จีน และ โลก -trading- ระบบ เข้า -the -new- สหัสวรรษ

จีน และ โลก -trading- ระบบ เข้า -the -new- สหัสวรรษ

ฟรี ซื้อขาย ระบบ ที่ ทำงาน อาคาร และ ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ การค้า ระบบ
Belajar - Teknik -forex- percuma
Forex -CV- ตัวอย่าง


FNB -forex- อัตรา ประวัติศาสตร์ Forex- กลยุทธ์ backtesting Binary ตัวเลือก - หม้อแปลงไฟฟ้า Forex- จำนวน Forex หุ่นยนต์ ฟรี ใน Italiano ม้าแข่ง -trading- กลยุทธ์

จีนและระบบการค้าโลก ป้อนสหัสวรรษใหม่ xxiii, 443 หน้า ภาพประกอบ 24 ซม. บทนำ: ประเทศจีนและการปรับโฉมใหม่ขององค์การการค้าโลก Deborah Z. Cass, Brett G. Williams และ George Barker - pt. I. ระบบการค้าโลก ผลกระทบจากการเข้าเป็นสมาชิกของจีนในการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของ John H. Jackson การเป็นสมาชิกของ WTO สำหรับประเทศจีน: เป็นไปได้และไม่เป็นเช่นนั้นคือคำตอบของซิลเวียออสร์รีจีนและรัฐธรรมนูญของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ Deborah Z. Cass - pt. ครั้งที่สอง การภาคยานุวัติ การเข้าร่วม WTO ของ Chinas: การนับถอยหลังสุดท้าย Jeffrey L. Gertler การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก: ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดและบทบาทและความสนใจของออสเตรเลีย Graeme Thomson - pt. III จีน: ทรงกลมภายในประเทศ สถานะของเศรษฐกิจจีน: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลกระทบและความหมาย Ligang Song การปฏิรูปนโยบายทางการค้าและการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกของจีน Elena Ianchovichina และ Martin Martin Chinas WTO เข้าสู่ภาวะที่เกินดุลแรงงานและเงื่อนไขของมาร์กซิเจน Raj Bhala การบังคับใช้ข้อตกลง WTO ในจีน: illusion หรือ reality Qingjiang Kong จีน: การค้ากฎหมายและสิทธิมนุษยชนอลิซ Tay - pt. IV การค้าสินค้า ความสนใจจากองค์การการค้าโลกในการปรับโครงสร้างการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศของเอียนดิกสันประเทศจีนและข้อตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางเทคนิคในการค้าอิชิโรอารากิ - พอยต์ V. การค้าบริการและนโยบายการแข่งขัน สมาชิกองค์การการค้าโลกและกฎระเบียบด้านบริการระดับมืออาชีพในประเทศจีน Christopher Arup ผลกระทบจากการเข้าเป็นภาคีของประเทศจีนกับการควบคุมอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ในประเทศจีน Dene Yeaman การกำกับดูแลเศรษฐกิจใหม่: นัยยะของการเข้าร่วม WYO สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคมและอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน Ian Macintosh Segregation and convergence : ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของจีนสำหรับภาคบริการทางการเงิน Richard Wu การนำกฎหมายการแข่งขันในจีน Mark Williams - pt. พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรัพย์สินทางปัญญา. กฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนและข้อตกลง TRIPs: ขงจื้อเข้าร่วม WTO Angela Gregory TRIPs ไปตะวันออก: ผลประโยชน์ของจีนและการค้าระหว่างประเทศในทรัพย์สินทางปัญญา Antony S. Taubman ผลกระทบจากการเป็นสมาชิกของ WTO ของประเทศจีนในการทบทวนข้อตกลง TRIPS Daniel Stewart และ Brett G. Williams - pt ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การระงับข้อพิพาท การตีความพิธีสารการเข้าประเทศของจีน: กรณีศึกษาในการระงับข้อพิพาทด้านการต่อต้านการทุ่มตลาดของ Michael Lennard WTO และหน่วยงานในระดับภูมิภาค Ravi P. Kewalram แก้ไขโดย Deborah Z. Cass, Brett G. Williams และ George Barker ข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลหลักของจีนและระบบการค้าโลก เข้าสู่ยุคใหม่สคีมา: หนังสือ schema: ไลบรารี CreativeWork: oclcnum 50403881 library: placeOfPublication New York library: placeOf ห้องสมุดสาธารณะ: placeOfPublication เคมบริดจ์, อังกฤษ schema: เกี่ยวกับองค์การการค้าโลก schema: เกี่ยวกับ schema: เกี่ยวกับ schema: about Handelspolitiek schema: เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทางการค้า - schema ของประเทศจีน: เกี่ยวกับ Organization mondiale du commerce schema: เกี่ยวกับ Schema ควบคุมการค้าระหว่างประเทศ: เกี่ยวกับ Internationale handel schema: เกี่ยวกับองค์การการค้าโลก schema: เกี่ยวกับ Schema นโยบายเชิงพาณิชย์: เกี่ยวกับ Schema นานาชาติเกี่ยวกับการค้า: เกี่ยวกับ Kongress schema: about Chine schema: เกี่ยวกับ schema: เกี่ยวกับ Organization mondiale du commerce schema: เกี่ยวกับ Schema ควบคุมการค้า: เกี่ยวกับประเทศจีน schema: เกี่ยวกับประเทศจีน schema: เกี่ยวกับ Commerce - Rglementation - Chine schema: เกี่ยวกับ Commercial extrieur - Rglementation - Chine schema: เกี่ยวกับการควบคุมการค้าต่างประเทศ - schema ของจีน: bookFormat bgn: แบบแผนของ PrintBook: ผู้บริจาค Brett Gerard Williams schema: ผู้ร่วม Deborah Z. Cass schema : เค้าโครงจอร์จโรเบิร์ต Barker: date schema 2003: บทนำบทนำ: ประเทศจีนและการปรับโฉมใหม่ขององค์การการค้าโลก Deborah Z. Cass, Brett G. Williams และ George Barker - pt. I. ระบบการค้าโลก ผลกระทบจากการเข้าเป็นสมาชิกของจีนในการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของ John H. Jackson การเป็นสมาชิกของ WTO สำหรับประเทศจีน: เป็นไปได้และไม่เป็นเช่นนั้นคือคำตอบของซิลเวียออสร์รีจีนและรัฐธรรมนูญของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ Deborah Z. Cass - pt. ครั้งที่สอง การภาคยานุวัติ การเข้าร่วม WTO ของ Chinas: การนับถอยหลังสุดท้าย Jeffrey L. Gertler การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก: ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดและบทบาทและความสนใจของออสเตรเลีย Graeme Thomson - pt. III จีน: ทรงกลมภายในประเทศ สถานะของเศรษฐกิจจีน: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลกระทบและความหมาย Ligang Song การปฏิรูปนโยบายทางการค้าและการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกของจีน Elena Ianchovichina และ Martin Martin Chinas WTO เข้าสู่ภาวะที่เกินดุลแรงงานและเงื่อนไขของมาร์กซิเจน Raj Bhala การบังคับใช้ข้อตกลง WTO ในจีน: illusion หรือ reality Qingjiang Kong จีน: การค้ากฎหมายและสิทธิมนุษยชนอลิซ Tay - pt. IV การค้าสินค้า ความสนใจจากองค์การการค้าโลกในการปรับโครงสร้างการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศของเอียนดิกสันประเทศจีนและข้อตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางเทคนิคในการค้าอิชิโรอารากิ - พอยต์ V. การค้าบริการและนโยบายการแข่งขัน สมาชิกองค์การการค้าโลกและกฎระเบียบด้านบริการระดับมืออาชีพในประเทศจีน Christopher Arup ผลกระทบจากการเข้าเป็นภาคีของประเทศจีนกับการควบคุมอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ในประเทศจีน