เศษส่วน ปรับตัว เคลื่อนไหว เฉลี่ย โดย จอห์น Ehlers

เศษส่วน ปรับตัว เคลื่อนไหว เฉลี่ย โดย จอห์น Ehlers

ฟรี -forex- นาที ข้อมูล
Forex- webinar   รูปแบบไฟล์ PDF
Forex-xm com


อัต - เฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบ รูปแบบไฟล์ PDF Binary ตัวเลือก ภาษี -UK Forex- ซื้อขาย -on- ข่าว ประชาสัมพันธ์ Forex- กลยุทธ์ สร้าง ดาวน์โหลด ฟรี โฟ สมาร์ท เครื่องมือ การตรวจทาน ที่ดีที่สุด -forex- ซื้อขาย ใน อินเดีย

การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเศษส่วนปรับตัวแบบเศษส่วนเฉลี่ย (FAMA) เป็นคำประพันธ์โดย John Ehlers FAMA ให้ความสำคัญกับความแตกต่างของระดับเสียงสูงสุดและต่ำสุดต่ำสุดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ค่าเหล่านี้จะถูกคำนวณด้วยคำถามแบบบูล, ลอการิทึมตามธรรมชาติและตัวเลข Euler8217s และมีข้อเสนอแนะจากอดีต FAMA ซึ่งปัจจุบันมีการสร้าง FAMA ขึ้นในปัจจุบัน ผู้ใช้อาจเปลี่ยนอินพุท (จุดกึ่งกลาง) และระยะเวลา ความหมายของ indicator8217s นี้จะแสดงต่อไปในรหัสย่อที่ให้ไว้ในการคำนวณด้านล่าง วิธีการค้าโดยใช้ Fractal Moving Average Fractal Moving Average ค่าเฉลี่ยเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มและอาจใช้ร่วมกับการศึกษาอื่น ๆ ไม่มีการคำนวณสัญญาณการซื้อขาย วิธีการเข้าถึงใน MotiveWave ไปที่เมนูด้านบนให้เลือก Study gtJohn EhlersgtFractal Moving Average หรือไปที่เมนูด้านบนเลือก Add Study เริ่มต้นพิมพ์ชื่อการศึกษานี้จนกว่าคุณจะเห็นมันปรากฏในรายการคลิกที่ชื่อการศึกษาคลิกตกลง ข้อควรระวัง: ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้านี้เป็นเพียงวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ โปรดดูคำชี้แจงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ราคาเริ่มต้นของการคำนวณผู้ใช้กำหนดไว้ค่าเริ่มต้นคือช่วงเวลากึ่งกลาง p1 ผู้ใช้กำหนดค่าดีฟอลต์คือฟังก์ชัน exp 20 ส่งกลับค่าตัวเลข Euler8217s (e) ยกกำลังของฟังก์ชันบันทึกอาร์กิวเมนต์ส่งกลับค่าลอการิทึมตามธรรมชาติของดัชนีบาร์โค้ดปัจจุบันของอาร์กิวเมนต์ Moving Average Fractal Moving Average ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (FRAMA) ได้รับการพัฒนาโดย John Ehlers ตัวบ่งชี้นี้ถูกสร้างขึ้นตามอัลกอริทึมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (Exponential Moving Average) ซึ่งมีการคำนวณปัจจัยการให้เรียบตามมิติเศษส่วนปัจจุบันของชุดราคา ข้อได้เปรียบของ FRAMA คือความเป็นไปได้ที่จะทำตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและชะลอตัวลงอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่การรวมราคา สามารถใช้การวิเคราะห์ทุกประเภทสำหรับ Moving Averages ในตัวบ่งชี้นี้ได้ คุณสามารถทดสอบสัญญาณการค้าของตัวบ่งชี้นี้ได้โดยการสร้าง Expert Advisor ใน MQL5 Wizard การคำนวณ FRAMA (i) A (i) ราคา (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) มูลค่าปัจจุบันของ FRAMA ราคา (i) ราคาปัจจุบัน FRAMA (i-1) FRAMA A (i) ปจจัยปจจุบันของการเรียบลําดับความ (I) EXP (-4.6 (D (i) - 1) D (i) มิติเศษส่วนปัจจุบันของ EXP () ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของเลขยกกำลัง (exponentential smoothing factor) เส้นรอบวงของเส้นตรงมีค่าเท่ากัน เห็นได้จากสูตรที่ว่าถ้า D 1 ดังนั้น A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1 