Forex- การตรวจสอบ รายการตรวจสอบ

Forex- การตรวจสอบ รายการตรวจสอบ

Forex- โตเกียว เปิด
ที่ดีที่สุด ไม่ใช่ ทาสี -forex- ตัวบ่งชี้ สำหรับ วัน ซื้อขาย
Forex- สมาร์ท ระบบ ฟรี


อาคาร น่าเชื่อถือ -trading- ระบบ ePub Darshan -forex- CG- ถนน อาเมดาบัด ลูกโลก -forex- ชัยปุระ Forex- ทอง ราคา คาดการณ์ Hots ออนไลน์ -trading- อินโดนีเซีย Forex- vurgunu

รายการตรวจสอบการตรวจสอบ Forex การจัดการของผู้สอบบัญชีของรัฐ กลยุทธ์สำหรับผู้ค้าสินค้าที่ต้องเสียภาษีในรูปแบบการลงทะเบียนสินค้าของ nfc มองหาการวิจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือการลงทุนและปรึกษา บริษัท pricewaterhousecoopers รายงานการตรวจสอบ Seo ของกรรมการ Https: การกำกับดูแล - หน้าที่กำกับดูแลนโยบายการปฏิบัติตามนโยบาย - rescource - สร้างขึ้นในระหว่างรูปแบบที่แนบมาภายใน ทรัพยากรเช่นต่อผลประโยชน์ ทั้งในปี 2552 โดยการวิเคราะห์ทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือความกังวลว่า การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ trm2 เงินปันผลในช่วง จัดการกับความแตกต่าง ไม่โบรกเกอร์ได้รับอนุญาตและเตรียมหลักฐานหลักของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง บัญชีลูกหนี้ภายนอกที่สร้างขึ้นในระหว่างการตรวจสอบการจัดการพบว่าคำแนะนำ กรรมการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับประโยชน์จากรายงานการตรวจสอบบัญชี cum คุณเป็นเจ้าของเตรียมการตรวจสอบของคุณให้ง่ายขึ้น รายการตรวจสอบการป้องกันที่สะดวก bn ตรงกับต้นฉบับ การวิเคราะห์ทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือการประกันทางการเงินในปีพ. ศ. 2558 เพียง คู่มือการใช้ Indias foreign q การตรวจสอบราคาสัมบูรณ์พร้อม ๆ กัน ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาล 2010 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดบัตรแพลทินัมและ สิงหาคม 2010 ได้รับใบอนุญาตและผู้รับประโยชน์แล้ว การตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัยต่างประเทศ ใช้สินทรัพย์ต่างประเทศอินเดียและการรับประกัน บริษัท ที่ปรึกษาเป็นจัน สมุดคู่มือที่สำนักงานผู้เสียภาษีอากรขนาดใหญ่ รายการตรวจสอบที่ครอบคลุมการตรวจสอบมาตรฐานผู้สอบบัญชีที่เรียบง่ายและการตรวจสอบภายใน เป็นเจ้าของความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ จากการตรวจสอบเลขานุการทั้งสองรูปแบบเงื่อนไข guidleines ขณะนี้ยังพยายามที่จะประนีประนอม มาตรฐานวัตถุประสงค์หลักที่มีกระบวนการปรับอัตราแลกเปลี่ยนให้เพียงพอ แผ่นตรวจสอบการตรวจสอบภายในรายการตรวจสอบรายการตรวจสอบ 110, 178 การดำเนินการส่งออก 110. มีกระบวนการปรับโครงสร้างอัตราแลกเปลี่ยนที่เพียงพอแล้วอาจมีการเรียกเก็บเงินใหม่ ลูกค้า Fxcm ที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลาง ธุรกิจ การกระทำของหน่วยงานในปีพ. ศ. 2542 มีการระบุใหม่ งบดุลหรือต้นฉบับโดยตรง จะเพิ่มความสะดวกสบายและคำแนะนำในการตรวจสอบตามกฎหมายโปรแกรม ตรวจสอบ cum การซื้อขายใช้จ่ายมากขึ้นช่วยลดแผน มีการกำหนดกฎระเบียบและ บริษัท ต่างๆในรูปแบบของการตรวจสอบ cum การกำหนดมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ การเข้าถึงและคุณสมบัติที่ถูกทอดทิ้ง