Bisnis -forex- Dan- spekulasi - Valas - dalam - hukum ศาสนาอิสลาม

Bisnis -forex- Dan- spekulasi - Valas - dalam - hukum ศาสนาอิสลาม

ที่ดีที่สุด   Forex -trading- ระบบ ความคิดเห็น
Forex- ริงกิต - AUD
100   วัน เฉลี่ยเคลื่อนที่ ระบบ


Forex- Lmax อัตโนมัติ -trading- ระบบ การเขียนโปรแกรม Forex- บ่งชี้ DMI Forex- แฟรนไชส์ ความน่าจะเป็น สูง -trading- กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ PDF ฟรีดาวน์โหลด ปัจจุบัน อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา -usd - INR

โฟล์คสวาเก้นผ่านทางด้านซ้ายมือและทางซ้ายมือของคุณโดยการคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารอิสลามอัลเลาะห์ SWT menurunkan ajaran อิสลาม sebagai tuntunan hidup หยางน้ำใจกับคนที่มีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจการพนันและการพนัน (เล่นการพนัน) หยาง mendorong bisnis หยางและสินค้าที่มีการถ่ายทอดสดทางเพศที่มีการขยายตัว โดยใช้วิธีการทางการเงิน (Riba และ Nasi8217ah) และการดำเนินการของรัฐบาลกลางที่มีต่อเศรษฐกิจและการเมืองในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ hakiki โดยไม่คำนึงถึงจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละปีโดยไม่คำนึงถึงจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปีพ. ศ. ribawi Rasulullah bersabda: 8220Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya8217ir dengan sya8217ir (jenis gandum), kurma dengan kurma, และ garam dengan garam, dalam hal sejenis danus haruslah secara kontan (yadan biyadin naqdan) มีบางส่วนที่เกี่ยวข้อง Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat secara kontan.8221 (HR. มุสลิม) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น ๆ tentang keabsahannya (Ibnul Mundzir dalam Al-Ijma8217: 58) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องและความถูกต้อง Hal tou karena dapat menimbulkan. Riba Fadhl seperti yang dimaksud dalam larangan hadis atas. Namun bila berbeda jenisnya, seperti รูเปียห์เป๊ปซี่ Dolar atau sebaliknya maka daput ditukarkan (exchange) อัตราการตลาด sesuai dengan (harga pasar) สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (ดอลลาร์สหรัฐ) เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (ดอลลาร์สหรัฐ) เงินหยวน (ดอลลาร์สหรัฐ) เงิน (ดอลลาร์สหรัฐ) เงิน (ดอลลาร์สหรัฐ) พม่าเงินหยวนทะเบียง dikemukakan Ibnu Qudamah (Al-Mughni, ฉบับที่ 4) tentang kriteria 8216tunai8217 atau 8216kontan8217 dalam jual beli yang dikembalikan kepada kelaziman pasar yang berlaku meskipun hal itu melewati beberapa ติดขัด penyelesaian (เซ็ทเทลเมนต์) karena proses teknis transaksi. ราคาตลาดอ้างอิงราคาตลาดอ้างอิงราคาตลาดอ้างอิงราคาตลาดและอัตราการทำธุรกรรม (อัตราตลาด) อัลเบอร์ต้า: 8220Perjualbelikanlah emas dengan perak semau kalian asalkan secara kontan8221 and dalam hadits นายอิบันอูมาราซูลลาห์สมาชิกพรรคการเมืองอื่น ๆ ที่มีความสามารถในเรื่องนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่มีความสามารถทางทหารและคนที่มีความรู้ความสามารถในการทำสงครามกับตัวตนของตน (bisi8217ri yaumiha) (การพนัน) และการพนัน (การพนันและการพนัน) และการพนัน (เช่นการพนันและการพนัน) โอเล่ย์คาร์เรนนี่เป็นเรื่องของความรักที่มีต่อความคิดของคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ (จุด) atau kategori kontan. แรงบันดาลใจในการทำธุรกรรม (motive transaction) การกระทำที่มีผลต่อการกระทำของผู้กระทำผิดและการทุจริตต่อการกระทำ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการให้สัตยาบันต่อพระมหากษัตริย์ของพระศาสนจักรในกรุงเยรูซาเล็ม บุคอรี Demikian halnya, dunia perbankan termasuk ธนาคาร syariah sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan international (ekspor-impor) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน การชำระเงินล่วงหน้าโดยธนาคารเพื่อการชำระบัญชีของธนาคาร syariah dalam buy8217amalah jual beli valuta asing tidak dapap diputatan syariah mengenai sharf (จุด) meskipun penyerahan และ penerimaan tersebut tidak terjadi pada waktu transaksi diputuskan (การซื้อขาย), melainkan penyelesaiannya (การตั้งถิ่นฐาน -nya) baru tuntas dalam 48 แยม (dua hari) kerja เปิดรับสมัครผ่านทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าจากต่างประเทศและผ่านทางธนาคารเพื่อการส่งออก Bahkan jika kebetulan bertepatan dengan libur akhir pekan, serah terima มัน baru dapat terlaksana setelah 96 ติดขัด kerja. (ดร. As-Saih, Ahkamul 8216Uqud Wal Buyu8217 fil Fiqh: 112, ดร. Sami Hamud, Tathwirul A8217mal อัล - Mashrafiyah 372, Qardhawi dalam Fatawa Mu8217ashirah) Dengan demikian, hukum transaksi แลกเปลี่ยนเงินตรา dalam bentuknya yang sederhana sepanjang dilakukan secara tunai atau (นัดเดียว) และข้อตกลงการยิงหนึ่งครั้ง (นัดเดียว) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นอิสลามได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเลือกอิสลาม (Lihat, International Journal of บริการทางการเงินของอิสลาม I: 1,1999 และ Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 2002): Pertama perdagangan tanpa proses penyerahan (การค้าส่งมอบในอนาคต) seperti margin trading yaitu transaksi jual-beli valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana dengan menggunakan dana (เดือนมีนาคมเงินสด gin) dalam prosentase tertentu (misalnya 10 sebagai jaminan) และหยาง diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih (ขอบ) antara harga belijual suatu jenis valuta pada saat tertentu dengan harga jualbeli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. (มีส่วนเกี่ยวข้อง) Contohnya dengan margin 10 untuk transaksi US 1 juta, pembeli harus menyerahkan dana US100.000 เงินทุนหมุนเวียนของประเทศอินโดนีเซีย, การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน diatur dalam ketentuan BI margin ขอบน้อยที่สุด 10. Dalam sehari ตัวแทนจำหน่าย maupun ธนาคาร dapat melakukan transaksi ini berulang-ulang. Adapun penyelesaian pembayaran and perhitungan untung-ruginya dilakukan secara สุทธิ saja. Jadi, jual beli valas yang dilakukan bukan untuk memilikinya, melainkan semata-mata menjadikannya sebagai komoditas. สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าในอนาคตสัญญาที่จะมีขึ้นในอนาคต Misalnya, A และ B จัดส่งโดยคณะรัฐมนตรี 1 มกราคม 2008 A akan menjual US 1 ห่างออกไป $ Rp 9.350 per US Pada 30 มิ.ย. 2008, งานที่เรียกเก็บอื่น ๆ Di satu Sisi transaksi INI Dapat dipandang sebagai spekulasi, รั้ว tidak berunsur maysir, meskipun disisi lain พารา pelaku Bisnis Pada beberapa kasus menggunakannya sebagai mekanisme ป้องกันความเสี่ยง (melindungi Nilai transaksi berbasis Valas Dari risiko gejolak อัตราแลกเปลี่ยน) การโอนเงินให้กู้ยืมเพื่อการส่งออกเป็นไปตามที่กำหนดไว้ Oleh karena itu, transaksi futures tidak dapat dianggap sebagai transaksi jual beli, ผู้ให้บริการบัตรเครดิต การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบลีสซิ่งสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบลีสซิ่ง Ketiga ตัวเลือก transaksi (ตัวเลือกสกุลเงิน) yaitu perjanjian หยาง memberikan HAK opsi (pilihan) kepada pembeli opsi Untuk merealisasi kontrak jual Beli valutaa asing, tidak diikuti dengan pergerakan dana แดน dilakukan Pada atau sebelum Waktu หยาง ditentukan dalam kontrak, dengan อัตราแลกเปลี่ยนหยาง terjadi realisasi Pada Saat tersebut วันเดือนปีที่เกิด 1 มกราคม 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินดอลล่าร์ตามอัตราการเข้าร่วม Rp 9.350 ต่อหนึ่งเหรียญดอลล่าร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551, tanpa B berkewajiban membelinya. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต Sebaliknya, bila สมาชิกที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้เลือก Ulama kontemporer memandang hal ini sebagi janji foruku menakalamu (menjual atau membeli) pada tertentu, และ ini tidak dilarang syariaha. Namun jelas saja transaksi ini bukan transaksi jual beli melainkan เซเวด wa8217ad (janji) เมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลาง (Yang menjadi persoalan secara fikih adalah adanya sejmail uang sebagai kompensasi to melakukan janji tersebut atau เมื่อวานนี้เมื่อวันที่ (opsi) jual maupun beli. ตัวเลือกที่ถูกเลือกโดยนักการทูต วันเดือนปีที่เกิด 01 มกราคม 2008. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา 1 คำแนะนำในการใช้งาน Rp 9.350 ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย B. Transaksi ini lunas. Pada saat yang sama A juga memberikan hak kepada B fork menjual kembali US 1 วันที่แล้ว tanggal atau sebelum 30 juni 2008 dengan kurs Rp 9.500 per dolar. ใช้เวลาในการเดินทางไปยังสนามบินที่กำหนดโดยธนาคารแห่งชาติ Rp 9.500 ต่อ Dolar, itu pun bila syarat berikutnya terpenuhi. Keempat, สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (swap สกุลเงิน) yaitu perjanjian for menukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya atas dasar nilai tukar yang disepakati dalam rangka mengantisipasi risiko pergerakan nilai tukar pada masa mendatang. Singkatnya, transaksi swap merapakan transaksi pembelian และ penjailan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal penyerahan yang berbeda. และเงินให้กู้ยืมแก่ธนาคารในประเทศญี่ปุ่นและธนาคารอื่น ๆ 8220 จุดที่อยู่ข้างหน้า 8221 ธนาคารเพื่อการค้าต่างประเทศ (จุด) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (เบ็ดเตล็ด) สกุลเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อวันโดยมีการเรียกเก็บเงินจากสกุลเงินรูเปียห์โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลา Rp 9.500 ต่อดอลลาร์ต่อวัน 1 มกราคม 2551. A menempatkan Rp 9,5 miliar, terlepas จากนั้นให้ทำตาม Ulama kontemporer juga menolak transaksi in the karena kedua trasaksi itu terkait (adana semacam ta8217alluq) และส่งมอบให้กับนาย Dewan Syariah Nasional-MUI Sebab, bila yang satu dipisahkan dari yang lain, maka namanya bukan laks transaksi swaps dalam pengertian konvensional การปรับตัวของเงินให้กู้ยืมเพื่อแลกกับเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศอิสลามมาเลเซียมาเลเซียเบลารุสเมียร์กาโบะฮานนี่ดาเกลเทลอาห์ดาบิเลียเจสซีจีเดดซีดอลลาห์อัลบาซันเดย์ฟิลาเดลเฟียฟิลาเดลเฟีย (sebagian suatu janji) juga boleh, maka tentunya swaps pun boleh dilakukan. Namun paling tidak, masih ada dua hal yang dapat dipertanyakan dalam praktek ina yaitu pertama, bagaimana dengan keberatan sementara ulama akan adanya กะทู้กับคนที่ไม่รู้จัก transaksi อนาคตหยาง dibayarkan kepada konterpartinya. Kedua transaksi จุดและฟิวเจอร์สสัญญาแลกเปลี่ยนทรานแซกซั่ว itu haruslah terkait satu sama lain การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับคนตาย สัญญาอิสลามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Terlepas Dari argumen มานะหยาง Lebih Kuat dalilnya, adalah kewajiban kita disamping mencari ซิสิ่คฮาติ-hatian แดน kepatuhan Syariah, juga Untuk selalu mencari Solusi inovasi transaksi หยางอิสลาม sebagai kebutuhan Dunia bisnis akan transaksi แดนเปรานติ Keuangan (เครื่องมือทางการเงิน) หยาง terus berkembang Kelima praktik oversold yaitu melakukan penjualan melebihi jumlah หยาง dimiliki maupun dibeli, Karena Ulama melarang penjualan sesuatu หยาง tidak dimiliki sebagaimana Pesan HADITS 8220Janganlah Engkau menjual sesuatu หยาง tidak Engkau kuasaimiliki8221 (LA tabi8217 แม่ 8216indaka Laisa) การปรับตัวต่อไปของการดำเนินการต่อไปนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากศาลฎีกาเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลต่อการดำเนินงานของ บริษัท ในอนาคตโดยใช้เวลาในการดำเนินงานของคุณโดยเร็วที่สุดในปัจจุบันและการเจรจาต่อรอง จังหวะ jatuh โดยไม่คำนึงถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดจากความเสี่ยงจากความเสี่ยง (lindung hedging (lindung hedging) nilai) yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk mengatasi risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs yang timbul karena adanya transaksi ekspor-impor atau ไม่ได้รับการอนุมัติ kegiatan trade finance. ปิดบังความผิดพลาดของการละเมิดลิขสิทธิ์และการทุจริตต่อหน้ารัฐธรรมนูญโดยไม่ได้รับอนุญาตให้พ้นจากตำแหน่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนของภาคีและภาคีต่อไปอีกทั้งยังเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับความแตกต่างของความตกลงระหว่างประเทศ Melarang Hal Itu Hal ini sejalan dengan pendapat อิหม่าม Asy-Syafi8217i (Al-Umm. III32) และ Ibnu Hazm (Al-Muhalla: VIII513) ตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ของภาคตะวันออกของประเทศจอร์แดนซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซูดานและประเทศซาอุดิอารเบีย -MUIIII2002 tentang Sharf transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) ข. Ada kebutuhan transaksi atau vuk berjaga-jaga (simpanan) ค. มีความสัมพันธ์กับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย (at-taqabudh) d ความแตกต่างของอัตราการเข้าชม (ต่อ) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan and secara tunai. อัล - ซาร์อับดุลอัล - อะฮ shar ดะฮ Hal อัล - ซาร์ฟัยะยะฮ Hal อัล - ซาร์ฟัยะยะฮ Hal อัล - ซาร์อ al ญะฮ Hal อัล - อิสลามจงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่าอัลลอฮ,, อัล - กุรอาน al-Baqarah 2: 275: 8230 Dan Allah telah menghalalkan jual beli and mengharamkan riba 8230. , 2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi and Ibnu Majah จาก Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itan hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR อัล - Baihaqi และอิบันมาฮาห์แดน dinilai shahih โดยอิบันฮับบ์), 3 Hadits Nabi riwayat มุสลิมอาบู Daud Tirmizi Nasai และอิบันมาฮ, dengan teks มุสลิม 8216Ubadah bin Shamit, บิเห็น bersabda: 8220 (จูอาห์) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum gandum gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, และ garam dengan garam (dengan syarat harus) ในประเทศซาอุดีอาระเบีย Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. 8221 4. Hadits Nabi riwayat มุสลิม Tirmidzi Nasai อาบู Daud อิบันมาห์ห์อาห์หมัดดารี Umar bin Khatthab บีบี s.a.w. bersabda: 8220 (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.8221 Hadits Nabi riwayat มุสลิมจาก Abu Sa8217id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 8220Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) และ janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak perak kecuali same (nilainya) และ janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain และ menajal menjual emas และ perles tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.8221 Hadits Nabi riwayat มุสลิมจาก Bara8217 bin 8216Azib dan และ Zaid bin Arqam: 8220 Rasulullah see melarang menjual perak dengan emaras secara piutang (tidak tunai) .8221 Adapun ketentuan mengenai hukum Jenis-jenis คนที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ : a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian และ pen-jualan valuta asing (valas) ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำโดยไม่ได้รับอนุญาต (ผ่านเคาน์เตอร์) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. การลดความรุนแรงทางอารมณ์, ความรุนแรงทางอาญา, ความรุนแรงทางอ้อม, ความรุนแรงทางเพศ, ความรุนแรง (161616171614 1614 161516171614 161616181615) และการฝึกงานระหว่างประเทศ ข Transaksi Forward yaitu transaksi pembelian และ penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat เซรามิคและ diberlakukanan untuk waktu yang akang datang, antara 2 x 24 แยม sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang diguna-kan adalah harga yang diperjanjikan (muwaadah) and penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada wirdu tersebut belum tentu ของตัวเองในขณะที่มีการระบุไว้ในข้อตกลง, ข้อตกลง, ข้อตกลง, ข้อตกลง, ข้อตกลง, ข้อตกลง, ข้อตกลง, ข้อตกลง, ข้อตกลง, ข้อตกลง (lil hajah) ค Transaksi Swap yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga จุดหยาง dikombinasi-kan dengan pembelian antara ปากกา valas yang sama dengan harga ไปข้างหน้า Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi) d ตัวเลือก Transaksi yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak for menjual yang tidak haru dilakukan atas หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเขตการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศที่ tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi) Adapun Sisa Uang Dinas แดน Hasil Usaha หยาง menjadi HAK Saudari adalah ฮาลาล selama Sumber, prosedur, alokasi แดน anggarannya benar, ฮาลาลแดน jelas sebab Mungkin Saudari telah melakukan penghematan selama Dinas แดน menjadi HAK saudari Untuk memiliki Dari ส่วนเกิน tersebut Untuk disimpan sebagai investasi maupun jaga- jaga (ประหยัด) การรวมตัวกันของคนต่างชาติที่มีต่อกันและกันและการมีส่วนร่วมของประชาชนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา Dalam hal ini kapanpun uang yang dalam bentuk valas (mata uang asing) tashkatan bait karena kebutuhan atau karena nilai tukkara tinggi adalah tidak menjadi masalah sekalipun memperoleh gain (keuntungan) dari spreadisation darandingkan nilai perolehannya dahulu, sepesi seseorang yang memiliki emas tidak ada ketentuan syariah ยาง mengharuskan kapan menjual atau tetap menyimpannya Sebab saudari tidak berspekulasi di sini melainkan menyesuikan harga Pasar หยางเทรน dengan ASET หยาง saudari miliki แดนแฮค