แกน ธนาคาร สมาร์ท -forex- องค์กร การเดินทาง บัตร เข้าสู่ระบบ

แกน ธนาคาร สมาร์ท -forex- องค์กร การเดินทาง บัตร เข้าสู่ระบบ

FF- อัตราแลกเปลี่ยน
Belajar -forex- Untuk - pemula - ฟรี
20   ขึ้น ขึ้น หรือ ลง ซื้อขาย ระบบ ฟรีดาวน์โหลด


Forex- NT- เพื่อ -usd Forex- FTSE Forex- italia Forex -trading- กฎ แนะนำ ไม่ -the- รูปแบบ วัน ผู้ประกอบการค้า กฎ สมัคร เพื่อ ตัวเลือก Forex- Kyu

เงื่อนไขการใช้บริการ eDGE Loyalty Rewards Program: รางวัลความภักดีของ eDGE จาก Axis Bank ช่วยให้สมาชิกที่มีสิทธิ์สะสมคะแนนสะสมสำหรับธุรกรรมและการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ Axis Bank ระบุได้ตลอดเวลา คะแนนสะสมจากการทำธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการแลกเปลี่ยนเพื่อรับรางวัลมากมายตามที่อาจจะมีการนำเสนอโดยโปรแกรม eDge Loyalty Rewards เป็นครั้งคราว สมาชิก: สมาชิกบัตรสะสมไมล์ eDGE เป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์ของ Axis Bank ที่เลือกใช้ประโยชน์จากโปรแกรมความภักดีของ eDge ความสัมพันธ์กับลูกค้า eDge Loyalty Rewards หมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ Axis Bank ที่ระบุไว้ในสิ่งต่อไปนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล eDge Loyalty Rewards และมีให้ใช้งานโดยสมาชิก คะแนน: คะแนนความภักดีของ eDge เป็นคะแนนสะสมที่มอบให้แก่บัญชีสมาชิก eDge Loyalty Rewards สมาชิกอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมใด ๆ ของ eDGE Loyalty Rewards ที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนตามเงื่อนไขของโปรแกรม คะแนนสะสมความภักดีของ eDge อาจถูกหักออกจากบัญชีสมาชิกเมื่อแลกหรือหมดอายุ บัญชีรางวัลความภักดีของ eDge: บัญชีรางวัลความภักดีของ eDge หมายถึงบัญชีของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลความภักดีของ eDge สำหรับสมาชิกรายใดรายหนึ่งและรวมถึงคะแนนที่ได้รับที่แลกรับและหมดอายุลง ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์ของ eDGE หมายถึง Axis Bank (ผลิตภัณฑ์บริการและธุรกรรมของธนาคาร) ที่ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมในขอบเขตของโปรแกรม eDge Loyalty Rewards สำหรับธุรกรรมของตนได้รับการดำเนินการตามที่กำหนดโดยโปรแกรม รางวัล: รางวัลที่เกี่ยวข้องกับรายการทั้งหมดในแคตตาล็อกรางวัลและนำเสนอโดยคู่ค้าเพื่อแลกกับคะแนนสะสมระหว่างโปรแกรม คำจำกัดความข้างต้นถือเป็นจริงสำหรับธุรกรรมและการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับ eDge Loyalty Rewards ลูกค้าของ Axis Bank ทุกรายที่ถือบัญชีออมทรัพย์ NRI (รวมถึง NRE และ NRO) และบัญชี Inaam มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรม eDge Loyalty Rewards ยกเว้นลูกค้าที่ถือครอง Corporate and Government บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Trust Savings, No frills และ Basic Savings Account เกณฑ์การมีสิทธิ์จะได้รับการตรวจสอบเป็นครั้งคราว เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะที่ดีและไม่มียอดค้างชำระจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล eDge Loyalty Rewards Program สมาชิกรายแรกจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ตั้งแต่นายกขึ้นไปและสมาชิกในครอบครัวรายอื่นที่สมาชิกหลักสามารถเพิ่มบัญชีออมทรัพย์ได้ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขององค์กรและรัฐบาล และบัญชีออมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน ผู้ถือบัญชีหลักสามารถเพิ่มสมาชิกได้อีก 3 คนในโปรแกรม Family Banking บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (CANOR) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 บัญชีเดินสะพัดที่มีสิทธิ์บัญชี Inaam และลูกค้าบัญชี NRI จะต้องมียอดคงเหลือเฉลี่ยรายเดือนขั้นต่ำ (AMB) ขั้นต่ำ อาร์เอส 25,000 ต่อเดือนเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล eDge Loyalty Reward Points ลูกค้าเบอร์กันดีไม่จำเป็นต้องรักษา AMB ของ Rs 25,000 ที่จะได้รับคะแนน คะแนนสะสมจะเป็นค่าคงที่ 3 แผ่น AMB ถ้า AMB อยู่ระหว่าง Rs 25,000 ถึง Rs จะได้รับคะแนนสะสม 1,00,000 คะแนน x ถ้า AMB อยู่ระหว่าง Rs 1,00,000 ถึง Rs 5,00,000 2x คะแนนสะสมจะได้รับถ้า AMB มีค่ามากกว่า Rs 5,00,000 คะแนนสะสม 3 เท่า สมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้บริการ Family Banking จะได้รับคะแนนตามความสัมพันธ์กับธนาคารครอบครัวที่มีอยู่กับธนาคาร ตัวอย่างเช่นถ้าความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งหมดมีค่ามากกว่า Rs 5,00,000 และความสมดุล AMB ที่ดูแลโดยบุคคลรายเดียวกันอยู่ระหว่าง Rs 25,000 ถึง Rs 1,00,000 แล้วสมาชิกในครอบครัวจะได้รับคะแนน 3 เท่าเนื่องจากความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขา คลิกที่นี่เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณยอดเฉลี่ยรายเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์บัญชี Burgundy บัญชี NRI บัญชี Inaam การคำนวณยอดคงเหลือรายเดือนเฉลี่ยในโปรแกรม eDge Loyalty Reward จะกระทำกับรหัสลูกค้าแต่ละรายที่เก็บรักษาไว้กับ Axis Bank หากลูกค้ามีบัญชีออมทรัพย์ 2 บัญชีที่มีรหัสลูกค้าหนึ่งรหัสสำหรับทั้งสองบัญชียอดดุลรายเดือนเฉลี่ยที่คำนวณจากคะแนนสะสมจะเป็นยอดรวมของยอดเฉลี่ยรายเดือนที่เก็บไว้สำหรับทั้งสองบัญชี ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับ AMB ขั้นต่ำของ Rs 25,000 ในหนึ่งเดือนสำหรับจำนวนบัญชีที่เก็บรักษาไว้ในรหัสลูกค้าแต่ละรายเขาจะไม่ได้รับคะแนนใด ๆ แม้ว่าจะทำรายการได้ถูกต้องก็ตาม สำหรับ Family Banking การคำนวณยอดคงเหลือในครอบครัวของโปรแกรม eDge Loyalty Rewards จะกระทำกับรหัสลูกค้าทั้งหมดที่มีการติดป้ายรหัสประจำตัวผู้ใช้อยู่กับ Axis Bank ก) การเข้าถึงผ่าน Axis Bank- Internet Banking: i) สมาชิกสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ของ Axis Bank โพสต์ล็อกอินเลือก eDGE Loyalty Rewards ในหน้าสรุปบัญชีแล้วยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของโปรแกรมเพื่อแลกคะแนนสะสม โปรดทราบว่าลูกค้าปัจจุบันของ Axis Bank จะไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรม eDGE Loyalty Rewards ผ่านคุณสมบัตินี้ได้ b) การเข้าถึง Axis Bank Mobile App: i) สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบ Axis Bank Mobile App ได้ ii) เลือก eDGE Loyalty Rewards จากเมนู c) การเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ eDge Loyalty Rewards: i) ในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ eDge Loyalty Rewards หน้าลงทะเบียนสำหรับโปรแกรม eDge Loyalty Rewards จะมีช่องแบบเลื่อนลงเพื่อขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เช่นรายละเอียดบัญชีออมทรัพย์รายละเอียดบัตรเดบิตรายละเอียดบัตรเครดิตและ รายละเอียดสินเชื่อ ลูกค้าสามารถเลือกลงทะเบียนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ii) เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์แล้วสมาชิกจะต้องลงทะเบียนออนไลน์โดยใช้รหัสลูกค้าชื่อเป็นลายนูนบนบัตรเครดิตเดบิตเลขที่บัญชีออมทรัพย์และวันเดือนปีเกิดตามบันทึกบัญชีธนาคารเพื่อเปิดใช้งานบัญชีและเริ่มใช้คะแนนสะสม และผลประโยชน์อื่น ๆ ของโปรแกรม iii) ลูกค้าบัญชีปัจจุบันจะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยการเลือกรายละเอียดบัญชีปัจจุบันในเมนูแบบเลื่อนลง เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์แล้วสมาชิกจะต้องลงทะเบียนออนไลน์โดยใช้รหัสลูกค้าหมายเลขบัญชีปัจจุบันชื่อบัญชีที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ง) การเข้าถึงผ่าน Axis Bank Call Center i) ลูกค้าสามารถเข้าใช้โปรแกรมได้โดยโทรไปที่ Axis Bank call center ที่หมายเลข 1800-209-5577 หรือ 1800-103-5577 e) สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลลูกค้าจะต้องป้อนชื่อบัญชีเงินกู้ของเขาในขั้นตอนการตรวจสอบ f) สมาชิกจะต้องตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกลืมชื่อผู้ใช้เขาสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสลูกค้าของตนได้ g) ที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนจะถือว่าเป็นที่อยู่อีเมลเฉพาะสำหรับโปรแกรมการสะสมรางวัล Loyalty Rewards ของ eDge และสมาชิกจะได้รับการสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมในที่อยู่อีเมลนี้ ที่อยู่อีเมลที่ระบุจะใช้เฉพาะสำหรับการติดต่อสื่อสารที่ภักดีและจะไม่กระทบต่อการอัปเดตที่อยู่อีเมลที่ธนาคารลงทะเบียนไว้ h) สำหรับการแลกรับ e-Voucher ในเว็บไซต์ eDge Loyalty Rewards การสื่อสารที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ธนาคารใช้เท่านั้น i) เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเพื่อเปิดใช้งานบัญชีออนไลน์ Axis Bank จะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดใช้งานบัญชี j) สมาชิก eDge Loyalty Rewards จะได้รับประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่ Axis Bank และคู่ค้าสามารถให้บริการได้เป็นครั้งคราว ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย Axis Bank Axis Bank ขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศกำหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า k) การเป็นสมาชิกใน eDge Loyalty Rewards Program ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ l) ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีผู้ถือครองความสัมพันธ์กับรางวัล eDge Loyalty Rewards หลายรายผู้ลงลายมือชื่อทั้งหมดจะได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม eDGE Loyalty Rewards โดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามการใช้และไถ่ถอนคะแนนจะใช้ได้เฉพาะกับ eDge Loyalty Rewards หลักความสัมพันธ์ที่ระบุไว้เท่านั้น ในระเบียนของ Axis Bank และมีข้อ จำกัด ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในเงื่อนไขแอมป์นี้ อย่างไรก็ตามผู้ถือบัญชีรางวัลความภักดีของ eDge แต่ละรายจะสะสมคะแนนภายใต้ขอบเขตของโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีหรือบริการที่เกี่ยวข้องของตนและจะได้รับการโอนเข้าบัญชี eDge Loyalty Rewards Account m) บัญชีได้รับการระบุโดยหมายเลขประจำตัวลูกค้า (Customer ID) ของผู้ลงนามข้อตกลงหลักตามที่บันทึกไว้ในลูกค้าที่ดูแลโดย Axis Bank n) ในกรณีที่บัญชีผู้ลงนามบัญชีหรือผู้ถือบัญชีรายอื่นถูกนำออกจากความสัมพันธ์ eDge Loyalty Rewards ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วผู้ลงนามดังกล่าวหรือผู้ถือบัญชีรายอื่นไม่สามารถเข้าร่วมในความภักดีของ eDge ได้ โปรแกรมรางวัล o) Axis Bank ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการยกเลิกสมาชิกภาพบุคคลใด ๆ ในโปรแกรมรางวัลความภักดีของ eDge และยกเลิก Points สะสมใด ๆ การเป็นสมาชิกในโปรแกรมความภักดีของ eDge จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อความตายหรือการล้มละลายของรางวัลความภักดีของ eDge หลัก q) เมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกคะแนนสะสมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชี eDge Loyalty Rewards (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) จะหมดอายุในทันทีและเป็นสมาชิก ถูกปิด Axis Bank จะพิจารณาเป็นระยะ ๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจซึ่ง eDge Loyalty Rewards Relationships หรือธุรกรรมของ Axis BankBankBank มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในโปรแกรม eDge Loyalty Rewards Program และจำนวนรางวัลสะสมคะแนนสะสม eDge Loyalty Rewards Points ที่จะได้รับและตามจำนวนใด Axis Bank จะกำหนดจำนวนคะแนนสะสมความจงรักภักดีของ eDge ที่จำเป็นสำหรับการแลกรับของรางวัลเป็นครั้งคราว สมาชิกต้องเป็นลูกค้าที่มีสถานะดีมีคะแนนสะสม eDge Loyalty Rewards ต่ำสุด (ปัจจุบันคือ 300 คะแนน) เพื่อแลกรับรางวัล ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการใด ๆ ที่มีสิทธิ์รายการคะแนนสะสมความภักดีของ eDge ที่ได้รับเครดิตจากบัญชีรางวัลความภักดีของ eDge อันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจะถูกหักออกจากยอดคงเหลือสะสมคะแนนสะสม eDge Loyalty ที่เกิดขึ้น คะแนนสะสมภักดี eDge สามารถรับเฉพาะตามเงื่อนไขที่ Axis Bank กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษระยะเวลาการคืนเงินหรือช่วงออกดำ Axis Bank อาจตัดสินใจที่จะไม่อนุญาตให้มีรายได้จาก eDGE Loyalty Reward Points ในธุรกรรมที่ลดไปแล้ว การซื้อสินค้าบนบัตรเครดิต add-on จะได้รับคะแนนสะสม eDge Loyalty Rewards ซึ่งจะได้รับการโอนเข้าบัญชี eDge Loyalty Rewards หลักของผู้ถือหุ้น เฉพาะเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้นที่สามารถแลกคะแนนได้ คะแนนจะได้รับสำหรับแต่ละ eDge Loyalty Rewards Relationships หรือการทำธุรกรรมที่มีสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับ eDGE Loyalty Rewards Points ที่มีรายได้และไม่มีรางวัล eDGE Loyalty Reward Points ใด ๆ ที่จะได้รับย้อนหลัง รายชื่อของรางวัล eDge Loyalty Reward Points ตามประเภท eDge Loyalty Rewards Relationship หรือรายการธุรกรรมที่มีสิทธิ์มีไว้ในตารางก. ลูกค้าบัญชีกระแสรายวันจะได้รับคะแนนในการทำธุรกรรมที่ระบุไว้ในกฎการรายได้สำหรับบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น ลูกค้าที่ถือครองบัญชีปัจจุบันที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นในเกณฑ์คุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2015 เป็นต้นไปลูกค้า Current Account ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเดบิตบัญชีกระแสรายวันเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับโปรแกรม ลูกค้าทุกรายที่อยู่ภายใต้ Axis Active Program มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม eDge Loyalty Reward Points ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการดังต่อไปนี้ ข้อตกลงทั้งหมดนี้จะเรียกว่าโครงการนี้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนสูงสุด 500 คะแนนในเป้าหมายการลดขั้นตอนรายสัปดาห์เพียง 70,000 ขั้นตอนเท่านั้นเอไอเอสแบงก์จะพิจารณาเป็นระยะ ๆ ตามดุลยพินิจซึ่งความสัมพันธ์หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับรางวัล eDge Loyalty Rewards มีผลต่อ inclusionexclusion ใน eDge Loyalty Rewards Program และจำนวน eDge คะแนนความภักดีที่ได้รับและตามเกณฑ์ใด คะแนนสะสมที่ได้รับจากการกระทำที่มีสิทธิ์จะถูกโอนไปยังบัญชี eDge Loyalty Rewards ของลูกค้าภายใน 5 วันทำการของสัปดาห์ถัดไป ลูกค้าสามารถดูจุดเหล่านี้ได้ในแท็บประวัติได้จากเว็บไซต์โครงการ edgerewards.axisbank หรือโทรไปที่หมายเลขศูนย์บริการของ Axis Bank: 1800 209 5577 การแลกรับเงินทั้งหมดจะทำได้โดยใช้รหัสประจำตัวสมาชิกธนาคารที่ลงทะเบียนกับลูกค้าเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นได้ แต่ไม่ จำกัด เฉพาะอีเมล ID ที่ลงทะเบียนกับโปรแกรม eDge Loyalty Rewards TCs ข้างต้นเป็นนอกเหนือจากโปรแกรม eDge Loyalty Rewards TCs ที่ระบุไว้ในที่นี้ - กล่าวถึงในที่นี้ - เงื่อนไขการให้บริการของผู้ขับขี่รถยนต์ โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามนโยบายของ Axis Bank Ltd และ Axis Bank โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขข้างต้นและบรรทัดฐานการมีสิทธิ์ได้ในระหว่างสกุลเงินของสถานที่นี้ บัญชี Portfolio Investment Scheme (PIS) อนุญาตให้ NRI ลงทุนในหุ้นของ บริษัท อินเดียที่อยู่ในระหว่างการส่งคืนหรือไม่ได้ส่งคืน คะแนนจะใช้ได้สำหรับ NREPI NROPI ลูกค้าจะได้รับคะแนนสูงสุด 20 คะแนนสำหรับวันที่เทรด ลูกค้าสามารถดูจุดเหล่านี้ได้ภายใต้แท็บประวัติรายได้ในเว็บไซต์ของโปรแกรม จุดคำนวณโดยการปัดเศษของมูลค่าการทำธุรกรรมให้เป็นจำนวนเต็มใกล้ที่สุดและตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ Axis Bank แต่ละรายการ ตัวอย่างเช่นถ้ามูลค่าการทำธุรกรรมเป็น Rs 259 มันจะถูกปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็ม Rs ที่ใกล้ที่สุด 200 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณคะแนน คะแนนสะสมความภักดีของ eDge ไม่สามารถกำหนดและไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานะของ eDge Loyalty Rewards Relationship (เช่นการปรับรุ่นหรือปรับลดรุ่น) การคำนวณคะแนนสะสมความภักดีของ eDge อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานะที่แก้ไขใหม่ของความสัมพันธ์กับรางวัลความภักดีของ eDge eDge Loyalty Reward Points มีอายุการใช้งาน 3 ปีนับจากวันที่ได้รับคะแนนสะสม Loyalty Rewards ของ eDge ตัวอย่างเช่นถ้าสมาชิกได้รับคะแนนสะสมภักดี eDge ในวันที่ 10 มกราคม 2013 คะแนนสะสมความภักดีของ eDge จะมีผลบังคับใช้สำหรับการแลกของรางวัลจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2016 เว้นแต่จะใช้ก่อนวันหมดอายุคะแนนสะสมความภักดีของ eDge จะหมดอายุลงในวันดังกล่าว . ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2559 คะแนนสะสมความภักดีของ eDge ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับภายในหรือก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2013 จะหมดอายุลง เมื่อคะแนนสะสมภักดีของ eDge มีผลใช้งานได้ 3 ปีคะแนนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจากพ้น 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการจัดสรร นี่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ หากต้องการทราบยอดคงเหลือคะแนนสะสม Loyalty Rewards ของ eDge ให้เข้าสู่ Internet Banking Mobile App หรือ edgerewards.axisbank คะแนนสะสมความภักดีของ eDge จะหมดอายุในกรณีที่ไม่มีการทำรายการในบัญชี eDGE Loyalty Rewards ในระยะเวลา 365 วัน เมื่อหมดอายุคะแนนสะสมความภักดีของ eDge ที่ไม่ได้ใช้จะถูกลบออกจากบัญชี eDge Loyalty Rewards ณ วันที่หมดอายุและไม่สามารถให้เครดิตใหม่ได้ ผู้ถือบัญชี eDGE Loyalty Rewards รับผิดชอบในการรับทราบคะแนนสะสม eDge Loyalty Rewards ในบัญชีของเขาและวันที่หมดอายุ การใช้จ่ายทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้โครงการจะต้องได้รับคะแนนสะสม Loyalty Rewards จาก eDge ยกเว้นสิ่งที่ Axis Bank จะยกเว้นเป็นครั้งคราว ปัจจุบันมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้: emspo การโอนยอดคงเหลือ emspo การเบิกถอนเงินสดการชำระเงินล่าช้าค่าธรรมเนียมการตรวจสอบค่าธรรมเนียมการให้บริการค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม) การทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง emspo การซื้อสินค้าที่สถานีบริการน้ำมันปั้มน้ำมัน emspo การชำระเงินค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) การแลกคะแนน eDge Loyalty Reward ขึ้นอยู่กับ: การอนุมัติเงื่อนไขการให้บริการของเอซีสแตนดาร์ดและเงื่อนไขแอ็พเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับรางวัล emspo ความพร้อมใช้งานของรางวัลในเวลาที่มีการขอไถ่ถอน emspo ข้อ จำกัด ที่กำหนดโดยซัพพลายเออร์หรือผู้ออกรางวัล เมื่อใดก็ตามที่เห็นว่าจำเป็น Axis Bank อาจยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยกเลิกคำสั่ง eDge Loyalty Rewards หรือทดแทนรางวัลด้วยลักษณะและมูลค่าที่คล้ายกันตามที่ Axis Bank กำหนด Axis Bank ขอสงวนสิทธิ์ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่มีอยู่ ณ เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละรางวัลจะต้องระบุไว้ในบัตรกำนัลที่มอบให้กับสมาชิก เฉพาะลูกค้าที่มี eDge Loyalty Rewards ที่ใช้งานสามารถขอแลกคะแนนได้ คะแนนสะสมความภักดีของ eDge ที่เกิดขึ้นจะสามารถแลกได้จากผู้ถือครองความสัมพันธ์รายแรกเท่านั้นไม่ใช่ผู้ถือบัญชีรายอื่น ๆ การแลกรับผลประโยชน์ทางกายภาพจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนกับ Axis Bank และเฉพาะในประเทศอินเดียเว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำอธิบายผลิตภัณฑ์รางวัล e-Vouchers ทั้งหมดที่แลกรับในสถานที่ของโปรแกรมจะสามารถแลกได้เฉพาะในประเทศอินเดียที่แบรนด์นั้นยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การแลกรับ e-Voucher จากแคตตาล็อก NRI สามารถแลกได้ที่ร้านค้าแบรนด์เลือกตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์เฉพาะเหล่านั้นในประเทศตามที่ระบุไว้ในคำอธิบายผลิตภัณฑ์รางวัล คะแนนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตหรือใช้เพื่อรับเงินทดรองจ่ายหรือใช้สำหรับชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับรางวัลความภักดีของ eDge รางวัลที่แลกแล้วจะไม่สามารถแลกรับรางวัลอื่น ๆ หรือคืนเงินทดแทนหรือโอนเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ และไม่สามารถแลกรางวัลกลับไปที่ eDge Loyalty Reward Points ได้ เมื่อแลกรับโปรแกรมความภักดีของพันธมิตรอื่นแล้วถ้ามีคะแนนสะสมความภักดีของ eDge ไม่สามารถโอนกลับได้ Axis Bank ไม่มีการรับประกันหรือรับรองใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดยคำนึงถึงประเภทคุณภาพหรือสมรรถนะของของขวัญที่จัดให้ผ่านโครงการ eDge Loyalty Rewards ของขวัญจะมาพร้อมกับข้อมูลการรับประกันตามที่ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจะต้องส่งไปยังผู้ผลิตโดยตรง Axis Bank ไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่จัดทำโดยสถานประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม eDge Loyalty Rewards ข้อพิพาททั้งหมดในเรื่องนี้จะดำเนินการโดยสมาชิกโดยตรงกับสถานประกอบการที่ร่วมรายการ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนรางวัลจะต้องเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก การออกใบรับรองการไถ่ถอนสำหรับการรับประทานอาหารการเดินทางหรือที่พักในโรงแรมไม่ถือเป็นการจอง สมาชิกจะรับผิดชอบในการทำการจองทั้งหมดและแจ้งให้สถานประกอบการร้านค้าที่ร่วมรายการรับรางวัล (รางวัล) heshe จะไถ่ถอน ผลประโยชน์อื่น ๆ ของ Axis Bank ที่เปิดใช้งานโดยใช้ eDge Loyalty Rewards Relationships ไม่สามารถใช้กับสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นรางวัลตามโครงการ Axis Bank อาจระงับการแลกคะแนนสะสมที่บัญชีบัตรเครดิต Axis Bank ไม่อยู่ในสถานะที่ดี (ค้างชำระหรืออยู่ในชุดสะสม) Axis Bank จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่แลกรับจากคะแนนสะสม Loyalty Rewards ในลักษณะใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องใด ๆ หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้งาน หรือการใช้คะแนนสะสมหรือการใช้ใบรับรองการไถ่ถอนสำหรับการรับประทานอาหารการเดินทางหรือที่พักในโรงแรมหรือในการใช้งานความทนทานของบริการด้านผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้มาโดยการไถ่ถอนคะแนน ความพร้อมใช้งานของสต็อกและการกำหนดราคาสำหรับรางวัลใดก็ได้ในแคตาล็อก eDGE Rewards อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นได้เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิคหรือเครือข่าย Axis Bank จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงการมีอยู่ของหุ้นหรือการกำหนดราคาในช่วงระหว่างกาลดังกล่าว การจัดส่งของรางวัลที่แลกจากรางวัลร้านของขวัญของกำนัลจะถูกจัดส่งตามระยะเวลาการจัดส่งที่ระบุไว้ด้านล่าง i. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ทันทีจะถูกส่งไปยังรหัสอีเมลที่ลงทะเบียนสำหรับธนาคารของคุณทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะมีการจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง หากบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ทันทีไม่ได้รับการจัดส่งในกล่องจดหมายของคุณภายใน 24 ชั่วโมงโปรดติดต่อหมายเลขบริการลูกค้าของเราที่ 1800-103-5577, 1800-209-5577 ไม่สามารถยกเลิกบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกทันทีที่แลกรับครั้งเดียว ii e-Vouchers ที่จะใช้ในต่างประเทศโดยลูกค้า NRI จะถูกจัดส่งภายใน 3 วันทำการ iii บัตรกำนัลจะจัดส่งภายใน 6 วันทำการ iv ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมดรวมถึงการไถ่ถอนรางวัลจำนวนมากจะได้รับการจัดส่งใน 9 วันทำการสำหรับเมืองเมโทรและใน 9-13 วันทำการสำหรับเมืองที่ไม่ใช่เมือง Metro v. ผลิตภัณฑ์จัดส่งผ่าน Speed ​​Post จะจัดส่งภายใน 21 วันทำการ vi E-voucher จะถูกส่งจาก customer.shipmentedgerewards.co.in ไปยัง e-mail ID ของคุณ เมืองที่อยู่ภายใต้มหานคร: นิวเดลีนอยดากูร์กาออนรวมถึงภูมิภาคอาร์เอชซีอาร์มุมไบวาชิเธนเจนไนกัลกัตตา Bengaluru ปูนบ็าดเดอราแบ็ด Ahmedabad จั ณ ฤทธิ์ชัยปุระอินดอร์ vi หากได้รับบัตรกำนัลคูปอง E-Voucher แลกซื้อสินค้า) จะไม่ได้รับตามกำหนดระยะเวลาการจัดส่งที่ระบุข้างต้น สมาชิกจะต้องสนิทสนมกับ Axis Bank เพื่อไม่รับเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ไถ่ถอน ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Axis Bank ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความสูญเสียในการจัดส่งของกำนัลบัตรของขวัญการแลกรับรางวัลทางกายภาพจะถูกส่งไปที่ที่อยู่ที่ลงทะเบียนกับ Axis Bank และภายในประเทศอินเดียเท่านั้นเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำอธิบายผลิตภัณฑ์รางวัลและในกรณีของ e-Voucher จะมีการส่งรหัสอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ของ Axis Bank เลือกผลิตภัณฑ์จากแคตตาล็อก NRI สามารถแลกและใช้ที่ร้านตราสินค้าที่เกี่ยวข้องนอกประเทศอินเดีย ในกรณีที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของเขาเมื่อเร็ว ๆ นี้เขาจะต้องไปที่สาขา Axis Bank ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอเปลี่ยนที่อยู่ เช่นเดียวกับกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการยืนยันการเปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นที่จะต้องยื่นขอแลกคะแนน eDge Loyalty Reward Points ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ giftreward จะถูกส่งไปยังที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ที่ลงทะเบียนของ Axis Bank ข การจัดส่งจะกระทำเฉพาะกับการรับรู้เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน การรับทราบดังกล่าวถือเป็นการรับทราบของสมาชิก ค ไม่ควรจัดส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่กล่องหรือที่อยู่นอกประเทศอินเดีย d Axis Bank หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเช่น บริษัท จัดส่งจะพยายามส่งมอบ Giftreward สามครั้งไปยังที่อยู่ที่จดทะเบียนไว้ หากของขวัญ giftreward ไม่ได้ถูกส่งหลังจากสามครั้งคำสั่งไถ่ถอนถูกยกเลิกและคะแนนความภักดีของ eDge จะคืนให้แก่บัญชีสมาชิกตามกระบวนการที่กำหนด อี หาก giftreward ได้รับความเสียหายและ i. หากความเสียหายเกิดจากสภาพของบรรจุภัณฑ์สมาชิกควรปฏิเสธที่จะยอมรับการจัดส่งและขอใบลดหย่อนจาก บริษัท จัดส่งและแจ้งศูนย์ดูแลลูกค้าของเราภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับของขวัญ ii หากมีการค้นพบความเสียหายหลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์สมาชิกควรเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์และกล่องบรรจุไว้ครบถ้วนและส่งคืนวัสดุทั้งหมดไปยังผู้จัดการบริการลูกค้า - บัตรเครดิต หากสินค้าที่ส่งคืนถูกพบโดย Axis Bank ว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามคำอธิบายในแคตตาล็อกรางวัลความภักดีของ eDGE Axis Bank จะพยายามจัดหาชิ้นส่วนทดแทนและหากไม่ได้ให้เครดิตรางวัลคะแนนสะสมความภักดีของ eDge กลับไปที่ บัญชีสมาชิก หลังจากนั้นสมาชิกจะไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อธนาคาร Axis Bank iii ในกรณีที่ได้รับสินค้าชำรุดชำรุดบกพร่องหรือบกพร่องสินค้าสมาชิกควรให้ความสนิทสนมกับฝ่ายบริการลูกค้า Axis Bank ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับ Giftreward อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นรางวัลจะถือว่าเป็นที่ยอมรับและจะไม่มีการให้ความช่วยเหลือจากสมาชิก iv ในกรณีที่ได้รับบัตรกำนัลไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสมาชิกควรจะสนิทสนมกับฝ่ายบริการลูกค้าของ Axis Bank ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นบัตรกำนัลจะถือว่าเป็นของที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับและสมาชิกจะไม่ได้รับความบันเทิง ผม. คุณลักษณะ Points Plus Pay ช่วยให้สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลโดยใช้คะแนนสะสมความภักดีของ eDge และการชำระเป็นเงินสดผ่านบัตรเดบิตเครดิตของ Axis Bank โดยจะได้รับคะแนนสะสม eDge Loyalty Rewards อย่างน้อย 300 คะแนน ii Points Plus Pay สามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงใน Rewards Store ยกเว้น e-Voucher แบบทันที Points Plus Pay สามารถใช้ได้กับบริการที่มีอยู่ใน Recharges Bookings Store ด้วยยกเว้น Music Download iii การชำระเงินสดด้วย Points Plus Pay จะได้รับอนุญาตโดยใช้เกตเวย์การชำระเงินของ Axis Bank iv สามารถแลกรับคะแนนสะสม 300 คะแนนได้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้ Points Plus Pay v. สามารถชำระเป็นเงินสดได้โดยใช้บัตรเครดิต Axis Bank CreditDebit vi. ในการยกเลิกของรางวัลที่แลกรับคะแนนสะสมและเงินสดจะได้รับคืนภายใน 15 วันทำการ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดขณะแลกรางวัลคะแนนจะได้รับคืนภายใน 1 ชั่วโมงและจะคืนเงินภายใน 7 วันทำการ ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หากสมาชิกไม่ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อ แต่จะเรียกเก็บเงินจากการชำระด้วยเงินสดกับธนาคาร Axis ธนาคารจะพิจารณาตามที่ธนาคารอนุญาตหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าว หมายเหตุ: ปัจจุบันฟังก์ชัน Point Plus Pay ไม่มีให้บริการในการตรวจสอบการใช้บริการรหัส PIN ของ Axis Mobile App i. การตรวจสอบการใช้บริการรหัส PIN คือกำหนดการส่งมอบของรางวัลที่แลกรับและจะจัดส่งตามที่อยู่ของคุณ ii จำนวนวันที่แสดงเพื่อมอบรางวัลที่แลกเป็นระยะเวลาโดยประมาณตามกำหนดการจัดส่งของ บริษัท จัดส่ง iii. รางวัลที่แลกจะถูกส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ของธนาคารเท่านั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่ามีการใช้รหัส PIN อื่นใดในการตรวจสอบความถูกต้องของรหัส PIN iv Axis Bank และ บริษัท คู่ค้าพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับรางวัลตามเวลาที่กำหนดให้กับลูกค้าอย่างไรก็ตาม Axis Bank จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าเนื่องจาก บริษัท จัดส่งหรือโลจิสติกส์ ผม. eDge Loyalty คะแนนสะสมสามารถโอนไปให้เฉพาะลูกค้าของ Axis Bank ยกเว้นลูกค้าที่ถือครองลูกค้า ความไว้วางใจหรือไม่มีบัญชีออมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน ii สามารถโอนเงินได้ไม่ต่ำกว่า 300 และสามารถโอนได้สูงสุด 25,000 จุดในธุรกรรมเดียว แต่สามารถทำได้หลายรายการเพื่อโอนคะแนน iii ต้องระบุรหัสลูกค้าเพื่อโอนคะแนนไปยังสมาชิกรายอื่น iv eDge Loyalty Rewards จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดที่จะคืนเงินให้เครดิตใหม่หรือยกเลิกจุดใด ๆ ที่ได้รับการถ่ายโอนไปยังรหัสลูกค้าไม่ถูกต้อง สมาชิก eDge Loyalty Reward รับผิดชอบในรายละเอียดที่ป้อนขณะที่โอนคะแนนไปยังสมาชิกรายอื่น การไถ่ถอนที่ร้านค้าของพ่อค้า: i. มูลค่าการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำต้องมากกว่าหรือเท่ากับ Rs.100 ii สถานที่ในการแลกคะแนนสะสม eDge Loyalty สำหรับการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการสามารถดูได้จากบัตรเครดิต Axis Bank Credit Cards เท่านั้น สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของ Axis Bank Credit Card เกี่ยวกับ eDge Loyalty Rewards Program โปรดเยี่ยมชม edgerewards.axisbank iii รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะได้รับการอัปเดตในเว็บไซต์ eDge Loyalty Rewards เป็นครั้งคราว iv Axis Bank ขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อกำหนดทั้งหมดหรือเพื่อแทนที่ทั้งหมดหรือบางส่วนข้อเสนอโดยข้อเสนออื่น ๆ ไม่ว่าจะคล้ายกับสถานที่นี้หรือไม่หรือถอนตัวออก โดยสิ้นเชิง v. ในกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกการซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการการคืนเงินที่ตรงกันจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ vi สำหรับการทำธุรกรรมที่ถูกยกเลิกรายการคะแนนสะสม Loyalty eDge จะไม่ได้รับการคืนเงิน อย่างไรก็ตามบัตรกำนัลบัตรเครดิตจะจัดให้โดยร้านค้าที่มีมูลค่าเทียบเท่า การคืนเงินจะไม่สามารถใช้ได้กับสถานที่นี้ที่ร้านค้า ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Axis Bank จะไม่ขอให้ยกเลิกการแลกคะแนนสะสม eDge Loyalty ในขณะที่ใช้สถานที่นี้ที่ร้านค้า viii สถานที่ในการแลกคะแนนสะสม eDGE Loyalty สำหรับการซื้อสินค้ามีให้บริการเฉพาะร้านค้าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นและไม่ได้อยู่ที่เว็บไซต์ของ ix ผู้ขาย สถานที่นี้จัดส่งให้คุณโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและ Axis Bank ไม่มีการรับประกันใด ๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนของการจัดส่งบริการความเหมาะสมความพร้อมในการขายความพร้อมใช้งานหรือคุณภาพของสถานที่หรือบริการผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ พ่อค้าด้วยวิธีการของสถานที่นี้ x Axis Bank ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายหรือยกเลิกสถานที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการส่งมอบบริการความเหมาะสมความสามารถในการขายความพร้อมใช้งานหรือคุณภาพของบริการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้สถานที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรโดยลูกค้าบัตรเครดิตของ Axis Bank โดยตรงกับผู้ขาย Axis Bank จะไม่ให้ความบันเทิงในเรื่องนี้ ซีอาน Axis Bank จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเพื่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่สมาชิกบัตรโดยทางตรงหรือโดยอ้อมโดยการใช้หรือการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการของสถานที่นี้ สิบ การจัดส่งสินค้าและบริการที่สั่งซื้อผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของร้านค้าที่ร่วมรายการและ Axis Bank จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ สิบสาม สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Axis Bank Credit Card ลูกค้าสามารถเข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของร้านค้าที่ร่วมรายการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมสะสมคะแนนสะสมภักดีของ eDge ตามที่ลูกค้าบัตรเครดิตของ Axis Bank ทำกับ Axis Bank xiv การชำระค่าบริการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ ที่ต้องชำระจากลูกค้าบัตรเครดิตของ Axis Bank ให้แก่ Axis Bank จากการใช้บัตรเครดิตของ Axis Bank ในการใช้สถานที่นี้และมิฉะนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของบัตรเครดิต Axis Bank โดยละเอียด XV Axis Bank อาจระงับการแลกคะแนนสะสมที่บัญชีบัตรเครดิต Axis Bank ไม่อยู่ในสถานะที่ดี (ค้างชำระหรืออยู่ในชุดสะสม) เจ้าพระยา ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดียและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่จะยื่นต่อเขตอำนาจของศาลมุมไบ xvii ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและจะถูกเพิกถอนออกตามกฎหมายว่าด้วยข้อบังคับในขณะใดขณะหนึ่งและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดหรือภาระผูกพันใด ๆ หรือการดำเนินการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมในขณะนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเสนอซื้อต่อได้โดยไม่ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเวลาใด ๆ ข้อเสนอนี้ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกโดยเร็วนับ แต่วันที่กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งห้ามมิให้มีคำเสนอซื้อมีผลบังคับใช้ xviii All other terms conditions of Axis Bank related products apply. Redemption at Online Merchant Stores: i.Customer should have minimum point balance of 300 Reward points to do a redemption at an online merchant store using eDGE Loyalty Reward points. ii The minimum bill value should be greater than or equal to Rs.60 iii.The facility of redeeming eDGE Loyalty Reward points for purchases at participating online merchant stores are available only on eligible Axis Bank Credit Debit Cards. For the complete list of Axis Bank Credit and Debit Cards on eDGE Loyalty Rewards Program, please visit edgerewards.axisbank. iv Only eDGE Loyalty Reward points can be used to redeem for products and services through participating online merchant stores. Points cannot be clubbed with cash on any other monetary form to avail this service. v.The facility of redeeming eDGE Loyalty Reward points for purchases at participating online stores is allowed upto the customers available points for redemption. vi.The list of participating online merchant stores is subject to change and will be updated on eDGE Loyalty Rewards website from