Dene Yeaman การกำกับดูแลเศรษฐกิจใหม่: นัยยะของการเข้าร่วม WYO สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคมและอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน Ian Macintosh Segregation and convergence : ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของจีนสำหรับภาคบริการทางการเงิน Richard Wu การนำกฎหมายการแข่งขันในจีน Mark Williams - pt. พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรัพย์สินทางปัญญา. กฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนและข้อตกลง TRIPs: ขงจื้อเข้าร่วม WTO Angela Gregory TRIPs ไปตะวันออก: ผลประโยชน์ของจีนและการค้าระหว่างประเทศในทรัพย์สินทางปัญญา Antony S. Taubman ผลกระทบจากการเป็นสมาชิกของ WTO ของประเทศจีนในการทบทวนข้อตกลง TRIPS Daniel Stewart และ Brett G. Williams - pt ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การระงับข้อพิพาท การตีความพิธีสารการเข้าประเทศของจีน: กรณีศึกษาในการระงับข้อพิพาทด้านการต่อต้านการทุ่มตลาดของไมเคิลเลนนาร์ดองค์การการค้าโลกและหน่วยงานในระดับภูมิภาค Ravi P. Kewalram en schema: description จีนซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลกเพิ่งเข้าร่วมระบบการค้าระหว่างประเทศตามกฎ นักวิชาการและนักวิชาการชั้นนำจากสหรัฐฯยุโรปจีนออสเตรเลียและญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าการเป็นสมาชิกของประเทศจีนจะมีผลต่อการตัดสินใจขององค์การการค้าการแก้ปัญหาข้อพิพาทและโครงสร้างตามกฎ นอกจากนี้ยังจะกระตุ้นการปฏิรูปทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทางสังคมการเมืองและการกระจายผลกระทบในวงกว้างในประเทศจีนช่วยให้จีนมีบทบาทใหม่ในด้านการเมืองระหว่างประเทศทางการเมืองและเปลี่ยนรูปร่างโครงสร้างและเนื้อหาของระบบการค้าระหว่างประเทศเป็น ทั้งหมด เป็นที่สนใจของนักวิชาการของประเทศจีนตลอดจนนักกฎหมายการค้าและนักเศรษฐศาสตร์ schema: schema exampleOfWork: genre Kongress en schema: inLanguage en schema: ชื่อประเทศจีนและระบบการค้าโลก ป้อน schema ใหม่ใน schema: productID 50403881 schema: schema สิ่งพิมพ์: ผู้เผยแพร่เคมบริดจ์ University Press schema: schema url: schema url: schema url: url schema: schema url: work ตัวอย่างเช่น: isLike umbel: isLike wdrs: describedby. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง0521818214 - จีนและระบบการค้าโลก: การเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ที่มีจำหน่าย: 10 รายการคำอธิบาย: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, สหราชอาณาจักร, 2005. Hardback. เงื่อนไขหนังสือ: ใหม่ ใหม่. 232 x 158 มม. ภาษาอังกฤษ. พิมพ์หนังสือใหม่ตามความต้องการ จีนเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลกเพิ่งเข้าร่วมระบบการค้าระหว่างประเทศตามกฎ อะไรคือความหมายของการเข้าร่วมนี้นักวิชาการและนักวิชาการชั้นนำจากสหรัฐฯยุโรปจีนออสเตรเลียและญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าการเป็นสมาชิกของจีนจะมีผลต่อการตัดสินใจของ WTO การแก้ปัญหาข้อพิพาทและโครงสร้างตามกฎ นอกจากนี้ยังจะกระตุ้นการปฏิรูปทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทางสังคมการเมืองและการกระจายผลกระทบในวงกว้างในประเทศจีนช่วยให้จีนมีบทบาทใหม่ในด้านการเมืองระหว่างประเทศทางการเมืองและเปลี่ยนรูปร่างโครงสร้างและเนื้อหาของระบบการค้าระหว่างประเทศเป็น ทั้งหมด เป็นที่สนใจของนักวิชาการของประเทศจีนตลอดจนนักกฎหมายการค้าและนักเศรษฐศาสตร์ ผู้จำหน่ายหนังสือขายปลีก APC9780521818216 จากสหราชอาณาจักรไปยัง สหรัฐฯ.A. Print on Demand Sellereller Book Depository (London, สหราชอาณาจักร) จำนวนที่มีจำหน่าย: 10 รายการคำอธิบาย: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, สหราชอาณาจักร, 2005. Hardback. เงื่อนไขหนังสือ: ใหม่ ใหม่. 