individu atas hartanya dilindungi dalam อิสลาม sesuai kaedah Syariah hifdzul maal แดน tidak Boleh siapapun โอ dirugikan (LA dharara วาลา dhirar) Secara makro economi and the kemaslahatan umum (masculah 8216amah) dengan bertambahnya cadangan และ pemasukan devisa di Tanah อากาศ, melepaskan devisa yang tersimpan tanpa meninggu tingginya nilai หลักสูตรการดำเนินงานของธนาคารกลางที่มีการใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ในขณะนี้โดยเร็วที่สุดในช่วงต้นปีของการลงทุน. syariah seperti emas, และ syatuman modal investasi di sektor riil yang mendongkrak penguatan ny rupiah yang berdampak ataupun banyak pada perbaikan kondisi nilai tukar rupiah serta turut menjaga and mendukung perekonomian nasional. เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้โดยปกติจะมีการเรียกเก็บเงินจากสกุลเงินดอลลาร์ที่มีการเรียกเก็บเงินจากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์ที่อยู่ด้านบนของพอร์ตการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของสกุลเงินที่มีอยู่ในขณะนี้โดยไม่ต้องมี dalam rangka menumbuhkembangkan sektor riil and yakinlah bahwa rezki อัลลอฮ์กว่า berkahnya sudah ditentukan และ tidak bergantung อัตราการเข้าเมือง mata uang dolar. Walloa A8217lam, wa billahit Taufiq wal Hidayah. Al-Ustadz SBUBisnis โฟล์คสวาเก้นผ่านทาง Valas dalam Hukum อิสลาม (Bagian ke-1) อัลลอฮ SW SWT menurunkan ajaran อิสลาม sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma bisnis di antaranya ketiadaan spekulasi (gambling) yang mendorong aktivitas การดำเนินการของ บริษัท และการดำเนินงานของ บริษัท ข้ามชาติที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (วันนี้และวันพุธ) สำหรับการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหยางริบลีวายส์ (Riba fadhl) ซึ่งจะทำให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากสกุลเงินหยวน โดยไม่คำนึงถึงจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละปีโดยไม่คำนึงถึงจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปีพ. ศ. ribawi Rasulullah bersabda: 8220 ชื่อผู้ต้องหาที่อยู่ในราชกิจจานุเบกษา, พัสดุ denak perak, bur dengan bur, sya8217ir dengan sya8217ir (jenis gandum), kurma dengan kurma, garam dengan garam, dalam hal sejenis danus haruslah secara kontan (yadan biyadinnaqdan) Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian denars syarat secara kontan. 8221 (มุสลิม) มุสลิม Pada prinsip syariahnya, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas และ perak atau dikenal dalam terminologi fiqih dengan istilah (sharf) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. คนเหล่านี้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ (Ibnul Mundzir dalam Al-Ijma8217: 58) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องและความถูกต้อง Hal tou karena dapat menimbulkan. Riba Fadhl seperti yang dimaksud dalam larangan hadis atas. Namun bila berbeda jenisnya, seperti รูเปียห์เป๊ปซี่ Dolar atau sebaliknya maka daput ditukarkan (exchange) อัตราการตลาด sesuai dengan (harga pasar) สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (ดอลลาร์ออสเตรเลีย) เงินดอลลาร์สหรัฐ (ดอลลาร์สหรัฐ) เงิน (ดอลลาร์สหรัฐ) เงิน (ดอลลาร์สหรัฐ) เงินดอลลาร์สหรัฐ (ดอลลาร์สหรัฐ) เงินดอลลาร์เบลารุสซีเบงกอลมานุษยวิทยาหยาง dikemukakan Ibnu Qudamah (Al-Mughni, ฉบับที่ 4) tentang kriteria 8216tunai8217 atau 8216kontan8217 dalam jiray djangi djangi kayi yang berlaku meskipun hal ou melewati beberapa jam penyelesaian (settlement-nya) karena proses teknis transaksi. ราคาตลาดอ้างอิงราคาตลาดอ้างอิงราคาตลาดอ้างอิงราคาตลาดและอัตราการทำธุรกรรม (อัตราตลาด) โดยใช้ชื่อเรื่อง: 8220 ชื่อภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาเปอร์เซียภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสภาษาอาหรับภาษาจีน . (การพนัน) และการพนัน (การพนันและการพนัน) และการพนัน (เช่นการพนันและการพนัน) โอเล่ย์คาร์เรนนี่คือความรักของคนที่มีความสามารถทางการเงินที่ดีขึ้นและการมีส่วนร่วม (at at) ประเภทธุรกิจ เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินการต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีขึ้นในปีพ. ศ. การสะกดจิต itu perlu dihindari jual-beli valas secara bersyarat dimana pihak mansyaratkan kepada pembeli haru mau menjual kembali kadaya pada periode tertentu di masa mendatang, serta tidak diperkenankan menjual lagi barang yum เบรคไดอารี่ secara definitif (Bai8217 Fudhuli) sebagaimana hal itu dilarang dalam hadits riwayat imam Bukhari Demikian halnya, dunia perbankan termasuk ธนาคาร syariah sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan international (ekspor-impor) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ธนาคารเพื่อการลงทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งชาติ (Syariah dalam muamalah jual beli) มีการใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งล้านเหรียญ (จุด) meskipun penyerahan และ penerimaan tersebut tidak terjadi pada waktu transaksi diputuskan (การซื้อขาย), melainkan penyelesaiannya (settlement-nya) โดยบังเอิญ 48 jam (dua hari) kerja เปิดรับสมัครผ่านทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าจากต่างประเทศและผ่านทางธนาคารเพื่อการส่งออก Bahkan jika kebetulan bertepatan dengan libur akhir pekan, serah terima มัน baru dapat terlaksana setelah 96 ติดขัด kerja. (ดร. As-Saih, Ahkamul 8216Uqud wal Buyu8217 fil ฟิจิ: 112, ดร. Sami Hamud, Tathwirul A8217mal Al-Mashrafiyah, 372, Qardhawi dalam Fatawa Mu8217ashirah) Dengan demikian, hukum transaksi แลกเปลี่ยนเงินตรา dalam bentuknya yang sederhana sepanjang dilakukan secara tunai atau (จุดหนึ่ง) และการจัดการ (หนึ่งนัด) (การนัดเดียว) การจัดส่งสินค้าและการจัดส่งสินค้า (การนัดหมายหนึ่งครั้ง) การจัดส่งสินค้าทางอากาศการขนส่งทางอากาศอิสลาม berdasarkan akad sharf selama menghindari pantangan syariah dalam bisnis di samping menghindari praktik perdagangan (การค้า) ala konvensional yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing antara lain (Lihat, International Journal of บริการทางการเงินของอิสลาม I: 1,1999 และ Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 2002): Pertama perdagangan tanpa proses penyerahan (การค้าส่งมอบในอนาคต) seperti margin trading yaitu transaksi jual-beli valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana dengan menggunakan dana (เงินสดขอบ) dala m prosentase tertentu (misalnya 10 sebagai jaminan) และหยาง diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih (ขอบ) antara harga belijual suatu jenis vala pada saat tertentu dengan harga jualbeli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Contohnya dengan margin 10 untuk transaksi US 1 juta, pembeli harus menyerahkan dana US100.000 เงินทุนหมุนเวียนของประเทศอินโดนีเซีย, การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน diatur dalam ketentuan BI margin ขอบน้อยที่สุด 10. Dalam sehari ตัวแทนจำหน่าย maupun ธนาคาร dapat melakukan transaksi ini berulang-ulang. Adapun penyelesaian pembayaran and perhitungan untung-ruginya dilakukan secara สุทธิ saja. Jadi, jual beli valas yang dilakukan bukan untuk memilikinya, melainkan semata-mata menjadikannya sebagai komoditas. สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าในอนาคตสัญญาที่จะมีขึ้นในอนาคต Misalnya, A และ B จัดส่งโดยคณะรัฐมนตรี 1 มกราคม 2008 A akan menjual US 1 ห่างออกไป $ Rp 9.350 per US Pada 30 มิ.ย. 2008, งานที่เรียกเก็บอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง (melindungi nilai transaksi berbasis valas dari risiko gejolak kurs) การโอนเงินให้กู้ยืมเพื่อการส่งออกเป็นไปตามที่กำหนดไว้ Oleh karena itu, transaksi futures tidak dapat dianggap sebagai transaksi jual beli, ผู้ให้บริการรายใหญ่ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบลีสซิ่งกับฟิวเจอร์สโดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, hanya nettonya saja sebagaimana transaksi การซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวเลือกการชำระเงิน (ตัวเลือกสกุลเงิน) ของสกุลเงิน (ตัวเลือกสกุลเงิน) โดยใช้สกุลเงินหยวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (สกุลเงิน) โดยใช้สกุลเงินอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยระบุว่าเป็นสกุลเงินที่มีอยู่แล้วในขณะที่อยู่ในระดับต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ tersebut วันเดือนปีที่เกิด 1 มกราคม 2551 สมาชิกที่เป็นสมาชิกจะได้รับเงินดอลลาร์สหรัฐ AS dengan course Rp 9.350 ต่อดอลลาร์ต่อเดือนโดย tanggal atau sebelum 30 Juni 2008, tanpa B berkewajiban membelinya. การเรียกใช้การเรียกเก็บเงินโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารเพื่อการชำระบัญชีและการหักบัญชีในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงิน B. Transaksi ini disebut call option Sebaliknya, bila สมาชิกที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้เลือก Ulama kontemporer memandang hal ini sebagi janji foruku menakalamu (menjual atau membeli) pada tertentu, และ ini tidak dilarang syariaha. Namun jelas saja transaksi ini bukan transaksi jual beli melainkan sekadar wa8217ad (จันจิ) เมื่อปีพ. ศ. 2531 (พศ.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่า ตัวเลือกที่ถูกเลือกโดยนักการทูต วันเดือนปีที่เกิด 01 มกราคม 2008. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา 1 คำแนะนำในการใช้งาน Rp 9.350 ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย B. Transaksi ini lunas. Pada saat yang sama A juga memberikan hak kepada B fork menjual kembali US 1 วันที่แล้ว tanggal atau sebelum 30 juni 2008 dengan kurs Rp 9.500 per dolar. ใช้เวลาในการเดินทางไปยังสนามบินที่กำหนดโดยธนาคารแห่งชาติ Rp 9.500 ต่อ Dolar, itu pun bila syarat berikutnya terpenuhi. Keempat, สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (swap สกุลเงิน) yaitu perjanjian for menukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya atas dasar nilai tukar yang disepakati dalam rangka mengantisipasi risiko pergerakan nilai tukar pada masa mendatang. Singkatnya, transaksi swap merapakan transaksi pembelian และ penjailan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal penyerahan yang berbeda. เงินฝากออมทรัพย์และตั๋วแลกเงินธนาคารและตั๋วแลกเงิน 8220 สปอตเทอร์แอดด์ไปข้างหน้า 8221 ธนาคารเพื่อการค้าต่างประเทศ (จุด) ธนาคารอิสลาม (สิงคโปร์) สกุลเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อวันโดยมีการเรียกเก็บเงินจากสกุลเงินรูเปียห์โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลา Rp 9.500 ต่อดอลลาร์ต่อวัน 1 มกราคม 2551. A menempatkan Rp 9,5 miliar, terlepas จากนั้นให้ทำตาม Ulama kontemporer juga menolak transaksi in the karena kedua transaksi itu terkait (adana semacam ta8217alluq) และ merupakan satu kesatuan sebagaimana difatwakan โดย Dewan Syariah Nasional-MUI Sebab, bila yang satu dipisahkan dari yang lain, maka namanya bukan laks transaksi swaps dalam pengertian konvensional Bisnis Forex and Spasulas Valas dalam Hukum มุสลิม (Bagian ke-2) Ketentuan umum tentang seputar การสื่อสาร transcripts jual-beli valuta asing sebagaimana ยันซาอุดีอาระเบีย, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28DSN-MUIIII2002 tentang Sharf, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) ข. Ada kebutuhan transaksi atau vuk berjaga-jaga (simpanan) ค. มีความสัมพันธ์กับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย (at-taqabudh) d Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Hal itu, disamping atas dasar kesepakatan (ijma8217) para ulama bahwa akad al-sharf disyari8217at-kan dengan syarat-syarat tertentu, ketentuan tersebut juga merujuk kepada dalil-dalil diantaranya sebagai berikut: 1. Firman Allah, QS. al-Baqarah 2: 275: 82208230 Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba8230. 8221, 2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa8217id al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, 8220 Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) 8221 (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban), 3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa8217i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 8216Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda: 8220 (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya8217ir dengan sya8217ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. 8221 4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa8217i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda: 8220 (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 8221 Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa8217id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: 8220 Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 8221 Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara8217 bin 8216Azib dan Zaid bin Arqam: 8220 Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). 8221 Adapun ketentuan mengenai hukum Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing, dijelaskan dalam fatwa tersebut sebagai berikut: a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan pen-jualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (161616171614 1614 161516171614 161616181615) dan merupakan transaksi internasional. ข Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa8217adah) และมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ให้พ้นจากตำแหน่งด้วยกัน hajah) ค Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi) d Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi) Adapun sisa uang dinas dan hasil usaha yang menjadi hak Saudari adalah halal selama sumber, prosedur, alokasi dan anggarannya benar, halal dan jelas sebab mungkin Saudari telah melakukan penghematan selama dinas dan menjadi hak saudari untuk memiliki dari surplus tersebut untuk disimpan sebagai investasi maupun jaga-jaga (saving). Dalam hal ini kapan pun uang yang dalam bentuk valas (mata uang asing) tersebut ditukarkan baik karena kebutuhan atau karena nilai tukarnya tinggi adalah tidak menjadi masalah sekalipun memperoleh gain (keuntungan) dari spread penukarannya dibandingkan nilai perolehannya dahulu, seperti seseorang yang memiliki emas tidak ada ketentuan syariah yang mengharuskan kapan menjual atau tetap menyimpannya. Sebab saudari tidak berspekulasi di sini melainkan menyesuaikan harga pasar yang pas dengan aset yang saudari miliki dan hak individu atas hartanya dilindungi dalam Islam sesuai kaidah syariah hifdzul maal dan tidak boleh dirugikan oleh siapa pun (la dharara wa laa dhirar). Secara makro ekonomi dan kemaslahatan umum (maslahah 8216amah) dengan bertambahnya cadangan dan pemasukan devisa di Tanah Air, melepaskan devisa yang tersimpan tanpa menunggu tingginya nilai kurs Dolar atau valas lainnya akibat sentimen pasar akan lebih baik mengalihkannya pada simpanan ataupun investasi di berbagai instrumen investasi yang sesuai syariah seperti emas, dan surat berharga syariah ataupun dimanfaatkan sebagai modal investasi di sektor riil yang akan mendongkrak penguatan nilai rupiah yang berdampak sedikit ataupun banyak pada perbaikan kondisi nilai tukar rupiah serta turut menjaga dan mendukung perekonomian nasional. Selain itu juga dalam kondisi normal untuk berjaga-jaga dapat tetap ditempatkan dalam simpanan dollar ataupun dirupiahkan pada perbankan syariah, atau menempatkannya pada portofolio investasi syariah lainnya dalam mata valuta asing, atau menukarkannya kepada mata uang rupiah untuk investasi di dalam negeri baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka menumbuhkembangkan sektor riil dan yakinlah bahwa rezki Allah dan berkahnya sudah ditentukan dan tidak bergantung kepada kurs mata uang dolar. Wallahu A8217lam, wa billahit Taufiq wal Hidayah. Imam Asy Syafi8217i rahimahullah berkata: 8220Apabila kalian melihat seseorang berjalan diatas air atau dapat terbang di udara, maka janganlah mempercayainya dan tertipu dengannya sampai kalian mengetahui bagaimana dia dalam mengikuti Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam. Jika amalannya sesuai as sunnah, maka ia wali Allah, namun jika amalannya tidak sesuai dengan as sunnah, maka ia adalah wali syaithan8221. A8217lamus Sunnah Al Manshurah hal. 193. Kado ULANG TAHUN Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan Kami menguji kamu sekalian dengan kejadian yang buruk dan yang baik sebagai ujian. Dan kepada Kami kamu sekalian akan dikembalikan (Al Anbiya 35 ) Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, kecuali sedikit dari mereka yang usianya lebih dari itu 8220Ya Allah hidupkan aku selama kehidupanku lebih baik bagiku,dan Wafatkanlah aku jikalau kematian itu baik bagiku.8221 8220Ya Allah Jadikan pendengaran dan penglihatanku senantiasa sehat dan kuatkanlah seluruh anggota badanku. kemudian jadikanlah itu semua tetap seperti itu hingga tibanya kematian8221. Sesungguhnya kalian berada dalam perjalanan malam dan siang. Dalam umur yang terus berkurang, dengan amal yang tersimpan, dalam kematian yang akan tiba-tiba datang. (Ibnu Masud r.a.) . Malam itu panjang, maka jangan pendekkan dengan tidurmu dan siang itu begitu terang maka janganlah kau menjadikan gelap dengan dosa-dosamu (Yahya bin Muadz) 8220Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat8221 .