ป้องกันความเสี่ยง - หุ้น โดยใช้ ตัวเลือก

ป้องกันความเสี่ยง - หุ้น โดยใช้ ตัวเลือก

ตะกร้า -trading- ระบบ ความหมาย
60   วินาที ไบนารี ตัวเลือก -trading- กลยุทธ์
ก๊าซ จากอัตราแลกเปลี่ยน


วันศุกร์ ซื้อขาย ระบบ ไบนารี ตัวเลือก Forex- เยาวชน คอร์ป ซื้อขาย แพลตฟอร์ม cmc ออนไลน์ คำนวณ ชี้แจง เคลื่อนไหว เฉลี่ย - MATLAB ดี -forex- ซื้อขาย กลยุทธ์ Easy- Forex -Australia

การป้องกันความเสี่ยงเป็นคำจำกัดความของการทำประกันความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงในด้านการเงินหมายถึงการทำธุรกรรมที่จะป้องกันการสูญเสียผ่านการเคลื่อนไหวของราคาที่ชดเชย การป้องกันความเสี่ยง - บทนำการป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งที่แยกมืออาชีพจากผู้ค้าสมัครเล่น การป้องกันความเสี่ยงคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากสามารถที่จะอยู่รอดและมีกำไรจากหุ้นและการซื้อขายตัวเลือกมานานหลายทศวรรษ ดังนั้นสิ่งที่แน่นอนคือการป้องกันความเสี่ยงคือการป้องกันความเสี่ยงบางอย่างเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเช่น Market Makers สามารถทำ Hedging มาจากคำว่า Hedge และเป็นเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงทางการเงิน การปองกันความเสี่ยงคือการปองกันและการประกันภัยที่คํานวณเปนพอรตเพื่อปองกันการเคลื่อนไหวที่ไมเอื้ออำนวย ในความเป็นจริงการป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ จำกัด เฉพาะความเสี่ยงทางการเงินเท่านั้น การทำประกันความเสี่ยงอยู่ในทุกด้านของชีวิตเราซื้อประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิด เราเตรียมเครื่องดับเพลิงเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และเราลงนามในสัญญาเพื่อทำธุรกิจเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงเป็นศิลปะแห่งการชดเชยความเสี่ยง Explosive Short Term Option Trading หาว่านักเรียนของฉันทำรายได้มากกว่า 87 รายต่อเดือนได้อย่างมั่นใจตัวเลือกการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯอย่างไรผู้ค้าทำประกันความเสี่ยงในรูปแบบที่ง่ายที่สุดการป้องกันความเสี่ยงคือการซื้อหุ้นซึ่งจะเพิ่มขึ้นเท่าที่หุ้นปัจจุบันจะทำ ตก หากคุณถือหุ้น XYZ ซึ่งกำลังทำกำไรอยู่แล้วและคุณต้องการปกป้องกำไรดังกล่าวหาก XYZ ตกลงไปอย่างกระทันหันคุณจะซื้อหุ้น ABC ซึ่งเพิ่มขึ้น 1 หาก XYZ ลดลง 1. ในทำนองเดียวกันหาก บริษัท XYZ ลดลง 1 ราย หุ้นของ บริษัท เอบีซีจะเพิ่มขึ้น 1 ซึ่งช่วยชดเชยการสูญเสียใน บริษัท XYZ ในความเป็นจริงมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะหาหุ้นที่ย้ายได้อย่างสมบูรณ์กับสต็อกอื่นที่ทำหน้าที่เป็นค้าป้องกันความเสี่ยง นั่นคือเหตุผลที่อนุพันธ์เช่นตัวเลือกหุ้นถูกสร้างขึ้น การใช้ตัวเลือกหุ้นเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแบบคลาสสิกมากที่สุดคือสิ่งที่เราเรียกว่า Protective Put หรือ Married Put option trading strategy ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 สัญญาทุก 100 หุ้น ตัวเลือกการเพิ่มขึ้น 1 สำหรับทุกๆ 1 สต็อกลดลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากหุ้น ค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวเลือกการขายในกรณีนี้คล้ายกับการซื้อประกันสำหรับหุ้นของคุณ กับตัวเลือกหุ้นแม้ผู้ค้าสมัครเล่นสามารถเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้นกับการสูญเสีย ตัวอย่างการป้องกันความเสี่ยง สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของหุ้น QQQQ 44 จำนวน 100 หุ้นและต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยใช้ตัวเลือกหุ้น คุณจะซื้อ 1 สัญญาของตัวเลือก QQQQ 44 วางซึ่งจะเพิ่มขึ้นในมูลค่าโดย 1 เมื่อหมดอายุสำหรับทุกๆ 1 ลดลงในราคาของ QQQQ ราคาของประกันนี้จะเป็นราคาที่คุณจ่ายสำหรับตัวเลือกการขาย การป้องกันความเสี่ยงของหุ้นเป็นเรื่องง่ายและสะดวกโดยใช้ตัวเลือกหุ้น ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Protective Puts การป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของหุ้นอ้างอิงโดยใช้ตัวเลือกการขาย หากหุ้นลดลงกำไรในตัวเลือก put จะชดเชยการขาดทุนในหุ้น การโทรที่ครอบคลุม การป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของหุ้นอ้างอิงโดยการขายตัวเลือกการโทร พรีเมี่ยมที่ได้รับจากการขายตัวเลือกการโทรจะทำหน้าที่ป้องกันการลดลงของหุ้นอ้างอิง ปกโทรศัพท์ที่ครอบคลุม ป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของหุ้นอ้างอิงโดยใช้ตัวเลือกการเลือกลงทุนในขณะที่เพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้เพิ่มขึ้นจากการขายตัวเลือกการโทร ตัวเลือกการป้องกันความเสี่ยงในตัวเลือกการซื้อขายตัวเลือกการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของตัวเลือกหุ้นหรือ hedging ตำแหน่งตัวเลือกในกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกต้องพิจารณารูปแบบความเสี่ยง 4 ความเสี่ยงเชิงทิศทาง (เดลต้า) ความเสี่ยงทิศทางจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น (แกมมา) ความผันผวน (vega) และความเสี่ยงต่อการสลายตัวของเวลา (the time) ใช่นี่เป็น Greek ตัวเลือก ความเสี่ยงเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าของตัวเลือกหุ้นและวัดโดยชาวกรีกตัวเลือก ผู้ค้าทางเลือกมักจะไม่ทำประกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเพราะผลกระทบน้อยมาก การป้องกันความเสี่ยงในตัวเลือกหุ้นต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตการลงทุนนั้น หากการสลายตัวของเวลาเป็นสิ่งที่น่ากังวลควรใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นศูนย์ หากการลดลงของมูลคาหุนอางอิงมีความกังวลมากที่สุดควรใชการปองกันความเสี่ยงเปนตนโดยเดลต้า การป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดนี้ทำตามอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงด้านความเสี่ยงจะใช้เวลาหนึ่งในสองเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลางหรือการทำประกันความเป็นกลางแบบ Neutral Hedging การป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ 3 รูปแบบต้องใช้เทคนิคการแพร่กระจาย กลยุทธ์ตัวเลือกยอดนิยมที่ใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การแทนที่สต็อค นักลงทุนบางรายไม่คิดว่าตัวเองเป็นนักลงทุนระยะยาวที่ซื้อและถือหุ้นในระยะยาวเพื่อที่จะได้กำไรในระยะยาวโดยรวมในตลาดหุ้นโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนในระยะสั้นและระยะกลาง ผู้ค้าเหล่านี้ไม่สนใจการป้องกันความเสี่ยงด้วยความรู้สึกผิด ๆ ด้านความปลอดภัยที่ว่าตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาโดยไม่ล้มเหลว ในขณะที่อาจเป็นความจริงในระยะยาวประมาณ 20 ถึง 30 ปีคูน้ำระยะสั้นถึงสองปีจะเกิดขึ้นและทำลายพอร์ตการลงทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ ไม่ประกันความเสี่ยงในแง่นี้คล้ายกับไม่ได้ซื้อประกันอุบัติเหตุเพียงเพราะคุณมักข้ามถนนปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันว่าสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงจะไม่เกิดขึ้นบางครั้งค่าใช้จ่ายในการทำประกันความเสี่ยงก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงด้านการประเมินของพอร์ตการลงทุน เราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกที่เหมาะกับการค้าขาย การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการค้ามากขึ้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากพอร์ตลงทุนได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านการลดลง 10,000 รายคุณจะไม่ต้องเสียค่าป้องกันความเสี่ยงสูงถึง 20,000 เพื่อป้องกันพอร์ตลงทุนดังกล่าวอย่างไรก็ตามถ้าความเสี่ยงด้านการประเมินเป็น 100,000 จะมีค่าใช้จ่ายในการทำประกันความเสี่ยงสูงกว่า 20,000 วางบนป้องกันความเสี่ยง การแพร่กระจายเป็นเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ตัวเลือกหุ้นในการป้องกันความเสี่ยงในการเลือกหุ้น ซึ่งแตกต่างจากเดลต้าเป็นกลางหรือเป็นกลางสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ยังหุ้นอ้างอิงบางครั้งในการป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงทิศทาง ในสาระสำคัญสิ่งที่แพร่กระจายเป็นเทคนิคการทำประกันความเสี่ยงจริงๆไม่ได้เป็นเพียงการขายมากที่สุดของชาวกรีซตัวเลือกเป็นผู้ที่คุณต้องการป้องกันความเสี่ยง ระยะเวลา หากคุณมีตัวเลือกการโทรแบบยาวการป้องกันความเสี่ยงต่อการสลายตัวของเวลาจะทำให้คุณต้องขายเพื่อเปิดตัวเลือกด้วยมูลค่าเทต้าทั้งหมดเท่าที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อให้ค่า theta โดยรวมของตำแหน่งของคุณกลายเป็นศูนย์หรือใกล้กับศูนย์มาก ผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงนี้จะเป็นเช่นที่เป็นตำแหน่งยาวของคุณสลายตำแหน่งสั้นของคุณก็จะสลายตัวมากทำให้เงินจำนวนเดียวกันกลับเข้ากระเป๋าของคุณ High Yield Option Trading ดูรายละเอียดวิธีการสร้างรายได้ของคุณให้มั่นใจได้ทุกปีโดยใช้ระบบ Option Swing Trading System ที่เป็นกรรมสิทธิ์และการฝึกสอน 30 วันทุกๆความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยชาวกรีกตัวเลือกสามารถถูกป้องกันความเสี่ยงโดยการเลือกตำแหน่งตัวเลือกสั้น ๆ เพิ่มเติม เป็นตัวเลือกหุ้นของวันหมดอายุที่แตกต่างกันและราคานัดหยุดงานจะมีการรวมกันที่แตกต่างกันของชาวกรีกตัวเลือกมีไม่ จำกัด จำนวนวิธีโดยที่หนึ่งสามารถดำเนินการแพร่กระจายในคนที่ตัวเลือกหุ้นหุ้น ในความเป็นจริงกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกทั้งหมดมีการแพร่กระจายเทคนิคโดยที่วิธีการที่ไม่ซ้ำกันเพื่อผลกำไรจากการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับหุ้นพื้นฐานสามารถทำได้โดยการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมหรือบางส่วนชาวกรีซตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจง คำถามเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงกลับไปยังตัวเลือกหลัก Traders HQ ข้อจำกัดความรับผิดชอบที่สำคัญ ตัวเลือกมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ข้อมูลและข้อมูลมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้า ผู้จัดทำข้อมูลหรือผู้ให้บริการเนื้อหาต้องไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความล่าช้าในเนื้อหาหรือการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลถือว่าถูกต้อง