232 x 158 มม. ภาษาอังกฤษ. พิมพ์หนังสือเล่มใหม่ตามความต้องการประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลกเพิ่งเข้าร่วมระบบการค้าระหว่างประเทศตามกฎ อะไรคือความหมายของการเข้าร่วมนี้นักวิชาการและนักวิชาการชั้นนำจากสหรัฐฯยุโรปจีนออสเตรเลียและญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าการเป็นสมาชิกของจีนจะมีผลต่อการตัดสินใจของ WTO การแก้ปัญหาข้อพิพาทและโครงสร้างตามกฎ นอกจากนี้ยังจะกระตุ้นการปฏิรูปทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทางสังคมการเมืองและการกระจายผลกระทบในวงกว้างในประเทศจีนช่วยให้จีนมีบทบาทใหม่ในด้านการเมืองระหว่างประเทศทางการเมืองและเปลี่ยนรูปร่างโครงสร้างและเนื้อหาของระบบการค้าระหว่างประเทศเป็น ทั้งหมด เป็นที่สนใจของนักวิชาการของประเทศจีนตลอดจนนักกฎหมายการค้าและนักเศรษฐศาสตร์ Booksellers Inventory APC9780521818216 จากสหราชอาณาจักรไปยังสหรัฐอเมริกาจำนวนที่มีจำหน่าย: 1 รายการคำอธิบาย: Cambridge University Press, 2003. ปกแข็ง เงื่อนไขหนังสือ: ใหม่ หนังสือ สินค้าคงคลังของผู้ขายหนังสือ 0521818214 จีนและระบบการค้าโลก เข้าสู่ Millennium ใหม่ (2003, ปกแข็ง) Brett G. Williams, Deborah Z. Cass, George Barker สารบัญ: ใส่สหัสวรรษใหม่ Deborah Z. Cass, Brett Gerard Williams และ George Barker Part I. การค้าโลก ระบบ: 1. ผลกระทบจากการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกในประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) จอห์นเอช. แจ็คสัน 2. การเป็นสมาชิกของ WTO สำหรับประเทศจีน: เป็นไปได้และไม่ใช่เป็นคำตอบของซิลเวียออสร์รี 3. ประเทศจีนและรัฐธรรมนูญแห่งกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ Deborah Z. Cass ส่วนที่ ii การภาคยานุวัติ: 4. การเข้าเป็นภาคยานุวัติขององค์การการค้าโลกในประเทศจีน: การนับถอยหลังครั้งสุดท้ายของเจฟฟรีย์แอลจีเทอร์เลอร์ 5. การเข้าเป็นภาคีของประเทศจีน: ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดและบทบาทและความสนใจในออสเตรเลียของแกรม ธ อมสัน จีน: ทรงกลมภายในประเทศ: 6. สถานะของเศรษฐกิจจีน: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลกระทบและความหมาย Ligang Song 7. การปฏิรูปนโยบายทางการค้าและการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของจีน Elena Ianchovichina และ Will Martin 8. WTO Chinas เข้าสู่ภาวะการจ้างแรงงานส่วนเกินและข้อตกลงกับลัทธิมาร์กซ์ Raj Bhala 10. การบังคับใช้ข้อตกลงของ WTO: ภาพลวงตาหรือความเป็นจริง Qingjian Kong 10. จีน: กฎหมายการค้าและสิทธิมนุษยชน Alice Tay Part IV การค้าสินค้า: 11. จีนมีส่วนได้เสียในการยกเลิกการควบคุมการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศของอียูดาร์กสัน 12. จีนและข้อตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางเทคนิคในการค้าอิชิโรอารากิส่วน V. การค้าบริการและนโยบายการแข่งขัน: 13. การเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก China Christopher Arup 