200 วัน เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย - SBI หุ้น

200 วัน เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย - SBI หุ้น

วัน -trading- VS- ไบนารี ตัวเลือก
ร้องเรียน ต่อต้าน ออนไลน์ -trading- สถาบันการศึกษา
ชี้แจง เคลื่อนไหว เฉลี่ย -book


ไหล -forex- รีวิว Binary ตัวเลือก -a- ดี ความคิด Forex- 99 ประสบความสำเร็จใน อัตรา พลัดถิ่น เคลื่อนไหว - เฉลี่ย ตัวบ่งชี้ - MT4 Forex -trading- สวีเดน Forex- automatische - handelssysteme

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายละเอียดของค่าเฉลี่ยเลขคณิตประจำวันของกองทุนเปิดเอ็มเอไอเอสเอฟไอโกลด์มาร์เก็ตติ้ง (SETFGOLD) การเคลื่อนไหวของราคาต่อ EMA ในช่วงเวลาต่างๆระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ 3 EMA Crossover เมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 3 วันที่ผ่านมา 5 EMA Crossover เมื่อวันที่ 27-Feb-17 1 วันที่ผ่านมา 10 EMA Crossover เมื่อวันที่ 22-Feb-17 3 วันที่ผ่านมา 13 EMA Crossover เมื่อวันที่ 22-Feb-17 3 วันที่ผ่านมา 15 EMA Crossover เมื่อวันที่ 22-Feb-17 3 วันที่ผ่านมา 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ก.พ. -17 17 วันก่อน 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 100 EMA Crossover เมื่อวันที่ 22-Feb-17 3 วันที่ผ่านมา 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ก.พ. -17 3 วันที่ผ่านมา 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อ 22 ก.พ. -17 5 วันก่อน ระยะเวลาสองสัปดาห์ 3 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. -17 17 วันก่อน 3 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 6 วันที่ผ่านมา 5 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. -17 17 วันก่อน 5 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 6 วันที่ผ่านมา 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. -17 3 วันก่อน 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 5 วันก่อน 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 16 ก.พ. - 17 9 วันที่ผ่านมา 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. -17 17 วันก่อน 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 16 ก.พ. -17 9 วันก่อน 15 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. - 17 เมื่อ 3 วันก่อน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ก.พ. -17 17 วันก่อน 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. -17 17 วันก่อน 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23-Feb-17 3 วันที่ผ่านมา 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 21-Feb-17 5 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 21-Feb-17 5 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 27-Feb-17 3 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22-Feb-17 5 วันที่ผ่านมา 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ก.พ. -17 3 วันที่ผ่านมา 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อ 22 ก.พ. -17 5 วันก่อน ระยะเวลาหนึ่งเดือน 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 27-Feb-17 3 วันที่ผ่านมา 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 5 วันก่อน 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 16 ก.พ. - 17 9 วันที่ผ่านมา 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 13 ก.พ. -17 12 วันก่อน 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 06 ก.พ. -17 17 วันก่อน พุ่งแรง 10 EMA Crossover เมื่อวันที่ 01-Feb-17 20 วันที่ผ่านมา 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. -17 17 วันก่อน 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 16 ก.พ. -17 9 วันก่อน 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 13 ก.พ. -17 12 วันก่อน เปิดเสรี 13 EMA Crossover เมื่อวันที่ 01-Feb-17 20 วันที่ผ่านมา 15 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. - 17 เมื่อ 3 วันก่อน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 15 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 10 ก.พ. -17 12 วันก่อน เพิ่มขึ้น 15 EMA Crossover เมื่อวันที่ 31 ม.ค. -17 20 วันที่ผ่านมา 20 EMA Crossover เมื่อวันที่ 30 ม.ค. -17 20 วันที่ผ่านมา 34 วัน EMA Crossover วันที่ 30 ม.ค. -17 20 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 21-Feb-17 5 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 15-Feb-17 9 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 10 ก.พ. -17 12 วันก่อน 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 02-Feb-17 18 วันที่ผ่านมา หุ้นแบงค์ 50 EMA ครอสโอเวอร์วันที่ 31 ม.ค. -17 20 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 27-Feb-17 3 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22-Feb-17 5 วันที่ผ่านมา พุ่งแรง 100 EMA Crossover ในวันที่ 16 ก.พ. -17 9 วันที่ผ่านมา 200 วันครอสโอเวอร์เมื่อวันที่ 06 ก.พ. -17 15 วันที่ผ่านมา ระยะเวลาสามเดือน 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. - 17 3 วันที่ผ่านมา 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 5 วันก่อน 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 16 ก.พ. - 17 9 วันที่ผ่านมา 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 13 ก.พ. -17 12 วันก่อน 10 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 06 ก.พ. -17 17 วันก่อน พุ่งแรง 10 EMA Crossover เมื่อวันที่ 01-Feb-17 20 วันที่ผ่านมา 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. -17 17 วันก่อน 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 16 ก.พ. -17 9 วันก่อน 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 13 ก.พ. -17 12 วันก่อน เปิดเสรี 13 EMA Crossover เมื่อวันที่ 01-Feb-17 20 วันที่ผ่านมา 15 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. - 17 เมื่อ 3 วันก่อน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 15 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 10 ก.พ. -17 12 วันก่อน เพิ่มขึ้น 15 EMA Crossover เมื่อวันที่ 31 ม.ค. -17 20 วันที่ผ่านมา 20 EMA Crossover เมื่อวันที่ 30 ม.ค. -17 20 วันที่ผ่านมา 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. -17 6 วันที่ผ่านมา 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 10 ก.พ. -17 12 วันก่อน 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 30 ม.ค. -17 22 วันก่อน ทะลุ 34 วัน EMA Crossover วันที่ 09 ม.ค. -17 37 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. -17 6 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 10 ก.พ. -17 12 วันก่อน หุ้นแบงค์ 50 EMA ครอสโอเวอร์วันที่ 31 ม.ค. -17 20 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 27-Feb-17 3 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22-Feb-17 5 วันที่ผ่านมา การพุ่งขึ้นของเสบียง 100 EMA ในช่วง 16 - หกเดือน 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 27 ก.พ. -17 17 วันก่อน 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 16 ก.พ. -17 9 วันก่อน 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 13 ก.พ. -17 12 วันก่อน 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 01-Feb-17 22 วันที่ผ่านมา 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 18-Jan-17 28 วันที่ผ่านมา 13 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 13-Jan-17 31 วันที่ผ่านมา ปิดพอร์ต 13 EMA Crossover เมื่อวันที่ 04 ม.ค. -17 41 วันที่ผ่านมา 15 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 27 ก.พ. - 17 เมื่อ 3 วันก่อน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 31 ม.