time to time. vii. Axis Bank reserves the right at any time, without prior notice, to add alter modify change or vary all terms conditions or to replace wholly, or in part, the Offer by other offers, whether similar to this facility or not, or to withdraw it altogether. viii.In case the card member cancels the purchases made at the participating online merchants by redeeming the eDGE Loyalty Reward points, the corresponding refund the time to process the refund will be governed by the terms and conditions of the participating online Merchants for which Axis Bank cannot be made liable. ix.For cancelled transactions, eDGE Loyalty Reward points will be credited back basis Merchants terms and conditions. x Axis Bank will not entertain any cancellation request for products redeemed through eDGE Loyalty Reward points, while availing this facility at the online merchant storewebsite. Products redeemed on the online merchant store can be cancelled only on the online merchants website or mobile app. xi.This facility is solely brought to you by the participating online Merchant stores and Axis Bank holds no warranty and is not representative of the delivery, services, suitability, merchantability, availability or quality, either of the facility or the products services availed by you from the participating online merchant stores by the means of this facility. xii. Axis Bank shall not be liable in case the transaction fails or does not go through at the online store while redeeming eDGE Loyalty Reward points for products. xiii. While purchasing products at the online Merchant store, if eDGE Loyalty Reward points get deducted and the purchase does not go through, the points will be credited into your account in 1 hour. xiv. Price of the products offered at the online merchant websitemobile app is available at the merchants discretion. xv. eDGE Loyalty Reward points conversion may vary from merchant to merchant and is subject to change without any prior notice. xvi. Axis Bank reserves the right to extend or terminate this facility without prior notice. Any disputes regarding delivery, service, suitability, merchantability, availability or quality of the productsservices availed from the participating online merchant stores by means of this facility must be addressed, by the Axis Bank customer directly with the online merchant store. Axis Bank shall not entertain any communication in this regard. xvii. Axis Bank shall not be liable for any loss or damage whatsoever that may be suffered, or for any personal injury that may be suffered, to a Axis Bank customer, directly or indirectly, by use or non-use of productsservices availed from the participating online stores by the means of this facility. xviii.Delivery of goods and services ordered through participating online stores will be governed by terms conditions of the participating online stores and Axis Bank will not be liable in case of any disputes. xix.For details on the terms and conditions of participating online stores, Axis Bank Card Customer can visit the official website of the online merchant. These terms and conditions are in addition to the terms and conditions on eDGE Loyalty Rewards Program as agreed upon by Axis Bank Card Customer with Axis Bank. xx.Payment of feesservice chargesall other amounts due from an Axis Bank CreditDebit Card Customer to Axis Bank from usage of the Axis Bank CreditDebit Card on using this facility andor otherwise will be governed by the detailed Axis Bank Credit and Debit Card terms conditions. xxi.Axis Bank may suspend redemption of points where the Axis Bank CreditDebit Card account is not in good standing (overdue or in collection) at its sole discretion. xxii.These Terms and Conditions shall be governed by the laws of India and the parties to submit to the exclusive jurisdiction of courts of Mumbai. xxiii.This facility is subject to applicable law and regulations and would be modified discontinued based on the prevailing law regulation at any point of time and neither party shall be under any liability or obligation or continue implementation of the said facility till such time the terms are modified by the Parties as per the prevailing amended law at that point of time. In the event, that the facility cannot be continued without total compliance of the prevailing law at any point of time, this facility shall be deemed to be terminated forthwith from the date when the amended law restricting prohibiting the facility comes into force. xxiv.All other terms conditions of Axis Bank related products apply. eDGE Loyalty Reward Points . Reward points which a Axis Bank Customer earns on transactions undertaken across banking relationship with Axis Bank, as defined in eDGE Loyalty Rewards Program. Axis Bank Credit Card Customer . A person who holds Credit Card which is issued by Axis Bank Limited. Axis Bank Debit Card Customer . A person who holds Debit Card which is issued by Axis Bank Limited. Merchant shall mean the businessorganization from whom the customer purchases goods and services through such merchants website or any third party website. The productsservices are being offered solely by the merchants and Axis Bank is not sellingrendering any of these productsservices. Axis Bank is not undertaking the business of on-line retail trading or shopping by hosting the Recharges Bookings platform on eDGE Loyalty Rewards website or anywhere else. The customer is free to purchaseavail them from any other storesonline platforms and by using any other payment mechanism. Axis Bank is merely facilitating the payment to its customers by providing the Payment Gateway Services. By hosting the Recharges Bookings platform on eDGE Loyalty Rewards website, Axis Bank is neither guaranteeing nor giving any warranty nor making any representation with respect to the offers made by merchants. Axis Bank is neither endorsing the merchants or any productservice nor is it responsible for salequalityfeatures of the products services under the offer. Axis Bank will not be liable or responsible for any information on the Recharges Bookings platform of eDGE Loyalty Rewards website (or the section thereof to which you will be directed) whether about the merchant or the productsservices being offered. Axis Bank will not bear any obligation or liability if a customer purchasesavails of a productservice under an offer. If you choose to avail of the purchaseavail of a productservice, Axis Bank will neither be a party to nor in any manner concerned with such purchaseavailment nor be liable or responsible for any act or omission of the merchant or the customer. All productservice related queriescomplaints will be addressed by the respective merchants only. The list of participating merchants is subject to change and will be updated on eDGE Loyalty Rewards website from time to time. General terms of use amp service The following terms and conditions apply to all visitors or users of Recharges Bookings platform on eDGE Loyalty Rewards website. Please read these website Terms and Conditions carefully before using Recharges Bookings. By accessing or using this platform you explicitly agree to comply with and be bound by the Terms and Conditions of eDGE Loyalty Rewards. When you access any information or purchaseavail any product services offers of any merchant through this platform then the Terms amp Conditions of the said merchants apply. Customer should have minimum point balance of 300 reward points to do redemption at the Recharges Bookings platform using eDGE Loyalty Reward points. Bank registered email ID mobile number is required to redeem for services at the Recharges Bookings store. With the exception of music download. Customers can redeem products services offered by participating merchants, partially with points and cash at the Recharges Bookings platform. Cash amount can be paid with Axis Bank Credit Debit cards only. Please refer to the Terms Conditions of Pay Balance in Cash section for more details. Part payment by payment mode like credit debit card is available for all Recharges Bookings categories, except for Music Downloads This facility is solely brought to you by the participating merchants and Axis Bank holds no warranty and is not representative of the delivery, services, suitability, merchantability, availability or quality, either of the facility or the products services availed by you from the participating merchants by the means of this facility. While redeeming products services at the Recharges Bookings platform, if eDGE Loyalty Reward points get deducted and the redemption does not go through, the points will be credited into your account in 1 hour. If the products services are being redeemed partially by points and cash, the amount paid by cash will be credited to your account in 7 working days. Payment of feesservice chargesall other amounts due from an Axis Bank CreditDebit Card Customer to Axis Bank from usage of the Axis Bank CreditDebit Card on using this facility andor otherwise will be governed by the detailed Axis Bank Credit and Debit Card terms amp conditions. Axis Bank may suspend redemption of points where the Axis Bank CreditDebit Card account is not in good standing (overdue or in collection) at its sole discretion. This facility is subject to applicable law and regulations and would be modified discontinued based on the prevailing law regulation at any point of time and neither party shall be under any liability or obligation or continue implementation of the said facility till such time the terms are modified by the Parties as per the prevailing amended law at that point of time. In the event, that the facility cannot be continued without total compliance of the prevailing law at any point of time, this facility shall be deemed to be terminated forthwith from the date when the amended law restricting prohibiting the facility comes into force. These Terms and Conditions shall be governed by the laws of India and the parties to submit to the exclusive jurisdiction of courts of Mumbai. All other terms amp conditions of Axis Bank, eDGE Loyalty Rewards related products apply These Terms and Conditions of use and any additional terms posted on eDGE Loyalty Rewards, together constitute the entire agreement between Axis Bank and the customer with respect to the use of Recharges Bookings platform on eDGE Loyalty Rewards website. Website and its contents This site is only for your personal use. All materials provided on this website, including but not limited to all text, logos, designs, service marks, trademarks, graphics, images, sounds, information, software, documents, downloads of