BH- DG- ระบบ ซื้อขาย

BH- DG- ระบบ ซื้อขาย

กานา -forex- สำนัก อัตรา
Forex- macd - ตัวบ่งชี้ อธิบาย
GTL -forex- รีวิว


EOD -trading- ระบบ EA Forex- แผนภูมิ ฟรีแวร์ อัลกอริทึม -trading- ชนะ กลยุทธ์ และ พวกเขา - เหตุผล จัง รูปแบบไฟล์ PDF บริษัท ที่คุณ วิจัย สามารถ - ใช้ประโยชน์จาก หุ้น ตัวเลือก เพื่อ ชดเชย พนักงาน ชดเชย Forex- เดือย - NE- demek Binary ตัวเลือก ราคา ที่การกระทำ

ที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Trading Advisors - CTAs) ให้คำแนะนำและบริการเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายและการลงทุนโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าทางกายภาพหลากหลายประเภทเช่นสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ป่าโลหะและพลังงานรวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารทางการเงิน เช่นดัชนีพันธบัตรและสกุลเงิน แต่ละ CTA มีลักษณะตามกลยุทธ์การค้าและตลาดที่มีการค้าขาย CTAs ถูกควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านการลงทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และเป็นสมาชิกใน National Futures Association (NFA) ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ CTA ที่จัดทำขึ้นโดย Equinox Fund Management, LLC โดยอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและโปรแกรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีการติดตามโดย Equinox Fund Management และ บริษัท ในเครือ ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของ CTA ไม่มีความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ Equinox Fund Management หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลการปฏิบัติงานที่รายงานต่อ Equinox Fund Management ไม่สามารถยืนยันได้ในทุกกรณี โปรดทราบว่าประสิทธิภาพของ CTA อาจไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของกองทุนที่แท้จริง เลือกผู้จัดการ Beach Horizon โปรแกรม LLP Horizon (Composite) BH-DG การค้าระบบ Trading Program LLP ระบบ บริษัท แคมป์เบลบริหารงาน Futures Portfolio Chesapeake Capital Corporation โปรแกรมที่หลากหลาย Crabel Capital Management, LLC โปรแกรม Multi- ผลิตภัณฑ์ Doherty Advisors, LLC ค่าสัมพัทธ์ - ปานกลาง Emil van Essen , LLC โครงการยุทธศาสตร์หลายโครงการ Emil van Essen, LLC โปรแกรมการกระจายการขาย FORT, LP Global Contrarian program FORT, LP Global โครงการต่างๆของ บริษัท H2O Asset Management Force 10 บริษัท JE Moody, LLC โปรแกรม ValueQuater Relative Value โปรแกรม KeyQuant SAS Key แนวโน้มโปรแกรม Quantica Capital AG ที่มีการบริหารจัดการในอนาคต การจัดการการลงทุนเชิงปริมาณ Global program QuantMetrics การบริหารจัดการทุน, LLP Quantmetrics Multi Strategy Fund Quest Partners, LLC โปรแกรม Tracker Index Red Oak Commodity Advisors, Inc. โปรแกรมการซื้อขายขั้นพื้นฐาน Rosetta Capital Management, LLC โปรแกรมการค้าของ Rosetta Trading Program Transtrend BV แนวโน้มความหลากหลาย - ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น (USD) Winton ทุน Ma nagement, Ltd. Futures Program คุณอยู่ที่นี่ประวัติ บริษัท BH-DG Systematic Trading LLP เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ในเดือนมิถุนายน 2553 BH-DG ได้รับมอบอำนาจและควบคุมโดย UK Financial Conduct Authority ในประเทศสหรัฐอเมริกา BH-DG ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์กับ Commodity Futures Trading Commission เป็นสมาชิกของ National Futures Association และเป็นที่ปรึกษาด้านการรายงานของ SEC ที่ได้รับการยกเว้น เป้าหมายการลงทุน BH-DG Programme Trading ใช้กลยุทธ์การซื้อขายอย่างเป็นระบบซึ่งทั้งหมดนี้มีความเชื่อกันว่าการประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติและการจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณสามารถตรวจจับและใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมที่คาดการณ์ได้ในราคาทางการเงิน ตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส, Commodity Futures, FX กลยุทธ์หลักของโครงการคือการจับภาพและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มในตลาดการเงิน กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่ตลาดฟิวเจอร์สและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงในขณะที่รักษาสภาพคล่องให้กับพอร์ตโฟลิโอ การจัดสรรทุนระหว่างแบบจำลองและระหว่างตลาดมีการกำหนดอย่างเป็นระบบโดยอาศัยวิธีการเชิงปริมาณโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นโอกาสทางการตลาดสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงพอร์ตโฟลิค ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวัดและเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทุนจดทะเบียนอย่างเป็นระบบ BH-DG กำลังพัฒนาและเสริมสร้างโมเดลและกลยุทธ์ที่มีอยู่และพยายามที่จะพัฒนากลยุทธ์เพิ่มเติม เนื่องจากรูปแบบหรือกลยุทธ์ดังกล่าวมีการพัฒนาหรือแก้ไขดังนั้นอาจมีการพัฒนาเครื่องมือและทรัพย์สินทางการเงินประเภทต่างๆ ดังนั้นกลยุทธ์ BH-DGs ในอนาคตอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายขึ้นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะฟิวเจอร์สฟอร์เวิร์ดและตัวเลือก (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงตัวเลือกในฟิวเจอร์สและตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) กลยุทธ์และระบบการซื้อขายอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนกลยุทธ์และระบบการซื้อขายใหม่ตลอดจนการพัฒนาวิธีการที่มีอยู่เดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดเมื่อเวลาผ่านไป กลยุทธ์และระบบการซื้อขายที่ BH-DG ใช้ในอนาคตอาจแตกต่างจากที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยนี้ ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของโครงการได้จัดทำขึ้นดังต่อไปนี้ (1) ปรับปรุงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อให้ได้ค่าบริหารจัดการลงทุนเท่ากับค่าธรรมเนียมการจัดการ 1 ปีและผลการดำเนินงานประจำปี 15 ค่าธรรมเนียม (สูงกว่าเครื่องหมายน้ำสูง) นอกจากนี้ข้อมูลประสิทธิภาพสำหรับรอบระยะเวลา 3 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ได้รับการประมาณจากข้อมูล NAV ที่บ่งชี้รายเดือนจากการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการใช้งานของกองทุนที่ใช้โครงการ (ii) Equinox Frontier Funds เริ่มลงทุนทางอ้อมในโครงการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ดังนั้นข้อมูลประสิทธิภาพตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไปจะแสดงถึงผลการดำเนินงาน ของ Equinox Frontier Fund การลงทุนโดยอ้อมในโครงการผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทจาก Deutsche Bank, AG และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นโดย Equinox Frontier Funds ในการเชื่อมต่อกับ (iii) อันเป็นผลมาจากจุด (i) และ ( ii) ข้างต้นตัวเลขของ 1.37 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการสำหรับปี 2556 หมายถึงการควบรวมกิจการของ (ก) โครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ (ข) ผลการดำเนินงานของ Equinox Frontier Funds การลงทุนโดยอ้อมในโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนั้นผู้ลงทุนจึงไม่ได้รับผลตอบแทนรายเดือนที่แน่นอนในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ber 2013 เนื้อหาของเว็บไซต์หรือเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย Equinox Fund Management, LLC ข้อมูลข้อมูลและความคิดเห็นที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะให้เต็มหรือสมบูรณ์และไม่ควรวางใจในข้อมูลเหล่านี้ ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ การประมาณการใด ๆ อาจมีข้อผิดพลาดและความผันผวนอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความผันผวนของตลาดสูงหรือการหยุดชะงัก ค่าประมาณใดควรใช้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลเหล่านี้ ผลการปฏิบัติงานหรือความสำเร็จโดยประมาณอาจแตกต่างอย่างมากจากผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบความรับผิดชอบความถูกต้องความถูกต้องตรงตามความถูกต้องตรงเวลาหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวรวมถึงการรับประกันใด ๆ ข้อมูลหรือความเห็นหรือว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานใด ๆ หรือว่าจะเป็นอิสระจากข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BH-DG และ บริษัท ในเครือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลการปฏิบัติงานหรือเนื้อหาอื่น ๆ ของเอกสารหรือเว็บไซต์นี้หรือคำรับรองใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ BH-DG ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางตรงทางอ้อมผลสืบเนื่องหรืออื่น ๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือโดยบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพาเอกสารหรือเว็บไซต์นี้ บุคลากรที่สำคัญ David Gorton, CIO นาย Gorton เป็น CIO ของ BH-DG ซึ่งเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรกับ Brevan Howard เพื่อติดตามกลยุทธ์การซื้อขายอย่างเป็นระบบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2010 เป็นต้นไป นายกอร์ตันเริ่มต้นอาชีพการค้าของเขาที่ธนาคารเคมีในฐานะผู้ทำตลาดในพันธบัตรและสัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า (กันยายน 1986 กันยายน 1989) จากนั้นเขาก็เข้าร่วมกับเอชเอสบีซีหลังจากนั้นเขาก็ได้รับตำแหน่ง Executive VP and Chief Dealer ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาเป็นผู้รับผิดชอบด้านการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงินการจัดการงบดุลและการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล (ตุลาคม 2532 ถึง 2540) จากนั้นนาย Gorton ก็ย้ายไปที่ Chase Manhattan เพื่อทำหน้าที่เป็น CIO ของกองทุนรวม Chase และเป็นหัวหน้าฝ่ายการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ European Rates division (July 1997 August 2002) ในเดือนสิงหาคม 2545 เขาได้มอบหมายให้เจพีมอร์แกนก่อตั้ง บริษัท จัดการกองทุนรวมที่หลากหลายของลอนดอน (LLF) ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมโดย UK Financial Conduct Authority และจดทะเบียนกับ CFTC ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสระว่ายน้ำโภคภัณฑ์ นายกอร์ตันเป็นประโยชน์ในการจัดตั้งและสนับสนุนโครงการซื้อขายระบบที่ LDFM (ซึ่งเขายังคงเป็นหุ้นส่วน) และต่อมาก็คือ BH-DG โปรแกรมการซื้อขายอย่างเป็นระบบมีการซื้อขายอย่างแข็งขันภายใต้การดูแลของเขาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน Iain Doran, COO นาย Doran เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ BH-DG นายดอร์เริ่มทำงานที่ธนาคารเคมิคอลในปีพ. ศ. 2529 ในฐานะผู้จัดการธุรกิจด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ในระหว่างการทำงานของเขาที่ Chemical Bank และต่อมา Chase Manhattan และ JPMorgan เขาได้บริหารโครงการที่มีความหลากหลายเช่นการนำเงินยูโรและสร้างธุรกิจใหม่ ๆ มากมายเช่นนายหน้าซื้อขาย FX prime และ FX e-commerce ในปีพ. ศ. 2537 เขาได้พัฒนาแผนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านการดำเนินงานสำหรับกองทุนเพื่อการลงทุนของ Chase ซึ่ง David Gorton ได้กลายเป็น CIO และมีอิทธิพลต่อการประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุน (Diversified Fund Management - LDFM) ในปี 2545 หลังจากนั้นนายโดรันได้รับการแต่งตั้ง เป็นซีโอโอและซีอีโอชั่วคราวของ JPMorgan สำหรับการลงทุนใน บริษัท อี - คอมเมิร์ซ ในปีพ. ศ. 2549 ธนาคารได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเวลา 20 ปีก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ LDFM เมื่อปลายปี 2553 เพื่อดูแลการสร้าง BH-DG และช่วยในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน LDFM (ซึ่งเขายังคงเป็นหุ้นส่วนอยู่) ) Iain ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ BH-DG ในปี 2554 ซึ่งเขาดำรงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในทุกด้านของการจัดการธุรกิจและเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุนหลักของ BH-DG หลายแห่ง นายดอแรนจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ หลักทรัพย์ที่เสนอผ่าน Equinox Group Distributors, LLC, FINRA สมาชิก 47 Hulfish Street, Suite 510, Princeton, NJ 08542 1.877.837.0600 ความเสี่ยงและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการฟิวเจอร์สที่มีการบริหารจัดการ ความสำเร็จของการลงทุนในโครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถของ CTA ในการระบุโอกาสในการลงทุนที่เป็นประโยชน์และประสบความสำเร็จในการซื้อขาย การระบุโอกาสในการซื้อขายที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่ยากลำบากต้องใช้ทักษะและเกี่ยวข้องกับระดับความไม่แน่นอนอย่างมาก ระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดที่มักจะได้มาจากการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถทำงานได้ดีกับคุณรวมทั้งคุณและอาจทำให้เกิดการสูญเสียได้เป็นอย่างมาก ผลตอบแทนจากการซื้อขาย CTAs (ถ้ามี) อาจไม่สามารถชดเชยความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินที่คุณยอมรับได้อย่างเพียงพอ คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือเป็นจำนวนมาก บัญชีฟิวเจอร์สแบบมีการจัดการอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการและที่ปรึกษาเป็นจำนวนมาก อาจจำเป็นสำหรับบัญชีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลกำไรจากการค้าอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองหรือทรัพย์สินที่หมดไป CTA อาจซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงหรือตลาดต่างประเทศและอาจไม่สามารถปิดหรือชดเชยตำแหน่งได้ทันทีตามที่ร้องขอ คุณอาจมีการเปิดเผยตลาดแม้ว่า CTA จะขอปิดกิจการหรือชำระบัญชีก็ตาม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องเป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต ความเสี่ยงของการสูญเสีย คุณสามารถเสียเงินในโปรแกรมการบริหารจัดการในอนาคต Copyright 2017 Equinox Fund Management. (147Agreement148) ได้รับการจัดทำขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ระหว่าง บริษัท จัดการสินทรัพย์ถาวร (LLC Asset Management LLC) (147Manager148) ซึ่งเป็นผู้จัดการการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Alternative Alternative Fund (147Fund148) ซึ่งเป็นกลุ่ม บริษัท Legg Mason Partners Equity Trust (147Trust148) ซึ่งเป็น บริษัท ด้านการลงทุนด้านการจัดการภายใต้พระราชบัญญัติการลงทุนของ บริษัท ในปีพ. ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (1471940 Act148) และ BH-DG Systematic Trading LLP ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่รับผิดชอบด้านภาษาอังกฤษ 147Trader148) ในขณะที่ผู้จัดการได้รับความไว้วางใจจาก Trust เพื่อให้คำปรึกษาด้านการลงทุนการจัดการและการบริการด้านการบริหารจัดการแก่ Trust โดยไม่คำนึงถึงกองทุนรวมโดยตรงหรือผ่านทางบริการของ subadvisers อย่างน้อยหนึ่งคนหรือที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ประสงค์จะให้ผู้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทให้กับ Trust ในส่วนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ของกองทุนรวมตามที่จะต้องจัดสรรให้กับผู้ค้าเป็นครั้งคราว (147Allocated Portion148) และ Trader ยินดีที่จะให้บริการดังกล่าว (147CTA148) กับ Commodity Futures Trading Commission (147CFTC148) และเป็นสมาชิกของสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ (147NFA148) และในกรณีที่ผู้ประกอบการค้ารายใหญ่ (Trader) จะทำหน้าที่เป็น CTA สำหรับกองทุนในส่วนที่จัดสรรไว้ตอนนี้โดยคำนึงถึงคำสัญญาและข้อตกลงในสัญญานี้ ข้อตกลงการจัดการระหว่าง Trust and Manager เกี่ยวกับกองทุน (147Management Agreement148) ผู้จัดการจะแต่งตั้ง Trader เพื่อทำหน้าที่เป็น CTA เกี่ยวกับส่วนที่ได้รับการจัดสรรของกองทุนรวมสำหรับรอบระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ประกอบการค้ายอมรับการแต่งตั้งดังกล่าวและยินยอมที่จะให้บริการตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้สำหรับการชดเชยในที่นี้ (หรือตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) หรือการลงทุนที่อนุญาตอื่น ๆ ที่กองทุนรวมถือครองในส่วนที่ได้รับจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่หรือเพื่อให้ใช้ได้ เพื่อการลงทุนและโดยทั่วไปเกี่ยวกับสภาพของกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรร ผู้จัดการจะต้องจัดหาเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการระดมทุนของผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการอาจมีการร้องขอเป็นระยะ 3. ผู้จัดการมีสิทธิในการจัดสรรสินทรัพย์ใด ๆ หรือทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ค้าได้ตามข้อตกลงนี้เมื่อผู้จัดการเห็นว่าการจัดสรรหรือจัดสรรดังกล่าวเหมาะสม 4. หน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบอำนาจของผู้ค้า (a) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุน Trust146s (147Board148) และผู้จัดการ Trader จะจัดให้มีกองทุนแก่ส่วนที่เกี่ยวกับ Allocated Portion โดยให้คำแนะนำการจัดการและการกำกับดูแลที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึง futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอื่น ๆ (รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการทำธุรกรรมแบบ spot) หรือสินค้าโภคภัณฑ์, swaps และ swaptions (147Commodity interests148), เงินสดหรือหลักทรัพย์รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาตามที่ได้รับอนุญาตและต้องจัดหาโปรแกรมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง Allocated Portion สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนกลยุทธ์ต่างๆนโยบายและข้อ จำกัด ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและเอกสารชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน (ฉบับ 147SAI148) ในส่วนที่เกี่ยวกับ Allocated Port จะกำหนดความสนใจสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Interest) หรือการลงทุนอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจะถูกจัดเก็บขายหรือแลกเปลี่ยนโดยกองทุนรวมและส่วนใดของ Allocated Portion จะมีขึ้นในส่วนต่างๆของ Commodity (รวมถึงการดำเนินการตามเอกสารการลงทุน) ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ Trust146s Declaration of Trust และกฎกติกาตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ซื้อขาย (รวม 147Governing Documents148) ), พระราชบัญญัติ 1940, พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (147CEA148), คำสั่งใด ๆ ในปีพ. ศ. 2483 ที่มีผลบังคับใช้กับกองทุนและกฎระเบียบที่ใช้บังคับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (the 147SEC148) และคำแนะนำในการตีความของ CFTC โดยพนักงาน ก.ล.