Amex -forex- เฉียงใต้ แอฟริกา

Amex -forex- เฉียงใต้ แอฟริกา

Calforex   วิกตอเรีย -BC
Emini -trading- กลยุทธ์ - david -Marsh
Felton -trading- ตัวชี้วัด


Binary ตัวเลือก - MFSA Forex- วันนี้ อินเดีย ต่างประเทศ ซื้อขาย ระบบ UML ไบนารี ตัวเลือก ตัวอย่างเช่น Forex- สัมมนา ดูไบ Forex- เว็บไซต์ ใน อินเดีย

American Express - South Africa หน้าแรกเกี่ยวกับอเมริกันเอ็กซ์เพรสอเมริกันเอ็กซ์เพรสเป็น บริษัท ผู้ให้บริการระดับโลกที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่จะช่วยยกระดับชีวิตและสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2540 American Express ได้ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำและสถาบันการเงินทั่วโลกในการออกผลิตภัณฑ์ที่มีตราอเมริกันเอ็กซ์เพรสและซื้อร้านค้าในเครือข่ายร้านค้าอเมริกันเอ็กซ์เพรส เอเอ็มดีได้รับความนิยมมากขึ้นในเครือข่ายทั่วโลกด้วยการใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการอุทธรณ์ที่ทรงพลังของแบรนด์ Nedbank เป็นผู้ออกใบอนุญาตของบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสในแอฟริกาใต้และลงชื่อร้านค้าเพื่อยอมรับการทำธุรกรรมของบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส ชื่อและโลโก้ของ American Express ตลอดจนภาพและการออกแบบบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสและเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของ American Express Nedbanks ใช้เครื่องหมายการค้าอเมริกันเอ็กซ์เพรสและชื่อโดเมนเป็นไปตามข้อตกลงใบอนุญาต กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเว็บไซต์ บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส บริษัท ในเครือและ บริษัท ในเครือโดยเฉพาะ Nedbank Limited (American Express) กำหนดให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมดบนเวิลด์ไวด์เว็บ (เว็บไซต์) ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่อไปนี้ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์คุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ กฎหมายและข้อบังคับคุณต้องใช้ไซต์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นทั้งหมด CopyrightTrademarks เครื่องหมายการค้าโลโกและเครื่องหมายบริการ (Marks) ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ American Express และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ถือกรรมสิทธิ์ ห้ามใช้เครื่องหมายใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการใช้เป็นเมตาแท็กในหน้าอื่นหรือเว็บไซต์ในเวิลด์ไวด์เว็บโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก American Express หรือบุคคลที่สามดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์ (เนื้อหา) ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนคัดลอกแจกจ่ายแสดงผลเผยแพร่ขายอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สร้างผลงานลอกเลียนหรือใช้เนื้อหาหรือเครื่องหมายต่างๆที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวการค้าหรือสาธารณะ การเชื่อมโยงหลายมิติไซต์นี้สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้ออกจากไซต์นี้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือโดยการนำเนื้อหาของบุคคลที่สามเข้ามายังไซต์นี้ EXERESS AMERICAN มีข้อ จำกัด ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่ ข้อเท็จจริงที่ว่าชาวอเมริกันเปิดเผยได้จัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการรับรองการมอบอำนาจการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ดังกล่าวเจ้าของหรือผู้ให้บริการดังกล่าว มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการคืนเงินข้อมูลใด ๆ ที่พบบนอินเทอร์เน็ตและคุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะพึ่งพาการใช้หรือการคืนข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน การรับประกันใด ๆ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์จะจัดให้แก่คุณโดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่างการไม่ล่วงเกินการรักษาความปลอดภัยหรือความถูกต้อง . AMERICAN EXPRESS ไม่ได้รับรองและไม่รับผิดชอบต่อ (ก) ความถูกต้องหรือความเชื่อถือได้ของข้อคิดเห็นคำแนะนำหรือข้อความใด ๆ ที่ทำโดยไซต์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ของคนอเมริกัน (ข) เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันหรือ (ค) ความสามารถ หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน นอกเหนือจากข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ต่อข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจาก A LINKED SITE เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อประเมินความถูกต้องความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของความคิดเห็นคำแนะนำหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือได้จากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำแนะนำผลิตภัณฑ์บริการหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เหมาะสม