codul fiscal 74. Veniturile n natur, precum i avantajele n natite primite cu titlu gratuit sunt ประเมินผลก่อนข้อมูลทั้งหมดของข้อมูลและข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับการประเมินโดยใช้รหัสประจำตัวที่ถูกต้อง 75. Evaluarea avantajelor n natur sub forma folosirii numai n scop ส่วนบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน: a) ประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐภาคีต่อหน้าภาคผนวกโดยไม่คำนึงถึงจำนวน 1,7 pentru fiecare lun, la valoarea de intrare acestuia n cazul n care vehiculul este nchiriat de la o ter persoan, avantajul este evaluat la nivelul chiriei b) ให้แน่ใจว่าได้รับการจัดเตรียมสถานที่ตั้งของสถานที่ตั้งที่จำเป็นต้องใช้ Avantajele conexe, cum fi: ap, gaz, electricitate, cheltuielle de ntreinere i reparaii i altele asemenea, ประเมินว่า valorarea lor efectiv c) ประเมินผลทางกฎหมายของการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางอากาศไปยังประเทศอื่น ๆ . บุญเฉพาะที่เฉพาะเจาะจงหลังจากที่คุณได้รับการฝึกฝน 76. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลของบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ก) การประเมินโดยรวม 75 สว่าง a), iar avantajul se determin proporional cu numrul de kilometri parcuri n interes des din totalul kilt. b) pentru alte bunuri ประเมินตามแนวตั้ง prevederilor pct. 75 i avantajul se determin proporional cu numrul de metri ptrai folosii pentru interes ส่วนบุคคลหลังจาก cu numrul การใช้งาน n scop ส่วนบุคคล 77. Nu sunt considerate avantaje: - contravaloarea ab kosztelor pe mijloacele de nunun pentru angajaii a cror activitate presupune deplasarea frecvent n internalul localitii - ลดอันตรายจากการทำศัลยกรรม n scopul vnzrii การดูแลหม้อ beneficia clienii persoane fizice - costul ab telephoneelor ​​telefonice i al convorbirilor โทรศัพท์มือถือ, การใช้โทรศัพท์มือถือ, การใช้โทรศัพท์มือถือ, การใช้โทรศัพท์มือถือ, การใช้งานโทรศัพท์มือถือ, การสื่อสาร, การสื่อสาร, การสื่อสาร, การให้ความรู้และการออกกำลังกาย, การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน, การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน, การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน angajaii proprii, n limita ผู้เข้าร่วม 400 euro anual pe - primele de asigurare aferente contractelor asigurare civilian profesional pentru administratoridirectori, ncheiate i suportate de societatea การดูแลด้านพาณิชยกรรมในรูปแบบใด ๆ ที่จำเป็นต้องใช้, potrivit prevederilor Legii nr. 311990 comvertale สังคมของประชาชน, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 78. Angajatorul stabilete partea corespunztoare din convorbirile telefonice representas folosina n ส่วนบุคคลดูแล reprezint avantaj impozabil, n condiiile ศิลปะ. 55 alin (3) din Codul finance, i se v proz cucare del cuccio salariale salariale a saluno n ดูแล saliterul primete acest avantaj. n acest scop stabilete limita convorbirilor telefonica aferente sarcinilor de serviciu pentru fiecare โพสต์โทรศัพท์, urmnd ca ceea ce depete aceast ขีด จำกัด ของการพิจารณาที่ดีที่สุด, n situaia n care salariatului n cauz i s-a imputat costul convorbirilor. 79. การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีส่วนสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในทางที่ดีและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไปนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (ข) . ศิลปะ. 55 อัล (a.4) a) 80. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระดมทุนของ บริษัท และ บริษัท อื่น ๆ และ บริษัท อื่น ๆ ที่ได้รับสัมปทานแล้ว 81. ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความเป็นอิสระในการทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Patelui, Zilei de 1 iunie, Crciunului ia srbtorilor similare ale altor cultio religioase se aplic pentru fiecare copil minor al fiecrui angajat, precum i pentru cadourile Oferite angajatelor cu ocazia Zilei de 8 martie, n ceea ce privete att darurile constn n bunuri, ct i cele constend n bani, n cazul tuturor angajatorilor de for munc 811. Nu sunt incluse n veniturile salariale i nu sunt impozabile nici veniturile primite de persoanele fizice n baza uni legi speciale i finanate din buget, cu respectarea destinaiilor i cuantumului prevzute la paragrafele 1 i 2 ale alin. 811. นางนพดลประเสริฐกล่าวว่า (4) ศิลปะ. 55 al.4 b) 82. a aceast categorie เกี่ยวกับถ้วยรางวัล: - Abrogat - alocaiile zilnice de hran pentru activitatea sportiv de performan, interni interniional, difereniat pe categorii de aciuni - contravaloarea hranei, alimentelor หลังจากที่ numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentaiei de efort necesare n perioada de