E -trading- ระบบ

E -trading- ระบบ

Forex- aktuella - kurser
Forex   การลงทุน แผน ใน เจนไน
Forex- ไบนารี ตัวเลือก ระบบ ฆ่า - แปลง


Forex- โรลโอเวอร์ FSLR หุ้น ตัวเลือก -on- yahoo การเงิน Forex- โรงงาน ข่าว เอ Forex- เวลา ตัวบ่งชี้ Aci -forex- ประกาศนียบัตร Binary ตัวเลือก - BTC

ในฐานะผู้ใช้งาน 360T ในช่วงต้น Old Mutual มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก 360T ในการดำเนินธุรกิจตามปกติและโครงการด้านการรวมระบบต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา พอร์ทัลมีเปอร์เซ็นต์ความพร้อมใช้งานสูงมาก และ 360T มักให้บริการอย่างมืออาชีพในการโต้ตอบทั้งหมดกับลูกค้าของพวกเขา Sandy Levine ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการระบบเงินทุน 360T เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกในตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้น Nick Freitag Senior Dealer, Foreign Exchange ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ Lufthansa เลือก 360T คือความหลากหลายของเครื่องมือ นอกจากนี้เรายังต้องการความโปร่งใสในการกำหนดราคาให้กับธนาคารและการบริการลูกค้ายอดเยี่ยม Torsten Kohrs เหรัญญิกกลุ่มโพสต์โดยสตีฟเมื่อพฤหัสบดี 15 ตุลาคม, 2009 ด้วย 0 ความเห็น Bursa Securities T3 OTC เครื่องมือ SSTS การเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา แต่โดยทั่วไป T2 OTC, ตลาดเงินตลาดตราสารหนี้ที่ไม่เป็นสาธารณะ: ตามที่ตกลงกันโดยผู้ขายหลักทรัพย์ (OTC) การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการเสนอขายในรูปแบบ Scrip หรือ Scripless เป็นการซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) การยืนยันการค้าระหว่างผู้เข้าร่วมโดยตรงอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นแฟกซ์โทรศัพท์โทรด่วน ฯลฯ หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ได้แก่ หุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนตราสารหนี้และตราสารหนี้ภาคเอกชน พันธบัตรรัฐบาล, คากามาส, ตั๋วเงินคลังมักถูกตัดสินโดยผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์และการตั้งถิ่นฐานของ Scripless (SSTS) SSTS เป็นระบบย่อยภายในระบบการชำระเงินระหว่างธนาคาร RENTAS ซึ่งบริหารโดยธนาคารกลาง เป็นประตูสู่ระบบการตั้งถิ่นฐานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการซื้อขายตราสารตราสารหนี้แบบไร้ใบหุ้นเช่นตั๋วเงินคลังหุ้นกู้พันธบัตรและพันธบัตรรัฐกะเหรี่ยงตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นต้นระบบนี้ช่วยให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสามารถโอนเงินและโอนหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง DVP พื้นฐาน หลักทรัพย์ Bursa Malaysia การระงับการชำระบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ้นที่ซื้อขายใน Bursa Malaysia Securities Bhd (Bursa Securities) ถือเป็นตราสารที่ไม่มีหลักประกัน ภายใต้กฎของ T3 RSS (ระบบการชำระบัญชีแบบกลิ้ง) ผู้ขายต้องส่งมอบหลักทรัพย์ของตนใน T2 ผ่านกลไกการรับฝากเงินของ Bursa Malaysia Depository (Bursa Depository) และได้รับการชำระเงินใน T3 บริการชำระเงินทางสถาบัน (ISS) เป็นบริการที่นำเสนอโดย Bursa Malaysia Clearing Sdn Bhd (Bursa Clearing 8216S8217) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการตลาดในตลาดสถาบันเพื่อให้การระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิกสำนักหักบัญชีการซื้อขายเช่น บริษัท สมาชิกของโบรกเกอร์ของ Bursa หลักทรัพย์และลูกค้าสถาบันที่ชำระบัญชีผ่านธนาคารผู้รับฝากหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีที่ไม่ได้รับการซื้อ (NTCM) สามารถทำได้ในรูปแบบการชำระเงินและการชำระเงิน (DVP) ในวันชำระบัญชี ในกรณีของการชำระบัญชีผ่าน ISS เมื่อยืนยันการซื้อขายในระบบใน T2 แล้วหุ้นจะถูกหักจากบัญชีคู่สัญญา 827 บัญชีโดยอัตโนมัติในเช้าวันที่ T3 เงินสดได้รับการชำระบัญชีสุทธิกับสำนักหักบัญชี Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd (Bursa Clearing) ในเช้าวันที่ T3 ถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถชำระบัญชีให้กับ Bursa Clearing (S) ภายในกำหนดเวลานี้ผู้รับการ sub-custodian counter-party จะอยู่ในสถานะผิดนัดและอาจเสี่ยงต่อการถูกนำออกจากสมาชิก Bursa Clearing (S) rsquo แม้ว่าจะไม่ใช่ระบบ DVP ที่แท้จริงโหมดการตั้งถิ่นฐานจะลดน้อยลงด้วย Bursa Clearing (S) ที่ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาฝ่ายกลาง วิธีการตั้งถิ่นฐาน: โบรกเกอร์ Custodian Banklocal มีสองรูปแบบพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานโดยใช้การโอน Bursa Depository ภายใต้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (CDS) และ ISS: Bursa Depository transfer ผู้ลงทุนจะทำการสั่งซื้อกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดำเนินการซื้อขายที่ตลาดแลกเปลี่ยน นักลงทุนจะสั่งซื้อกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งดำเนินการซื้อขายที่ตลาดแลกเปลี่ยน Custodian ส่งคำแนะนำในการชำระบัญชีย่อยใน Custodian ในกรุงกัวลาลัมเปอร์สำหรับการจับคู่การค้ากับคู่ค้าล่วงหน้า คำแนะนำ SWIFT หรือ Hexagon ที่ได้รับการรับรองเท่านั้นจะได้รับการยอมรับ ก่อนการจับคู่ของธุรกิจการค้าจะเกิดขึ้นใน T1 สำหรับธุรกิจการจัดส่งและ T2 สำหรับการซื้อขายใบเสร็จรับเงิน Custodian ส่งคำแนะนำในการชำระบัญชีไปยัง sub-custodian ในกัวลาลัมเปอร์สำหรับการจับคู่การค้าล่วงหน้ากับคู่สัญญา คำแนะนำ SWIFT หรือ Hexagon ที่ได้รับการรับรองเท่านั้นจะได้รับการยอมรับ Custodian ต้องระบุคำแนะนำในการชำระผ่านทาง ISS โบรกเกอร์ท้องถิ่นจะเริ่มต้นการชำระบัญชี ISS ผ่านทางเทอร์มินัล CDS8217s จาก T1 เป็นต้นไป ก่อนการจับคู่ของการค้าสำหรับการส่งมอบและใบเสร็จรับเงินจะเกิดขึ้นใน T1 การชำระบัญชีของธุรกิจการส่งมอบจะเกิดขึ้น Sub-custodian โอนหุ้นไปยังโบรกเกอร์ผ่าน CDS ในขณะที่การชำระเงินจากนายหน้าผ่านระบบการธนาคารจะรับเฉพาะ T3 เท่านั้น Sub-custodian จะยอมรับข้อตกลง ISS ที่ดำเนินการโดยนายหน้าท้องถิ่นผ่านระบบ ISS ธุรกรรมการส่งมอบและใบเสร็จรับเงินที่ครบกำหนดชำระสำหรับ T3 ต้องเป็น 8216final accepted8217 ภายในเวลา 17:00 น. ใน T2 บัญชีเงินสด Custodian8217s ควรได้รับการสนับสนุนภายในเวลา 12:00 (สำหรับใบเสร็จ) การชำระบัญชีการซื้อขายใบเสร็จรับเงินเกิดขึ้น โบรกเกอร์จะโอนหุ้นให้แก่ C-Custodian เพื่อให้ T3 มีมูลค่าที่ดี Sub-custodian จ่ายค่านายหน้าใน T3 ผ่านการชำระเงินระหว่างธนาคาร การชำระเงินจากนายหน้าซื้อขายผ่านระบบระหว่างธนาคารเพื่อการโอนขายหุ้นใน T2 (การส่งมอบ) การชำระบัญชีของธุรกิจการค้าจะเกิดขึ้น ระบบจะหักเงินจากบัญชีโดยอัตโนมัติสำหรับการส่งมอบและได้รับใบเสร็จรับเงิน การชำระเงินสุทธิครั้งเดียวจะทำหรือได้รับจากผู้รับฝากครรภ์ไปยัง Bursa Clearing (S) ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับฝากครรภ์นั้นเป็นผู้ขายสุทธิหรือเป็นผู้ซื้อสุทธิ Sub-custodian จะให้เครดิตหรือเดบิตบัญชีเงินสด Custodian8217s แยกจากกันโดยการค้า (ไม่ใช่เน็ตเวิร์ค) ความเสี่ยงหลัก ๆ ได้แก่ ความแตกต่างของช่องว่างระหว่างการส่งมอบหุ้นและการรับโอนเงินจะมีการอัพเดทเป็นระยะ ๆ และมีอยู่ในบัญชี Custodian8217s ในวันเดียวกันขณะที่การชำระเงินจะได้รับเฉพาะในวันถัดไป ISS, Bursa Malaysia8217s เอง DVPreal เวลากับการชำระเงินระบบได้รับการแนะนำเพื่อเอาชนะข้อบกพร่องของการตั้งถิ่นฐานผ่านโหมดการโอน สำหรับการส่งมอบหุ้นจะถูกย้ายเฉพาะใน T3 และการชำระเงินที่ได้รับใน T3 สำหรับใบเสร็จรับเงินจะได้รับหุ้นมูลค่าที่ดีในวันที่ T3 และการชำระเงินในวันที่ T3 นอกจากนี้การชำระเงินด้วยเงินสดจะหักล้างกับ Bursa Clearing (S) เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดส่ง T2 Custodian Bank โอนหุ้นให้กับโบรกเกอร์ท้องถิ่น T3 นายหน้าในประเทศจ่ายเงินให้ธนาคารผู้รับฝากหลักทรัพย์ T3 Custodian Bank ได้รับหุ้นจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ ธนาคาร Custodian จ่ายเงินให้นายหน้าในท้องถิ่นการจัดส่ง T2 Custodian bank ยอมรับ ISS ที่ดำเนินการโดยนายหน้าในประเทศ T3 Bursa Clearing (S) บัญชีหักบัญชีธนาคาร Custodian Custodian สำหรับหุ้นที่ครบกำหนด Bursa Clearing (S) จ่ายธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สิน ใบเสร็จรับเงิน T2 Custodian bank ยอมรับ ISS ที่ริเริ่มโดยนายหน้าในประเทศ T3 บัญชีหักล้าง Bursa Clearing (S) ของธนาคาร Custodian บัญชี CDS สำหรับหุ้น ธนาคาร Custodian ชำระเงินให้ Bursa Clearing ผังการชำระบัญชีของมาเลเซีย (pdf) หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอนซึ่งตรึงไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจมีการโอนย้ายบัญชี CDS ได้อย่างอิสระเนื่องจากไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ Bursa Depositoryrsquos 8216 เหตุผลที่ได้รับโอนหลักทรัพย์ 8217 สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงแบบ Scrip การจัดส่งเอกสารด้วยตัวเองจะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบการรับ Settlement Settlement Settlement Income ของตราสารหนี้ที่จดทะเบียนใน Bursa Securities 8211 การชำระบัญชีตราสารหนี้ที่จดทะเบียนใน Bursa Malaysia จะดำเนินการตามขั้นตอนการชำระบัญชี T3 ในขณะนี้ . การเคลื่อนไหวของหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระบัญชีสามารถทำได้ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารหรือผ่านทางสถาบันการระงับคดี (ISS) การชำระบัญชีตราสารหนี้ที่ซื้อขายใน SSTS 8211 เว้นแต่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายการชำระบัญชีจะขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการทำธุรกรรม การชำระราคาของธุรกรรมจะมีผลในวันที่มูลค่าของรายการ ผู้ขายจะเริ่มขั้นตอนการยืนยันในทุกกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องสองฝ่าย การทำธุรกรรมจะอธิบายไว้ด้านล่างนี้: นอก SSTS ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงที่จะทำข้อตกลงทางโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขายจำนวนราคาวันที่มีการคิดมูลค่า ฯลฯ ผู้ขายสร้างและส่งรายละเอียดที่เหมาะสมของข้อตกลงผ่านทาง คอมพิวเตอร์ของตัวเองไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง BNM ซึ่งจะตรวจสอบการทำรายการและจัดเก็บข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์กลางยอมรับการรับข้อความไปยังผู้ขาย คอมพิวเตอร์ศูนย์กลางจะส่งคำแนะนำการขายที่ไม่ได้รับการยืนยันของธุรกรรมไปยังคอมพิวเตอร์ Member Member ของผู้ซื้อที่ 8217 ซึ่งจะพิมพ์ เมื่อได้รับคำแนะนำการขายที่ไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ขายแล้วผู้ซื้อจะตรวจสอบรายละเอียดของดีลและควรยืนยันหรือปฏิเสธคำแนะนำตามความเหมาะสม คำแนะนำที่ไม่ได้รับการยืนยันที่ผู้ซื้อปฏิเสธโดยอัตโนมัติจะแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยอัตโนมัติ หากผู้ซื้อประสงค์จะยืนยันข้อตกลงเขาจะส่งคำแนะนำในการยืนยันไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของ BNM ดีลจะกลายเป็นรายการที่ตรงกันในขั้นตอนนี้ เมื่อได้รับคำแนะนำในการยืนยันแล้วคอมพิวเตอร์กลาง BNM จะส่งรายการหนังสือที่จำเป็นเพื่อปรับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีการหักล้างเงินสดของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในกรณีที่ข้อตกลงเป็นวันเดียวกัน คอมพิวเตอร์ส่วนกลางจะยอมรับใบเสร็จรับเงินให้กับคอมพิวเตอร์ของสมาชิก buyer8217s ในขั้นตอนนี้ผู้ซื้อถือว่าการจัดการเสร็จสิ้นลงตามข้อตกลง สำหรับ 8216tom8217 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีการบันทึกในวันเดียวกันรายการสมุดบัญชีที่จำเป็นในการปรับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีหักบัญชีจะได้รับการส่งผ่านเฉพาะในวันที่คิดมูลค่า การรับการตอบรับการยืนยันของผู้ซื้อ 8218 และการส่งคำแนะนำการยืนยันไปยังผู้ขายจะเหมือนกับการทำข้อตกลงในวันเดียวกัน คอมพิวเตอร์กลาง BNM จะส่งคำแนะนำการยืนยันของข้อตกลงไปยังคอมพิวเตอร์ของสมาชิก seller8217s ซึ่งจะพิมพ์ออกมา การจัดการเสร็จสมบูรณ์ในทุกประการ หากผู้ซื้อปฏิเสธคำแนะนำที่ไม่ได้รับการยืนยันผู้ขายจะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติ ข้อตกลงนี้กลายเป็นธุรกรรมที่ไม่ตรงกัน คอมพิวเตอร์กลางของ BNM จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อปรับบัญชีหรือบัญชีการหักล้างเงินสดของผู้ขายหรือผู้ซื้อ มาเลเซีย 8211 ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์โดยปราศจากหลักทรัพย์ (SSTS): Book-Entry หุ้นสามัญที่ถือโดย Bursa Malaysia Depository จดทะเบียนในนามของ Bursa Malaysia Depository Nominees และถือตามใบสั่งซื้อของผู้รับประโยชน์หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ การลงทะเบียนใหม่ไม่จำเป็นต้องมี พันธบัตรรัฐบาลจะถูกบันทึกไว้ในชื่อของผู้รับทุนรองที่ธนาคารกลาง ผู้ดูแลระบบย่อยเก็บรักษาบันทึกลูกค้าแต่ละราย การลงทะเบียนใหม่ไม่จำเป็นต้องมี ทางกายภาพ ไม่น่าเชื่อ 8211 สำหรับหลักทรัพย์ที่ไม่แสดง ธนาคารเพื่อการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ (BIS) ไม่สามารถใช้งานได้ Bursa Malaysia การชำระเงินของระบบการชำระเงินในประเทศมาเลเซียเกิดขึ้นโดยเช็คแคชเชียร์เช็คหรือการโอนเงินระหว่างธนาคาร ระบบการชำระเงินระหว่างธนาคาร: RENTAS (Real Time Gross Settlement) ในเดือนกรกฎาคม 2542 ธนาคาร Negara Malaysia (BNM) ได้ดำเนินการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ (RENTAS) RENTAS เป็นระบบการชำระบัญชีรายปีแบบเรียลไทม์ (RTGS) ซึ่งการประมวลผลและการชำระบัญชีคำสั่งโอนเงินจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งแบบเรียลไทม์ การโอนเงินทั้งหมดจะได้รับการชำระบัญชีทันทีโดยไม่มีการหักบัญชีกับเครดิต เป็นระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินระหว่างธนาคารคุณสมบัติหลักของ RENTAS คือการโอนเงินทันทีและไม่สามารถเพิกถอนได้หากมียอดคงเหลือที่เพียงพอในบัญชีการตั้งถิ่นฐานของธนาคารกับ Bank Negara Malaysia (BNM) ระบบ RENTAS ที่ดำเนินการโดย BNM ทำงานตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ สำหรับจำนวนเงินที่มากเกินกว่า MYR 50,000 การชำระเงินมักจะดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน RENTAS การชำระเงินผ่าน RENTAS ถือเป็นที่สิ้นสุดและเคลียร์ด้วยมูลค่าและความพร้อมใช้งานทันที การชำระเงินที่น้อยกว่า 50,000 MYR มักจะทำโดยเช็คหรือคำสั่ง cashierrsquos การตรวจสอบและคำสั่ง cashierrsquos ฝากก่อน 16:00 ใช้เวลาสองวันทำการเพื่อล้าง อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในการชำระบัญชีการค้าการจัดทำข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาหลายฝ่ายระหว่างธนาคารผู้รับฝากเพื่อการค้าที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจะได้รับผลกระทบผ่านทาง RENTAS แม้จะมีจำนวนน้อยกว่า 50,000 MYR ตรวจสอบระบบหักบัญชี: SPICK (ระบบการหักบัญชีเช็คอัตโนมัติแห่งชาติ) SPICK จัดให้มีการตรวจสอบการหักบัญชีในหกประเทศและกำหนดให้ธนาคารจัดตั้งระบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อประมวลผลรายการหักล้าง เงินเบิกเกินบัญชีที่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติไม่อนุญาตให้เบิกเกินบัญชี วงเงินเบิกเกินบัญชีสำหรับสถาบันต่างประเทศอื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามกฎระเบียบปัจจุบัน ธนาคารกลางประเทศธนาคาร Negara Malaysia ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีแก่ บริษัท ต่างประเทศที่เป็นนายหน้าหรือธนาคารผู้รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งรวมกันไม่เกิน 200 ล้านริงกิตภายในวันและไม่เกิน 200 ล้านริงกิตสำหรับค้างคืน . อย่างไรก็ตามการได้รับอนุญาตต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. วงเงินสินเชื่อเป็นไปอย่างเคร่งครัดในการระดมทุนของเงินทุนอันเนื่องมาจากความล่าช้าทางเทคนิคที่ไม่ได้ตั้งใจในการชำระเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ใน Bursa Malaysia Securities Berhad 2. การถือครองเงินกู้เบิกเกินบัญชีระยะสั้น สองวันทำการหลังจากนั้นสถานที่จะต้องได้รับการชำระคืน 3. สถาบันให้ยืม (เช่นธนาคารพาณิชย์) ให้ Bank Negara Malaysia เป็นรายเดือนโดยมีรายชื่อ บริษัท ในเครือที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นในต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของธนาคารซึ่งได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวโปรดทราบว่าการบังคับใช้ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เฉพาะกับ บริษัท หลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศและธนาคารผู้รับฝากหลักทรัพย์เท่านั้น . AIS, AtoN, FLEET TRACK PROMOTION: เครื่องผสมคอนกรีต 8211 MULTIPLEXER WIFI 8211 4 ช่องสัญญาณ NMEA ราคา: 119.00 เหรียญสหรัฐ (EXW, ระยะเวลาที่ จำกัด , หุ้น จำกัด ) ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโซลูชันต้นทุนต่ำรวม 4 x พอร์ตอินพุตของ NMEA, การป้อนข้อมูลแบบ multiplexing ไปยังอินเทอร์เฟซ Wi-Fi และ 4 พอร์ต NMEA Output ง่ายต่อการใช้อินเตอร์เฟสเว็บเพื่อตั้งหน่วยระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เฟซ WIFI โดยใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต iPad หรือแล็ปท็อปโน้ตบุ๊คหรือผ่านทางพอร์ตอีเธอร์เน็ตออนบอร์ด การส่งผ่าน WIFI จะแจกจ่ายข้อมูล NMEA (AIS, GPS ฯลฯ ) สำหรับการประมวลผลและดูข้อมูลบนโทรศัพท์สมาร์ทแท็บเล็ต iPads แล็ปท็อปโน้ตบุ๊คหรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมกับ Apps หรือซอฟต์แวร์นำทางที่เหมาะสม 4 x อินพุท 4 x เอาตพุต (ขึ้นอยูกับการเลือกแบนด์วิธ) Baudrates มาตรฐาน 4800 และ 38400 Baudrates อื่น ๆ 1200 ถึง 115200 ซึ่งผูใชเลือกได (ตั้งคาเริ่มตน) Baudrates จะรับสัญญาณอัตโนมัติ 2.4GHz IEEE 802.11 n กำลังรับสง 20dBm (2412 8211 2462 MHz) Ethernet RJ45 (การตั้งค่าสนับสนุนระยะไกล) HDMI (ใช้งานในอนาคต) แหล่งจ่ายไฟ: 12 24 VDC ขนาด (มม.): 150 x 90 x 55 อุณหภูมิ: 15 C ถึง 35 C ความชื้นสัมพัทธ์: 20 ถึง 75 อุปกรณ์ที่กำบัง FCC (USA) CE (ยุโรป) IC (แคนาดา) CMIIT (จีน) RoHS ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณแจ้งให้ทราบล่วงหน้า AIS Aids to Navigation (AtoN) ผลิตภัณฑ์ AIS Aids to Navigation (AtoN) รุ่นใหม่ของเรานำเสนอระบบนำทางอิเล็กทรอนิกส์และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของพอร์ตชายฝั่งและทางน้ำ AIS AtoN มีการติดตั้งบนทุ่นและเครื่องช่วยอื่น ๆ เพื่อนำทางเพื่อให้ตำแหน่ง AtoN สามารถรวมเข้ากับโคมไฟและเซนเซอร์เช่นสภาพอากาศกระแสน้ำอุณหภูมิและกระแสน้ำ AIS AtoN จะส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย AIS ตามปกติซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งของ AtoN และข้อมูลของเซ็นเซอร์ได้ในทุกสภาวะที่มีหน้าจอ AIS (หรือที่เรียกว่าช่วยนำทาง ATON หรือ navaid) เป็นเครื่องหมายใด ๆ ที่ช่วยในการเดินเรือคำที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่ออ้างถึงทะเลหรือการบินการเดินทาง ชนิดทั่วไปของอุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ ประภาคารทุ่นสัญญาณหมอกและบีคอนวัน ตามอภิธานศัพท์ของคำศัพท์ใน United States Coast Guard Light รายการ อุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือคืออุปกรณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเรือหรืออากาศยานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้เดินเรือในการกำหนดตำแหน่งหรือเส้นทางที่ปลอดภัยหรือเพื่อเตือนภัยอันตรายหรือสิ่งกีดขวางในการเดินเรือ ประโยชน์ของระบบ AIS AtoN ที่ช่วยปรับปรุงระบบการควบคุมและความปลอดภัยของทางน้ำเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลการตรวจสอบตำแหน่งตำแหน่งทุ่นในทุกสภาพอากาศอย่างถูกต้องแม่นยำการทำเครื่องหมายแบบไดนามิกของเส้นทางการเดินเรือการทำเครื่องหมายใหม่ของอันตรายใหม่ ๆ ด้วยคุณลักษณะการฉายภาพอัตโนมัติของ AtoN การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติในกรณีที่ทุ่นหรือ (ระบบอุตุนิยมวิทยาและระบบอุทกวิทยา) ระบบการให้ความรู้เรื่องโดเมนทางทะเล (MDA) ระบบการรับรู้เกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและความปลอดภัย เอไอเอสถือเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีที่นำเสนอแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเพื่อนำเสนอแอพพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของคุณ (EEZ) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและการมองเห็นได้ด้วย AIS นอกจากความปลอดภัยและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น AIS ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเรือท่าเรือและทางน้ำส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำลง ระบบการแสดงผล 3D ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและตรวจสอบทุกแง่มุมของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินเรือเชิงกลยุทธ์ ความปลอดภัยในน้ำมีความสำคัญยิ่ง อุปกรณ์เอไอเอสช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุและในกรณีที่เกิดเหตุร้ายอาจช่วยให้เรือและผู้คนสามารถพบและช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็ว เอไอเอสช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศโดยระบุถึงภัยคุกคามต่อพรมแดนที่มีอำนาจอธิปไตยและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) การทำงานกับเรดาร์เอไอเอสจะระบุเรือที่ใช้ AIS ขณะที่เรดาร์ระบุว่าเรือที่มีข้อมูลระบุตัวตนของ A92 และอาจเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบอย่างรวดเร็วของ Fleet การใช้ระบบติดตามเรือแบบกำหนดเองภายในงบประมาณที่พร้อมใช้งานสำหรับยานพาหนะทุกขนาด การให้อำนาจและการควบคุมเรือเดินสมุทรของเจ้าของเรือระบบติดตามเรือของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริการตรวจสอบกองเรือที่มีราคาย่อมเยา การใช้เทคโนโลยีหลายอย่างรวมถึงระบบดาวเทียม AIS ที่จำเป็นต้องมีการอนุญาตให้ระบบของเราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายตามแนวชายฝั่งทุกแห่งไม่ว่าจะมีสถานที่ตั้งตรวจสอบชายฝั่งค่าใช้จ่ายขั้นต่ำฟังก์ชันการทำงานสูงสุด เอไอเอสช่วยเพิ่มความสนุกสนานในการล่องเรือเอไอเอสช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการพายเรือและเพิ่มความสนุกขณะอยู่ในน้ำ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของเรือพาณิชย์จะลดลงในขณะที่ข้อมูลจากตัวรับส่งสัญญาณ AIS จะให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศและเรือในบริเวณใกล้เคียง ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเอไอเอส AIS AtoN Chronos Type 1 038 Type 3 รหัสสินค้า Type 1: 418-0050 038 Type 3. 418-0065 Chronos เป็นเครื่องบิน AIS AtoN ประเภท 1 และ 3 ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติที่มีกำลังไฟต่ำที่สุดในโลก เสนอคุณสมบัติครบถ้วนรวมถึงการส่งผ่านเป้าหมาย AtoN เสมือนไปตามการกำหนดค่าและการผูกมัดของอากาศ Chronos สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับไฟและ RACONS และเซ็นเซอร์ที่หลากหลายเมื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Chronos Sensor Interface (อุปกรณ์เสริม) ตู้ขนาดเล็กและแข็งแรงออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระยะยาวแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดจากเส้นศูนย์สูตรถึงขั้วและสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ จำกัด ได้รับการรับรอง Type 1 และ Type 3 ความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่พิสูจน์ได้การใช้พลังงานต่ำสุดในทุกโหมดการทำงานขนาดเล็กสำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่แคบที่สุดออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากอินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์หลายแบบเมื่อรวมกับ Chronos Sensor Interface สามารถกำหนดและใช้งานคุณลักษณะและฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ช่วงการเข้ารหัสและการส่งข้อความที่ซับซ้อนไปจนถึงการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับแต่ง OEM ในตราสินค้าของคุณการรับรองจากนานาชาติสามารถโอนย้ายเข้าสู่แบรนด์ของคุณภายในไม่กี่สัปดาห์ AIS AtoN Chronos Type 1 038 ประเภท 3 AtoN ฟังก์ชันประเภท 1 และประเภท 3 ตัวเลือกใช้ได้สนับสนุนการกำหนดค่าตามคำสั่ง VDL Chaining option Customisab ใช้ได้ le sensor interfacing การสนับสนุน Virtual AtoN ขนาด: 172 มม. x 120 มม. x 55 มม. น้ำหนัก: 350 กรัมไฟฟ้า 12 ถึง 24VDC การใช้พลังงาน: ประเภทที่ 1 AtoN (FATDMA) น้อยกว่า 0.09Ahday การใช้พลังงาน: ประเภท 3 AtoN (RATDMA) น้อยกว่า 0.8 Ahday ที่มีตำแหน่ง 3 นาที อัตราการรายงานการเชื่อมต่อ USB (สำหรับคอนฟิกูเรชัน) ตัวเชื่อมต่อ 8211 มีสองฟังก์ชั่นสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว: เชื่อมต่อกับ Light, RACON และพอร์ต NMEA0183 ภายนอกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟส Sensor Interface (อุปกรณ์เสริม) โดยใช้สาย Link ที่มาพร้อมกับ เครื่องรับส่งสัญญาณ VHF: ตัวรับสัญญาณ x 1 x 2 ความถี่: 156.025 ถึง 162.025MHz ในขั้นตอน 25KHz กำลังไฟขาออก: 1 วัตต์, 2 วัตต์, 5 วัตต์หรือ 12.5 วัตต์แบนด์วิธของช่องสัญญาณ: 25KHz ขั้นตอนช่อง: 25KHz โหมดการมอนิยาม: 25KHz GMSK (AIS, ส่งและรับ) อัตราบิต: 9600 bs (GMSK) ความไวของตัวรับสัญญาณ: อินพุตอะนาล็อกที่แยกได้: อินพุตอะนาล็อกสองตัวที่ไม่ได้แยก ช่วง 13.75V, ความละเอียด 16 บิตอินพุตอะนาล็อกที่แยกได้ไม่ได้: อินพุตอะนาล็อกที่ไม่ได้แยกกัน 2 อินพุท ช่วง 37.2V, ความละเอียด 12 บิตวงจรความรู้สึกปัจจุบัน: วงจรความรู้สึกปัจจุบันของแสง, สูงสุด 5A การวัดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 0.5A ด้วยความละเอียด 12 บิตรีเลย์ไดรฟ์: เอาท์พุทรีเลย์หนึ่งตัวโหลดได้สูงสุด 200mA ที่อุณหภูมิ 60 VDC สภาพแวดล้อมอุณหภูมิในการทำงาน: -25C ถึง 55C ระดับการซึมน้ำ: IPx6 และ IPx7 ขนาดรหัสสินค้า ประเภท 1. 418-0009 (TR), 418-0010 (TRS) Type 3. 