ต. และเจ้าหน้าที่ CFTC รวมถึงกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน polici ข้อบังคับและข้อ จำกัด ของกองทุนรวมที่อ้างถึงข้างต้นตามที่จัดไว้ให้แก่ผู้ประกอบการและนโยบายเฉพาะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการหรือผู้จัดการฝ่ายจัดการใช้และเปิดเผยต่อผู้ค้ารวมทั้งคำแนะนำและทิศทางของผู้จัดการ ผู้ค้าได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของ Trust ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Allocated Portion ให้แก่ Custodian Fund146 (147 Custodian148) และตัวแทนของ Sub-custodian หรือ Prime นายหน้าเพื่อส่งมอบความสนใจสินค้าโภคภัณฑ์หรือการลงทุนอื่นที่ได้รับอนุญาตและการชำระเป็นเงินสด ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินสดสำหรับบัญชีของกองทุน ผู้ประกอบการจะทำคำสั่งในนามของกองทุนตามการระบุการลงทุนของผู้ประกอบธุรกรรมอิสระสำหรับผู้ลงทุนโดยตรงกับผู้ออกหรือตัวแทนหรือตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายเงินตราต่างประเทศตัวแทนการค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผู้อื่นที่ได้รับเลือก กองทุนจะทำหน้าที่เป็นหลักในการทำธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการอาจใช้นโยบายและขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนและ จำกัด อำนาจของ Trader146 ในการดำเนินธุรกรรมธุรกรรมของกองทุนรวมในเอกสารนี้ ผู้ประกอบการอาจดำเนินการในนามของกองทุนรวมข้อตกลงเครื่องมือและเอกสารบางอย่างเกี่ยวกับบริการที่ดำเนินการโดยสัญญานี้ภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาการหักล้างเอกสารประกอบการบัญชีสัญญาฟิวเจอร์สและสิทธิเลือกข้อตกลงแลกเปลี่ยนสัญญาการลงทุนอื่น ๆ และข้อตกลงเอกสารหรือเครื่องมืออื่นใดที่ผู้ประกอบการเชื่อว่าเหมาะสมหรือเป็นที่พึงปรารถนาในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ข้อตกลงนี้ ผู้จัดการหรือ Trust จะต้องรับผิดชอบในการจัดตั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญของ Fund146 และการจัดเตรียม Custodian จนกว่าจะถึงเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดการผู้ค้าจะต้องรับผิดชอบในการจัดการหลักประกันและข้อกำหนดด้านเงินที่คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกำหนดและเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ทำไว้สำหรับส่วนที่จัดสรรแล้ว (ถ้ามี) และจะดำเนินขั้นตอนการประนีประนอมในบัญชีค้ำประกันดังกล่าว Allocated Portion ตามหลักปฏิบัติมาตรฐาน Custodian146s และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประนีประนอมดังกล่าวกับ Manager ตามคำขอในรูปแบบที่จะตกลงกันระหว่าง Trader และ Manager ผู้ประกอบการจะเป็นผู้รับเหมาอิสระและจะไม่มีอำนาจในการทำหน้าที่หรือเป็นตัวแทนของ Trust กองทุนรวมหรือผู้จัดการในลักษณะใดก็ได้หรือถือว่าเป็นตัวแทนของ Trust กองทุนรวมหรือผู้จัดการยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ หรือการเขียนอื่น ๆ โดย Trust, Manager และ Trader Trust อาจมีการแจ้งมติของคณะกรรมการต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น (ข) ผู้ประกอบการยอมรับว่าในการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาและการบริหารจัดการแก่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความสนใจเรื่องสินค้าโภคภัณฑ์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาบัญชีทั้งหมดอย่างเป็นธรรมและจะใช้ระบบการสั่งซื้อที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับบัญชีทั้งหมดโดยคำนึงถึงข้อ จำกัด ทางกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ ที่ใช้บังคับกับกองทุนนอกเหนือจากนโยบายและขั้นตอนของ Trader146 และนโยบายกระบวนการและคำแนะนำของ Fund146s หรือ Manager146s ผู้ประกอบการตกลงที่จะตระหนักถึงข้อ จำกัด ตำแหน่งที่กำหนดไว้ในสัญญา Interest Commodity Interest โดย CFTC หรือตลาดสัญญาที่บังคับใช้ ถ้าในช่วงเวลาใดของข้อตกลงนี้ผู้ประกอบการจะต้องรวมตำแหน่งความสนใจด้านโภคภัณฑ์ของกองทุนรวมกับตำแหน่งของบุคคลอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการใช้ CFTC หรือแลกเปลี่ยนวงเงินการเก็งกำไรผู้ประกอบการจะแจ้งให้ทราบทันที Manager ถ้าตำแหน่ง Allocated Portion ถูกรวมอยู่ในจำนวนรวมที่เกินขีด จำกัด ตำแหน่งเก็งกำไร ถ้าข้อ จำกัด ด้านการเก็งกำไรเกิดขึ้นในสัญญา Interest Commodity Interest ผู้ประกอบการจะแก้ไขคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของ Fund146s และบัญชีอื่น ๆ ด้วยความพยายามที่สมเหตุสมผลและสุจริตเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในทุกบัญชี (ค) ผู้ประกอบการรับทราบว่ากองทุนอาจจัดตั้ง บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดของกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายแห่งขึ้นโดยผ่านทางกองทุนนี้อาจดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนของกิจกรรมการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนอื่น ๆ (ง) แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในข้อตกลงนี้ตกลงว่าผู้ค้าจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ (ก) ตรวจสอบข้อ จำกัด หรือข้อ จำกัด ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนโดยรวม (ตกลงกันว่าการเฝ้าระวังดังกล่าวจะต้องเป็น ความรับผิดชอบของผู้จัดการ) หรือ (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแบ่งแยกของพระราชบัญญัติ 1940 หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับของกองทุนโดยรวม (ได้รับความเห็นชอบว่าการแบ่งแยกดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ) โดยมีเงื่อนไขว่าในส่วนที่จัดสรรไว้ เฉพาะส่วนเท่านั้นผู้ประกอบธุรกิจต้อง (i) ดำเนินกิจกรรมการซื้อขายตามลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการแบ่งแยกและความคุ้มครองของพระราชบัญญัติ 1940 และ CEA หรือคำแนะนำข้อ จำกัด หรือนโยบายของผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งได้อธิบายไว้ข้างต้น) และ ( ii) ร่วมกับผู้จัดการเมื่อได้รับการร้องขอข้อมูลที่ผู้จัดการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อ (i) ข้างต้นและจะให้ความช่วยเหลือตามคำขอแก่ผู้จัดการในการระบุสินทรัพย์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการคัดแยก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยผู้ประกอบการจะต้องไม่ต้องให้คำแนะนำในการแยกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 18 ของพ. ศ. 2483 ให้แก่ Custodian (e) เมื่อผู้จัดการให้นโยบายขั้นตอนข้อ จำกัด หรือเอกสารที่ใช้บังคับหรือการแก้ไขหรือแก้ไขต่อผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการส่วนที่ได้รับจัดสรรของ Trader146 ผู้จัดการจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ ผู้จัดการจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์เพื่อปรึกษากับผู้ประกอบการค้าโดยสุจริตในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 5. การมอบอำนาจ ผู้ประกอบการอาจมอบหมายบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่ บริษัท ในเครือ (แต่ละ 147Delegatee148) ให้ แต่ที่ (i) ผู้ประกอบการค้ามีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้จัดการและผู้จัดการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (ii) บริการใด ๆ จะไม่เป็นที่ปรึกษาภายใต้พระราชบัญญัติ 1940 หรือพระราชบัญญัติที่ปรึกษาการลงทุนปีพ. ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมหรือการมอบหมายหน้าที่ให้คำปรึกษาใด ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นของกองทุนรวม146ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 ของพ. ศ. (iii) นิติบุคคลที่ทำหน้าที่ได้รับการจดทะเบียนเป็น CTA ภายใต้ CEA และเป็นสมาชิกของ NFA หรือได้รับการยกเว้นหรือถูกกีดกันออกจากการจดทะเบียนเป็น CTA (หรือไม่มีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์) คำแนะนำ) (iv) ไม่มีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นใดที่จะจ่ายให้กับบริการดังกล่าวและกองทุนและผู้จัดการจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการมอบอำนาจดังกล่าว (v) ผู้ประกอบการเห็นด้วย ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยในประกาศการลงทะเบียนของกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการพอร์ตโฟลิกส์ของกองทุนโดยผู้ประกอบการหรือผู้แทนคนใดคนหนึ่งและ (vi) ผู้ประกอบการค้าต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อผู้จัดการ, Trust และ Fund for the Trader146 หน้าที่ภาระผูกพันความรับผิดชอบการรับรองการรับประกันข้อตกลงและการชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่คำนึงว่าบริการตามสัญญานี้มีให้โดย Trader หรือ Delegatee ใด ๆ 6. บันทึก ผู้ค้ายอมรับว่าจะเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับบริการของ บริษัท ภายใต้กฎหมายและมติที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎ 31a-1 และ 31a-2 ภายใต้พรบ. 1940 และกฎข้อที่ 4.7 (c) ของ CFTC ( 2) ผู้ประกอบการตกลงที่จะเก็บรักษาบันทึกใด ๆ ที่กองทุนเก็บรักษาไว้สำหรับกองทุนรวมของกองทุนและตกลงที่จะยอมจำนนต่อกองทุนรวมของระเบียนใด ๆ ตามคำขอ Fund146 ด้วยหากผู้ค้าอาจเก็บสำเนาหนังสือดังกล่าวทั้งหมด และบันทึกข้อมูลภายใต้บทบัญญัติความลับของข้อตกลงนี้ 7. การประเมินค่า ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกำหนดและจัดให้แก่ผู้ค้าล่วงหน้าซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวให้ความช่วยเหลือ Trust, Manager หรือ Custodian for the Fund ในการกำหนดหรือยืนยันมูลค่าใด ๆ การลงทุนของ Allocated Portion ที่ Trust, Manager หรือ Custodian แสวงหาความช่วยเหลือจาก Trader หรือระบุเพื่อการตรวจทานโดย Trader ความช่วยเหลือนี้ประกอบด้วย (แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ): (i) การกำหนดและให้การเข้าถึงหนึ่งหรือหลายคนของผู้ประกอบการค้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินค่าซึ่งพนักงานจะสามารถให้คำปรึกษาได้เมื่อ คณะกรรมการประเมินค่าทรัพย์สินของ Trust ผู้จัดการหรือ บริษัท ในเครือเรียกประชุม (ii) ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ถือโดย Allocated Portion เมื่อได้รับการร้องขอจาก Trust ผู้จัดการหรือ Custodian อย่างเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือ Trust ผู้จัดการหรือ Custodian ในการได้รับการเสนอราคา (iii) ตามคำร้องขอของ Trust ผู้จัดการหรือ Custodian ยืนยันการกำหนดราคาและให้คำแนะนำในการประเมินมูลค่ายุติธรรมและ (iv) การดูแลรักษาอย่างเพียงพอ บันทึกและข้อมูลสำรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการประเมินค่าตามนี้และให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ Trust, Man หรือกองทุนเมื่อได้รับการร้องขอโดยถือว่าบันทึกดังกล่าวเป็นบันทึกของกองทุน (ขึ้นอยู่กับการเก็บสำเนาสำเนาของผู้ค้าที่ 146) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าผู้ค้าหลักทรัพย์ในมือข้างหนึ่งและผู้ดูแลหรือผู้จัดทำบัญชีของกองทุนรวมสามารถใช้ผู้ขายกำหนดราคาที่แตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการประเมินราคา 8. ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของ Trader (a) ผู้ค้าจะต้องเป็นไปตามที่ Trusted หรือผู้จัดการและตามขอบเขตของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ Trader ที่มีอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ (เช่นในส่วนของ Allocated Portion และ Trader146s ในการให้บริการจัดการพอร์ตการลงทุนภายใต้ข้อตกลงนี้) ให้ความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่ Trust และผู้จัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย Trusts146s ตามกฎหมาย Sarbanes-Oxley Act และกฎและข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดและกฎข้อ 38a-1 ภายใต้พระราชบัญญัติ 1940 หรือข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันภายใต้ CEA โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการตกลงที่จะ (i) รับรองเป็นระยะ ๆ ตามคำร้องขอที่สมเหตุสมผลของ Trust ว่าในส่วนของ Allocated Portion และ Trader146s ในการให้บริการจัดการพอร์ตการลงทุนภายใต้ข้อตกลงนี้ Allocated Portion ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ทั้งหมด 147 ฉบับที่ใช้บังคับกับ กองทุนตามกฎหมาย 38a-l ภายใต้พรบ. ปีพ. ศ. 2483 (ii) ตามที่ทาง Trust หรือผู้จัดการมอบหมาย: (ก) ทบทวนรายงานฉบับร่างต่อผู้ถือหุ้นหนังสือมอบฉันทะเอกสารการตลาดเอกสารของคณะกรรมการการลงทะเบียนหรือบางส่วนและอื่น ๆ เอกสารที่จัดให้แก่ผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหรือผู้ค้าหลักทรัพย์ข) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างดังกล่าวอย่างทันท่วงทีและ (ค) ให้การรับรองหรือการรับรองย่อยอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ค้าหรือส่วนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในรายงานหรือเอกสารอื่น ๆ (iii) เกี่ยวกับผู้ค้าหรือส่วนที่จัดสรรไว้ให้ความช่วยเหลือตามสมควรใน การจัดทำรายงานประจำงวดทั้งหมดของ Trust หรือกองทุนรวมให้กับผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมทั้งรายงานและเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการดำรงไว้ซึ่งการจดทะเบียนและคุณสมบัติของกองทุนรวมหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหรือภาษีอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับกองทุนภายใต้หลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและรัฐ และกฎหมายภาษีอากร (iv) เมื่อได้รับการร้องขอและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างถูกต้องร่วมมือกับการตรวจสอบ (รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามที่ดำเนินการโดยผู้จัดการ, บริษัท ในเครือหรือผู้สอบบัญชีอิสระของกองทุน 140 หรือผู้ตรวจสอบบัญชีรายดังกล่าว 146 บริษัท ในเครือในต่างประเทศ) (v) ให้เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามหลัก Trust146s ที่สามารถเข้าถึงโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานหัวหน้า (หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย hisher) (vi) ตามคำขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลัก Trust146s พร้อมรายงานเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับบริการของ Trader146 ในข้อตกลงนี้และ (vii) แจ้งให้ทราบทันทีเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง เว้นเสียแต่ว่าจะถูก จำกัด ด้วยมาตรา 8 (c) ผู้ค้าจะต้องจัดหาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ของ Trust และผู้จัดการ (และ บริษัท ในเครือ) พร้อมด้วยข้อมูลและรายงานทั้งหมดของผู้ค้าที่จำเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายและ เหมาะสมกับผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Trader ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ (ข) ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมและจัดให้ผู้จัดการ Trust และ / หรือคณะกรรมการรายงานดังกล่าวข้อมูลสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ในรูปแบบและในช่วงเวลาดังกล่าวตามสมควร ผู้จัดการการลงทุนและบุคลากรที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันไว้โดย Trust, Manager และ Trader ไม่ว่าจะด้วยตัวเอง (รวมถึง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ) หรือเพื่อความสะดวกซึ่งกันและกันของผู้ถือหุ้นผู้จัดการฝ่ายจัดการและผู้ประกอบการทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อทบทวนนโยบายการลงทุนผลการดำเนินงานและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการจัดสรร ส่วน. (ค) กองทุนอื่นใดของ Trust หรือ (3) บริษัท การลงทุนรายอื่นใดที่อยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับ Trust เกี่ยวกับ (ค) ในการให้บริการตกแต่งต่อไปนี้ผู้ค้าจะไม่ปรึกษากับผู้ดูแลระบบหรือผู้ค้ารายอื่น การทำธุรกรรมของกองทุนในส่วนได้เสียทางโภคภัณฑ์หรือเงินลงทุนอื่นที่ได้รับอนุญาต วรรคนี้ห้ามมิให้ผู้ประกอบการค้าปรึกษาหารือกับบุคคลใด ๆ ในเครือที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมในส่วนได้เสียของสินค้าโภคภัณฑ์หรือการลงทุนที่อนุญาตอื่น ๆ (ง) ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากรที่จำเป็นทั้งหมด กับความรับผิดชอบภายใต้ข้อตกลงนี้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้ผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาค่าธรรมเนียมทางราชการการประเมินโดยสมัครใจและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกในองค์กรของ บริษัท เงินทุน the cost (including brokerage commissions, transaction fees or charges, if any) in connection with the purchase or sale of the Fund146s Commodity Interests or other permissible investments and any losses in connection therewith fees and expenses of custodians, transfer agents, registrars, independent pricing vendors or other agents Fund legal expenses loan commitment fees expenses relating to the issuing and redemption or repurchase of the Fund146s shares and servicing shareholder accounts expenses of registering and qualifying the Fund146s shares for sale under applicable federal and state law the Fund146s expenses relating to preparing, se tting in print, printing and distributing prospectuses and statements of additional information and any supplements thereto, reports, proxy statements, notices and dividends to the Fund146s shareholders costs of stationery Fund website costs costs of meetings of the Board or any committee thereof, meetings of shareholders and other meetings of the Fund (other than the costs of the attendance and travel of the Trader146s personnel to Board meetings) Board fees Fund audit fees travel expenses of officers, members of the Board and employees of the Fund (other than the travel expenses of officers and employees of the Trader), if any and the Fund146s pro rata portion of premiums on any fidelity bond and other insurance covering the Fund and its officers, Board members and employees litigation expenses of the Fund and any non-recurring or extraordinary expenses of the Fund as may arise, including, without limitation, those relating to actions, suits or proceedings to which the Fund is a part y and the legal obligation which the Fund may have to indemnify the Fund146s Board members and officers with respect thereto. Neither the Trust, the Fund, the Manager or their affiliates or subsidiaries shall be responsible for the costs associated with any special meetings of the Board or shareholders convened for the primary benefit of the Trader (including, but not limited to, the legal fees associated with preparing a proxy statement or information statement and associated mailing and solicitation costs) unless agreed-upon in writing. 9. Compensation of Board Members and Officers . No member of the Board, officer or employee of the Trust or Fund shall receive from the Trust or Fund any salary or other compensation as such member of the Board, officer or employee while he is at the same time a director, officer, or employee of the Trader or any affiliated company of the Trader, except as the Board may decide. This paragraph shall not apply to Board members, executive committee members, consultants and other persons who are not regular members of the Trader146s or any affiliated company146s staff. 10. Compensation . As compensation for the services performed by the Trader, the Manager shall pay the Trader, within twenty (20) days after the last day of each month, a fee, computed daily at an annual rate set forth on Schedule A annexed hereto. The first payment of the fee shall be made within twenty (20) days after the end of the month succeeding the effective date of this Agreement. If this Agreement is terminated as of any date not the last day of a month, such fee shall be paid within twenty (20) days after the end of the month of termination, and the fee for such month will be based on the average daily net assets of the days in that month, up to and including the last day for which this Agreement is in effect. The average daily net assets of the Fund shall in all cases be based only on business days and be computed as of the time of the regular close of business of the New York Stock Exchange, or such other time as may be determined by the Board. 