บริจาค -et- หุ้น ตัวเลือก

บริจาค -et- หุ้น ตัวเลือก

Bfc -forex- Kerala   สาขา
อัตโนมัติ -forex- ซื้อขาย ระบบ
Forex- brokeri - Hrvatska


อธิบาย พนักงาน หุ้น ตัวเลือก Forex-handel-31 12 Forex- 1 นาที ผู้ประกอบการ ค้า ระบบ ฟรีดาวน์โหลด ดำเนินการ -trading- กลยุทธ์ ของ บน ตลาด ข้อดี Forex- พลิ้ว โตเกียว Forex- ทอง ซื้อขาย ข่าว

การเลือกใช้ตัวเลือกหุ้นตัวเลือกหุ้นที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการกระทำของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติแห่งบทบัญญัติแห่งความผิดลหุโทษทางเพศ Les หุ้นตัวเลือก ont une valeur mecircme lorsquelles ne sont pas leveacutees. Elles sont auourdhui concurrenceacutees par les กระทำ gratuites et les BSA. Les beacuteneacuteficiaires disponent dun deacutelai fixeacute par la socieacuteteacute pour lever loption และ se porter acqueacutereur des กระทำ au prix fixeacute le jour de loption. Ainsi, en cas de เดอลา la laurede de laction, ils peuvent souscrire ou acqueacuterir des agresve en prix ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่มีอยู่ในลาติน คำอธิบายประกอบการใช้งานทางเลือกสำหรับการใช้งานในปี 2012, การจัดทำงบการเงินที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่งจี้ 2 ans (pour les eacutemissions doptions apregraves avril 2000) Dans ce cas, ils peuvent couvrir leur risque financier. Au niveau de lentreprise, les หุ้น - rentrent dans le คำนวณเดอลา taxe sur les hautes reacutemuneacuterations ไม่เป็นไรคำถาม fiscale sur vos หุ้น - options ข้อคิดเห็น cela fonctionne Les หุ้น - ตัวเลือก permettent aussi เดอ fideacuteliser เด็ดขาด dans des entreprises tyres entreprises qui secsquoont pas les moyens drsquooffrir une reacutemuneacuteration fixe eacuteleveauutee. Elles sont distribueacutees apregraves การตรวจสอบแผนปฏิบัติการ drsquoattribution en assembleacutee geacuteneacuterale Le conseil drsquoadministration ou le directoire valide alors les quantiteacutes et le des des beacuteneacuteficiaires, sur les conseils เดอ lrsquoeacuteventuel comiteacute des reacutemuneacuterations. Ainsi, pregraves autorisation de lassembleacutee geacuteneacuterale extraordinaire, กำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหาร (ou directoire), agrave tout ou partie du บุคลากร salarieacute เดอลา socieacuteteacute, le droit de souscrire ou เดเนียร์ des กระทำกระทำไม่ prix deacutetermineacute, prix qui ne pourra pas ecirctre modifieacute pendant la dureacutee de loption การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการยุโรป พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางสังคมที่มีการกำหนดตัวเลือกในการดำเนินการของการกระทำการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการค้าและการพาณิชย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและการทำธุรกรรมทางสังคม de faveur en ประเทศฝรั่งเศส sont attribueacutees aux mandataires sociaux en France, le conseil drsquo การบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแล Ence qui concerne les attributions drsquooptions (ตัวเลือกสต็อกสินค้า): soit que les options ตัวเลือก pe pevent ecirctre leveacutees par les mandataires sociaux avant la เลิกใช้ fonctions leurs fonctions ทำให้ผู้ให้บริการลา quantiteacute des กระทำปัญหา de la leveacutee drsquooptions que les mandataires sociaux sont tenus de ผู้พิทักษ์สิทธิในการระงับข้อพิพาท การดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้การดำเนินการของการกระทำที่ไม่เป็นธรรม (5 F-1-09) relative aux options ตัวเลือก sur การกระทำ preacuteciseacute que ces ข้อ จำกัด ne sont pas applicables aux attributions drsquooptions par une socieacuteteacute attributrice franccedilaise ou eacutetrangegravere aux mandataires sociaux de sa filiale franccedilaise. คำถาม agrave lExpert การดำเนินการตามกฎหมายและการเลือกหุ้น Dois-je et Si oui, แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ISF pour maitriser lrsquoimpocirct. la reacuteponse ici gtgt Jai eu des des génées de sur sur compte en prise, comment je suis taxeacute. แสดงความคิดเห็น la reacuteponse ici gtgt Je pense mettre mes หุ้นตัวเลือกและการกระทำ gratuites pour maitriser lrsquoimpocirct sur la plus value. Est-ce และ bonne ideacutee et si oui, lrsquoentreprise และ elle en plus abonder le PEE. ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท 152 500 ยูโรเทแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 27 มีนาคม พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณราคาหุ้นโดยการคำนวณราคาเสนอซื้อ 2) Pour les Stock-options attribueacutees วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2550, en cas de donation le dacquisition (diffeacuterence entre le prix dexercice fixeacute agrave lavance และ le cours reacuteel des titres au jour de la leveacutee de loption) เป็นไปได้เดอลา mecircme maniegravere que le dispositif การจัดเก็บข้อมูล da gratuites (il ny บวก de purge des plus dacquisition ค่า) . La nouvelle mesure nest pas reacutetroactive. Les titulaires แผนเดอ Stock-options en cours et attribueacutes avant le 20 มกราคม 2007 restent soumis agrave lancien reacutegime และ donc peuvent exoneacuterer leurs บวกค่า gracircce agrave la donation de leurs หุ้นตัวเลือก. ขอแสดงความนับถือในขณะนี้ 2) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานทางการเงินและการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2549 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการจัดทำข้อมูลการจัดทำประมาณการการดำเนินงานและการดำเนินงานของ PEE 3) Enfin derniegravere nouveauteacute, La Loi de Finement de la Seacutecuriteacute Sociale (LFSS) ajoute 2 การมีส่วนร่วม une contributions patronale sur lattribution หุ้นหุ้น - options, une ผลงาน salariale sur les บวกค่า deacutegageacutees par les beacuteneacuteficiaires lors de la leveacutee de loption กรุณาส่งเช็คที่ต้องชำระให้มูลนิธิวิกิมีเดียอิงค์และส่งไปที่ที่อยู่ดังต่อไปนี้ โปรดอย่าส่งเงินสดผ่านทางอีเมล มูลนิธิวิกิมีเดีย, Inc. พีโอเอส กล่อง 98204 Washington, DC 20090-8204 USA หมายเหตุ: การบริจาคโดยเช็คจะได้รับการดำเนินการโดยตรงที่สถานที่ของ Lockbox ส่วนกลางซึ่งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. การบริจาคหุ้นเมื่อต้องการย้ายสต็อกจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเราไปที่เราโปรดแจ้งชื่อและหมายเลขบัญชีของโบรกเกอร์ เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์โปรดส่งอีเมลถึงผู้อุปถัมภ์ wikimedia.org เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้ มูลนิธิวิกิมีเดียอิงค์ธนาคารแห่งประเทศอเมริกาสายไฟในประเทศ: ABA 026009593 บัญชีสายไฟ 000180019810 สายชื่อบัญชี: Trust Dept. TX โอนเงินผ่านธนาคาร FBO: มูลนิธิวิกิมีเดีย, Inc บัญชีของขวัญ 66-16-200-2942639 สายต่างประเทศ: SWIFT Code: บัญชีเครดิตของ BOFAUS3N 000180019810 Wire ชื่อบัญชี: Trust Dept. TX โอนเงินผ่านธนาคาร FBO: มูลนิธิวิกิมีเดีย, Inc บัญชีของขวัญ 66-16-200-2942639 บริษัท หลักทรัพย์ที่เป็นตราสาร DTC บริษัท ศูนย์รับฝาก (DTC) เลขที่บัญชี 0955 เลขที่ 66-16-200 -2942639 บัญชีของขวัญมูลนิธิวิกิมีเดียหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการบริจาคหุ้นโปรดติดต่อ: การโอนเงินผ่านธนาคารบัญชีเงินฝากบัญชีเฉพาะของเราคือธนาคารดอลล่าร์สหรัฐฯที่อยู่: 590 Market Street, San Francisco, California, 94104 สหรัฐอเมริกาโอนในประเทศ: ABAACH 321171184 AC 203129580 สายต่างประเทศ: รหัส SWIFT CITIUS33 AC 203129580 ธนาคาร EURO: JP Morgan Chase Bank, NA London ที่อยู่: 25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP UK IBAN: GB49CHAS60924241034730 รหัส SWIFT: CHASGB2L รหัสการจัดเรียง: 60-92-42 บัญชี: 41034730 หากคุณต้องการทราบ IBAN เพื่อบริจาคในสกุลเงินอื่น ๆ รวมทั้ง CAD, AUD และ GBP โปรดส่งอีเมลบริจาค wikimedia.org สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม . โปรดทราบว่าเราไม่สามารถยืนยันการรับเงินโอนโดยธนาคารได้โดยอัตโนมัติดังนั้นโปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารของคุณไว้ หากคุณต้องการรับใบเสร็จรับเงินภาษีเราขอแนะนำให้ติดต่อธนาคารของคุณเพื่อสร้างการโอนผ่าน Bill Pay หรือบริจาคผ่านวิธีการอื่น มูลนิธิไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินบริจาค แต่ธนาคารในประเทศของคุณอาจ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบกับธนาคารในพื้นที่ของคุณก่อนที่จะทำการโอนย้ายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยการบริจาคให้กับวิกิมีเดีย ของขวัญมรดกของขวัญของคุณให้กับมูลนิธิวิกิมีเดียช่วยให้วิกิพีเดียอยู่ในยุคต่อไป Legacy Gift คือการบริจาคเพื่อการกุศลจากจำนวนเงินใด ๆ ที่กำหนดโดยผ่านพินัยกรรมหรือความไว้วางใจจากชีวิตของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Legacy Gifts หรือ email dobactors wikimedia.org Matching gifts การจับคู่ของขวัญเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมและง่ายสำหรับการบริจาคให้มูลนิธิวิกิมีเดียสองครั้งหรือแม้แต่สามเท่า การจับคู่ชั่วโมงอาสาสมัคร บริษัท หลายแห่งจะจับคู่กับเวลาที่พนักงานใช้ไปกับอาสาสมัครเพื่อเป็นของขวัญทางการเงินให้กับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Volunteer Hour Match การหักเงินเดือนนายจ้างบางรายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเสนอวิธีที่ง่ายและสะดวกในการมอบให้มูลนิธิวิกิมีเดียผ่านการหักเงินเดือน โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานของคุณเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมใช้งานและส่งเอกสารที่จำเป็นต่อไปนี้: มูลนิธิวิกิมีเดีย, Inc. พีโอเอ กล่อง 98204 Washington, DC 20090-8204 USA ผู้บริจาคที่แนะนำกองทุนผู้บริจาคแนะนำ (DAF) ช่วยให้คุณสามารถรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดีที่สุดพร้อมกับความยืดหยุ่นในการสนับสนุนสาเหตุที่คุณต้องการ หากคุณต้องการแนะนำให้มูลนิธิวิกิมีเดียโดยตรงจาก DAF ของคุณโปรดดูลิงก์ด้านล่าง: Amazon Payments คุณสามารถบริจาคเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯผ่าน Amazon Payments โปรดเลือกจำนวนเงินและเลือกบริจาคผ่าน Amazon หากคุณบริจาคผ่าน Amazon ด้วยสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯโปรดทราบว่าแหล่งเงินทุนของคุณอาจถูกปฏิเสธหรือคุณอาจประสบกับค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เราขอแนะนำให้คุณติดต่อธนาคารของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดทราบว่ามูลนิธิวิกิมีเดียสามารถคืนเงินให้ Bitcoin ได้เฉพาะใน Bitcoin เท่านั้น เนื่องจากเราไม่เก็บ Bitcoins การคืนเงินจะคำนวณจากจำนวนเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐที่เราได้รับผ่านการแลกเปลี่ยนทันทีในขณะที่บริจาคโดยใช้ตัวประมวลผลการชำระเงินของเราอัตราการขาย Bitcoin เมื่อมีการคืนเงิน มูลนิธิวิกิมีเดียไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าใด ๆ ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับความสามารถโดยการออกแบบเพื่อตอบสนองค่านิยมหลักของเราเราอาจไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับบางองค์กรเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้: - พรรคการเมือง, สมาคมผู้แทนกลุ่มผู้สนับสนุน - องค์กรที่คัดค้านโดยเผ่าพันธุ์, เพศสถานะทางเพศอายุเพศศาสนาหรือแหล่งกำเนิดแห่งชาติความพิการหรือสถานภาพทหารผ่านศึก - องค์กรทางศาสนาโบสถ์และโปรแกรมที่มีจุดประสงค์ในการแสวงหาผลงานวิจัย - โครงการวิจัยที่ได้รับความชื่นชมจากความสามารถในการจัดกิจกรรมภายในร้าน Q: ทีมงาน ALEX และ ANI CHARITY BY DESIGN ได้สร้างวิธีการที่ไม่ซ้ำกันในการสนับสนุนชุมชนโดยการนำคนมารวมตัวกันเพื่อช็อปปิ้งพบปะพูดคุยและให้พวกเขากลับมาเพื่อให้พวกเขาได้รับความรู้สึกราวกับความเป็นตัวตน เราบริจาค 15 ยอดขายทั้งหมดจากเหตุการณ์ CHARMED BY CHARITY โดยตรงไปยังองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ให้บริการโฮสติ้ง CHARMED BY CHARITY จัดขึ้นในช่วงเย็นวันจันทร์ถึงวันพุธตั้งแต่เวลา 6: 00-8: 00 น. หรือ 7:00 น. - 9:00 น. ที่ร้านค้าปลีก ALEX และ ANI ทั่วประเทศขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน ถาม: ใครสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด A: CHARMED BY CHARITY เหตุการณ์ต่างๆสามารถจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ต้องการสนับสนุนสาเหตุที่พวกเขาหลงใหลหรือโดยอาสาสมัครพนักงานและสมาชิกคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศหรือท้องถิ่น นักเรียนผู้ปกครองและคณาจารย์อาจมีกิจกรรมสำหรับโรงเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย (แบบฟอร์มการยกเว้นภาษีของรัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไรและหรือ 501 (c) 3 ต้องระบุไว้) Q: เหตุการณ์ CHARMED BY CHARITY เกิดขึ้นที่ใด A: พิธีกรและแขกของพวกเขาสนุกกับประสบการณ์การช็อปปิ้งพลังงานของ ALEX และ ANI () กัดและลายเซ็นของเรา () พลังงานหมัดในขณะที่การรวบรวมสำหรับสาเหตุและการสนับสนุน eveningrsquos คุณลักษณะการกุศล ถาม: เมื่อไหร่และที่ฉันสามารถจัดงาน CHARMITY CHARMITY A: CHARMED BY CHARITY จัดขึ้นในช่วงเย็นวันจันทร์ถึงวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น. - 8:00 น. หรือ 7:00 น. - 9:00 น. ที่ร้านค้าปลีก ALEX และ ANI ทั่วประเทศ ถาม: ฉันสามารถเพิ่ม A: ALEX และ ANI จะบริจาค 15 ยอดขายจากเหตุการณ์ CHARMED BY CHARITY ของคุณโดยตรงไปยังองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ให้บริการโฮสติ้ง ไม่มีข้อ จำกัด ว่าจะสามารถระดมเงินได้เท่าไรและจะเพิ่มขึ้นด้วย RSVPrsquos และโปรโมชั่น ถาม: อะไรคือความรับผิดชอบของเจ้าภาพ A: องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรควรปฏิบัติต่อ CHARMITY CHARITY ตามเหตุการณ์ของพวกเขา พวกเขาสามารถที่จะนำวัสดุการตลาดใด ๆ ที่จะทำให้เหตุการณ์นี้น่าจดจำอย่างแท้จริง ต้องมีแบบฟอร์มการยกเว้นภาษีของรัฐและ 501 (c) 3 พร้อมกับข้อตกลงในการแข่งขันที่เสร็จสมบูรณ์และลงนาม ถาม: สิ่งที่ CHARITY BY DESIGN จัดเตรียมไว้สำหรับกิจกรรม A: จะมีการส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังองค์กรที่สามารถแชร์ผ่าน social media และ email ได้ นอกจากนี้ยังมีกัดน้อยและลายเซ็นของ ALEX และ ANI () สำหรับแขกผู้เข้าพัก ถาม: องค์กรต้องรอรับเงินบริจาค A: การตรวจสอบการบริจาคจะถูกส่งตรงไปยังองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและจะถูกส่งออกภายใน 30-45 วันทำการนับจากวันที่จัดงาน ถาม: ฉันจะจองเหตุการณ์ CHARMITY BY CHARITY A ได้อย่างไร: โปรดติดต่อทีมงานของเราที่ Charitybydesignalexandani โดยการส่งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคำขอ CHARMITY BY CHARITY สมาชิกทีม CHARITY BY DESIGN จะติดต่อคุณทางอีเมลภายใน 30-35 วันทำการ รายการบริจาค Q: ฉันจะขอรับรายการประมูลล็อตเตอรี่แบบเงียบ A. กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ CBD ที่ด้านล่างของหน้านี้ เนื่องจากจำนวนคำขอที่เหลือเชื่อที่ได้รับองค์กรเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับการติดต่อสื่อสารต่อไป โปรดอย่าส่งอีเมลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสถานะคำขอของคุณ คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกรอบเวลาจะแสดงอยู่ในแบบฟอร์มขอ CBD ขอขอบคุณที่เข้าใจล่วงหน้า Q. สิ่งที่จะได้รับ A. รายการ ALEX และ ANI ที่ไม่ซ้ำกันจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ระบุไว้ในคำขอเริ่มต้น