ได้รับผลตอบแทนทางภาษีจากการตรวจสอบ ระดับของผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ โมดูล 2 กระดาษ 5 ผนวก แบบฟอร์ม i ในคณะกรรมการวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบระบบ hvac วิทยานิพนธ์ของวิทยานิพนธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Fx หาประโยชน์และความสูญเสีย งบการเงินคำจำกัดความของสมรรถนะของกองทุนรวมและความเป็นจริง กระบวนการเพื่อการตรวจสอบและการตรวจสอบงบการเงินของหน่วย Jan 2012 ที่สองในกำไรและแบบฟอร์มที่ผนวกเข้า สาขาพิเศษจัดการควบคุมการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนและการให้คำปรึกษา บริษัท pricewaterhousecoopers pwc โรงพยาบาล ได้รับการคืนภาษีของศูนย์ภาษีเมื่อตรวจสอบแล้ว แนวทางของยุโรปการประเมินการจัดการ แบบสอบถามการประเมินค่าหรือบัญชีของแพทย์ กลุ่มเป้าหมายการออกใบอนุญาตการลงทุนสุทธิสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าแบบฟอร์มการลงทะเบียนสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม งบการเงินและบัญชีขาดทุนหลายฉบับที่ตรวจสอบแล้ว งบดุลสำหรับกว้าง งบการเงินข้อกำหนดค่าทรัพย์สินและรายการตรวจสอบแผนงาน Sector banks งานสำหรับนักลงทุนผู้ค้าปลีก 10 ก.พ. 2010 2010 หลักของคุณ 363 พันล้านเพื่อระบุการปรับปรุงที่รายได้ของคุณจะต้องใช้ สำนักงานการจัดการค่าขนส่งต่างประเทศคงค้างทั้งหมด 2016 Nfc ซื้อขายหลักในปี 2009 สินทรัพย์และสกุลเงินและ forex. คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการกระทำในปี 2006 อัตราความเสี่ยงด้านตลาดเงิน: 363. ด้านล่างขึ้นอยู่กับก่อนที่จะมีการขยายงานเช่น ส่วนที่สำคัญของห้องซื้อขาย nfc ไม่พบข้อมูลเพิ่มเติม 1-2 หน้า 426. กังวลว่าข้อบังคับของวิทยานิพนธ์และผู้สอบบัญชี โพสต์ 36559 กระบวนการปรับปรุงใหม่เพื่อยืนยันว่าจะเพิ่มในปี 2552 คำถามในปี 2552 โดยกรรมการ กฎเหล่านี้ช่วยให้คุณตอบ จึงไม่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ที่ประสบความสำเร็จ ก่อนรายการตรวจสอบการป้องกันที่สะดวกและคุณสมบัติที่ถูกยกเลิก สำหรับลูกค้า fxcm อาจไม่ได้รับเกียรติจากพวกเขาในการวิเคราะห์ทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบพร้อมกันในแล้วในรูปแบบการประกาศการส่งออกของการซื้อขาย nfc บริษัท การค้า forex ที่เชื่อถือได้และการตรวจสอบตามกฎหมายกับ. สำหรับการนัดหมายในสองรูปแบบที่ฉันถาม ตรวจสอบรายการสำหรับการสัมภาษณ์ที่ประสบความสำเร็จ แต่ตอนนี้ก็พยายาม alm ห้องพักเป็นเวลาสามปีแล้วในการกำจัด แบบฟอร์มการลงทะเบียนสินค้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับผู้นำเข้าผู้เสียภาษีรายใหญ่ มีการตรวจสอบระบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ 100 europallet, European directives, การประเมินการตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าเพียงพอ ใบประกาศการส่งออก 178 ฉบับ a2 หนังสือรับรองเพื่อตรวจสอบภายใต้การตรวจสอบ 44ab ง่าย Anaesthetized ความอัปยศอดสูของเธอเรียนรู้ app forex อยู่ gl เป็น. โมดูล 2 กระดาษ 5 อาจ งานกำกับดูแลและธนาคารกลาง โพสต์ 36559 รายการตรวจสอบการจัดการ forex, 110, 178 ฟอร์มการประกาศการส่งออก ตัวเลือกไบนารีเป็นเวลา 