11. Representations, Warranties and Agreements of the Trader . (a) The Trader represents and warrants that it: (i) is not prohibited by the 1940 Act, the Investment Advisers Act of 1940 (the 147Advisers Act148) or other law, regulation or order from performing the services contemplated by this Agreement (ii) is registered as a CTA and a member of the NFA (iii) has met and will seek to continue to meet for so long as this Agreement remains in effect, any other applicable federal or state requirements, or the applicable requirements of any regulatory or industry self-regulatory agency necessary to be met in order to perform the services contemplated by this Agreement (including without limitation the adoption of written policies and procedures with respect to the Allocated Portion, that are reasonably designed to prevent violations of the federal securities laws, as defined in Rule 38a-1, by the Trader, its employees, officers, and agents) and will comply in all material respects with the policies and procedures of the Manager, Trust and the Fund wi th respect to the Allocated Portion as provided to them (iv) has the authority to enter into and perform the services contemplated by this Agreement (v) has taken all necessary corporate action to authorize the execution, delivery and performance of this Agreement and (vi) and has duly executed and delivered this Agreement. (b) The Trader will promptly notify the Trust and the Manager: (i) of the occurrence of any event that would disqualify the Trader from serving as an investment adviser of an investment company pursuant to Section 9(a) of the 1940 Act or other applicable law, rule or regulation (ii) if the Trader is served or otherwise receives notice of any action, suit, proceeding, inquiry or investigation, at law or in equity, before or by any court, public board or body (147Action148), involving the affairs of the Fund, or the Trader is involved in any pending litigation or administrative proceeding brought against the Trader or any of its senior management persons or other personnel of the Trader involved in the management or operations of the Allocated Portion, other than frivolous or vexatious litigation (such frivolous or vexatious litigation, for the avoidance of doubt, would not include litigation under securities or other financial law or regulation or brought by any government authority or regulator) and except where Trader146s provision of notice of such Action to the Manager is forbidden by applicable law (iii) of any material fact known to the Trader respecting or relating to the Trader or the investment strategies of the Trader146s Allocated Portion that is not contained in the Fund146s prospectus andor SAI, as amended and supplemented from time to time, regarding the Fund, or any amendment or supplement thereto, but that is required to be disclosed therein, and of any statement respecting or relating to the Trader, the Trader146s investment strategies or the Trader146s Allocated Portion contained therein that becomes untrue in any material respect (iv) of any change in the Trader146s financial condition which would reasonably be expected to materially impact its abilities to perform its duties hereunder and of any reduction in the amount of coverage under the Trader146s errors and omissions or professional liability insurance coverage and (v) of any change in its st atus as a registered CTA or member of the NFA. (c) The Trader represents and warrants that it has adopted a written code of ethics complying with the requirements of Rule 17j-1 under the 1940 Act, will provide the Manager and the Board with a copy of such code of ethics, together with evidence of its adoption, and will provide copies of any future amendments thereto. Upon request within forty-five days of the end of the last calendar quarter of each year that this Agreement is in effect, and as otherwise requested, the Chief Compliance Officer of the Trader or hisher designee shall certify to the Manager that the Trader has complied with the requirements of Rule 17j-1 during the previous year and that there has been no material violation of the Trader146s code of ethics or, if such a material violation has occurred, that appropriate action was taken in response to such violation. Upon the reasonable written request of the Manager and subject to applicable law, the Trader shall permit the Manager, its employees or officers or their agents to examine the reports required to be made to the Trader by Rule 17j-1(c)(1) and all other records relevant to the Trader146s code of ethics. The Trader shall use its best efforts to obtain consents from those individuals subject to its code of ethics to permit the Manager, its employees or officers or their agents to examine the reports required to be made to the Trader by Rule 17j-1(c)(1) and all other records relevant to the Trader146s code of ethics. By entering into this Agreement, the Trader consents to the filing of its code of ethics as an exhibit to the Trust146s registration statement, as may be required by law or regulation. (d) The commodity trading advisor disclosure document of the Trader (where it is legally obligated to produce or has produced such a disclosure document or is required to deliver such document by law or regulation) and any other information relating to the Trader, its businesses, principals, and past performance record (in accordance with paragraph 11(i) below) that has been requested by the Manager or delivered to the Manager for use in the Fund146s registration statement and other regulatory filings, sales and advertising materials, Board materials, and to assist the Fund, the Manager and their affiliates as part of their compliance programs is current, accurate and complete in all material respects as at the date it is provided and is in compliance with all applicable laws, rules and regulations, including Part 4 of the CFTC regulations, and the Trader will provide the Manager with updated or amended copies of any such materials. (e) The Trader will promptly notify the Trust and the Manager if there is, or there is expected to be, any assignment of this Agreement or change of control of the Trader within the meaning of the 1940 Act, and if there is, or there is expected to be, any changes in the key personnel who are either the portfolio manager(s) of the Allocated Portion or senior management of the Trader. The Trader agrees to bear all reasonable expenses of the Trust, if any, arising out of an assignment by, or change in control of, the Trader. (f) The Trader agrees to maintain a commercially reasonable level of errors and omissions or professional liability insurance coverage from an insurance company that has an A.M. Best rating of at least A (VII) or better. (g) The Trader agrees to the use of its name, trademark, trade device, service mark, symbol or any abbreviation, contraction or simulation (collectively, 147Trademarks148) thereof in the Trust146s and the Fund146s disclosure documents and shareholder communications. The Manager or its affiliates will not use Trademarks in advertising, sales literature and similar communications without the Trader146s express consent unless the format of any of the foregoing has been previously approved by the Trader. The Manager or its affiliates will not use the name 147Brevan Howard Capital Management L.P.148 or 147Brevan Howard group of companies148 in advertising, sales literature, and the Fund146s disclosure documents, shareholder communications and similar communications without the express consent of the Trader on behalf of itself and its affiliates unless the format of any of the foregoing has previously been so approved or unless required to do so by applicable law or regulation. The Trader agrees that neither it, nor any of its affiliates, will knowingly in any way refer directly or indirectly to its relationship with the Trust, the Fund, the Manager or any of their respective affiliates or subsidiaries without the express prior written consent of the Manager or its designee, which consent shall not be unreasonably withheld, except as required by rule, regulation or upon the request of a governmental authority. However, the Trader may use the performance of the Allocated Portion in its track record and composite performance. The Trader is hereby granted the right to identify the Trust, Fund and Fund subsidiary as a client in the Trader146s publicly disclosed client lists until this Agreement is terminated and may disclose the aggregate amount of assets under management with respect to the Allocated Portion. Nevertheless, the Trader may not refer to any other sub-adviser or trading adviser to the Fund without express written permission. (h) The Trader shall not use the name or any tradename, trademark, trade device, service mark, symbol or any abbreviation, contraction or simulation thereof of the Manager, the name 147Legg Mason,148 the Trust, the Fund or any of their affiliates or subsidiaries (147Fund Parties148) in Trader146s (or its affiliate146s) marketing materials unless it first receives prior written approval of the appropriate party. It is understood that the name of each party to this Agreement, and any derivatives thereof or logos associated with that name, the name 147Legg Mason,148 the name of the Fund, the name 147Brevan Howard148 (147Intellectual Property148), is the exclusive and valuable property of the party or entity in question and their respective affiliates, and that each other party has the right to use such names pursuant to the relationship created by, and in