418-0001 (TR), 418-0003 (TRS) Carbon เป็นชนิดที่ได้รับการรับรองในระดับสากล 1 และ 3 ของ AIS AtoN ที่มีการใช้พลังงานน้อยที่สุดในโลก . เสนอคุณสมบัติครบถ้วนรวมถึงการส่งผ่านเป้าหมาย AtoN เสมือนการผสานรวมกับโคมไฟและเซนเซอร์ภายนอกอย่างง่ายดายรวมทั้งการกำหนดค่าและการผูกมัดกับอากาศ สิ่งที่แนบมาด้วยแกร่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระยะยาวแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรจนถึงขั้ว ได้รับการรับรองประเภท 1 และประเภท 3 การใช้พลังงานต่ำสุดในทุกโหมดการทำงานออกแบบและผลิตเพื่อสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเสาอากาศ GPS แบบบูรณาการพร้อมตัวรับสัญญาณภายนอกที่หลากหลายอินพุทเซนเซอร์แบบยืดหยุ่นหลายจุด (TRS) ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับการใช้งานและตลาดที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถระบุและใช้คุณลักษณะเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆได้ตั้งแต่การเข้ารหัสและการส่งข้อความที่ซับซ้อนจนถึงซับซ้อน การรับรองผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (FCC (USA), Industry Canada และ R038TTE (CE) Type Approval) AIS AtoN Carbon Type 1 038 Type 3 AtoN Function ประเภทตัวเลือก Type 1 และ Type 3 สนับสนุนการกำหนดค่าด้วยคำสั่ง VDL มีตัวเลือก Chaining ให้เลือกเซ็นเซอร์ปรับแต่งได้การสนับสนุน Virtual AtoN ขนาด: 284 x 180 มม. (กว้าง x สูง) น้ำหนัก: 1.2 กก. ไฟฟ้า 12 ถึง 24 VDC Power การใช้งาน: ประเภทที่ 1 AtoN (FATDMA) น้อยกว่า 0.09Ahday การใช้พลังงาน: ประเภท 3 AtoN (RATDMA) น้อยกว่า 0.8 Ahday (มีอัตราการรายงานตำแหน่ง 3 นาที) อินเทอร์เฟซพื้นฐาน AtoN (TR TRS) USB (สำหรับการกำหนดค่า) พอร์ต IEC61162-1: (NMEA0183) ที่ 38400 baud ระดับลอจิกระดับ IO: อินเตอร์เฟซที่สามารถกำหนดค่าได้ 5 รูปแบบผ่านอินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ตัวเลือก (TRS) อินพุตดิจิตอลแบบแยก 5 อินพุทสองอินพุทแบบแยกเดี่ยว 0 ถึง 36VDC อินพุตแบบอนาล็อกสามแชนแนลที่ไม่ติดตั้ง ) ช่องใส่ NMEA0183 (IEC61162-12) 5 พอร์ตที่ไม่ได้แยกออกจากกันพอร์ต 2 พอร์ต RS232 กำหนดอัตราการส่งข้อมูลอัตราการเชื่อมต่อ SDI-12 พอร์ต VHF Transmitter Transmitter: x 1 Receiver. x 2 ความถี่: 156.025 ถึง 162.025MHz ในขั้นตอน 25KHz กำลังไฟขาออก: 1 วัตต์, 2 วัตต์, 5 วัตต์หรือ 12.5 วัตต์แบนด์วิธของช่องสัญญาณ: 25KHz ขั้นตอนช่อง: 25KHz โหมดการมอนิยาม: 25KHz GMSK (AIS, ส่งและรับ) อัตราบิต: 9600 bs (GMSK) ความไวของตัวรับสัญญาณ: AIS AtoN Express Type 1 รหัสสินค้า 418-0012 AIS AtoN ที่ได้รับการรับรองและบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบกับแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ภายใน ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วแม้ในทุ่นที่เล็กที่สุด สามารถใช้งานได้นานกว่า 5 วันระหว่างการชาร์จไฟหรือเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อติดตั้งถาวร ระบบวงเล็บที่พอดีกับความปลอดภัยแบบเร็ว ได้รับการรับรอง Type 1 AIS AtoN เสาอากาศ GPS และ GPS ที่มีการป้องกันและฝังไว้ 038 เสาอากาศ VHF แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟภายในการใช้พลังงานต่ำมากการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ SRT มีความสามารถที่เหนือกว่าในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานและตลาดเฉพาะ คุณสามารถระบุและใช้คุณลักษณะเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆได้ตั้งแต่การเข้ารหัสและการส่งข้อความที่ซับซ้อนจนถึงซับซ้อน การรับรองผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (FCC (USA), Industry Canada และ R038TTE (CE) Type Approval) AIS AtoN Express ประเภทที่ 1 AtoN ฟังก์ชันประเภทที่ 1 การดำเนินงานของ FATDMA ข้อความ 21 ส่งขนาด: 375 มม. x 67 มม. สูงสุด (H x D) น้ำหนัก: 350 กรัม (หน่วย AtoN Express เท่านั้น) วงเล็บยึด: เส้นผ่านศูนย์กลางมิเตอร์สูงสุด 8211 25 มม. ถึง 55 มม. แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียม - ไอออนที่ติดตั้งในตัว 2100mAh เวลาในการทำงาน: ใช้งานได้นาน 5 วันที่ระยะเวลาการรายงาน 5 นาที อุปกรณ์เสริม: แหล่งจ่ายไฟภายนอก (12 ถึง 24VDC) การใช้พลังงาน: แหล่งจ่ายไฟภายนอก AIS Class A 8211 A100 AIS Class B B300 จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้รหัสผลิตภัณฑ์ TBA รุ่น B300 AIS Class B ของ Em-Trak มีการผสมผสานระหว่างความเหนียวและสมรรถนะที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางทะเลในเชิงพาณิชย์ที่รุนแรง หลังจากสิบห้าปีของการสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลเราเข้าใจความเป็นจริงที่รุนแรงของสภาพแวดล้อมทางทะเลในเชิงพาณิชย์ B300 ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัยในสภาวะเหล่านี้ในขณะที่การส่งมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในระดับ AIS จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ รายละเอียดสินค้าได้รับการรับรองอย่างเต็มที่ AIS Class B กันน้ำได้รับการรับรองจาก IP67 ช็อตและการสั่นสะเทือนการใช้พลังงานต่ำรับและประมวลผลข้อความทั้งหมดของ AIS โหมดข้อความเงียบมีหลายอินเทอร์เฟซ: NMEA0183, NMEA2000 ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานร่วมกับ เสาอากาศเป็นตัวเลือกตัวเลือกป้องกันการปลอมแปลงและความปลอดภัย B300 สามารถปรับปรุงและปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และภูมิภาคได้หลากหลาย การเข้ารหัสข้อมูลแบบ Anti-tamper การกำหนดค่าความถี่และช่องสัญญาณการกำหนดรูปแบบ SO และ CS การส่งข้อความ AIS ที่กำหนดเองการส่งผ่านตัวแปรเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับด้วยดาวเทียม ABSEA สำหรับการติดตามช่วงขยาย AIS Class B B300 ขนาด: 140 x 100 x 50 มม. (D x กว้าง x สูง) น้ำหนัก: 280g 12 หรือ 24V DC การใช้พลังงาน: 150mA 12VDC, AIS Class B B100 รหัสสินค้า 411-0001 ชุดเอ็มอาร์เอส B AIS B100 เป็นเครื่องรับสัญญาณ Class A AIS ที่ได้รับการรับรองระดับสากลและเต็มรูปแบบ มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและมีหลายอินเทอร์เฟซเช่น NMEA2000, NMEA0183, USB และการ์ดข้อมูล SD การ์ดเอไอเอสคลาส B100 สามารถติดตั้งและกำหนดค่าได้ง่าย Class B AIS B100 พร้อมส่งและรับข้อความ AIS ทั้งหมดแบบเรียลไทม์และมาพร้อมกับโหมดการทำงานแบบลวง (ส่งต่อ) ไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เทคโนโลยี Rmax ให้ประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ฟังก์ชั่นโหมดเงียบ ที่มีคุณภาพสูง การ์ด SD สำหรับการบันทึกข้อมูล NMEA2000 และ NMEA0183 การเชื่อมต่อ USB, PC และ Mac AIS B100 เป็นเครื่องช่วยในการเดินเรือและไม่ต้องพึ่งพาการนำเสนอข้อมูลการเดินเรือที่ถูกต้อง เอไอเอสไม่ได้เป็นผู้แทนคนเฝ้าระวังระวังภัยของมนุษย์และเครื่องมือช่วยในการเดินเรือเช่นเรดาร์ ประสิทธิภาพของ B100 อาจลดลงอย่างมากหากไม่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้หรือเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่นสภาพอากาศและอุปกรณ์ส่งสัญญาณบริเวณใกล้เคียง ความเข้ากันได้กับระบบอื่นอาจแตกต่างกันออกไปและขึ้นอยู่กับระบบของบุคคลที่สามที่ตระหนักถึงผลงานมาตรฐานจาก B100 AIS Class B B100 ขนาด 116mm x 115 มม. x 37 มม. (4.56 x 4.52 x 1.45 นิ้ว) น้ำหนัก 150 กรัม 12 หรือ 24 V DC (9.6-15.6V) การใช้พลังงาน AIS Class B 8211 ตัวบ่งชี้ I100 รหัสผลิตภัณฑ์ 417-0001 ตัวระบุ AIS I100 ของ em-trak เป็นตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันของ Class BCS ในการติดตาม AIS transceiver ตัวตรวจจับ AIS I100 ของ Em-trak มีทั้งเสาอากาศ GPS และ VHF ที่รวมอยู่ในเปลือกหุ้มฉนวนกันความร้อนที่กันน้ำได้อย่างปลอดภัย IP68 สามารถจ่ายพลังงานจากเรือหรือใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้ภายในตัวเองได้ซึ่งจะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่เกิดขึ้นได้ถึง 7 วัน คุณลักษณะด้านความปลอดภัยและการป้องกันการงัดแงะหลายแบบรวมถึงตัวเลือกการทำงานของตัวบันทึกข้อมูลการเดินทางเป็นเวลา 6 เดือนทำให้ตัวระบุเหมาะสำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยทางทะเล รายละเอียดสินค้าขนาดเล็กและน้ำหนักเบา คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง การออกแบบที่ทนทานช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงาน มั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบ AIS กำหนดค่าได้สูง ตัวเลือกพลังงานที่ยืดหยุ่น AIS Class B 8211 ตัวบ่งชี้ I100 ขนาด: 350 มม. x 63 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดน้ำหนัก: 250 กรัม (ตัวบ่งชี้เท่านั้น) วงเล็บมิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางเสาสูงสุด: 25 มม. ถึง 55 มม. แบตเตอรี่ลิเธียม - ไอออนที่ติดตั้งในตัว 2100 mAh ขึ้นไป 5 วัน อัตราค่าบริการ) เวลาในการชาร์จ: 5 ชั่วโมงแท่นชาร์จที่มาพร้อมกับอินพุตอะแดปเตอร์ AC แบบสากลการกำหนดค่าการกำหนดแบทช์สามารถดำเนินการได้ในระหว่างการผลิตเมื่อมีการร้องขอ InterfaceConnectors ค่าที่ตั้งและรายชื่อคอนฟิกูเรชันจะอยู่ในตัวระบุ VHF Transmitter ส่งสัญญาณอัจฉริยะ x 1 Receiver x 1 ความถี่: 156.025 ถึง 162.025 MHz ในขั้นตอน 25kHz กำลังไฟขาออก: 1W EIRP แบนด์วิธของช่องสัญญาณ: 25KHz ขั้นตอนช่อง: 25KHz โหมดการมอนิยาม 25KHz GMSK (เฉพาะ AIS, TX) อัตราบิต 8211 9600 bs (GMSK) ตัวรับสัญญาณ GPS (AIS ภายใน) IEC 61108-1 เอ็ด ตัวรับสัญญาณ 50 ช่อง WAAS EGNOS ที่รองรับเพื่อความถูกต้องของตำแหน่งที่ดีขึ้นออกแบบมาให้เข้ากันได้กับมาตรฐานดังต่อไปนี้ IEC60945 Edn 4.0 8211 ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ITU-RM.1371-3 8211 ข้อกำหนดทางเทคนิคของ AIS ทั่วไป IEC61108-1 8211 อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS I100 จำเป็นต้องมีการอนุมัติจากวิทยุท้องถิ่นและการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง AIS Class B 8211 ตัวบ่งชี้ I100 มาพร้อมกับ: ขั้วต่อแท่นชาร์จสถานีชาร์จไฟพร้อมสายไฟคู่มือผู้ใช้และคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ AIS Class B B212 (2W12W) รหัสผลิตภัณฑ์ 410-0005 B212 ให้การทำงานของ AIS Class B อย่างเต็มรูปแบบพร้อมด้วยพลังการส่งผ่านข้อมูลแบบละเอียด 2W หรือ 12W เพื่อปรับปรุงช่วง ล้อมรอบด้วยขั้ว IPX7 ที่แข็งแรงทนทาน B212 มีอุปกรณ์ AIS ระดับมืออาชีพที่ดีที่สุด B212 สามารถกำหนดค่าให้ส่งได้ที่กำลังส่งมาตรฐาน 2 W หรือ 12 W เพื่อให้มีช่วงการออกอากาศ AIS สูงสุด B212 ของ em-trak มีการเชื่อมต่อ NMEA0183 และเครื่องมือกำหนดค่า proAIS สำหรับการติดตั้งและตั้งค่าได้ง่าย สารหน่วงไฟป้องกันน้ำกันน้ำตู้พลาสติกเกรดทะเลรับประกันอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุด ภาพรวมผลิตภัณฑ์เพื่อประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เปลือกหุ้มกันน้ำที่ทนทาน ที่มีคุณภาพสูง NMEA0183 038 RS232 x2 AIS B212 เป็นเครื่องมือช่วยในการเดินเรือและไม่ต้องพึ่งพาการนำเสนอข้อมูลการนำทางที่ถูกต้อง เอไอเอสไม่ได้เป็นผู้แทนคนเฝ้าระวังระวังภัยของมนุษย์และอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือเช่นเรดาร์ ประสิทธิภาพของ B212 อาจลดลงอย่างมากหากไม่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้หรือเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่นสภาพอากาศและหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้เคียง Compatibility with other systems may vary and is reliant on the third party systems recognizing the standard outputs from the B212. AIS Class B B212 (2W12W) Dimensions: 215mm x 185mm x 67mm (transceiver) Weight: 2.4kg (including packaging) 12V DC (9.6-15.6V) Power consumption: 4W average, peak current 5A Data Interfaces NMEA0183 38.4k baud output RS232 38.4k baud bi-directional x2 Connectors VHF Antenna connector SO-239 GPS Antenna connector 8211 TNC RS232 data connectors Female 9 Way D-type VHF Transceiver Transmitter x 1 Receiver x 2 (one time shared between AISDSC) Frequency: 156.025 to 162.025 MHz in 25KHz steps Output power 33dBm 1.5 dB 41dBm 1.5 dB Channel bandwidth: 25KHz Bit rate 9600 bs GMSK 038 1200 bs FSK RX sensitivity AIS Receiver R100 Product Code. 412-0001 The em-trak AIS R100 is a high performance dual channel AIS Receiver which offers superior operational performance. The em-trak AIS R100 an Integrating simple plug and play compatibility with most chart plotters and PCs, the AIS R100 receives and decodes all AIS messages in real time. Advanced Rmax technology ensures AIS R100 can see more vessels in a larger area whilst saving vital on board power. Product Overview Rmax technology for high performance. Small and lightweight. Simple to use, configure and enjoy. High quality, engineered to last. Decodes every AIS message in real time. USB, PC and Mac connectivity. AIS Receiver R100 Size 116mm x 115m x 37mm (4.56 x 4.52 x 1.45 inches) Weight 120g 12 or 24V DC Power consumption 90mA nominal at 12V Data Interfaces USB NMEA0183 38.4k baud output (AIS data and multiplex output) NMEA0183 4.8k baud input (multiplex input) Connectors 12 pin NMEA0183 and power VHF Antenna connector SO-239 USB mini-B VHF Receiver Receiver 1 frequency: 161.975 MHz Receiver 2 frequency: 162.025 MHz Channel bandwidth: 25kHz Modulation mode: 25kHz GMSK Bit rate 9600 bs RX sensitivity The AIS R100 is an aid to navigation and must not be relied upon to provide accurate navigation information. AIS is not a replacement for vigilant human lookouts and other navigation aids such as Radar. The performance of the R100 may be seriously impaired if not installed as instructed in the user manual, or due to other factors such as weather and or nearby transmitting devices. Compatibility with other systems may vary and is reliant on the third party systems recognizing the standard outputs from the R100. AIS Receiver R100 Supplied with: 2m (6.5ft) power and NMEA0183 data cable 1m USB cable User manual and quick start guide Mounting screws Antenna Splitter S100 Product Code. 416-0013 The em-trak AIS S100 Antenna Splitter allows your Class B AIS and VHF radio to share a single antenna. The em-trak AIS S100 Antenna Splitter, has patented technology to ensure performance and integrity of both devices whilst our Clear-Call technology guarantees priority for your VHF radio in all circumstances. Ideal for AIS installations where an existing VHF antenna is already installed. Proven performance that you can rely upon. Product Overview Simple to install. Rapid switching ensures no loss of messages. Enhanced safety features. Small and lightweight. High quality, engineered to last. Antenna Splitter S100 Overall dimensions 8211 120mm x 80mm x 50mm SO-239 socket for VHF antenna connection SO-239 socket for VHF radio connection BNC socket for AIS transponder connection 12 to 24VDC (abs. max 9 to 32V) Current draw AIS Coast Station Product Code. 423-0001 (Transceiver) A high performance networked AIS Coast Station. Developed by SRT Marine Technology, the AIS Coast Station provides a flexible high performance networked AIS solution. The Coast Station provides full network connectivity and streaming of received AIS messages to a remote location. Tested to the highest specifications the Coast Station is suitable for deployment as part of core AIS infrastructure worldwide. The innovative SRT AIS Coast Station is ideal for creating AIS networks of any size. Part of the all new SRT System Solutions. Ease of installation, use, optimum performance and reliability come together in the SRT AIS Coast Station. High performance AIS receivers combined with a flexible network interface enable streaming of real time AIS data to multiple locations on remote or local networks. Available as a transceiver station operating as an AIS AtoN. Compact and easy to install 038 configure. Data can be streamed to multiple remote locations enabling redundant system implementation. With wired and wireless internet connectivity. Feeds directly to designated IP addresses. In receive only mode it is suitable for essential coastal monitoring applications with reception and streaming of all AIS messages. The AIS AtoN transceiver extends its capability with AIS transmissions marking the location of the Coast Station as an AIS Aid to Navigation. It can also be configured to transmit multiple synthetic AIS AtoN targets marking offshore structures or hazards. Remote configuration of the AIS AtoN can be enabled when the Coast Station is integrated into a private network. AIS Coast Station Dimensions: 140mm x 130mm x 35mm Weight: 500g (main unit only) Power consumption AIS SART100 Product Code. 409-0018 The em-trak AIS SART100 is an internationally certified (Wheelmark) search and rescue transponder. The em-trak AIS SART100 is quality engineered to be stored undisturbed for up to five years and be instantly operational in the event of an emergency. Each unit is supplied as standard with bulk head mounting bracket, grab bag and mounting pole. Extremely rugged, the SART100 will not let you down when you need it most. Product Overview Advanced technology maximises range. High quality, designed to last. Designed to operate in the harshest environment. Small and lightweight. Flexible mounting options. Internationally certified. AIS SART100 Dimensions: 381mm x 67mm max diameter Weight: 250g Internal non-hazardous Lithium battery with 5 year storage life Minimum 96 hour operating time GPS Receiver 50 channels IEC 61108-1 compliant Cold start time typically AIS Tester M1 The AIS test functions include AIS VDLDSC, Pilot Plug and NMEARS422 external sensors evaluation. The AIS Tester M1 operates on AIS1 (Ch87B), AIS2(Ch88B) and DSC(Ch70) and performs the required AIS Class A tests in accordance with Guidelines on annual testing of the AIS unit MSC.1Circ.1252 and IMO Resolution MSC.308(88) (SOLAS Chapter V Regulation 18.9). It is designed in accordance with the relevant standards and recommendations. Designed to perform AIS Class A, AIS Class B, AIS Base Station, AIS AtoN, AIS SAR, AIS Receivers and AIS SART operational tests. It is a conveniently sized battery