หุ้น ตัวเลือก หยุด การซื้อขาย

หุ้น ตัวเลือก หยุด การซื้อขาย

รูปถ่าย - Drucken - อัตราแลกเปลี่ยน
พนักงาน สต็อก ตัวเลือก   Spin-off
Ai- อัตราแลกเปลี่ยน


คริสตศักราช หุ้น ตัวเลือก อีฟ ออนไลน์ ดี -trading- รายการ Forex- ซื้อขาย -at- Schwab Forex- บทความ เขียน คำนวณ -10- วัน ชี้แจง เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย ปัจจุบัน หุ้น ตัวเลือก -trading- ความคิด วิเคราะห์

ราคาสัญญาลอยตัว Brent Last Day Futures สัญญามีราคาเท่ากับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ของ ICE ที่เผยแพร่ในวันถัดจากวันซื้อขายสุดท้ายของเดือนสัญญา การสิ้นสุดการซื้อขายสำหรับสัญญาที่ถึงและรวมถึงสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2560 การซื้อขายจะสิ้นสุดในวันสิ้นสุดสัญญาการซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์น้ำมันดิบของสหราชอาณาจักรในเดือนส่งมอบเช่นในวันทำการก่อนวันที่ 15 ก่อนวันแรก ของเดือนที่จัดส่งถ้าวันที่ 15 ดังกล่าวเป็นวันที่ธนาคารในกรุงลอนดอน ถ้าวันที่ 15 เป็นวันที่ไม่ได้ฝากเงินในลอนดอน (รวมวันเสาร์) การซื้อขายจะสิ้นสุดในวันทำการก่อนวันทำการแรกก่อนวันที่ 15 มีผลบังคับใช้กับสัญญาในเดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2556 วันทำการสุดท้ายจะเป็นวันทำการสุดท้ายของสหราชอาณาจักรในเดือนที่สองก่อนเดือนทำสัญญายกเว้นวันทำการก่อนวันปีใหม่ซึ่งการซื้อขายจะสิ้นสุดในวันทำการที่สองของสหราชอาณาจักรก่อนวันขึ้นปีใหม่ วัน. การค้าที่เครื่องหมายหรือการซื้อขายตามกฎการระงับการซื้อขายการชำระบัญชีที่การชำระบัญชีสามารถใช้ได้สำหรับเดือนที่จุดที่ 2 และ 3 และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎ 524.A. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ TAS ทั้งหมดจะหยุดทุกวันเวลา 14.30 น. ตามเวลา ET ผลิตภัณฑ์ TAS ปิดราคาฐาน 0 เพื่อสร้างความแตกต่าง (บวกหรือลบ 40 ticks ที่ 0.0025 เท่ากับ 10 bz ticks ที่ 0.01) เทียบกับการชำระบัญชีในผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 ต่อ 1 การค้าทำที่ราคาฐาน 0 ซึ่งสอดคล้องกับการค้า TAS แบบดั้งเดิมซึ่งจะหักล้างตามราคายุติการชำระราคาขั้นสุดท้ายของวัน การซื้อขายหลักทรัพย์ของ TAM มีความคล้ายคลึงกับการซื้อขายที่ Settlement (TAS) ที่มีอยู่ซึ่งคู่สัญญาจะได้รับอนุญาตให้ซื้อขายที่ส่วนต่างซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก การซื้อขาย TAM จะใช้ราคาเครื่องหมายขณะที่ TAS ซื้อขายใช้ราคาที่กำหนดโดย Exchange สำหรับเดือนสัญญาที่บังคับใช้ เช่นเดียวกับการซื้อขาย TAS คู่สัญญาจะสามารถสั่งซื้อ TAM ได้ในราคา TAM หรือมีความแตกต่างระหว่าง 1 ถึง 10 tick ซึ่งสูงหรือต่ำกว่าราคา TAM การซื้อขายที่เครื่องหมายสามารถใช้ได้สำหรับเดือนจุดในวันซื้อขายสุดท้าย Brent Crude Oil Futures Futures (BZ), เดือนที่ 2 และ 3 และเดือนที่ใกล้เคียงเดือนที่สองเดือนที่สองและรอบเดือนที่ใกล้เคียง ไม่มีกิจกรรมในช่วง: 4:30 น. เวลาลอนดอน 5:50 น. เวลาตะวันออกวันจันทร์วันพฤหัสบดีเวลา 4.30 น. เวลาลอนดอนวันศุกร์ 5:20 น. เวลาฝั่งตะวันออกวันอาทิตย์ความต้องการในการซื้อขายหลักทรัพย์: รู้กฎเราได้จัดทำคำแนะนำสำหรับนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการในการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันและเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อย เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศของเราต่อสมาชิกและ Federal Register เพื่อแจ้งให้ทราบ สรุปข้อกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ระยะยาว (Day-Trading Margin Requirement) กฎเกณฑ์นี้ใช้คำว่า "วันซื้อขายวัน" ซึ่งรวมถึงลูกค้ารายย่อยที่ซื้อขายในวันนั้น (ซื้อหรือขายสั้น ๆ แล้วซื้อหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน) 4 ครั้งหรือมากกว่าใน 5 วันทำการ หากธุรกิจการค้ารายวันมีจำนวนมากกว่า 6% ของกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดของลูกค้าในระยะเวลาห้าวันเดียวกัน ภายใต้กฎดังกล่าวผู้ประกอบธุรกิจรายวันแบบมีเงื่อนไขจะต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 25,000 รายในวันที่ลูกค้าทำการค้า ส่วนต่ำสุดที่ต้องการต้องอยู่ในบัญชีก่อนกิจกรรมการซื้อขายประจำวัน หากบัญชีต่ำกว่าข้อกำหนด 25,000 รายผู้ค้ารายวันในรูปแบบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมรายวันจนกว่าบัญชีจะได้รับการกู้คืนไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ 25,000 ราย กฎอนุญาตให้ผู้ค้ารายวันรูปแบบสามารถซื้อขายได้สูงสุดถึงสี่เท่าของส่วนเกินการบำรุงรักษาในบัญชีเนื่องจากการปิดกิจการเมื่อวันก่อน หากผู้ประกอบการค้ารายวันแบบมีวันหยุดเกินขีด จำกัด การซื้อขายในวันทำการ บริษัท จะออก Margin Margin Trading Day สำหรับผู้ค้ารายวันรูปแบบ ผู้ประกอบการวันแบบจำลองจะได้รับเงินฝากระยะเวลาห้าวันทำการสูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการเพื่อให้ได้อัตรานี้ จนกว่าจะมีการทำธุรกรรมแบบมีหลักประกันบัญชีซื้อขายวันจะถูก จำกัด ให้เป็นอำนาจในการซื้อวันซื้อขายเพียง 2 เท่าของกำไรจากการบำรุงรักษาส่วนเกินตามจำนวนลูกค้าที่ซื้อขายกันทุกวัน หากการเรียกรับมาร์จินไม่มีผลบังคับใช้ภายในวันทำการที่ 5 บัญชีจะถูก จำกัด การซื้อขายโดยใช้เงินสดเป็นเวลา 90 วันหรือจนกว่าจะมีการโทร นอกจากนี้กฎระเบียบกำหนดให้กองทุนใด ๆ ที่ใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการซื้อขายตราสารทุนขั้นต่ำรายวันหรือเพื่อให้เกิดการเรียกมาร์จินระหว่างการซื้อขายแบบวันต่อวันจะยังคงอยู่ในรูปแบบการซื้อขายวันของผู้ค้าสินค้าภายในสองวันทำการนับจากวันปิดทำการในวันใด ๆ จำเป็น. กฎห้ามมิให้มีการใช้การค้ำประกันข้ามเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อขายประจำวัน คำถามที่พบบ่อยวัตถุประสงค์หลักของกฎการซื้อขายหลักทรัพย์แบบวันซื้อขายวันแรกคือการกำหนดให้ผู้ฝากเงินบางส่วนต้องฝากและรักษาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการและระดับเหล่านี้เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน มีการกำหนดว่ากฎการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการก่อนหน้านั้นไม่ได้ระบุถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันอย่างเพียงพอและได้สนับสนุนการปฏิบัติต่างๆเช่นการใช้การค้ำประกันที่ไม่ต้องการให้ลูกค้าแสดงความสามารถทางการเงินที่แท้จริงในการมีส่วนร่วม ในการซื้อขายวัน ความต้องการส่วนใหญ่ของมาร์จินคำนวณโดยอิงจากอันดับของหลักทรัพย์ที่ลูกค้าวางไว้ ณ สิ้นวันทำการ ลูกค้าที่มีการซื้อขายเพียงวันเดียวไม่มีสถานะการรักษาความปลอดภัยในตอนท้ายของวันที่คำนวณกำไรจะทำให้เกิดการเรียกมาร์จิน อย่างไรก็ตามลูกค้ารายเดียวกันสร้างความเสี่ยงทางการเงินตลอดทั้งวัน กฎการซื้อขายระยะเวลาการซื้อขายวันนี้จะจัดการกับความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดความต้องการมาร์จินสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่คำนวณจากวันที่เปิดฐานะการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุด (ดอลลาร์) ระหว่างวันแทนที่จะเป็นตำแหน่งที่เปิดในตอนท้ายของวัน . นักลงทุนได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกติกาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของ NASD และได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) แล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความคิดเห็นของสหพันธ์ฯ (NASDs) ใน Federal Register ก.ล.