any kind, products and services and the selection, arrangement and display thereof, are the copyrighted works of Axis Bank and the participating merchants. You shall not distribute exchange, modify, sell or transmit anything you copy from this website for any business, commercial or public purpose. Any unauthorized use of the content may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity and civil and criminal statutes. Axis Bank and the participating merchantsmerchant may add to, modify or remove any part of these Terms and Conditions of Use at any time as it may deem fit merchant. Any changes to these Terms and Conditions of Use or any terms posted on this site apply as soon as they are posted. By continuing to use this site after any changes are posted, you are indicating your acceptance of those changes. Axis Bank and the participating merchantsmerchant may add, change, discontinue, remove or suspend any other content posted on this site, including features and specifications of products or services described or depicted on the website, temporarily or permanently, at any time, without notice and without liability. Axis Bank and the participating merchantsmerchant reserves the right to undertake all necessary steps to ensure that the security, safety and integrity of companys systems as well as its clients and users interests are and remain, well-protected. Towards this end, Axis Bank and the participating merchantsmerchant may take various steps to verify and confirm the authenticity, enforceability and validity of orders placed by you. FLIGHT BOOKING TERMS: Only one flight ticket can be booked at a time at Recharges Bookings platform. For any other flight booking a new redemption request will have to be placed. The total points displayed include all applicable government taxes. You are required to pay the entire amount prior to the confirmation of your booking. There will be no refund for no-shows or any partially unused flights. To avail of infant fares, an infant must be under 24 months throughout the entire itinerary you are booking. This includes both onward and return journeys. If the infant is 24 months or above on the return journey, youll need to make a separate booking using a child fare. Infants must be accompanied by an adult at least 18 years of age. While redeeming for flight tickets at the Recharges Bookings platform, if eDGE Loyalty Reward points get deducted and the redemption does not go through, the points will be credited into your account in 1 hour. If the products services are being redeemed partially by points and cash, the amount paid by cash will be credited to your account in 7 working days. All other terms conditions Axis Bank Debit Credit Card and of the participating merchants apply. As per the airline rules, the standard check-in time begins 2 hours before departure. For Air India flights the check-in time is 3 hours before departure and is at the International Terminal. The passenger needs to check-in at least 45 minutes prior to flight departure (1 hours for Air India and 45 minutes for AI express) else the reservation will be cancelled and passenger will be considered as a no show. Infants must have valid proof-of-age documents showing that the infant is under two years old. All other terms conditions of Axis Bank Debit Credit Card and of the participating merchants apply. Axis Bank will not entertain any cancellation request for products redeemed through eDGE Loyalty Reward points, while availing this facility at the Recharges Bookings platform. Products services redeemed through this facility can be cancelled directly with the participating airline merchant. If you are contacting the airlines directly for Cancellation you are still liable to call the Axis Bank - Customer Service to process your refund. Please inform the Customer Service team at 1800-103-5577 or 1800-209-5577 within 48 hours from the time of cancellation. The cancellation policy will be governed by the terms conditions of the participating airline merchants. For all flight ticket cancellations, the cancellation fee is charged per sector per passenger. Please note that these charges are subject to change by the participating airline partners at their sole discretion and without notice to Axis Bank. In case you have opted for Points Plus Pay facility while booking flight tickets, the cancellation fees will be deducted from the points and cash paid before processing the refund request. Every booking made is subject to cancellation charges levied by the airline, which may vary by flight and booking class. The charges may be verified with the airline and airline service provider by the member. If you are contacting the airlines directly with regards to the modification you are liable to pay the additional price difference directly to the airlines and Axis Bank is not liable for modification changes done to your order or online updates of the order in your account. Some booked fares may be non-refundable per the specific airlines policy. Offline cancellations: Cancellation requests are accepted through phone. However Agent cancellation charges for such offline cancellations may be higher Agent cancellation charges: Over and above the airline cancellation charges, Agent will levy Rs.300 per passenger per segment for each cancellation (This is not applicable for bookings done through Agent for business) Only cancellation requests made telephonic through the airline merchants customer support shall be entertained. Agent shall not be liable to entertain any cancellation requests made through any other medium including but not limited to SMS, e-mail For e-tickets, if your cancellation request is made less than 3 hours before departure, youll need to contact the airline directly to get your reservation cancelled It is mandatory to contact Agent for all refunds, as the airline will not be able to refund your tickets booked. If you need a refund for paper tickets, please send them back to the merchant. Your tickets must reach within 48 hours of the time of cancellation so that they can be endorsed by the airline for you. If your paper ticket gets lost or damaged, the airline will not be able to process a refund request. All cancellations made directly with the participating airline or agent needs to be intimated to Axis Bank within 48 hours by email or phone in order to initiate the refunds process Processing times for cancellation and refund requests vary. Post cancellation request is processed by the participating airline partner the applicable refunds will be credited in 15 working days. TRAVEL RISKS: Travelling to certain destinations may involve risk, wherein the cost and consequences are at your own risk and Axis Bank or any of its airline merchants are not liable to damages, losses or delays that may result from improper documents for entry, exit, duration of the stay, or from travel to such destinations. HOTEL BOOKING TERMS Only one hotel booking can be made at a time at Recharges Bookings platform. For any other hotel booking a new redemption request will have to be placed. The total points displayed include all applicable government taxes. You are required to pay the entire amount prior to the confirmation of your booking. The primary guest must be at least 18 years old to be able to check into the hotel. Check-in time is 12 pm and check-out time is 12 pm. Early check-in or late check-out is subject to availability and the hotel might charge you extra for it. Your stay does not include additional personal expenses like telephone charges, meals that arent part of your meal plan, any hotel services you use (like laundry and room service) or tips. The hotel will charge you directly for these when youre checking out. It is mandatory for guests to present valid photo identification at the time of check-in. According to government regulations, a valid photo ID has to be carried by every person above the age of 18 staying at the hotel. The identification proofs accepted are Drivers License, Voters Card, Passport. Without valid photo ID the guest will not be allowed to check in. Please note - PAN Cards will not be accepted as a valid ID card. The hotel reserves the right of admission. Accommodation can be denied to guests posing as a couple if suitable proof of identification is not presented at check-in. Axis Bank or the participating hotel partners will not be responsible for any check-in denied by the hotel due to the aforesaid reason. Hotels may charge a mandatory meal surcharge on festive periods e.g. Christmas, New Years Eve etc. All additional charges (including mandatory meal surcharges) need to be cleared directly at the hotel. All distances (AirportStation etc.) are approximate and the actual driving distances may vary based on the route taken. While redeeming for hotel bookings at the Recharges Bookings platform, if eDGE Loyalty Reward points get deducted and the redemption does not go through, the points will be credited into your account in 1 hour. If the products services are being redeemed partially by points and cash, the amount paid by cash will be credited to your account in 7 working days. All other terms conditions of Axis Bank Debit Credit Card and of the participating merchants apply. Cancellation Policy Every hotel has a different cancellation policy and the user shall be charged according to the HotelRoom cancellation policy. Axis Bank will not entertain any cancellation request for products redeemed through eDGE Loyalty Reward points, while availing this facility at the Recharges Bookings platform. Products services redeemed through this facility can be cancelled directly with the participating hotel partner. If you are contacting the hotel partners directly for cancellation you are still liable to call the Axis Bank - Customer Service to process your refund. Please inform the Customer Service team at 1800-103-5577 or 1800-209-5577 within 48 hours from the time of cancellation. The cancellation policy will be governed by the terms conditions of the participating hotel partners. In case you have opted for Points Plus Pay facility while hotel booking, the cancellation fees will be deducted from the points and cash paid before processing the refund request. Offline cancellations cancellation requests through phone are accepted. Only those cancellation requests which are made on the phone with the hotel partner customer support team shall be entertained. Axis Bank and the participating hotel partner shall not be liable to entertain any cancellation requests made directly to the hotel without intimating us and also through any other medium including, but not limited to, SMS or e-mail. The participating hotel partner charges a separate service fee of Rs.300 for all offline cancellations. If you dont show up at the hotel, the entire booking amount will be deducted as no-show charges and no refunds will be applicable. Modifications amp Refunds : Changes and modifications are not supported for online bookings once they are made. Do not call the hotel directly for reservation changes or cancellations. The hotels agents cant make changes to or process refunds for these specially-negotiated rates. Axis Bank may debit its own separate charges from refunds made to your credit card or bank account. For hotel booking secured by making a part payment, the remaining payment must be made by the stipulated date else the first payment amount will be forfeited. Post cancellation request is processed by the participating airline partner the applicable refunds will be credited in 15 working days. MOBILE DTH RECHARGES PAYMENTS TERMS Mobile DTH recharge or bill payment can be done for only one mobile number DTH account at a time on Recharges Bookings platform. For another recharge or bill payment a new redemption request will have to be placed. Mobile recharge and bill payment can be done for only bank registered mobile numbers. The total points displayed include all applicable government taxes. You are required to pay the entire amount prior to the confirmation of your recharge or bill payment. Recharges and bill payments once done on Recharges Bookings platform cannot be cancelled. All successful recharges and bill payments are final with no refund or exchanges permitted. You are responsible for the mobile number or DTH account number you recharge or make payments for, and all charges that result from those purchases. Axis Bank participating merchants are not responsible for any recharge or payment done to any incorrect mobile number or DTH account number. It would solely be the responsibility of the customer to ensure the correct number is mentioned at the time of redemption. While redeeming for mobileDTH recharge or mobile bill payment at the Recharges Bookings platform, if eDGE Loyalty Reward points get deducted and the redemption does not go through, the points will be credited into your account in 1 hour. If the products services are being redeemed partially by points and cash, the amount paid by cash will be credited to your account in 7 working days. All other terms conditions of Axis Bank Debit Credit Card and of the participating merchants apply. MOVIE BOOKING TERMS Tickets for only one movie can be booked at a time at Recharges Bookings platform. To book any other movie ticket a new redemption request will have to be placed. The total points displayed include internet handling fees and all applicable government taxes. You are required to pay the entire amount prior to the confirmation of your booking. Movie tickets once booked on Recharges Bookings platform cannot be cancelled Any cancellation request or request for points refundcredit for cancelations done directly with the partner will not be entertained for movie tickets booked on Recharges Bookings store. While redeeming for movie tickets at the Recharges Bookings platform, if eDGE Loyalty Reward points get deducted and the redemption does not go through, the points will be credited into your account in 1 hour. If the products services are being redeemed partially by points and cash, the amount paid by cash will be credited to your account in 7 working days. If you do not receive a confirmation email after submitting payment information, or if you experience an error message or service interruption after submitting payment information, it is your responsibility to confirm the same from your booking history or by contacting Axis Bank - Customer Service at 1800-103-5577, 1800-209-5577. Please check the censor warning ageratingsentry restrictions that maybe applicable from time to time. Please review your booking details carefully before booking the tickets. Axis Bank and participating merchants will not be liable, in case you have filled in or selected wrong venue, movie, date, seats etc. Axis Bank and participating merchants do not permit exchanges or refunds after a ticket has been booked or for lost, stolen, damaged or destroyed tickets. The email confirmation of your movie booking has to be printed and shown at the ticket counter to get a physical ticket. Axis Bank and participating merchants will not be liable in case of no-show for the movie at theatre venue. In such circumstances, any claims with regards to refunds will not be entertained. All other terms conditions of Axis Bank Debit Credit Card and of the participating merchants apply. MUSIC DOWNLOAD TERMS Only one song can be redeemed and downloaded at a time. To redeem another song a new redemption request will have to be placed. Redemption cannot be done for an entire album in a single transaction Music cannot be downloaded on iPhone, iPads, or any other Apple devices through Recharges Bookings store. Please do not redeem your points to download music on Apple devices. Any request for cancelation, points refundcredit will not be entertained for cases wherein music download has been attempted on apple devices. The total points displayed include all applicable government taxes. You are required to pay the entire amount prior to the confirmation of your music download. Music cannot be redeemed with Points Plus Pay facility on Recharges Bookings platform Music once redeemed on Recharges Bookings platform cannot be cancelled While redeeming for music at the Recharges Bookings platform, if eDGE Loyalty Reward points get deducted and the redemption does not go through, the points will be credited into your account in 1 hour. The Download Now link to download the song redeemed will be active on the order confirmation page for 15 minutes only If you do not receive a confirmation email after redeeming or if you experience an error message or service interruption after redeeming, please contact Axis Bank - Customer Service at 1800-103-5577, 1800-209-5577. All other terms conditions of Axis Bank of the participating merchants apply. Any communication or materials sent by you to the site by electronic mail or otherwise, including any comments, data, questions, suggestions or the like will be treated by Axis Bankmerchant as non-confidential. Any material submitted to this site may be adapted, broadcast, changed, copied, disclosed, licensed, performed, posted, published, sold, transmitted or used by Axis Bankmerchant anywhere in the world, in any medium. All cancellations will be governed by the T C of the 3rd party service provider and will be subject to a cancellation fee. This fee will vary for different service providers for different cancellations. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง Only if the 3rd party vendor has a cancellation policy can this be actioned by the service provider only. Axis Bank will not be able to process any cancellation request at their end. Not all redemptions offered by the service center can be cancelled. Axis Bankmerchant reserves the right to deny any user access to Recharges Bookings store if found suspicious or any portion hereof without notice. Axis Bankmerchant is merely providing the intermediary service to its users and therefore not be held responsible for the acts, errors, omissions, representations, warranties, breaches or negligence of any content with regards to the flights, hotels, movie, music, recharges bill payments and other categories that can result in damages of any kind, expenses, personal injuries etc resulting there from. Axis Bank and their respective merchants have no liability and will make no refund in the event of any delay, cancellation, overbooking, strike, force majeure or other causes beyond their direct control and have no responsibility for any additional expense, omissions, delays, rerouting or acts of any government or authority. For any assistance please email or call as per the below details: Pre booking transaction queries A record of eDGE Loyalty Rewards activity for each relationship will be mailed (electronically in the form of a statement to the eDGE Loyalty Rewards Relationship-holder or primary signatory thereof by Axis Bank, on a regular basis, to those who have provided their email id to Axis Bank. eDGE Loyalty Reward Points shall be transferred on a periodic basis from the Axis Bank relationship into the account (the eDGE Loyalty Rewards Account) for the purpose of accruing Points and all the eDGE Loyalty Reward Points shall accrue and expire as described in the Terms Conditions stated here and the Terms Conditions contained in the Statement. An eDGE Loyalty Rewards member can access the transactions for the last three months online at edgerewards.axisbank Any discrepancy on the Statement must be reported to Axis Bank within fourteen (14) days of the statement date, and such reporting is subject t o the Terms Conditions contained herein and in the Statement. Fraud andor abuse relating to earning and redemption of eDGE Loyalty Reward Points in the Program shall result in forfeiture of the eDGE Loyalty Reward Points as well as termination and cancellation of the eDGE Loyalty Rewards membership. Information supplied by a member on redemption of rewards may be used by Axis Bank for administrative andor marketing purposes, without procuring any permission, written or otherwise, from the member. All communication related to eDGE Loyalty Rewards will be sent on the email ID registered on the eDGE Loyalty Rewards website only. By giving us the registered email ID, the member provides Axis Bank the permission to send communication and promotional offers related to the eDGE Loyalty Rewards Program on the registered email ID. Please note: The registered email ID for the eDGE Loyalty Rewards Program may or may not be the registered email ID with Axis Bank. The eDGE Loyalty Rewards registered email ID will not be updated on the Axis Bank records. Any taxes or other liabilities or charges payable to the Government or any other authority body or any other participating merchant establishment which may arise or accrue to a member on redemption of eDGE Loyalty Reward Points as aforesaid or otherwise shall be to the sole account of the member. eDGE Loyalty Rewards Program does not in any way amend the Agreement between Axis Bank and the member regarding any product, purchased by the member and mentioned within the eDGE Loyalty Rewards Relationship and any term referenced, but not defined herein, may be interpreted in accordance with the