operated hand held unit with LCD Display. Test results can be displayed on the LCD. Test results can also be saved to non-volatile memory for further processing (download to PC, Laptop and generate test reports). Results for up to ten test sessions (10 x AIS transponders) can be saved at a time. No GPS is required. A proprietary RATDMA slot-synchronizing algorithm is used to generate VDL and VDL interrogation messages. The AIS tester is used worldwide by ship radio surveyors, classification societies, administrative authorities and AIS equipment installers. Poll, receive and evaluate data from AIS transponders Simulate AIS data transmissions, including ships name, position, course, speed, length and beam, etc. Poll information on Channel 70 Simulate NMEA data transmissions Frequency measurements Channel AIS1 (161.975 MHz) Channel AIS2 (162.025 MHz) Channel DSC (156.525 MHz) Power measurement Channel AIS1 (161.975 MHz) Channel AIS2 (162.025 MHz) Channel DSC (156.525 MHz) AIS Tester M1 Signal Generator Output Power: 2mW (1,0.5 mW) AIS frequency: 161.975,162.025 MHz AIS dual channel operation: AIS1 038 AIS2 AIS modulation: FM-GMSK AIS data rate: 9600 bitssec DSC frequency: 156.525 MHz DSC modulation: FSK (V23) DSC data rate: 1200 bitssec AIS 038 DSC channel spacing: 25 kHz Receivers (2 x AIS, 1 x DSC) AIS frequency: 161.975, 162.025 MHz (AIS1 038 AIS2) AIS dual channel operation: AIS1 038 AIS2 AIS data rate: 9600 bitssec AIS sensitivity: -47 dBm (ANT BNC) DSC data rate: 1200 bitssec DSC frequency: 156.525 MHz DSC sensitivity: -37 dBm (ANT BN C) AIS 038 DSC channel spacing: 25 kHz AIS VDL messages Encodedecode: 1,2,3,4,5,9,11,14,18,19,21,24 Interrogation (encode): 3,4,5,9,11,18,19,21,24 DSC (encodedecode): Test signal 1 (IEC61933-2) (decode only AIS SART message) IO Interface NMEA: Output: VDM 038 VDO NMEA: Terminal Input (displays first 32 characters) IO Interfaces Presentation: RS232 38400 bitssec Pilot Port: RS422 38400 bitssec NMEA terminal: RS422 4800-38400 bitssec Design reference standards ITU.R M.1371 IEC61993-2 IEC62287-1 IEC61162-12 EN50081-1 EN50082-1 EN55022 EN61000-4-2 EN61000-4-3 IEC62320-1 IEC62320-2 IMO SNCirc.227 MSC.74(69), Annex 3 AIS Tester M1 Supplied with AIS Tester M1 Attenuator PC Cable (USB-A Type) 1.5m PC Cable (DB9 to NMEA) with open wires RF Cable TNC-TNC RF Cable BNC-BNC RF Connector BNC-UHF Antenna (helicalrubber-duck) (used for radiated tests) Technical Description and User Manual Software and software users guidemanual (to be downloaded from website) AIS Tester M1 406MHz Beacon Tester The 406MHz SARSAT Beacon Tester is designed to check the maritime emergency radio beacons operating via COSPAS-SARSAT system such as Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRBs). The 406MHz Beacon Tester is specified service equipment and reliable test solution for ship surveyors, beacon suppliers, classification societies and administrative authorities. The 406MHz SARSAT Beacon Tester provides accurate, independent validation of the operation of COSPAS-SARSAT distress beacons in a volume of: annual test requirements shore-based maintenance under IMO Circular 1040 and other resolutions requirements fast check after beacons encoding or installation 406MHz Beacon Tester can receive the transmission from any 406 MHz COSPAS-SARSAT beacons of any manufacturer transmitting either in test mode or in real alert emergency mode Additional, the tester provides the reception and check of 121,5MHz home transmitter signal The signal can be received through the broadcast by means of antenna or the tester can be connected directly by means of cable through a suitable attenuator (option). The tests can be performed in any room if the TEST MODE of distress beacon is used. Radiated tests in real alert emergency mode should be carried out using screened room (or enclosure) only. It is very simple to check the distress beacon operation by means of 406MHz SARSAT BEACON Tester. Turn on the tester and then turn the beacon to TEST mode. Make sure that there is at least 3 meters (15 meters max) distance between the tester and the beacon, and make simple actions to carry out the test procedures. The tester will receive the signal, measure the frequency meanings, power level in all channels, signal duration, calculate and compare the BCH code and finally decode all emergency information automatically. The tester provides demodulation and decoding of the emergency information and displays on your choice the -code (15 Hex ID or the message 1-112 bit) as well as all decoded information in text view with all measured parameters. The BCH code is calculated and compared with the received one and the result is displayed. All data will be saved in memory for further processing, 10 memory blocks are available. All emergency data can be viewed on the testers LCD or can be transmitted to PC for procession. Since it is crucial for the beacon ID to be registered with the national authorities, the 406 MHz SARSAT BEACON Tester provides an easy means to verify the ID after installation or reprogramming. The tester allows to perform the measurement of beacon parameters by means of standard external antenna (from 3 to 15 meters), as well as via high-frequency cable and attenuator connection. Note: attenuator is required for power level measurements, otherwise the power level will be only estimated. The tester is lightweight, hand-held and user-friendly in usage, has keyboard and LCD with backlight. The tester power supply is performed by 4 AA batteries 1,5V, as well as by external DC source with voltage 4,57V and load current no less than 300 mA. This tester can be used for testing of personal locator beacons (PLB) or any other device (SSAS, SVDR, VDR) operating within COSPAS-SARSAT system. All 406 MHz COSPAS-SARSAT protocols will be decoded Reception the signal within the range of 406.020406.040 MHz frequencies Easy and quick audio-control of the sweep signal presence on 121,5 MHz frequency Internal database of received messages with possibility to save upto 10 results Easy connection to PC, laptop, notebook to process the stored data Windows user friendly desktop application for database storage and review, process and test reports printout Long life batteries, easy replace Easy recalibration without returning back to factory 1 year warranty Connection to Computer After all tests are done usually it is required to process the measured data, prepare and print the test reports. Thus the 406MHz tester can be easily connected to any PC or laptop. The connection is carried out by means of standard USB A-USB A cable and special software available on this website. The minimal requirements are Microsoft OS, such as Windows XP, Windows Vista or Windows 7 and at least 1 USB port. No special hardware configuration is required. Specific FTDI driver should be installed for proper connection. It can be downloaded at our web-site as well. It is very simple to connect the tester to PC. Connect one side of the cable to tester and other to PC. Then install the drivers following the standard Windows wizard. After the driver is installed run the software. No installation is required. Just run the executive file and press DOWNLOAD MESSAGE button. All saved data will be transferred to PC. 406MHz Beacon Tester Technical Description The SARSAT tester performs the following: reception, demodulation and decoding of the emergency information transmitted on channel 406 MHz frequency measurement of 406 MHz signal in range of 406.020406.040MHz with accuracy to 500 Hz audio-control of the sweep 121,5 MHz signal presence in range of 12150010 kHz power level measurement on 406 MHz channel within the range 19 43 dBm or 0,08W 8211 20W with accuracy to 3,0 dB by means of antenna and 0,5 dB by means of attenuator power level measurement on 121.5 MHz channel within the range 13 20 dBm or 20-100 mW with accuracy to 3,0 dB by means of antenna and 0,5 dB by means of attenuator estimation of the positivenegative phase deviation of modulated signal with accuracy to 2,8 measurement of total transmission time of 406 MHz signal with accuracy to 0,2 measurement of unmodulated carrier duration of 406 MHz signal estimation of the equivalent radiated power of 406 MHz signal through broadcast Designed to operate at the temperature range from 0C to 45C and relative air humidity should be no more than 95, which is determined by used LCD. The tester power supply is performed by 4 AA batteries 1,5 V, as well as by external DC source with voltage 4,57 V and load current no less than 300 . The tester is power supplied by USB cable when connected to computer or net USB adapter. Continuous battery operation time is approxamitly 6 hours. 