accordance with the terms of, this Agreement only so long as this Agreement shall continue in effect. Upon termination of this Agreement, Fund Parties and the Trader the shall forthwith cease to use the other parties146 Intellectual Property, except for rights of the Fund Parties to continue to use the Licensed Marks during a ninety-day adjustment period after such termination, for one year with respect to the Fund146s prospectus and Statement of Additional Information, as supplemented, and as may be required by applicable laws, rules and regulations. For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement shall be construed as granting to any party any right, title or interest in Intellectual Property, other than the right to use the Intellectual Property in accordance with this Agreement. (i) The Trader agrees to provide any and all material composite performance information, records and supporting documentation (which may exclude the names of individual clients or accounts of the Trader) about accounts the Trader manages, if appropriate, which are relevant to the Allocated Portion and that have investment objectives, policies, and strategies substantially similar to those employed by the Trader in managing the Allocated Portion that may be reasonably necessary, under applicable laws, to allow the Fund or its agent to present information concerning the Trader146s prior performance in the Prospectus and the SAI of the Fund and any permissible reports and materials prepared by the Fund or its agent. 12. Representations and Warranties of the Manager . The Manager represents and warrants that it: (i) is registered as an investment adviser under the Advisers Act and will continue to be so registered for so long as this Agreement remains in effect (ii) is not prohibited by the 1940 Act, the Advisers Act or other law, regulation or order from performing the services contemplated by this Agreement (iii) the Trust is an 147accredited investor148 as that term is defined in Rule 501 of Regulation D promulgated under the Securities Act of 1933, as amended, and a 147qualified eligible person148 as that term is defined in CFTC Regulation 4.7(a) (iv) the Fund is an eligible contract participant as that term is defined in Section 1(a)(18) of the CEA (v) has reviewed the requirements for registration as a 147commodity pool operator148 (a 147CPO148) under the CEA and is either registered as a CPO and a member of the NFA or is relying on an exemption or exclusion from registration as a commodity pool operator or has made a permissible delegation of its duties and responsibilities as a CPO to another entity (vi) has the authority to enter into and perform the services contemplated by this Agreement (vii) has taken all necessary corporate action to authorize the execution, delivery and performance of this Agreement (viii) has duly executed and delivered this Agreement and this Agreement has been approved in accordance with the requirements of the 1940 Act. 13. Confidentiality . No party to this Agreement will disclose or use any records or information obtained pursuant to this Agreement in any manner whatsoever except as expressly authorized in this Agreement or, with respect to the Trader, as may reasonably be required to execute transactions on behalf of the Fund or, with respect to the Manager (or its affiliates), as may reasonably be required to provide its services to the Fund. The parties will keep confidential any non-public information obtained directly as a result of this service relationship provided that (a) the Manager may make any disclosure to its affiliates, the Trust, the Fund, the disinterested Board members or their legal advisors or auditors or other service providers to the Fund (including, without limitation, any prospective or current prime broker, broker-dealer, accounting agent, compliance services provider, administrator or sub-administrator and the agents, employees, brokers, dealers or banks selling Fund shares, service providers, subsidiaries, parents, affiliates or divisions of the foregoing), as the Manager may reasonably determine necessary in its sole discretion for the purposes of the management or operation of the Fund provided those recipients of information are subject to customary confidentiality duties or obligations for their respective relationships to U.S. registered investment companies (which obligations, without limitati on, may be fiduciary or professional in nature), and (b) the Trader may make disclosures to its affiliates, Brevan Howard Asset Management LLP, Brevan Howard Investment Holdings Limited, Brevan Howard (Hong Kong) Limited any other member of the Brevan Howard group and London Diversified Fund Management LLP, as the Trader may reasonably determine necessary to perform the services contemplated herein in their sole discretion provided that no such information may be used for any trading or investment purpose unrelated to management of the Fund. Notwithstanding the foregoing, any party may disclose such non-public information if (a) such information is or hereafter otherwise is known by the receiving party or has been disclosed to the receiving party by a third party not known by the receiving party to be under an obligation of confidentiality to the party whose information has been disclosed, or such information has been disclosed publicly (other than through a breach of this Agreement) or otherwise becomes ascertainable from public or published information or trade sources, (b) if such disclosure is required by applicable federal, state or other law or regulation, (c) if such disclosure is required or requested by regulatory authorities or judicial process, (d) to the extent such disclosure is reasonably required by auditors, compliance consultants or attorneys of the party (or of the Trust, Fund, the disinterested Board members or affiliates of the Manager) in connection with the performance of their professional services, or (e) as may otherwise be contemplated by this Agreement. The Trader shall not disclose information regarding characteristics of the Fund or Allocated Portion, trading history, portfolio holdings, performance information or any other related information to any third party, except in compliance with the Trust146s policies on disclosure of portfolio holdings or as required by applicable law or regulation. Notwithstanding the foregoing, the Manager shall take all commercially reasonable measures to prevent the Trust (excluding the disinterested Board members), the Fund and any subsidiary of the Fund from disclosing any information regarding the Allocated Portion146s portfolio holdings or position information which is not otherwise publicly available to any third party except: (a) where such disclosure is reasonably necessary for the management or operation of the Fund and such recipients are subject to customary confidentiality duties or obligations for their respective relationships to U.S. registered investment companies (which obligations, without limitation, may be fiduciary or professional in nature provided that, for purposes of this paragraph, the disinterested Board members shall be considered 147recipients148 under this clause (a)) or (b) with respect to: (i) brokers, dealers, futures commission merchants and prime brokers providing clearing, securities lending, execution or sim ilar services to the Fund, (ii) banks, brokers, dealers and other intermediaries selling Fund shares, and (iii) fund ratings organizations, proxy voting services and fund publication services, provided that for each of (b)(i), (ii) or (iii) the Trader has given its prior written consent, such consent not to be unreasonably withheld or (c) as required by applicable law, regulation or court order. For the avoidance of doubt, any Delegatee shall be subject to the same confidentiality obligations as the Trader. 