14. ผลกระทบของการภาคยานุวัติระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและการขนส่งในประเทศจีน Dene Yeaman 15 การควบคุมเศรษฐกิจใหม่: นัยสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคมและอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน Ian Macintosh 16. การแบ่งแยกและการรวมกัน: ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไชออกของจีนสำหรับบริการทางการเงิน Richard Wu 17 การนำกฎหมายการแข่งขันในประเทศจีนมาใช้กับ Mark Williams Part VI ทรัพย์สินทางปัญญา: 18. กฎหมายเครื่องหมายการค้าจีนและข้อตกลง TRIPs Angela Gregory 19. TRIPs goes East: ผลประโยชน์ของประเทศจีนและการค้าระหว่างประเทศในทรัพย์สินทางปัญญา Antony Taubman 20. ผลกระทบจากการเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเมื่อพิจารณาทบทวนข้อตกลง TRIPS Daniel Stewart และ Brett Gerard Williams Part ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การระงับข้อพิพาท: 21. การตีความโปรโตคอลการภาคยานุวัติของประเทศจีน: กรณีศึกษาในการต่อต้านการทุ่มตลาด Michael Lennard 22. การระงับข้อพิพาทและหน่วยงานในระดับภูมิภาค Ravi P. Kewalram บทความเกี่ยวกับความรู้ยี่สิบสาม จะดึงดูดผู้อ่านที่ติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งจีนหรือระบบการค้าระหว่างประเทศ มุมมองด้านรัฐศาสตร์ คอลเลกชันขนาดใหญ่และมีอำนาจของเอกสาร 22 บทครอบคลุมทั้งริมน้ำด้วยความช่วยเหลือจากเทคนิคการดูดซับข้อตกลงเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในกฎหมายประเทศจีนเพื่อการส่งออกสิ่งทอของประเทศจากกฎหมายการแข่งขันเพื่อการเปิดเสรีภาคการกระจายสินค้าจากการปฏิรูปการสื่อสารโทรคมนาคมไปยังบทต่างๆเกี่ยวกับด้านการค้าที่เกี่ยวข้อง ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาข้อตกลงในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศจีนต้องดำเนินการเมื่อเข้าเมือง การอ่านที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจกับประเด็นต่างๆการต่างประเทศการเก็บรวบรวมเอกสารและเอกสารสำคัญจำนวนมากบทที่ 22 ครอบคลุมทั้งท่าเทียบเรือโดยมีส่วนร่วมตั้งแต่เทคนิคการดูดซับข้อตกลงการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเข้ากับกฎหมายภายในของประเทศจีนเพื่อการส่งออกสิ่งทอจากประเทศต่างๆ กฎหมายการแข่งขันเพื่อเปิดเสรีภาคการกระจายสินค้าจากการปฏิรูปการสื่อสารโทรคมนาคมไปยังบทต่างๆเกี่ยวกับด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาข้อตกลงในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศจีนจำเป็นต้องใช้ในการอ่านที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าใจประเด็น การต่างประเทศการรวบรวมเอกสารจำนวนมากและมีอำนาจ 22 บทครอบคลุมทั้งท่าเทียบเรือโดยมีส่วนร่วมตั้งแต่เทคนิคการดูดซับข้อตกลงการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกในกฎหมายภายในของประเทศจีนเพื่อการส่งออกสิ่งทอจากกฎหมายการแข่งขันไปสู่การเปิดเสรีภาคการกระจายสินค้าจากการสื่อสารโทรคมนาคม ปฏิรูปบทต่างๆเกี่ยวกับด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศจีนจำเป็นต้องใช้ในการอ่านที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าใจประเด็น International Affairs การจัดระดับและคำวิจารณ์ไม่มีการจัดอันดับหรือความคิดเห็นเป็นคนแรกที่เขียนความคิดเห็น
Forex- 4   ชั่วโมง แผนภูมิ กลยุทธ์
Binary   ตัวเลือก -trading- แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการ