อเมริกัน ด่วน -forex- อัตรา

อเมริกัน ด่วน -forex- อัตรา

เทพนารี -forex- Makati   ตาราง
อาห์มัด ซื้อขาย ระบบ
AF- อัตราแลกเปลี่ยน


Forex-flash-news-trader mq4 Forex- fibonacci กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ PDF ออสซี่ อัตราแลกเปลี่ยน และ เงินทุน ซิดนีย์ Forex- EA- กำเนิด -5 GE- หุ้น ตัวเลือก โซ่ 13 เดือน เฉลี่ยเคลื่อนที่

American Express - South Africa หน้าแรกเกี่ยวกับอเมริกันเอ็กซ์เพรสอเมริกันเอ็กซ์เพรสเป็น บริษัท ผู้ให้บริการระดับโลกที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่จะช่วยยกระดับชีวิตและสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2540 American Express ได้ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำและสถาบันการเงินทั่วโลกในการออกผลิตภัณฑ์ที่มีตราอเมริกันเอ็กซ์เพรสและซื้อร้านค้าในเครือข่ายร้านค้าอเมริกันเอ็กซ์เพรส เอเอ็มดีได้รับความนิยมมากขึ้นในเครือข่ายทั่วโลกด้วยการใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการอุทธรณ์ที่ทรงพลังของแบรนด์ Nedbank เป็นผู้ออกใบอนุญาตของบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสในแอฟริกาใต้และลงชื่อร้านค้าเพื่อยอมรับการทำธุรกรรมของบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส ชื่อและโลโก้ของ American Express ตลอดจนภาพและการออกแบบบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสและเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของ American Express Nedbanks ใช้เครื่องหมายการค้าอเมริกันเอ็กซ์เพรสและชื่อโดเมนเป็นไปตามข้อตกลงใบอนุญาต กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเว็บไซต์ บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส บริษัท ในเครือและ บริษัท ในเครือโดยเฉพาะ Nedbank Limited (American Express) กำหนดให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมดบนเวิลด์ไวด์เว็บ (เว็บไซต์) ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่อไปนี้ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์คุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ กฎหมายและข้อบังคับคุณต้องใช้ไซต์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นทั้งหมด CopyrightTrademarks เครื่องหมายการค้าโลโกและเครื่องหมายบริการ (Marks) ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ American Express และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ถือกรรมสิทธิ์ ห้ามใช้เครื่องหมายใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการใช้เป็นเมตาแท็กในหน้าอื่นหรือเว็บไซต์ในเวิลด์ไวด์เว็บโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก American Express หรือบุคคลที่สามดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์ (เนื้อหา) ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนคัดลอกแจกจ่ายแสดงผลเผยแพร่ขายอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สร้างผลงานลอกเลียนหรือใช้เนื้อหาหรือเครื่องหมายต่างๆที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวการค้าหรือสาธารณะ การเชื่อมโยงหลายมิติไซต์นี้สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้ออกจากไซต์นี้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือโดยการนำเนื้อหาของบุคคลที่สามเข้ามายังไซต์นี้ EXERESS AMERICAN มีข้อ จำกัด ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่ ข้อเท็จจริงที่ว่าชาวอเมริกันเปิดเผยได้จัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการรับรองการมอบอำนาจการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ดังกล่าวเจ้าของหรือผู้ให้บริการดังกล่าว มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการคืนเงินข้อมูลใด ๆ ที่พบบนอินเทอร์เน็ตและคุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะพึ่งพาการใช้หรือการคืนข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน การรับประกันใด ๆ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์จะจัดให้แก่คุณโดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่างการไม่ล่วงเกินการรักษาความปลอดภัยหรือความถูกต้อง . AMERICAN EXPRESS ไม่ได้รับรองและไม่รับผิดชอบต่อ (ก) ความถูกต้องหรือความเชื่อถือได้ของข้อคิดเห็นคำแนะนำหรือข้อความใด ๆ ที่ทำโดยไซต์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ของคนอเมริกัน (ข) เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันหรือ (ค) ความสามารถ หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน นอกเหนือจากข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ต่อข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจาก A LINKED SITE เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อประเมินความถูกต้องความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของความคิดเห็นคำแนะนำหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือได้จากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำแนะนำผลิตภัณฑ์บริการหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เหมาะสม