แต่ไม่ได้รับประกันหรือรับประกัน optiontradinpedia และ mastersoequity ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายที่จดทะเบียนและไม่รับรองหรือแนะนำบริการของ บริษัท นายหน้าใด ๆ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่คุณเลือกเป็นผู้รับผิดชอบต่อบริการของ บริษัท การเข้าถึงการดูหรือการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขข้างต้นและข้อจำกัดความรับผิดชอบที่พบในไซต์นี้ คำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอใน optiontradingpedia เป็นทรัพย์สินของ Optiontradingpedia และจะไม่ถูกคัดลอกแจกจ่ายหรือดาวน์โหลดในรูปแบบใด ๆ เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นไปตามนโยบายการอ้างอิงของเรา เรามีระบบที่ครอบคลุมในการตรวจสอบการขโมยความคิดและจะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลใดเว็บไซต์หรือ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง เราใช้ลิขสิทธิ์ของเราอย่างจริงจังการทำไฮฟ์ด้วยตัวเลือกมีสองเหตุผลหลักที่นักลงทุนจะใช้ตัวเลือก: การเก็งกำไรและเพื่อป้องกันความเสี่ยง การเก็งกำไรคุณอาจคิดว่าการเก็งกำไรเป็นเดิมพันในการเคลื่อนไหวของการรักษาความปลอดภัย ประโยชน์ของตัวเลือกคือคุณ arent จำกัด การทำกำไรเฉพาะเมื่อตลาดขึ้นไป เนื่องจากความเก่งกาจของตัวเลือกที่คุณยังสามารถทำเงินได้เมื่อตลาดลงไปหรือแม้แต่ด้านข้าง การเก็งกำไรเป็นอาณาเขตที่มีการทำเงินขนาดใหญ่และสูญหาย การใช้ตัวเลือกในลักษณะนี้เป็นเหตุผลที่มีชื่อเสียงในการเสี่ยง เนื่องจากเมื่อคุณซื้อตัวเลือกคุณจะต้องถูกต้องในการกำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของหุ้น แต่ยังมีขนาดและระยะเวลาของการเคลื่อนไหวนี้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จคุณต้องคาดเดาได้อย่างถูกต้องว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงและราคาเท่าไหร่จะเปลี่ยนแปลงตลอดจนกรอบเวลาที่ใช้สำหรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น และไม่ลืมค่าคอมมิชชั่นการผสมผสานของปัจจัยเหล่านี้หมายถึงอัตราเดิมพันจะซ้อนกันอยู่กับคุณ ดังนั้นทำไมคนคาดเดากับตัวเลือกถ้าอัตราเดิมพันจะเบี่ยงเบนดังนั้นนอกเหนือจากความเก่งกาจทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ เมื่อคุณควบคุมหุ้น 100 หุ้นโดยใช้สัญญาฉบับเดียวจะไม่มีการเคลื่อนไหวด้านราคาเพื่อสร้างผลกำไรอย่างมาก การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หน้าที่อื่นของตัวเลือกคือการป้องกันความเสี่ยง คิดว่านี่เป็นนโยบายการประกันเช่นเดียวกับคุณประกันบ้านหรือรถของคุณตัวเลือกที่สามารถใช้เพื่อประกันการลงทุนของคุณกับภาวะตกต่ำ นักวิจารณ์ของตัวเลือกบอกว่าถ้าคุณไม่แน่ใจในการเลือกหุ้นของคุณว่าคุณต้องการป้องกันความเสี่ยงคุณไม่ควรลงทุน ในขณะที่ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ว่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ แม้นักลงทุนรายย่อยจะได้รับประโยชน์ ลองจินตนาการว่าคุณต้องการใช้ประโยชน์จากหุ้นเทคโนโลยีและผลกำไรของพวกเขา แต่คุณก็ต้องการ จำกัด การสูญเสีย เมื่อใช้ตัวเลือกนี้คุณจะสามารถ จำกัด ข้อเสียของคุณขณะที่เพลิดเพลินกับข้อดีแบบเต็มรูปแบบได้อย่างคุ้มค่า การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การลงทุนขั้นสูง แต่หลักการของการป้องกันความเสี่ยงค่อนข้างง่าย อ่านต่อเพื่อเข้าใจขั้นพื้นฐานว่ากลยุทธ์นี้มีการทำงานอย่างไรและใช้อย่างไร (สำหรับความคุ้มครองขั้นสูงมากขึ้นในเรื่องนี้อ่านวิธีที่ บริษัท ใช้ Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง) Hedges ประจำวันคนส่วนใหญ่มีไม่ว่าจะรู้หรือไม่ว่าจ้างในการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณนำประกันเพื่อลดความเสี่ยงที่การบาดเจ็บจะลบรายได้ของคุณหรือคุณซื้อประกันชีวิตเพื่อสนับสนุนครอบครัวของคุณในกรณีที่คุณเสียชีวิตนี่คือการป้องกันความเสี่ยง คุณจ่ายเงินเป็นจำนวนเงินรายเดือนสำหรับความคุ้มครองโดย บริษัท ประกันภัย แม้ว่าคำจำกัดความของคำจำกัดความของการป้องกันความเสี่ยงคือการลงทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงในการลงทุนอีกครั้ง แต่การประกันภัยเป็นตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงในโลกแห่งความเป็นจริง การป้องกันความเสี่ยงจากการป้องกันความเสี่ยงจากหนังสือในความรู้สึกของคำว่า Wall Street จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ลองจินตนาการว่าคุณต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟด้านข้าง คุณรู้จัก บริษัท Plummet ที่กำลังปฏิวัติวัสดุและดีไซน์เพื่อสร้างสายไฟที่ดีกว่าผู้แข่งขันที่อยู่ใกล้ที่สุด Drop เป็นสองเท่าดังนั้นคุณคิดว่ามูลค่าหุ้นของ Plummets จะเพิ่มขึ้นในเดือนหน้า แต่น่าเสียดายที่อุตสาหกรรมการผลิตสายบันจี้จัมมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างฉับพลันซึ่งหมายความว่าค่อนข้างผันผวน นี้เรียกว่าความเสี่ยงอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามเรื่องนี้คุณเชื่อใน บริษัท นี้ - คุณเพียงแค่ต้องการหาวิธีที่จะลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรม ในกรณีนี้คุณจะต้องป้องกันความเสี่ยงโดยไปที่ Plummet ในขณะที่ขาดคู่แข่ง Drop มูลค่าของหุ้นที่เสนอจะเท่ากับ 1,000 หุ้นสำหรับแต่ละ บริษัท หากอุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้นคุณจะได้รับผลกำไรจาก Plummet แต่เสียที่ Drop หวังผลกำไรโดยรวมเล็กน้อย หากอุตสาหกรรมรับชมตัวอย่างเช่นถ้ามีคนตายกระโดดบันจี้จัมคุณจะเสียเงินใน Plummet แต่สร้างรายได้จาก Drop โดยทั่วไปกำไรโดยรวมของคุณ (กำไรจากการไปยาว Plummet) จะลดลงในความโปรดปรานของความเสี่ยงอุตสาหกรรมน้อย ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการค้าคู่และช่วยให้นักลงทุนตั้งหลักในอุตสาหกรรมที่ผันผวนหรือหา บริษัท ในภาคที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านบทแนะนำการขายสั้น ๆ และเมื่อต้องการซื้อหุ้นสั้น ๆ ) การขยายการประกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อครอบคลุมด้านการเงินและธุรกิจทั้งหมด ตัวอย่างเช่น บริษัท อาจเลือกที่จะสร้างโรงงานในประเทศอื่นที่ส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงในระยะยาวของตนได้ด้วยตัวเลือกการขายหรือผู้ขายระยะสั้นสามารถป้องกันตำแหน่งได้แม้ว่าจะมีตัวเลือกการโทร สัญญาฟิวเจอร์สและอนุพันธ์อื่น ๆ สามารถป้องกันความเสี่ยงด้วยเครื่องมือสังเคราะห์ โดยทั่วไปการลงทุนทุกรูปแบบของการป้องกันความเสี่ยงบางอย่าง นอกจากการปกป้องผู้ลงทุนจากความเสี่ยงประเภทต่างๆเชื่อว่าการป้องกันความเสี่ยงทำให้ตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือเมื่อนักลงทุนเลือกซื้อหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง สมมติว่านักลงทุนมีหุ้น 100 หุ้นใน บริษัท และหุ้นของ บริษัท มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งจาก 25 เป็น 50 ในช่วงปีที่ผ่านมา