ฮาลาล - Haram -forex- menurut - Mui

ฮาลาล - Haram -forex- menurut - Mui

Forex -trading- งาน - nyc
Epsilon -forex- คูปอง - 2017-7
พนักงาน หุ้น ตัวเลือก หุ้น ดีเด่น


Atr -trading- กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ PDF Forex- wye,d ... CZ- emocje - we,d ... CZ- zyski รูปแบบไฟล์ PDF Forex - $ - เพื่อ เปโซ Forex- แลกเปลี่ยน รูเปียห์ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การเรียกร้อง ใส่ ตัวเลือก ซื้อขาย Ar- 15 หุ้น ตัวเลือก

HUKUM FOREX DALAM ISLAM โฟล์คสวาเก้นฮอลล์ออฟเฟม (Forex Exchange) ได้รับการจัดอันดับโดย Valas (Valuta Asing) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักลงทุน Penalaran 8220kaya mendadak8221 หยางไดอารี่โดย Bisnis Ini Mampu Menarik Minar Masarakat Banyak ไม่เบลารุส forex. บาห์เรน, เซสเบี้ยนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ Meski demikian, penalaran 8220kaya mendadak8221 tidak serta merta berlaku bagi ผู้ประกอบการค้าที่ atau trader forex. Hanya mereka ยาง pandai menalyankan bisnis inilah หยาง mampu mewujudkannya, เซี่ยงไฮ้ mereka yang ceroboh bukan mustahil akan miskin seketika. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต Namun, jika ditelusuri lebih jauh, bisnis forex tidaklah demikian Forex Menurut Islam 8211 ฮาลาลแอ็ตลา Tidak Untuk lebih memperjelas hukum forex menurut อิสลาม. berikut ini akan disampaikan pembahasan yang mudah mudahan bisa สมาชิก pencerahan kepada siapa sajà yang memerlukan informa seputar hukum forex dalam ศาสนาอิสลาม Mereka หยาง pernah menanyakan hal ini tentunya tidak ingin mengambil langkah salah dengan menggeluti bisnis หยาง dilarang oleh agama, khususnya อิสลาม. Hukum Forex Menurut Islam Bisnis trading forex termasuk ke dalam ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ Islam yang kontemporer. Hukumnya bersifat ijtihadiyyah yang masuk dalam ranah hukum fi ma la nasha fih (อ้างถึงในพระคัมภีร์กุรอ่าน) Maka dari itu, untuk dapat mengelompokkannya ke dalam bisnis หยาง diperbolehkan atau dilarang menurut islam, perlu ada usah yang lebih cermat, ความสนใจในการลงทุนและแลกเปลี่ยนเงินตรา. Syariat Islam telah อัลเลาะห์ Swt เทอร์คอยส์ seuntai tuntunan hidup หยาง mengakomodir kebutuhan manuciu sesuai dengan kekinian อัล - กุรอาน hadited menyempurnakannya dengan mengetengahkan norma bisnis umum กว่า prinsifnya หยาง tidak boleh dilanggar. การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (Riba fadhl) ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Transakces Ribawi) (Riba Fadhl) Hadis Rasulullah memberikan penjelasan mengenai transaksi jual beli enam komoditi barang yang termasuk ประเภทของโบว์ Sabda Rasulullah เห็น: 8220Emas hendaklah dibayar denars emak, perak dengan perak, barli dengan barli, sya8217ir dengan sya8217ir (jenis gandum), kurma dengan kurma, และ garam dengan garam, dalam hal sejenis danus haruslah secara kontan (yadan biyadinnaqdan). Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat secara kontan.8221 (HR มุสลิม) Bisnis Forex Dengan berdasar pada hadis yang disebutkan di atas, dalam kitab al-Ijma8217, hal. 58-59, Ibnu Mundhat mastuat analagi tentang hukum forex menurut อิสลาม. Menurutnya, bisnis forex sama dengan pertukaran emas และ perak, yang dalam terminologi fiqih dikenal dengan islam shawn yang keabsahannya telah disepakati para ulama. Dengan demikian, emas และ perak sebagai mata unhar ditukarkan dennis sejenisnya, misal รูเปียห์ ditukarkan dengan รูเปียห์ (IDR) atau Dolar kepada ดอลลาร์สหรัฐ (USD), kecuali nilainya setara atau sama. Jika hal ini dilakukan dikhawatirkan akan muncul potensi riba fadhl sebagaimana yang dilarang dalam hadits atas. Namun, ketika jenisnya berbeda, seperti รูเปียห์ ditukarkan ke Dolar atau sebaliknya, maka itu dapat dilakukan sesuai dengan harga pasar (อัตราดอกเบี้ยในตลาด) yang berlaku saat itu haru kontanon จุด (taqabudh fi8217li) berdasarkan kelaziman pasar (taqabudh hukmi). Perkara kontan และ tunai, sebagaimana dikemukakan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni, didasarkan pada kelaziman pasar yang berlaku, termasuk ketika penyelesaiannya (การตั้งถิ่นฐาน) harel melewati beberapa ติดขัด karena harus melewati proses transaksi. ราคาตลาดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้น Berdasarkan pembahasan tadi, fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28DSN-MUIIII2002 tentang Kegiatan Transaksi Jual-Beli วาลลาสที่อยู่ในความโปรดปราน, อัครราชทูตในเขตภาคใต้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga) โดยใช้เวลาในการเดินทางโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อกับสายการบินและผู้โดยสาร (สายการบิน) และสายการบิน berlaku pada saat transaksi dilakukan และ secara tunai. Jenis Transaksi Forex Adapun เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการทุจริตแห่งชาติ จุดทรานแซคชัน: hukumnya boleh karena penyelesaiannya paling lambat dua hari setelah transaksi dilakukan Waktu dua hari dianggap sebagai waktu ทักท้วงเกลียว proses transaksi internasional. Transaksi ส่งต่อ: hukumnya tidak boleh karena transaksi ini dilaksanakan berdasarkan harga เซรามิค, namun pemberlakuannya ไม่ได้ใช้มาสค์ datang, antara dua hari sampai satu tahun ke depan. โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ Transaksi Swap: hukumnya tidak boleh karena didalamnya mengandung unsur spekulasi (maisir). การเลือกซื้อหลักทรัพย์: การทำธุรกรรมทางการเงิน: การทำธุรกรรมทางการเงินแบบไม่มีหลักประกัน (Hedging). การค้า Forex Forex Menurut MUI ฮาลาล atau Haram Mengingat banyaknya ยาง mempertanyakan apa hukum การซื้อขาย forex menurutIslam (meski sudah banyak dikupas) FOREX การซื้อขาย Di luar sana berkembang juga pendapat yang bersebarangan dengan fatwa MUI ini di mana mereka tetap berpendirian pada bahwa trading forex adalah HARAM dengan hujjahargumen yang mereka pegangi. ในการนี้จะต้องมี Keputusan berpulang pada and ada di tangan Anda. Selamat membaca. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata UANG (AL-SHARF) Pertanyaan Yang pasti ditanyakan โดยผู้ค้าอินโดนีเซีย: 1. Apakah Trading Forex Haram 2. Apakah Trading Forex Hawal 3. Apakah Trading Forex Dumbajam Agama Islam 4. Apakah SWAP itu Mari kita บทความหลัก: Forex Dalam Hukum ศาสนาอิสลาม Dalam bukunya ศ. ดุษฎีบัณฑิต Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum อิสลาม, Forex การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. การตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจสอบ การตรวจสอบความถูกต้อง (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara mempunyai ketentuan ส่งให้เพื่อนและคนอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ BURSA atau PASAR yang bersifat internasional and dothi dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang sura negara neggan lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan and penawarannya. Adanya permintaan and penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. อาดายาอิบาบอบูล --- gt Ada perjanjian to your member and menerima เปลี่ยนสีให้หมดและอื่น ๆ อีกมากมาย Ijab-Qobulnya dilakukan เหล้าองุ่น, ชอปปิ้งอื่น ๆ . (ฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาว) 2. ฤดูใบไม้ร่วงของฤดูใบไม้ร่วงที่จะมีขึ้นในวันจันทร์: วันพุธ (วันพุธ) ฤดูใบไม้ผลิของปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยลดลงจากระดับต่ำสุด (ต่ำสุด) atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, อิสลามในอิสลาม Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli ยาง demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal และ Al Baihaqi จาก Ibnu Masud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat haru diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. ในกรณีที่มีการรายงาน Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak whenyar, ศิลปะการวาดภาพของ atau membatalkan july belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat อัล Daraquthni จากอาบู Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak whenyar