ข้อจำกัดความรับผิดในการใช้ไซต์และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงข้อมูลซอฟต์แวร์และคำอธิบายของบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอาจรวมถึงความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมายและชาวอเมริกันโดยชัดแจ้งปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อบกพร่องดังกล่าว AMERICAN EXPRESS ไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาในไซต์เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์หรือเป็นข้อมูลล่าสุด AMERICAN EXPRESS ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในการปรับปรุงเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ AMERICAN EXPRESS สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ง AMERICAN EXPRESS อาจทำให้การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปยังไซต์ได้ตลอดเวลา คุณตกลงว่า AMERICAN EXPRESS, บริษัท ในเครือและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องผู้บริหารพนักงานหรือตัวแทนจะไม่รับผิดต่อข้อตกลงทำผิดหรือความรับผิดอย่างเคร่งครัดหรืออื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงทางอ้อมพิเศษลำบากเป็นผลสืบไปหรือไม่ก็ตาม หรือความเสียหายโดยทางอ้อม (รวมถึงโดยไม่ จำกัด ถึงผลกำไรสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อบริการทดแทนหรือสูญเสียโอกาส) ที่เกิดจากหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือความล่าช้าหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง แม้ว่า AMERICAN EXPRESS จะตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการส่งผ่านไวรัสใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารโทรศัพท์หรือปัญหาการเชื่อมต่ออื่น ๆ (เช่นคุณไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต, ข้อผิดพลาดในการใช้งาน, ข้อขัดข้องหรือปัญหาการจ้างงานอื่นหรือความสูญเสียในการใช้งานใด ๆ AMERICAN EXPRESS ไม่สามารถและไม่รับประกันความต่อเนื่องไม่ขัดข้องหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างปลอดภัย ข้อจำกัดความรับผิดในการให้บริการที่จัดเตรียมผ่านเว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่า AMERICAN EXPRESS เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการให้บริการเดินทาง การเรียกร้องใด ๆ และการเรียกร้องทั้งหมดเกี่ยวกับความล้มเหลวหรือการฝ่าฝืนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เสนอผ่านเว็บไซต์ถูก จำกัด ไว้เพื่อการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้บริการทุกรายและทั้งหมด AMERICAN EXPRESS ต่อไปนี้ไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามสัญญาทำผิดหรือละเมิดความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่น ๆ รวมถึงความรับผิดโดยไม่จำกัดความรับผิดใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์พิเศษความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยใด ๆ ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหารายอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์รวมถึงความรับผิดโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดข้อผิดพลาดการบาดเจ็บการสูญเสียอุบัติเหตุความล่าช้าหรือการฉ้อฉลซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือโดยนัยของผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาดังกล่าว ชาวอเมริกันเห็นได้ชัดจากความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ความลับของการสื่อสารกับผู้ใช้ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Internet Express ของ American Express อเมริกันเอ็กซ์เพรสจะรักษาความลับของการสื่อสารของผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งมีข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลและจะถูกส่งโดยตรงไปยัง American Express ตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยง American Express ไม่อนุญาตการแคชการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังเว็บไซต์และกรอบเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ อเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการเชื่อมโยงหรือเฟรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ การโพสต์สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับกระดานข้อความหรือห้องสนทนาในไซต์ อเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการตรวจสอบข้อความข้อมูลหรือเนื้อหา (โพสต์) ที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์โดยผู้ใช้และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าว แม้ว่า American Express อาจตรวจสอบการโพสต์บนไซต์และอาจปฏิเสธที่จะยอมรับและอาจลบโพสต์ใด ๆ ที่ประกอบด้วย: ดุลพินิจของ American Express แต่เพียงผู้เดียวและไม่ติดขัดใด ๆ ที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายคุกคามคุกคามล่วงละเมิดหมิ่นประมาท เนื้อหาที่หยาบคายลามกอนาจารหยาบคายเชื้อชาติเชื้อชาติหรือที่น่ารังเกียจอย่างอื่นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น , รัฐ, กฎหมายระดับชาติหรือระหว่างประเทศ การโฆษณาหรือการชักชวนใด ๆ ข้อความที่โพสต์โดยผู้ใช้แอบอ้างบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นข้อความที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขประกันสังคมหมายเลขบัญชีที่อยู่หรือการอ้างอิงของนายจ้าง ข้อความโดยพนักงานที่ไม่เป็นโฆษกของ American Express ที่อ้างสิทธิ์ในการพูดในนามของ American Express ข้อความที่มีการดาวน์โหลดข้อมูลลิขสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อความจำนวนมากวางไว้ภายในโฟลเดอร์แต่ละรายการโดยผู้ใช้คนเดิมที่ระบุจุดเดิมซ้ำ ตัวอักษรโซ่ทุกชนิด การส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับ Sites ซึ่งอาจมีการส่งผ่านข้อมูลบัญชี CardmemberCustomer ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ผู้ใช้ยินยอมและยอมรับว่าโดยการให้ American Express พร้อมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้ยินยอมให้มีการส่งข้อมูลผู้ใช้ส่วนตัวหรือผู้ใช้ที่เป็นกรรมสิทธิ์เหนือพรมแดนระหว่างประเทศตามที่จำเป็นในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจมาตรฐานอเมริกันเอ็กซ์เพรสและ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงกฎและข้อบังคับอเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎและข้อบังคับเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและผู้ใช้งานจะถือว่าได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎและข้อบังคับเหล่านี้ตามที่ปรากฏในไซต์เมื่อ ผู้ใช้เข้าถึงไซต์ การละเมิดกฎและระเบียบข้อบังคับอเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดตามกฎหมายและในส่วนของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดกฎและข้อบังคับเหล่านี้รวมถึงสิทธิในการปิดกั้นการเข้าถึงจากที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ระบุไปยังเว็บไซต์ การเข้าถึงและการป้องกันด้วยรหัสผ่านและพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์จะ จำกัด เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตที่พยายามเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ของเว็บไซต์อาจถูกดำเนินคดี การใช้คุณสมบัติของไฟล์คุกกี้ American Express ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในรูปแบบของคุกกี้หรือไฟล์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนไซต์เพื่อสะท้อนถึงความชอบของผู้ใช้ แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตอเมริกันเอ็กซ์เพรสให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของอเมริกันเอ็กซ์เพรสตลอดจนวิธีการปิดการใช้งานคุกกี้และผู้ใช้จะถูกผูกมัด Digital Millennium Copyright Act ประกาศต่อ American Express เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา American Express ได้ลงทะเบียนตัวแทนกับสำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาตามข้อกำหนดของ Digital Millennium Copyright Act (the Act) และใช้ประโยชน์จากความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติ อเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น คำบอกกล่าวไปยัง American Express เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาในไซต์ควรถูกส่งไปยังสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปของอเมริกันเอ็กซ์เพรส Attn. ที่ปรึกษากฎหมายเทคโนโลยีที่ www.group.counselaexp JurisdictionGoverning law ผู้ใช้เว็บไซต์ American Express United Kingdom ยื่นต่อศาลอังกฤษและเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศแอฟริกาใต้ หลักความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของ American Express 1. คอลเลกชัน: เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม 2. การบอกกล่าวและการดำเนินการ: กรณีที่ไม่ปรากฏชัดในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการหรือลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเราเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลและ บริษัท ในกลุ่มใดของอเมริกันเอ็กซ์เพรสมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น การประมวลผล เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นธรรมและเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราบอกคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตโดยคุณหรือตามที่กฎหมายบังคับใช้ นอกจากนี้คุณอาจคัดค้านการดำเนินการบางประเภทตามกฎหมายที่บังคับใช้โดยชัดแจ้ง 3. การเลือก: เราให้ลูกค้าเลือกที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือนำออกจากรายการที่ใช้เพื่อการตลาดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจาก American Express และบริการที่ทำร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา แน่นอนว่าธุรกิจแต่ละแห่งของเราจะส่งข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากธุรกิจนั้นต่อไป 4. คุณภาพข้อมูล: เราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการปฏิบัติที่ดีของพนักงานเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็นยกเว้นที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 5. การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ: เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับและ จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ที่ต้องการเป็นพิเศษในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตนยกเว้นที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ เราอ้างถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงการทำลายการใช้การแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำเป็นต้องใช้มาตรการด้านความปลอดภัยข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรมจากบุคคลที่สามเหล่านี้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเราเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา 6. การเปิดเผยข้อมูล: เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเท่านั้นเมื่อจำเป็นต้องให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณหรือเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะความสัมพันธ์ของเรากับคุณซึ่งเราได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตโดยคุณ ด้วยความพยายามของเราในการลดการทุจริตหรือกิจกรรมทางอาญาหรือตามที่กฎหมายอนุญาต 7. การเปิดกว้างและการเข้าถึงข้อมูล: หากคุณถามเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิและการเยียวยาที่คุณมีตามหลักการเหล่านี้ คุณอาจถามเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บหรือประมวลผลเกี่ยวกับคุณโดย บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงตามที่กฎหมายอนุญาตในแอฟริกาใต้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล หากข้อมูลใดไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์คุณอาจขอให้มีการแก้ไขข้อมูล 8. การโอนเงินระหว่างประเทศ: หากสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศที่คุณไม่ต้องการหรือลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราเราจะแจ้งให้คุณทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปนอกแอฟริกาใต้และให้แน่ใจว่าการโอนดังกล่าวดำเนินการเพียงอย่างเดียว ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องโดยไม่คำนึงถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโอนไปที่ใด 9. ความรับผิดชอบ: บริษัท ในกลุ่มอเมริกันเอ็กซ์เพรสและพนักงานทุกคนสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามหลักการเหล่านี้เท่านั้น เราดำเนินการฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ พนักงานที่ฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้อาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัยจนถึงการไล่ออก พนักงานควรได้รับรายงานการฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้และอาจดำเนินการดังกล่าวกับผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจของพวกเขาไปยังแผนกกฎหมายเพื่อการป้องกันข้อมูลของ Nedbank ที่สำนักงานฝ่ายข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือสำนักงานการให้ความช่วยเหลือด้านการร้องเรียน . รายละเอียดการติดต่ออยู่ในเว็บไซต์ของเรา nedbank.co.za 10. ความรับผิดชอบ: คุณสามารถบังคับใช้หลักการเหล่านี้ในแอฟริกาใต้กับ บริษัท ใด ๆ ในกลุ่มอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาของบุคคลที่สามต่อหลักการเหล่านี้ หากคุณมีข้อร้องเรียนว่าเราละเมิดหลักการเหล่านี้และพยายามอย่างสุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนผ่านขั้นตอนการบริการลูกค้าหรือขั้นตอนการร้องเรียนจากพนักงาน แต่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ หลักการเหล่านี้กับเรา หากคุณร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณและหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลพบว่าเราละเมิดหลักการเหล่านี้เราจะปฏิบัติตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล แต่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะท้าทายหรืออุทธรณ์การค้นพบดังกล่าว หลักการเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่คุณมีตามกฎหมายที่บังคับใช้ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเรา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2538-2514 บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรสเกี่ยวกับอเมริกันเอ็กซ์เพรสอเมริกันเอ็กซ์เพรสเป็น บริษัท ที่ให้บริการระดับโลกเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่จะช่วยยกระดับชีวิตและสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2540 American Express