Etrade -forex- ขั้นต่ำ เงินฝาก

Etrade -forex- ขั้นต่ำ เงินฝาก

Belajar   ซื้อขาย -forex- di- บันดุง
Forex- ตลาด เวลา ตัวบ่งชี้
Forex- ซื้อ อินเดีย


Forex- พิกัด - EA Blacklist ไบนารี ตัวเลือก โบรกเกอร์ Forex- กลยุทธ์ ลับ การตรวจทาน Binary ตัวเลือก - OptionsXpress Forex- ซื้อขาย อัตรากำไร ซ่อน -forex- มังกร

ความเร็ว. ความคุ้มค่า การกระทำ ข้อมูลล่าช้าถึง 15 นาที 5 อันดับแรกไม่ใช่คำแนะนำโดย ETRADE Securities หรือ บริษัท ในเครือในการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงินใด ๆ รวมถึงการรับรองความปลอดภัยเฉพาะ บริษัท ครอบครัวกองทุนรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ . เกณฑ์การคัดเลือก: หุ้นจากดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ที่เพิ่งจ่ายเงินปันผลสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้น เงินปันผลเป็นอัตราส่วนที่แสดงว่า บริษัท จ่ายเงินปันผลในแต่ละปีเท่าใดเมื่อเทียบกับราคาหุ้น เป็นวิธีการวัดรายได้ที่คุณได้รับสำหรับแต่ละดอลลาร์ที่ลงทุนในหุ้น การจ่ายปันผลให้ความคิดในการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ อัตราเงินปันผลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันเนื่องจากอิงกับราคาปิดของหุ้นในวันก่อนหน้า มีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นปันผลเช่น บริษัท ไม่จ่ายเงินปันผลหรือเงินปันผลน้อยกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ไม่ควรพึ่งพาผลตอบแทนจากเงินปันผลเมื่อตัดสินใจลงทุนหุ้น การลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงและพันธบัตรมีความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงด้านตลาดความผันผวนของราคาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการผิดนัด ข้อมูลที่ได้จาก Wall Street on Demand และ Thomson Reuters สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป รับข่าวสารและการวิเคราะห์ที่ทันเวลาจากสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ชั้นนำ การลงทุนออนไลน์ดูว่า ETRADE สามารถช่วยคุณควบคุมการลงทุนของคุณทางออนไลน์ได้อย่างไร ทัวร์สามนาที การสร้าง Portfolio การลงทุนคุณได้ระบุเป้าหมายของคุณและทำวิจัยขั้นพื้นฐานแล้ว คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่าง การลงทุนเพื่อรายได้ Cara Esser จาก Morningstar อธิบายแนวคิดการลงทุนทางเลือกบางอย่างเพื่อสร้างรายได้ การลงทุนในหุ้นธุรกิจขายหุ้นให้กับนักลงทุนเพื่อหาเงินเพื่อขยายธุรกิจด้านการเงินการจ่ายเงิน โปรดอ่านข้อมูลสำคัญที่ด้านล่างนี้ หมายเหตุสำคัญ: การเลือกและการซื้อขายฟิวเจอร์สมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุนที่มีความซับซ้อนและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐานและแถลงการณ์ความเสี่ยงสำหรับฟิวเจอร์สและตัวเลือกก่อนที่คุณจะเริ่มต้นตัวเลือกการซื้อขาย เอกสารการสนับสนุนสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่ทำเกี่ยวกับตัวเลือกจะได้รับเมื่อมีการร้องขอ หนังสือชี้ชวนกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนความเสี่ยงค่าใช้จ่ายและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรอ่านและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน สำหรับหนังสือชี้ชวนในปัจจุบันกรุณาเยี่ยมชม etrademutualfunds หรือเยี่ยมชมศูนย์กองทุน Exchange-Traded at etradeetf การลงทุนในผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้น เครดิตและข้อเสนอพิเศษของ ETRADE อาจอยู่ภายใต้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสหรัฐอเมริกาและการรายงานด้วยมูลค่าปลีก ภาษีที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอพิเศษเหล่านี้ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า คอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายหุ้นและตัวเลือกเป็น 9.99 กับ 75 ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาตัวเลือก หากต้องการมีสิทธิ์รับค่าคอมมิชชั่น 7.99 สำหรับการซื้อขายหุ้นและตัวเลือกและ 75 ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาอ็อพชันคุณต้องดำเนินการอย่างน้อย 150 สต็อคหรือตัวเลือกการค้าต่อไตรมาส หากต้องการดำเนินการต่อ 7.99 การซื้อขายหุ้นและตัวเลือกและ 75 ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาอ็อพชันคุณต้องดำเนินการซื้อขายหุ้นหรือออปชัน 150 รายการภายในสิ้นไตรมาสต่อไป คุณสามารถซื้อและขายกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) ผ่านทางโปรแกรมอีทีเอฟมูลค่า ETRADE Securities โดยไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน ETF ที่ซื้อผ่านโปรแกรมจะไม่สามารถใช้สิทธิได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขายระยะสั้น ETRADE Securities อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายระยะสั้นจากการขาย ETF ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งถือครองน้อยกว่า 30 วัน คุณสามารถลงทุนในกองทุนรวมที่มีอยู่ผ่านทาง ETRADE Securities no-load โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการทำรายการ เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขายระยะสั้น ETRADE Securities จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนดเป็นจำนวน 49.99 บาทเมื่อมีการไถ่ถอนหรือแลกเปลี่ยนภาระโดยไม่มีเงินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ถือครองน้อยกว่า 90 วัน Direxion (นอกเหนือจาก Commodity Strategy Fund DXCTX), ProFunds, กองทุนรวม Rydex และกองทุนรวมตลาดเงินทั้งหมดจะไม่อยู่ภายใต้ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อน ยังคงใช้อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่อธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวน โปรดอ่านหนังสือชี้ชวนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาจะใช้กับการซื้อขายในตลาดรองออนไลน์ ประกอบด้วยพันธบัตรหน่วยงาน, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, พันธบัตรเทศบาล, ซีดีนายหน้า, ผ่าน - thrus, CMOs และหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนสินทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นอื่น ๆ อาจใช้กับการค้ารายได้คงที่อื่น ๆ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด ผู้ถือบัญชีรายใหม่จะถูกเรียกเก็บเงิน 1.49 (ต่อสัญญาต่อหนึ่งสัญญาบวกค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์สเมื่อมีการเปิดบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเงินฝากจะถูกหักล้าง หลังจากระยะเวลาเสนอซื้อ 90 วันการค้าฟิวเจอร์สแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 2.99 (ต่อด้านต่อสัญญาบวกค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน) ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้งานได้กับ IRA การเกษียณอายุอื่น ๆ ธุรกิจความไว้วางใจหรือบัญชี ETRADE Bank ไม่รวมลูกค้า ETRADE Securities ปัจจุบัน ETRADE Financial Corporation ผู้ร่วมงานและผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน ข้อเสนอพิเศษใช้กับบัญชี ETRADE Futures ฉบับใหม่ที่เปิดโดยมีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 ผู้ถือบัญชีจะต้องมีเงินทุนสนับสนุนขั้นต่ำในบัญชีทั้งหมด (10,000 ลบการค้าขาดทุน) เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนหรือเครดิตอาจได้รับการยอมจำนน จำกัด ETRADE Futures หนึ่งบัญชีต่อลูกค้าหนึ่งราย เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อเสนอนี้ได้ตลอดเวลา นอกเหนือจาก 2.99 ต่อสัญญาต่อหนึ่งค่าคอมมิชชั่นแล้วลูกค้าฟิวเจอร์สจะได้รับการประเมินค่าธรรมเนียมบางอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและค่าธรรมเนียม NFA รวมทั้งค่านายหน้าชั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ใช่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์สและสัญญาฟิวเจอร์ส ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ได้กำหนดโดย ETRADE Securities และจะแตกต่างกันตามอัตราแลกเปลี่ยน แพลตฟอร์มการเทรด ETRADE Pro มีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ดำเนินการอย่างน้อย 30 สต็อกหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่ปฏิทินหรือมียอดคงเหลือของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ประมาณการหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยสแกนเนอร์กลยุทธ์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของผลการลงทุนที่ต่างกันมีลักษณะสมมุติฐานไม่สะท้อนถึงผลการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและไม่ได้รับประกันถึงผลในอนาคต สแกนเนอร์กลยุทธ์เป็นผลิตภัณฑ์ของ Trade Ideas LLC ซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ETRADE Financial Corporation หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงิน 25 รายสำหรับธุรกิจการค้าที่ได้รับความช่วยเหลือจากโบรกเกอร์รวมทั้งค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้อง ใน Kiplingers 2016 การตรวจสอบนายหน้ารายสองปีของ บริษัท 7 แห่งใน 8 หมวด ETRADE ได้รับรางวัล 1 แห่งในอุปกรณ์เคลื่อนที่และ 3 ใน 5 ดาวโดยรวม การให้คะแนน ETRADEs สำหรับการจัดประเภททั้งหมดใน 5 หมวดหมู่: รวม (3 ดาว), มือถือ (4 ดาว), เครื่องมือ (3.5 ดาว), การให้คำปรึกษา (3.5 ดาว), ใช้งานได้ง่าย (3.5 ดาว), การวิจัย (3 ดาว) ค่าใช้จ่าย (3 ดาว) และตัวเลือกการลงทุน (3 ดาว) อ่านแบบสำรวจของโบรกเกอร์ออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบปี 2016 2016 The Kiplinger Washington Editors / บรรณาธิการคิปลิงเออร์วอชิงตัน สงวนลิขสิทธิ์. หลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์และบริการซื้อขายล่วงหน้าที่นำเสนอโดย ETRADE Securities LLC สมาชิก FINRA SIPC NFA บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนมีให้บริการผ่าน ETRADE Capital Management, LLC ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีให้โดย ETRADE Bank, Federal Reserve Bank, FDIC สมาชิก หรือ บริษัท ย่อย ETRADE Securities LLC, ETRADE Capital Management, LLC และ ETRADE Bank เป็น บริษัท ที่แยกกัน แต่ บริษัท ในเครือ การตอบสนองของระบบและเวลาในการเข้าถึงบัญชีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆรวมถึงปริมาณการซื้อขายภาวะตลาดประสิทธิภาพของระบบและปัจจัยอื่น ๆ 2017 ETRADE Financial Corporation สงวนลิขสิทธิ์. ETRADE Copyright PolicyE-Trade กับ TD Ameritrade E-Trade และ TD Ameritrade มักจะเป็นกลุ่มของโบรกเกอร์ออนไลน์ทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกระหว่างสองอย่างได้ยาก ทั้งสองดึงดูดนักลงทุนตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้ค้ารายใหม่และบ่อยครั้งและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นที่คล้ายคลึงกัน หาก you8217re ติดอยู่ไปมาระหว่าง E-Trade และ TD Ameritrade we8217ve ทำข้อดีและข้อเสียของคุณกับการเปรียบเทียบหัวหัวของเรา NerdWallet editor review คณะกรรมาธิการการค้า 9.99 บัญชีขั้นต่ำ 500 โปรโมชั่น 60 วันนับจากวันที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นฟรีกับการฝากเงินที่มีคุณสมบัติครบถ้วน NerdWallet editor review คณะกรรมาธิการการค้า 9.99 Account Minimum 0 Promotion 600 