นักลงทุนยังคงชอบหุ้นและโอกาสในการมองไปข้างหน้า แต่เป็นกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขที่อาจมาพร้อมกับการย้ายที่แข็งแกร่งเช่น แทนการขายหุ้นนักลงทุนสามารถซื้อตัวเลือกเดียวใส่ซึ่งทำให้เขาหรือเธอสิทธิในการขายหุ้น 100 ของ บริษัท ในราคาการใช้สิทธิก่อนวันหมดอายุ หากนักลงทุนซื้อตัวเลือกการขายที่มีราคาการใช้สิทธิ 50 และวันหมดอายุสามเดือนในอนาคตเขาหรือเธอจะสามารถรับประกันราคาขาย 50 ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นในช่วงสามเดือนถัดไป นักลงทุนเพียงแค่จ่ายเบี้ยประกันซึ่งเป็นหลักให้ประกันบางส่วนจากความเสี่ยงขาลง (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านราคา Plunging Buy A Put) การป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในผลงานธุรกิจหรือที่ใด ๆ ก็ตามของคุณก็คือการลดหรือโอนความเสี่ยง เป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องซึ่งสามารถช่วยปกป้องผลงานบ้านและธุรกิจของคุณจากความไม่แน่นอน เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงอื่น ๆ การป้องกันความเสี่ยงจะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนต่ำกว่าหากคุณเดิมพันฟาร์มด้วยการลงทุนที่ผันผวน แต่จะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเสื้อของคุณ แม้ว่าจะดูเหมือนเพื่อนบ้านของคุณ whos งานอดิเรกหมกมุ่นอยู่กับสวน topiary ของเขาเต็มรูปแบบของพุ่มไม้สูงมีรูปร่างเหมือนยีราฟและไดโนเสาร์. การป้องกันความเสี่ยงคือการปฏิบัตินักลงทุนทุกคนควรรู้ ไม่มีการโต้แย้งว่าการปกป้องพอร์ตการลงทุนมักเป็นเรื่องสำคัญพอ ๆ กับการแข็งค่าของพอร์ตการลงทุน เช่นเดียวกับความหลงใหลในเพื่อนบ้านของคุณอย่างไรก็ตามการป้องกันความเสี่ยงได้รับการพูดถึงมากกว่าที่อธิบายไว้ทำให้ดูเหมือนว่าจะเป็นของอาณาจักรทางการเงินที่ลึกลับที่สุดเท่านั้น ดีแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นคุณสามารถเรียนรู้ว่าการป้องกันความเสี่ยงคือวิธีการทำงานและสิ่งที่ป้องกันความเสี่ยงเทคนิคการลงทุนและ บริษัท ใช้เพื่อป้องกันตัวเอง การทำประกันความเสี่ยงคืออะไรวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจการป้องกันความเสี่ยงคือการคิดว่าเป็นการประกัน เมื่อคนตัดสินใจที่จะป้องกันความเสี่ยงพวกเขาจะมั่นใจตัวเองกับเหตุการณ์เชิงลบ สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เชิงลบเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดขึ้นและคุณได้รับการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมผลกระทบจากเหตุการณ์จะลดลง ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเกือบทุกแห่งและเราจะเห็นทุกวัน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อประกันบ้านคุณจะทำประกันความเสี่ยงจากไฟไหม้การบุกรุกหรือภัยพิบัติที่ไม่คาดฝันอื่น ๆ ผู้จัดการการลงทุน นักลงทุนรายย่อยและ บริษัท ใช้เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตามการทำประกันความเสี่ยงจะยุ่งยากกว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ บริษัท ประกันภัยเป็นรายปี การป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนหมายถึงการใช้เครื่องมือในเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งนักลงทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนอีกทางหนึ่ง เทคนิคเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่คุณจะลงทุนในสองหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ แน่นอนไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นอิสระดังนั้นคุณต้องจ่ายค่าประกันประเภทนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แม้ว่าบางคนอาจจินตนาการถึงโลกที่มีศักยภาพในการทำกำไรไม่ จำกัด แต่ยังไม่มีความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความเป็นจริงอย่างหนักของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ การลดความเสี่ยงจะหมายถึงการลดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นเทคนิคไม่โดยที่คุณจะสร้างรายได้ แต่โดยที่คุณสามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากการลงทุนที่คุณทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจะทำให้คุณมีรายได้ลดลงและหากการลงทุนสูญเสียเงินการป้องกันความเสี่ยงของคุณถ้าประสบความสำเร็จจะช่วยลดความสูญเสียนั้นได้ นักลงทุนมีความเสี่ยงอย่างไรเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สองที่พบมากที่สุดคือตัวเลือกและฟิวเจอร์ส จะไม่ได้รับในสารัตถะของการอธิบายวิธีการทำงานของเครื่องมือเหล่านี้ แต่ตอนนี้เพียงแค่ทราบว่าด้วยเครื่องมือเหล่านี้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การค้าที่สูญเสียในการลงทุนจะชดเชยโดยกำไรในอนุพันธ์ ให้ดูวิธีการทำงานกับตัวอย่างนี้ สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของหุ้นของ Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC) แม้ว่าคุณจะเชื่อมั่นใน บริษัท นี้ในระยะยาว แต่คุณก็กังวลเกี่ยวกับความสูญเสียระยะสั้นในอุตสาหกรรมเตกีลา เพื่อป้องกันตัวเองจากการร่วงลงของ CTC คุณสามารถซื้อตัวเลือกการขาย (putative) กับ บริษัท ซึ่งจะให้สิทธิ์ในการขาย CTC ในราคาที่ระบุ (ราคาตี) กลยุทธ์นี้เรียกว่าการแต่งงาน หากราคาหุ้นของคุณร่วงลงต่ำกว่าราคาการตีราคาขาดทุนเหล่านี้จะถูกหักล้างด้วยผลกำไรจากตัวเลือกการขาย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูบทความเกี่ยวกับการแต่งงานหรือบทแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือกอื่น ๆ ) ตัวอย่างการป้องกันความเสี่ยงแบบคลาสสิกอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่ขึ้นอยู่กับสินค้าบางประเภท ช่วยให้ บริษัท Corys Tequila Corporation กังวลเกี่ยวกับความผันผวนของราคา Agave พืชที่ใช้ทำเตกีลา บริษัท จะประสบปัญหาอย่างมากหากราคาของ Agave เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อกำไรมาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคา Agave CTC สามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (หรือลูกพี่ลูกน้องที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งเป็นสัญญาล่วงหน้า) ซึ่งจะช่วยให้ บริษัท สามารถซื้อ Agave ได้ในราคาที่กำหนดในวันที่กำหนดในอนาคต . ตอนนี้ CTC สามารถประหยัดงบประมาณได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องสินค้าที่มีความผันผวน ถ้าดอกกุหลาบพรวดขึ้นเหนือราคาที่กำหนดโดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าการป้องกันความเสี่ยงจะได้รับการจ่ายเงินเพราะ CTC จะช่วยประหยัดเงินโดยการจ่ายเงินในราคาที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตามถ้าราคาตกลงไป CTC ยังคงต้องชำระราคาในสัญญาและจะไม่สามารถทำประกันความเสี่ยงได้ดีกว่า