ค. -17 22 วันก่อน 15 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ม.ค. -17 25 วันที่ผ่านมา 15 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 19-Jan-17 27 วันที่ผ่านมา 15 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. -17 31 วันที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 15 EMA Crossover เมื่อวันที่ 04 ม.ค. -17 41 วันที่ผ่านมา 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 10 ก.พ. -17 12 วันก่อน 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 30 ม.ค. -17 22 วันก่อน 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ม.ค. -17 25 วันที่ผ่านมา 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 19-Jan-17 27 วันที่ผ่านมา 20 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. -17 31 วันที่ผ่านมา เปิด EMA Crossover 20 EMS เมื่อวันที่ 04 ม.ค. -17 41 วันที่ผ่านมา 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. -17 6 วันที่ผ่านมา 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 10 ก.พ. -17 12 วันก่อน 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 30 ม.ค. -17 22 วันก่อน 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ม.ค. -17 25 วันที่ผ่านมา ระยะเวลาหนึ่งปี 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 10 ก.พ. -17 12 วันที่ผ่านมา 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 30 ม.ค. -17 22 วันก่อน 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ม.ค. -17 25 วันที่ผ่านมา 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 18 ม.ค. -17 28 วันที่ผ่านมา 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. -17 31 วันที่ผ่านมา ทะลุ 34 วัน EMA Crossover วันที่ 09 ม.ค. -17 37 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อ 31 มกราคม 25 17 วันก่อน การพุ่ง 50 EMA Crops เมื่อวันที่ 11 ม.ค. -17 36 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 27-Feb-17 3 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 22-Feb-17 5 วันที่ผ่านมา เพิ่มกำลังการผลิต 100 EMA Crossover ในวันที่ 16 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อ 22 ก.พ. -17 5 วันก่อน 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อ 13 ก.พ. -17 12 วันก่อน Bullish 200 วันครอสโอเวอร์เมื่อวันที่ 06 ก.พ. -17 19 วันที่ผ่านมาเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Moving Average และตีความสัญญาณ Average Moving Average คืออะไรราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ทำไมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้โดยเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงแนวโน้มของตลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้เราซื้อหรือขายสัญญาณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการพยากรณ์พื้นที่สนับสนุนและความต้านทาน การเคลื่อนไหวของราคาจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจแนวโน้มได้ดีขึ้น (Moving Average - Average Moving Average - Average Moving Average - Average Moving Average - Average Moving Average - Average Moving Average - Average Moving Average - Average Moving Average - Average Moving Average - Average Moving Average (CMA) หมายถึงอะไร? ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยรวมที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา ดังนั้นเราจึง จำกัด ขอบเขตของบทแนะนำนี้ไว้ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา การตีความสัญญาณการซื้อและขายโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวให้สัญญาณซื้อหรือขาย ผู้ค้าสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับการครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเส้นราคาปัจจุบันในแผนภูมิ นักลงทุนระยะยาวมองหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและผู้ค้าระยะสั้นมองหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น สัญญาณการซื้อเกิดขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสัญญาณการขายจะเกิดขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15 วัน 50 วัน 100 วันและ 200 วันค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการเลือกระยะเวลาการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยไม่มีระยะเวลาการเคลื่อนที่เฉลี่ยขลัง การใช้ระยะเวลาเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้จะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 70 วันจะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน แต่จะให้สัญญาณ buysell ในเวลาที่ต่างกันเล็กน้อย ที่สำคัญคือการติดหนึ่ง MA หรือการค้าของคุณจะได้รับ messed up หนึ่งในวิธีทั่วไปที่จะเลือก MA คือการแบ่งระยะเวลาของดอกเบี้ยโดย 2 (สอง) ตัวอย่างเช่นพ่อค้ามองการเคลื่อนไหวหุ้นเป็นเวลา 40 วันแล้วเขาจะเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่เหมาะสม หากคุณกำลังมองการเคลื่อนไหวหุ้นเป็นเวลา 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันมีความเหมาะสมและอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วหุ้นกลุ่มนี้ควรใช้เวลาในการเคลื่อนตัวเฉลี่ย 15, 50, 100 และ 200 วันตามที่นักลงทุนขนาดใหญ่ใช้และมีปฏิกิริยาต่อตลาดต่อไปนี้ การประชุมที่ TopStockResearch จะทำตามเพื่อแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ต่างกัน ก) เส้นสีแดงหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 วัน b) เส้นสีน้ำเงินหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน c) เส้นสีเขียวหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน d) เส้นสีเหลืองหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ตัวอย่างเช่นแสดงข้อเสนอราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน: SAIL ข้อเสียของการเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยแม้ว่าจะใช้งานง่ายและพล็อตในระบบของเรา แต่ทุกอย่างเช่น Moving Average มีข้อบกพร่องบางประการในการจัดการกับบางส่วนของข้อเสียของ Moving Averages คือ Moving ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าราคาปัจจุบันเนื่องจากเป็นข้อมูลจากอดีต ไม่ได้ผลในตลาดด้านข้าง เนื่องจากช้ามันคิดถึงจุดเปลี่ยนและแนวโน้ม เนื่องจากนักวิเคราะห์ที่มีข้อบกพร่องข้างต้นได้ออกแบบวิธีที่มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการกับราคาและค่าเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงได้หนึ่งในนั้นคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสด็จพระราชดำเนิน ค่าเฉลี่ยที่มากขึ้น: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) มีข้อดีบางประการของ EMA เช่นเดียวกับที่พิจารณาถึงความสำคัญในราคาหุ้นล่าสุดจากราคาหุ้นก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ของเราให้บริการการคัดกรองหุ้นฟรีโดยอิงจาก Moving Average (SMAEMA) การสนับสนุนความต้านทานการครอสโอเวอร์ สามารถดูได้จาก: การตรวจนับสต๊อกหุ้นโดยใช้ SMAEMA การสนับสนุนและการครอสส์ที่เกี่ยวข้องเทคนิคการวิเคราะห์สต๊อกสต๊อกเทคนิคการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยอย่างละเอียดของธนาคารแห่งประเทศอินเดีย (SBIN) ช่วงเวลาสัปดาห์หนึ่ง 3 EMA Crossover เมื่อวันที่ 23 ก.พ. -17 2 วันที่ผ่านมา 5 EMA Crossover เมื่อวันที่ 23-Feb-17 2 วันที่ผ่านมา 10 EMA Crossover เมื่อวันที่ 23-Feb-17 2 วันที่ผ่านมา 13 EMA Crossover เมื่อวันที่ 23-Feb-17 2 วันที่ผ่านมา Bearish 15 EMA Crossover เมื่อวันที่ 27-Feb-17 2 วันที่ผ่านมา 20 EMA Crossover เมื่อวันที่ 27-Feb-17 1 วันที่ผ่านมา ช่วงสัปดาห์ที่สอง EMA อาจให้ความต้านทาน 23 ก.พ. - 17 5 วันที่ผ่านมา 3 EMA อาจมีการต่อต้านเมื่อวันที่ 16 ก.พ. -17 8 วันที่ผ่านมา 5 EMA อาจให้ความต้านทานที่ 23 ก.