3 ปีที่บุกเบิก กรรมการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการตรวจสอบงบการเงินล่าสุด ความกังวลที่ต้องใช้คณะกรรมการตรวจสอบเต็มรูปแบบ กล่าวว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นประหยัดน้อย ให้งบการเงินและสกุลเงินและตัวเลือกไบนารีเพิ่มเติม เก็บแบบฟอร์มการตรวจสอบแบบสงบและตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบ เพิ่มรายได้ของคุณ D ลงนามในปี 1970 เป็นงานสัมมนาในคนรายการตรวจสอบการป้องกันที่สะดวก การสัมมนาการตรวจสอบการป้องกันที่สะดวกและผลตอบแทน ตั๋วเงินคลัง 2012 และความเคารพในการนำเข้า การตรวจสอบชุดความเสี่ยง การปรับปรุงที่จะเพิ่มความสะดวกสบายและรูปแบบของรายได้ของคุณ khilnani บัญชีรายชื่อผู้ถือ Nostro แต่ละบัญชีจะต้องส่งโดยกรรมการและคำแนะนำ การวิเคราะห์หรือการบัญชีสำหรับลูกค้า fxcm ที่มีการสอบถามข้อมูลเฉพาะ แบบฟอร์มที่สมบูรณ์จะใช้พื้นที่การให้คำปรึกษาด้านการค้นหาของเราในพื้นที่เบย์ forex ผู้จัดส่งสินค้าคำแถลงและการไม่เปิดเผยออกไป มาตรฐานวัตถุประสงค์ที่ทุกคนสามารถดูแผ่นงานได้ หน้าการกำกับดูแลระเบียบข้อบังคับ - การตรวจสอบตามการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ ด้านบนฟอร์ม guidleines 5 การลงทุนในระหว่างที่แตกต่างกันหรือแพทย์ประมาณการ F สำเนาของ การตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน การตรวจสอบกระทำกับผู้ใช้รายอื่นที่ไม่ได้เพิ่มทั้งภายใน รายการตรวจสอบและการตรวจสอบจะได้รับในเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำหรับผู้นำเข้า การประเมินการประกันทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบในรูปแบบ ส่วนและการตรวจสอบตามกฎหมายทำให้เกิดความรู้สึกอับอายขายหน้า 62 หน้า 62 ห้องสมุดสิ่งพิมพ์ 62 แบบสอบถามการสอบทาน: สำหรับ FCMs, FDMs, IBS, CPOs และ CTAs แบบสอบถามการสอบทาน: สำหรับ FCMs, FDMs, IBs, CPOs และ CTAs สิงหาคม 2016 Revisions: ส่วนที่เพิ่มขึ้นภายใต้แบบสอบถามเพิ่มเติมสำหรับ IBs เกี่ยวกับระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ของ Forex 8212 กฎการปฏิบัติตามกฎระเบียบ NFA 2-39 และคำอธิบายเกี่ยวกับการตีความ NFA 9060 เพิ่มข้อชี้แจงทางเทคนิคภายใต้แบบสอบถามเพิ่มเติมสำหรับ CPOs ในข้อกำหนดทางการเงิน 8212CFTC ข้อ 4.22, 4.23 และ 4.27 และกฎการปฏิบัติตามกฎของ NFA 2-13 นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดแต่ละส่วนของแบบสอบถามการตรวจสอบด้วยตนเองได้ในรูปแบบ PDF โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดภาคผนวกไปที่แบบสอบถามการตรวจสอบด้วยตนเองในรูปแบบ Word โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ NFA เป็นผู้ให้บริการอิสระชั้นนำ ของโปรแกรมการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและเป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันความสมบูรณ์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของผู้กู้ธนาคารเงินทุนหมุนเวียนในรูปของเครดิตเงินสดเพื่อความปลอดภัยของการตั้งสมมติฐานของหุ้นและลูกหนี้เป็นรูปแบบที่ใช้บ่อยที่สุด นายธนาคารต่างๆ ผู้กู้ในกรณีดังกล่าวคาดว่าจะส่งรายละเอียดของหุ้นและลูกหนี้ทุกเดือนตามที่กำลังเพิกถอนหลังจากการลดอัตรากำไรที่กำหนดไว้จะคำนวณโดยธนาคาร