ข้อจำกัดความรับผิดในการใช้ไซต์และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงข้อมูลซอฟต์แวร์และคำอธิบายของบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอาจรวมถึงความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมายและชาวอเมริกันโดยชัดแจ้งปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อบกพร่องดังกล่าว AMERICAN EXPRESS ไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาในไซต์เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์หรือเป็นข้อมูลล่าสุด AMERICAN EXPRESS ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในการปรับปรุงเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ AMERICAN EXPRESS สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ง AMERICAN EXPRESS อาจทำให้การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปยังไซต์ได้ตลอดเวลา คุณตกลงว่า AMERICAN EXPRESS, บริษัท ในเครือและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องผู้บริหารพนักงานหรือตัวแทนจะไม่รับผิดต่อข้อตกลงทำผิดหรือความรับผิดอย่างเคร่งครัดหรืออื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงทางอ้อมพิเศษลำบากเป็นผลสืบไปหรือไม่ก็ตาม หรือความเสียหายโดยทางอ้อม (รวมถึงโดยไม่ จำกัด ถึงผลกำไรสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อบริการทดแทนหรือสูญเสียโอกาส) ที่เกิดจากหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือความล่าช้าหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง แม้ว่า AMERICAN EXPRESS จะตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการส่งผ่านไวรัสใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารโทรศัพท์หรือปัญหาการเชื่อมต่ออื่น ๆ (เช่นคุณไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต, ข้อผิดพลาดในการใช้งาน, ข้อขัดข้องหรือปัญหาการจ้างงานอื่นหรือความสูญเสียในการใช้งานใด ๆ AMERICAN EXPRESS ไม่สามารถและไม่รับประกันความต่อเนื่องไม่ขัดข้องหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างปลอดภัย ข้อจำกัดความรับผิดในการให้บริการที่จัดเตรียมผ่านเว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่า AMERICAN EXPRESS เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการให้บริการเดินทาง การเรียกร้องใด ๆ และการเรียกร้องทั้งหมดเกี่ยวกับความล้มเหลวหรือการฝ่าฝืนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เสนอผ่านเว็บไซต์ถูก จำกัด ไว้เพื่อการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้บริการทุกรายและทั้งหมด AMERICAN EXPRESS ต่อไปนี้ไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามสัญญาทำผิดหรือละเมิดความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่น ๆ รวมถึงความรับผิดโดยไม่จำกัดความรับผิดใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์พิเศษความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยใด ๆ ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหารายอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์รวมถึงความรับผิดโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดข้อผิดพลาดการบาดเจ็บการสูญเสียอุบัติเหตุความล่าช้าหรือการฉ้อฉลซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือโดยนัยของผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาดังกล่าว ชาวอเมริกันเห็นได้ชัดจากความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ความลับของการสื่อสารกับผู้ใช้ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Internet Express ของ American Express อเมริกันเอ็กซ์เพรสจะรักษาความลับของการสื่อสารของผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งมีข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลและจะถูกส่งโดยตรงไปยัง American Express ตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยง American Express ไม่อนุญาตการแคชการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังเว็บไซต์และกรอบเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ อเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการเชื่อมโยงหรือเฟรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ การโพสต์สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับกระดานข้อความหรือห้องสนทนาในไซต์ อเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการตรวจสอบข้อความข้อมูลหรือเนื้อหา (โพสต์) ที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์โดยผู้ใช้และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าว แม้ว่า American Express อาจตรวจสอบการโพสต์บนไซต์และอาจปฏิเสธที่จะยอมรับและอาจลบโพสต์ใด ๆ ที่ประกอบด้วย: ดุลพินิจของ American Express แต่เพียงผู้เดียวและไม่ติดขัดใด ๆ ที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายคุกคามคุกคามล่วงละเมิดหมิ่นประมาท เนื้อหาที่หยาบคายลามกอนาจารหยาบคายเชื้อชาติเชื้อชาติหรือที่น่ารังเกียจอย่างอื่นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น , รัฐ, กฎหมายระดับชาติหรือระหว่างประเทศ การโฆษณาหรือการชักชวนใด ๆ ข้อความที่โพสต์โดยผู้ใช้แอบอ้างบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นข้อความที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขประกันสังคมหมายเลขบัญชีที่อยู่หรือการอ้างอิงของนายจ้าง ข้อความโดยพนักงานที่ไม่เป็นโฆษกของ American Express ที่อ้างสิทธิ์ในการพูดในนามของ American Express ข้อความที่มีการดาวน์โหลดข้อมูลลิขสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อความจำนวนมากวางไว้ภายในโฟลเดอร์แต่ละรายการโดยผู้ใช้คนเดิมที่ระบุจุดเดิมซ้ำ ตัวอักษรโซ่ทุกชนิด การส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับ Sites ซึ่งอาจมีการส่งผ่านข้อมูลบัญชี CardmemberCustomer ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ผู้ใช้ยินยอมและยอมรับว่าโดยการให้ American Express พร้อมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้ยินยอมให้มีการส่งข้อมูลผู้ใช้ส่วนตัวหรือผู้ใช้ที่เป็นกรรมสิทธิ์เหนือพรมแดนระหว่างประเทศตามที่จำเป็นในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจมาตรฐานอเมริกันเอ็กซ์เพรสและ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงกฎและข้อบังคับอเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎและข้อบังคับเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและผู้ใช้งานจะถือว่าได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎและข้อบังคับเหล่านี้ตามที่ปรากฏในไซต์เมื่อ ผู้ใช้เข้าถึงไซต์ การละเมิดกฎและระเบียบข้อบังคับอเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดตามกฎหมายและในส่วนของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดกฎและข้อบังคับเหล่านี้รวมถึงสิทธิในการปิดกั้นการเข้าถึงจากที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ระบุไปยังเว็บไซต์ การเข้าถึงและการป้องกันด้วยรหัสผ่านและพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์จะ จำกัด เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตที่พยายามเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ของเว็บไซต์อาจถูกดำเนินคดี การใช้คุณสมบัติของไฟล์คุกกี้ American Express ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในรูปแบบของคุกกี้หรือไฟล์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนไซต์เพื่อสะท้อนถึงความชอบของผู้ใช้ แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตอเมริกันเอ็กซ์เพรสให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของอเมริกันเอ็กซ์เพรสตลอดจนวิธีการปิดการใช้งานคุกกี้และผู้ใช้จะถูกผูกมัด Digital Millennium Copyright Act ประกาศต่อ American Express เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา American Express ได้ลงทะเบียนตัวแทนกับสำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาตามข้อกำหนดของ Digital Millennium Copyright Act (the Act) และใช้ประโยชน์จากความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติ อเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น คำบอกกล่าวไปยัง American Express เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาในไซต์ควรถูกส่งไปยังสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปของอเมริกันเอ็กซ์เพรส Attn. ที่ปรึกษากฎหมายเทคโนโลยีที่ www.group.counselaexp JurisdictionGoverning law ผู้ใช้เว็บไซต์ American Express United Kingdom ยื่นต่อศาลอังกฤษและเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศแอฟริกาใต้ หลักความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของ American Express 1. คอลเลกชัน: เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม 2. การบอกกล่าวและการดำเนินการ: กรณีที่ไม่ปรากฏชัดในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการหรือลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเราเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลและ บริษัท ในกลุ่มใดของอเมริกันเอ็กซ์เพรสมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น การประมวลผล เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นธรรมและเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราบอกคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตโดยคุณหรือตามที่กฎหมายบังคับใช้ นอกจากนี้คุณอาจคัดค้านการดำเนินการบางประเภทตามกฎหมายที่บังคับใช้โดยชัดแจ้ง 3. การเลือก: เราให้ลูกค้าเลือกที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือนำออกจากรายการที่ใช้เพื่อการตลาดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจาก American Express และบริการที่ทำร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา แน่นอนว่าธุรกิจแต่ละแห่งของเราจะส่งข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากธุรกิจนั้นต่อไป 4. คุณภาพข้อมูล: เราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการปฏิบัติที่ดีของพนักงานเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็นยกเว้นที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 5. การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ: เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับและ จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ที่ต้องการเป็นพิเศษในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตนยกเว้นที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ เราอ้างถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงการทำลายการใช้การแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำเป็นต้องใช้มาตรการด้านความปลอดภัยข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรมจากบุคคลที่สามเหล่านี้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเราเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา 6. การเปิดเผยข้อมูล: เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเท่านั้นเมื่อจำเป็นต้องให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณหรือเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะความสัมพันธ์ของเรากับคุณซึ่งเราได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตโดยคุณ ด้วยความพยายามของเราในการลดการทุจริตหรือกิจกรรมทางอาญาหรือตามที่กฎหมายอนุญาต 7. การเปิดกว้างและการเข้าถึงข้อมูล: หากคุณถามเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิและการเยียวยาที่คุณมีตามหลักการเหล่านี้ คุณอาจถามเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บหรือประมวลผลเกี่ยวกับคุณโดย บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงตามที่กฎหมายอนุญาตในแอฟริกาใต้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล หากข้อมูลใดไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์คุณอาจขอให้มีการแก้ไขข้อมูล 8. การโอนเงินระหว่างประเทศ: หากสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศที่คุณไม่ต้องการหรือลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราเราจะแจ้งให้คุณทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปนอกแอฟริกาใต้และให้แน่ใจว่าการโอนดังกล่าวดำเนินการเพียงอย่างเดียว ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องโดยไม่คำนึงถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโอนไปที่ใด 9. ความรับผิดชอบ: บริษัท ในกลุ่มอเมริกันเอ็กซ์เพรสและพนักงานทุกคนสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามหลักการเหล่านี้เท่านั้น เราดำเนินการฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ พนักงานที่ฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้อาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัยจนถึงการไล่ออก พนักงานควรได้รับรายงานการฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้และอาจดำเนินการดังกล่าวกับผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจของพวกเขาไปยังแผนกกฎหมายเพื่อการป้องกันข้อมูลของ Nedbank ที่สำนักงานฝ่ายข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือสำนักงานการให้ความช่วยเหลือด้านการร้องเรียน . รายละเอียดการติดต่ออยู่ในเว็บไซต์ของเรา nedbank.co.za 10. ความรับผิดชอบ: คุณสามารถบังคับใช้หลักการเหล่านี้ในแอฟริกาใต้กับ บริษัท ใด ๆ ในกลุ่มอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาของบุคคลที่สามต่อหลักการเหล่านี้ หากคุณมีข้อร้องเรียนว่าเราละเมิดหลักการเหล่านี้และพยายามอย่างสุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนผ่านขั้นตอนการบริการลูกค้าหรือขั้นตอนการร้องเรียนจากพนักงาน แต่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ หลักการเหล่านี้กับเรา หากคุณร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณและหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลพบว่าเราละเมิดหลักการเหล่านี้เราจะปฏิบัติตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล แต่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะท้าทายหรืออุทธรณ์การค้นพบดังกล่าว หลักการเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่คุณมีตามกฎหมายที่บังคับใช้ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเรา ลิขสิทธิ์ 1995-2014 อเมริกันเอ็กซ์เพรส Company.OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 คุกกี้ 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 คุกกี้ 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 คุกกี้ 1074 1089108610861090107410771090108 91090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 