นอกจากนี้การ์ดคำอธิบายรายละเอียดของรายการ (s) และค่า ความสามารถโดยการออกแบบ BANGLE BAR Q: อะไรคือความสามารถโดยการออกแบบ BANGLE BAR event A: ความเป็นส่วนตัวโดยการออกแบบ BANGLE BAR ช่วยให้ CHARITY BY DESIGN สามารถนำประสบการณ์การช็อปปิ้งพลังงานของ ALEX และ ANI ไปใช้กับกิจกรรมและมอบอำนาจให้บุคคลต่างๆ ไม่หวังผลกำไรผ่านการซื้อสินค้า ถาม: สถานที่ขายปลีกสามารถสร้างความสามารถได้โดยการออกแบบ BANGLE BAR A คำขอความสามารถโดยการออกแบบ BANGLE BAR สามารถส่งไปยังทีมงานกิจกรรมและจะได้รับการตรวจสอบ เนื่องจากพนักงานที่ต้องการสำหรับ BANGLE BAR แต่ละกระบวนการจะได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างมาก ถาม: ใครสามารถเป็นเจ้าภาพได้ A: ความสามารถในการทำงานโดย BANGLE BAR สามารถเป็นเจ้าภาพโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศหรือท้องถิ่น (แบบฟอร์มการยกเว้นภาษีของรัฐ nonprofitrsquos และ 501 (c) 3) Q: สถานที่เหล่านี้สามารถเป็นเจ้าภาพได้ที่ A: CHARITY BY DESIGN BANGLE BAR ได้จัดขึ้นในสถานที่จัดงานกาล่าในวิทยาเขตวิทยาลัยโรงพยาบาลและองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ที่ต้องการใช้ประสบการณ์การขายที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้าที่ไม่หวังผลกำไรของพวกเขา เหตุการณ์เหล่านี้จัดขึ้นโดยทั่วไปในสถานที่จัดงานซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่จัดเก็บของ ALEX และ ANI ที่ใกล้ที่สุด 45 ไมล์ ถาม ควรสำรองกิจกรรม A ล่วงหน้าสักเท่าไร BANGLE BAR ควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 10-12 สัปดาห์ กิจกรรมนี้มีให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ถาม: สามารถระดมเงินได้มาก A: ALEX และ ANI จะบริจาคยอดขายรวม 15 ยอดจากงานออกแบบมือถือ CHARITY BY DESIGN ให้กับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ถาม: หลังจากเหตุการณ์ที่องค์กรไม่หวังผลกำไรจะได้รับเงินบริจาค A: การตรวจสอบการบริจาคจะถูกส่งตรงไปยังองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและจะถูกส่งออกภายใน 30-45 วันทำการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ ถาม: องค์กรจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใดหากคำขอของพวกเขาได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ A: สมาชิกทีมงาน CHARITY BY DESIGN จะติดต่อองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรหรือโฮสติ้งทางอีเมลภายใน 30-35 วันทำการ ถาม: ฉันต้องระบุอะไรบ้างเพื่อให้มี BANGLE BAR A: ต้องมีการยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐที่ไม่แสวงหากำไรและหรือ 501 (c) 3 นอกจากนี้คุณต้องมีการเข้าถึง Wi-Fi, ตารางฟุต 6 หรือ 8 ฟุตและสามารถเข้าถึงเต้าเสียบได้ นอกจากนี้ทีมงานกิจกรรมจะต้องมีการเข้าถึงพื้นที่จัดงานก่อนล่วงหน้าเพื่อตั้งค่า อาจต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง การมีส่วนร่วมของพนักงาน Q. การมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร A. การมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการอาสาสมัครของ ALEX และ ANI Employee Volunteer Program เราเชื่อว่า บริษัท และบุคคลแต่ละคนมีบทบาทในการทำให้ชุมชนของเรามีสถานที่ที่ดีในการใช้ชีวิตและทำงาน ด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานเราจึงมีช่องทางที่มีคุณค่าสำหรับพนักงานในการแสดงความรักและช่วยผู้ที่อยู่รอบข้างได้อย่างมีความหมาย ผ่านโครงการ Employee Engagement และผลงานของทีม ldquo () ผลกระทบเราสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานซึ่งการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเป็นสิ่งที่กระตุ้นและฝังแน่นในวัฒนธรรมของครอบครัว ALEX และ ANI ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นทูตแห่งการให้บริการไปทั่วโลก ตัวอย่างกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆที่เราได้มีส่วนร่วม ได้แก่ โครงการในชั้นเรียนการเดินชุมชนการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและการจัดเก็บ ถามฉันสามารถขอการมีส่วนร่วมของพนักงาน A. กรุณาติดต่อทีมงานของเราทางอีเมลที่ CBDEngagementalexandani และเราจะตรวจสอบและเริ่มต้นกระบวนการคนอื่นจะติดต่อคุณภายใน 14 วันทำการหลังจากที่คุณได้ส่งคำขอแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ข้อมูลเท่าที่คุณสามารถเกี่ยวกับโอกาสในการเป็นอาสาสมัครเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเหมาะสมที่สุด การสนับสนุนกิจกรรม Q. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากิจกรรมของฉันไม่เป็นประโยชน์กับองค์กร 501 (c) 3 A. กรุณากรอกแบบฟอร์มคำขอเป็นผู้สนับสนุนของเราในแท็บ contact us ซึ่งสามารถดูได้ที่ด้านบนขวาของเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าเฉพาะกิจกรรมที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับเราเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อสื่อสาร โปรดอย่าติดต่อเพื่อตรวจสอบสถานะคำขอของคุณ ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความเข้าใจของคุณ การออกแบบเสน่ห์ Q คุณตัดสินใจได้อย่างไรว่าองค์กรใดที่คุณร่วมเป็นพันธมิตรในการสร้างสรรค์ CHARITY BY DESIGN A. ความสามารถโดยการออกแบบคือการกุศลของ ALEX AND ANI และความหลงใหลในผู้ก่อตั้งและผู้สร้างสรรค์ของเรา Designer Carolyn Rafaelian เราได้คัดเลือกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่สอดคล้องกับของเราเอง องค์กรแต่ละแห่งที่เราร่วมมือด้วยได้รับการคัดเลือกเนื่องจากเป็นแบบที่เป็นธรรมชาติและมีจุดมุ่งหมายสำหรับการกำหนดทิศทางของแบรนด์ของเราและสอดคล้องกับจุดศึกษาทั้งสามด้านของเราการศึกษาการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและความงาม นี่คือกระบวนการที่คิดอย่างรอบคอบซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแคโรลีนราฟาเอเลียนและนิคกิมาเฮอร์รองประธานฝ่ายการออกแบบโดย CHARITY BY DESIGN ถาม องค์กรจะได้รับการพิจารณาความเป็นหุ้นส่วนและการออกแบบที่มีเสน่ห์ด้วยการออกแบบด้วยความเป็นตัวตน A. ในขณะที่เรามักจะเปิดรับฟังจากองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรเกี่ยวกับงานที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขากำลังทำอยู่ในชุมชนเรามีแผนการกำกับดูแลในอนาคตที่มี องค์กรที่มีพันธกิจสอดคล้องกับเรา แม้ว่าเราจะไม่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงแผนงานของเราอยู่เสมอ แต่เราก็มักจะเปิดโอกาสให้องค์กรหรือทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงกับเรา เราพร้อมที่จะรับฟังจากองค์กรและสำรวจตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อทำงานร่วมกันว่า CHARITY BY DESIGN มีให้ เราตรวจสอบคำขอแต่ละรายการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีความเหมาะสมสำหรับการสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เข้าถึง ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับ 20 off เลือกสินค้าราคาเต็มราคาแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่ alexandani ข้อเสนอที่ถูกต้อง 11.24.16 เวลา 12:00 น. ET ถึง 11.28.16 น. เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ที่สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบของ ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ชั่วโมงร้านอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ส่วนลดไม่รวมของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์การกุศลโดยการออกแบบกำไลข้อมือทองแดงผลิตภัณฑ์ดิสนีย์การขายหรือการจัดส่งสินค้าและคำสั่งซื้อของ บริษัท gifting เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ จัดส่งฟรีภายในสหรัฐฯ, เปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ สำหรับร้านค้าปลีกเต้าเสียบและสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตโปรดดูรายละเอียดที่สาขา ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับ 20 off เลือกสินค้าราคาเต็มราคาแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่ alexandani ข้อเสนอที่ถูกต้อง 11.24.16 เวลา 12:00 น. ET ถึง 11.28.16 น. เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ที่สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบของ ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ชั่วโมงร้านอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ส่วนลดไม่รวมของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์การกุศลโดยการออกแบบกำไลข้อมือทองแดงผลิตภัณฑ์ดิสนีย์การขายหรือการจัดส่งสินค้าและคำสั่งซื้อของ บริษัท gifting เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ จัดส่งฟรีภายในสหรัฐฯ, เปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ สำหรับร้านค้าปลีกเต้าเสียบและสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตโปรดดูรายละเอียดที่สาขา ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับ 20 off เลือกสินค้าราคาเต็มราคาแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่ alexandani ข้อเสนอที่ถูกต้อง 11.24.16 เวลา 12:00 น. ET ถึง 11.28.16 น. เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ที่สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบของ ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ชั่วโมงร้านอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ส่วนลดไม่รวมของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์การกุศลโดยการออกแบบกำไลข้อมือทองแดงผลิตภัณฑ์ดิสนีย์การขายหรือการจัดส่งสินค้าและคำสั่งซื้อของ บริษัท gifting เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ จัดส่งฟรีภายในสหรัฐฯ, เปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ สำหรับร้านค้าปลีกเต้าเสียบและสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตโปรดดูรายละเอียดที่สาขา ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับ 20 off เลือกสินค้าราคาเต็มราคาแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่ alexandani ข้อเสนอที่ถูกต้อง 11.24.16 เวลา 12:00 น. ET ถึง 11.28.16 น. เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ที่สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบของ ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ชั่วโมงร้านอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ส่วนลดไม่รวมของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์การกุศลโดยการออกแบบกำไลข้อมือทองแดงผลิตภัณฑ์ดิสนีย์การขายหรือการจัดส่งสินค้าและคำสั่งซื้อของ บริษัท เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ จัดส่งฟรีภายในสหรัฐฯ, เปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ถือเป็นโมฆะในที่ที่กฎหมายห้าม บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ สำหรับร้านค้าปลีกเต้าเสียบและสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตโปรดดูรายละเอียดที่สาขา ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับ 20 off เลือกสินค้าราคาเต็มราคาแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่ alexandani ข้อเสนอที่ถูกต้อง 11.24.16 เวลา 12:00 น. ET ถึง 11.28.16 น. เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ที่สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบของ ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ชั่วโมงร้านอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ส่วนลดไม่รวมของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์การกุศลโดยการออกแบบกำไลข้อมือทองแดงผลิตภัณฑ์ดิสนีย์การขายหรือการจัดส่งสินค้าและคำสั่งซื้อของ บริษัท เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ จัดส่งฟรีภายในสหรัฐฯ, เปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ สำหรับร้านค้าปลีกเต้าเสียบและสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตโปรดดูรายละเอียดที่สาขา ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับ 20 off เลือกสินค้าราคาเต็มราคาแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่ alexandani ข้อเสนอที่ถูกต้อง 11.24.16 เวลา 12:00 น. ET ถึง 11.28.16 น. เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ที่สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบของ ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ชั่วโมงร้านอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ส่วนลดไม่รวมของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์การกุศลโดยการออกแบบกำไลข้อมือทองแดงผลิตภัณฑ์ดิสนีย์การขายหรือการจัดส่งสินค้าและคำสั่งซื้อของ บริษัท เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ จัดส่งฟรีภายในสหรัฐฯ, เปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ สำหรับร้านค้าปลีกเต้าเสียบและสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตโปรดดูรายละเอียดที่สาขา คำแถลงการณ์ตั้งแต่เวลา 12:00 น. EST จนถึง 23.59 น. ตามเวลา EST ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้นสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่มีการซื้อการกุศลโดยการออกแบบผ่าน alexandani หรือที่ใดก็ได้ที่ ALEX และ ANI ค้าปลีก ALEX และ ANI จะบริจาคโถเดียว จาก Jars of Hope แรงบันดาลใจจากแคโรไลน์ไปยังเด็ก ๆ ที่ Give Kids The World Village สูงสุด 500 ขวดโถเดียวต่อรายการ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามจะได้รับการยกเว้น คำแถลงการณ์ตั้งแต่เวลา 12:00 น. EST จนถึง 23.59 น. ตามเวลา EST ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้นสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่มีการซื้อการกุศลโดยการออกแบบผ่าน alexandani หรือที่ใดก็ได้ที่ ALEX และ ANI ค้าปลีก ALEX และ ANI จะบริจาคโถเดียว จาก Jars of Hope แรงบันดาลใจจากแคโรไลน์ไปยังเด็ก ๆ ที่ Give Kids The World Village สูงสุด 500 ขวดโถเดียวต่อรายการ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามจะได้รับการยกเว้น คำแถลงการณ์ตั้งแต่เวลา 12:00 น. EST จนถึง 23.59 น. ตามเวลา EST ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้นสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่มีการซื้อการกุศลโดยการออกแบบผ่าน alexandani หรือที่ใดก็ได้ที่ ALEX และ ANI ค้าปลีก ALEX และ ANI จะบริจาคโถเดียว จาก Jars of Hope แรงบันดาลใจจากแคโรไลน์ไปยังเด็ก ๆ ที่ Give Kids The World Village สูงสุด 500 ขวดโถเดียวต่อรายการ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามจะได้รับการยกเว้น ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับ 20 off เลือกสินค้าราคาเต็มราคาแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่ alexandani ข้อเสนอที่ถูกต้อง 11.24.16 เวลา 12:00 น. ET ถึง 11.28.16 น. เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ที่สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบของ ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ชั่วโมงร้านอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ส่วนลดไม่รวมของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์การกุศลโดยการออกแบบกำไลข้อมือทองแดงผลิตภัณฑ์ดิสนีย์การขายหรือการจัดส่งสินค้าและคำสั่งซื้อของ บริษัท เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ จัดส่งฟรีภายในสหรัฐฯ, เปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ สำหรับร้านค้าปลีกเต้าเสียบและสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตโปรดดูรายละเอียดที่สาขา ใช้ได้เฉพาะกับคอลเล็คชั่นหัวใจ ALEX และ ANI Kindred Cord (RED) เท่านั้น ราคาโปรโมชั่นนี้สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2017 และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับ 20 off เลือกสินค้าราคาเต็มราคาแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่ alexandani ข้อเสนอที่ถูกต้อง 11.24.16 เวลา 12:00 น. ET ถึง 11.28.16 น. ณ เวลา 11.59 น. ET ณ สถานที่ค้าปลีกและร้านค้าปลีกของ ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ชั่วโมงร้านอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ส่วนลดไม่รวมของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์การกุศลโดยการออกแบบกำไลข้อมือทองแดงผลิตภัณฑ์ดิสนีย์การขายหรือการจัดส่งสินค้าและคำสั่งซื้อของ บริษัท เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ จัดส่งฟรีภายในสหรัฐฯ, เปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ สำหรับร้านค้าปลีกเต้าเสียบและสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตโปรดดูรายละเอียดที่สาขา ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับ 20 off เลือกสินค้าราคาเต็มราคาแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่ alexandani ข้อเสนอที่ถูกต้อง 11.24.16 เวลา 12:00 น. ET ถึง 11.28.16 น. เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ที่สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบของ ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ชั่วโมงร้านอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ส่วนลดไม่รวมของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์การกุศลโดยการออกแบบกำไลข้อมือทองแดงผลิตภัณฑ์ดิสนีย์การขายหรือการจัดส่งสินค้าและคำสั่งซื้อของ บริษัท gifting เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ จัดส่งฟรีภายในสหรัฐฯ, เปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ สำหรับร้านค้าปลีกเต้าเสียบและสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตโปรดดูรายละเอียดที่สาขา คำแถลงการณ์ตั้งแต่เวลา 12:00 น. EST จนถึง 23.59 น. ตามเวลา EST ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้นสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่มีการซื้อการกุศลโดยการออกแบบผ่าน alexandani หรือที่ใดก็ได้ที่ ALEX และ ANI ค้าปลีก ALEX และ ANI จะบริจาคโถเดียว จาก Jars of Hope แรงบันดาลใจจากแคโรไลน์ไปยังเด็ก ๆ ที่ Give Kids The World Village สูงสุด 500 ขวดโถเดียวต่อรายการ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามจะได้รับการยกเว้น คำแถลงการณ์ตั้งแต่เวลา 12:00 น. EST จนถึง 23.59 น. ตามเวลา EST ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้นสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่มีการซื้อการกุศลโดยการออกแบบผ่าน alexandani หรือที่ใดก็ได้ที่ ALEX และ ANI ค้าปลีก ALEX และ ANI จะบริจาคโถเดียว จาก Jars of Hope แรงบันดาลใจจากแคโรไลน์ไปยังเด็ก ๆ ที่ Give Kids The World Village สูงสุด 500 ขวดโถเดียวต่อรายการ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามจะได้รับการยกเว้น ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับ 20 off เลือกสินค้าราคาเต็มราคาแล้วทำเครื่องหมายไว้ที่ alexandani ข้อเสนอที่ถูกต้อง 11.24.16 เวลา 12:00 น. ET ถึง 11.28.16 น. เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ที่สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบของ ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ชั่วโมงร้านอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ส่วนลดไม่รวมของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์การกุศลโดยการออกแบบกำไลข้อมือทองแดงผลิตภัณฑ์ดิสนีย์การขายหรือการจัดส่งสินค้าและคำสั่งซื้อของ บริษัท gifting เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ จัดส่งฟรีภายในสหรัฐฯ, เปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ สำหรับร้านค้าปลีกเต้าเสียบและสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตโปรดดูรายละเอียดที่สาขา คำแถลงการณ์ตั้งแต่เวลา 12:00 น. EST จนถึง 23.59 น. ตามเวลา EST ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้นสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่มีการซื้อการกุศลโดยการออกแบบผ่าน alexandani หรือที่ใดก็ได้ที่ ALEX และ ANI ค้าปลีก ALEX และ ANI จะบริจาคโถเดียว จาก Jars of Hope แรงบันดาลใจจากแคโรไลน์ไปยังเด็ก ๆ ที่ Give Kids The World Village สูงสุด 500 ขวดโถเดียวต่อรายการ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามจะได้รับการยกเว้น คำสงวนสิทธิ์ใช้กับคอลเลคชันหัวใจ ALEX และ ANI Kindred Cord (RED) เท่านั้น ราคาโปรโมชั่นสิ้นสุดในวันที่ 11 มกราคม 2017 และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับฟรี INFUSION PEACE LOVE CHARM BANGLE (มูลค่า 28) ใน Shiny Silver Finish พร้อมการสั่งซื้อ 75 ครั้งก่อนหักภาษี จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำและของขวัญที่มีมูลค่าการซื้อเป็น USD มีข้อเสนอที่ถูกต้อง 120216 ถึง 120416 ที่ร้านค้าปลีกและร้านค้าปลีก ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ข้อเสนอพิเศษยื่นผ่าน 120516 การซื้อที่มีคุณสมบัติครบ 75 ครั้งไม่รวมถึงคำสั่งซื้อ gifting ของ บริษัท และการซื้อของที่ระลึกหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ใช้ครั้งเดียวเท่านั้น กำไลฟรีหนึ่งชิ้นต่อการซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อลูกค้า ฟรีกำไลเป็นสินค้าขายสุดท้ายและไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ ฟรีกำไลต้องมีที่จุดขายหรือสั่งซื้อก่อนเช็คเอาต์ ฟรีจัดส่งโดยอัตโนมัติเมื่อใช้เช็คเอาท์ไม่มีรหัสที่จำเป็น จัดส่งฟรีทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ จำนวน จำกัด ในขณะที่อุปกรณ์สิ้นเปลือง ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับฟรี INFUSION PEACE LOVE CHARM BANGLE (มูลค่า 28) ใน Shiny Silver Finish พร้อมการสั่งซื้อ 75 ครั้งก่อนหักภาษี จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำและของขวัญที่มีมูลค่าการซื้อเป็น USD มีข้อเสนอที่ถูกต้อง 120216 ถึง 120416 ที่ร้านค้าปลีกและร้านค้าปลีก ALEX AND ANI alexandani และสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ข้อเสนอพิเศษยื่นผ่าน 120516 การซื้อที่มีคุณสมบัติครบ 75 ครั้งไม่รวมถึงคำสั่งซื้อ gifting ของ บริษัท และการซื้อของที่ระลึกหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ใช้ครั้งเดียวเท่านั้น กำไลฟรีหนึ่งชิ้นต่อการซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อลูกค้า ฟรีกำไลเป็นสินค้าขายสุดท้ายและไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ ฟรีกำไลต้องมีที่จุดขายหรือสั่งซื้อก่อนเช็คเอาต์ ฟรีจัดส่งโดยอัตโนมัติเมื่อใช้เช็คเอาท์ไม่มีรหัสที่จำเป็น จัดส่งฟรีทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ จำนวน จำกัด ในขณะที่อุปกรณ์สิ้นเปลือง ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับฟรี INFUSION PEACE LOVE CHARM BANGLE (มูลค่า 28 ชิ้น) ใน Shiny Silver Finish พร้อมการสั่งซื้อ 75 ครั้งก่อนหักภาษี จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำและของขวัญที่มีมูลค่าการซื้อเป็น USD เสนอที่ถูกต้อง 120216 ผ่าน 120416 ร้านค้าปลีกและร้านค้า atalon และ ANI, alexandani และเลือกสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ข้อเสนอพิเศษยื่นผ่าน 120516 การซื้อที่มีคุณสมบัติครบ 75 ครั้งไม่รวมถึงคำสั่งซื้อ gifting ของ บริษัท และการซื้อของที่ระลึกหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ใช้ครั้งเดียวเท่านั้น กำไลฟรีหนึ่งชิ้นต่อการซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อลูกค้า ฟรีกำไลเป็นสินค้าขายสุดท้ายและไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ ฟรีกำไลต้องมีที่จุดขายหรือสั่งซื้อก่อนเช็คเอาต์ ฟรีจัดส่งโดยอัตโนมัติเมื่อใช้เช็คเอาท์ไม่มีรหัสที่จำเป็น จัดส่งฟรีทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ จำนวน จำกัด ในขณะที่อุปกรณ์สิ้นเปลือง ข้อจำกัดความรับผิดชอบรับฟรี INFUSION PEACE LOVE CHARM BANGLE (มูลค่า 28 ชิ้น) ใน Shiny Silver Finish พร้อมการสั่งซื้อ 75 ครั้งก่อนหักภาษี จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำและของขวัญที่มีมูลค่าการซื้อเป็น USD เสนอที่ถูกต้อง 120216 ผ่าน 120416 