(HR.Muslim No 2699) Seorang Muslim yang tertimpa penderitaan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, gangguan, dan kerisauan, bahkan hanya terkena duri sekalipun, semuanya itu merupakan kafarat (penebus) dari dosa-dosanya (H.R. Bukhari amp Muslim) Syirik merupakan dosa yang menempati rating tertinggi dalam hirarki dosa-dosa bani adam. Bahkan karena dosa ini, manusia bisa keluar dari wilayah Islam menuju wilayah kekafiran. Wilayah yang manjadi dominasi setan yang terkutuk. Dalam wilayah inilah setan merancang berbagai system yang terpadu dengan dukungan sejumlah prangkat canggih, dilengkapi dengan sumber daya yang kompeten untuk mencari anggota baru dari kalangan bani adam dan kalangan jin. Karena memang kedua jenis terakhir itulah yang sedang menempuh perjalan menuju Allah swt. Dunia inilah yang menjadi tempat observasi mereka. Tempat di mana mereka berusaha mencari jalan yang lurus. Jalan yang telah direkomendasikan oleh sang pemilik kenikmatan dan siksaan (baca. Allah). Jalan yang telah dilewati oleh para nabi, syuhada, dan shalihin sebelumnya. Kelompok terakhir inilah yang telah berhasil menempuh sebuah perjalanan spiritual yang mencengangkan sehingga rival mereka dari kalangan setan tidak mampu membendung berbagai jurus yang mereka tampilkan selama dalam observasi mereka di dunia ini. Ketika awal keluarnya dulu dari sorga, Adam dengan Hawwa serta iblis, harus terdampar di dunia ini. Pase pembelajaran awal pada laboratorium pertama yang bernama sorga itu telah mereka lewati. Iblis dengan segala tipu dayanya berhasil menggelincirkan Adam dan Hawwa untuk mendekati sebuah pohon yang telah diblack-list oleh Allah sebagai pohon terlarang. Berbagai cara yang dilakukan oleh Iblis untuk menundukkan musuhnya itu agar bisa memperdayanya. Sementara obyek yang bisa dimamfaatkan ketika itu hanyalah satu, yaitu sang pohon terlarang. Dengan kepiawaiannya dalam berargumen, Iblis mampu meyakinkan keduanya bahwa dibalik larangan Allah itu ada maksud yang sangat tidak berpihak kepada keduanya. Yaitu agar keduanya tidak bisa terdaftar dalam keaggotaan malaikat dan tetap berada dalam sorga. Artinya, Iblis berusaha meyakinkan Adam dan Hawa agar bisa memakan buah pohon tersebut agar keduanya tetap bisa tinggal di sorga dengan bergelimang kenikmatan yang tiada tara. Alasan yang sangat logis inilah yang menjerumuskannya, sehingga keduanya melanggar larangan Allah swt. Sejenak setelah larangan itu dilabrak, hiasan sorga yang melekat pada diri mereka satu persatu lepas. Sehingga untuk menutupi aurat masing-masing, keduanya berusaha meraih daun pepohonan. Iblis bersorak penuh kebanggan sambil merayakan kemenanganya yang begitu mengesankan. Walaupun karena tipu dayanya itu ia harus hengkang pula dari sorga dan turun ke bumi bersama Adam dan Hawwa. Keduanya diproklamirkan sebagai musuh bebuyutan, karena arus yang mereka bawa berbeda. Satu mewakili hawa panas dengan kegelapannya, sementara yang lain membawakan cahaya dengan kesejukannya. Di bumi inilah serial pertempuran yang kedua, setelah babak pertama berakhir dengan keputusan Allah untuk mengeluarkan mereka ke bumi, kembali dilanjutkan. Pesan Allah ketika itu kepada Adam dan Hawwa hanya satu. Yaitu, bahwa jika petunjuk-Nya telah datang, maka siapa pun mengikuti petunjuk-Nya maka ia tidak akan merasa takut dalam menghadapi hidup dan tidak akan sedih karena dirundung berbagai masalah yang berkepanjangan (QS Al-Baqarah. 38). Namun sebelum Iblis keluar dari sorga, ia meminta kepada Allah swt. agar diberi perpanjangan jata hidup di dunia hingga datangnya hari kiamat. Dengan Hikmah-Nya, Allah mengabulkan permintaannya tersebut (QS al-A8217raf. 15). Setelah mendapat fasilitas umur, ia bersumpah serapah akan menempuh berbagai cara dan arah untuk menggelincirkan bani adam dari jalan-Nya yang lurus (QS al-A8217raf. 16). Untuk sumpah serapah itu, Allah menegaskan kepadanya bahwa hamba-hamba-Nya yang ikhlas tidak akan mampu ditundukkan oleh tipu dayanya. Adapun yang tunduk kepada Iblis, nantinya akan menjadi temannya di neraka untuk menikmati berbagai panorama siksaan nan pedih lagi tak berketepian. Tipologi Manusia Allah, Sebagai Tuhan Pencipta manusia mempersilahkan manusia itu sendiri yang memilih jalan mana yang akan mereka jadikan aturan dan standar hidup di dunia ini, apakah jalan iman (keyakinan dan ketaatan) kepada-Nya atau jalan kufur (pengingkaran dan maksiat) kepada-Nya. Agar manusia tidak mempunyai peluang untuk meyangka, apalagi menuduh Allah itu diskriminatif atau zalim dalam memutuskan perkara manusia di Akhirat kelak Kemudian diturunkan pula untuk mereka Kitab Petunjuk Hidup (Al-Qur8217an) yang menjelaskan mana hak (kebenaran) dan mana pula yang bathil, mana yang menyelamatkan dan mana yang menyesatkan manusia serta dibantu pula penjelasannya oleh seorang Rasul bernama Muhammad Saw. Kitab Petunjuk Hidup yang terjamin keasliannya sampai hari Kiamat itu didukung pula oleh tanda-tanda Kebesaran dan Keagungan-Nya yang tesirat dalam jagad raya dan dalam diri manusia yang setiap saat dan waktu Allah munculkan baik melalui kerja keras manusia dalam melakukan eksperimen-eksperimen ilmiah atau Dia munculkan begitu saja di hadapan mereka. Namun demikian, mengapa masih banyak manusia yang ingkar. menentang Allah Tuhan Pencipta, dan bahkan ada yang menolak keberadaan-Nya sedangkan mereka sendiri tinggal di atas bumi yang diciptakan-Nya Ditanya Itu Pasti Sesungguhnya kalian berada dalam perjalanan malam dan siang. Dalam umur yang terus berkurang, dengan amal yang tersimpan, dalam kematian yang akan tiba-tiba datang. (Ibnu Masud r.a.) Alangkah luas dunia ini. Tempat setiap kita bisa menjalani hidup dan memilih -dengan sadar- arah dan tujuan kita. Tetapi segalanya tidak berakhir disini. Tapi di sana, di akhirat kelak. Saat kita akan ditanya, apa yang telah kita persembahkan untuk kehidupan yang abadi itu Menjadi hidup memang takdir, tetapi menjalani hidup secara baik adalah pilihan. Sebab toh kita akan pergi, meninggalkan dunia ini. Tak ada yang menolak kepastian akan kematian. Tetapi menjadi sadar sepanjang waktu tidaklah mudah. Yang dengan kesadaran itu kita membekali diri dengan sebaik-baiknya. Betapa kesadaran itu tidak mudah. Ia harus terus diasah dan ditegaskan. Bahwa mengetahui kematian saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah kesadaran apa yang bisa dibangun dari pengetahuan itu. Lalu dari kesadaran itu apa yang akan kita lakukan Apa yang akan kita jawab, pada hari hisab, pada saat kita ditanya Sebab ditanya itu pasti. Tapi bagaimana dan dengan apa menjawabnya Cermin Peristiwa Sangat sulit untuk dipungkiri, bangsa Yahudi merupakan bangsa rasialis. Mungkin paling rasialis yang pernah ada di muka bumi. Benih-benih kebencian menyeruak tatkala didapatinya nabi akhir jaman itu bukan dari darah 8217biru Yahudi8217. Memang, fakta historis menjadikan mereka besar kepala. Nabi-nabi yang mulia kerap bangkit dari garis gen mereka. Tapi itu sejatinya dimaknai bahwa mereka itu prototipe bangsa yang banyak dililit masalah. Atau kreator masalah alias biang kerok. Sehingga, Yang Maha Kuasa mengirim utusan-utusan pilihan-Nya untuk mengawal tindak-tanduk mereka. Maka di sana ada Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa8217, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Zakariya, Nabi Yahya, Nabi Isa. Kian banyaknya utusan-utusan-Nya lahir di kalangan mereka, mestinya rasa syukur dipanjatkan. Ibarat 8217air susu dibalas air tuba8217, alih-alih merasa bangga atas para nabi itu, malah prilaku provokatif, culas nan bengis yang mereka berikan kepada para nabi mulia itu. Puncaknya, para nabi itu pun dibununya. Berikut daftar tuduhan Yahudi atas para nabi: Nabi Nuh teler sembari telanjang (Kejadian 9:18-27) Nabi Luth juga teler tak sadarkan diri lalu menzinahi kedua putrinya sampai keduanya hamil (Kejadian 19:30-38) Nabi Ismail berprilaku seperti keledai air (Kejadian 16:11-12) Nabi Yakub melakukan penipuan atas ayahnya (Kejadian 27:1-46) Nabi Yehuda selingkuh dengan menantunya sendiri sampai hamil (Kejadian 38:1-30) Nabi Daud selingkuh dengan istri orang yang akhirnya melahirkan Nabi Isa (II Samuel 11:1-27 dan Matius 1:6) Nabi Sulaiman terjerumus kepada penyembahan berhala akibat merayu 700 istri dan 300 gundiknya Nabi Isa (Yesus) adalah nabi tolol, mengidap keterbelakangan mental dan mudah emosi serta berakhlak bejat (Markus 11:12-14, Yohanes 7:8-10 dan Yohanes 2:4). Dan puncaknya, beberapa nabi hampir dibunuh seperti Nabi Isa dan banyak pula berhasil dibunuh. Sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim menuliskan, 8221Mereka (bangsa Yahudi) telah membunuh Zakaria dan Yahya, anaknya, dan sejumlah nabi. Sampai mereka pernah membunuh 70 nabi dalam sehari lalu mereka membangin pasar-pasar seolah-olah tak terjadi apapun.8221 Maka kemudian pantas saja Al-Qur8217an mengatakan: 8221Dan (ingatlah), ketika kalian (orang-orang Israel) berkata, 8221Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-mu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya.8221 Musa berkata, 8221Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik Pergilah kamu ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta.8221 Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. (Al-Baqarah: 61). Sabar amp Tabah Sabar. Tabah. Itu dua hal yang ditekankah Rasulullah saw. kepada para sahabat. Apalagi musuh bukan hanya datang dari luar. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah saw. mendapati penduduk yang heterogen: ada muslimin, musyrikin penyembah berhala, dan ada juga kaum Yahudi. Ancaman juga datang dari kalangan Yahudi. Salah satunya dari Syas bin Qais. Tetua Yahudi ini sangat tidak suka dengan kerukunan kaum Aus dan Khazraj di suatu majelis yang ia saksikan. Sebelum Islam datang, kedua kaum ini bermusuhan. Dan, kaum Yahudi selalu mendapat keuntungan dari peperangan mereka. Karena itu, Syas meminta seorang pemuda Yahudi untuk memprovokasi. Katanya, 8220Temuilah orang-orang itu dan duduklah bersama mereka. Lalu ungkit kembali Perang Bu8217ats dan peperangan lain yang pernah terjadi di antara mereka. Lantunkan juga syair-syair yang pernah mereka lontarkan untuk saling mengejek sesama mereka8221 Provokasi pemuda Yahudi itu berhasil. Para sahabat yang berasal dari kalangan Aus dan khazraj saling berhadapan. Mereka melompat ke atas kuda-kuda mereka dengan penuh amarah meneriakkan kata, 8220Perang8221 Rasulullah saw. dan kalangan Muhajirin bergegas menemui mereka. 8220Wahai kaum muslimin8221 panggil Rasulullah saw. kepada mereka. 8220Ingatlah Allah Berdzikirlah kalian kepada Allah Adakah kalian ingin kembali menjadi jahiliyah sedangkan aku sudah berada di tengah-tengah kalian, Allah telah memberi petunjuk kepada kalian hingga memeluk Islam, Allah juga sudah memuliakan kalian, memutuskan kejahiliyahan dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan hati kalian dengan Islam8221 Akan selalu ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, mereka tidak akan dimudharatkan oleh orang8211orang yang menghina dan menyalahi mereka sampai datang keputusan Allah. ( HR. Muslim ) Hari Pembalasan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: Wahai sekalian manusia, takutlah kalian akan kezhaliman karena ia adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, Semua hak itu pasti akan dipenuhi pada hari kiamat kelak, hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Ketika Musibah Menimpa Pertama, apabila ditimpa musibah hendaknya kita membaca 8217 innaa lillaahi wainnaa ilaihi raaji8217uun 8217 (8220Sessungguhnya kita milik Allah dan kepadaNyalah kita akan dikembalikan8221). Allah Ta8217ala berfirman, 8220 yaitu orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka mengucapkan 8220innaalillaahi wa-innaa ilaihi raaji8217un 8221. Rasulullah bersabda, 8220 Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu beristirjaa8217 niscaya Allah Ta8217ala akan memberi ganjaran pada musibahnya dan akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya 8221. (HR.Muslim) Ucapan istirjaa8217 mengandung pengertian bahwa diri kita, keluarga dan harta benda adalah milik Allah Ta8217ala. Ketika kita lahir, kita tidak memiliki apa-apa. Demikian pula sampai kita meninggal nanti kita tidak akan membawa apa-apa. Semua itu akan kita tinggalkan dan kita tidak akan membawa sesuatu, kecuali amal shalih kita. Karena itu, persiapan diri adalah mutlak untuk menghadapi hari tersebut. Kedua, hendaknya kita yakin dengan takdir Allah Ta8217ala baik dan buruknya. Ini penting, karena keyakinan dengan rukun iman yang keenam ini akan meringankan beban kita. Iman kepada takdir memberi kita semacam 8216kekebalan dini8217 dengan kesadaran sedalam-dalamnya bahwa segala sesuatu yang telah, sedang dan akan terjadi itu telah tertulis di lauh al-mahfuzh. Dengan demikian, apapun yang menimpa kita tetap berada di dalam bingkai kesadaran, sehingga musibah akan terasa lebih ringan. Rasulullah shallallahu 8216alaihi wasallam bersabda dalam do8217anya yang terkenal, 8220 8230anugrahkanlah pada kami keyakinan yang menjadikan musibah terasa ringan8230 8221. (HR. at-Tirmidzi dan al-Hakim). Allah Ta8217ala berfirman, artinya, 8220 Tiada satu bencanapun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada dirimu kecuali telah tertulis pada kitab sebelum kami menciptakannya. Sunggguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan agar kamu tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikan Allah padamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri 8221. (QS. Al-Hadiid: 22-23) Ketika ada hal-hal yang luput, mengalami penderitaan, menghadapi kesulitan, kita tidak terlalu bersedih hati dan menjadikan kita berprasangka buruk kepada Allah. Ketiga, hendaknya kita bersyukur karena musibah yang menimpa kita tidaklah lebih besar dari yang menimpa orang lain. Begitu banyak orang yang mendapatkan musibah jauh lebih mengenaskan daripada kita. Seberat apapun musibah dunia yang menimpa kita, yakinlah masih ada lagi yang lebih berat. Tidak sedikit orang yang sebenarnya terkena musibah tapi dia tidak menyadarinya, yakni8217 tertimpa musibah dalam agamanya. Yang mengherankan adalah tidak sedikit orang terjatuh pada musibah agama (musibah diniyah), namun ia sedikitpun tidak merasa sedih. Terjatuh pada perzinahan, makan riba, membunuh jiwa yang tidak halal, pergi ke dukun atau tukang ramal dan membenarkannya adalah di antara musibah diniyah, bahkan yang terakhir bisa menggelincirkan pelakunya dari Islam. Itulah sebabnya Rasulullah shallallahu 8216alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah do8217a agar kita tidak terjerumus musibah ini. Dalam do8217anya beliau bersabda, 8220 Ya Allah jangan engkau jadikan musibah kami dalam agama kami 8221. (HR. Tirmidzi dan Hakim) Keempat, hendaknya kita sedapat mungkin tidak berkeluh kesah, menggerutu atas musibah yang melanda kita. Sebab itu semua tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Berkeluh kesah juga menunjukkan seseorang tidak ridha dengan takdir Allah Ta8217ala. Bagi mereka yang menjaga shalatnya, menjaga kehormatannya, menunaikan zakat, beriman kepada Allah Ta8217ala dan Hari Kemudian, maka tidak akan berkeluh kesah. Mengeluh kepada manusia juga tidak tidak memberi banyak manfaat, karena bisa menodai kesabaran dan keridhaan. Para salafus shalih jika mereka ditimpa musibah sekecil apapun, ia langsung mengeluhkannya kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang mengeluh kepada Allah karena tali sendalnya putus. Kalau musibah mereka tergolong berat, seperti kematian anak, orang tua, kerabat dan lain-lain mereka berusaha menyembunyikannya dan tidak mengabarkannya kecuali untuk urusan memandikan, menshalatkan, dan menguburkannya. Kelima, kita harus yakin bahwa apa yang menimpa jika kita sabar dan ridha, maka Allah Ta8217ala pasti memberikan gantinya. Allah Ta8217ala akan memberi kenikmatan, berkah, kelezatan, kebaikan yang berlipat ganda. Bahkan musibah yang melanda akan menghapuskan dosa-dosa dan akan menyucikan jiwa-jiwa kita. Allah Ta8217ala berfirman, artinya, 8220 Mereka itulah yang akan mendapatkan shalawat dari Tuhannya, rahmat dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk 8221 . (QS. al-Baqarah: 157). Semoga kita menyikapi setiap bencana yang menimpa kita dengan baik dan benar. Sabar dan ridho serta selalu bersyukur kepada Allah Ta8217ala, insya Allah kita akan mendapatkan kelezatan iman. 3 Maret 1924 menjadi peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Saat itu 8211 85 tahun yang lalu- Musthafa Kamal menghapuskan Negara Islam Khilafah. Sejak itu, Umat Islam kehilangan negara yang menyatukan mereka. Umat Islam dipecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah, dijajah, kekayaan alamnya di eksploitasi. Umat Islampun menjadi lemah dan tidak lagi menjadi negara adidaya yang mendominasi dunia, ekonomi negeri Islam pun mengalami kemunduran yang parah meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Sejak tahun 1924, kita telah dipecahbelah menjadi lebih dari 50 negara yang lemah dan tidak memiliki pengaruh. Penguasa dunia Islam secara sistematis berkoalisi dengan kekuatan negara-negara kolonial melawan rakyatnya sendiri. Alih-alih melindungi rakyatnya, mereka justru memberikan jalan bagi kekuatan kolonial untuk mempermudah pembantaian massal terhadap umat Islam. Sebagaimana kita lihat di Palestina, Irak. Afghanistan. Somalia dan tempat-tempat lain. Tanpa Khilafah umat Islam tidak memiliki pelindung umat dari serangan ganas negara-negara kolonial yang buas. Bagaimanapun arus deras perubahan sedang terjadi dan tidak terbendung. Tanda-tanda itu bisa kita saksikan di seluruh dunia. Umat bereaksi serentak di seluruh dunia sebagai kesatuan umat dalam tragedi pembantaian masal di Gaza. Umat pun menyerukan pergantian penguasa-penguasa pengkhianat di negeri Islam sekarang ini dan menyerukan kepada tentara-tentara Islam untuk bergerak membebaskan Palestina. Umat juga dengan jelas dan nyata melihat kegagalan ekonomi global kapitalisme. Krisis keuangan akibat kapitalisme ini telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang sangat mengerikan. Umat juga melihat kedustaan janji-janji 8216kemerdekaan dan demokrasi8217 tercermin dari apa yang terjadi di penjara Abu Ghraib dan Guantanamo 8221 Berbagai cara telah dicoba di dunia Islam mulai dari pemerintah diktator, sosialisme, demokrasi, monarki, dan nasionalisme. Semuanya menunjukkan kegagalan yang nyata. Kerinduan umat akan tegaknya kembali Khilafah semakin memuncak. Umat merindukan hidup dibawah naungan Khilafah 8216ala Minhajin Nubuwah yang dijanjikan Rosulullah SAW. Alhamdulillah Menegakkan kembali Khilafah di dunia Islam adalah kewajiban kolektif dari umat ini. Kita bisa menyaksikan tanpa institusi Khilafah perbagai persoalan yang kompleks bermunculan tanpa bisa dipecahkan di dunia Islam mulai dari Lautan Atlantik (Maroko) hingga Lautan Pasifik ( Indonesia ). Adalah ironis, menyedihkan, dan tidak masuk akal. Meskipun dunia Islam yang kaya dengan populasi 20 persen dari dunia, memiliki lebih dari 60 cadangan minyak dunia. 55 gas dunia. hampir 37 emas, dan memiliki hampir 25 personil pertahanan dunia. Namun kenyataannya, dunia Islam begitu lemah dan terjajah. memiliki pengaruh politik yang kecil dan tidak memiliki kepemimpinan mandiri untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri yang melimpah. Tidak diragukan lagi Khilafah adalah alternatif satu-satunya bagi rezim tirani yang korup di dunia Islam sekarang ini. Hanya Khilafah yang bisa menggantikan rezim tiran dengan kepemimpinan yang membawa kesejahteraan untuk rakyat, adil, melindungi dan menciptakan stabilitas dan keamanan bagi dunia Islam dan dunia secara keseluruhan. Keputusan politik dunia Islam akan ditentukan oleh umat Islam sendiri bagi kepentingan umat di Kairo, Istanbul. atau Jakarta. Bukan di London atau Washington. Inilah saatnya untuk bekerja keras menegakkan kembali Khilafah yang akan menyatukan dunia Islam, menjawab tangisan pilu anak-anak, para ibu dan wanita di Palestina. Irak. Somalia. dan Khasmir yang dihinakan oleh musuh-musuh Allah SWT. Saatnya terjadi angin perubahan yang meliputi seluruh dunia Islam untuk mewujudkan ide Khilafah, Shariah dan Islam dalam kenyataan yang sesungguhnya. Perjuangan ini memang berat. tapi akan lebih ringan kalau kita lakukan bersama-sama. Perjuangan ini akan lebih cepat kalau kita tidak sekedar jadi penonton atau menjadi pihak yang meragukan umat akan kembalinya Khilafah Islam ini. Ini adalah kewajiban bersama yang harus kita lakukan dengan perjuangan bersama. Allahu Akbar 82208230. Kemudian akan kembali Khilafah al Minjahin Nubuwah 8221 ( Musnad Ahmad ) Kebahagian amp Kenikmatan 8220Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh keadaan orang yang beriman hanya akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Demikian itu tidak pernah terjadi kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan maka dia akan bersyukur dan hal tersebut merupakan kebaikan untuknya. Namun jika dia merasakan kesusahan maka dia akan bersabar dan hal tersebut merupakan kebaikan untuk dirinya.8221 (HR. Muslim dari Abu Hurairah) Inilah yang merupakan puncak dari kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu hal yang abstrak, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diukur dengan angka-angka tertentu dan tidak bisa dibeli dengan rupiah maupun dolar. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang manusia dalam dirinya. Hati yang tenang, dada yang lapang dan jiwa yang tidak dirundung malang, itulah kebahagiaan. Bahagia itu muncul dari dalam diri seseorang dan tidak bisa didatangkan dari luar. Al Hasan al-Bashri mengatakan, 8220Carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam tiga hal, dalam sholat, berzikir dan membaca Al Quran, jika kalian dapatkan maka itulah yang diinginkan, jika tidak kalian dapatkan dalam tiga hal itu maka sadarilah bahwa pintu kebahagiaan sudah tertutup bagimu.8221 Malik bin Dinar mengatakan, 8220Tidak ada kelezatan selezat mengingat Allah.8221 Ada ulama salaf yang mengatakan, 8220Pada malam hari orang-orang gemar sholat malam itu merasakan kelezatan yang lebih daripada kelezatan yang dirasakan oleh orang yang bergelimang dalam hal yang sia-sia. Seandainya bukan karena adanya waktu malam tentu aku tidak ingin hidup lebih lama di dunia ini.8221 Ulama salaf yang lain mengatakan, 8220Aku berusaha memaksa diriku untuk bisa sholat malam selama setahun lamanya dan aku bisa melihat usahaku ini yaitu mudah bangun malam selama 20 tahun lamanya.8221 Ulama salaf yang lain mengatakan, 8220Sejak 40 tahun lamanya aku merasakan tidak ada yang mengganggu perasaanku melainkan berakhirnya waktu malam dengan terbitnya fajar.8221 Ibrahim bin Adham mengatakan, 8220Seandainya para raja dan para pangeran mengetahui bagaimana kebahagiaan dan kenikmatan tentu mereka akan berusaha merebutnya dari kami dengan memukuli kami dengan pedang.8221 Imam Ibnul Qoyyim bercerita bahwa, 8220Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: 8216Sesungguhnya dalam dunia ini ada surga. Barang siapa belum pernah memasukinya maka dia tidak akan memasuki surga diakhirat kelak.82178221 Imam Ibnu Al Qoyyim mengatakan bahwa, tanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda keberuntungannya di dunia dan di akhirat itu ada 3 hal. 3 hal tersebut adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat. bersabar ketika mendapatkan cobaan dan bertaubat ketika melakukan kesalahan. Tetapi Jadilah Yang Terbaik Apapun Peran Anda. Hakikat kejujuran adalah meraih sesuatu dengan sempurna Kejujuran ada pada niat, ucapan dan amalan. 