14. Indemnification . (a) Except as may otherwise be provided by the 1940 Act, any other federal securities law or the CEA, neither the Trader nor any of its officers, members or employees (its 147Affiliates148) shall be liable for any losses, claims, damages, liabilities or litigation (including reasonable legal and other expenses) (147Losses148) incurred or suffered by the Manager or the Trust as a result of any act or omission of the Trader or its Affiliates with respect to the Fund, except that nothing in this Agreement shall operate or purport to operate in any way to exculpate, waive or limit the liability of the Trader or its Affiliates for, and the Trader shall indemnify and hold harmless the Trust, the Manager, all affiliated persons thereof (within the meaning of Section 2(a)(3) of the 1940 Act, other than persons or other entities who are affiliates solely by reason of ownership of shares of the Fund) and all controlling persons (as described in Section 15 of the Securities Act of 1933, as amende d (1471933 Act148)) (collectively, 147Manager Indemnitees148) against, any and all Losses to which any of the Manager Indemnitees may become subject under the CEA, the 1933 Act, the 1940 Act, the Advisers Act, or under any other statute, or common law or otherwise arising out of or based on (i) any willful misconduct, bad faith, reckless disregard or gross negligence of the Trader in the performance of any of its duties or obligations hereunder, (ii) any Losses accruing to the extent, if any, caused by or based upon the Trader146s misrepresentations, omissions or breach of any representation or warranty in this Agreement or (iii) any untrue statement of a material fact contained in the Prospectus andor SAI, proxy materials, reports, advertisements, sales literature, or other materials pertaining to the Fund or the omission to state therein a material fact known to the Trader which was required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading, if such stat ement or omission was made in reliance upon information furnished to the Manager Indemnitees by the Trader Indemnitees (as defined below) for use therein through the Trader or its officers, employees or other persons designated by the Trader. Notwithstanding the foregoing, the Trader shall not indemnify the Manager Indemnitees pursuant to (ii) above for any breach by the Trader of any representation or warranty that it will comply with the policies and procedures of the Manager, Trust and the Fund with respect to the Allocated Portion in so far as such policies and procedures relate to trade errors unless otherwise separately expressly agreed to by the Trader in writing. For the avoidance of doubt, the foregoing sentence shall not limit any other remedies that the Manager, the Trust or the Fund may have at law or equity for such breach. (b) Except as may otherwise be provided by the 1940 Act, any other federal securities law or the CEA, the Manager Indemnitees and the Trust shall not be liable for any Losses incurred or suffered by the Trader as a result of any act or omission of the Manager with respect to the Fund, except that nothing in this Agreement shall operate or purport to operate in any way to exculpate, waive or limit the liability of the Manager (or the Manager Indemnitees) for, and the Manager shall indemnify and hold harmless the Trader, all affiliated persons thereof (within the meaning of Section 2(a)(3) of the 1940 Act, other than persons or other entities who are affiliates solely by reason of ownership of shares of the Fund) and all controlling persons (as described in Section 15 of the 1933 Act) (collectively, 147Trader Indemnitees148) against, any and all Losses to which any of the Trader Indemnitees may become subject under the CEA, the 1933 Act, the 1940 Act, the Advisers Act, or under any other statute, at common law or otherwise arising out of or based on (i) any willful misconduct, bad faith, reckless disregard or gross negligence of the Manager in the performance of any of its duties or obligations hereunder, (ii) any Losses accruing to the extent, if any, caused by or based upon the Manager146s misrepresentations, omissions or breach of any representation or warranty in this Agreement or (iii) any untrue statement of a material fact contained in the Prospectus andor SAI, proxy materials, reports, advertisements, sales literature, or other materials pertaining to the Fund or the omission to state therein a material fact known to the Manager that was required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading, unless such statement or omission was made in reliance upon information furnished to the Manager Indemnitees by the Trader Indemnitees. (c) Promptly after receipt of notice of any action, arbitration, claim, demand, dispute, investigation, lawsuit or other proceeding (each a 147Proceeding148) by a party seeking to be indemnified under Section 14(a) or 14(b) (the 147Indemnified Party148), the Indemnified Party will, if a claim in respect thereof is to be made against a party against whom indemnification is sought under Section 14(a) or 14(b) (the 147Indemnifying Party148) notify the Indemnifying Party in writing of the commencement of such Proceeding provided that, the failure to so notify the Indemnifying Party in the absence of a showing of actual prejudice shall not relieve the Indemnifying Party from any indemnification liability which it may have to the Indemnified Party. The Indemnifying Party shall have the right to assume control of the defense of the Proceeding by giving written notice to the Indemnified Party within 10 days of receiving notice of the Proceeding (or such shorter period as is required to respond to the Proceeding), and the Indemnified Party shall cooperate fully in the defense of the Proceeding. No Indemnifying Party shall be liable under this section for any settlement of any Proceeding entered into without its consent with respect to which indemnity may be sought hereunder, nor shall any Indemnifying Party enter into any settlement (other than a purely monetary 147no admission148 settlement) without the consent of the Indemnified Party. 15. Other Business . Nothing in this Agreement shall limit or restrict the right of any member, partner (whether limited or general), manager, director, officer, employee or Delegatee of the Trader to engage in any other business or to devote his time and attention in part to the management or other aspects of any other business, whether of a similar nature or a dissimilar nature, nor to limit or restrict the right of the Trader (or Delegatee) to engage in any other business or to render services of any kind, including investment advisory and management services, to any other fund, firm, individual or association. The Trader may give advice or take action with respect to other investment entities that it manages that differs from the advice given with respect to the Allocated Portion. 16. Certain Definitions . For the purposes of this Agreement, the Fund146s 147net assets148 shall be determined as provided in the Fund146s then-current Prospectus and SAI and the terms 147assignment,148 147interested person,148 and 147majority of the outstanding voting securities148 shall have the meanings given to them by Section 2(a) of the 1940 Act, subject to such exemptions, modifications and interpretations as may be granted by the SEC by any rule, regulation or order. 17. Term . This Agreement will become effective with respect to the Fund on the date set forth opposite the Fund146s name on Schedule A annexed hereto, provided that it shall have been approved by the Trust146s Board and, if so required by the 1940 Act, by the shareholders of the Fund in accordance with the requirements of the 1940 Act and, unless sooner terminated as provided herein, will continue in effect through December 26, 2015. Thereafter, if not terminated, this Agreement shall continue in effect with respect to the Fund, so long as such continuance is specifically approved at least annually (i) by the Board or (ii) by a vote of a majority of the outstanding voting securities of the Fund, provided that in either event the continuance is also approved by a majority of the Board members who are not interested persons of any party to this Agreement, by vote cast in person at a meeting called for the purpose of voting on such approval. 18. Termination . This Agreement may be terminated at any time, without the payment of any penalty, by (i) the Board of Trustees, including a majority of the Independent Trustees, by the vote of a majority of the outstanding voting securities of the Fund, on sixty (60) days146 prior written notice to the Manager and the Trader, (ii) the Manager on sixty (60) days146 prior written notice to the Trader, or (iii) the Trader on ninety (90) days146 prior written notice to the Manager and the Trust. This Agreement will automatically terminate, without the payment of any penalty, (i) in the event of its assignment, (ii) in the event the Management Agreement between the Manager and the Trust is assigned or terminates for any other reason, or (iii) if the Trader ceases to be authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (or any successor body thereto) and is otherwise legally ineligible to serve as Trader, provided that the Trader has taken all necessary steps to inform the Manager at the earliest possible date and Trader has used best efforts to make provisions for transition services as legally permitted. This Agreement will also terminate upon written notice to the other party that the other party is in material breach of this Agreement, unless the other party in material breach of this Agreement cures such breach to the reasonable satisfaction of the party alleging the breach within thirty (30) days after written notice. Upon termination in accordance with this clause 18, the rights and obligations of the parties under this Agreement shall terminate and be of no future effect, except that paragraphs 13 and 14 and obligations that have accrued and are outstanding as of the termination shall remain in full force and effect. 19. Statutory Trust Matters . The Trader agrees that for any claim by it against the Fund in connection with this Agreement or the services rendered under this Agreement, it shall look only to assets of the Fund for satisfaction and that it shall have no claim against the assets of any other series of the Trust. 20. Amendment . No provision of this Agreement may be changed, waived, discharged or terminated orally, but only by an instrument in writing signed by the party against which enforcement of the change, waiver, discharge or termination is sought, and no material amendment of the Agreement shall be effective until approved, if so required by the 1940 Act, by vote of the holders of a majority of the Fund146s outstanding voting securities. 21. Miscellaneous . This Agreement, and any supplemental terms contained on Annex I hereto, if applicable, embodies the entire agreement and understanding between the parties hereto, and supersedes all prior agreements and understandings relating to the subject matter hereof. Should any part of this Agreement be held or made invalid by a court decision, statute, rule or otherwise, the remainder of this Agreement shall not be affected thereby. This Agreement shall be binding on and shall inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors. Paragraph headings herein are for convenience only and are not a part of this Agreement. This Agreement may be executed simultaneously in counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same instrument. 22. Choice of Law . This Agreement shall be construed and the provisions thereof interpreted under and in accordance with the laws of the State of New York. 23. Third Party Beneficiary . The Trust on behalf of the Fund is expressly made a third party beneficiary of this Agreement with respect to the obligations of the Trader provided in this Agreement to the same extent as if the Trust had been a party hereto. 24. Notices . Notices and other communications required or permitted under this Agreement shall be in writing, shall be deemed to be effectively delivered when actually received, and may be delivered by US mail (first class, postage prepaid), by facsimile transmission, electronic mail, by hand or by commercial overnight delivery service, addressed as follows: signature page to follow PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM THE COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION IN CONNECTION WITH ACCOUNTS OF QUALIFIED ELIGIBLE PERSONS, THIS BROCHURE OR ACCOUNT DOCUMENT IS NOT REQUIRED TO BE, AND HAS NOT BEEN, FILED WITH THE COMMISSION. THE COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION DOES NOT PASS UPON THE MERITS OF PARTICIPATING IN A TRADING PROGRAM OR UPON THE ADEQUACY OR ACCURACY OF COMMODITY TRADING ADVISOR DISCLOSURE. CONSEQUENTLY, THE COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION HAS NOT REVIEWED OR APPROVED THIS TRADING PROGRAM OR THIS BROCHURE OR ACCOUNT DOCUMENT. IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their officers thereunto duly authorized.BH-DG SYSTEMATIC TRADING LLP List of company documents: Find out more information about BH-DG SYSTEMATIC TRADING LLP. Our website makes it possible to view other available documents related to BH-DG SYSTEMATIC TRADING LLP. คุณได้จัดเตรียมสำเนาเอกสารทางราชการที่ยื่นโดย บริษัท ที่ Companies House แล้ว เอกสารเหล่านี้อาจประกอบด้วยบัญชีผลตอบแทนประจำปีการแต่งตั้งกรรมการการลาออกของกรรมการการบริหารและการชำระบัญชีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานที่จดทะเบียนการประท้วงการดำเนินการการเรียกเก็บเงินและอื่น ๆ ANNUAL RETURN MADE UP TO 250615 FULL ACCOUNTS MADE UP TO 311213 ANNUAL RETURN MADE UP TO 250614 LLP MEMBERS CHANGE OF PARTICULARS STEFANEL RADU 01062014 LLP MEMBER APPOINTED STEFANEL RADU APPOINTMENT TERMINATED, LLP MEMBER ROBERT HILLMAN ANNUAL RETURN MADE UP TO 250613 FULL ACCOUNTS MADE UP TO 311212 AUDITORS RESIGNATION (LLP) ANNUAL RETURN MADE UP TO 250612 LLP MEMBERS CHANGE OF PARTICULARS ROBERT JOHN TIMOTHY HILLMAN 08102010 LLP MEMBERS CHANGE OF PARTICULARS MR IAIN DORAN 16062011 FULL ACCOUNTS MADE UP TO 311211 LLP MEMBER APPOINTED MR IAIN DORAN ANNUAL RETURN MADE UP TO 250611 COMPANY NAME CHANGED DG SYSTEMATIC TRADING LLP . CERTIFICATE ISSUED ON 270611 Form type: CERTNM Date: 2011.06.27 Child documents: Document type: ANNOTATION Date: 2011.06.27 Form type: LLNM01 Document description: SAME DAY NAME CHANGE CARDIFF ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 300910 CURREXT FROM 30092011 TO 31122011 PREVSHO FROM 30062011 TO 30092010 LLP MEMBER APPOINTED ROBERRT HILLMAN LLP MEMBER APPOINTED STEPHEN JAMES WATKINS CORPORATE LLP MEMBER APPOINTED DG SYSTEMATIC HOLDINGS LIMITED APPOINTMENT TERMINATED, LLP MEMBER THROGMORTON NOMINEES LLP APPOINTMENT TERMINATED, LLP MEMBER THROGMORTON DIRECTORS LLP LLP MEMBER APPOINTED MR DAVID MICHAEL GORTON COMPANY NAME CHANGED DG SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT LLP . CERTIFICATE ISSUED ON 290910 Form type: CERTNM Date: 2010.09.29 Child documents: Document type: ANNOTATION Date: 2010.09.29 Form type: LLNM01 Document description: SAME DAY NAME CHANGE CARDIFF COMPANY NAME CHANGED BHDG ASSET MANAGEMENT LLP . CERTIFICATE ISSUED ON 070910 Form type: CERTNM Date: 2010.09.07 Child documents: Document type: ANNOTATION Date: 2010.09.07 Form type: LLNM01 Document description: NAME CHANGED BHDG ASSET MANAGEMENT LLP COMPANY NAME CHANGED DG ASSET MANAGEMENT LLP . CERTIFICATE ISSUED ON 030810 Form type: CERTNM Date: 2010.08.03 Child documents: Document type: ANNOTATION Date: 2010.08.03 Form type: LLNM01 Document description: NAME CHANGED DG ASSET MANAGEMENT LLP INCORPORATION DOCUMENT . CERTIFICATE OF INCORPORATION Know about every new company document that is added Take advantage of our watch this company feature free of charge and have notifications sent directly to your inbox. เมื่อใดก็ตามที่เอกสารใหม่ปรากฏในเว็บไซต์นี้หรือหากรายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทันที ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคลิกดู บริษัท นี้ Company directors and board members: DG SYSTEMATIC HOLDINGS LIMITED (current) LLPDMEM, 2010.10.08 22 GRENVILLE STREET. ST HELLIER JE4 8PX, JERSEY CHANNEL ISLANDS IAIN DORAN (current) LLPDMEM, 2011.06.16 3RD FLOOR 10 GROVESNOR STREET. LONDON W1K 4QB ENGLAND STEFANEL RADU (current) LLPMEM, 2014.03.10 3RD FLOOR 10 GROSVENOR STREET. LONDON W1K 4QB ENGLAND ROBERT JOHN TIMOTHY HILLMAN (resigned) LLPMEM, 2010.10.08 - 2013.12.31 3RD FLOOR 10 GROVESNOR STREET. LONDON W1K 4QB ENGLAND Companies near to BH-DG SYSTEMATIC TRADING LLP VENN FINANCE SERVICES LIMITED - 4TH FLOOR, READING BRIDGE HOUSE GEORGE STREET, READING, RG1 8LS ADK SOCIAL INVESTMENT LTD - 4TH FLOOR READING BRIDGE HOUSE, GEORGE STREET, READING, BERKSHIRE, RG1 8LS RIVERROCK TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED - 4TH FLOOR, READING BRIDGE HOUSE GEORGE STREET, READING, RG1 8LS CPL (NEWCO 4) LIMITED - 6TH FLOOR READING BRIDGE, GEORGE STREET, READING, UNITED KINGDOM, RG1 8LS BROADSTONE BAY LIMITED - 4TH FLOOR READING BRIDGE HOUSE, GEORGE STREET, READING, RG1 8LS MONAYA (UK) LTD - 4TH FLOOR READING BRIDGE HOUSE, GEORGE STREET, READING, BERKSHIRE, ENGLAND, RG1 8LS CPL (PRIVATE PORTFOLIO) LIMITED - 6TH FLOOR READING BRIDGE HOUSE, GEORGE STREET, READING, RG1 8LS FREEPOINT 100 LIMITED - 4TH FLOOR, READING BRIDGE HOUSE GEORGE STREET, READING, BERKSHIRE, RG1 8LS BELLPENNY LIMITED - 6TH FLOOR READING BRIDGE HOUSE, GEORGE STREET, READING, RG1 8LS TOR INVESTMENT MANAGEMENT UK CORPORATION LIMITED - 4TH F LOOR, READING BRIDGE HOUSE GEORGE STREET, READING, BERKSHIRE, RG1 8LS IH EXPLORATION LTD - 4TH FLOOR READING BRIDGE HOUSE, GEORGE STREET, READING, BERKSHIRE, RG1 8LS GRANDSAM INVESTMENTS LIMITED - 4TH FLOOR READING BRIDGE HOUSE, GEORGE STREET, READING, BERKSHIRE, ENGLAND, RG1 8LS BR SOCIAL INVESTMENT LTD - 4TH FLOOR READING BRIDGE HOUSE, GEORGE STREET, READING, BERKSHIRE, RG1 8LS ALTITUDE ENTERPRISE LIMITED - 4TH FLOOR, READING BRIDGE HOUSE, READING, ENGLAND, RG1 8LS LUX ENERGY (WIND) LIMITED - READING BRIDGE HOUSE (4TH FLOOR), GEORGE STREET, READING, BERKSHIRE, RG1 8LS Information about the Limited Liability Partnership BH-DG SYSTEMATIC TRADING LLP has been prepared for information purposes only. มันไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นหรือไม่ก็เป็นคำแนะนำทางกฎหมาย นี่เป็นข้อมูลสาธารณะที่ได้รับจากทะเบียน บริษัท อย่างเป็นทางการ Date of last update: 2015.09.06. โหลดข้อมูลใหม่
Forex- น้ำมัน ไดเรกทอรี
Forex- tnt