pregtire - drepturile เดอ hran n จังหวะ prima de personalul din เซกเตอร์ในประเทศ, ordine public i siguran naional - alte drepturi aceast natur primitive potrivit acte normique specifice, cum fi fi: alocaia de hran zilnic pentru personalul นำทางและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวังในการใช้งานของผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยความจำที่มีอยู่และบางส่วนที่มีการใช้งานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดค่าใช้จ่ายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้เดลล์ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของแต่ละบุคคล ศิลปะ. 55 al.4 c) 83. บริษัท ปริยายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่มีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี้ supravegherea unor instalaii, utilaje i altele asemenea. ศิลปะ. 55 al.4 (e) 84. Nu sunt venituri impozabile: - contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat รูปแบบย่อย, ไม่เป็นเอกฉันท์, unelte, alte mijloace asemntoare, necesare n procesul muncii - contravaloarea echipamentului individual de protete cu care este dotat fiecare ผู้เข้าร่วม n โปรเซสเซอร์แบบพกพาและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการใช้งานที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานที่ไม่ซ้ำกันของคุณและการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลและการใช้งานที่แตกต่างกันและการใช้งานของคุณ - lucreaz n locuri de munc cu condiii grele i vtmtoare - contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite n mod gratuit de persoanele fizice การดูแลและการเคลื่อนไหวของสถานที่ตั้งของ cror เฉพาะ impune o igien บุคคล deosebit - contravaloarea medicamentelor primite เดอ cadrele activit, sportivi , นำทางส่วนตัวและประเภทอื่น ๆ ส่วนบุคคล, ความสามารถในการใช้งาน - วัสดุประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง: วัสดุที่ใช้ในการผลิต, วัสดุที่ใช้ในครัวเรือน, วัสดุตกแต่งที่ทำขึ้นใหม่, ตกแต่งใหม่ด้วยเฟอร์นิเจอร์, primite n mod gratuit de personalul din เซกเตอร์เดอร์บนพื้นที่สาธารณะสาธารณะและบนชายฝั่ง, niiiiiiiiiiiii - altele asemenea. ศิลปะ. 55 al.4 g) 85. n categoria cheltuielilor de delegate i detaare se cuprind cheltuielile cu ขนส่ง, cazarea, precum i indemnizaia de delegate i de detaare n ar i n strintate, stabilite n condiiile ก่อนที่จะมีการต่อสัญญาจ้างงาน ศิลปะ. 55 al.4 ชั่วโมง) 86. ปริ๊นต์พาสเจอร์ไรซ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงด้วยตัวเองและเป็นบุคคลที่มีภูตผีปิศาจคนหนึ่งและคนอื่น ๆ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในขณะนั้น cu ci ocazia mutrii salariatului ntr - o alt localitate dect cea de domiciliu, n situaia n care, potrivit legii, ผู้มีอำนาจเด็ดขาด ศิลปะ. 55 อัลฟ่า 4) 87. ให้ความสำคัญกับการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่ไดรับการรับรอง ศิลปะ. 55 al.4 k1) 871. Abrogat 872. ตัวควบคุมการทำงานแบบไดนามิกช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน nerezident nu sunt impozabile i nu se declar n 873. เวเนนทัลไดรฟ์ให้ความช่วยเหลือด้านศิลปะ 40 alin (1) สว่าง a) ฉัน alin (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfurat ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri i care sunt pltite de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia sunt impozabile n Romnia dac persoana fizic este prezent n acel stat pentru o perioad care nu depete perioada prevzut n convenia de evitare a dublei impuneri ncheiat de Romnia cu statul n care se desfoar activitatea i veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident n Romnia. 874. n situaia n care contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal care au desfurat activitatea dependent n alt stat pentru o perioad mai mic dect perioada prevzut n convenia de evitare a dublei impuneri ncheiat de Romnia cu statul n care se desfoar activitatea i prelungesc ulterior perioada de edere n statul respectiv peste perioada prevzut de convenie, dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului strin. Dup expirarea perioadei prevzute n convenie, angajatorul care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia nu mai calculeaz, nu mai reine i nu mai vireaz impozitul pe venitul din salarii. Contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal datoreaz n statul strin impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfurrii activitii n acel stat. 875. (1) Pentru veniturile din salarii obinute de contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfurat ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri i care sunt pltite de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia, dreptul de impunere revine statului strin dac persoana fizic este prezent n acel stat pentru o perioad care depete perioada prevzut n convenia de evitare a dublei impuneri ncheiat de Romnia cu statul n care se desfoar activitatea. n aceast situaie, angajatorul care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia i care efectueaz plata veniturilor din salarii ctre contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal nu are obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului pe venitul din salarii, ntruct dreptul de impunere revine statului strin n care persoana fizic i desfoar activitatea. (2) n situaia n care contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal urmeaz s desfoare activitatea dependent n alt stat ntr-o perioad mai mare dect perioada prevzut n convenia de evitare a dublei impuneri ncheiat de Romnia cu statul n care se desfoar activitatea, dar detaarea acestora nceteaz nainte de perioada prevzut n convenie, dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului romn. a) n situaia n care persoana fizic i continu relaia contractual generatoare de venituri din salarii cu angajatorul, veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat, nu s-a reinut i nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat fa de drepturile lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lun. Impozitul astfel calculat se reine de ctre angajator din veniturile din salarii ncepnd cu luna ncetrii detarii i pn la lichidarea impozitului. Impozitul se recupereaz ntr-o perioad cel mult egal cu perioada n care persoana fizic a fost detaat n strintate. Angajatorul, la solicitarea autoritii fiscale, prezint documente care atest ncetarea detarii, respectiv documentuldocumente care atest data sosirii n Romnia a persoanei detaate. b) n situaia n care persoana fizic nu mai are relaii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul i acesta din urm nu poate efectua reinerea diferenelor de impozit, regularizarea impozitului datorat de persoana fizic se realizeaz de ctre organul fiscal competent pe baza declaraiei privind veniturile realizate din strintate. 876. Pentru veniturile din salarii obinute de contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfurat ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri i care sunt pltite de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia prin sediul su permanent stabilit n statul n care persoana fizic i desfoar activitatea i salariul este suportat de ctre acest sediu permanent, dreptul de impunere revine statului strin indiferent de perioada de desfurare a activitii n strintate. 877. n cazul contractelor de detaare ncheiate pe o perioad mai mare dect perioada prevzut de convenia pentru evitarea dublei impuneri ncheiat de Romnia cu statul n care este detaat contribuabilul prevzut la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal, aflate n derulare la 1 februarie 2013, angajatorul nu mai are obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului pe venitul din salarii ncepnd cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. 878. Pentru veniturile din salarii obinute de contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfurat ntr-un stat cu care Romnia nu are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenie de evitare a dublei impuneri i care sunt pltii de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia, dreptul de impunere revine statului romn, indiferent de perioada de desfurare a activitii n strintate.Dup ce am artat, ntr-un material anterior, cheltuielile deductibile admise la calcularea venitului impozabil, completm aceste informaii cu prezentarea cheltuielilor nedeductibile. Potrivit art.21 Cod fiscal . urmtoarele cheltuieli nu sunt deductibile : cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat . inclusiv cele reprezentnd diferene din anii precedeni sau din anul curent, precum i impozitele pe profit sau pe venit pltite n strintate. Sunt nedeductibile i cheltuielile cu impozitele nereinute la surs n numele persoanelor fizice i juridice nerezi dente, pentru veniturile realizate din Romnia, precum i cheltuielile cu impozitul pe profit amnat nregistrat de ctre contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar. dobnzilemajorrile de ntrziere, amenzile, confiscrile i penalitile de ntrziere datorate ctre autoritile romnestrine, respectiv toate instituiile, organismele i autoritile din Romnia i din strintate care urmresc i ncaseaz amenzi, dobnzimajorri i penaliti de ntrziere . execut