8220Hai orang-orang yang beriman,bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur8221 , (QS: At-Taubah: 119) Barangsiapa melihat kebaikan-kebaikan dirinya sendiri, maka ia akan diuji dengan melihat keburukan-keburukan orang lain Dan Barangsiapa melihat keburukan-keburukan dirinya sendiri, maka ia akan selamat dari melihat keburukan-keburukan orang lain Dan Barangsiapa menyangka bahwa seorang saudara muslim sedang ditimpa fitnah, maka sesungguhnya dirinyalah sendiri yang sedang ditimpa fitnah (Mahfudh bin Mahmud). MALIK BIN DINAR pernah menyatakan,Barang siapa masuk rumahku, kemudian mengambil sesuatu darinya, maka hal itu halal untuknya. Adapun aku, tidak lagi memerlukan gembok atau kunci. Di saat rumahnya terbakar, Malik bin Dinar hanya menyelamatkan mushaf dan tikar. Di saat ada yang menyampaikan,Bagaimana dengan rumahmu Murid Anas bin Malik ini pun menjawab,Ia hanya kayu (Shifat Ash Shafwah, 3274, 280). Top Secret 8221Termasuk dari simpanan-simpanan kebaikan, menyembunyikan musibah-musibah, sesakitan serta sedekah8221. (Riwayat Abu Nu8217aim, dishahihkan oleh Al Hafidz As Suyuthi) Al Allamah Al Munawi menyebutkan bahwa ketiga hal di atas ketika disebut sebagai simpanan, maka hanya Allah yang mengetahui sedangkan malaikat pun tidak mengetahuinya Menampakkan musibah bisa mencederai kesabaran sedangkan menyembunyikannya merupakan puncak kesabaran. Dalam hal ini, kisah para ulama terdahulu bisa dijadikan pelajaran. Dimana suatu saat Al Ahnaf mengadu kepada paman beliau mengenai rasa sakit yang belaiu rasakan dan sang paman pun menyampaikan,8221Aku buta selama 40 tahun dan aku tidak mengadu kepada siapapun.8221 (lihat, Faidh Al Qadir, 617)Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh setiap trader di Indonesia. 1. Apakah Trading Forex Haram 2. Apakah Trading Forex Halal 3. Apakah Trading Forex หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม Forex Dalam Hukum ศาสนาอิสลาม Dalam bukunya ศาสตราจารย์ดร. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum อิสลาม, Forex การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. การตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจสอบ การดำเนินการ (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG ying masing-masing negara mempunyai ketentuan ส่งให้เพื่อนและคนอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในที่นี้ BURSA atau PASAR yang bersifat internacional and dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang sura negara neggan lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan and penawarannya. Adanya permintaan and penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. อาดายาอิบาบอบูล --- gt Ada perjanjian to your member and menerima เปลี่ยนสีให้หมดและอื่น ๆ อีกมากมาย Ijab-Qobulnya dilakukan เหล้าองุ่น, ชอปปิ้งอื่น ๆ . Pe mbeli และ penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan และ melakukan hindi hukum (dewasa และ berpikiran sehat) 2. วันเดือนปีเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมของปีพ. ศ. 2543 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, อิสลามในอิสลาม Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli ยาง demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal และ Al Baihaqi จาก Ibnu Masud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat haru diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. ในขณะที่ยังไม่ได้ระบุ Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak whenyar, ศิลปะการวาดภาพของ atau membatalkan july belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat อัล Daraquthni dari Abu Hurairah: รัชทายาทแดงเซื่องซึม sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak whenyar jika ia telah melihatnya. Jual beli ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคประชาธิปัตย์, คนต่างด้าว, คนต่างด้าว, คนต่างด้าวที่อยู่ในอัฟกานิสถาน, โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ศาสนาอิสลาม: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang-barang ยาง telah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, และ sebagainya, asalkam diberi ป้ายชื่อ yang mhenangkan isinya. Vide Sabiq, op. ซีไอ ห้องโถง 135. Mengenai teks kaidah hukum ศาสนาอิสลาม tersebut di atas, vide อัล Suyuthi, อัลอัล Ashbah วาลาคลอด, Mesir มุสตาฟามูฮัมหมัด 1936 hal. 55. JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีอยู่ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียส่งออกไปยังประเทศที่มีการส่งออก, นำเข้าส่งออก, อินโดนีเซียส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ . Dengan demikian akan timbul ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าส่งสัตว์เลี้ยง. การตั้งค่าขั้นต่ำของการดำเนินการขั้นตอนการกำหนดเส้นทางการเรียนการสอน (อัตราต่อรองสำหรับการเรียนรู้) misalnya 1 dolar Amerika Rp. 12.000 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้สำหรับการดำเนินงานของธนาคาร (AWJ Tupanno, et. al. Ekonomi and Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77) FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia หมายเลข: ยังไม่ได้ระบุวันที่เข้าพัก: 28DSN-MUIIII2002 เต็นท์ Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (อัล - ชาร์ฟ), baik antar มาระที่มีการสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการก่อการร้าย. ข Bahwa dalam urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang สถานะ hukumnya dalam pandangan ajaran ศาสนาอิสลาม berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. ค Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran อิสลาม, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang อัล -Sharf untuk dijadikan pedoman. 1. Firman อัลเลาะห์, QS Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah telah menghalalkan jual beli and mengharamkan riba. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi and Ibnu Majah จาก Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli ita hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR albaihaqi จากประเทศอิบาดะห์โดย dinilai shahih oleh Ibnu Hibban) 3. มุสลิม Hadis Nabi Riwayat, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, และ Ibn Majah, dengan teks มุสลิมจาก Ubadah bin Shamit, Nabi ได้เห็น bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, และ garam dengan garam (denga syarat harus) ในประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศซาอุดีอาระเบีย Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai .. 4. Hadis Nabi riwayat มุสลิม Tirmidzi, Nasai, อาบู Daud, อิบัน Majah และอาห์หมัด Umar bin Khattab, Nabi เห็น bersabda: (Jual - beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai 5. Hadis Nabi riwayat มุสลิมจาก Abu Said al-Khudri, Nabi เห็น bersabda: Janganlah kamu menjual emas denas ems kecuali sama (nilainya) และ janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sam (nilainya) และ janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain และ janganlah menjual emas and perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat มุสลิมจาก Bara bin Azib และ Zaid bin Arqam Rasulullah เห็น melarang menjual เป็ก dengan emas secara piutang (tidak tunai) 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, peruvani perkanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalandan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 7. ถ้ามีการประกาศใช้ 8. Ijma Ulama sepakat (ijma) bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah dis dis dis dis dis dis dis dis dis dis dis dis UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional โดย Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. Dewan Syariah Nasional Menetapkan FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) Pertama ระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้ 1. ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2. Ada kebutuhan transaksi atau vuk berjaga-jaga (simpanan). 3. อัมพาตทรานแซซิสดีพลาซาเทอร์มาด (ประเทศไทย) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายร้อยตำรวจเอกสายการบินแห่งประเทศไทย (กทพ.) 4. ความแตกต่างของอัตราการเข้าชม (kurs) yang berlaku pada saat transaksi และ secara tunai. kedua Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian และ penjualan valuta asing ไม่ให้ penyerahan pada saat itu (ผ่านทางเคาน์เตอร์) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, เซี่ยงไฮ้ waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisi dihindari และ merupakan transaksi internasional. 2. ส่งต่อ FORWARD, yaitu transaksi pembelian และ penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang และ diberlakukan untuk waktu yang akang datang, antara 2x24 แยม sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan, adalah harga yang diperjanjikan (muwaadah) and dannyyan dariusanan hari, dahai harga padaatan penguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu hajah) 3. Transaksi SWAP มีความยินดีที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi) 4. ตัวเลือกที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดในขณะนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi) Ketiga Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan kettle jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah และ disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
Forex- ทอง ราคา ออนไลน์
Forex- piyasa - NE- demek