โปรดจำไว้ว่าเนื่องจากมีตัวเลือกและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายประเภทดังนั้นนักลงทุนจึงสามารถป้องกันความเสี่ยงได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหุ้นราคาสินค้าอัตราดอกเบี้ยและสกุลเงินนักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากสภาพอากาศได้ ข้อเสียอุปสรรคทุกครั้งมีค่าใช้จ่ายดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้การป้องกันความเสี่ยงคุณต้องถามตัวเองว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับราคาถูกหรือไม่ โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายของการป้องกันความเสี่ยงไม่ได้เป็นการทำเงิน แต่เพื่อป้องกันความเสียหาย ต้นทุนของการป้องกันความเสี่ยง - ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของตัวเลือกหรือผลกำไรที่สูญเสียจากด้านผิดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ใดก็ตามเราได้รับการเปรียบเทียบการป้องกันความเสี่ยงกับประกัน แต่เราควรเน้นการประกันที่อยู่ไกลแม่นยำกว่าการป้องกันความเสี่ยง ด้วยการประกันคุณจะได้รับการชดเชยความสูญเสียของคุณโดยสมบูรณ์ (มักหักลบ) การป้องกันความเสี่ยงเป็นผลงานไม่ใช่ศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบและสิ่งต่างๆอาจผิดพลาดได้ แม้ว่าผู้จัดการความเสี่ยงมักมุ่งมั่นเพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ มันยากที่จะบรรลุในทางปฏิบัติ สิ่งที่ป้องกันความเสี่ยงหมายถึงคุณส่วนใหญ่ของนักลงทุนจะไม่ค้าสัญญาอนุพันธ์ในชีวิตของพวกเขา ในความเป็นจริงแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเพิกเฉยต่อความผันผวนในระยะสั้นได้ สำหรับนักลงทุนเหล่านี้มีจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการทำประกันความเสี่ยงเนื่องจากพวกเขาปล่อยให้การลงทุนของพวกเขาเติบโตไปพร้อมกับตลาดโดยรวม ดังนั้นคุณจึงเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงแม้ว่าคุณจะไม่เคยป้องกันความเสี่ยงสำหรับผลงานของคุณเอง แต่คุณควรเข้าใจวิธีการทำงานเนื่องจาก บริษัท ขนาดใหญ่และกองทุนรวมหลายแห่งจะป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบบางอย่าง ตัวอย่างเช่น บริษัท น้ำมันอาจเสี่ยงต่อราคาน้ำมันในขณะที่กองทุนรวมระหว่างประเทศอาจป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเข้าใจในการป้องกันความเสี่ยงจะช่วยให้คุณเข้าใจและวิเคราะห์การลงทุนเหล่านี้ บทสรุปความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการลงทุน โดยไม่คำนึงถึงประเภทของนักลงทุนคนใดคนหนึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นมีความรู้พื้นฐานของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจะนำไปสู่การรับรู้ที่ดีขึ้นของวิธีการที่นักลงทุนและ บริษัท ทำงานเพื่อป้องกันตัวเอง ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะฝึกการใช้งานอนุพันธ์ที่ซับซ้อนหรือไม่เรียนรู้ว่าการทำประกันความเสี่ยงจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงตลาดได้อย่างไรซึ่งจะช่วยให้คุณเป็นนักลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ประเภทของโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในการชดเชยผลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน การป้องกันการสูญเสียรายได้ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ชื่อได้รับ การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณจากการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่งหยุดการสั่งซื้อจะ
Forex- อัตรา   RBI   อินเดีย
ที่ดีที่สุดของ วัน ซื้อขาย ระบบ การตรวจทาน