confiscri, potrivit prevederilor legale cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lips din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost ncheiate contracte de asigurare . precum i taxa pe valoarea adugat aferent, dac aceasta este datorat potrivit prevederilor titlului VI. Nu intr sub incidena acestor prevederi stocurile i mijloacele fixe amortizabile . distruse ca urmare a unor calamiti naturale sau a altor cauze de for major . n condiiile stabilite prin norme. Potrivit Normelor de aplicare a acestor prevederi din Codul fiscal . cheltuielile privind stocurile i mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamiti naturale sau a altor cauze de for major sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, n msura n care acestea se gsesc situate n zone declarate, potrivit prevederilor legale speciale pentru fiecare domeniu, afectate de calamiti naturale sau de alte cauze de for major. Totodat, sunt considerate deductibile i cheltuielile privind stocurile i mijloacele fixe amortizabile distruse de epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe i n caz de rzboi . Fenomenele sociale sau economice, conjuncturile externe i n caz de rzboi sunt cele prevzute de Legea privind rezervele de stat nr. 821992 . republicat, cu modificrile i completrile ulterioare cheltuielile cu taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor acordate salariailor sub forma unor avantaje n natur . dac valoarea acestora nu a fost impozitat prin reinere la surs cheltuielile fcute n favoarea acionarilor sau asociailor . altele dect cele generate de pli pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preul de pia pentru aceste bunuri sau servicii. Sunt considerate cheltuieli fcute n favoarea participanilor urmtoarele . cheltuielile cu amortizarea, ntreinerea i repararea mijloacelor de transport utilizate de ctre participani, n favoarea acestora mrfurile i serviciile acordate participanilor, precum i lucrrile executate n favoarea acestora cheltuielile cu chiria i ntreinerea spaiilor puse la dispoziie acestora cheltuielile reprezentnd diferena dintre preul de pia i preul de cumprare preferenial, n cazul tranzaciilor cu aciuni efectuate n cadrul sistemului stock options plan, precum i cheltuielile cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii acordate salariailor alte cheltuieli n favoarea acestora cheltuielile nregistrate n contabilitate, care nu au la baz un document justificativ . potrivit legii, prin care s se fac dovada efecturii operaiunii sau intrrii n gestiune, dup caz, potrivit normelor cheltuielile nregistrate de societile agricole pentru dreptul de folosin al terenului agricol adus de membrii asociai, peste cota de distribuie din producia realizat din folosina acestuia, prevzut n contractul de societate sau asociere ATENIE . Prin efectul prevederilor O.U.G. nr.1252011 . cu ncepere din 1 ianuarie 2012 au fost excluse din lista cheltuielilor neductibile cheltuielile determinate de diferenele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se dein participaii, precum i de diferenele nefavorabile de valoare aferente obligaiunilor emise pe termen lung, cu excepia celor determinate de vnzarea-cesionarea acestora. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile . cu excepia cheltuielilor privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lips din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost ncheiate contracte de asigurare, precum i TVA aferent, dac aceasta este datorat potrivit prevederilor titlului VI Cod fiscal. Normele precizeaz c veniturile din dividende primite de la persoane juridice romne sau strine nu au, pentru determinarea profitului impozabil, cheltuieli aferente. cheltuielile cu contribuiile pltite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative cheltuielile cu primele de asigurare pltite de angajator . n numele angajatului, care nu sunt incluse n veniturile salariale ale angajatului . conform Titlului III privind impozitul pe venit alte cheltuieli salariale isau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat . cu excepia prevederilor Titlului III privind impozitul pe venit cheltuielile cu serviciile de management, consultan, asisten sau alte prestri de servicii . pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestrii acestora n scopul activitilor desfurate i pentru care nu sunt ncheiate contracte. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultan, asisten sau alte prestri de servicii trebuie s se ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii: serviciile trebuie s fie efectiv prestate, s fie executate n baza unui contract ncheiat ntre pri sau n baza oricrei forme contractuale prevzute de lege justificarea prestrii efective a serviciilor se efectueaz prin situaii de lucrri, procese-verbale de recepie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia sau orice alte materiale corespunztoare contribuabilul trebuie s dovedeasc necesitatea efecturii cheltuielilor prin specificul activitilor desfurate. Nu intr sub incidena condiiei privitoare la ncheierea contractelor de prestri de servicii prevzute n acest context serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice autorizate i de persoane juridice . cum sunt: cele de ntreinere i reparare a activelor, serviciile potale, serviciile de comunicaii i de multiplicare, parcare, transport i altele asemenea. Pentru servicii de management, consultan i asisten tehnic prestate de nerezidenii afiliai contribuabilului . la analiza tranzaciilor pentru determinarea deductibilitii cheltuielilor trebuie s se aib n vedere: prile implicate natura serviciilor prestate elementele de recunoatere a cheltuielilor i veniturilor pe baza documentelor justificative care s ateste prestarea acestor servicii cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului . precum i cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepia celor care privesc bunurile reprezentnd garanie bancar pentru creditele utilizate n desfurarea activitii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate n cadrul unor contracte de nchiriere sau de leasing . potrivit clauzelor contractuale pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor incerte sau n litigiu, nencasate, pentru partea neacoperit de provizion . precum i pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor incerte sau n litigiu, nencasate, n alte situaii dect pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor nencasate, n urmtoarele cazuri: procedura de faliment a debitorilor a fost nchis pe baza hotrrii judectoreti debitorul a decedat i creana nu poate fi recuperat de la motenitori debitorul este dizolvat, n cazul societii cu rspundere limitat cu asociat unic, sau lichidat, fr succesor debitorul nregistreaz dificulti financiare majore care i afecteaz ntreg patrimoniul. Contribuabilii care scot din eviden clienii nencasai sunt obligai s comunice n scris acestora scoaterea din eviden a creanelor respective, n vederea recalculrii profitului impozabil la persoana debitoare . dup caz cheltuielile de sponsorizare isau mecenat i cheltuielile privind bursele private . acordate potrivit legii contribuabilii care efectueaz sponsorizri isau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 321994 privind sponsorizarea . cu modificrile ulterioare, i ale Legii bibliotecilor nr. 3342002 . republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cei care acord burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente n limita minim de: 3 0 00 din cifra de afaceri 20 din impozitul pe profit datorat. n limitele respective se ncadreaz i cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public . n scopul construciei de localuri, al dotrilor, achiziiilor de tehnologie a informaiei i de documente specifice, finanrii programelor de formare continu a bibliotecarilor, schimburilor de specialiti, a burselor de specializare, a participrii la congrese internaionale cheltuielile nregistrate n evidena contabil, care au la baz un document emis de un contribuabil inactiv al crui certificat de nregistrare fiscal a fost suspendat n baza ordinului preedintelui ANAF cheltuielile cu taxele i cotizaiile ctre organizaiile neguvernamentale sau asociaiile profesionale care au legtur cu activitatea desfurat de contribuabili i care depesc echivalentul n lei a 4.000 euro anual, altele dect: - cheltuielile nregistrate de societile agricole pentru dreptul de folosin al terenului agricol adus de membrii asociai, peste cota de distribuie din producia realizat din folosina acestuia, prevzut n contractul de societate sau asociere - cheltuielile cu serviciile de management, consultan, asisten sau alte pre stri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestrii acestora cheltuielile reprezentnd valoarea deprecierilor mijloacelor fixe . n cazul n care, ca urmare a efecturii unei reevaluri, se nregistreaz o descretere a valorii acestora. (ATENIE: aceast categorie a fost inclus aici prin efectul O.U.G. nr.1252011. cu aplicare de la 1 ianuaire 2012) cheltuielile