โบนัสเงินสดพร้อมรับฝาก E-Trade กับ TD Ameritrade ได้อย่างรวดเร็ว 9.99 สำหรับน้อยกว่า 150 tradeship 7.99 สำหรับ 150 ถึง 1,499 trades 6.99 สำหรับ 1,500 tradequarter 9.99 0.75 ต่อสัญญา ฐานเป็นฉัตรกับค่านายหน้าหุ้นเพื่อลดราคาสำหรับผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ E-Trade Web สำหรับแพลตฟอร์มเดสก์ทอปเบราว์เซอร์ E-Trade Pro สำหรับลูกค้าที่รักษายอดบัญชีอย่างน้อย 250,000 บัญชีหรือดำเนินการอย่างน้อย 30 สต็อกหรือออปชั่นตัวเลือกต่อไตรมาสสองทางเลือกแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงได้ ลูกค้าทั้งหมด: thinkorswim และสถาปนิกด้านการค้า โบนัสเงินสดตั้งแต่ 100 (สำหรับเงินฝาก 25,000 ถึง 99,999) ถึง 600 (สำหรับเงินฝาก 250,000 หรือมากกว่า) ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นคุณไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมรายปีที่โบรกเกอร์ สำหรับค่าคอมมิชชั่นนักลงทุนจำนวนมากจะจ่ายเงินเหมือนกันที่ 9.99 บาทต่อการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม E-Trade มีตารางค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันไดที่ช่วยลดต้นทุนสำหรับผู้ค้าที่มีปริมาณมาก: นักลงทุนที่ซื้อขายอย่างน้อย 150 ครั้งต่อไตรมาสมีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นที่ลดลง 7.99 รายที่ซื้อขาย 1,500 ครั้งขึ้นไปต่อไตรมาสจะได้รับส่วนลดและจ่ายเพิ่มเติม เพียง 6.99 ต่อการค้า หาก youre แนวโน้มที่จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดเหล่านั้นคุณจะประหยัดเงินในค่าคอมมิชชั่นด้วย E-Trade ตารางค่าคอมมิชชันแบบอีคอมเมิร์ซที่ใช้กับธุรกิจการค้าแบบเลือกซื้อซึ่งหมายความว่าผู้ค้าจะได้รับประโยชน์จากการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นที่ลดลงสำหรับผู้ค้ารายใหญ่ ค่าจ้างต่อสัญญา 75 เซ็นต์จะเท่ากันที่ทั้งสอง บริษัท สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือ: นายหน้าค้ากองทุนรวมมีมูลค่าสูงที่ TD Ameritrade: 49.99 พวกเขาสมควรได้มากขึ้นที่ E-Trade ซึ่งคิดค่าบริการเพียง 19.99 โบรกเกอร์ทั้งสองรายมีรายชื่อของกองทุนค่าธรรมเนียมที่ไม่มีธุรกรรม (เพิ่มเติมจากข้อตกลงด้านล่าง) ผู้ชนะ: E-Trade เนื่องจากมีส่วนลดในปริมาณมาก แต่ผู้ค้าที่ไม่ผ่านการรับรองจะได้รับค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับโบรกเกอร์ทั้งสองประเภทสำหรับการซื้อขายหุ้นและธุรกิจอื่น ๆ การเลือกการลงทุนอีกต่อไปนับว่าค่อนข้างมากเนื่องจากการค้าระหว่าง E-Trade และ TD Ameritrade มีการเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลายรวมทั้งการซื้อขายล่วงหน้า แต่ถ้าเราหมุนหมายเลขไปเฉพาะ: ETFs ที่ไม่คิดค่านายหน้า: โบรกเกอร์ทั้งสองเสนออีทีเอฟที่ไม่เสียค่าคอมมิชชั่น 100 อันดับแรก กองทุนรวมที่ไม่มีการทำธุรกรรม: TD Ameritrade นำเงินจำนวนนี้จำนวนมากขึ้นโดยมีเกือบ 4,000 ใบสำหรับ E-Trades 2,500 TD Ameritrade ยังเสนอรายชื่อกองทุนรวม Premier List ซึ่งจัดทำโดย Morningstar และมีการอัพเดทรายไตรมาสโดยมีคำแนะนำที่เป็นอิสระในกว่า 45 หมวดที่แตกต่างกัน Futures: E-Trade อนุญาตให้มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สกว่า 200 ชนิดในขณะที่ TD Ameritrade มีเพียงแค่ 50 รายเท่านั้น E-Trade8217s ต่อสัญญามีราคาแพงกว่าเล็กน้อยที่ 2.99 ถึง TD Ameritrade8217s 2.25 Forex: TD Ameritrade เสนอการซื้อขายแบบอัตราแลกเปลี่ยน แต่ E-Trade ยกเลิกแพลตฟอร์มการเทรดในเดือนกันยายนปี 2015 ผู้ชนะ: TD Ameritrade ชนะที่นี่เพียงเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่มีธุรกรรมมากขึ้นและความพร้อมในการทำ forex แต่จะเป็นสายที่ใกล้ชิดมากและผู้ค้าในอนาคตจะชอบ E-Trade มากขึ้น มูลค่าที่ต้องระบุไว้ว่า E-Trade ต้องมีบัญชีซื้อขายขั้นต่ำ 10,000 