ต. เผยแพร่เผยแพร่ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎที่คล้ายคลึงกันซึ่งได้รับการเสนอโดยตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) SEC ได้รับจดหมายความคิดเห็นมากกว่า 250 ฉบับเพื่อตอบสนองต่อการประกาศเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้ ทั้ง NASD และ NYSE ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อตอบจดหมายเหล่านี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2544 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติกฎเกณฑ์ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งวันของ NASD และ NYSE ตามที่ระบุไว้ข้างต้นกฎของ NASD เริ่มใช้งานได้ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544 คำนิยามการซื้อขายวันคืออะไรการซื้อขายวันหมายถึงการซื้อการขายหรือการขายสั้น ๆ แล้วซื้อการรักษาความปลอดภัยเดียวกันในวันเดียวกัน เพียงแค่ซื้อการรักษาความปลอดภัยโดยไม่ต้องขายสินค้าในภายหลังในวันเดียวกันจะไม่ถือว่าเป็นการค้าขายวัน กฎมีผลกับการขายในระยะสั้นเช่นเดียวกับกฎอัตรากำไรปัจจุบันการขายสั้นทั้งหมดต้องทำในบัญชีส่วนต่างของมาร์เก็ต หากคุณขายสั้นและซื้อเพื่อให้ครอบคลุมในวันเดียวกันก็ถือเป็นวันค้า กฎใช้กับตัวเลือกการซื้อขายรายวันใช่หรือไม่ กฎการซื้อขายระยะเวลาซื้อขายวันใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันใด ๆ รวมถึงตัวเลือกต่างๆ คุณจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ค้ารายวันแบบรูปแบบถ้าคุณทำการซื้อขายสี่ครั้งหรือมากกว่าใน 5 วันทำการและกิจกรรมการซื้อขายประจำวันของคุณมีมูลค่าสูงกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดของคุณในช่วงเวลาห้าวันเดียวกัน บริษัท นายหน้าของคุณอาจกำหนดให้คุณเป็นผู้ประกอบการรายวันรูปแบบถ้ารู้หรือมีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลที่จะเชื่อได้ว่าคุณเป็นผู้ประกอบการค้ารายวันรูปแบบ ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท จัดหาการฝึกอบรมการซื้อขายประจำวันให้กับคุณก่อนที่จะเปิดบัญชีคุณอาจกำหนดให้คุณเป็นผู้ประกอบการค้ารายวันรูปแบบ ฉันจะยังคงได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ค้ารายวันรูปแบบถ้าฉันมีส่วนร่วมในธุรกิจการค้า 4 วันหรือมากกว่าในหนึ่งสัปดาห์แล้วละเว้นจากวันทำการซื้อขายในสัปดาห์หน้าโดยทั่วไปเมื่อบัญชีของคุณถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นผู้ค้ารายวันแบบรายวัน บริษัท จะดำเนินการต่อไป ถือว่าคุณเป็นพ่อค้ารายวันรูปแบบแม้ว่าคุณจะไม่ค้าวันเป็นระยะเวลาห้าวัน เนื่องจาก บริษัท จะมีความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าคุณเป็นผู้ค้ารายวันรูปแบบจากกิจกรรมการซื้อขายก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามเราเข้าใจดีว่าคุณอาจเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ คุณควรติดต่อ บริษัท ของคุณหากคุณตัดสินใจที่จะลดหรือระงับกิจกรรมการซื้อขายประจำวันของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้ารหัสบัญชีของคุณอย่างเหมาะสม ความต้องการตราสารทุนขั้นต่ำในแต่ละวันความต้องการตราสารทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ประกอบการรายวันแบบมีเงื่อนไขความต้องการเงินทุนขั้นต่ำในทุกๆวันที่คุณค้าขายคือ 25,000 ต้องวางเงินมัดจำไว้ 25,000 บาทในบัญชีก่อนกิจกรรมการทำธุรกรรมประจำวันและต้องได้รับการดูแลอยู่ตลอดเวลา เพราะเหตุใดความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ค้ารายวันแบบมีค่าสูงกว่าความต้องการเงินทุนขั้นต่ำในปัจจุบัน 2,000 ข้อกำหนดขั้นต่ำของตราสารทุน 2,000 ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2517 ก่อนที่เทคโนโลยีจะมีอยู่เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อขายวันแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้นความต้องการเงินทุนขั้นต่ำ 2,000 รายการจึงไม่ได้ถูกนำไปใช้กับกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ แต่อย่างใดจึงได้มีการจัดทำข้อกำหนดขั้นต่ำที่ 2,000 สำหรับนักลงทุนที่ถือครองและถือครองหลักทรัพย์หลักประกันไว้ในบัญชี และยังคงเป็น) ภายใต้ข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษากฎระเบียบ 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับตราสารทุนที่มีระยะเวลายาวนาน หลักประกันนี้สามารถขายออกได้หากหลักทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมากและอยู่ภายใต้การเรียกเงินกำไร พ่อค้ารายวันทั่วไป แต่จะราบ ณ สิ้นวัน (กล่าวคือเขาไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ยาวและสั้น) ดังนั้นจึงไม่มีหลักประกันสำหรับ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะขายออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของหลักทรัพย์และหลักประกันต้องได้รับโดยวิธีการอื่น ดังนั้นความต้องการเงินทุนขั้นต่ำที่สูงขึ้นสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันดังกล่าวช่วยให้ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีเบาะเพื่อรับมือกับข้อบกพร่องใด ๆ ในบัญชีที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในเวลา ข้อกำหนดด้านความต้องการ 25,000 ข้อการจัดเตรียมเครดิตสำหรับบัญชีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันแรกเกี่ยวข้องกับสองฝ่ายคือ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจการค้าและลูกค้า บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นผู้ให้กู้และลูกค้าเป็นผู้กู้ ในการพิจารณาว่าความต้องการเงินทุนขั้นต่ำ 2,000 รายการมีความเพียงพอสำหรับความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้หรือไม่เราได้รับข้อมูลจาก บริษัท นายหน้าหลายแห่งเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ขยายวงเงิน บริษัท ส่วนใหญ่รู้สึกว่าเพื่อที่จะรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นภายในวันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวันที่พวกเขาต้องการเบาะ 25,000 ในแต่ละบัญชีในการซื้อขายวันที่เกิดขึ้น ในความเป็นจริง บริษัท มีอิสระในการกำหนดความต้องการเงินทุนที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ระบุไว้ในกฎและหลายคนได้กำหนดข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการก่อนวันที่มีการปรับกฎการซื้อขายหลักทรัพย์รายวันไว้แล้ว 25,000 รายการ ความต้องการเงินทุนขั้นต่ำ 25,000 บาทต้องเป็นเงินสด 100 เปอร์เซ็นต์หรืออาจเป็นการรวมกันของเงินสดและหลักทรัพย์คุณสามารถตอบสนองความต้องการทุนขั้นต่ำ 25,000 บาทโดยการรวมกันของเงินสดและหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ์ ฉันสามารถข้ามการค้ำประกันบัญชีของฉันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการขั้นต่ำได้หรือไม่คุณไม่สามารถใช้การรับประกันค้ำประกันเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอัตราการซื้อขายรายวันได้ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละวันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตราสารทุนโดยใช้ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่ในบัญชีเท่านั้น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีของฉันต่ำกว่าความต้องการของตราสารทุนขั้นต่ำหากบัญชีของคุณต่ำกว่าข้อกำหนด 25,000 รายคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายรายวันจนกว่าคุณจะฝากเงินหรือหลักทรัพย์ในบัญชีเพื่อคืนบัญชีให้อยู่ในระดับทุนขั้นต่ำสุด 25,000 หุ้น . ฉันแบนเสมอในตอนท้ายของวัน เหตุใดฉันจึงต้องทำบัญชีของฉันด้วยเหตุใดฉันจึงไม่สามารถค้าหุ้นได้ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะส่งเช็คให้ฉันเพื่อตรวจสอบผลกำไรของฉันหรือถ้าฉันเสียเงินฉันจะตรวจสอบการขาดทุนของฉัน เงินกู้ 100 เปอร์เซ็นต์ให้คุณซื้อตราสารทุน ก็บอกว่าคุณควรจะสามารถที่จะซื้อขายได้ แต่เพียงผู้เดียวใน บริษัท เงินโดยไม่ต้องใส่เงินใด ๆ ของคุณเอง กิจกรรมประเภทนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเนื่องจากจะทำให้ บริษัท ของคุณ (และอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา) มีความเสี่ยงอย่างมาก ทำไมไม่สามารถออกจากธนาคารได้ถึง 25,000 บาทเงินต้องอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นที่ที่การซื้อขายและความเสี่ยงเกิดขึ้น กองทุนเหล่านี้จะต้องสนับสนุนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายประจำวัน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทราบว่า Securities Investor Protection Corporation (SIPC) อาจปกป้องบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละบัญชีได้สูงสุด 500,000 บัญชีโดยข้อ จำกัด ของการเรียกร้องเงินสดเป็นจำนวน 