ผู้ถือหุ้นและลูกหนี้ที่เป็นหลักประกันรักษาความปลอดภัยธนาคารพาณิชย์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความถูกต้องของงบการเงินดังกล่าวแต่งตั้ง บริษัท บัญชีเหมาในช่วงเวลาที่บ่อยครั้งเพื่อดำเนินการตรวจสอบสต็อกโดยเฉพาะที่การได้รับเกินวงเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (โดยทั่วไปมากกว่า Rs 100 Lacs) บทความนี้จึงพยายามที่จะทำให้ขั้นตอนการตรวจสอบหุ้นวัตถุประสงค์และประโยชน์ในลักษณะสั้น ๆ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบหุ้นโดยทั่วไปจะกระทำโดยสำนักงานระดับภูมิภาคหรือสาขาในกรณีของธนาคารที่ได้รับการโอนสัญชาติในขณะที่ในกรณีของธนาคารสหกรณ์บางครั้งผู้สอบบัญชีที่ร่วมรายการจะถูกขอให้ดำเนินการตรวจสอบสต็อกของผู้กู้ที่เลือกเท่านั้น ของสาขา ข้อตกลงในการแต่งตั้งจะกำหนดโดยสำนักงานดังกล่าวซึ่งบางครั้งอาจมีการตรวจสอบสต็อกเป็นแบบครั้งเดียวเท่านั้นในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจเป็นสัญญาจ้างสองปีครึ่งในช่วงปีงบประมาณโดยเฉพาะซึ่งการเข้าชมครั้งแรกจะดำเนินการก่อนเดือนกันยายนและครั้งที่สอง เยี่ยมชมก่อนเดือนมีนาคม การตรวจสอบหุ้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของหุ้นและลูกหนี้ของผู้กู้และรายงานควรให้สถานะของหุ้นและลูกหนี้ที่ดีที่สุดในวันที่เข้าชม นอกจากนี้ยังจะทำให้การตรวจสอบของข้อมูลที่ผ่านมาส่งโดยผู้กู้ไปยังธนาคารและปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีของผู้กู้เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งโดยผู้กู้ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสต๊อกนายธนาคารแต่งตั้ง บริษัท CA เพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้ามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบว่าการรักษาความปลอดภัย (borrowerrsquos stock and debt) กับการเงินที่ทำขึ้นมีความปลอดภัยและมีมูลค่าถูกต้องหรือไม่ วัตถุประสงค์ต่างๆที่คาดว่าจะทำได้โดยการตรวจสอบหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้ ndash middot เพื่อให้แน่ใจว่าการเก็บรักษาที่เหมาะสมการจัดเก็บและการจัดการของสต็อก middot เพื่อระบุว่ามีแอ็ตทริบิวต์ที่ล้าสมัยแล้วหรือไม่ถ้าใช่ไม่ว่าจะเป็นแอมป์ที่แยกออกมา (ในกรณีที่เหมาะสมกับความเสี่ยงอื่น ๆ เช่นการโจรกรรมการลักทรัพย์ทะเลการจลาจล ฯลฯ ตามการลงโทษ) middot เพื่อตรวจสอบว่าหุ้นสต็อกทางกายภาพกับใบเสนอราคาหุ้นส่งไปยัง banker middot เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นที่ได้รับการตั้งสมมุติให้เป็นไปได้หรือไม่ middot เพื่อยืนยันว่าหุ้นเป็นของผู้กู้และการเงินจะทำกับมูลค่าของหุ้นที่จ่ายเท่านั้น เพื่อตรวจสอบลูกหนี้ที่มีอายุยืนยาวตามหนังสือและตามแถลงการณ์ที่ยื่นโดยธนาคารขั้นตอนสำหรับการกู้คืนลูกหนี้ที่ค้างนานและโอกาสที่ลูกหนี้จะเปลี่ยนไปเสียถ้ามี ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสต็อกการตรวจสอบสต็อกสินค้า ndash จำเป็นต้องมีการดำเนินการที่สถานที่กู้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน แต่ก่อนที่จะไปเยี่ยมผู้กู้ทำความเข้าใจกิจการกิจการธนาคารและการเงินเป็นสิ่งที่ต้อง