Forex ที่รอการ สั่ง ซื้อ จำกัด

Forex ที่รอการ สั่ง ซื้อ จำกัด

Aurum - ตัวเลือก กลยุทธ์   LLC - ny
Forex- ผู้ค้า ใน ดูไบ
gft -forex- ปฏิบัติ บัญชี


ฟรี -forex- สัญญาณ pips Forex- ผลิตภัณฑ์ การตรวจทาน Forex- Flagge 5 วัน - RSI กลยุทธ์ Forex- วินนิเพก Gram -na- อัตราแลกเปลี่ยน

ใบสั่งซื้อที่รอดำเนินการมีการตั้งค่า (วาง) สำหรับการเปิดตำาแหน่ง หมายถึงคำขอสำหรับการซื้อคู่สกุลเงินโดยเร็วที่สุดเท่าที่คู่ค้าถึงอัตราปัจจุบัน (ตลาด) (มูลค่าตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ) มีคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการสี่ประเภท: ซื้อวงเงินที่จะซื้อเมื่อราคาเสนอขายเท่ากับมูลค่าที่ระบุ นี่คือราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าของใบสั่งที่ตั้งไว้ โดยปกติคำสั่งซื้อประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าราคาตราสารหนี้ที่ลดลงไปในระดับหนึ่งจะหยุดตกและเริ่มมีการเติบโตขึ้น คุณไม่สามารถกำหนดคำสั่งซื้อตามวงเงินสูงกว่าราคาเสนอปัจจุบันได้คุณต้องใช้คำสั่งหยุดการซื้อสำหรับสิ่งนี้ ซื้อหยุดเพื่อซื้อเมื่อราคาเสนอได้เท่ากับมูลค่าที่ระบุ นี่คือระดับราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าของใบสั่งที่ตั้งไว้ โดยปกติคำสั่งซื้อประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับการสันนิษฐานว่าราคาตราสารจะเอาชนะในระดับหนึ่งและยังคงเติบโตต่อไป คุณไม่สามารถตั้งคำสั่งซื้อหยุดต่ำกว่าราคาเสนอปัจจุบันได้คุณต้องใช้ใบสั่งซื้อสำหรับการสั่งซื้อนี้ จำกัด การขายเมื่อราคาเสนอซื้อเท่ากับมูลค่าที่ระบุ นี่คือระดับราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าของใบสั่งที่ตั้งไว้ โดยปกติคำสั่งซื้อประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ว่าราคาตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ๆ จะทำให้ขาขึ้นและเริ่มลดลง คุณไม่สามารถกำหนดคำสั่งซื้อยอดขายต่ำกว่าราคาเสนอปัจจุบันได้คุณต้องใช้คำสั่งหยุดการขายสำหรับสิ่งนี้ ขายหยุดการขายเมื่อราคาเสนอซื้อเท่ากับมูลค่าที่ระบุ นี่คือระดับราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าของใบสั่งที่กำหนด โดยปกติคำสั่งซื้อประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่าราคาตราสารหนี้ที่ลดลงไปในระดับหนึ่งจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถกำหนดคำสั่งซื้อหยุดการขายเหนือราคาเสนอปัจจุบันคุณต้องใช้คำสั่งซื้อการขายสำหรับการสั่งซื้อนี้ ในการตั้งค่าคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการคุณต้องคลิกที่หน้าต่างใบสั่งใหม่และเปลี่ยนประเภทใบสั่งจากการดำเนินการทันทีไปเป็นคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกการสั่งซื้อที่รอดำเนินการฟิลด์บางฟิลด์จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณระบุเงื่อนไขการดำเนินการคำสั่ง: คู่สกุลเงินปริมาณและอัตราตำแหน่งที่คุณเปิดประเภทคำสั่งหยุดการขาดทุนและทำกำไรและหากจำเป็น ในความคิดเห็นของคุณไปยังคำสั่งซื้อและวันหมดอายุหลังจากที่คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการจะถูกนำออกโดยอัตโนมัติ หลังจากตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม Set Order เพื่อสั่งซื้อกับเงื่อนไขการดำเนินการที่ระบุ คุณสามารถดูใบสั่งที่คุณตั้งไว้ในฟิลด์เทอร์มินัลแท็บ Trade หากต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใบสั่งซื้อที่รอดำเนินการหรือลบออกคุณต้องให้คำสั่งคลิกขวาและเลือกแก้ไขหรือลบคำสั่งในเมนูป๊อปอัพคู่มือแนะนำขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ MetaTrader 4 - ประเภทการสั่งซื้อ Traders มีตัวเลือกในการวาง ประเภทใบสั่งซื้อที่แตกต่างกันโดยใช้แพลตฟอร์ม MT4 การสั่งซื้อตลาดคำสั่งซื้อเป็นคำสั่งซื้อขายแบบพื้นฐานที่สุดและใช้ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาปัจจุบัน หลักทรัพย์ซื้อตามราคา ASK และขายในราคา BID ข้อได้เปรียบในการใช้คำสั่งซื้อของตลาดคือผู้ค้าจะได้รับการประกันเพื่อรับการค้า