250,000 บาท กำลังซื้ออะไรอำนาจในการซื้อขายวันของฉันเป็นไปตามกฎคุณสามารถทำยอดขายส่วนเกินได้ถึงสี่เท่าเมื่อใกล้ถึงวันทำการก่อนหน้า เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่า บริษัท ของคุณอาจกำหนดความต้องการเงินทุนขั้นต่ำที่สูงขึ้นและอาจ จำกัด การซื้อขายของคุณให้น้อยกว่าสี่เท่าของวันที่ส่วนเกินของการค้ำประกันผู้ค้า คุณควรติดต่อ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าจะกำหนดข้อกำหนดด้านเงินที่เข้มงวดมากขึ้นหรือไม่ การเรียกเก็บเงิน Margin Call ถ้าฉันใช้เงินในการซื้อวันซื้อขายเกินกว่าวันถ้าคุณมีข้อ จำกัด ด้านข้อ จำกัด ด้านการซื้อวันซื้อขายเกินจำนวนวันซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณจะออก Margin Margin ให้คุณ คุณจะมีเงินฝากสูงสุดไม่เกินห้าวันทำการเพื่อให้ตรงกับวันนี้ จนกว่าจะมีการทำธุรกรรมแบบมีหลักประกันบัญชีซื้อขายวันของคุณจะถูก จำกัด ให้เป็นอำนาจในการซื้อวันซื้อขายเพียงสองเท่าของส่วนเกินจากการบำรุงรักษาส่วนเกินตามความมุ่งมั่นในการซื้อขายรวมรายวันของคุณ หากการเรียกรับมาร์จินไม่มีผลบังคับใช้ภายในวันทำการที่ 5 บัญชีจะถูก จำกัด การซื้อขายโดยใช้เงินสดเป็นเวลา 90 วันหรือจนกว่าจะมีการโทร การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับบัญชีเงินสดหรือไม่การค้าขายในบัญชีเงินสดโดยทั่วไป การค้าวันอาจเกิดขึ้นได้ในบัญชีเงินสดเฉพาะในขอบเขตที่ธุรกิจการค้าไม่ได้ละเมิดข้อห้ามของกฎระเบียบของ Federal Reserve Boards โดยไม่มีการจ่ายเงินค่ารักษาความปลอดภัยก่อนที่คุณจะขายหลักประกันในบัญชีเงินสดละเมิดกฎหมายฟรี - ห้าม หากคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายนายหน้าของคุณต้องวางบัญชี 90 วันไว้ กฎนี้ใช้เฉพาะเมื่อฉันใช้ Leverage No กฎจะใช้กับการค้าทั้งวันไม่ว่าคุณจะใช้ Leverage (Margin) หรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่นสัญญาหลายตัวเลือกกำหนดว่าคุณจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน ดังนั้นไม่มีการใช้ประโยชน์ในการซื้อตัวเลือก อย่างไรก็ตามหากคุณมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมหลายรายการในระหว่างวันที่คุณยังคงมีความเสี่ยงภายในวัน คุณอาจไม่สามารถรับรู้ผลกำไรจากการทำธุรกรรมที่คุณคาดหวังและอาจทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากเนื่องจากรูปแบบของตัวเลือกการซื้อขายรายวัน อีกครั้งกฎการซื้อขายระยะเวลาซื้อขายวันถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดให้เงินทุนต้องอยู่ในบัญชีที่มีการซื้อขายและมีความเสี่ยง ฉันสามารถถอนเงินที่ฉันใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตราสารทุนขั้นต่ำหรือการทำ Margin Margin ในวันซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันทีหลังจากที่ฝากเงินไว้แล้วไม่มีเงินใด ๆ ที่ใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตราสารทุนขั้นต่ำรายวัน บัญชีของคุณเป็นเวลาสองวันทำการหลังจากปิดธุรกิจในวันที่มีการฝากเงินใด ๆ ข้อควรพิจารณาการปลดปล่อยทุนจะทำให้เงินสดของคุณลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ หากการปล่อยหุ้นถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มการออมเงินอาจมีผลต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสังคมของคุณ การชำระหนี้ก่อนกำหนดจะเกิดขึ้นจากนั้นผู้ให้กู้จะเรียกเก็บเงินจำนวนมาก ควรซื้อสินค้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเปิดตัวการปล่อยหุ้นเนื่องจากต้นทุนการติดตั้งอาจมีราคาแพงมาก การปล่อยตราสารทุนอาจ จำกัด ตัวเลือกของคุณในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต ทำไมการถือครองหุ้นปล่อยให้เจ้าของบ้านของคุณ 100 คนปลดล็อกเงินก้อนฟรีจากสถานที่ให้บริการของคุณแผนแบบพกพาเพื่อให้คุณสามารถย้ายที่อยู่อาศัยได้ชำระเงินจำนองหรือหนี้สินที่เหลืออยู่ความยืดหยุ่นในการกู้ยืมเงินในระยะต่างๆให้ผู้ที่ต้องการการปรับปรุงบ้านปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุการใช้งาน จากการเพิ่มขึ้นในอนาคตมูลค่าทรัพย์สินการรับประกันรายได้สำหรับชีวิตเปรียบเทียบข้อเสนอจาก และแบรนด์ในสหราชอาณาจักรที่ดีที่สุดคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะรักษาความปลอดภัยหนี้อื่น ๆ กับบ้านของคุณ บ้านของคุณอาจได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หากคุณไม่ติดตามการชำระหนี้เกี่ยวกับการจำนองหรือตราสารหนี้ของคุณที่มีอยู่ Equity Release Schemes จะช่วยลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของคุณและอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในการได้รับประโยชน์ของรัฐ การระงับตราสารทุนอาจเกี่ยวข้องกับ Lifetime Mortgage หรือ Home Reversion Scheme ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ผ่านการรับรองและมีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่จะตัดสินใจออกผลิตภัณฑ์เพื่อปลดปล่อยหุ้น topequityrelease.co.uk ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำใด ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อคำแนะนำทางการเงินใด ๆ ที่ได้มาจากหรือได้รับผ่านทางบุคคลที่สาม เนื้อหาของเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำทางการเงินตามระเบียบข้อบังคับทางการเงิน โปรดศึกษาคำแนะนำที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่จะพิจารณาผลิตภัณฑ์การปล่อยทุนประเภทใดก็ได้ ลิขสิทธิ์ 2011-2017 topequityrelease.co.uk สำเนา สงวนลิขสิทธิ์. TopEquityRelease.co.uk และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pioneer Web Ltd. TopEquityRelease.co.uk เป็นรูปแบบการซื้อขายของ Pioneer Web Ltd ซึ่งจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ลงทะเบียนเลขที่ 07716468 ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 24 Brewsters Road, Nottingham , NG3 3BP TopEquityRelease.co.uk เป็น UKs หนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านการให้บริการข้อมูลอิสระที่เป็นอิสระซึ่งให้ราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด เราจะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับแผนการปล่อยหุ้นที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรโดยเปรียบเทียบข้อเสนอจากตลาดทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเกษียณอายุของคุณได้ ในตลาดปัจจุบันที่มีผู้ให้บริการทางการเงินจำนวนมากดังนั้นจึงอาจเป็นงานเต็มเวลาเพียงแค่การค้นคว้าทางเลือกของคุณ เราสามารถหาแนวทางการอนุมัติหุ้นที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณได้ง่าย ทำไมต้องเลือก TopEquityRelease.co.uk เหตุผลหลัก 10 ประการบริการของเรามีอิสระที่จะใช้งานได้ 100 ข้อและคุณไม่มีข้อผูกมัด ทั้งหมดของตลาดสหราชอาณาจักรเพื่อเปรียบเทียบในรูปแบบเดียว ฟรีคำศัพท์เฉพาะเรื่องและไม่มีข้อผูกมัด บริการง่ายรวดเร็วไม่ยุ่งยาก บริการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง เราให้คำแนะนำในการแข่งขันมากที่สุด ปลดล็อกเงินสดฟรี เป็นเจ้าของบ้านของคุณเอง 100 คน ข้อเสนอที่ไม่เหมือนใครและพิเศษ TopEquityRelease.co.uk สร้างรายได้อย่างไรเพื่อให้บริการฟรีแก่เรา 100 รายการเราเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษาที่เราส่งคำาถามของคุณไป ค่านี้อาจเป็นได้ทั้งแบบคงที่หรือแบบตัวแปร แต่จะเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวคุณกับที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้น ทั้งคุณและที่ปรึกษาทางการเงินจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากฝ่ายอื่นของเรา เราให้บริการฟรีแก่คุณโดยสมบูรณ์และคุณไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น คุณเพียงแค่ต้องการให้เรามีความต้องการของคุณและมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและดูแลรักษาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลปี 2541 หมายเลขทะเบียน ZA036634 ข้อกำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ TopEquityRelease.co.uk อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เมื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้และคุณควรหยุดการเข้าถึงและใช้งานได้ทันที เมื่อใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้จะยุติลงทันที เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการแก้ไขหน้านี้ ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับแก้ไขจะมีผลตั้งแต่วันที่โพสต์บนเว็บไซต์ TopEquityRelease.co.uk เนื่องจากข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวคุณควรตรวจสอบเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ TopEquityRelease.co.uk การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ TopEquityRelease.co.uk เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับ Equity Release TopEquityRelease.co.uk ให้บริการรายงานการเสนอราคาฟรีของ Equity Release เป็นกรรมสิทธิ์ของ Pioneer Web Ltd. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สามารถทำได้ในบางโอกาสและเมื่อมีการเผยแพร่แล้วการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลทันทีเรามีบริการออนไลน์ที่เป็นอิสระซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถค้นคว้าและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Equity Release ได้จาก third. ในขณะที่ใช้เว็บไซต์นี้ บริการเปรียบเทียบของเราเป็นบริการฟรีสำหรับคุณ เราไม่ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเปรียบเทียบ เราจะแนะนำคุณกับบุคคลอื่นที่ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เราได้รับเงินจากการเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นสำหรับการเปิดตัว ข้อมูลทางการเงินใด ๆ ที่ให้ความสำคัญในเว็บไซต์หรือเข้าถึงผ่านทางลิงค์จากเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำทางการเงินจาก Pioneer Web Ltd หรือ TopEquityRelease.co.uk Pioneer Web Ltd ไม่ได้รับอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและไม่ควรถือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดทราบว่าไม่มีอะไรในเว็บไซต์นี้หรือจะถือว่าเป็นการลงทุนทางการเงินการลงทุนหรือคำแนะนำอื่น ๆ หรือคำแนะนำหรือรับรองโดยเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นไม่ควรใช้โดยคุณและมีไว้เพื่อให้คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด คุณควรตรวจสอบความเหมาะสมความเพียงพอและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสนใจและเป็นการตัดสินใจของคุณอย่างเดียวว่าจะได้รับหรือละเว้นการรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมความเพียงพอหรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้เราขอแนะนำให้คุณขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระก่อนที่คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าไม่มีอะไรในเว็บไซต์นี้หรือจะถือว่าเป็นการเสนอโดยเราหรือบุคคลที่สามที่จะขายสินค้าหรือบริการใด ๆ ให้แก่ท่านเพื่อทำสัญญาใด ๆ กับท่านในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ การส่งรายละเอียดของคุณทำให้คุณมีข้อเสนอในการขอรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจยอมรับหรือปฏิเสธ สัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการจะได้รับการยอมรับเมื่อข้อเสนอพิเศษของคุณได้รับการยอมรับแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะให้การเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง แต่เราไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม, แก้ไข, ลบ, แก้ไข, ลบหรือแก้ไขข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว 3. การใช้งานที่ได้รับอนุญาตคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณเท่านั้นที่ไม่ใช่เพื่อการค้าซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยตรงจากบุคคลธรรมดาหรือโดยทางธุรกิจเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยตรง บุคคลหรือธุรกิจและในนามของตนเอง การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้นอกเหนือจากเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลและไม่เกี่ยวกับการค้าประเวณีเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้: ในลักษณะที่ผิดกฎหมายหลอกลวงหรือการค้าใด ๆ ทำร้ายข่มขู่หมิ่นประมาทข่มขู่หรือล่วงละเมิดบุคคลอื่นหรือในลักษณะที่เป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือเป็นการล่วงประเวณีการล่วงประเวณีการแสดงความเกลียดชังไม่สุภาพไม่เหมาะสมรังเกียจไม่ยอมรับคัดค้านหรือเสียหายตามที่กำหนดโดย เรา. เพื่อสร้างตรวจสอบยืนยันอัปเดตแก้ไขหรือแก้ไขฐานข้อมูลระเบียนหรือไดเรกทอรีของคุณเองหรือบุคคลอื่น เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ในลักษณะที่รบกวนการทำงานขัดขวางหรือกำหนดภาระหนักที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมส่วนในการสื่อสารและระบบทางเทคนิคของเราตามที่เรากำหนด การใช้ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ประมวลผลโปรแกรมหุ่นยนต์โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บแมงมุมการทำเหมืองข้อมูลการสืบค้นข้อมูลหรือการขูดซอฟต์แวร์ขั้นตอนโปรแกรมหรือระบบอื่น ๆ คุณสามารถดำเนินการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ได้หากคุณดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ตามที่เรากำหนด คุณต้องไม่ใช้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้เพื่อแนะนำหรือบ่งบอกถึงรูปแบบการเข้าร่วมการอนุมัติหรือรับรองโดยเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้คุณนำลิงก์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์นี้ทันทีเมื่อใดก็ได้และเราอาจถอนการอนุญาตการเชื่อมโยงใด ๆ ได้ตลอดเวลา 4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์ในข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นของเราหรือผู้ให้อนุญาตของเรา คุณสามารถพิมพ์คัดลอกดาวน์โหลดหรือจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวของคุณเองโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้: ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและอาจไม่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เผยแพร่ตีพิมพ์แจกจ่ายใช้ใหม่หรือทำซ้ำโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ประมวลผลโปรแกรมหรือระบบหุ่นยนต์โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บแมงมุมการทำเหมืองข้อมูลการสืบค้นข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ขูดหน้าจอกระบวนการหรือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ไม่สามารถขายหรือโอนไปยังบุคคลที่สามได้ สำเนาต้องเก็บรักษาลิขสิทธิ์หรือคำบอกกล่าวทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารต้นฉบับ ภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และไม่สามารถทำซ้ำหรือจัดสรรได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ห้ามพิมพ์โลโก้หรือดาวน์โหลดโลโก้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่เป็นส่วนหนึ่ง คุณต้องไม่ดัดแปลงกระดาษหรือสำเนาข้อมูลดิจิตอลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลดิจิทัล อาจไม่สามารถคัดลอกนำมาใช้ใช้ทำซ้ำตีพิมพ์จัดรูปแบบใหม่หรือแสดงบนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน ต้องยอมรับสถานะของเราและผู้อนุญาตของเราในฐานะผู้เขียนข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงลิขสิทธิ์สิทธิในการออกแบบสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์โลโก้ชื่อธุรกิจชื่อการค้าเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตสิทธิทางศีลธรรมสิทธิในฐานข้อมูลข้อมูลซอร์สโค้ดซอฟต์แวร์ (รวมถึงข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้) เป็นของเราหรือเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ (ในทุกกรณีที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนและรวมถึงสิทธิ์ในการสมัครลงทะเบียน) ผู้อนุญาตและสิทธิ์ทั้งหมดของเราได้รับการสงวนไว้ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในที่อื่นในข้อตกลงการใช้งานนี้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของเราหรือผู้อนุญาตของเราทั้งในและที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (รวมทั้งข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้) อาจถูกใช้, คัดลอก, แก้ไข, เผยแพร่คัดลอกใช้นำส่งแสดงขายตัดตอนมาทำซ้ำจัดทำจำหน่ายทำซ้ำจัดรูปแบบใหม่หรือจัดจำหน่ายโดยคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า สิทธิใน TopEquityRelease.co.uk ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Pioneer Web Ltd. คุณจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในมุมมองใด ๆ ความเห็นความเห็นการให้คะแนนความคิดเห็นเนื้อหาหรือเนื้อหาที่คุณส่งแสดงแจกจ่ายอัพโหลดโพสต์แชร์เผยแพร่หรืออื่น ๆ เผยแพร่บนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ (เนื้อหาผู้ใช้) คุณยินยอมให้เรามอบอำนาจตลอดกาลไม่สามารถเพิกถอนโอนทั่วโลกค่าภาคหลวงฟรีและไม่ จำกัด เพื่อใช้แก้ไขเก็บแบ่งปันแชร์บันทึกแจกจ่ายเผยแพร่ตีพิมพ์คัดลอกทำซ้ำใช้นำออกใช้เผยแพร่และเผยแพร่ เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวในลักษณะใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ส่วนที่ 5, 6 และ 7 มีความสำคัญและคุณควรอ่านอย่างระมัดระวังเนื่องจากไม่รวมหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อคุณและระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของคุณ ข้อจำกัดความรับผิดของเราไม่มีอะไรในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่รวมหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับความตายหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราหรือการฉ้อฉลหรือการหลอกลวงโดยฉ้อโกง แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทราบได้หลังจากที่เราทราบแล้วเราจะไม่ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบยืนยันหรือให้การรับรอง จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหรือจัดให้โดยบุคคลที่สามซึ่งแสดงหรือมีจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ . ข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์หรือล้าสมัย คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความคิดเห็นคำแนะนำบทวิจารณ์คะแนนหรือความเห็นใด ๆ บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ทำขึ้นโดยบุคคลที่สาม (รวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้ถ้ามี) ไม่ได้เป็นตัวแทนความเห็นข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำของเรา และไม่ได้รับการตรวจสอบตรวจสอบทบทวนตรวจสอบหรือรับรองโดยเรา เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากมุมมองความคิดเห็นคำแนะนำการให้คะแนนการให้คะแนนหรือความคิดเห็นรวมทั้งความถูกต้องความเป็นจริงหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ เราไม่รับประกันหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ปราศจากไวรัสสปายแวร์ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายโทรจันเวิร์มระเบิดลอจิกหรือ สิ่งอื่นใดที่อาจมีผลต่อการปนเปื้อนเป็นอันตรายหรือทำลายต่อเทคโนโลยีใด ๆ คุณต้องมั่นใจว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เหมาะสม เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นในเรื่องนี้ในกรณีที่เกิดจากบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรารวมถึงการส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาเนื้อหาและข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ การสกัดกั้นหรือถอดรหัสลับโดยผู้อื่น เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ (รวมถึงการสูญเสียเงินออมที่คุณคาดหวังไว้การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือธุรกิจหรือการสูญเสียรายได้หรือกำไร) หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ซึ่ง บริษัท ฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากการไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 6. การยกเว้นความรับผิดของเราในส่วนที่เกี่ยวกับคำแนะนำความช่วยเหลือเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามคุณสามารถสมัครผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์นี้ได้ ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ไม่ได้มีให้โดยเรา แต่จะได้รับการจัดหาแทนโดยบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุม เป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองว่าคุณต้องการได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ก่อนที่จะทำเช่นนั้น เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้รับหลังจากใช้เว็บไซต์นี้หรือการกระทำการละเว้นข้อผิดพลาดหรือความผิดนัดของบุคคลที่สามที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ . โปรดทราบว่าข้อมูลและคำอธิบายของผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์นี้อาจไม่ใช่คำอธิบายที่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะและข้อกำหนดในการให้บริการของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านคุณลักษณะและข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนที่จะยื่นขอ หากคุณสมัครและได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ คุณจะทำสัญญากับบุคคลที่สามที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวให้กับคุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตัวเอง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่จะทำสัญญาเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับสัญญาใด ๆ ที่คุณทำกับบุคคลที่สามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ หรือการกระทำการละเว้นข้อผิดพลาด หรือค่าเริ่มต้นของบุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น เรามีลิงก์จากเว็บไซต์นี้และจากอีเมลที่ส่งถึงคุณในฐานะส่วนหนึ่งของบริการของเราไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์เหล่านี้เป็นของบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยที่เราไม่มีอำนาจควบคุม คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้โดยเด็ดขาดภายใต้การพิจารณาของคุณ แต่เพียงผู้เดียว คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้และเพื่อตัดสินใจใด ๆ ที่จะได้รับหรือละเว้นการรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น ลิงก์ใด ๆ ที่มีต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีไว้เพื่อความสะดวกและความสะดวกของคุณเท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท หรือเว็บไซต์หรือข้อมูลความเห็นหรือมุมมองที่ได้รับหรือคำแนะนำจากบุคคลที่สามดังกล่าว (ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ) เราไม่รับรอง, แนะนำหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือกระทำการใด ๆ การละเว้นข้อผิดพลาดหรือความผิดนัดของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของตน การใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับเว็บไซต์นั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแตกต่างจากข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นั้น เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับข้อกำหนดในการให้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการกระทำการละเว้นข้อผิดพลาดหรือการผิดนัดของบุคคลที่สามใน การเชื่อมต่อกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว มุมมองใด ๆ ความคิดเห็นคำแนะนำหรือความช่วยเหลือที่ได้รับหรือมอบให้กับคุณโดยบุคคลที่สามหลังจากที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นตัวแทนความเห็นคำติชมคำแนะนำหรือความช่วยเหลือของเราและไม่ได้รับการตรวจสอบตรวจสอบทบทวนตรวจสอบหรือรับรองโดยเรา . เราไม่รับรองให้คำแนะนำหรือรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามที่ให้มุมมองใด ๆ คำแนะนำความคิดเห็นหรือความช่วยเหลือ คุณทำหน้าที่หรืองดเว้นจากการกระทำใด