ดังนั้นถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรงจะไม่ใช้การทำให้เรียบเป็นทวีคูณเนื่องจากในกรณีดังกล่าวสูตร มีลักษณะเช่นนี้ FRAMA (i) 1 ราคา (i) (1 1) FRAMA (i1) ราคา (i) I. ตัวบ่งชี้ตรงตามราคา มิติเศษส่วนของระนาบมีค่าเท่ากับสอง จากสูตรที่เราได้รับว่าถ้า D 2 แล้วปัจจัยการทำให้ราบเรียบ EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01 เมื่อมีราคาทำให้การเคลื่อนที่ของฟันเลื่อยที่แข็งแกร่ง การชะลอตัวลงนี้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประมาณ 200 จุด สูตรของมิติเศษส่วน: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) เข้าสู่ระบบ (2) คำนวณโดยใช้สูตรเพิ่มเติม: N (ความยาว i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) Length HighestPrice (i) ค่าสูงสุดในปัจจุบันสำหรับระยะเวลาความยาวต่ำสุด (i) ค่าที่น้อยที่สุดในปัจจุบันสำหรับช่วงเวลาความยาวค่า N1, N2 และ N3 มีค่าเท่ากับ N2 (i) N (ความยาว i ยาว) N3 (i) N (2 ความยาว, i) MetaTrader 5 - ตัวบ่งชี้ Fraktal Adaptive Moving Average (FrAMA) - ตัวบ่งชี้สำหรับ MetaTrader 5 Fraktal Adaptive Moving ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดทางเทคนิค (FRAMA) ได้รับการพัฒนาโดย John Ehlers ตัวบ่งชี้นี้ถูกสร้างขึ้นตามอัลกอริทึมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (Exponential Moving Average) ซึ่งมีการคำนวณปัจจัยการให้เรียบตามมิติเศษส่วนปัจจุบันของชุดราคา ข้อได้เปรียบของ FRAMA คือความเป็นไปได้ที่จะทำตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและชะลอตัวลงอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่การรวมราคา สามารถใช้การวิเคราะห์ทุกประเภทสำหรับ Moving Averages ในตัวบ่งชี้นี้ได้ ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเศษส่วน FRAMA (i) A (i) ราคา (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) - มูลค่าปัจจุบันของ FRAMA ราคา (i) - ราคาปัจจุบัน FRAMA -1) - ค่าก่อนหน้าของ FRAMA A (i) - ปัจจัยปัจจุบันของการเรียบแบบเสวนา () () () () () () () () D (i) - มิติเศษส่วนปัจจุบัน exp () - ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของเลขชี้กำลัง เส้นรอบวงของเส้นตรงมีค่าเท่ากัน เห็นได้จากสูตรที่ว่าถ้า D 1 ดังนั้น A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1 ดังนั้นถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรงจะไม่ใช้การทำให้เรียบเป็นทวีคูณเนื่องจากในกรณีดังกล่าวสูตร มีลักษณะดังนี้: FRAMA (i) 1 ราคา (i) (1 - i) FRAMA (i-1) ราคา (i) Ie ตัวบ่งชี้ตรงตามราคา มิติเศษส่วนของระนาบมีค่าเท่ากับสอง จากสูตรที่เราได้รับว่าถ้า D 2 แล้วปัจจัยการทำให้ราบเรียบ EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01 เมื่อมีราคาทำให้การเคลื่อนที่ของฟันเลื่อยที่แข็งแกร่ง การชะลอตัวลงนี้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประมาณ 200 จุด สูตรของมิติเศษส่วน: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) เข้าสู่ระบบ (2) คำนวณโดยใช้สูตรเพิ่มเติม: N (ความยาว i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) Length HighestPrice (i) - ค่าสูงสุดปัจจุบันสำหรับระยะเวลาความยาวต่ำสุด (i) - ค่าที่น้อยที่สุดในปัจจุบันสำหรับระยะเวลาความยาวค่า N1, N2 และ N3 มีค่าเท่ากับ N1 (i) N (Length, i) N2 (i) N (Length, i ยาว) N3 (i) N (2 ความยาว, i)
4-9-18 - เฉลี่ยเคลื่อนที่
CT- Scan- IV- ซื้อขาย ระบบ