พ. -17 5 วันก่อน 5 EMA อาจให้ความต้านทานในวันที่ 16 ก.พ. -17 8 วันที่ผ่านมา 10 EMA อาจให้ความต้านทานต่อ 23 ก.พ. - 17 4 วันก่อน อาจมีการประท้วงต่อต้าน EMA เมื่อวันที่ 20 ก.พ. -17 6 วันที่ผ่านมา อาจมีการประท้วงในวันที่ 16 ก.พ. -17 8 วันที่ผ่านมา 10 EMA 13 EMA Crossover เมื่อวันที่ 23-Feb-17 2 วันที่ผ่านมา Bearish 15 EMA Crossover เมื่อวันที่ 27-Feb-17 2 วันที่ผ่านมา 20 EMA Crossover เมื่อวันที่ 27-Feb-17 1 วันที่ผ่านมา ระยะเวลา 1 เดือน 10 EMA Crossover เมื่อวันที่ 13 ก.พ. -17 10 วันที่ผ่านมา 13 EMA Crossover เมื่อวันที่ 23-Feb-17 2 วันที่ผ่านมา Bearish 15 EMA Crossover เมื่อวันที่ 27-Feb-17 2 วันที่ผ่านมา Bearish 20 EMA Crossover เมื่อวันที่ 27-Feb-17 2 วันที่ผ่านมา ระยะเวลาสามเดือน 10 EMA Crossover เมื่อวันที่ 13 ก.พ. -17 10 วันที่ผ่านมา วันที่ 23 ก.พ. - 17 17 วันที่ผ่านมา EMA อาจให้ความต้านทาน 13 วัน วันที่ 17 ก.พ. -17 8 วันที่ผ่านมา EMA อาจให้ความต้านทาน 13 วัน Bearish 13 EMA Crossover เมื่อวันที่ 14-Feb-17 10 วันที่ผ่านมา Bearish 15 EMA Crossover เมื่อวันที่ 27-Feb-17 4 days ago. Bearish 20 EMA Crossover เมื่อวันที่ 27-Feb-17 2 วันที่ผ่านมา 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ม.ค. -17 26 วันที่ผ่านมา ทะยาน 34 วัน EMA Crossover วันที่ 16 ม.ค. -17 32 วันที่ผ่านมา 50 EMA Crossover เมื่อวันที่ 23 ม.ค. -17 24 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 20 มกราคม -17 26 วันที่ผ่านมา พุ่งแรง 100 EMA Crossover เมื่อวันที่ 11 ม.ค. -17 33 วันที่ผ่านมา ช่วง 6 เดือน 13 EMA อาจมีการต่อต้านเมื่อวันที่ 23 ก.พ. -17 5 วันที่ผ่านมา วันที่ 17 ก.พ. -17 8 วันที่ผ่านมา EMA อาจให้ความต้านทาน 13 วัน Bearish 13 EMA Crossover เมื่อวันที่ 14-Feb-17 10 วันที่ผ่านมา 15 EMA อาจให้ความต้านทานต่อ 27 ก.พ. -17 5 วันก่อน วันที่ 17 ก.พ. -17 17 วันที่ผ่านมา EMA อาจให้ความต้านทาน 15 วัน Bearish 15 EMA Crossover เมื่อวันที่ 15-Feb-17 10 วันที่ผ่านมา Bearish 20 EMA Crossover เมื่อวันที่ 27-Feb-17 5 days ago. 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ม.ค. -17 26 วันที่ผ่านมา ทะยาน 34 วัน EMA Crossover วันที่ 16 ม.ค. -17 32 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ม.ค. -17 26 วันที่ผ่านมา เปิดตัว Crossover 50 EMA แบบทรงพลังเมื่อวันที่ 16 ม.ค. -17 32 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 20 มกราคม -17 26 วันที่ผ่านมา เปิด EMA Crossover 100 EMA เมื่อวันที่ 11 ม.ค. -17 31 วันที่ผ่านมา 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อ 04-Jan-17 38 วันที่ผ่านมา 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 02-Jan-17 40 วันที่ผ่านมา ระยะเวลาหนึ่งปีระยะเวลา 34 วัน EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ม.ค. -17 26 วันที่ผ่านมา อยู่ในสถานะเป็นพันธมิตร 34 วัน EMA Crossover เมื่อวันที่ 16 ม.ค. -17 33 วันที่ผ่านมา 50 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 23 ม.ค. -17 26 วันที่ผ่านมา เปิดตัว Crossover 50 EMA แบบทรงพลังเมื่อวันที่ 16 ม.ค. -17 32 วันที่ผ่านมา 100 EMA อาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 20 มกราคม -17 26 วันที่ผ่านมา พุ่งแรง 100 EMA Crossover เมื่อวันที่ 11 ม.ค. -17 36 วันที่ผ่านมา 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 02-Jan-17 40 วันที่ผ่านมา 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 26-Dec-16 45 วันที่ผ่านมา 200 วันอาจให้การสนับสนุนเมื่อวันที่ 24 Jun 16 ที่ผ่านมา 169 วัน พุ่งแรง 200 วันการครอสโอเวอร์วันที่ 15 มิ.