ๆ ในมุมมองของบุคคลที่สามความเห็นคำแนะนำหรือความช่วยเหลือโดยคุณมีความเสี่ยงและดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและคุณต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินการหรืองดเว้นกระทำการดังกล่าวความคิดเห็นคำแนะนำหรือความช่วยเหลือดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากมุมมองความเห็นคำแนะนำหรือความช่วยเหลือดังกล่าวรวมถึงความถูกต้องความเป็นจริงหรือความสมบูรณ์หรือการกระทำการละเว้นข้อผิดพลาดหรือความผิดนัดของบุคคลที่สาม ปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองความคิดเห็นคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ โปรดทราบว่าแม้ว่าเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลาย แต่อาจมีผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาดซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้และอาจเหมาะสมหรือเหมาะสมกับคุณมากกว่าที่แสดงไว้ เว็บไซต์นี้ 7. ความรับผิดชอบของคุณคุณต้องใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสม (รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เหมาะสม) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณให้ไว้ (รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้) ปราศจากไวรัสสปายแวร์ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายโทรจัน, เวิร์ม, ระเบิดลอจิกและสิ่งอื่นใดที่อาจมีผลกระทบที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเทคโนโลยีอื่นใด คุณอาจเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างชื่อผู้ใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลการระบุตัวบุคคลอื่น ๆ ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและข้อมูลการระบุตัวบุคคลอื่น ๆ จะต้องเป็นความลับโดยคุณและจะต้องไม่ถูกเปิดเผยหรือแบ่งปันกับใคร ในกรณีที่คุณเปิดเผยหรือเปิดเผยชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและข้อมูลการระบุตัวตนอื่น ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในเว็บไซต์นี้โดยใช้ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและข้อมูลการระบุตัวตนอื่น ๆ คุณต้องตรวจสอบและตรวจสอบว่าข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ถูกต้องครบถ้วนถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นหากข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือหากคุณไม่เปิดเผย ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนที่คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สามคุณต้องตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดที่บุคคลที่สามถือครองไว้เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วนถูกต้องและไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เป็นความรับผิดชอบของคุณในการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่บุคคลที่สามถือครองไว้ก่อนที่คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ หากไม่ทำเช่นนั้นอาจเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามเป็นโมฆะ เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นหากข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่บุคคลที่สามจัดเก็บไว้เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหากคุณมี ไม่สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบต่อความเสียหายความสูญเสียการเรียกร้องความต้องการความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณบนเว็บไซต์นี้รวมทั้งค่าธรรมอันเหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น เป้าหมายของเราคือตลอดเวลาที่จะให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่คุณ หากคุณไม่พอใจกับบริการของเราด้วยเหตุผลใดก็ตามโปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราโดยเขียนจดหมายถึงเราทางอีเมลของเราไปที่ customercaretopequityrelease.co.uk เราจะมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนภายใน 48 ชั่วโมง ถ้าเราไม่สามารถทำได้เราจะแจ้งให้คุณทราบ หลังจากที่เราได้มีโอกาสสำรวจความกังวลของคุณแล้วเราจะให้การตอบกลับขั้นสุดท้ายแก่คุณ คุณอาจมีสิทธิ์ในการส่งเรื่องไปยัง Financial Ombudsman Service ที่ South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR โทรศัพท์: 0845 080 1800 อีเมล: เว็บไซต์ทางการเงินของสถาบันการเงิน enquiriesfinancial-ombudsman.org.uk-ombudsman.org.uk เราจะแจ้งให้คุณทราบหากสิทธิ์ในการอ้างอิงนี้มีผลกับคุณ หากคุณไม่พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณได้รับจากบุคคลที่สามหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่สามคุณควรแจ้งเรื่องร้องเรียนของคุณโดยตรงไปยังบุคคลที่สาม หากต้องการรายละเอียดการติดต่อโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราซึ่งยินดีให้ความช่วยเหลือ Pioneer Web Ltd ได้จดทะเบียนกับนายทะเบียนการคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักรและพยายามที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบทั้งหมดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลปีพ. ศ. 2541 เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและเราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับวิธีที่เราดำเนินการและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเข้าถึงบัญชีของคุณหากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายศาลใด ๆ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการทางการเงินสำนักงานการค้าที่เป็นธรรมหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 10. เขตอำนาจศาลในการใช้: ไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงได้จากภายในสหราชอาณาจักรเท่านั้น 11. สิ่งที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ: เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณและนำเสนอข้อเสนอและโปรโมชันที่ปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูลประชากรและโปรไฟล์การซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบและสร้างส่วนกำหนดค่าส่วนบุคคลและข้อมูลประชากรที่เราอาจใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาของการสื่อสารของเราให้กับคุณ ในการรวบรวมโปรไฟล์การใช้งานของลูกค้าเราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ topequityrelease.co.uk ของคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงพื้นที่ที่คุณอาจสนใจ 12. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2541 คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ กอดคุณ เรามีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 10 สำหรับการตอบรับคำขอของคุณ โปรดเขียนจดหมายถึงเราในกรณีแรกที่ระบุคำขอของคุณที่ Pioneer Web Limited, 24 Brewsters Road, Nottingham, NG3 3BP 13. กฎหมายที่ใช้บังคับข้อตกลงการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ คุณและเราแต่ละคนมีอำนาจในเขตอำนาจศาลของอังกฤษและเวลส์โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้รวมทั้งการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ (รวมถึงการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ) 14. ข้อตกลงยุติข้อตกลงหากข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ถูกละเมิด Pioneer Web Ltd หรือ TopEquityRelease.co.uk มีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงและลบยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้ทันที คำแถลงข้อตกลงการชดใช้ค่าเสียหายและการยกเว้นทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะสิ้นสุดลงในข้อตกลงระหว่างเราไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม Pioneer Web Ltd หรือ TopEquityRelease.co.uk ไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้หากผลลัพธ์จากเหตุการณ์ไม่ได้รับการควบคุมซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการหยุดทำงานของ Internettelecoms