ได้ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำและสถาบันการเงินทั่วโลกในการออกผลิตภัณฑ์ที่มีตราอเมริกันเอ็กซ์เพรสและซื้อร้านค้าในเครือข่ายร้านค้าอเมริกันเอ็กซ์เพรส เอเอ็มดีได้รับความนิยมมากขึ้นในเครือข่ายทั่วโลกด้วยการใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการอุทธรณ์ที่ทรงพลังของแบรนด์ Nedbank เป็นผู้ออกใบอนุญาตของบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสในแอฟริกาใต้และลงชื่อร้านค้าเพื่อยอมรับการทำธุรกรรมของบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส ชื่อและโลโก้ของ American Express ตลอดจนภาพและการออกแบบบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสและเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของ American Express Nedbanks ใช้เครื่องหมายการค้าอเมริกันเอ็กซ์เพรสและชื่อโดเมนเป็นไปตามข้อตกลงใบอนุญาต กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเว็บไซต์ บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส บริษัท ในเครือและ บริษัท ในเครือโดยเฉพาะ Nedbank Limited (American Express) กำหนดให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมดบนเวิลด์ไวด์เว็บ (เว็บไซต์) ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่อไปนี้ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์คุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ กฎหมายและข้อบังคับคุณต้องใช้ไซต์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นทั้งหมด CopyrightTrademarks เครื่องหมายการค้าโลโกและเครื่องหมายบริการ (Marks) ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ American Express และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ถือกรรมสิทธิ์ ห้ามใช้เครื่องหมายใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการใช้เป็นเมตาแท็กในหน้าอื่นหรือเว็บไซต์ในเวิลด์ไวด์เว็บโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก American Express หรือบุคคลที่สามดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์ (เนื้อหา) ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนคัดลอกแจกจ่ายแสดงผลเผยแพร่ขายอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สร้างผลงานลอกเลียนหรือใช้เนื้อหาหรือเครื่องหมายต่างๆที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวการค้าหรือสาธารณะ การเชื่อมโยงหลายมิติไซต์นี้สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้ออกจากไซต์นี้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือโดยการนำเนื้อหาของบุคคลที่สามเข้ามายังไซต์นี้ EXERESS AMERICAN มีข้อ จำกัด ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่ ข้อเท็จจริงที่ว่าชาวอเมริกันเปิดเผยได้จัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการรับรองการมอบอำนาจการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ดังกล่าวเจ้าของหรือผู้ให้บริการดังกล่าว มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการคืนเงินข้อมูลใด ๆ ที่พบบนอินเทอร์เน็ตและคุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะพึ่งพาการใช้หรือการคืนข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน การรับประกันใด ๆ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์จะจัดให้แก่คุณโดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่างการไม่ล่วงเกินการรักษาความปลอดภัยหรือความถูกต้อง . AMERICAN EXPRESS ไม่ได้รับรองและไม่รับผิดชอบต่อ (ก) ความถูกต้องหรือความเชื่อถือได้ของข้อคิดเห็นคำแนะนำหรือข้อความใด ๆ ที่ทำโดยไซต์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ของคนอเมริกัน (ข) เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันหรือ (ค) ความสามารถ หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน นอกเหนือจากข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ต่อข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจาก A LINKED SITE เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อประเมินความถูกต้องความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของความคิดเห็นคำแนะนำหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือได้จากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำแนะนำผลิตภัณฑ์บริการหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เหมาะสม ข้อจำกัดความรับผิดในการใช้ไซต์และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงข้อมูลซอฟต์แวร์และคำอธิบายของบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอาจรวมถึงความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมายและชาวอเมริกันโดยชัดแจ้งปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อบกพร่องดังกล่าว AMERICAN EXPRESS ไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาในไซต์เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์หรือเป็นข้อมูลล่าสุด AMERICAN EXPRESS ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในการปรับปรุงเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ AMERICAN EXPRESS สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ง AMERICAN EXPRESS อาจทำให้การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปยังไซต์ได้ตลอดเวลา คุณตกลงว่า AMERICAN EXPRESS, บริษัท ในเครือและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องผู้บริหารพนักงานหรือตัวแทนจะไม่รับผิดต่อข้อตกลงทำผิดหรือความรับผิดอย่างเคร่งครัดหรืออื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงทางอ้อมพิเศษลำบากเป็นผลสืบไปหรือไม่ก็ตาม หรือความเสียหายโดยทางอ้อม (รวมถึงโดยไม่ จำกัด ถึงผลกำไรสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อบริการทดแทนหรือสูญเสียโอกาส) ที่เกิดจากหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือความล่าช้าหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง แม้ว่า AMERICAN EXPRESS จะตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการส่งผ่านไวรัสใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารโทรศัพท์หรือปัญหาการเชื่อมต่ออื่น ๆ (เช่นคุณไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต, ข้อผิดพลาดในการใช้งาน, ข้อขัดข้องหรือปัญหาการจ้างงานอื่นหรือความสูญเสียในการใช้งานใด ๆ AMERICAN EXPRESS ไม่สามารถและไม่รับประกันความต่อเนื่องไม่ขัดข้องหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างปลอดภัย ข้อจำกัดความรับผิดในการให้บริการที่จัดเตรียมผ่านเว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่า AMERICAN EXPRESS เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการให้บริการเดินทาง การเรียกร้องใด ๆ และการเรียกร้องทั้งหมดเกี่ยวกับความล้มเหลวหรือการฝ่าฝืนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เสนอผ่านเว็บไซต์ถูก จำกัด ไว้เพื่อการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้บริการทุกรายและทั้งหมด AMERICAN EXPRESS ต่อไปนี้ไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามสัญญาทำผิดหรือละเมิดความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่น ๆ รวมถึงความรับผิดโดยไม่จำกัดความรับผิดใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์พิเศษความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยใด ๆ ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหารายอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์รวมถึงความรับผิดโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดข้อผิดพลาดการบาดเจ็บการสูญเสียอุบัติเหตุความล่าช้าหรือการฉ้อฉลซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือโดยนัยของผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาดังกล่าว ชาวอเมริกันเห็นได้ชัดจากความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ความลับของการสื่อสารกับผู้ใช้ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Internet Express ของ American Express อเมริกันเอ็กซ์เพรสจะรักษาความลับของการสื่อสารของผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งมีข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลและจะถูกส่งโดยตรงไปยัง American Express ตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยง American Express ไม่อนุญาตการแคชการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังเว็บไซต์และกรอบเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ อเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการเชื่อมโยงหรือเฟรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ การโพสต์สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับกระดานข้อความหรือห้องสนทนาในไซต์ อเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการตรวจสอบข้อความข้อมูลหรือเนื้อหา (โพสต์) ที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์โดยผู้ใช้และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าว แม้ว่า American Express อาจตรวจสอบการโพสต์บนไซต์และอาจปฏิเสธที่จะยอมรับและอาจลบโพสต์ใด ๆ ที่ประกอบด้วย: ดุลพินิจของ American Express แต่เพียงผู้เดียวและไม่ติดขัดใด ๆ ที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายคุกคามคุกคามล่วงละเมิดหมิ่นประมาท เนื้อหาที่หยาบคายลามกอนาจารหยาบคายเชื้อชาติเชื้อชาติหรือที่น่ารังเกียจอย่างอื่นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น , รัฐ, กฎหมายระดับชาติหรือระหว่างประเทศ การโฆษณาหรือการชักชวนใด ๆ ข้อความที่โพสต์โดยผู้ใช้แอบอ้างบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นข้อความที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขประกันสังคมหมายเลขบัญชีที่อยู่หรือการอ้างอิงของนายจ้าง ข้อความโดยพนักงานที่ไม่เป็นโฆษกของ American Express ที่อ้างสิทธิ์ในการพูดในนามของ American Express