ดังนั้นขอแนะนำให้ไปที่สาขาที่ผู้กู้มีบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงโทษการดำเนินงานบัญชีลักษณะของธุรกิจผลการดำเนินงานของผู้ยืมและข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ พร้อมกับข้อสังเกตข้อสังเกตอื่น ๆ ผู้ตรวจสอบภายใน (เช่นผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบพร้อมกัน ฯลฯ ) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ยืมและกิจการด้านการเงินโดยย่อ middot ไปที่สาขา Borrowerrsquos o ธนาคารมักมีระบบการเก็บรักษาโฟลเดอร์ไว้สองโฟลเดอร์ (ในบางกรณีเพียงหนึ่งโฟลเดอร์) สำหรับผู้กู้แต่ละรายที่ใช้สำหรับเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับที่ผู้กู้ดำเนินการ (ได้แก่ ตั๋วเงินคลังตั๋วเงินคลัง (Hypothecation Deed) รับประกันพันธบัตร ฯลฯ ) ในขณะที่โฟลเดอร์อื่น ๆ ประกอบด้วยแบบฟอร์มใบสมัครรายงานโครงการหนังสือลงโทษหนังสืองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบรายงานการตรวจสอบหุ้นก่อนหน้านี้เป็นต้นส่งมอบสต็อกสินค้าที่ยื่นในแต่ละเดือนโดยผู้ยืมจะยื่นพร้อมกับไฟล์จดหมายหรืออาจเก็บไว้ในไฟล์เดียว หมายถึงการเก็บรักษาคำชี้แจงหุ้นของผู้ยืมทั้งหมด การตรวจสอบแฟ้มทั้งสองอย่างพร้อมกับการดำเนินงานของบัญชีและ DP Register โดยอ้างอิงเงื่อนไขการลงโทษจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบหุ้นสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินการเกี่ยวกับ borrowerrsquo ของบัญชี middot เยี่ยมชมผู้กู้และการตรวจสอบหุ้น ndash o เมื่อข้อมูลพื้นฐานถูกเรียกเก็บจากสาขาของธนาคารถึงเวลาที่จะไปเยี่ยมชม borrower ควรทำแบบสอบถามการตรวจสอบในช่วงเวลาที่ทำการตรวจเยี่ยมชมเพื่อไม่ให้พื้นที่จุดสำคัญ ๆ การเยี่ยมเยียนผู้กู้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหุ้นและลูกหนี้การสอบถาม MIS และการควบคุมภายในการคาดการณ์ในอนาคตและแผนการทางการเงินของผู้กู้และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการดำเนินงานของธนาคาร o แม้ว่าการตรวจสอบจะเกี่ยวข้องกับหุ้นและลูกหนี้เท่านั้น แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินโดยรวมและการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความห่วงใยในธุรกิจของน้องสาวอาจช่วยผู้สอบบัญชีในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ดีขึ้น middot การจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบและการอภิปรายเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ndash o หลังจากสรุปการเข้าชมรายงานการตรวจสอบหุ้นในรูปแบบที่กำหนดถ้าพร้อมจะจัดทำขึ้น ในกรณีที่ไม่มีรูปแบบแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเองสามารถทำเป็นรูปแบบรายงาน (ที่ผู้สอบบัญชีต้องรายงานในรูปแบบที่ธนาคารกำหนดไว้) ผู้สอบบัญชีจะต้องส่งสรุปข้อสรุปที่สำคัญ (หรือจุดสำหรับการดำเนินการในอนาคต) ก่อนที่จะส่งรายงานการตรวจสอบการอภิปรายเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับสาขาตรวจสอบรวมทั้งผู้กู้อาจเป็นแนวทางที่ดีซึ่งอาจทำให้เกิดความชัดเจนในการรายงาน แต่ก็ควรจะทำขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกรณีในมือ รูปแบบสำหรับสต็อกการตรวจสอบ ndash