คุกกี้ 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies.org 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 คุกกี้ 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 ampltiframe src4489469.fls.doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls.doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: ไม่มี mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt OANDAs เครื่องมือเครื่องคิดเลขสกุลเงินใช้ OANDA ราคาค้า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แตะต้องจากผู้ร่วมให้ข้อมูลตลาดชั้นนำ อัตราค่าบริการของเราได้รับความไว้วางใจและใช้โดย บริษัท รายใหญ่หน่วยภาษีผู้สอบบัญชีและบุคคลทั่วโลก OANDA,. . , 1990:, 3 - ISO ,, () ,. (.) fxConverter169 199682112017 OANDA Corporation 104210891077 10871088107210741072 10791072109710801097107710851099. 10581086107410721088108510991077 10791085107210821080 OANDA, fxTrade 1080 108910771084107710811089109010741086 10901086107410721088108510991093 107910851072108210861074 FX 10871088108010851072107610831077107810721090 OANDA คอร์ปอเรชั่น 104210891077 108710881086109510801077 10901086107410721088108510991077 10791085107210821080, 10871088107710761089109010721074108310771085108510991077 10851072 1101109010861084 10891072108110901077, 11031074108311031102109010891103 10891086107310891090107410771085108510861089109011001102 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801093 1074108310721076107710831100109410771074. 10581086108810751086107410831103 10821086108510901088107210821090107210841080 10851072 10801085108610891090108810721085108510911102 107410721083110210901091 108010831080 10801085109910841080 107410851077107310801088107810771074109910841080 1087108810861076109110821090107210841080 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 10841072108810781080 1080 1082108810771076108010901085108610751086 10871083107710951072 107410831077109510771090 1074109910891086108210801077 10881080108910821080 1080 10871086107610931086107610801090 10851077 1074108910771084 108010851074107710891090108610881072108 4. 10561077108210861084107710851076109110771084 107410721084 109010971072109010771083110010851086 1086109410771085108010901100, 10871086107610931086107611031090 10831080 107410721084 10901072108210801077 10901086108810751086107410991077 10861087107710881072109410801080 1089 109110951077109010861084 10741072109610801093 108310801095108510991093 1086107310891090108611031090107710831100108910901074. 1042107210961080 109110731099109010821080 10841086107510911090 108710881077107410991089108010901100 10861073109810771084 10741072109610801093 1080108510741077108910901080109410801081. 1048108510921086108810841072109410801103, 10871088108010741077107610771085108510721103 10851072 107610721085108510861084 10891072108110901077, 10851086108910801090 10861073109710801081 10931072108810721082109010771088. 10561077108210861084107710851076109110771084 107410721084 10761086 108510721095107210831072 10901086108810751086107410831080 1086107310881072109010801090110010891103 10791072 1087108610841086109711 001102 1082 10851077107910721074108010891080108410991084 1082108610851089109110831100109010721085109010721084 1080 109110731077107610801090110010891103, 109510901086 10741099 108710861083108510861089109011001102 108710861085108010841072107710901077 107410891077 1089108610871091109010891090107410911102109710801077 10881080108910821080. 10581086108810751086107410831103 10871086108910881077107610891090107410861084 108610851083107210811085-108710831072109010921086108810841099 107410831077109510771090 10761086108710861083108510801090107710831100108510991077 10881080108910821080. 10571084. 108810721079107610771083 17110551088107210741086107410991077 1074108610871088108610891099187 10791076107710891100 1060108010851072108510891086107410991081 10891087108810771076-1073107710901090108010851075 10761086108910901091108710771085 109010861083110010821086 10821083108010771085109010721084 OANDA Europe Ltd, 1103107410831103110210971080108410891103 10881077107910801076107710851090107210841080 105710861077107610801085107710851085108610751086 10501086108810861083107710741089109010741072 108010831080 1056107710891087109110731083108010821080 10481088108310721085107610801103. 