ต่างประเทศ จดทะเบียน หุ้น ดัชนี - ฟิวเจอร์ส และ ตัวเลือก การอนุมัติ แผนภูมิ

ต่างประเทศ จดทะเบียน หุ้น ดัชนี - ฟิวเจอร์ส และ ตัวเลือก การอนุมัติ แผนภูมิ

Forexoma - แผนภูมิ วิเคราะห์ หุ่นยนต์
Forex   นาฬิกา แกดเจ็ต
Forex- คริสตศักราช


Bollinger วง ตั้งค่า อัตราแลกเปลี่ยน 80 -win- อัตรา แลกเปลี่ยน หลักสูตร ที่ดีที่สุดของ วัน ซื้อขาย ออนไลน์ ชี้แจง เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย สัญญาณ การประมวลผล ฟรี ดาวน์โหลด เฉลี่ยเคลื่อนที่ ซอฟแวร์ Forex- อเมริกัน โบรกเกอร์

การเลือกดัชนีฟิวเจอร์สและการอนุมัติตัวเลือกต่างประเทศเพื่อดูบทความนี้คุณจำเป็นต้องมีโปรแกรมดู PDF เช่น Adobe Reader European Union, USA 16 เมษายน 2014 โปรดติดตามรายการดัชนีหุ้นฟิวเจอร์สที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและแผนภูมิการอนุมัติตัวเลือกปัจจุบัน ณ วันที่ 16 เมษายน 2014 ทุกรุ่นก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิกและควรถูกละทิ้ง (1) CFTC ได้อนุมัติสัญญาดังต่อไปนี้สำหรับการซื้อขายโดยบุคคลในสหรัฐฯ: (i) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Eurexrsquos ตามดัชนี MSCI China Free Index (ii) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของยูเรลสคูรอสอิงตาม ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ MSCI Emerging Markets Index (V) สัญญา Eurexrsquos Futures อิงตามดัชนี MSCI Emerging Markets EMEA Index (iv) สัญญาฟิวเจอร์สของ Eurexrsquos อิงตาม MSCI Emerging Markets Index (v) สัญญา Eurexrsquos Futures อิงตามดัชนี MSCI Emerging Markets Latin America (vii) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของยูเรลสคูรอสอิงตาม MSCI Europe Growth Index (viii) สัญญาฟิวเจอร์สของยูเรลสคูรอสอิงตาม MSCI Europe Value Index (ix) สัญญาฟิวเจอร์สของยูเรลสคูส์อิงตามดัชนี MSCI Malaysia Index (x) สัญญา Eurexrsquos Futures อิงตาม MSCI South Africa Index (xi) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Eurexrsquos อิงตามดัชนี MSCI Thailand (xii) SGX-DT rsquos สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามดัชนี MSCI อินเดีย (xiii) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SGX-DTrsquos อิงตามดัชนี MSCI ฟิลิปปินส์ (xiv) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SGX-DTrsquos อิงตามดัชนี MSCI Thailand (xv) Euronext LIFFErsquos สัญญาฟิวเจอร์สในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ pound2 ต่อจุดดัชนี) ตามดัชนี FTSE 250 และ (xvi) Euronext LIFFErsquos สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินยูโรซึ่งอิงตามดัชนี MSCI Europe Index (2) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังไม่ได้อนุมัติตัวเลือกดัชนีหุ้นนอกประเทศใหม่เนื่องจากเราได้แจกจ่ายแผนภูมิอนุมัติ (3) นอกจากนี้แผนภูมิยังได้รับการแก้ไขเพื่อแจ้งความพร้อมใช้งานของบริการ Bclear ที่นำเสนอโดย LIFFE ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกของ LIFFE สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุเพื่อล้างตัวเลือกหุ้นและดัชนีที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯที่ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ในนาม ของสถาบันในสหรัฐฯที่มีสิทธิ์ โปรดดูในเชิงอรรถ 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับคำจำกัดความของสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯและข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ (เมษายน 2557) สัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสกุลเงินสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนา ASX Futures Exchange ) ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินสหรัฐฯที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น (วันที่ 13 สิงหาคม 2550 หนังสือบอกกล่าวการออกหลักทรัพย์ของ บริษัท เอส.