jika ia telah melihatnya. Jual beli ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคประชาธิปัตย์, คนต่างด้าว, คนต่างด้าว, คนต่างด้าวที่อยู่ในอัฟกานิสถาน, โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง Hal ini sesuai dengan kaidah hukum อิสลาม: 8220Kesulitan itu menarik kemudahan.8221 Demikian juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, แก๊ส LPG, และ sebagainya, asalkam diberi ป้ายชื่อ yang menerangkan isinya Vide Sabiq, op. ซีไอ ห้องโถง 135. Mengenai teks kaidah hukum ศาสนาอิสลาม tersebut di atas, vide อัล Suyuthi, อัลอัล Ashbah วาลาคลอด, Mesir มุสตาฟามูฮัมหมัด 1936 hal. 55. JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและประเทศบังคลาเทศมาเลเซีย ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีอยู่ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียส่งออกไปยังประเทศที่มีการส่งออก, นำเข้าส่งออก, อินโดนีเซียส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ . Dengan demikian akan timbul ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าส่งสัตว์ใน valuta asing. การตั้งค่าขั้นต่ำของการดำเนินการขั้นตอนการกำหนดเส้นทางการเรียนการสอน (อัตราต่อรองสำหรับการเรียนรู้) misalnya 1 dolar Amerika Rp. 12.000 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้สำหรับการดำเนินงานของธนาคาร Pansatatan kurs uang i transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing (AWJ Tupanno และอื่น ๆ Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77) FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama อินโดนีเซียไม่มี: 28DSN-MUIIII2002 เต็นท์ Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (อัล - ชาร์ฟ), baik antar มาระที่มีการสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการก่อการร้าย. ข Bahwa dalam urj tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata u bakar bakar transaksi yang สถานะ hukumnya dalam pandangan ajaran ศาสนาอิสลาม berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. ค Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran อิสลาม, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang อัล -Sharf untuk dijadikan pedoman. 1. Firman อัลเลาะห์, QS Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah telah menghalalkan jual beli and mengharamkan riba. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi and Ibnu Majah จาก Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli ita hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR. albaihaqi และ Ibnu Majah, และ dinilai shahih oleh. Ibnu Hibban) 3. มุสลิม Hadis Nabi Riwayat, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, และ Ibn Majah, dengan teks มุสลิมจาก Ubadah bin Shamit, Nabi ได้เห็น bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, และ garam dengan garam (denga syarat harus) ในประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศซาอุดีอาระเบีย Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai .. 4. Hadis Nabi riwayat มุสลิม Tirmidzi, Nasai, อาบู Daud, อิบัน Majah และอาห์หมัดจาก Umar bin Khattab, Nabi เห็น bersabda: (Jual - beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai 5. Hadis Nabi riwayat มุสลิมจาก Abu Said al-Khudri, Nabi เห็น bersabda: Janganlah kamu menjual emas denas ems kecuali sama (nilainya) และ janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sam (nilainya) และ janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain และ janganlah menjual emas and perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat มุสลิมจาก Bara bin Azib และ Zaid bin Arqam Rasulullah เห็น melarang menjual เป็ก dengan emas secara piutang (tidak tunai) 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 7. หากมีการประกาศใช้ 8. Ijma Ulama sepakat (ijma) bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah dis dis dis dis dis dis dis dis dis dis dis dis UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. Dewan Syariah Nasional Menetapkan FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) Pertama ระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้ 1. ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2. Ada kebutuhan transaksi atau vuk berjaga-jaga (simpanan). 3. อัมพาตทรานแซซิสดีพลาซาเทอร์มาด (ประเทศไทย) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายร้อยตำรวจเอกสายการบินแห่งประเทศไทย (กทพ.) 4. ความแตกต่างของอัตราการเข้าชม (kurs) yang berlaku pada saat transaksi และ secara tunai. kedua Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian และ penjualan valuta asing โดยไม่ได้รับอนุญาตให้พ้นจากตำแหน่ง (ที่เคาน์เตอร์) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, เซี่ยงไฮ้ waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisi dihindari และ merupakan transaksi internasional. 2. ข้ามไปที่ FORWARD, yaitu transaksi pembelian และ penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang และ diberlakukanan waktu yang akang datang, antara 2x24 แยม sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah Haram, Karena harga หยาง digunakan adalah harga หยาง diperjanjikan (muwaadah) แดน penyerahannya dilakukan di kemudian ฮาริ padahal harga Pada Waktu penyerahan tersebut Belum tentu ซามะ dengan Nilai หยาง disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk ไปข้างหน้า Untuk ข้อตกลง kebutuhan หยาง tidak Dapat dihindari (Lil hajah) 3. Transaksi SWAP มีความยินดีที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi) 4. ตัวเลือกที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดในขณะนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยใช้วิธีการระบุไว้ในที่นี้ tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi) Ketiga Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan kettle jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah และ disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA ประเทศมาเลเซีย Tulisan lain yang menguatkan adalah sebagaimana ditulis โดยดร. Mohammed Obaidullah di บาล ini tentang ISLAMIC FOREX TRADING. 1. ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Basic Exchange Contracts) มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในหมู่นักนิติศาสตร์ชาวมุสลิมในการที่สกุลเงินของประเทศต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในอัตราที่แตกต่างจากความสามัคคีเนื่องจากสกุลเงินของประเทศต่างๆเป็นหน่วยงานที่แตกต่างกันโดยมีมูลค่าหรือมูลค่าที่แท้จริง และกำลังซื้อ ดูเหมือนว่าข้อตกลงทั่วไปในหมู่นักวิชาการส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้อตกลงทั่วไปในมุมมองว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบการส่งต่อไม่ได้รับอนุญาตนั่นคือเมื่อสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวข้องกับวันที่ในอนาคต อย่างไรก็ตามมีความเห็นแตกต่างกันมากในหมู่ลูกขุนเมื่อสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นเดียวกับข้อผูกพันของคู่สัญญาจะถูกเลื่อนออกไปให้ถึงวันที่ในอนาคต ให้เราพิจารณาตัวอย่างของบุคคลสองคน A และ B ที่อยู่ในสองประเทศที่แตกต่างกันคืออินเดียและสหรัฐอเมริกาตามลำดับ ตั้งใจจะขายรูปีอินเดียและซื้อเหรียญสหรัฐฯ การสนทนาเป็นจริงสำหรับ B. อัตราแลกเปลี่ยนรูปีสกุลเงินดอลลาร์ที่ตกลงกันไว้คือ 1:20 และการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการซื้อและขาย 50 สถานการณ์แรกคือการชำระเงินจุดของ Rs 1000 ให้ B และยอมรับการชำระเงิน 50 จาก B การทำธุรกรรมจะได้รับการชำระบัญชีจากจุดปลายทั้งสองอย่าง การทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีสองความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน ความเป็นไปได้ที่สองคือการตั้งถิ่นฐานของการทำธุรกรรมจากปลายทั้งสองจะเลื่อนออกไปเป็นวันที่ในอนาคตหลังจากหกเดือนนับจากนี้ ซึ่งหมายความว่าทั้ง A และ B จะทำและยอมรับการชำระเงินของ Rs 1000 หรือ 50 แล้วแต่กรณีหลังจากหกเดือน มุมมองที่เด่นชัดคือสัญญาดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตตามหลักศาสนาอิสลาม มุมมองของชนกลุ่มน้อยถือว่ามันได้รับอนุญาต สถานการณ์ที่สามคือการทำธุรกรรมบางส่วนถูกตัดสินจากปลายด้านหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น A จะชำระเงินให้ Rs1000 ให้กับ B แทนคำสัญญาโดย B เพื่อจ่ายเงินให้เขา 50 หลังหกเดือน อีกทางเลือกหนึ่งคือยอมรับ A 50 จาก B และสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้กับ Rs 1000 หลังจากหกเดือน มีมุมมองที่ตรงกันข้ามกับความยินยอมของสัญญาดังกล่าวซึ่งเป็นผลให้เกิดการเบิกบานสกุลเงิน วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของอาร์กิวเมนต์ต่างๆในการสนับสนุนและต่อต้านการอนุญาตของสัญญาขั้นพื้นฐานเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน รูปแบบแรกของการทำสัญญาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนค่าทัดเทียมกับจุดที่อยู่นอกเหนือข้อโต้แย้งใด ๆ ความยินยอมหรืออย่างอื่นของสัญญาฉบับที่สองซึ่งการส่งมอบ countervalues ​​หนึ่งรายการจะเลื่อนไปเป็นวันที่ในอนาคตโดยทั่วไปจะกล่าวถึงในกรอบของ riba prohibitions ดังนั้นเราจึงหารือเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ในรายละเอียดในส่วนที่ 2 เกี่ยวกับปัญหาการห้าม riba ความยินยอมของรูปแบบที่สามของสัญญาที่ส่งมอบทั้ง countervalues ​​ถูกเลื่อนออกไปโดยทั่วไปจะถูกกล่าวถึงภายในกรอบของการลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหรือ gharar ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว นี่เป็นหัวข้อหลักของหัวข้อ 3 ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา gharar ส่วนที่ 4 พยายามที่มุมมองแบบองค์รวมของอิสลามเกี่ยวข้องกับปัญหาเช่นเดียวกับความสำคัญทางเศรษฐกิจของรูปแบบพื้นฐานของการทำสัญญาในตลาดสกุลเงิน 2. ประเด็นเรื่องการห้าม Riba ความแตกต่างของมุมมองข้อ 1 เกี่ยวกับความยินยอมหรืออย่างอื่นในการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินสามารถสืบเนื่องมาจากปัญหาข้อห้าม riba ความจำเป็นในการกำจัด riba ในทุกรูปแบบของสัญญาแลกเปลี่ยนมีความสำคัญสูงสุด Riba ในบริบทของอิสลามโดยทั่วไปหมายถึงว่าเป็นการได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากความไม่เท่าเทียมเชิงปริมาณของการทรานแซ็คชั่นในการทำธุรกรรมใด ๆ โดยอ้างว่ามีผลต่อการแลกเปลี่ยนสองชนิดหรือมากกว่า (anwa) ซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกัน (jins) และถูกควบคุมโดย สาเหตุที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน (illa) Riba โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น riba al-fadl (ส่วนที่เกิน) และ riba al-nasia (deferment) ซึ่งหมายถึงข้อได้เปรียบที่ผิดกฎหมายโดยการให้ส่วนเกินหรือการผัดผ่อนตามลำดับ ข้อห้ามของอดีตจะทำได้โดยการระบุว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวัตถุเป็นเอกภาพและไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่จะได้รับอนุญาตให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่อนุญาตให้ riba หลังดำเนินการโดยไม่อนุญาตให้มีการระงับการจ่ายชำระหนี้และทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวจะได้รับการชำระบัญชีโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รูปแบบอื่นของ riba เรียกว่า riba al-jahiliyya หรือ pre-Islamic riba ซึ่งมีพื้นผิวเมื่อผู้ให้กู้ถามผู้ยืมในวันที่ครบกำหนดหากหนี้ดังกล่าวจะชำระหนี้หรือเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน การเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากจำนวนที่ยืมครั้งแรก ข้อห้ามของ riba ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องใช้กระบวนการเปรียบเทียบ (qiyas) และในการออกกำลังกายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบ (กิยาส) สาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง มันเป็นสาเหตุที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไป (illa) ซึ่งเชื่อมโยงวัตถุของการเปรียบเทียบกับเรื่องของมันในการออกกำลังกายของเหตุผลแบบอะนาล็อก สาเหตุที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม (illa) ในกรณีของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้รับการกำหนดโดยโรงเรียนใหญ่ ๆ ของ Fiqh ความแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นในเหตุผลที่คล้ายคลึงกับสกุลเงินกระดาษที่เป็นของประเทศต่างๆ คำถามเกี่ยวกับความสำคัญอย่างมากในกระบวนการของการให้เหตุผลที่คล้ายคลึงกันนั้นเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบระหว่างสกุลเงินกระดาษกับทองคำและเงิน ในช่วงต้นของอิสลามทองและเงินทำหน้าที่ทั้งหมดของเงิน (thaman) สกุลเงินที่ทำจากทองและเงินที่มีค่าที่รู้จักกันภายใน (จำนวนควอนตัมของทองหรือเงินที่มีอยู่ในพวกเขา) สกุลเงินดังกล่าวได้รับการอธิบายว่า thaman haqiqi หรือเป็นวรรณคดีในฟิจิ เหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการหลักในการแลกเปลี่ยนการบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ อีกหลายอย่างเช่นโลหะด้อยต่างๆยังเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน แต่มีข้อ จำกัด ในการยอมรับ เหล่านี้ถูกอธิบายว่าเป็น fals ในวรรณคดี Fiqh เหล่านี้เรียกว่า Thaman Istalahi เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าการยอมรับของพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากความคุ้มค่าแท้จริงของพวกเขา แต่เนื่องจากสถานะที่สอดคล้องกับสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สกุลเงินสองรูปแบบดังกล่าวข้างต้นได้รับการปฏิบัติอย่างแตกต่างกันโดยนักนิติศาสตร์ชาวมุสลิมในยุคแรกจากมุมมองที่อนุญาตให้มีการทำสัญญากับพวกเขา ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขคือว่าสกุลเงินของกระดาษในยุคปัจจุบันอยู่ภายใต้ประเภทเดิมหรือประเภทหลัง หนึ่งมุมมองก็คือว่าควรจะปฏิบัติตามข้อตกลงกับทองหล่อหรือทองคำเพราะนี่เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนและหน่วยบัญชีเช่นหลัง ดังนั้นด้วยเหตุผลที่เหมือนกันทุกบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับอิสลามและคำสั่งห้ามที่ใช้บังคับกับการ thaman haqiqi ควรใช้กับสกุลเงินกระดาษด้วย การแลกเปลี่ยนของ thaman haqiqi เรียกว่า bai-sarf และด้วยเหตุนี้การทำธุรกรรมในสกุลเงินของกระดาษควรอยู่ภายใต้กฎของ Sharia ที่เกี่ยวข้องกับ bai-sarf มุมมองตรงกันข้ามยืนยันว่าสกุลเงินของกระดาษควรได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่คล้ายคลึงกับเท็จหรือ thaman istalahi เพราะความจริงแล้วว่ามูลค่าของพวกเขาต่างจากมูลค่าที่แท้จริงของพวกเขา การยอมรับของพวกเขามาจากสถานะทางกฎหมายภายในประเทศหรือความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก (เช่นในกรณีของเหรียญสหรัฐฯเป็นต้น) 2.1 การสังเคราะห์มุมมองทางเลือก 2.1.1 เหตุผลที่มีเหตุผลคล้ายคลึงกัน (Qiyas) สำหรับ Riba ห้ามข้อห้ามของ riba ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมที่ว่าผู้เผยพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ (สันติภาพจงมีต่อเขา) กล่าวว่า "ขายทองคำทองเงินสำหรับเงินข้าวสาลีสำหรับข้าวสาลีข้าวบาร์เลย์สำหรับข้าวบาร์เลย์วันที่สำหรับวันที่" เกลือสำหรับเกลือในปริมาณที่เท่ากันที่จุดและเมื่อสินค้าโภคภัณฑ์แตกต่างกันขายตามที่คุณต้องการ แต่ตรงจุด ดังนั้นข้อห้ามของ riba นำไปใช้กับโลหะมีค่าสองชนิด (ทองและเงิน) และสินค้าอื่น ๆ อีก 4 ชนิด (ข้าวสาลีข้าวบาร์เลย์วันและเกลือ) นอกจากนี้ยังใช้โดยการเปรียบเทียบ (กิยาส) กับทุกสายพันธุ์ที่ถูกควบคุมด้วยสาเหตุที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน (illa) หรือซึ่งเป็นหนึ่งในเจเนซิสของหกสิ่งที่อ้างถึงในประเพณี อย่างไรก็ตามไม่มีข้อตกลงทั่วไปในโรงเรียนต่างๆของ Fiqh และแม้กระทั่งนักวิชาการที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับคำจำกัดความและระบุถึงสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) ของ Riba สำหรับ Hanafis สาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) ของ riba มีสองมิติ: สิ่งของที่แลกเปลี่ยนกันอยู่ในสกุลเดียวกัน (jins) เหล่านี้มีน้ำหนัก (wazan) หรือความสามารถในการวัดได้ (kiliyya) ถ้าในการแลกเปลี่ยนที่กำหนดทั้งสององค์ประกอบของสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) มีอยู่นั่นคือ countervalues ​​แลกเปลี่ยนอยู่ในประเภทเดียวกัน (jins) และมีน้ำหนักหรือวัดได้ทั้งหมดแล้วกำไรไม่ได้รับอนุญาต (อัตราแลกเปลี่ยนต้อง เท่ากับความสามัคคี) และการแลกเปลี่ยนต้องเป็นไปตามจุด ในกรณีของทองและเงินทั้งสององค์ประกอบของสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) คือความสามัคคีของสกุล (jins) และความสามารถในการชั่งน้ำหนัก นี่เป็นมุมมอง Hanbali ตามหนึ่ง version3 (รุ่นอื่นคล้ายคลึงกับมุมมองของ Shafii และ Maliki ดังที่กล่าวไว้ด้านล่าง) ดังนั้นเมื่อแลกเปลี่ยนทองเป็นทองคำหรือเงินจะแลกเป็นเงินให้อนุญาตเฉพาะการทำธุรกรรมโดยไม่ได้กำไรใด ๆ นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่าในการแลกเปลี่ยนที่กำหนดหนึ่งในสององค์ประกอบของสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) มีอยู่และส่วนอื่น ๆ จะไม่ปรากฏ ตัวอย่างเช่นถ้าสิ่งของแลกเปลี่ยนมีน้ำหนักหรือวัดได้ทั้งหมด แต่ต้องอยู่ในสกุลอื่น (jins) หรือถ้าสิ่งของที่แลกเปลี่ยนกันอยู่ในสกุลเดียวกัน (jins) แต่ไม่สามารถชั่งน้ำหนักได้หรือวัดได้แล้วแลกเปลี่ยนกับกำไร (ในอัตราที่แตกต่างจาก ความสามัคคี) เป็นที่ยอมรับได้ แต่การแลกเปลี่ยนต้องเป็นไปตามจุด ดังนั้นเมื่อแลกเปลี่ยนทองเป็นเงินอัตราอาจแตกต่างจากความสามัคคี แต่ไม่อนุญาตให้มีการผ่อนผันการชำระเงิน ถ้าไม่มีองค์ประกอบทั้งสองอย่างที่มีประสิทธิภาพ (ria) ของ riba มีอยู่ในการแลกเปลี่ยนที่กำหนดจากนั้นห้ามใช้คำสั่งห้ามใช้ข้อห้าม riba ใด ๆ การแลกเปลี่ยนอาจเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีผลกำไรและทั้งในจุดหรือผ่อนผัน พิจารณากรณีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศการห้ามใช้ riba ต้องมีการค้นหาสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) สกุลเงินที่เป็นของประเทศต่างๆเป็นหน่วยงานที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเหล่านี้คือการซื้อตามกฎหมายภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์เฉพาะที่มีมูลค่าที่แท้จริงหรือกำลังซื้อที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักวิชาการส่วนใหญ่อาจยืนยันได้อย่างถูกต้องว่าไม่มีความสามัคคีของสกุล (jins) นอกจากนี้ยังไม่สามารถชั่งน้ำหนักและวัดได้ นี้นำไปสู่ข้อสรุปโดยตรงว่าไม่มีองค์ประกอบทั้งสองของสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) ของ riba มีอยู่ในการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ดังนั้นการแลกเปลี่ยนอาจเกิดขึ้นจากคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ตรรกะที่อยู่ภายใต้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจ มูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินกระดาษที่เป็นของประเทศต่างๆแตกต่างกันเนื่องจากมีกำลังซื้อที่แตกต่างกัน นอกจากนี้มูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าของสกุลเงินกระดาษไม่สามารถระบุหรือประเมินได้แตกต่างจากทองคำและเงินซึ่งสามารถชั่งน้ำหนักได้ ดังนั้นไม่สามารถมีการจัดตั้ง riba al-fadl (โดยส่วนที่เกิน) และ riba al-nasia (โดยการผัดผ่อน) โรงเรียน Shafii ของ Fiqh พิจารณาสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) ในกรณีของทองและเงินเป็นทรัพย์สินของพวกเขาเป็นสกุลเงิน (Thamaniyya) หรือสื่อการแลกเปลี่ยนหน่วยบัญชีและเก็บค่า นี่เป็นมุมมองของมาลิกี ตามมุมมองฉบับหนึ่งแม้ว่ากระดาษหรือหนังจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและได้รับสถานะของสกุลเงินแล้วก็ตามกฎทั้งหมดที่เกี่ยวกับ naqdain หรือทองและเงินจะนำไปใช้กับพวกเขา ดังนั้นตามรุ่นนี้การแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินของประเทศต่างๆในอัตราที่แตกต่างจากความสามัคคีเป็นที่อนุญาต แต่ต้องถูกตัดสินตามจุด รุ่นอื่น ๆ ของโรงเรียนข้างต้นสองแห่งความคิดคือว่าข้างต้นอ้างถึงสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) ในการเป็นสกุลเงิน (thamaniyya) มีความเฉพาะเจาะจงกับทองคำและเงินและไม่สามารถสรุปได้ กล่าวคือวัตถุอื่นใดที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไม่สามารถรวมอยู่ในหมวดหมู่ได้ ดังนั้นตามรุ่นนี้คำสั่งห้ามใช้เครื่องอิสลามสำหรับข้อห้าม riba จึงไม่สามารถใช้กับสกุลเงินของกระดาษได้ สกุลเงินที่เป็นของประเทศที่แตกต่างกันสามารถแลกเปลี่ยนกับหรือไม่มีกำไรและทั้งในจุดหรือรอการตัดบัญชี ผู้เสนอญัตติในรุ่นก่อน ๆ กล่าวถึงกรณีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกระดาษที่เป็นของประเทศเดียวกันเพื่อป้องกันประเทศของตน ความคิดเห็นที่เป็นเอกฉันท์ของลูกขุนในกรณีนี้คือการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ หรือมีอัตราเท่ากับความสามัคคีและต้องได้รับการตัดสินตามจุด อะไรคือเหตุผลในการตัดสินใจข้างต้นถ้าใครจะคิดว่า Hanafi และ Hanbali รุ่นแรกแล้วในกรณีนี้จะมีเพียงหนึ่งมิติของสาเหตุที่มีประสิทธิภาพ (illa) เท่านั้นนั่นคือพวกเขาอยู่ในสกุลเดียวกัน (jins ) แต่สกุลเงินกระดาษไม่สามารถชั่งน้ำหนักและไม่สามารถวัดผลได้ ดังนั้นกฎหมายฮานาฟี่เห็นได้ชัดว่าอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปริมาณที่แตกต่างกันตามจุด ในทำนองเดียวกันถ้าสาเหตุที่มีประสิทธิภาพของการเป็นสกุลเงิน (thamaniyya) เป็นเฉพาะเฉพาะกับทองและเงินแล้วกฎหมาย Shafii และ Maliki ก็จะอนุญาตให้เหมือนกัน จำเป็นต้องพูดจำนวนนี้เพื่ออนุญาตการยืมและให้ยืมตาม riba นี้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นรุ่นแรกของ Shafii และมาลิกีคิดที่อยู่ภายใต้การตัดสินใจของฉันทามติข้อห้ามของกำไรและการตั้งถิ่นฐานรอการตัดบัญชีในกรณีของการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่เป็นของประเทศเดียวกัน ตามที่ผู้เสนอการขยายตรรกะนี้ไปสู่การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะหมายความว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีอัตรากำไรหรืออัตราที่แตกต่างจากความสามัคคีได้รับอนุญาต (เนื่องจากไม่มีความสามัคคีของ jins) แต่การตั้งถิ่นฐานจะต้องเป็นไปตามจุด 2.1.2 การเปรียบเทียบระหว่างการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับ Bai-Sarf Bai-sarf มีการกำหนดไว้ในวรรณคดี Fiqh ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ thaman haqiqi ซึ่งหมายถึงทองคำและเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อหลักในการแลกเปลี่ยนสำหรับการทำธุรกรรมที่สำคัญเกือบทั้งหมด ผู้เสนอข้อคิดเห็นว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศต่าง ๆ เป็นไปตามที่ bai-sarf กล่าวว่าในยุคปัจจุบันเงินสกุลกระดาษได้เปลี่ยนทองคำและเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ ดังนั้นโดยการเปรียบเทียบการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดังกล่าวควรถูกควบคุมโดยกฎ Sharia เดียวกันและ injunctions เป็น bai-sarf นอกจากนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าหากการชำระเงินรอตัดบัญชีโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับอนุญาตจะเป็นการเปิดโอกาสให้ riba-al nasia ฝ่ายตรงข้ามของหมวดหมู่ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับ bai-sarf ชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนรูปแบบของสกุลเงินทั้งหมด (thaman) ไม่สามารถเรียกว่าเป็น bai-sarf ตามมุมมองนี้ bai-sarf หมายถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ทำด้วยทองคำและเงิน (thaman haqiqi หรือ naqdain) เพียงอย่างเดียวและไม่ใช่ของเงินที่รัฐบาลรัฐระบุไว้ (thaman istalahi) สกุลเงินในปัจจุบันเป็นตัวอย่างของชนิดหลัง นักวิชาการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนในงานเขียนเหล่านี้ซึ่งยืนยันว่าหากสินค้าโภคภัณฑ์แลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นทองหรือเงิน (แม้ว่าทองคำหรือเงินเหล่านี้จะเป็นทองคำหรือเงิน) การแลกเปลี่ยนนั้นไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็น bai-sarf ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ bai-sarf ยังไม่สามารถใช้กับการแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ ตาม Imam Sarakhsi4 เมื่อ fals ซื้อแต่ละหรือเหรียญที่ทำจากโลหะต่ำเช่นทองแดง (thaman istalahi) สำหรับ dirhams (thaman haqiqi) และทำให้การชำระเงินจุดของหลัง แต่ผู้ขายไม่ได้ fals ในขณะที่ แล้วการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะได้รับอนุญาต การครอบครองสินค้าโภคภัณฑ์ที่แลกเปลี่ยนโดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้น (ในกรณีของ bai-sarf คือ) มีการอ้างอิงที่คล้ายคลึงกันซึ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มนิติบุคคลไม่ได้แยกประเภทการแลกเปลี่ยนโฉลด (thaman istalahi) กับคนโง่อื่น thaman istalahi) หรือทองหรือเงิน (thaman haqiqi) เป็น bai-sarf ดังนั้นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของสองประเทศที่แตกต่างกันซึ่งสามารถมีคุณสมบัติเป็น Thaman Istalahi ไม่สามารถจัดหมวดหมู่เป็น bai-sarf ได้ และไม่สามารถกำหนดข้อ จำกัด เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทได้ในธุรกรรมดังกล่าว ควรสังเกตว่าคำนิยามของ bai-sarf เป็นข้อเขียนของ Fiqh และไม่มีการเอ่ยถึงในประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีที่กล่าวถึงเกี่ยวกับ riba และการขายและการซื้อทองและเงิน (naqdain) ซึ่งอาจเป็นแหล่งสำคัญของ riba ได้รับการอธิบายว่าเป็น bai-sarf โดยนักกฎหมายอิสลาม นอกจากนี้ควรสังเกตว่าในวรรณคดี Fiqh, bai-sarf หมายถึงการแลกเปลี่ยนทองหรือเงินเท่านั้นว่าเหล่านี้กำลังถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือไม่ การแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ dinars และ gold เครื่องประดับทั้งคุณภาพเป็น bai-sarf นักนิติศาสตร์หลายคนได้ชี้แจงประเด็นนี้และได้กำหนดให้เป็นที่แลกเปลี่ยนซึ่งทั้งสองสินค้าแลกเปลี่ยนกันอยู่ในลักษณะของการ thaman ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมด้วยตัวเอง ดังนั้นแม้ว่าหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์มีการประมวลผลทอง (เช่นเครื่องประดับ) การแลกเปลี่ยนดังกล่าวเรียกว่า bai-sarf ผู้สนับสนุนของมุมมองว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราควรได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ bai-sarf นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากงานเขียนของนักกฎหมายอิสลามที่มีชื่อเสียง ตามที่อิหม่ามอิบันทามิยะยะทำอะไรที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหน่วยบัญชีและการเก็บรักษาคุณค่าเรียกว่า thaman (ไม่จำเป็นต้อง จำกัด เฉพาะเงินทองแอมป์) อ้างอิงที่คล้ายกันมีอยู่ในงานเขียนของอิหม่าม Ghazzali5 เท่าที่มุมมองของอิหม่าม Sarakhshi เป็นกังวลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ fals ตามที่พวกเขาบางจุดเพิ่มเติมต้องทราบ ในช่วงเริ่มต้นของศาสนาอิสลาม dinars และ dirhams ทำจากทองและเงินส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนในการทำธุรกรรมที่สำคัญทั้งหมด เฉพาะคนรองลงมาก็นั่งอยู่กับ Fals กล่าวได้ว่า Fals ไม่มีลักษณะของเงินหรือ Thamaniyya เต็มรูปแบบและแทบจะไม่ค่อยนำมาใช้เป็นที่เก็บรักษาคุณค่าหรือหน่วยของบัญชีและมีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีข้อ จำกัด ในเรื่องการซื้อทองคำและเงินบนพื้นฐานการผ่อนผัน สกุลเงินในปัจจุบันมีคุณลักษณะทั้งหมดของ thaman และมีความหมายว่าเป็นเพียง Thaman เท่านั้น การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสกุลเงินของประเทศต่างๆก็เหมือนกับ bai-sarf ที่มีความแตกต่างของ jins ดังนั้นการชำระเงินรอตัดบัญชีจะนำไปสู่ ​​riba al-nasia ดร. Mohamed Nejatullah Siddiqui แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้นี้ด้วยตัวอย่างที่ 6 เขาเขียนในช่วงเวลาที่กำหนดในเวลาที่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดระหว่างดอลล่าร์กับรูปีเท่ากับ 1:20 ถ้าการซื้อของแต่ละบุคคล 50 ในอัตรา 1:22 (การชำระหนี้สินในรูปีที่รอการตัดบัญชีเป็นวันที่ในอนาคต) มันเป็นไปได้สูงว่าเขาเป็น ในความเป็นจริงการยืม Rs 1000 แทนคำมั่นสัญญาว่าจะคืน Rs 1100 ในวันที่ระบุภายหลัง (ตั้งแต่ตอนนี้เขาสามารถหา Rs 1000 ตอนนี้แลก 50 ซื้อเครดิตในอัตราที่จุด) ดังนั้น sarf สามารถแปลงเป็นเงินกู้ดอกเบี้ย borrowing amp 2.1.3 การกำหนด Thamaniyya เป็นกุญแจสำคัญจากการสังเคราะห์มุมมองทางเลือกข้างต้นประเด็นสำคัญดูเหมือนจะเป็นคำจำกัดความที่ถูกต้องของ Thamaniyya ตัวอย่างเช่นคำถามพื้นฐานที่นำไปสู่ตำแหน่งที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับว่า Thamaniyya เป็นเฉพาะทองและเงินหรือสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีประสิทธิภาพการทำงานของเงิน เรายกประเด็นด้านล่างขึ้นซึ่งอาจนำมาพิจารณาในการออกกำลังกายใด ๆ ในการพิจารณาตำแหน่งอื่น ๆ ใหม่ ควรได้รับการชื่นชมว่า thamaniyya อาจไม่แน่นอนและอาจแตกต่างกันไปในองศา มันเป็นความจริงที่สกุลเงินกระดาษได้เปลี่ยนทองและสีเงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนหน่วยบัญชีและการเก็บรักษามูลค่า ในแง่นี้สกุลเงินของกระดาษอาจกล่าวได้ว่ามี thamaniyya อย่างไรก็ตามนี่เป็นความจริงสำหรับสกุลเงินในประเทศเท่านั้นและอาจไม่เป็นความจริงสำหรับสกุลเงินต่างประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่งรูปีอินเดียมี Thamaniyya อยู่ในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของอินเดียเท่านั้นและไม่มีการยอมรับใด ๆ ในสหรัฐฯ เหล่านี้ไม่สามารถกล่าวได้ว่ามี Thamaniyya ในสหรัฐฯเว้นแต่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาสามารถใช้รูปีอินเดียเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือหน่วยบัญชีหรือร้านค้าที่มีมูลค่าได้ ในกรณีส่วนใหญ่เช่นความเป็นไปได้คือระยะไกล ความเป็นไปได้นี้เป็นกลไกของกลไกอัตราแลกเปลี่ยนเช่นความสามารถในการแปลงค่ารูปีอินเดียเป็นเหรียญสหรัฐและระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่หรือแบบลอยตัวอยู่ในสถานที่หรือไม่ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าการแปลงสภาพของรูปีอินเดียเป็นดอลลาร์สหรัฐและในทางกลับกันและระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปี - ดอลล่าร์ไม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตที่คาดการณ์ได้ค่าทมิฬนาฑูของรูปีในสหรัฐฯดีขึ้นมาก . ตัวอย่างที่ยกมาโดย Dr Nejatullah Siddiqui ยังปรากฏอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนรูปีสำหรับดอลลาร์เป็นระยะเวลารอตัดบัญชี (จากปลายด้านหนึ่งแน่นอน) ในอัตราที่แตกต่างจากอัตราจุด (อัตราทางการซึ่งมีแนวโน้มที่จะคงที่จนถึงวันที่การชำระบัญชี) จะเป็นกรณีที่ชัดเจนของดอกเบี้ย การยืมและให้ยืม อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติฐานอัตราแลกเปลี่ยนคงที่จะผ่อนคลายและระบบอัตราแลกเปลี่ยนความผันผวนและผันผวนในปัจจุบันถือเป็นกรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากรณีของ riba al-nasia สามารถลดลงได้ เราเขียนตัวอย่างของเขาในช่วงเวลาที่กำหนดเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดระหว่างดอลลาร์กับรูปีเท่ากับ 1:20 หากซื้อของแต่ละบุคคล 50 ในอัตรา 1:22 (การชำระหนี้สินในรูปีที่โอนไปเป็นวันที่ในอนาคต ) แล้วมันเป็นไปได้สูงว่าเขาเป็น ในความเป็นจริงการกู้ยืมเงิน Rs 1000 แทนคำมั่นสัญญาว่าจะคืน Rs 1100 ในวันที่ระบุภายหลัง (เนื่องจากเขาสามารถขอรับ Rs 1000 ได้ในขณะนี้การแลกเปลี่ยน 50 รายที่ซื้อจากเครดิตในอัตราที่แน่นอน) นี่จะเป็นเช่นนั้นหากความเสี่ยงจากสกุลเงินไม่มีอยู่จริง (อัตราแลกเปลี่ยนยังคงอยู่ที่ 1:20) หรือเป็นไปตามที่ผู้ขาย ของดอลลาร์ (การจ่ายเงินคืนของผู้ซื้อในรูปีไม่ใช่ดอลลาร์) ถ้าอดีตเป็นความจริงแล้วผู้ขายดอลลาร์ (ผู้ให้กู้) ได้รับผลตอบแทนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเขาแปลง Rs1100 ที่ได้รับในวันครบกำหนดให้เป็น 55 (ในอัตราแลกเปลี่ยน 1:20) (หรือผู้ให้กู้) ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่จำเป็นต้องเป็นบวก ตัวอย่างเช่นหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปีต่อดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น 1:25 ผู้ขายสกุลเงินดอลลาร์จะได้รับเงินเพียง 44 (Rs 1100 แปลงเป็นดอลลาร์) สำหรับการลงทุนใน 50 ที่นี่มีจุดสังเกตสองประเด็นที่น่าสังเกต ประการแรกเมื่อสมมติว่ามีระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ความแตกต่างระหว่างสกุลเงินของประเทศต่างๆจะลดลง สถานการณ์จะคล้ายกับการแลกเปลี่ยนปอนด์กับ sterlings (สกุลเงินที่เป็นของประเทศเดียวกัน) ในอัตราคงที่ ประการที่สองเมื่อสมมติว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนแล้วเช่นเดียวกับที่เห็นภาพการให้กู้ยืมผ่านตลาดเงินตราต่างประเทศ (กลไกที่แนะนำในตัวอย่างข้างต้น) ก็สามารถมองเห็นการให้กู้ยืมผ่านตลาดอื่น ๆ ที่จัดไว้ได้ (เช่นสินค้าหรือหุ้น . ถ้าหนึ่งแทนดอลล่าร์สำหรับหุ้นในตัวอย่างข้างต้นก็จะอ่านเป็น: ในขณะที่กำหนดในช่วงเวลาที่ราคาในตลาดของหุ้น X เป็น Rs 20 ถ้าซื้อแต่ละ 50 หุ้นในอัตรา Rs 22 (การตั้งถิ่นฐานของ ภาระผูกพันของเขาในรูปีเลื่อนไปวันที่ในอนาคต) แล้วมันเป็นไปได้สูงว่าเขาเป็น ในความเป็นจริงการยืม Rs 1000 แทนคำมั่นสัญญาว่าจะคืน Rs 1100 ในวันที่ระบุภายหลัง (ตั้งแต่ตอนนี้เขาสามารถหา Rs 1000 ตอนนี้แลก 50 หุ้นที่ซื้อด้วยเครดิตในราคาปัจจุบัน) ในกรณีนี้เช่นเดียวกับในตัวอย่างก่อนหน้านี้ผลตอบแทนของผู้ขายหุ้นอาจเป็นลบถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น Rs 25 ในการตั้งถิ่นฐาน วันที่ ดังนั้นเช่นเดียวกับผลตอบแทนในตลาดหุ้นหรือตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของศาสนาอิสลามเนื่องจากความเสี่ยงด้านราคาจึงเป็นผลตอบแทนในตลาดสกุลเงินเนื่องจากความผันผวนของราคาของสกุลเงิน คุณลักษณะเฉพาะของ thaman haqiqi หรือทองและเงินคือมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ดังนั้นคำถามของเขตแดนทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันภายในที่สกุลเงินที่กำหนดเช่นดีนาร์หรือ dirham หมุนเวียนไม่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ ทองคำเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นในประเทศ A หรือประเทศ B. ดังนั้นเมื่อสกุลเงินของประเทศที่ทำจากทองจะมีการแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินของประเทศ B นอกจากนี้ยังทำจากทองแล้วความเบี่ยงเบนของอัตราแลกเปลี่ยนใด ๆ จากความสามัคคีหรือการผ่อนผันการตั้งถิ่นฐานโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถได้รับอนุญาตเนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับ riba al-fadl และ riba al-nasia อย่างไรก็ตามเมื่อสกุลเงินของกระดาษของประเทศ A แลกเป็นสกุลเงินกระดาษของประเทศ B กรณีอาจแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) จะช่วยลดความเป็นไปได้ในการลงทุนกับ riba al-nasia ในการแลกเปลี่ยนกับการชำระเงินรอตัดบัญชี หากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจเป็นแหล่งที่มาของ riba al-nasia หากการชำระเงินรอตัดบัญชีได้รับอนุญาต 7 ข้อควรพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นไปได้ที่สกุลเงินบางแห่งอาจมี thamaniyya