หากผู้ประกอบการค้าต้องการเข้าหรือออกจากการซื้อขายคำสั่งซื้อของตลาดเป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการบรรลุข้อตกลงนี้ ข้อเสียของการใช้คำสั่งซื้อของตลาดคือการลื่นไถล (เกิดขึ้นในราคาที่ไม่ค่อยดี) คำสั่งซื้อของตลาดควรถูกนำมาใช้เพื่อเข้าสู่ธุรกิจการค้าเท่านั้นหากมีสภาพคล่องที่ดีในตลาดอย่างอื่นอาจเกิดการลื่นไถลได้อย่างมีนัยสำคัญ ใบสั่งซื้อที่รอดำเนินการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอนุญาตให้ผู้ค้าซื้อและขายหลักทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต คำสั่งซื้อประเภทนี้ใช้เพื่อดำเนินการค้าหากราคาถึงระดับที่กำหนดไว้คำสั่งซื้อจะไม่เต็มถ้าราคาไม่ถึงระดับนี้ มีคำสั่งซื้อรอดำเนินการ 4 ประเภทที่มีอยู่ใน MT4 (ดูรูปที่ 20): Buy Limit - คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อที่ จำกัด ต้องอยู่ในด้านที่ถูกต้องของตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะบรรลุผลสำเร็จในการปรับปรุงราคา สำหรับใบสั่งซื้อแบบ จำกัด การสั่งซื้อหมายถึงการสั่งซื้อที่ต่ำกว่าราคาเสนอในตลาดปัจจุบันหรือต่ำกว่า ข้อ จำกัด การขาย (Sell Limit) - คำสั่งขายหลักประกันตามราคาที่กำหนดหรือสูงกว่า เพื่อให้แน่ใจว่าราคาจะดีขึ้นคำสั่งซื้อต้องวางไว้ที่หรือสูงกว่าตลาดในปัจจุบันที่ขอซื้อ Stop - คำสั่งซื้อหลักทรัพย์ด้วยราคาที่สูงกว่าราคาเสนอในตลาดปัจจุบัน คำสั่งซื้อแบบหยุดเพื่อซื้อจะเริ่มใช้งานเฉพาะหลังจากถึงระดับราคาที่ระบุ (เรียกว่าระดับการหยุด) คำสั่งหยุดทำงานในทิศทางตรงกันข้ามของคำสั่ง จำกัด ด้วยคำสั่งซื้อหยุดวางเหนือตลาดและขายคำสั่งหยุดวางไว้ใต้ตลาด เมื่อถึงระดับการหยุดการสั่งซื้อจะถูกแปลงเป็นตลาดทันทีหรือ จำกัด การสั่งซื้อหยุดการขาย - คำสั่งซื้อเพื่อขายหลักประกันในราคาที่ต่ำกว่าตลาดในปัจจุบัน คำสั่งซื้อแบบหยุดเพื่อขายจะมีการใช้งานเฉพาะหลังจากถึงระดับราคาที่ระบุเท่านั้น รูปที่ 20 - ซื้อหยุดการขายจุดสั่งซื้อและวงเงินการสั่งซื้อจะต้องอยู่ในด้านที่ถูกต้องของตลาดเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงราคาได้ Stop Loss คำสั่งหยุดขาดทุนถูกใช้เพื่อลดความสูญเสียหากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่มีประโยชน์ หากราคาถึงระดับนี้ตำแหน่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ใบสั่งหยุดการขาดทุนจะเชื่อมต่อกับตำแหน่งที่เปิดหรือใบสั่งซื้อที่รอดำเนินการเสมอ ผู้ค้าสามารถใช้เครื่องหมายท้ายเพื่อทำให้ใบสั่งหยุดการขาดทุนทำตามราคาได้โดยอัตโนมัติ Take Profit คำสั่งขายทำกำไร (บางครั้งเรียกว่าเป้าหมายกำไร) มีวัตถุประสงค์เพื่อปิดการค้าที่มีกำไรเมื่อมันได้ถึงระดับหนึ่ง การดำเนินการคำสั่ง Take Profit จะปิดตำแหน่ง คำสั่งซื้อประเภทนี้เชื่อมต่อกับตำแหน่งที่เปิดอยู่ของคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ คู่มือขั้นกลางสำหรับ MetaTrader 4 - การวางออร์เดอร์ ORANDA ใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายและปรับแต่งให้เหมาะสำหรับผู้เข้าชมของเรา ไม่สามารถใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวคุณได้ เมื่อไปที่เว็บไซต์ของเราคุณยินยอมให้ OANDA8217s ใช้คุกกี้ตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา หากต้องการบล็อกลบหรือจัดการคุกกี้โปรดไปที่ aboutcookies.org การ จำกัด คุกกี้จะป้องกันไม่ให้คุณได้รับประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา ดาวน์โหลด Apps มือถือของเราเปิดบัญชี ampltiframe src4489469.fls.doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls.doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: ไม่มี mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt ฝึกอบรม Forex ซื้อวิดีโอและขายคำสั่งซื้อในวงเงิน Forex วิดีโอสรุปคำสั่งขีด จำกัด เป็นคำสั่งของตลาดที่มีคำแนะนำพิเศษ ป้องกันไม่ให้มีการดำเนินการจนกว่าราคาตลาดจะถึงราคาที่คุณระบุเมื่อสร้างคำสั่งซื้อ ในหลาย ๆ กรณีคำสั่งซื้อแบบ จำกัด จะช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าสู่ตลาดที่มีความผันผวนซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนอาจพลิกผันไปกับคุณอย่างฉับพลัน วิดีโอการฝึกอบรม Forex 199 1996 - 2017 OANDA Corporation สงวนลิขสิทธิ์. ตระกูล OANDA, fxTrade และ OANDAs fx เป็นของ OANDA Corporation เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน เราแนะนำให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายมีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในแง่ของสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจสูญเสียมากกว่าที่คุณลงทุน ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลักษณะทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณแสวงหาคำแนะนำด้านการเงินที่เป็นอิสระและมั่นใจได้ว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อขาย การซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติม ดูส่วนกฎหมายของเราที่นี่ การแพร่กระจายการแพร่กระจายทางการเงินจะใช้ได้เฉพาะกับลูกค้า OANDA Europe Ltd ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์เท่านั้น CFDs ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของ MT4 และอัตราส่วน Leverage Ratio เกิน 50: 1 ไม่สามารถใช้ได้กับชาวอเมริกัน ข้อมูลในไซต์นี้ไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่การแจกจ่ายหรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ จะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของท้องถิ่น OANDA Corporation เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Futures Commission และตัวแทนจำหน่ายรายย่อยที่จดทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission และเป็นสมาชิกของ National Futures Association หมายเลข: 0325821 โปรดดูที่ ALFA FOREX INVESTOR ALFA ของ NFAs ตามความเหมาะสม บัญชี ULC ของ OANDA (Canada) Corporation มีให้สำหรับทุกคนที่มีบัญชีธนาคารของแคนาดา OANDA (Canada) Corporation ULC มีการกำกับดูแลโดยองค์การการลงทุนอุตสาหกรรมกฎระเบียบของแคนาดา (IIROC) ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลการตรวจสอบ IIROCs ที่ปรึกษาออนไลน์ (IIROC AdvisorReport) และบัญชีลูกค้าได้รับความคุ้มครองโดย Canadian Investor Protection Fund ภายในวงเงินที่ระบุ โบรชัวร์ที่อธิบายถึงลักษณะและขอบเขตของความคุ้มครองจะมีให้ตามคำขอหรือที่ cipf.ca OANDA Europe Limited เป็น บริษัท จดทะเบียนในประเทศอังกฤษที่หมายเลข 7110087 และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ชั้น 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ ได้รับมอบอำนาจและควบคุมโดยผู้ควบคุมการแข่งขันทางการเงิน เลขที่: 542574 OANDA Asia Pacific Pte Ltd (บริษัท จดทะเบียนเลขที่ 200704926K) มีใบอนุญาตให้บริการด้านการตลาดทุนที่ออกโดยธนาคารกลางสิงคโปร์และได้รับอนุญาตจาก International Enterprise Singapore OANDA Australia Pty Ltd 160 ถูกควบคุมโดย Australian Securities and Investment Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) และเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์นี้ สิ่งสำคัญสำหรับคุณในการพิจารณาคู่มือการให้บริการทางการเงินในปัจจุบัน (FSG) คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDS) ข้อกำหนดบัญชีและเอกสาร OANDA ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนทางการเงิน เอกสารเหล่านี้สามารถพบได้ที่นี่ บริษัท OANDA Japan Co. , Ltd. First Type I Financial Instruments ผู้อำนวยการสำนักงาน Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) เลขที่ 2137 สถาบัน Financial Futures Association หมายเลข 1571 Trading FX andor CFDs for margin มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับทุกคน ความสูญเสียอาจเกินการลงทุน
Apakah -forex- ITU- Dosa
Forex -trading- RSS   ฟีด