406MHz Beacon Tester Supplied with: 406MHz BEACON Tester Antenna PC cable (USB A USB A 1.5m) 4 AA batteries Technical description and operation manual (English) Device packing Software and software users manual (available at our website) 406MHz Beacon Tester SART Tester 9GHz The International Maritime Organization requires that all GMDSS equipment is maintained to ensure it meets the appropriate performance requirements. In the event of test failure, ships maybe detained in Port. The 9GHz Search and rescue radar transponders (RADAR-SART) is important safety device and it must be checked regularly, annually or during shore-based maintenance. The SART Tester is designed to provide accurate, independent validation of the operation of any Radar-SART in accordance with the requirements of SOLAS 8211 7488 and other local classification authorities. The SART Tester is specified equipment for ship surveyors, classification societies and administrative authorities. The SART Tester allows ensuring the SART meets the appropriate performance requirements. The SART Tester is portable and easy in use. It is far more effective and reliable than the primitive self-test function offered by any SART. The test results shown on LCD display or printed make easy the further analysis of the SART efficiency. NATO Serial Number: 6625-12-379-2933 It is very simple to check RADAR-SART operation by means of SART Tester. Turn on the tester and then turn on the RADAR-SART. Make sure that there is at least 1,5 meters distance between the tester and the SART and make simple actions to carry out the test procedure. The SART Tester will receive the RADAR-SART signal, measure the frequency carrier, signal duration, frequency sweep number and estimate the power level of emitted signal. The time of one measurement cycle does not exceed 2 minutes. All data will be saved in memory for further processing. The measured data can be viewed by means of built-in LCD or can be transferred to any PC or laptop. The tester is lightweight, hand-held and user-friendly in usage, has keyboard and LCD with backlight. The tester power supply is performed by built-in rechargeable power supply unit. All manufacturers RADAR-SART can be tested Reception the signal within the range of 91409560 Mhz frequencies Easy and quick audio-control of the sweep signal presence Internal database of received messages Easy connection to PC, laptop, notebook to process the stored data Windows user friendly desktop application for database storage and review, process and test reports printout Long life batteries, easy replace Easy recalibration without returning back to factory 1year warranty SART Tester connected to Computer After all tests are done usually it is required to process the measured data, prepare and print the test reports. The RADAR-SART Tester can be easily connected to any PC or laptop. The connection is carried out by means of special cable included in standard delivery set and special software available on this website. The minimal requirements are Microsoft OS, such as Windows XP, Windows Vista or Windows 7 and at least 1 physical COM-port. No special hardware configuration is required. It is very simple to connect the tester to PC. Connect one side of the cable to tester and other to PC. No software installation is required. Just run the executive file and press DOWNLOAD MESSAGE button. All saved data will be transferred to PC. SART Tester 9GHz Technical Description The SART Tester performs the following: automatic measurement of SART parameters. The time of one measurement cycle does not exceed 2 minutes measurement of response signal carrier frequency within the range 91409560Mhz measurement of response signal duration within the range of 50150mcs indication of response signal power level within the range of r300950mW 1 cycle operation time without recharging is not less 7 hours automatic monitoring of checked parameters with displaying them on LCD and connection to PC for further processing storage of 10 measured parameter blocks in the nonvolatile memory The current consumption of the device power supplied by batteries (built-in battery 6 V) in standby mode is AIS Software 8211 GEOVS Featuring 8211 3D Visualisation Technology GEOVS is our range of visualisation and network solutions providing a unique and powerful perspective of any marine domain. Converting information from multiple sensors, such as AIS and Radar into a real time digital 3D environment that you can manipulate and control. We provide customers with complete system solutions. With access to the complete technology and product portfolio,coupled with unmatched knowledge and experience, our ability to deliver innovative and customised solutions is unrivalled. Our expertise is in providing authorities with solutions to their maritime domain monitoring requirements. From creating a control system for the smallest waterway or port to a national scale system tracking all vessels within your EEZ, our solutions can create a robust and fully interoperable system solution. GEOVS Controller A full maritime domain control room solution incorporating our unique visualisation technology. Full control of your network with administration control features and functions as well as a full array of data display and manipulation features and functions. GEOVS Hub A robust and secure central database solution for data generated by multiple networked sensors. Provides a single secure repository of data which can be accessed by authorised users via the GEOVS- Controller and Viewer platforms. GEOVS Viewer The ultimate in maritime domain awareness visualisation technology. Uniquely intuitive real time 2D and 3D display of AIS and other data. Designed to securely connect to the central data store (hub). AIS Fleet Tracking Introduction Maritime domain awareness systems improve efficiency, safety and security. Automatic Identification System (AIS) is a major technological step forward, providing a reliable, globally adopted communication platform to deliver applications that benefit many market segments. This includes protecting and optimizing activities in your Exclusive Economic Zone (EEZ). Affordable fleet monitoring Implementing a customised vessel tracking system within available budget. Giving authorities control of their fleet Our vessel tracking system is designed to offer affordable, yet guaranteed fleet monitoring. The use of multiple technologies permits our system to be easily deployed along any coastline no matter the availability of coast monitoring locations minimum cost, maximum functionality. Rugged Vessel Transceivers We offer a wide range of vessel transceivers suitable for installation on any vessel of any size or type. Each offers a wide range of security, installation and other configurable options to enable an optimised, proven and reliable solution that