din reevaluarea imobilizrilor necorporale . n cazul n care, ca urmare a efecturii unei reevaluri de ctre contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, se nregistreaz o descretere a valorii acestora (ATENIE: aceast categorie a fost inclus prin efectul O.U.G. nr.1252011. cu aplicare de la 1 ianuarie 2012) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe . n cazul n care, ca urmare a efecturii unei reevaluri de ctre contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, se nregistreaz o descretere a valorii acestora (ATENIE: aceast categorie a fost inclus prin efectul O.U.G. nr.1252011. cu aplicare de la 1 ianuarie 2012) cheltuielile reprezentnd modificarea valorii juste a investiiilor imobiliare . n cazul n care, ca urmare a evalurii ulterioare utiliznd modelul bazat pe valoarea just de ctre contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, se nregistreaz o descretere a valorii acestora (ATENIE: aceast categorie a fost inclus prin efectul O.U.G. nr.1252011. cu aplicare de la 1 ianuarie 2012) cheltuielile reprezentnd depreciereaamortizarea mijloacelor fixe . nregistrate de ctre contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, la momentul transferului din categoria activelor imobilizate deinute n vederea vnzrii n categoria activelor imobilizate deinute pentru activitatea proprie (ATENIE: aceast categorie a fost modificat prin efectul O.U.G. nr.1252011. cu aplicare de la 1 ianuarie 2012) 50 din cheltuielile privind combustibilul . pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxim autorizat care s nu depeasc 3.500 kg i care s nu aib mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd i scaunul oferului, aflate n proprietatea sau n folosina contribuabilului. Prin excepie de la prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile n situaia n care vehiculele respective se nscriu n oricare dintre urmtoarele categorii : - vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenie, reparaii, paz i protecie, curierat, transport de personal la i de la locul de desfurare a activitii, precum i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de ageni de vnzri i de ageni de recrutare a forei de munc - vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat, inclusiv pentru activitatea de taxi - vehiculele utilizate pentru nchirierea ctre alte persoane, inclusiv pentru desfurarea activitii de instruire n cadrul colilor de oferi (ATENIE: aceast categorie a fost inclus prin efectul O.U.G. nr.1252011. cu aplicare de la 1 ianuarie 2012) cheltuielile cu beneficiile acordate salariailor n instrumente de capitaluri cu decontare n aciuni . Acestea reprezint elemente similare cheltuielilor la momentul acordrii efective a beneficiilor dac acestea sunt impozitate conform Titlului III privind impozitul pe venit.Not: n acest articol sunt abordate ultimele patru puncte. n prima parte a subiectului le gsii pe primele patru. 5. Al 13-lea salariu Bugetarii aveau acest drept n baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3302009 privind salarizarea unitar a personalului pltit fonduri publice, care prevedea c pentru activitatea desfurat, personalul beneficiaz de un premiu anual egal cu media salariilor de baz sau a indemnizaiilor de ncadrare, dup caz, realizate n anul pentru care se face premierea, dar care a fost abrogat prin Legea nr. 2842010 . Sunt angajatori care, la finalul anului, n funcie de buget, acord acest drept distinct fa de alte bonificaii. 6. Prima de concediuvacan Suplimentar fa de indemnizaia de concediu (obligatorie potrivit art. 150 Codul Muncii ), angajatorul poate acorda la plecarea n concediu salariatului o prim de concediu n condiiile negociate prin contractul colectiv de munc. Prima de vacan urmeaz regula general aplicat primelor la salarii, potrivit creia aceste venituri sunt impozabile n luna n care sunt pltite, reprezentnd venit al lunii n care sunt pltite chiar dac se refer la perioade anterioare, i se cumuleaz cu veniturile de natur salarial ale lunii n care se pltete aceast prim. 7. Prime de srbtori Att pentru srbtorile legale, ct i cu ocazia serbrii unor zile dedicate copiilor sau femeilor, angajatorii pot alege s ofere salariailor bonificaii sub form de prime n bani sau cadouri. Astfel, potrivit art. 55 din Codul Fiscal. acordarea cadourilor pentru copiii minori ai angajailor se face n limita a 150 de leicopil. Aceste sume sunt neimpozabile. n situaia n care suma alocat pentru aceste cadouri depete valoarea de 150 de leicopil, diferena va fi considerat venit. Nu sunt incluse n veniturile salariale i nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevzute mai sus, realizate de persoane fizice, dac aceste venituri sunt primite n baza unor legi speciale i finanate din buget. 8. Alte stimulente Asimilate veniturilor din salarii: - maintelefon de serviciu 8211 utilizarea oricrui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, n scop personal, cu excepia deplasrii pe distan dus-ntors de la domiciliu la locul de munc - anularea unei creane a angajatorului asupra angajatului - abonamentele i costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, n scop personal - permise de cltorie pe orice mijloace de transport, folosite n scopul personal - primele de asigurare pltite de ctre suportator pentru salariaii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plii primei respective, altele dect cele obligatorii - tichete-cadou acordate potrivit legii Neasimilate veniturilor din salarii 8211 neimpozitate: - ajutoarele de nmormntare, ajutoarele pentru pierderi produse n gospodriile proprii ca urmare a calamitilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave i incurabile, ajutoarele pentru natere, veniturile reprezentnd cadouri pentru copiii minori ai salariailor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la i de la locul de munc al salariatului, costul prestaiilor pentru tratament i odihn, inclusiv transportul pentru salariaii proprii i membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevzut n contractul de munc - drepturile de hran acordate de angajatori angajailor, n conformitate cu legislaia n vigoare - contravaloarea folosinei locuinei de serviciu sau a locuinei din incinta unitii, potrivit repartiiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitii activitii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aprare naional, ordine public i siguran naional, precum i compensarea diferenei de chirie, suportat de persoana fizic, conform legilor speciale - contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul ntre localitatea n care angajaii i au domiciliul i localitatea unde se afl locul de munc al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaiile n care nu se asigur locuin sau nu se suport contravaloarea chiriei, conform legii - sumele primite, potrivit dispoziiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare n interesul serviciului - indemnizaiile de instalare ce se acord o singur dat, la ncadrarea ntr-o unitate situat ntr-o alt localitate dect cea de domiciliu, n primul an de activitate dup absolvirea studiilor, n limita unui salariu de baz la angajare, precum i indemnizaiile de instalare i mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituiile publice i celor care i stabilesc domiciliul n localiti din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, n care i au locul de munc - avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordrii i la momentul exercitrii acestora - diferena favorabil dintre dobnda preferenial stabilit prin negociere i dobnda practicat pe pia, pentru credite i depozi te Sesiuni de cumprturi n cadrul companiei 8211 unii angajatori ofer salariailor posibilitatea de a-i face cumprturile chiar n sediul firmei. Angajaii beneficiaz de reduceri importante la produsele retailerilor sau productorilor parteneri, un alt avantaj fiind acela c pot astfel evita aglomeraia care se produce uneori n marile lanuri de magazine Couri cadou cu produse pentru masa de srbtori - aceasta este o metod pe care tot mai muli angajtori o aleg. Chiar dac este un cadou mai degrab impersonal, angajatorii au grij ntotdeauna s umple coul cu produsele necesare pentru meselor de srbtori Preuri promoionale pentru produsele companiei - doar companiile productoare pot oferi aceste prime i n special cele din sectorul bunurilor de larg consum. Astfel, angajaii pot face cumprturile pentru srbtori cu un buget mai mic. Legislaia romneasc este accesibil n Lege5 - soft de documentare legislativ disponibil n variantele Online. Desktop i Mobile . Destinat att specialitilor, ct i novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de cutare performant i uor de folosit. Totodat, Lege5 ofer o baz de date (actualizat constant) ce acoper att legislaia romneasc i european, ct i jurisprudena romneasc i european. Baza include gratuit toate documentele publicate n Monitorul Oficial, dar i achiziii publice, modele i formulare. Afl mai multe despre Lege5 de AICI .
Curso -7- Pasos - อัตราแลกเปลี่ยน
Forex -trading- ประชุม ลอนดอน