บัญชีเพื่อซื้อขายล่วงหน้า การวิจัยเครื่องมือและแพลตฟอร์มการซื้อขายทั้ง TD Ameritrade และ E-Trade มีแพลตฟอร์มการซื้อขายบนเบราเซอร์และแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น TD Ameritrade เป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรมแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ สถาปนิกด้านการค้า แพลตฟอร์มเว็บที่มุ่งเน้นที่ผู้ค้าเริ่มต้นยังคงมีคุณสมบัติขั้นสูงมากมายรวมถึงแผนที่ความร้อนของตลาดเครื่องมือคัดกรองสตรีมมิ่งข่าวและ Trade Finder ซึ่งจะช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของสามเณรง่ายขึ้น พื้นผิวเครื่องมือเลือกแนวคิดการค้าและช่วยนักลงทุนสร้างกลยุทธ์ทางการค้าและวิเคราะห์ความเสี่ยง พื้นฐานของมันคล้ายกับแพลตฟอร์มขั้นสูงที่นำเสนอโดยโบรกเกอร์อื่น ๆ แต่แล้ว TD Ameritrade ใช้มันให้ดียิ่งขึ้นด้วย thinkorswim ปรับปรุงใหม่ในปีที่ผ่านมา thinkorswim เป็นระดับมืออาชีพ: ประกอบด้วยแผนภูมิที่ครอบคลุมซึ่งมีตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายร้อยตัวเครื่องมือ Market Monitor ที่แสดงกราฟตลาดทั้งหมดผ่านแผนที่ความร้อนและกราฟ Stock Hacker ที่ติดตามแท่งหุ้นขึ้นและลงและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ความผันผวนและความเสี่ยงของพวกเขาและการสตรีม CNBC แพลตฟอร์มนี้ยังรวมไปถึงข้อเสนอด้านการศึกษารวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นกระดานโต้คลื่น (onboarding tools) สำหรับผู้ค้ามือใหม่ นอกจากนี้ TD Ameritrade ยังมีการซื้อขายผ่านมือถือผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 แอ็พ ได้แก่ Mobile Trader สำหรับผู้ค้าขั้นสูงพร้อมข้อมูลสตรีมมิงแบบสดความสามารถในการสั่งซื้อแบบเต็มรูปแบบการสนับสนุนการแชทในแอปและการปรับแต่ง E-Trade ได้รับดาวฤกษ์ในการตรวจสอบของเราเนื่องจากแพลตฟอร์มขั้นสูง E-Trade PRO มีให้เฉพาะลูกค้าที่มียอดคงเหลืออย่างน้อย 250,000 รายหรือดำเนินการอย่างน้อย 30 สต็อกหรือออปชั่นตัวเลือกต่อไตรมาส ที่กล่าวว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมด้วยเครื่องมือสร้างความคิดที่มีประสิทธิภาพเช่นเครื่องสแกนเนอร์กลยุทธ์ backtesting ผู้ให้บริการตัวเลือกระดับมืออาชีพและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้ E-Trade เป็นนวัตกรรมในด้านอื่น ๆ เช่นกัน แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดจากโบรกเกอร์ออนไลน์ทุกประเภทโดยมีคุณลักษณะขั้นสูงเช่นสต็อกและตัวกรอง ETF ตัวกรองสายพานตัวเลือกวิดีโอเพื่อการศึกษาและคำพูดแบบเรียลไทม์ชาร์ตและ CNBC Video on Demand แพลตฟอร์มเว็บไซด์ company8217s, E-Trade Web ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการดูแลพื้นฐาน: การติดตามบัญชีการจัดการรายการเฝ้าดูการสตรีมข้อมูลและการทำธุรกิจการค้า โบรกเกอร์ทั้งสองสามารถเข้าถึงการวิจัยและข้อมูลได้ฟรีรวมทั้งงานวิจัยอิสระจาก SampP Capital IQ, Thomson Reuters, Market Edge และ Morningstar ลูกค้าของ TD Ameritrade สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์จากผู้ให้บริการรายอื่นจำนวนเล็กน้อยรวมทั้งการเข้าถึงชุมชนทางสังคมของ MyTrade และสัญญาณสังคมซึ่งจะดึงข้อมูลเชิงลึกด้านการซื้อขายจาก Twitter TD Ameritrade ยังมีการซื้อขายกระดาษเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดสอบกลยุทธ์ที่ปราศจากความเสี่ยงทาง E-Trade ไม่ได้มีความสามารถในการซื้อขายแบบเสมือน ผู้ชนะ: TD Ameritrade ต้องใช้ส่วนนี้ แพลตฟอร์มที่สูงที่สุดเท่าที่ thinkorswim จะไม่ค่อยมีให้กับลูกค้าทุกรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยไม่มีบัญชีหรือกิจกรรมขั้นต่ำและข้อเสนองานวิจัยของ บริษัท มีความยอดเยี่ยมและมีนวัตกรรม บรรดาผู้ที่ทำอย่างมากของการซื้อขายของพวกเขาในระหว่างการเดินทางอาจจะชอบ E-Trade เนื่องจากประสบการณ์ในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ดีขึ้นเล็กน้อย เหมาะที่สุดสำหรับคุณในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยินดีที่ TD Ameritrade เกือบจะกวาดการแข่งขันนี้ไปพร้อมกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพความกว้างของการวิจัยและการเลือกลงทุนที่กว้างขวาง บริษัท เลือกใช้ NerdWallets สำหรับโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายหุ้นด้วยเหตุผลและดึงดูดผู้เริ่มต้นและผู้ค้าขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย นักลงทุนที่เลือก TD Ameritrade ทำจึงรู้ว่าพวกเขาจะจ่ายมากขึ้นสำหรับการค้าทุกเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์ส่วนลดมากที่สุด ค่าคอมมิชชั่นของ E-Trades มีมูลค่าสูงเช่นเดียวกันแม้ว่าส่วนลดด้านปริมาณของ บริษัท อาจทำให้ผู้ค้ารายย่อยบ่อยขึ้น เครื่องมือค้นหานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของ NerdWallets ช่วยให้คุณสามารถประมาณการต้นทุนที่เป็นไปได้ตามความถี่ในการซื้อขายและการตั้งค่าการลงทุนของคุณ คุณอาจชอบ Speed ความคุ้มค่า การกระทำ ข้อมูลล่าช้าถึง 15 นาที 5 อันดับแรกไม่ใช่คำแนะนำโดย ETRADE Securities หรือ บริษัท ในเครือในการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงินใด ๆ รวมถึงการรับรองความปลอดภัยเฉพาะ บริษัท ครอบครัวกองทุนรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ . เกณฑ์การคัดเลือก: หุ้นจากดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ที่เพิ่งจ่ายเงินปันผลสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้น เงินปันผลเป็นอัตราส่วนที่แสดงว่า บริษัท จ่ายเงินปันผลในแต่ละปีเท่าใดเมื่อเทียบกับราคาหุ้น เป็นวิธีการวัดรายได้ที่คุณได้รับสำหรับแต่ละดอลลาร์ที่ลงทุนในหุ้น การจ่ายปันผลให้ความคิดในการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ อัตราเงินปันผลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันเนื่องจากอิงกับราคาปิดของหุ้นในวันก่อนหน้า มีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นปันผลเช่น บริษัท ไม่จ่ายเงินปันผลหรือเงินปันผลน้อยกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ไม่ควรพึ่งพาผลตอบแทนจากเงินปันผลเมื่อตัดสินใจลงทุนหุ้น การลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงและพันธบัตรมีความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงด้านตลาดความผันผวนของราคาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการผิดนัด ข้อมูลที่ได้จาก Wall Street on Demand และ Thomson Reuters สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป รับข่าวสารและการวิเคราะห์ที่ทันเวลาจากสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ชั้นนำ การลงทุนออนไลน์ดูว่า ETRADE สามารถช่วยคุณควบคุมการลงทุนของคุณทางออนไลน์ได้อย่างไร ทัวร์สามนาที การสร้าง Portfolio การลงทุนคุณได้ระบุเป้าหมายของคุณและทำวิจัยขั้นพื้นฐานแล้ว คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่าง การลงทุนเพื่อรายได้ Cara Esser จาก Morningstar อธิบายแนวคิดการลงทุนทางเลือกบางอย่างเพื่อสร้างรายได้ การลงทุนในหุ้นธุรกิจขายหุ้นให้กับนักลงทุนเพื่อหาเงินเพื่อขยายธุรกิจด้านการเงินการจ่ายเงิน โปรดอ่านข้อมูลสำคัญที่ด้านล่างนี้ หมายเหตุสำคัญ: การเลือกและการซื้อขายฟิวเจอร์สมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุนที่มีความซับซ้อนและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐานและแถลงการณ์ความเสี่ยงสำหรับฟิวเจอร์สและตัวเลือกก่อนที่คุณจะเริ่มต้นตัวเลือกการซื้อขาย เอกสารการสนับสนุนสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่ทำเกี่ยวกับตัวเลือกจะได้รับเมื่อมีการร้องขอ หนังสือชี้ชวนกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนความเสี่ยงค่าใช้จ่ายและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรอ่านและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน สำหรับหนังสือชี้ชวนในปัจจุบันกรุณาเยี่ยมชม etrademutualfunds หรือเยี่ยมชมศูนย์กองทุน Exchange-Traded at etradeetf การลงทุนในผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้น เครดิตและข้อเสนอพิเศษของ ETRADE อาจอยู่ภายใต้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสหรัฐอเมริกาและการรายงานด้วยมูลค่าปลีก ภาษีที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอพิเศษเหล่านี้ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า คอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายหุ้นและตัวเลือกเป็น 9.99 กับ 75 ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาตัวเลือก หากต้องการมีสิทธิ์รับค่าคอมมิชชั่น 7.99 สำหรับการซื้อขายหุ้นและตัวเลือกและ 75 ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาอ็อพชันคุณต้องดำเนินการอย่างน้อย 150 สต็อคหรือตัวเลือกการค้าต่อไตรมาส หากต้องการดำเนินการต่อ 7.99 การซื้อขายหุ้นและตัวเลือกและ 75 ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาอ็อพชันคุณต้องดำเนินการซื้อขายหุ้นหรือออปชัน 150 รายการภายในสิ้นไตรมาสต่อไป คุณสามารถซื้อและขายกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs) ผ่านทางโปรแกรมอีทีเอฟมูลค่า ETRADE Securities โดยไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน ETF ที่ซื้อผ่านโปรแกรมจะไม่สามารถใช้สิทธิได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขายระยะสั้น ETRADE Securities อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายระยะสั้นจากการขาย ETF ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งถือครองน้อยกว่า 30 วัน คุณสามารถลงทุนในกองทุนรวมที่มีอยู่ผ่านทาง ETRADE Securities no-load โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการทำรายการ เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขายระยะสั้น ETRADE Securities จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนดเป็นจำนวน 49.99 บาทเมื่อมีการไถ่ถอนหรือแลกเปลี่ยนภาระโดยไม่มีเงินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ถือครองน้อยกว่า 90 วัน Direxion (นอกเหนือจาก Commodity Strategy Fund DXCTX), ProFunds, กองทุนรวม Rydex และกองทุนรวมตลาดเงินทั้งหมดจะไม่อยู่ภายใต้ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อน ยังคงใช้อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่อธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวน โปรดอ่านหนังสือชี้ชวนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาจะใช้กับการซื้อขายในตลาดรองออนไลน์ ประกอบด้วยพันธบัตรหน่วยงาน, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, พันธบัตรเทศบาล, ซีดีนายหน้า, ผ่าน - thrus, CMOs และหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนสินทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นอื่น ๆ อาจใช้กับการค้ารายได้คงที่อื่น ๆ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด ผู้ถือบัญชีรายใหม่จะถูกเรียกเก็บเงิน 1.49 (ต่อสัญญาต่อหนึ่งสัญญาบวกค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์สเมื่อมีการเปิดบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเงินฝากจะถูกหักล้าง หลังจากระยะเวลาเสนอซื้อ 90 วันการค้าฟิวเจอร์สแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 2.99 (ต่อด้านต่อสัญญาบวกค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน) ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้งานได้กับ IRA การเกษียณอายุอื่น ๆ ธุรกิจความไว้วางใจหรือบัญชี ETRADE Bank ไม่รวมลูกค้า ETRADE Securities ปัจจุบัน ETRADE Financial Corporation ผู้ร่วมงานและผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน ข้อเสนอพิเศษใช้กับบัญชี ETRADE Futures ฉบับใหม่ที่เปิดโดยมีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 ผู้ถือบัญชีจะต้องมีเงินทุนสนับสนุนขั้นต่ำในบัญชีทั้งหมด (10,000 ลบการค้าขาดทุน) เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนหรือเครดิตอาจได้รับการยอมจำนน จำกัด ETRADE Futures หนึ่งบัญชีต่อลูกค้าหนึ่งราย เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อเสนอนี้ได้ตลอดเวลา นอกเหนือจาก 2.99 ต่อสัญญาต่อหนึ่งค่าคอมมิชชั่นแล้วลูกค้าฟิวเจอร์สจะได้รับการประเมินค่าธรรมเนียมบางอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและค่าธรรมเนียม NFA รวมทั้งค่านายหน้าชั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ใช่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์สและสัญญาฟิวเจอร์ส ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ได้กำหนดโดย ETRADE Securities และจะแตกต่างกันตามอัตราแลกเปลี่ยน แพลตฟอร์มการเทรด ETRADE Pro มีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ดำเนินการอย่างน้อย 30 สต็อกหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่ปฏิทินหรือมียอดคงเหลือของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ประมาณการหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยสแกนเนอร์กลยุทธ์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของผลการลงทุนที่ต่างกันมีลักษณะสมมุติฐานไม่สะท้อนถึงผลการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและไม่ได้รับประกันถึงผลในอนาคต สแกนเนอร์กลยุทธ์เป็นผลิตภัณฑ์ของ Trade Ideas LLC ซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ETRADE Financial Corporation หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงิน 25 รายสำหรับธุรกิจการค้าที่ได้รับความช่วยเหลือจากโบรกเกอร์รวมทั้งค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้อง ใน Kiplingers 2016 การตรวจสอบนายหน้ารายสองปีของ บริษัท 7 แห่งใน 8 หมวด ETRADE ได้รับรางวัล 1 แห่งในอุปกรณ์เคลื่อนที่และ 3 ใน 5 ดาวโดยรวม การให้คะแนน ETRADEs สำหรับการจัดประเภททั้งหมดใน 5 หมวดหมู่: รวม (3 ดาว), มือถือ (4 ดาว), เครื่องมือ (3.5 ดาว), การให้คำปรึกษา (3.5 ดาว), ใช้งานได้ง่าย (3.5 ดาว), การวิจัย (3 ดาว) ค่าใช้จ่าย (3 ดาว) และตัวเลือกการลงทุน (3 ดาว) อ่านแบบสำรวจของโบรกเกอร์ออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบปี 2016 2016 The Kiplinger Washington Editors / บรรณาธิการคิปลิงเออร์วอชิงตัน สงวนลิขสิทธิ์. หลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์และบริการซื้อขายล่วงหน้าที่นำเสนอโดย ETRADE Securities LLC สมาชิก FINRA SIPC NFA บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนมีให้บริการผ่าน ETRADE Capital Management, LLC ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีให้โดย ETRADE Bank, Federal Reserve Bank, FDIC สมาชิก หรือ บริษัท ย่อย ETRADE Securities LLC, ETRADE Capital Management, LLC และ ETRADE Bank เป็น บริษัท ที่แยกกัน แต่ บริษัท ในเครือ การตอบสนองของระบบและเวลาในการเข้าถึงบัญชีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆรวมถึงปริมาณการซื้อขายภาวะตลาดประสิทธิภาพของระบบและปัจจัยอื่น ๆ 2017 ETRADE Financial Corporation สงวนลิขสิทธิ์. นโยบายลิขสิทธิ์ของ ETRADE
ชี้แจง เคลื่อนไหว เฉลี่ย สูตร -C   #
กรีก ซอฟแวร์ สำหรับ ตัวเลือก การซื้อขาย