ซึ่งใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนหน่วยบัญชีหรือเก็บรักษามูลค่าทั่วโลกภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐฯเป็นเงินที่ซื้อตามกฎหมายในสหรัฐฯซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือหน่วยบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมจำนวนมากทั่วโลก ดังนั้นในสกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงนี้อาจกล่าวได้ว่าครอบครองธรรมเนียมทั่วโลกซึ่งในกรณีนี้ลูกขุนอาจบังคับใช้คำสั่งห้ามที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงเพื่อป้องกันไม่ให้ riba al-nasia ความจริงก็คือเมื่อสกุลเงินมีทนาียายีทั่วโลกแล้วหน่วยเศรษฐกิจที่ใช้สกุลเงินทั่วโลกนี้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนหน่วยบัญชีหรือร้านค้าที่มีมูลค่าอาจไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ในเวลาเดียวกันก็ควรจะตระหนักว่าส่วนใหญ่ของสกุลเงินไม่ได้ทำหน้าที่ของเงินยกเว้นในขอบเขตแห่งชาติของพวกเขาที่เหล่านี้เป็นที่ซื้อตามกฎหมาย Riba และความเสี่ยงไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสัญญาเดียวกัน อดีต connotes ความเป็นไปได้ของผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงศูนย์และไม่สามารถได้รับผ่านตลาดที่มีความเสี่ยงราคาเป็นบวก ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นความเป็นไปได้ของ riba al-fadl หรือ riba al-nasia อาจเกิดขึ้นได้ในการแลกเปลี่ยนเมื่อทองคำหรือเงินเป็นฟังก์ชันอ้างอิงหรือเมื่อการแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับสกุลเงินกระดาษที่เป็นของประเทศเดียวกันหรือเมื่อการแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับสกุลเงินของประเทศต่างๆ ตามระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ความเป็นไปได้สุดท้ายอาจไม่เป็นที่พอใจเนื่องจากราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินควรได้รับอนุญาตให้ผันผวนได้อย่างเสรีตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการและอุปทานและเนื่องจากราคาควรสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงหรือกำลังซื้อของสกุลเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศในวันนี้มีลักษณะผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน กำไรหรือขาดทุนจากการทำธุรกรรมใด ๆ ในสกุลเงินของประเทศต่างๆมีความสมเหตุสมผลโดยความเสี่ยงที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีต่อสัญญา 2.1.4 จนถึงตอนนี้เราได้พูดถึงมุมมองเกี่ยวกับการอนุญาตของ bai salam ในสกุลเงินนั่นคือเมื่อข้อผูกมัดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายแลกเปลี่ยนถูกเลื่อนออกไปเท่านั้น มุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับการเลื่อนยศภาระผูกพันของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร ตัวอย่างทั่วไปของสัญญาดังกล่าว ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 9 ตามที่นักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตในบริเวณต่างๆที่สำคัญที่สุดเป็นองค์ประกอบของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (gharar) และความเป็นไปได้ของการเก็งกำไรของชนิดที่ไม่ได้รับอนุญาต เรื่องนี้ถูกกล่าวถึงในส่วนที่ 3 อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการปฏิเสธสัญญาดังกล่าวอาจเป็นข้อห้ามของ riba ในย่อหน้าก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงว่าสกุลเงินในสกุลเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนไม่สามารถใช้เพื่อหารายได้ riba เนื่องจากมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นไปได้ที่จะแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือลดลงเป็นศูนย์ได้ด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทำขึ้นพร้อมกัน และเมื่อมีการกำจัดความเสี่ยงแล้วกำไรจะเห็นได้ชัดคือ riba เราปรับเปลี่ยนและเขียนตัวอย่างเดียวกัน: ในช่วงเวลาที่กำหนดในเวลาที่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดระหว่างดอลลาร์และรูปีเท่ากับ 1:20 การซื้อของแต่ละบุคคล 50 ในอัตรา 1:22 (การตั้งข้อผูกพันในรูปีที่เรียกเก็บจาก วันที่ในอนาคต) และผู้ขายเงินยังป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งโดยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะขาย Rs 1100 ให้ได้รับในวันที่ในอนาคตในอัตรา 1:20 จากนั้นก็เป็นไปได้สูงว่าเขาเป็น ในความเป็นจริงการกู้ยืมเงิน Rs 1000 ในขณะนี้แทนสัญญาที่จะชำระคืน Rs 1100 ในวันที่ระบุภายหลัง ผู้ขายของดอลลาร์ (ผู้ให้กู้) ได้รับผลตอบแทนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าร้อยละสิบเมื่อเขาแปลง Rs1100 ที่ได้รับในวันที่ครบกําหนดเป็น 55 ดอลลาร์ (ณ เวลาที่เขาได้รับ Rs 1000 ตอนนี้แลก 50 เหรียญที่ซื้อมา อัตราแลกเปลี่ยนของ 1:20) สำหรับการลงทุนของเขา 50 เหรียญโดยไม่คำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนตลาดแลกเปลี่ยนในวันที่ครบกำหนด Another simple possible way to earn riba may even involve a spot transaction and a simultaneous forward transaction. For example, the individual in the above example purchases 50 on a spot basis at the rate of 1:20 and simultaneously enters into a forward contract with the same party to sell 50 at the rate of 1:21 after one month. In effect this implies that he is lending Rs1000 now to the seller of dollars for one month and earns an interest of Rs50 (he receives Rs1050 after one month. This is a typical buy-back or repo (repurchase) transaction so common in conventional banking.10 3. The Issue of Freedom from Gharar 3.1 Defining Gharar Gharar, unlike riba, does not have a consensus definition. In broad terms, it connotes risk and uncertainty. It is useful to view gharar as a continuum of risk and uncertainty wherein the extreme point of zero risk is the only point that is well-defined. Beyond this point, gharar becomes a variable and the gharar involved in a real life contract would lie somewhere on this continuum. Beyond a point on this continuum, risk and uncertainty or gharar becomes unacceptable11. Jurists have attempted to identify such situations involving forbidden gharar. A major factor that contributes to gharar is inadequate information (jahl) which increases uncertainty. This is when the terms of exc hange, such as, price, objects of exchange, time of settlement etc. are not well-defined. Gharar is also defined in terms of settlement risk or the uncertainty surrounding delivery of the exchanged articles. Islamic scholars have identified the conditions which make a contract uncertain to the extent that it is forbidden. Each party to the contract must be clear as to the quantity, specification, price, time, and place of delivery of the contract. A contract, say, to sell fish in the river involves uncertainty about the subject of exchange, about its delivery, and hence, not Islamically permissible. The need to eliminate any element of uncertainty inherent in a contract is underscored by a number of traditions.12 An outcome of excessive gharar or uncertainty is that it leads to the possibility of speculation of a variety which is forbidden. Speculation in its worst form, is gambling. The holy Quran and the traditions of the holy prophet explicitly prohibit gains made from games of chance which involve unearned income. The term used for gambling is maisir which literally means getting something too easily, getting a profit without working for it. Apart from pure games of chance, the holy prophet also forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts.13 Here it may be noted that the term speculation has different connotations. It always involves an attempt to predict the future outcome of an event. But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information. The former case is very much in conformity with Islamic rationality. An Islamic economic unit is required to assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information. All business decisions involve speculation in this sense. It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible. 3.2 Gharar amp Speculation with of Futures amp Forwards Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbidden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar. Futures and forwards in currencies are examples of such contracts under which two parties become obliged to exchange currencies of two different countries at a known rate at the end of a known time period. For example, individuals A and B commit to exchange US dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. If the amount involved is 50 and A is the buyer of dollars then, the obligations of A and B are to make a payments of Rs1100 and 50 respectively at the end of one month. The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. Traditionally, an overwhelming majority of Sharia scholars have disapproved such contracts on several grounds. The prohibition applies to all such contracts where the obligations of both parties are deferred to a future date, including contracts involving exchange of currencies. An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller. This objection is based on several traditions of the holy prophet.14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale. There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause (illa) of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause (illa) present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries. In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern. Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed to minimize this probability. Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general, should be permissible. According to them, the efficient cause (illa), that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market. It is no longer relevant in the organized futures markets of today16. Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars. They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties. On the contrary, parties to the contract reverse the transaction and the contract is settled in price difference only. For example, in the above example, if the currency exchange rate changes to 1: 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1:23 to individual B. This would imply A making a gain of Rs50 (the difference between Rs1150 and Rs1100). This is exactly what B would lose. It may so happen that the exchange rate would change to 1:21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain. This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other. This possibility of gains or losses (which theoretically can touch infinity) encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates. Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance. There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions. Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants. Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants. While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar. 3.3 Risk Management in Volatile Markets Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency. The economic justification of futures and forwards is in term of their role as a device for hedging. In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations. For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 (which at the current market rate of 1:22 mean Rs 1100 to him) after one month. There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 ( if the new rate is 1:21, A would realize only Rs1050 ). Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1:21.5 at the end of one month (and thereby, realize Rs1075) with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates. In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee (say, to 1:23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now.) While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party - whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies. As in the above example, exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of dollar may go for a salam sale of 50 (with his obligation to pay 50 deferred by one month.) Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1: 21.5. There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him. The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month. As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate. For example, if dollar appreciates to 1: 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50. Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies. The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation. 4. Summary amp Conclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates. This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future. We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance. In a volatile market, the participants are exposed to currency risk and Islamic rationality requires that such risk should be minimized in the interest of efficiency if not reduced to zero. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation. However, this would also imply the absence of any technique of risk management and may involve some practical problems for the participants. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance. Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero. It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba. Future is not a new form of contract. Rather the justification for proscribing it is new. If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates. Such speculation is not just a possibility, but a reality. The precise motive of an economic unit entering into a future contract - speculation or hedging may not ascertainable ( regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market). Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes. While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting. The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting. The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market. This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed. When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too. Bai salam would also enable the participants to manage risk. At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk. Notes amp References 1. These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy. The discussion on riba prohibition draws on these views. 2. Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p.16 3. Ibn Qudama, al-Mughni, vol.4, pp.5-9 4. Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25 5. Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991. 6. Paper by Dr M N Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991. 7. It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too. In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation also on a spot basis), then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis (Since, he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1:20) Thus, spot settlement can also be a clear source of riba. Does this imply that spot settlement should be proscribed too. The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different points in time (true even in the above case). Riba can be earned only when the spot rate of 1:20 is fixed during the time interval between the transactions. This assumption is, needless to say, unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic. 8. Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply. There should be no interference in the price formation process even by the regulators. While price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility. However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition. If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices. 9. Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale. However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense. The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller. 10. This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii. Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible. 11. It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty. Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution. Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible. The definition of gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty. 12. The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allahs prophet (pbuh) came to Medina, they were paying one and two years advance for fruits, so he said: Those who pay in advance for any thing must do so for a specified weight and for a definite time. It is reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah (pbuh) forbade the transaction called habal al-habala whereby a man bought a she-camel which was to be the off-spring of a she-camel and which was still in its mothers womb. 13. According to a tradition reported by Abu Huraira, Allahs Messenger (pbuh) forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty. The form of gambling most popular to Arabs was gambling by casting lots by means of arrows, on the principle of lottery, for division of carcass of slaughtered animals. The carcass was divided into unequal parts and marked arrows were drawn from a bag. One received a large or small share depending on the mark on the arrow drawn. Obviously it was a pure game of chance. 14. The holy prophet is reported to have said Do not sell what is not with you Ibn Abbas reported that the prophet said: He who buys foodstuff should not sell it until he has taken possession of it. Ibn Abbas said: I think it applies to all other things as well. 15. The Futures Exchange performs an important function of providing a guarantee for delivery by all parties to the contract. It serves as the counterparty in the exchange for both, that is, as the buyer for the sale and as the seller for the purchase. 16. M Hashim Kamali Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures, The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.13, no.2, 1996 Send Your Comments to: Dr Mohammed Obaidullah, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 751 013, India Jika Anda merasa tulisan di atas berguna, luangkan waktu barang 5 menit untuk menyebarkannya. Terima kasih.Halal atau Haram kah Forex itu Apa itu Forex Foreign Exchange ( forex ) atau dikenal sebagai valuta asing ( valas ) merupakan salah satu pilihan investasi yang berkembang di Indonesia saat ini. Forex Trading adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional. yg tidak mengerti forex secara detail ato hanya mencoba-coba bisa kemungkinan besar mengatakan forex adalah judi. hal lain bisa juga, ada yg loss cukup besar saat bermain forex, padahal dia udah jadi trader selama 1 tahun, setelah itu dia kecewa dan mengatakan forex adalah judi . apa yg membedakan jual beli saham di bank ato pada BEI dgn forex, salah satunya adalah tempat transaksi. klo forex adalah judi, berarti silakan tutup saja BEI beserta saham penggerak ekonomi yg ada di Indonesia. Bagi anda yg mengatakan HARAM, ada 2 kemungkinan: 1. Anda tidak mengerti dalam berinvestasiberbisnis dan mentransaksikannya. 2. Anda tidak mempunyai MODALUANG Jadi untuk anda yg memiliki UANG. silahkan mempelajari dan MENCOBA, Bagi anda yang mengatakan Halal,, 1. Transaksisinya tidak tebak-tebakan karena transaksinya didasari dengan analisa teknikal dan fondamental 2. Pelakunya sebagai penjual dan pembeli ( pedagang ) 3. Ada perjanjian di awal transaksi dengan menandatangani aggreement FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS Fatwa Dewan Syari8217ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 28DSN-MUIIII2002, tentang Jual Beli Mata Uang ( Al-Sharf ). 8226 8220Firman Allah, QS. Al-Baqarah2:275: 82208230Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba82308221 8226 8220Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa8217id al-Khudri . Rasulullah SAW bersabda, 8216Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)8217 (HR. al-baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 8226 8220Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa8217i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 8216Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w bersabda: 8220(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. sya8217ir dengan sya8217ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.8221 8226 8220Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa8217i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi s.a.w bersabda: 8220(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.8221 8226 8220Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa8217id al-Khudri . Nabi s.a.w bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 8226 8220Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara8217 bin 8216Azib dan Zaid bin A rqam . Rasulullah เห็น melarang menjual เป็ก dengan emas secara piutang (tidak tunai) 8226 8220Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf . Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.8221 MENIMBANG : 1. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang ( al-sharf ), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. 2. Bahwa dalam 8216urf tijari ( tradisi perdagangan ) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. 3. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman MEMPERHATIKAN : 1. Surat dari pimpinah Unit Usaha Syariah Bank BNI no. UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari8217ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. MEMUTUSKAN Dewan Syari8217ah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) Pertama Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Tidak untuk spekulasi ( untung-untungan ). 2. Ada kebutuhan transaks atau untuk berjaga-jaga ( simpanan ). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai ( at-taqabudh ). 4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar ( kurs ) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. kedua Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu ( over the counter ) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, เซี่ยงไฮ้ waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisi dihindari และ merupakan transaksi internasional. 2. Transaksi FORWARD . yaitu transaksi pem belian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 221524 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan ( muwa8217adah ) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari ( lil hajah ). 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir ( spekulasi ). 4. ตัวเลือกที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดในขณะนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยใช้วิธีการระบุไว้ในที่นี้ tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unusru maisir ( spekulasi ). Ketiga Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan kettle jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah และ disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARI8217AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Saya memang baru saja mempelajari tentang dunia investasi melalui saham, indeks, forex, dan istilah2 lainnya yang sejenis. Tapi dengan sedikit membuka diri saja kita semua semestinya tahu, bahwa apapun sikap dan pandangan kita terhadap investasi indeksforex dan kawan2, dan meski kita tidak ikutan terjun di dalamnya, baik sedikit atau banyak proses transaksi yang ada di dalamnya bisa mempengaruhi pergerakan mata uang, pergerakan komoditas, dan devisa negara kita. Artinya trading indeksforex akan tetap berjalan dan bisa ikutan menghantam perekonomian negara kita dengan cara khas-nya sendiri. Kalo menurut saya ( menurut saya loh. ), baiknya kita bagi2 tugas ajah. Buat yang pro silahkan teruskan trading indeksforeknya dengan lebih serius dan profesional. dan buat yang kontra. pilihan ada di tangan anda,
et -forex- แปลง
Bermain -forex- Bagi - pemula