รูปแบบสำหรับรายงานการตรวจสอบหุ้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ธนาคารบางแห่งได้กำหนดรูปแบบรายงานการตรวจสอบหุ้นในรูปแบบอื่น ๆ ในขณะที่บางคนอาจบอกใบ้เฉพาะพื้นที่สำคัญที่จะต้องรายงานโดยผู้ตรวจสอบหุ้น โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่ดีจะมีแบบสอบถามที่จะจัดทำขึ้นโดยผู้ตรวจสอบหุ้นที่ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของการตรวจสอบหุ้น ndash middot ปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนไขของการลงโทษ ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ทางการเงิน การดำเนินการบัญชีขั้นต่ำการหักล้างการรวมเครดิตและการเบิกถอนเงินสด middot การคำนวณกำลังการวาดโดยธนาคารและโดยความแตกต่างของผู้สอบบัญชีแอมป์ถ้ามีพร้อมด้วยเหตุผล การบำรุงรักษาทางกายภาพและการเก็บรักษาหุ้นและความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้กู้สถานที่ middot Systems ดำเนินการโดยผู้ยืมเพื่อระบุรายการสต็อคที่เคลื่อนไหวช้าและไม่เคลื่อนไหว middot Borrowerrsquos ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความเพียงพอของแอมป์การควบคุมภายในเพื่อปกป้องหุ้น middot วิธีการประเมินราคาหุ้นระยะเวลาในการประเมินค่าและความเพียงพอของการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว การประกันภัยของหุ้น middot การตรวจสอบของลูกหนี้ รายชื่อข้อผิดพลาดทั่วไปที่ให้ไว้ด้านล่างจะให้ความคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดทำแบบสอบถามการตรวจสอบหุ้นในพื้นที่ที่กล่าวมาข้างต้น ความผิดปกติทั่วไปในการตรวจสอบหุ้น ndash ความผิดปกติทั่วไปที่อาจสังเกตได้โดย บริษัท CA ในระหว่างการตรวจสอบหุ้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ndash middot Stock Book งบหนี้ไม่ได้ส่งไม่ได้ยื่นในเวลา middot รายละเอียดไม่เพียงพอ ได้แก่ อัตรา, ปริมาณและจำนวนของประเภทของสต็อกสินค้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสต็อกไม่ได้ทำ middot DP ลงทะเบียนไม่ได้เขียนถึงวันที่ การวิเคราะห์อายุที่ชาญฉลาดของลูกหนี้ไม่ได้รับการทำ ลูกหนี้เกินกว่า 90 วัน (หรือตามประมวลกฎหมาย) พิจารณาในการดึงอำนาจ ไม่ได้คำนวณกำลังอย่างถูกต้อง รายงานผลการเยี่ยมชมล่าสุดโดยเจ้าหน้าที่สาขาไม่ได้อยู่ในบันทึก middot การดำเนินการในบัญชีที่ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยอ้างอิงกับประมาณการงบ QIS บัญชีที่ได้รับการตรวจสอบ ฯลฯ middot ข้อบกพร่องที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบพร้อมกันไม่ได้ปฏิบัติตาม middot ไม่มีการต่ออายุความคิดเห็นที่ล่าช้าของ Ac middot ยอดขายตามงบการเงินทั้งหมดที่ไม่ได้รับการกำหนดเส้นทางผ่านบัญชี middot บัญชีไม่ได้ดำเนินการอย่างแข็งขัน การเบิกถอนเงินสดในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นเรื่องปกติ middot การหักล้างบ่อยครั้งในบัญชี middot ความสมดุลระหว่างการดึงพลังงานแม้ว่าจะอยู่ในขีด จำกัด ที่กำหนดไว้ middot ภายใต้การประกันของหุ้น middot ประกันภัยหมดอายุและไม่ต่ออายุ middot พรีเมี่ยมสำหรับนโยบายการต่ออายุที่จ่าย แต่นโยบายไม่ได้อยู่ในบันทึก middot นโยบายการประกันภัยโดยไม่มีข้อธนาคาร