ไฟไหม้น้ำท่วมสงคราม นโยบายความเป็นส่วนตัวเราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง ในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณสิ่งที่เราทำกับมันวิธีที่เรารักษาความปลอดภัยและสถานการณ์ที่เราให้บริการแก่บุคคลที่สาม หากคุณมีคำถามข้อคิดเห็นหรือคำร้องขอใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราผ่านทางอีเมลที่ customercaretopequityrelease.co.uk การใช้ไซต์นี้ทำให้คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่คุณให้กับเราในแบบที่กำหนดไว้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Information about you will not be collected unless you choose to give it to Pioneer Web Ltd. If you do not want Pioneer Web Ltd or TopEquityRelease.co.uk to collectprocess personal or financial information, please do not submit it. If you believe any personal or financial information to be incorrect, contact Pioneer Web Ltd or TopEquityRelease.co.uk and the information shall be immediately corrected or removed from the database should you request it. Information that we collect from you: To take advantage of our services, you might be required to provide us with certain information about yourself. This may include doing things such as registering your contact details or completing certain forms on our website. You may also be asked to provide us with information about yourself if you wish to contact us for any reason. We also collect details of your visit to our website and your use of it. Sensitive personal data: The nature of our business is such that we may also on occasion ask you to provide sensitive personal data as defined in the Data Protection Act 1998. By proceeding with obtaining a quote, we will take that as your explicit consent to such information being processed by ourselves and the relevant third party service providers. We may also collect information about your computer, including where available your IP address, operating system and browser type using a cookie file which is stored in the hard drive of your computer. Cookies help us to improve our website and deliver a better and more personalised service to you. They enable us to: Personalise your experience on our website, speed up your searches and help us select services or materials for inclusion on the website which may be of interest to you. Monitor general traffic patterns and usage of our website to help us to improve our website design and layout. Most browsers accept cookies automatically, but usually you can alter the settings of your browser to prevent automatic acceptance. If you choose not to receive cookies, you may not be able to use certain features of our website. The information that is collected by us via cookies is completely anonymous. How will we use your data We (or third parties acting on our behalf) may use your personal information in the following ways: to provide you with the information, products or services that you request from us andor. to allow you to participate in interactive features of our service when you choose to do so andor. to contact you by letter, telephone or e-mail to inform you about other products and services which may be of interest to you andor notify you of our news, changes to the website, special events or other services we think may interest you. We will also disclose your personal information to third parties who provide the products services that you have enquired about via our website. We also may need to disclose your personal information where it is necessary to comply with any applicable laws or to protect ourselves or our users (including exchanging information with other companies for the purposes of fraud protection), or in the event that we sell our business, in which case we may disclose your personal data to the prospective buyer of our business. How do we store your personal information and keep it secure As required by the Data Protection Act 1998, we follow strict security procedures in the storage and disclosure of personal information which you have provided via this website, to prevent unauthorised access. We shall take all reasonable steps to ensure your personal details remain secure. The personal information that we collect from you may also be transferred to and stored outside of the European Economic Area. If you do not agree to the privacy policy then you should not enter any of your personal information on our website. If at any time after you have provided personal information to us and you want to object to your personal data being used by us, you need to let us know by either contacting our customer services team at our address given above or by sending an email to us at unsubscribetopequityrelease.co.uk We will endeavour to process your request as soon as possible, but in some cases it may take us up to 28 days to process your request. You may request a copy of the information we hold about you. We will be happy to provide you with such information upon request and the payment of 10 in order to cover our administrative expenses in relation to your request. Our privacy policy applies solely to information collected by us through our website. Please note that we are not responsible for what any third party content provider or other third party offering goods and services via websites or linked to or framed around our website may do with any personal information that you may provide them. Accordingly, please ensure that you also read their data protection and privacy terms and conditions very carefully before providing them with your personal information. Any failure on our part to enforce any right will not constitute a waiver of such rights. These terms and conditions replace any previous terms and conditions regarding the use of our website. These terms and conditions are subject to English law and the exclusive jurisdiction of the English courts. If you have any questions about these terms and conditions or have a general query about the services that we provide, please get in touch. Cookie Policy Helping our customers is our ultimate aim and protecting customers information is our highest priority. This means that any cookies used on our sites will not contain personally identifiable information about you. However, we use cookies on our websites to facilitate your visits with more effective manner. What are cookies A cookie is a small amount of data, which often includes a unique identifier that is sent to your computer, tablet or mobile phone (referred to here as a device) browser from a websites computer and is stored on your devices hard drive. Each website can send its own cookie to your browser if your browsers preferences allow it, but (to protect your privacy) your browser only permits a website to access the cookies it has already sent to you, not the cookies sent to you by other websites. Many websites do this whenever a user visits their website in order to track