105010861085109010881072108210901099 10851072 1088107210791085108010941091, 1092109110851082109410801080 109310771076107810801088108610741072108510801103 105210584 1080 108210881077107610801090108510861077 10871083107710951086 10891074109910961077 50: 1 1085107710761086108910901091108710851099 107610831103 1088107710791080107610771085109010861074 10571086107710761080108510771085108510991093 106410901072109010861074 1040108410771088108010821080. 1048108510921086108810841072109410801103 10851072 1101109010861084 10891072108110901 077 10851077 1087108810771076108510721079108510721095107710851072 107610831103 1078108010901077108310771081 10891090108810721085, 1074 1082108610901086108810991093 10771077 108810721089108710881086108910901088107210851077108510801077 108010831080 1080108910871086108311001079108610741072108510801077 10831102107310991084 10831080109410861084 108710881086109010801074108610881077109510801090 1084107710891090108510991084 1079107210821086108510721084 1080 10871088107210741080108310721084. 10501086108410871072108510801103 1089 108610751088107210851080109510771085108510861081 1086109010741077109010891090107410771085108510861089109011001102 OANDA ยุโรป จำกัด 1079107210881077107510801089109010881080108810861074107210851072 1074 104010851075108310801080, 108810771075108010891090108810721094108010861085108510991081 10851086108410771088 7110087, 11021088108010761080109510771089108210801081 10721076108810771089: ทาวเวอร์ 42 ชั้น 9a 25 เก่า Broad St, London EC2N 1HQ 104410771103109010771083110010851086108910901100 10821086108410871072108510801080 1083108010941077108510791080108810861074107210851072 1080 108810771075109110831080108810911077109010891103 10591087108810721074108310771085108010771084 10921080108510721085108910861074108610751086 1085107210761079108610881072. 10831080109410771085107910801103 8470 542574. OANDA ญี่ปุ่น จำกัด 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto ท้องถิ่นสำนักการเงิน (Kin-SHO) 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 1571.OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 คุกกี้ 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 108710 88108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 คุกกี้ 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 คุกกี้ 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 10731083108 6108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 คุกกี้ 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies.org 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 คุกกี้ 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 ampltiframe src4489469.fls.doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls.doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: ไม่มี mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt OANDAs เครื่องมือเครื่องคิดเลขสกุลเงินใช้ OANDA ราคาค้า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แตะต้องจากผู้ร่วมให้ข้อมูลตลาดชั้นนำ อัตราค่าบริการของเราได้รับความไว้วางใจและใช้โดย บริษัท รายใหญ่หน่วยภาษีผู้สอบบัญชีและบุคคลทั่วโลก OANDA,. . , 1990:, 3 - ISO ,, () ,. (.) fxConverter169 199682112017 OANDA Corporation 104210891077 10871088107210741072 10791072109710801097107710851099. 10581086107410721088108510991077 10791085107210821080 OANDA, fxTrade 1080 108910771084107710811089109010741086 10901086107410721088108510991093 107910851072108210861074 FX 10871088108010851072107610831077107810721090 OANDA คอร์ปอเรชั่น 104210891077 108710881086109510801077 10901086107410721088108510991077 10791085107210821080, 10871088107710761089109010721074108310771085108510991077 10851072 1101109010861084 10891072108110901077, 11031074108311031102109010891103 10891086107310891090107410771085108510861089109011001102 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801093 1074108310721076107710831100109410771074. 10581086108810751086107410831103 10821086108510901088107210821090107210841080 10851072 10801085108610891090108810721085108510911102 107410721083110210901091 108010831080 10801085109910841080 107410851077107310801088107810771074109910841080 1087108810861076109110821090107210841080 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 10841072108810781080 1080 1082108810771076108010901085108610751086 10871083107710951072 107410831077109510771090 1074109910891086108210801077 10881080108910821080 1080 10871086107610931086107610801090 10851077 1074108910771084 108010851074107710891090108610881072108 4. 