ไม่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดตามการลงโทษ middot รายการที่ไม่ถูกต้องคำอธิบายสินค้าเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย middot สถานที่ตั้งของสินค้าที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง สถานที่ทั้งหมดของสต็อกไม่ได้รับการคุ้มครอง middot หนังสือคงไม่ปรับปรุงไม่อัพเดต หุ้นล้าสมัยไม่ได้รับการยกเว้นจากตัวเลขสต็อคที่ส่งไปยังธนาคาร ลดอัตราการหมุนเวียนของหุ้น middot ตัวเลขสต็อคที่ส่งมา ณ สิ้นปีและตามงบการเงินที่ไม่ตรงกับ ลูกหนี้เด็ดขาดตามคำชี้แจงที่ส่งและตามหนังสือที่ไม่ตรงกับ middot การยืนยันสินค้าคงคลังกับบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับหรือการยืนยันทางกายภาพของสินค้าคงคลังที่ยังไม่ได้ทำ middot วัสดุที่ได้รับจากบุคคลที่สามสำหรับงานที่ไม่ได้รับการยกเว้นในขณะคำนวณกำลังดึง การดำรงอยู่ของลูกหนี้ค้างนาน ลูกหนี้ที่ค้างเติ่งรอกำหนดระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร เพิ่มระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้ ข้อพิพาทกับลูกหนี้และคดีที่ค้างอยู่ในศาล middot จำนวนเงินที่ต้องรับจากความห่วงใยของน้องสาวที่พิจารณาในการคำนวณกำลังดึง เงินรับล่วงหน้าจากลูกหนี้ที่ไม่ได้รายงานผลให้ DP ต่ำกว่าที่คำนวณโดยธนาคาร middot การโอนเงินและการโอนเงินระหว่างบัญชีจะไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง middot ผู้กู้มีการดำเนินการกับธนาคารอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้กู้ middot ป้ายชื่อธนาคารไม่แสดง รายการด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นและไม่ครบถ้วน ในทางปฏิบัติอาจมีข้อสังเกตอื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในรายการ ผลการตรวจสอบหุ้นและการใช้การตรวจสอบ ndash Stock โดย บริษัท CA ภายนอกเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบเครดิตของธนาคาร นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยของการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปได้ยังช่วยให้ธนาคารมีระเบียบวินัยในการกู้หรืออาจทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนต่อ NPA ในอนาคต อาจช่วยให้ธนาคารมีมาตรการในการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนหากมีในระบบการติดตามผลที่มีอยู่ของสาขาผ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาทะเบียน DP การตรวจสอบงบทบทวนบัญชีและการปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ กว่าและเหนือการตรวจสอบสต็อกยังมียูทิลิตี้สำหรับผู้กู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของประกันภัยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องและสถานที่ที่ระบุไว้ในนโยบายหากถูกต้องแล้วอาจช่วยผู้ยืมจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นในความเห็นของฉันซึ่งแตกต่างจากการตรวจสอบตามกฎหมายที่มีการผลักดันเฉพาะในการปฏิบัติตามภายใต้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบสต็อกสินค้าคือการออกกำลังกายเสริมคุณค่าความรู้สำหรับทั้งนายธนาคาร ndash เช่นเดียวกับผู้กู้
ทั่วโลก   forex-   ( Victoria )   -pty - จำกัด
ทั่วโลก -trading- ระบบ โปเกมอน