are practical for large or small scale rollouts. Intelligent System Architecture Our system merges terrestrial AIS and satellite sourced data transmitted by your vessels into a secure, powerful database located at a site of your choosing. Intelligent and highly configurable, our core system architecture is robust and scalable to suit your specific requirements. Advanced display technology Our advanced, intuitive and digitally enhanced 2D and 3D display solutions enable you to quickly make sense of the monitoring data, highlighting activities and areas which are of interest to you. This all translates into enhanced maritime domain awareness. How it works Our vessel tracking system offers guaranteed real time coverage, enabling you to track any vessel anywhere, any time and with complete integrity at an affordable cost. This proven system offers you a guaranteed level of performance to suit your budget, in terms of how often the status of any given vessel is updated. This places you in full control of both your marine domain and your budget. Our system achieves this through the seamless fusion of terrestrial AIS and satellite technologies and built in vessel transceiver and system intelligence, automatically configuring themselves to minimise your operating costs. Guaranteed service level You determine how often each vessel, or group of vessels, provide a status report. The system then intelligently guarantees this service level. You are in control. The system is modular and highly configurable. It can be scaled from a single port or strategic area to a national fleet tracking system across an entire EEZ and beyond. You decide. Configurable Next generation, intuitive digital display technology combined with configurable features allows the system to be customised for your specific requirements. Have what you want Key Features and Functions Our system offers a wide range of features and functions built around a stable core data processing system. These can be changed, configured and refined to suit individual requirements. Advanced real time 3D display of your marine domain Traditional chart display Comprehensive vessel data, images and owner database Historical tracking records and replay GEO (software) fence alerts Dynamic vessel filtering Activity analysis tools Vessel polling and remote over the air interrogation capability Guaranteed service level Multiple user access to data Encrypted transmissions option for total security AIS Fishing Fleet Tracking National fishing fleet monitoring system A Ministry of Agriculture required a cost effective and operationally viable system to reliably track and monitor the national fishing fleet. The system needed to deliver benefits for the fishermen and the authorities to create a win win situation within a tight budget. With approximately 15,000 fishing boats, thousands of kms of coast line and an EEZ (exclusive economic zone) extending to tens of thousands of square kilometres there were a number of challenges to overcome. The authority had pre-determined that Automatic Identification System (AIS) technology offered the optimal combination of reliability, functionality and cost and above all was an IMO approved and sanctioned vessel tracking technology. Our customer support team worked with the customer and the authority to create a system specification which would deliver the required functionality. As is normal with large national systems, one of the major challenges was the inability for AIS Coast Stations to be installed along the entire coast due to geographical challenges which made this impractical. Also various islands and headlands created reception black spots. This was overcome through the deployment of ABSEA enabled Identifier AIS Transceivers which enabled a percentage of the transmissions to be detected from the exactEarth AIS satellite network and fused with data collected from the terrestrial based coast station network. SRT created a modular system solution for the customer made up of: ABSEA enabled Identifier AIS Transceivers, with internal VDR functionality, to be securely fitted to each boat Coast Stations to be installed wherever practical along the coast line to receive all AIS transmissions within range of the antenna in real time A feed of satellite data, containing live and recent history location information with a once every 4 hour update rate The GeoVS-HUB database solution to receive, process and store all information from coast stations and satellite A range of GeoVS VIEWER licenses which enable the data to be viewed in real time on 2D charts and in enhanced real time 3D digital reality The architecture of the proposed system will allow the customer to build their system gradually over time in accordance with their annual budgets. The first step has been to complete a small installation to prove and characterise the system which was followed by the commencement of the national rollout. The customer benefited from our expertise in AIS technologies and MDA systems coupled with access to a complete range of products which were used to build the specific customised solution their national authority wanted. The availability of ABSEA enabled satellite AIS data at a fraction of the cost of traditional non AIS satellite technologies was a critical system differentiator as it enabled the authority to monitor any fishing vessel fitted with a transceiver across their entire EEZ. AIS Satellite Tracking ABSEA (Advanced Class B Satellite Enabled AIS) provides the ability to track any vessel equipped with a special Automatic Identification System (AIS) identifier created with unique technology from our partners at SRT Marine System Solutions. The transmissions from these unique identifiers will be reliably received by the exactEarth global satellite network. For more information about ABSEA or the Identifiers, please contact our sales team at: infomaritec.co.za AIS is a Very High Frequency (VHF) technology primarily optimised and designed for high intensity terrestrial-based tracking with reliable range typically limited to approximately 50 nautical miles. High powered Class A type transceivers are able to be tracked globally by the existing exactEarth AIS satellite network, however due to a variety of complex reasons, transmissions from standard Class B and Identifier type devices cannot currently be reliably tracked from space. The reception of Class B units from space has been traditionally hindered because Class B units are designed to always show deference to Class A devices. Class B units transmit less frequently at a lower power level. As Class A populations increase within a satellite footprint, the Class B transmissions become indistinguishable from the general noise floor. By utilising patented Satellite AIS techniques coupled with SRT technology, ABSEA allows terrestrial and satellite tracking of these small vessels without requiring expensive equipment and per-bit message charges for the ship owner. exactEarth and SRT have now developed a unique technology called ABSEA which, when embedded within these standard low-powered AIS transceivers, enables their transmissions to be consistently received by exactEarth satellites. This allows wide-area tracking of these vessels and also enables the provision of valuable supplementary AIS tracking data to existing terrestrial networks with limited coverage. Combining the efficiency of SRT8217s em-trak Identifier with the most advanced Satellite AIS technology available, ABSEA represents the most cost-efficient and comprehensive solution to monitor all of the worlds shipping, regardless of vessel size and location. The first ABSEA-enabled products are expected to be deployed later this year.
FNB - eforex   ติดต่อ
สินค้าโภคภัณฑ์ ซื้อขาย สัญญาณ ซอฟแวร์