ย. -16 176 วันที่ผ่านมา ซื้อ sbin ใกล้ Rs.145-150 แล้วเก็บ sbin และขายได้สูงกว่า 300 Rs มันแค่เกม SBI ได้หักการสนับสนุนการแกว่งตัวของ 235 ตอนนี้แล้วหุ้นซื้อขายที่ 209 ฉันจะแนะนำนักลงทุนระยะยาวที่จะรอให้ 150-160 ระดับที่จะเข้าสู่ระบบในสคริปต์ แรกรู้กฎของเกมแล้วเล่นดีกว่าทุกคนอื่น AAKASH R KOTHHARI โพสต์โดย Prabhat โพสต์เมื่อ: 07-Jan-2016 Sbi future 40Jan41 ทั้งหมด tgt สำเร็จ กำไร 22.4 จุด 44800 โพสต์โดย Prabhat โพสเมื่อ: 07-Jan-2016 ขาย SBI Future40JAN41 231.40 sl 242 tgt 1st tgt 216 สวัสดีกำไร 30800 1lot และ sbi ใกล้ 2 tgt 209 กำไร 42000 เหนือวิ่ง โพสต์โดย Prabhat โพสต์เมื่อ: 22-Dec-2015 วันนี้ sbi future40JAN41 ต่ำ 228.60 hold. โพสต์โดย Prabhat โพสต์เมื่อ: 21-Dec-2015 ขาย SBI Future40JAN41 231.40 sl 242 tgt 1st 216, 2 209 ภายในระยะเวลา 20 วัน โพสต์โดยผู้มาเยือนโพสต์เมื่อ: 10-Dec-2015 sbi tgt 265-270 ระหว่าง 30 วันง่าย ๆ ตอนนี้ downtrend supp ที่ 252 ระดับสำคัญมาก แต่ MKT ลงไปแล้วมันจะขึ้น โพสต์โดย Guest โพสเมื่อ: 25-Jun-2015 SBI ปิดดีในวันนี้และเป็นสัญญาณที่ดี หากปิดวันนี้ในวันพรุ่งนี้ 267.75 น. และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 278 จุด ปิดตลาดตอนล่าง 267.75 พรุ่งนี้จะออกจากพื้นที่กลาง มันจะพร้อมสำหรับการชุมนุมที่ดี หวังว่าจะไม่ทำให้ผิดหวัง โพสต์โดย Stockpick โพสเมื่อ: 23-Jun-2015 ที่ซื้อที่ดีอาจจะมีความเสี่ยงเล็กน้อย มองหาเป้าหมายระยะสั้นที่ 275 และเป้าหมายระยะกลางที่ 290. Revisit ถือหุ้นเกินกว่านี้ Strict Stop loss ต่ำกว่า 250. Stockpick โพสต์โดย: Narayan เมื่อ: 23-Jun-2015 ฉันมี 4 หุ้นของ SBI 258.20 ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์มากสำหรับการเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ ขอบคุณคุณมาก jaipal: ในทางเทคนิคถ้าคุณพบแผนภูมิข้างต้นคุณไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับใบนี้ได้ อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าปัจจัยการแยก 40 ครั้งมีการแบ่งออกเป็น 1:10 ใน 21111441 ซึ่งเป็นข้อสังเกตเสมอกับสต็อคไลน์ที่พวกเขามักจะขึ้นหลังจากแบ่ง บนพื้นฐานของกราฟรายสัปดาห์ของสต็อกแบ่งดูเหมือนว่าจะย้ายไปอยู่ที่ 325 ในระยะเวลาอันสั้น ฉันคาดว่าจะย้ายที่สะอาดไปที่ 312 ภายในเดือนนี้ และ 325 - 330 ภายในเดือนธันวาคม Stop loss ที่ 296 ซึ่งอยู่ต่ำกว่า MA 5 วันที่ปิด โชคดี. 41 โพสต์โดย jaipal โพสต์เมื่อ: 18-Nov-2014 sir เราสามารถใช้ตำแหน่งยาวในหุ้นนี้หรือไม่โพสต์โดย Admin โพสต์เมื่อ: 15-Oct-2014 ในตำแหน่งแผนภูมิเชิงเทียน ปฏิกิริยาของฉันจะคล้ายคลึงกับวิสัยทัศน์แรกของคุณ แต่มีเหตุผลที่ดีในการวางภาพกับแผนภูมิแบบไดนามิกเนื่องจากผู้ใช้มีการย้ายไปยังโทรศัพท์มือถือมากขึ้นและน่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถเรียกใช้แผนภูมิแบบไดนามิกเหล่านี้ได้ เพื่อให้ประสบการณ์ของพวกเขาดียิ่งขึ้นเราได้เพิ่มแผนภูมิรูปภาพและกำหนดแผนภูมิเทียนแบบไดนามิกสำหรับผู้ใช้เดสก์ท็อป สิ่งที่เราสามารถทำในสองสามวันถัดไปคือการทำให้แผนภูมิแบบโต้ตอบพร้อมใช้งานได้เพื่อไม่ให้คุณไปที่หน้าใหม่ หวังว่าจะทำให้ทั้งมือถือและเดสก์ท็อปมีความสุข และเชื่อใจเรามากขึ้นจะมาในเทียนแท่งในไม่กี่วันถัดไป เก็บประสบการณ์ที่ไม่ดีของคุณบนไซต์ เราจะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุด ขอบคุณผู้ดูแลระบบโพสต์โดย MARUTHU โพสต์เมื่อ: 14-Oct-2014 ซื้อ AT2501 tar 2560 stop 2487 MARUTHU โพสต์เมื่อ: 14-Oct-2014 ก่อนหน้านี้กราฟแท่งเทียนของคุณสามารถใช้ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนที่มีวันแอมป์ค่า สำหรับเทียนแต่ละตัวมีตัวเลือกในการวาด rsi, macd โปรดอย่าเปลี่ยนระบบนั้น โพสต์โดย GANESH โพสต์เมื่อ: 27 ก.ค. 2014 มีแนวโน้มลดลง เราต้องรอดูว่าระดับใดที่จะให้การสนับสนุน โพสต์โดย: GANESH โพสต์เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2557 ดูเหมือนจะทวน ... วงดนตรีล่างล่างอาจให้การสนับสนุน (การวิเคราะห์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับมูลค่าวันสิ้นค้าวันที่คาดว่าจะมีการอัปเดตอยู่ระหว่าง 5 ถึง 17.30 น. ตามเวลาการแลกเปลี่ยนโซน)
Forexpro - ดอลลาร์
สิ้นสุดของ วัน แลกเปลี่ยน ซื้อขาย ระบบ