ร้านค้าปลีกและร้านค้า atalon และ ANI, alexandani และเลือกสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ข้อเสนอพิเศษยื่นผ่าน 120516 การซื้อที่มีคุณสมบัติครบ 75 ครั้งไม่รวมถึงคำสั่งซื้อขององค์กรและการซื้อบัตรของขวัญหรือบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ใช้ครั้งเดียวเท่านั้น กำไลฟรีหนึ่งชิ้นต่อการซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อลูกค้า ฟรีกำไลเป็นสินค้าขายสุดท้ายและไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ ไม่มีการปรับปรุงการซื้อก่อนหน้านี้ ฟรีกำไลต้องมีที่จุดขายหรือสั่งซื้อก่อนเช็คเอาต์ ฟรีจัดส่งโดยอัตโนมัติเมื่อใช้เช็คเอาท์ไม่มีรหัสที่จำเป็น จัดส่งฟรีทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) ถือเป็นโมฆะในสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท ร่วมไม่มีสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ จำนวน จำกัด ในขณะที่อุปกรณ์สิ้นเปลือง ชุดฉบับที่มีจำหน่ายในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ณ สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบภายในประเทศของ alexandani และ ALEX และ ANI ไม่สามารถใช้ได้ในสถานที่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้า ALEX AND ANI ในลาสเวกัสฮาวายเท็กซัสแอละแบมาปานามาแคริเบียน ชุดราคาถูกทำเครื่องหมายไว้ เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ จำนวน จำกัด ในขณะที่อุปกรณ์สิ้นเปลือง จัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศสำหรับการจัดส่งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) ชุดฉบับที่มีจำหน่ายในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ณ สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบภายในประเทศของ alexandani และ ALEX และ ANI ไม่สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้า ALEX AND ANI ในลาสเวกัสฮาวายเท็กซัสแอละแบมาปานามาแคริเบียน ชุดราคาถูกทำเครื่องหมายไว้ เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ จำนวน จำกัด ในขณะที่อุปกรณ์สิ้นเปลือง จัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศสำหรับการจัดส่งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเปอร์โตริโกและแคนาดา (ไม่รวมจังหวัดควิเบก) ชุดฉบับที่มีจำหน่ายในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.59 น. ตามเวลา ET ณ สถานที่จำหน่ายปลีกและเต้าเสียบภายในประเทศของ alexandani และ ALEX และ ANI ไม่สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้า ALEX AND ANI ในลาสเวกัสฮาวายเท็กซัสแอละแบมาปานามาแคริเบียน ชุดราคาถูกทำเครื่องหมายไว้ เฉพาะสินค้าในคลังเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้ จำนวน จำกัด ในขณะที่อุปกรณ์สิ้นเปลือง Free ground shipping on all shipments within the United States, Puerto Rico and Canada (excluding Province of Quebec). Limited edition sets available January 13, 2017 at 12:00 AM ET through January 16, 2017 at 11:59 PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations. Not valid at any authorized retail location or ALEX AND ANI stores in Las Vegas, Hawaii, Texas, Alabama, Panama the Caribbean. Sets priced as marked. In stock items only. Cannot be combined with any other offers. Quantities limited while supplies last. Free ground shipping on all shipments within the United States, Puerto Rico and Canada (excluding Province of Quebec). Offer only valid on the Because I Love You Charm Bangle from 12:00AM EST on December 1, 2016 through 11:59PM EST on December 31, 2016. While supplies last. On December 14, 2016 at 12:00AM EST until 11:59 PM EST only, 15 of the purchase price of ALEX AND ANI products purchased via alexandani will be donated to the Dollywood Foundation benefiting the Gatlingburg, Tennessee fire victims. Offer not valid on CHARITY BY DESIGN:registered. Affinity, Charm of the Month, Liberty Copper, and promotional products. On December 14, 2016 at 12:00AM EST until 11:59 PM EST only, 15 of the purchase price of ALEX AND ANI products purchased via alexandani will be donated to the Dollywood Foundation benefiting the Gatlingburg, Tennessee fire victims. Offer not valid on CHARITY BY DESIGNreg, Affinity, Charm of the Month, Liberty Copper, and promotional products. Limited edition gift sets available 12.7.16 at 12:00 AM ET through 12.14.16 at 11:59 PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations. Not valid at any authorized retail location or ALEX AND ANI stores in Las Vegas, Hawaii, Texas, Alabama, Panama, the Caribbean, Puerto Rico or Canada. Sets priced as marked. In stock items only. Cannot be combined with any other offers. Quantities limited while supplies last.. Limited edition gift sets available 12.7.16 at 12:00 AM ET through 12.14.16 at 11:59 PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations. Not valid at any authorized retail location or ALEX AND ANI stores in Las Vegas, Hawaii, Texas, Alabama, Panama, the Caribbean, Puerto Rico or Canada. Sets priced as marked. In stock items only. Cannot be combined with any other offers. Quantities limited while supplies last.. NO PURCHASE NECESSARY. VOID WHERE PROHIBITED. Open only to legal residents of the 50 United States DC, 18 years of age and older. Ends 11:59PM ET on December 20, 2016. Click here insert hyperlink for Official Rules, which govern, including odds and prize descriptions. Limited edition gift sets available 12.7.16 at 12:00 AM ET through 12.14.16 at 11:59 PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations. Not valid at any authorized retail location or ALEX AND ANI stores in Las Vegas, Hawaii, Texas, Alabama, Panama, the Caribbean, Puerto Rico or Canada. Sets priced as marked. In stock items only. Cannot be combined with any other offers. Quantities limited while supplies last.. Limited edition gift sets available 12.7.16 at 12:00 AM ET through 12.14.16 at 11:59 PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations. Not valid at any authorized retail location or ALEX AND ANI stores in Las Vegas, Hawaii, Texas, Alabama, Panama, the Caribbean, Puerto Rico or Canada. Sets priced as marked. In stock items only. Cannot be combined with any other offers. Quantities limited while supplies last.. Limited edition gift sets available 12.7.16 at 12:00 AM ET through 12.14.16 at 11:59 PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations. Not valid at any authorized retail location or ALEX AND ANI stores in Las Vegas, Hawaii, Texas, Alabama, Panama, the Caribbean, Puerto Rico or Canada. Sets priced as marked. In stock items only. Cannot be combined with any other offers. Quantities limited while supplies last.. Limited edition gift sets available 12.7.16 at 12:00 AM ET through 12.14.16 at 11:59 PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations. Not valid at any authorized retail location or ALEX AND ANI stores in Las Vegas, Hawaii, Texas, Alabama, Panama, the Caribbean, Puerto Rico or Canada. Sets priced as marked. In stock items only. Cannot be combined with any other offers. Quantities limited while supplies last.. On December 14, 2016 at 12:00AM EST until 11:59 PM EST only, 15 of the purchase price of ALEX AND ANI products purchased via alexandani will be donated to the Dollywood Foundation benefiting the Gatlingburg, Tennessee fire victims. Offer not valid on CHARITY BY DESIGNreg, Affinity, Charm of the Month, Liberty Copper, and promotional products. Receive 30 off select precious metal items, before tax. Offer valid 121616 at 12:00AM ET through 122416 at 11:59PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations excluding Las Vegas and Hawaii. Discount applicable on select items in the Providence, Crystal Infusion, and Wrap and Spoon Ring Collections and is not applicable towards the purchase of gift or e-gift cards, Liberty Copper, sale or clearance items, and corporate gifting orders. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. See store or alexandani for eligible items. Receive 30 off select precious metal items, before tax. Offer valid 121616 at 12:00AM ET through 122416 at 11:59PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations excluding Las Vegas and Hawaii. Discount applicable on select items in the Providence, Crystal Infusion, and Wrap and Spoon Ring Collections and is not applicable towards the purchase of gift or e-gift cards, Liberty Copper, sale or clearance items, and corporate gifting orders. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. See store or alexandani for eligible items. NO PURCHASE NECESSARY. VOID WHERE PROHIBITED. Open only to legal residents of the 50 United States DC, 18 years of age and older. Ends 11:59PM ET on December 20, 2016. Click here for Official Rules, which govern, including odds and prize descriptions. Receive 30 off select precious metal items, before tax. Offer valid 121616 at 12:00AM ET through 122416 at 11:59PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations excluding Las Vegas and Hawaii. Discount applicable on select items in the Providence, Crystal Infusion, and Wrap and Spoon Ring Collections and is not applicable towards the purchase of gift or e-gift cards, Liberty Copper, sale or clearance items, and corporate gifting orders. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. See store or alexandani for eligible items. Receive 30 off select precious metal items, before tax. Offer valid 121616 at 12:00AM ET through 122416 at 11:59PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations excluding Las Vegas and Hawaii. Discount applicable on select items in the Providence, Crystal Infusion, and Wrap and Spoon Ring Collections and is not applicable towards the purchase of gift or e-gift cards, Liberty Copper, sale or clearance items, and corporate gifting orders. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. See store or alexandani for eligible items. Receive 30 off select precious metal items, before tax. Offer valid 121616 at 12:00AM ET through 122416 at 11:59PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations excluding Las Vegas and Hawaii. Discount applicable on select items in the Providence, Crystal Infusion, and Wrap and Spoon Ring Collections and is not applicable towards the purchase of gift or e-gift cards, Liberty Copper, sale or clearance items, and corporate gifting orders. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. See store or alexandani for eligible items. Receive 30 off select precious metal items, before tax. Offer valid 121616 at 12:00AM ET through 122416 at 11:59PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations excluding Las Vegas and Hawaii. Discount applicable on select items in the Providence, Crystal Infusion, and Wrap and Spoon Ring Collections and is not applicable towards the purchase of gift or e-gift cards, Liberty Copper, sale or clearance items, and corporate gifting orders. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. See store or alexandani for eligible items. Free expedited shipping on all shipments of 100 before tax, from 12.20.16 at 12:00AM ET through 12.21.16 at 2:00PM ET. Valid on shipments within the United States and Puerto Rico only. Must select Next Day Air upon checkout. Cannot be applied to previous purchases. Void where prohibited by law. Free expedited shipping on all shipments of 100 before tax, from 12.20.16 at 12:00AM ET through 12.21.16 at 2:00PM ET. Valid on shipments within the United States and Puerto Rico only. Must select Next Day Air upon checkout. Cannot be applied to previous purchases. Void where prohibited by law. Receive 30 off select precious metal items, before tax. Offer valid 121616 at 12:00AM ET through 122416 at 11:59PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations excluding Las Vegas and Hawaii. Discount applicable on select items in the Providence, Crystal Infusion, and Wrap and Spoon Ring Collections and is not applicable towards the purchase of gift or e-gift cards, Liberty Copper, sale or clearance items, and corporate gifting orders. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. See store or alexandani for eligible items. Receive 30 off select precious metal items, before tax. Offer valid 121616 at 12:00AM ET through 122416 at 11:59PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations excluding Las Vegas and Hawaii. Discount applicable on select items in the Providence, Crystal Infusion, and Wrap and Spoon Ring Collections and is not applicable towards the purchase of gift or e-gift cards, Liberty Copper, sale or clearance items, and corporate gifting orders. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. See store or alexandani for eligible items. Receive 30 off select precious metal items, before tax. Offer valid 121616 at 12:00AM ET through 122416 at 11:59PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations excluding Las Vegas and Hawaii. Discount applicable on select items in the Providence, Crystal Infusion, and Wrap and Spoon Ring Collections and is not applicable towards the purchase of gift or e-gift cards, Liberty Copper, sale or clearance items, and corporate gifting orders. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. See store or alexandani for eligible items. Receive 30 off select precious metal items, before tax. Offer valid 121616 at 12:00AM ET through 122416 at 11:59PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations excluding Las Vegas and Hawaii. Discount applicable on select items in the Providence, Crystal Infusion, and Wrap and Spoon Ring Collections and is not applicable towards the purchase of gift or e-gift cards, Liberty Copper, sale or clearance items, and corporate gifting orders. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. See store or alexandani for eligible items. ALEX AND ANI will donate 15 of all the sales from the Charity Clearance Event Collection, with a maximum donation of 100,000, between 122616 at 12:00AM ET through 011117 at 11:59PM ET to Global Citizen, whose charitable purpose is to end extreme poverty by 2030, because of the collective actions of Global Citizens across the world. Valid at ALEX AND ANI retail and outlet stores, alexandani, and select authorized retailer locations only. Valid only on clearance items excludes full priced items, Charity by Design, Liberty Copper and Bangle of the Month, or the purchase of gift or e-gift cards. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. Void where prohibited by law. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. While supplies last. ALEX AND ANI will donate 15 of all the sales from the Charity Clearance Event Collection, with a maximum donation of 100,000, between 122616 at 12:00AM ET through 011117 at 11:59PM ET to Global Citizen, whose charitable purpose is to end extreme poverty by 2030, because of the collective actions of Global Citizens across the world. Valid at ALEX AND ANI retail and outlet stores, alexandani, and select authorized retailer locations only. Valid only on clearance items excludes full priced items, Charity by Design, Liberty Copper and Bangle of the Month, or the purchase of gift or e-gift cards. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. Void where prohibited by law. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. While supplies last. ALEX AND ANI will donate 15 of all the sales from the Charity Clearance Event Collection, with a maximum donation of 100,000, between 122616 at 12:00AM ET through 011117 at 11:59PM ET to Global Citizen, whose charitable purpose is to end extreme poverty by 2030, because of the collective actions of Global Citizens across the world. Valid at ALEX AND ANI retail and outlet stores, alexandani, and select authorized retailer locations only. Valid only on clearance items excludes full priced items, Charity by Design, Liberty Copper and Bangle of the Month, or the purchase of gift or e-gift cards. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. Void where prohibited by law. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. While supplies last. ALEX AND ANI will donate 15 of all the sales from the Charity Clearance Event Collection, with a maximum donation of 100,000, between 122616 at 12:00AM ET through 011117 at 11:59PM ET to Global Citizen, whose charitable purpose is to end extreme poverty by 2030, because of the collective actions of Global Citizens across the world. Valid at ALEX AND ANI retail and outlet stores, alexandani, and select authorized retailer locations only. Valid only on clearance items excludes full priced items, Charity by Design, Liberty Copper and Bangle of the Month, or the purchase of gift or e-gift cards. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. Void where prohibited by law. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. While supplies last. ALEX AND ANI will donate 15 of all the sales from the Charity Clearance Event Collection, with a maximum donation of 100,000, between 122616 at 12:00AM ET through 011117 at 11:59PM ET to Global Citizen, whose charitable purpose is to end extreme poverty by 2030, because of the collective actions of Global Citizens across the world. Valid at ALEX AND ANI retail and outlet stores, alexandani, and select authorized retailer locations only. Valid only on clearance items excludes full priced items, Charity by Design, Liberty Copper and Bangle of the Month, or the purchase of gift or e-gift cards. Items priced as marked online discount applied at point of sale for in-store purchases. In stock items only. No adjustments on previously made purchases. Discount not applicable towards tax andor shipping. Void where prohibited by law. ALEX AND ANI associates are not eligible. Cannot be combined with any other offers. While supplies last. Limited edition sets available January 13, 2017 at 12:00 AM ET through January 16, 2017 at 11:59 PM ET at alexandani and ALEX AND ANI domestic retail and outlet locations. Not valid at any authorized retail location or ALEX AND ANI stores in Las Vegas, Hawaii, Texas, Alabama, Panama the Caribbean. Sets priced as marked. In stock items only. Cannot be combined with any other offers. Quantities limited while supplies last. Free ground shipping on all shipments within the United States, Puerto Rico and Canada (excluding Province of Quebec). Free standard shipping on all shipments within the United States, Puerto Rico and Canada (excluding Province of Quebec) from 2.17.17 at 12:00AM ET through 2.20.17 at 11:59PM ET. Cannot be applied to previous purchases. Void where prohibited by law. Free standard shipping on all shipments within the United States, Puerto Rico and Canada (excluding Province of Quebec) from 2.17.17 at 12:00AM ET through 2.20.17 at 11:59PM ET. Cannot be applied to previous purchases. Void where prohibited by law. Charity Sale Disclaimer 15 of the purchase price from all clearance items sold will directly benefit the Child Mind Institute, a non-profit dedicated to transforming the lives of children struggling with mental health and learning disorders. Valid 212017 through 2282017. All clearance items are final sale and not eligible for return. Bangle of the Month Sale Disclaimer Offer only valid on the True Direction Charm Bangle from 12:00AM EST on December 1, 2016 through 11:59PM EST on December 31, 2016. While supplies last. October Charities ALEX AND ANI will donate 20 of the purchase price from each Spiral Sun Charm sold, with a minimum donation of 25,000, between January 2016 and December 2016 to The Breast Cancer Research Foundation (BCRF) whose charitable purpose is to fund the worlds most promising research to eradicate breast cancer in our lifetime. Purchase price includes sales to ALEX AND ANI retail and web customers, and authorized retailers. ALEX AND ANI will donate 20 of the purchase price from each The Way Home Charm sold, with a minimum donation of 25,000, between October 2015 and December 2016 to The National Network to End Domestic Violence (NNEDV) whose charitable purpose is to create a social, political, and economic environment in which violence against women no longer exists. Purchase price includes sales to ALEX AND ANI retail and web customers, and authorized retailers. October Charities Disclaimer ALEX AND ANI will donate 20 of the purchase price from each Spiral Sun Charm sold, with a minimum donation of 25,000, between January 2016 and December 2016 to The Breast Cancer Research Foundation (BCRF) whose charitable purpose is to fund the worlds most promising research to eradicate breast cancer in our lifetime. Purchase price includes sales to ALEX AND ANI retail and web customers, and authorized retailers. ALEX AND ANI will donate 20 of the purchase price from each The Way Home Charm sold, with a minimum donation of 25,000, between October 2015 and December 2016 to The National Network to End Domestic Violence (NNEDV) whose charitable purpose is to create a social, political, and economic environment in which violence against women no longer exists. Purchase price includes sales to ALEX AND ANI retail and web customers, and authorized retailers. Need help
สูง ตัวเลือก การซื้อขาย หุ้น
AQW -trading- ระบบ