10561077108210861084107710851076109110771084 107410721084 109010971072109010771083110010851086 1086109410771085108010901100, 10871086107610931086107611031090 10831080 107410721084 10901072108210801077 10901086108810751086107410991077 10861087107710881072109410801080 1089 109110951077109010861084 10741072109610801093 108310801095108510991093 1086107310891090108611031090107710831100108910901074. 1042107210961080 109110731099109010821080 10841086107510911090 108710881077107410991089108010901100 10861073109810771084 10741072109610801093 1080108510741077108910901080109410801081. 1048108510921086108810841072109410801103, 10871088108010741077107610771085108510721103 10851072 107610721085108510861084 10891072108110901077, 10851086108910801090 10861073109710801081 10931072108810721082109010771088. 10561077108210861084107710851076109110771084 107410721084 10761086 108510721095107210831072 10901086108810751086107410831080 1086107310881072109010801090110010891103 10791072 1087108610841086109711 001102 1082 10851077107910721074108010891080108410991084 1082108610851089109110831100109010721085109010721084 1080 109110731077107610801090110010891103, 109510901086 10741099 108710861083108510861089109011001102 108710861085108010841072107710901077 107410891077 1089108610871091109010891090107410911102109710801077 10881080108910821080. 10581086108810751086107410831103 10871086108910881077107610891090107410861084 108610851083107210811085-108710831072109010921086108810841099 107410831077109510771090 10761086108710861083108510801090107710831100108510991077 10881080108910821080. 10571084. 108810721079107610771083 17110551088107210741086107410991077 1074108610871088108610891099187 10791076107710891100 1060108010851072108510891086107410991081 10891087108810771076-1073107710901090108010851075 10761086108910901091108710771085 109010861083110010821086 10821083108010771085109010721084 OANDA Europe Ltd, 1103107410831103110210971080108410891103 10881077107910801076107710851090107210841080 105710861077107610801085107710851085108610751086 10501086108810861083107710741089109010741072 108010831080 1056107710891087109110731083108010821080 10481088108310721085107610801103. 105010861085109010881072108210901099 10851072 1088107210791085108010941091, 1092109110851082109410801080 109310771076107810801088108610741072108510801103 105210584 1080 108210881077107610801090108510861077 10871083107710951086 10891074109910961077 50: 1 1085107710761086108910901091108710851099 107610831103 1088107710791080107610771085109010861074 10571086107710761080108510771085108510991093 106410901072109010861074 1040108410771088108010821080. 1048108510921086108810841072109410801103 10851072 1101109010861084 10891072108110901 077 10851077 1087108810771076108510721079108510721095107710851072 107610831103 1078108010901077108310771081 10891090108810721085, 1074 1082108610901086108810991093 10771077 108810721089108710881086108910901088107210851077108510801077 108010831080 1080108910871086108311001079108610741072108510801077 10831102107310991084 10831080109410861084 108710881086109010801074108610881077109510801090 1084107710891090108510991084 1079107210821086108510721084 1080 10871088107210741080108310721084. 10501086108410871072108510801103 1089 108610751088107210851080109510771085108510861081 1086109010741077109010891090107410771085108510861089109011001102 OANDA ยุโรป จำกัด 1079107210881077107510801089109010881080108810861074107210851072 1074 104010851075108310801080, 108810771075108010891090108810721094108010861085108510991081 10851086108410771088 7110087, 11021088108010761080109510771089108210801081 10721076108810771089: ทาวเวอร์ 42 ชั้น 9a 25 เก่า Broad St, London EC2N 1HQ 104410771103109010771083110010851086108910901100 10821086108410871072108510801080 1083108010941077108510791080108810861074107210851072 1080 108810771075109110831080108810911077109010891103 10591087108810721074108310771085108010771084 10921080108510721085108910861074108610751086 1085107210761079108610881072. 10831080109410771085107910801103 8470 542574. OANDA ญี่ปุ่น จำกัด 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto ท้องถิ่นสำนักการเงิน (Kin-SHO) 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 1571
ที่ดีที่สุด ไบนารี ตัวเลือก -trading- สัญญาณ -   &   -   แลกเปลี่ยน สัญญาณ ซอฟแวร์
Forex- กลุ่ม   GmbH