ข้อความที่มีการดาวน์โหลดข้อมูลลิขสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อความจำนวนมากวางไว้ภายในโฟลเดอร์แต่ละรายการโดยผู้ใช้คนเดิมที่ระบุจุดเดิมซ้ำ ตัวอักษรโซ่ทุกชนิด การส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับ Sites ซึ่งอาจมีการส่งผ่านข้อมูลบัญชี CardmemberCustomer ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ผู้ใช้ยินยอมและยอมรับว่าโดยการให้ American Express พร้อมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้ยินยอมให้มีการส่งข้อมูลผู้ใช้ส่วนตัวหรือผู้ใช้ที่เป็นกรรมสิทธิ์เหนือพรมแดนระหว่างประเทศตามที่จำเป็นในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจมาตรฐานอเมริกันเอ็กซ์เพรสและ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงกฎและข้อบังคับอเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎและข้อบังคับเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและผู้ใช้งานจะถือว่าได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎและข้อบังคับเหล่านี้ตามที่ปรากฏในไซต์เมื่อ ผู้ใช้เข้าถึงไซต์ การละเมิดกฎและระเบียบข้อบังคับอเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดตามกฎหมายและในส่วนของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดกฎและข้อบังคับเหล่านี้รวมถึงสิทธิในการปิดกั้นการเข้าถึงจากที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ระบุไปยังเว็บไซต์ การเข้าถึงและการป้องกันด้วยรหัสผ่านและพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์จะ จำกัด เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตที่พยายามเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ของเว็บไซต์อาจถูกดำเนินคดี การใช้คุณสมบัติของไฟล์คุกกี้ American Express ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในรูปแบบของคุกกี้หรือไฟล์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนไซต์เพื่อสะท้อนถึงความชอบของผู้ใช้ แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตอเมริกันเอ็กซ์เพรสให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของอเมริกันเอ็กซ์เพรสตลอดจนวิธีการปิดการใช้งานคุกกี้และผู้ใช้จะถูกผูกมัด Digital Millennium Copyright Act ประกาศต่อ American Express เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา American Express ได้ลงทะเบียนตัวแทนกับสำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาตามข้อกำหนดของ Digital Millennium Copyright Act (the Act) และใช้ประโยชน์จากความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติ อเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น คำบอกกล่าวไปยัง American Express เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาในไซต์ควรถูกส่งไปยังสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปของอเมริกันเอ็กซ์เพรส Attn. ที่ปรึกษากฎหมายเทคโนโลยีที่ www.group.counselaexp JurisdictionGoverning law ผู้ใช้เว็บไซต์ American Express United Kingdom ยื่นต่อศาลอังกฤษและเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศแอฟริกาใต้ หลักความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของ American Express 1. คอลเลกชัน: เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม 2. การบอกกล่าวและการดำเนินการ: กรณีที่ไม่ปรากฏชัดในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการหรือลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเราเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลและ บริษัท ในกลุ่มใดของอเมริกันเอ็กซ์เพรสมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น การประมวลผล เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นธรรมและเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราบอกคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตโดยคุณหรือตามที่กฎหมายบังคับใช้ นอกจากนี้คุณอาจคัดค้านการดำเนินการบางประเภทตามกฎหมายที่บังคับใช้โดยชัดแจ้ง 3. การเลือก: เราให้ลูกค้าเลือกที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือนำออกจากรายการที่ใช้เพื่อการตลาดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจาก American Express และบริการที่ทำร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา แน่นอนว่าธุรกิจแต่ละแห่งของเราจะส่งข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากธุรกิจนั้นต่อไป 4. คุณภาพข้อมูล: เราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการปฏิบัติที่ดีของพนักงานเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็นยกเว้นที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 5. การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ: เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับและ จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ที่ต้องการเป็นพิเศษในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตนยกเว้นที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ เราอ้างถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงการทำลายการใช้การแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำเป็นต้องใช้มาตรการด้านความปลอดภัยข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรมจากบุคคลที่สามเหล่านี้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเราเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา 6. การเปิดเผยข้อมูล: เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเท่านั้นเมื่อจำเป็นต้องให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณหรือเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะความสัมพันธ์ของเรากับคุณซึ่งเราได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตโดยคุณ ด้วยความพยายามของเราในการลดการทุจริตหรือกิจกรรมทางอาญาหรือตามที่กฎหมายอนุญาต 7. การเปิดกว้างและการเข้าถึงข้อมูล: หากคุณถามเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิและการเยียวยาที่คุณมีตามหลักการเหล่านี้ คุณอาจถามเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บหรือประมวลผลเกี่ยวกับคุณโดย บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงตามที่กฎหมายอนุญาตในแอฟริกาใต้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล หากข้อมูลใดไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์คุณอาจขอให้มีการแก้ไขข้อมูล 8. การโอนเงินระหว่างประเทศ: หากสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศที่คุณไม่ต้องการหรือลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราเราจะแจ้งให้คุณทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปนอกแอฟริกาใต้และให้แน่ใจว่าการโอนดังกล่าวดำเนินการเพียงอย่างเดียว ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องโดยไม่คำนึงถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโอนไปที่ใด 9. ความรับผิดชอบ: บริษัท ในกลุ่มอเมริกันเอ็กซ์เพรสและพนักงานทุกคนสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามหลักการเหล่านี้เท่านั้น เราดำเนินการฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ พนักงานที่ฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้อาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัยจนถึงการไล่ออก พนักงานควรได้รับรายงานการฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้และอาจดำเนินการดังกล่าวกับผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจของพวกเขาไปยังแผนกกฎหมายเพื่อการป้องกันข้อมูลของ Nedbank ที่สำนักงานฝ่ายข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือสำนักงานการให้ความช่วยเหลือด้านการร้องเรียน . รายละเอียดการติดต่ออยู่ในเว็บไซต์ของเรา nedbank.co.za 10. ความรับผิดชอบ: คุณสามารถบังคับใช้หลักการเหล่านี้ในแอฟริกาใต้กับ บริษัท ใด ๆ ในกลุ่มอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาของบุคคลที่สามต่อหลักการเหล่านี้ หากคุณมีข้อร้องเรียนว่าเราละเมิดหลักการเหล่านี้และพยายามอย่างสุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนผ่านขั้นตอนการบริการลูกค้าหรือขั้นตอนการร้องเรียนจากพนักงาน แต่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ หลักการเหล่านี้กับเรา หากคุณร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณและหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลพบว่าเราละเมิดหลักการเหล่านี้เราจะปฏิบัติตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล แต่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะท้าทายหรืออุทธรณ์การค้นพบดังกล่าว หลักการเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่คุณมีตามกฎหมายที่บังคับใช้ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเรา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2538-2514 บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรสสวัสดิการการได้รับสิทธิประโยชน์หากคุณได้ลงทะเบียนรับรางวัล American Express Membership Rewardstrade Program คุณจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนนสำหรับทุกๆ R5 ที่คุณเรียกเก็บจากบัตร (ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายของธนาคาร) คะแนนสามารถแลกรับรางวัลมากมายจาก weber kettle braais ไปจนถึงสถานที่พักผ่อนสุดสัปดาห์และจุดสะสมไมล์ของสายการบิน คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Membership Rewardstrade เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสมัครบัตรเครดิตแพลทินัมอเมริกันเอ็กซ์เพรสโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้: คุณอายุเกิน 18 ปีคุณมีฐานะทางการเงินที่ดีคุณอาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้และคุณมีรายได้ประจำปีอยู่ที่ R300,000 หรือมากกว่า. สำเนาลิขสิทธิ์ 1995-2014 บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส
Forex- TV- 3820e - harici - ทีวี   kutusu
40   pips -a- วัน อัตราแลกเปลี่ยน