online traffic flows. To find out more about cookies in general, please visit allaboutcookies.org . Cookies cannot carry viruses, and cannot install malware on the host computer and will not harm your computer. We do, however, use encrypted information to help improve your experience of our website. Enabling cookies from our site is safe. Cookies are like yellow sticky notes. We use them to help us remember your last map location, so that you can carry on where you left off in your next visit. This saves you having to pan and zoom unnecessarily as you can return to the exact same spot. Cookies used on our sites could be classified into three categories: These are used to maintain something called session state. These cookies are created when a visitor first lands on the site and destroyed when the visitor leaves the site.Session cookies are required for the website to function but are not used in any way to identify you personally. Permanent cookies (persistent cookies) When you visit our website, we will assign a permanent cookie on the hard drive of your computer. You can view these by looking in the cookies directory of your browser installation. These cookies generally have a life time and are automatically destroyed on reaching their expiry time. The aim is to enhance your experience whilst on the website and make sure you dont miss out on great offers. Cookies do not contain any personal Information for example, your name, address, email address, or telephone number, but simply a unique identification number that identifies your computer to us. Third party cookies Certain cookies are either set by third parties on the Website or these are set by us using the third parties cookie code. We use Google analytics to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited. More information about Google analytics and how to restrict or block their cookies can be accessed by following this link google.co.ukintlenanalyticsprivacyoverview.html Although you cannot block session cookies as they are required for our website to function correctly you can configure your Internet browser so that it can reject both permanent and third party cookies. How you do this will depend upon the Internet browser you use. Please follow this link aboutcookies.orgDefault.aspxpage1 to get detailed instructions on disabling cookies based on your browser version. Complaint Handling Procedure Registering a complaint with us: What happens next Our aim is to provide you with an excellent service. If you are unhappy with our service for any reason, please contact our Customer Services Team by writing to us to our email to customercaretopequityrelease.co.uk. You may also wish to use our contact us form to submit your complaint. What we would need to locate your details in our database Your full name. Your address with post code. We may require further details a phone number could be really useful. Please mention your preferred time to be contacted by us in case required. We normally request you to give us 3 working days. but we aim to respond much quickly. First we try to locate your details in our database to ensure that you really used our website. Once we locate your details (in case you have used our service), we identify the broker who was in touch with you regarding your query in the past. After we have had an opportunity to investigate your concerns, we will issue you with a final response. Depending on the nature of your complain and if you remain dissatisfied with our response, you may have the right to refer your case to the Financial Ombudsman Service at South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR telephone: 08000 234 567 email: enquiriesfinancial-ombudsman.org.uk website financial-ombudsman.org.uk .We will inform you if this right of referral applies to you. If you are unhappy with any product you have obtained from a third party or have any complain regarding any third party, you should address your complain directly to that third party. If you require their contact details, please contact our Customer Services Team (customercaretopequityrelease.co.uk) who will be happy to assist. How It Works Why do I need to fill up all the required details Once you fill up the details, our partner brokers will have an opportunity to understand your circumstances. Knowing your back ground will help the broker evaluate your situation prior to calling you. It helps the equityrelease broker to find you a suitable offer with options you may want to choose from. Making an enquiry about equityrelease with us: What happens next Once you fill up the product enquiry form with all the required details, you get an instant notification email confirming your query submission on our webpage. The email is sent to your provided email Id. The email account we use to send you notification email should reflect our trading style domain or the main company identity. Your details gets passed on to a single FCA authorized broker who will get in touch with you either via phone call or via email or via text message to help you with your query. We do NOT pass your details to multiple brokers until you request us to do so exclusively. We work with a handful of selective brokers who work with multiple brandsproviders to provide you with the best suitable solution under your circumstances. If you are happy with the solution our broker may provide, you may wish to go ahead with that. Please note, we take no responsibility for any contract you may wish to have with a broker once you choose to go ahead with the productsolution the broker offers. Please ensure that you go through the terms and conditions of the equityrelease arrangement carefully. The contract should reflect the equityrelease providers details, equityrelease brokers credentials, equityrelease repayment details, brokers commission (if any) and other aspects of the arrangement. Please beware that topequityrelease.co.uk or Pioneer web limited (PWL) takes no responsibility for the arrangement you may wish to have with the broker or the equityrelease provider. The contract you may wish to go ahead with should not reflect topequityrelease.co.uk or PWLs credentials anywhere. topequityrelease.co.uk or PWL acts as an introducer ONLY and receives a small fee from the broker for introduction of a customer. We absolutely dont charge for using our site. Its free to use. For more information on using our website, please visit topequityrelease.co.ukterms-and-conditions. We thoroughly check the back ground of our brokers. In case you want to verify whether or not, you have used our website and to whom we have passed on your details, you may wish to drop an enquiry using our contact us form. We normally request you to give us 7 working days, but we tend to respond back as soon as possible.
BofA   ครั้ง - ใช้ ตัวเลือก การค้า ดี
Forex- ทดสอบ -2- ดาวน์โหลด