Agreement entered between the member and Axis Bank (the Member Agreement). Notwithstanding anything contained herein, in the event there is any contradiction between these Terms amp Conditions and the member Agreement, then terms of member Agreement shall prevail. eDGE Loyalty Rewards Program acts in good faith in response to any oral or electronic instruction or inquiry by the member in respect of any matter in relation to this Program and the fulfilment of any reward, the member shall not be entitled to claim or allege any loss, damage, liability, expense, etc. attributable, directly or indirectly, to any such good faith action of Axis Bank and the member shall indemnify and hold Axis Bank fully harmless in respect thereof. All queries in relation to the eDGE Loyalty Rewards Program should be addressed to 1800-103-5577, 1800-209-5577 or to edgerewardsaxisbank or as specified by the program Customer Service Centre from time to time. Loans customers can write to us at Loansaxisbank For NRI customers, the toll free numbers are: USA 1855 205 5577, UK - 0808 178 5040, Singapore 800 1206 355, Canada 1855 436 0726, Australia 1800 153 861, UAE 8000 3570 3218, Saudi Arabia 800 850 0000, Qatar 00 800 100 348, Bahrain 800 11 300. Non-toll free number to India - 91 22 27648000 or to nri.servicesaxisbank or as specified by the program Customer Service Centre from time to time. Credit Card and Debit Card customers can write to us at creditcardsaxisbank amp debitcardsaxisbank respectively. One of the conditions on which eDGE Loyalty Rewards has agreed to allow the member to participate in the Program is that heshe confirms and accepts the Terms amp Conditions as herein contained. eDGE Loyalty Rewards makes no representation and provides no warranty whatsoever, expressed or implied and undertakes and assumes no liability whatsoever, in respect of the quality or merchantability of any reward or the suitability or fitness thereof for any use or purpose. All eDGE Loyalty Rewards shall be accepted by the eDGE Loyalty Rewards Relationship holder at hisher own risk. Axis Bank is not responsible for disputes involving eDGE Loyalty Reward Points, rewards or any other aspect of this Program between joint signers of the Account. Any personal liability arising out of the receipt or use of the Program, or the eDGE Loyalty Rewards Relationship is solely the members responsibility. The eDGE Loyalty Rewards Program is subject to applicable law and regulations and would be modified discontinued based on the prevailing law regulation at any point of time and neither party shall be under any liability or obligation or continue the program till such time the terms are modified by the bank as per the prevailing amended law at that point of time. In the event, that the program cannot be continued without total compliance of the prevailing law at any point of time, program shall be deemed to be discontinued forthwith from the date when the amended law restricting prohibiting the program comes into force. eDGE Loyalty Rewards, Indias only true bank wide loyalty program, has been adjudged as winner of Best Rewards Program, for the 3rd time in a row, at the 10th Loyalty Summit Awards 2017, which is the most prestigious Loyalty Forum in the country, instituted by Kamikaze B2B media India. The program also won awards for the Best Use of Mobile and Best Use of Partnership in Loyalty.i. The event gets together leading B2C brands across all verticals durables, non-durables, retail, travel, financial services, healthcare, telecom to showcase innovation in customer engagement, analytics and customer experience. ii eDGE Loyalty Rewards was honored with the 3 awards from amongst some of the best global brands in the service sector, adjudged by a panel of eminent jurists. iii We have received these awards 3 years in a row. It is an affirmation of our steadfast commitment towards our customers. In the event of a breach by an eDGE Loyalty Rewards Relationship-holder of these Terms amp Conditions or of any applicable provisions in any policy incorporated by reference herein, or in the event of failure on part of an eDGE Loyalty Rewards Relationship-holder to pay for any outstanding dues within the prescribed time set by Axis Bank or for any other reason whatsoever, Axis Bank reserves the right, at its discretion, to: emspo Terminate and close the eDGE Loyalty Rewards membership in the Program emspo Refuse to award eDGE Loyalty Reward Points emspo Withdraw eDGE Loyalty Reward Points andor emspo Refuse to redeem eDGE Loyalty Reward Points Such suspension and disqualification of eDGE Loyalty Reward Points Relationship-holder may result, at Axis Banks discretion, in the forfeiture of all of the accrued eDGE Loyalty Reward Points in the Relationship-holders account. Axis Bank reserves the right to wholly or partly modify eDGE Loyalty Rewards Program. Axis Bank also reserves the right to change eDGE Loyalty Rewards conversion rate, withdraw eDGE Loyalty Rewards awarded or to change any of the Terms Conditions herein in its absolute discretion and without prior notice to members.In case eDGE Loyalty Rewards comes in conflict with any rule, regulation or order of any statutory authority, then Axis Bank has absolute authority and right to modify or cancel this program to give effect to the said requirements. The data shared by the customer will not be shared with any third party vendor manufacturer. The customers data will not be misused or marketed outside of Axis Bank and will not be sent outside Axis Bank records for any purpose without explicit permission from the customer. The personal information of customer shall not be disclosed to any third party, except as described in this policy. Third party disclosures may include sharing such information with non-affiliated companies that perform support services including those that provide professional, legal or accounting advice to Axis Bank. Non-affiliated companies that assist Axis Bank in providing services to customer are required to maintain the confidentiality of such information to the extent they receive it and to use personal information of customer only in the course of providing such services. Whenever Axis Bank hires other organization to provide support services, other organization shall conform to Privacy Policy of the Axis Bank and shall allow Axis Bank to audit them for compliance. Axis Bank reserves the right to modify alter all or any of the terms applicable to the Program without assigning any reasons or without any prior intimation whatsoever. Axis Bank also reserves the right to discontinue the Program without assigning any reasons or without any prior intimation whatsoever. Banking relationship details along with transactional information of every eDGE eligible customer is shared with a third party vendor to fulfill the program criteria. However, the third party agreement ensures safety and security of our customers. All customers with Axis Bank 3-in-1 (or 4-in-1 account in case of NRI customers) Savings account eligible to transact on Axis Direct are eligible to earn eDGE Loyalty Reward Points subject to following terms and conditions. This whole arrangement shall hereinafter referred to as the program. Points will not be available for orders or investment in IPONCDBonds, Futures Options MF transactions. Points on order are available only after 4th executed order, in a month. On cancellation of the eligible transactions done on Axis Direct, relevant points will be debited from the customers eDGE Loyalty Rewards account. Customer will only earn max 150 points on Equity Investments. Investment value over above 750000- max points available are only 150. Axis Bank and Axis Direct shall determine, from time to time, at its discretion, which eDGE Loyalty Rewards Relationships or actions are eligible for inclusionexclusion in the eDGE Loyalty Rewards Program and how many eDGE Loyalty Reward Points to be earned and on what basis. Points earned through eligible earn actions will be credited to the customers eDGE Loyalty Rewards account by the 20th of the following month. The customer can view these points under the Earn History Tab on the program website or call the Axis Bank call center. Redemption of points earned through trading done using Axis Direct account will fall under the purview of the redemption terms of eDGE Loyalty Rewards program. Email address provided during the registration process will be treated as the email address specific to the eDGE Loyalty Rewards Program and the member will receive all program related email communications on this email address. All redemptions will be fulfilled using the customers Bank registered email ID only. This could be but not restricted to the email ID registered with eDGE Loyalty Rewards program. Points earned on all eligible AxisDirect transactions are valid for a period of three (3) years, starting from the day of the month on which the eDGE Loyalty Reward Points are earned. (For example, if a member has earned eDGE Loyalty Reward Points on 10th January 2013, the eDGE Loyalty Reward Points shall be valid for redemption till 10th January 2016.) Unless used prior to the expiration date, the eDGE Loyalty Reward Points shall expire on such date. Axis Direct shall send the OrderTrade confirmation details on our existing registered E-mail id registered with Axis Direct. This will have no bearing on Axis Bank. The above TCs are in addition to the eDGE Loyalty Rewards program TCs mentioned herein. The above program is subject to changes from time to time as per the policy of the Axis Bank Ltd and Axis Bank at its sole discretion has the right to amend the above conditions and eligibility norms during the currency of this facility. Axis Bank has the right to discontinue this program at its sole discretion any time as Axis Bank deems fit.eDGE Loyalty Rewards Relationship i. Savings Account ii. Current Account iii. Cards: Debit Cards issued by Axis Bank Credit Cards issued by Axis Bank iv. Burgundy v. NRI vi. Loans vii. Forex viii. Inaam Account The new earn structure on spends for the eDGE Loyalty Rewards program will be as follows: Effective 10 th November 2014, a Savings Account customer must maintain a minimum Average Monthly Balance (AMB) of Rs. 25,000 per month to be eligible to earn eDGE Loyalty Reward Points for below mentioned transactions. Corporate and Government Trust Savings Account, no frills and Basic Savings Account are not eligible to earn points AMB between Rs. 25,000 to Rs. 1,00,000 Display Debit Card 2 points on Domestic Spends4 points on International Spends 1. On Ladies First Card earn 5 points for every Rs. 100 spent on Groceries and Apparels 2. On Titanium Rewards Debit Card or Rewards Debit Card - Earn 5x Reward points on Dining Get 5 times the eDGE Loyalty Reward Points every time you dine out using your Axis Bank Titanium Rewards Rewards Debit Card. Cardholders need to use their valid Axis Bank Titanium Rewards Debit Card or Rewards Debit Card as the mode of payment to enjoy 5x eDGE Loyalty Reward Points on dining. The bank will not be responsible for issuing points, if any merchant is not registered under Dining Category. 3. On Titanium Rewards Debit Card and Rewards Debit Card - Earn 5x Reward Points on Shopping Get 5 times the eDGE Loyalty Reward Points on shopping at apparel stores whenever you pay using your Axis Bank Titanium Rewards Debit Card or Rewards Debit Card. Cardholders need to use their valid Axis Bank Titanium Rewards Debit Card or Rewards Debit Card as the mode of payment to enjoy 5x eDGE Loyalty Reward Points on Shopping at Apparel Stores. The bank will not be responsible for issuing points, if any merchant is not registered under Fashion Apparels Category Titanium Rewards Debit Card holders are entitled to 5 cash back on movie spends, both online and box office openings. eDGE Loyalty Reward Points will not be credited to members account for movie transactions 4. On Online Rewards Debit Card for every Rs. 200 spent, earn 2x Reward Points when Utility Bills are paid online . 5. Activation offer on Priority Platinum Chip Card Any new customer transacting with their card activating their card for the first time, within 45 days of account opening, will earn 1000 additional Axis eDGE Reward points. The customer will be eligible for this offer only once. This offer is applicable for new to bank customers (after Oct 01, 2016) holding a Priority account with Axis Bank and having a Priority Platinum Debit Card. . eDGE Loyalty Reward Points earned on the above transactions shall be credited to the members account within 12 working days from the Point of Sales Online transaction. For example: Points for transaction done on 10 th July 2017, will be credited by 26 th July, 2017. Effective 5 th March 2013, below Credit Cards are eligible to earn eDGE Loyalty Reward Points for below mentioned transactions. The Birthday Bonus Points will be credited by the 20 th of the following month. For example: If the birthday falls in the month of January, the 2X bonus Points will be credited in the members account by the 20 th of February. 1 point for Domestic transactions 2 points on International transactions 1 point on EMI Conversion.Fuel transactions done on Axis Bank MasterCard CCIL Credit Card will not be rewarded with any points. eDGE Loyalty Reward Points earned on the above transactions shall be credited to the members account within 12 working days from the Point of Sales Online transaction. For example: Points for transaction done on 10 th July 2017, will be credited by 26 th July, 2017. Axis Pay Card: (Applicable on all MasterCard variant Credit Cards only) 1. Earn 10 points on every Rs. 200 spent on domestic international transactions Activation offer (Axis Pay Card) 1. Earn 50 bonus points on 1st transaction 2. Earn 200 bonus points on completion of first 5 successful transactions eDGE Loyalty Reward points will not be earned on those credit card transactions that have been converted into EMI.Effective 10 th November 2014, a Burgundy customer will earn 3x eDGE Loyalty Reward Points for the below mentioned transactions: eDGE Loyalty Reward Points earned on the above transactions shall be credited to the members account by 20 th of the following month. For example Points for transaction done on 10 th January 2014, Points will be credited by 20 th February, 2014. Effective 6 th April 2015, in order to be eligible to earn points, the combined family AMB should be Rs. 25,000 per month. To earn points on Family Banking transactions, the primary member has to hold Savings Account - Prime and above, whereas other family members added by the primary member, can hold any Savings Account with the exception of Corporate and Government Trust Savings Account, no frills and Basic Savings Account. Family Balance between Rs. 25,000 to Rs. 1,00,000 Family Balance between Rs. 1,00,000 to Rs. 5,00,000 Family Balance greater than Rs. 5,00,000 Addition of Family Member Up to 3 members in a family, excluding the primary account holder Monthly Deposits Amounting to Rs. 50,000 or more. Once a month, per member Electronic Clearance System Transactions (ECS) - Credit or Debit Transactions Maximum of 5 transactions in a month, per member Standing Instructions - Credit or Debit Transactions Maximum of 5 transactions in a month, per member Opening of Recurring Deposit for Rs. 2000 or more Opening an AxisDirect Account One time, per member Funds Transfer between Family Members Up to 2 transfers per month in a family Take any one Family Menu action in your Birthday month Once per member Take any one Family Menu action in the Festival month-December Up to 3 members in a family, excluding the primary account holder Points to be given to Primary Member Points to be given to Primary Member eDGE Loyalty Reward Points earned on the above transactions shall be credited to the members account by 20 th of the following month. For example Points for transaction done on 10 th January 2014, Points will be credited by 20 th February, 2014. Points earned for the 1 st time on any of the above transactions will be credited by 31 st March 2015 Effective 1 st December 2015, below transaction on Axis Direct is eligible to earn eDGE Loyalty Reward Points for below mentioned transactions. Earn Points on every executed orders in a month 4th Transaction onwards Earn Points on Monthly Investments in Equities Investments Greater than 250,000 a month Investments Greater than 500,000 a month Investments Greater than 750,000 a month eDGE Loyalty Reward Points earned on the above transactions shall be credited to the members account by 20 th of the following month. For example Points for transaction done on 10 th January 2014, Points will be credited by 20 th February, 2014. Effective 27 th August 2016, below transaction on Axis Active is eligible to earn eDGE Loyalty Reward Points for below mentioned transaction. USER LOGIN CHANGE eDGE PASSWORD FORGOT PASSWORD Loging Using SSO DOWNLOAD TRANSACTION HISTORY Resend Voucher Alert Message Alert Message Alert MessageLogin Axis Bank Netbanking 038 Mobile internet Banking for Online Payments Axis Bank offers net banking via their website axisbank.You could Login Axis Bank Netbanking amp Mobile internet Banking for Online Payments.Internet banking from Axis bank is quick ,easy and secure .Register for Axis bank internet banking and Log-in with your username and password for secure net banking or E-banking. Now monitor, interact and manage your bank account on-line through Axis bank web banking service. you will be able to do multiple things from the comforts of your home or workplace with Axis Bank net Banking 8211 Really a 1 stop resolution for all of your banking desires. you8217ll be able to currently get all of your accounts details, submit requests and undertake a good vary of transactions on-line .Axis Bank E-Banking service makes banking lots less difficult and effective. How Access Axis Bank net banking on Mobile Phone: Axis Bank Net Banking Features Account Details. Fund Transfer-from own accounts or other banks. Value Added Services 8211 Pay Utility bills. Recharge Prepaid Mobile, Create Virtual Cards, Pay Visa Credit Card bills. Request Services 8211 for new Cheque book, Demand Draft (DD), Debit Cards. Related posts:Icici Prepaid Travel Card Login Select The Most Suitable Forex Card For Your International Trip Forex cards are used for making payments while you are travelling especially internationally. These are like pre-paidcards and enable you to access funds in the required country currency. นอกจากนี้คุณยังสามารถเติมเงินได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ บัตรช่วยให้คุณสามารถถอนเงินสดเป็นเงินตราต่างประเทศตรวจสอบยอดเงินและร้านค้าได้ Banks such as ICICI Bank, HDFC Bank, State Bank of India, Standard Chartered and Axis Bank offer the finest prepaid forex cards. Right forex card will be a great saving tool. The debit and credit cards applya service charge that can vary with the vendor in the range of 2 to 3 for each usage. You will be billed at the exchange rate that is being used on the date of transaction and charged a currency conversion rate accordingly. Any delays in the payment will attract a penalty. The travellers39cheques are acceptable way of trade. But it is limited to the select outlets and customers are charged an encashment have bear fee of 36. As you can see for yourself, the normal banking cards from India will be expensive choice internationally. They will invite surplus and unnecessary charges. They can be avoided when using the forex cards. When you use a forex card, you will be using it at the exchange rate of the currency of the country you are in. Therefore, you will save on the exchange rate. Also, you would be saving on expenses if the foreign currency39s value increases as against the rupee. Convenience and security of the forex cards is essential. You can get the forex cards with a range of currencies - US Dollar, Euro, British Pounds, Australian Dollars, New Zealand Dollars, Canadian Dollars, Hong Kong Dollar, Singapore Dollar, Japanese Yen, Swiss Franc, Swedish Krona, Thai Bahts, UAE Dirham and Saudi Riyal. But, there are few forex cards that will cater well to your travel itinerary and limit the exchange to select currencies only. You will need to enquire about the safety of the forex card. It will be an important kind of support in the international travel. So, apply for it quickly. Get a forex card by submitting a Form A2, proof of passport, minimum funds required and other necessary documents. Foreign exchange is highly regulated agea with several rules and regulations. In most cases, your top up the forex card isRs. 11.24 lakhs for business trips and Rs. 4.5 lakhs for personal holiday. So, understand and select the cards strategically and use them carefully. Neha Sharma a finance student, loves to write about Forex and Forex cards. She writes on Smart Forex Solutions , Benefits of using Forex Cards and much more. Thus, it comes as no surprise that she wants to continue offering useful information about different aspects of Forex cards. Original article published on SooperArticles BookmarkShare This Page: Recommended Products
200   วัน เฉลี่ยเคลื่อนที่ - yahoo   การเงิน
Forex- ราคา กระทำ การซื้อขาย