เอ. เอส. เอ็กซ์ จำกัด ) ไม่มีผู้เสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศออสเตรเลีย ASXASX Futures Exchange หุ้นสามัญชื่อเดียวไม่มี หนังสือรับรองการออกหลักทรัพย์ที่ออกให้กับ ASX Limited) ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย ASXASX Futures Exchange SampPASX 200 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 24 กรกฎาคม 2545 หนังสือกระทำการใด ๆ ที่ออกให้แก่ ASX Futures Exchange) ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น (13 สิงหาคม 2550 SEC No. - หนังสือรับรองการลงทุนที่ออกให้กับ ASX Limited) ไม่ได้รับการอนุมัติ AustraliaASXASX Futures Exchange SampPASX 200 A-Reit ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มี offere d ได้รับการอนุมัติสำหรับสถาบันในสหรัฐฯที่มีคุณสมบัติเท่านั้น (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จดหมายออกโดย เอส.พี. เอส. เอส. เอ็กซ์. จำกัด ) ไม่มีผู้ใดเสนอ AustraliaSydney Futures Exchange (SFE) SPI 200 อนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 10 สิงหาคม 2542 ไม่มีหนังสือกระทำการ ) ได้รับการอนุมัติให้ขายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 10 สิงหาคม 2542 ไม่มีหนังสือกระทำการออกให้แก่ SFE) ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีสัญญาใด ๆ ที่เสนอให้ออสเตรเลียสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้น 1 วันตามสัญญา CBOT แบบ Mini-Sized Dow Futures ไม่มีการเสนอขาย (8 สิงหาคม 2549 ไม่มีการยื่นหนังสือมอบให้แก่ SFE) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มี AustriaWiener Borse ATX ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดได้รับการเสนอไม่มีข้อกำหนดสำหรับคำจำกัดความของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายประโยคที่ จุดสิ้นสุดของตารางนี้ 2 CountryExchange สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงอนุพันธ์ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกหุ้น ETF ตัวเลือก AustriaWiener Borse การค้ารัสเซียไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดเสนอ AustriaWiener Borse ดัชนี CECE (CEX, CTX, HTX, PTX) ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดได้รับการรับรองไม่มีผู้ใดเสนอ AustriaWiener Borse ชื่อเดี่ยว หุ้นกู้ไม่มีการเสนอขายไม่มีผู้เสนอราคาไม่ได้รับการอนุมัติ 4 ไม่มีการเสนอ BelgiumEuronext Brussels BEL 20 อนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (31 สิงหาคม 2554 ไม่มีหนังสือเสนอขายให้แก่ Euronext Brussels) ไม่มีผู้เสนอราคาไม่ได้รับการอนุมัติ 4 ไม่มีการเสนอ BelgiumEuronext Brussels MINเย็น 20 (หน่วยดัชนี) ไม่มีการเสนอราคาเสนอไม่มีการเสนอราคาเสนอไม่มีผู้ใดเสนอ BelgiumEuronext เบลเยี่ยม Mini Dow Jones Euro STOXX (หน่วยมีส่วนร่วม) ไม่มีการเสนอขายไม่มีบริการใด ๆ ที่เสนอไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอ BelgiumEuronext Brussels ชื่อเดี่ยวหุ้นไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีการอนุมัติ 4 ไม่เสนอบราซิล BMampF Bovespa SA Ibovespa อนุมัติขายให้ US บุคคล (26 สิงหาคม 2552 ไม่มี) (ฉบับที่ออกให้กับ BMampF Bovespa SA) 2 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 26 สิงหาคม 2552 หนังสือมอบอำนาจให้ BMampF Bovespa SA) ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอบราซิล BMampF Bovespa SA Ibovespa Flex ไม่มีการเสนอขายไม่มีบริการใด ๆ ที่ได้รับการเสนอราคาไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอ Brazil BMampF Bovespa SA Mini Ibovespa อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 26 สิงหาคม 2552 หนังสือมอบอำนาจให้ BMampF Bovespa SA) ไม่มีการเสนอขายไม่มีผู้ใดเสนอ Brazil BMampF Bovespa SA ได้รับการอนุมัติจาก IBCBEX 50 Index Futures ไม่อนุมัติ คำจำกัดความของสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯและข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายได้โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 3 สัญญาซื้อขายล้นตลาดอนุพันธ์อ้างอิงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกหุ้นอีทีเอฟตัวเลือกประเทศบราซิล BMampF Bovespa SA ดัชนี SampP 500 ที่ได้รับอนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (24 กันยายน 2555 รับรอง) ไม่มีผู้เสนอขายเสนอไม่มีผู้ใดเสนอ Brazil BMampF Bovespa SA MICEX อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐฯ (12 มีนาคม 2013 รับรอง) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีเสนอไม่มีเสนอ Brazil BMampF Bovespa SA Hang Seng อนุมัติให้ขายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (12 มีนาคม 2013 รับรอง) ไม่ได้รับการอนุมัติไม่อนุมัติไม่มีเสนอไม่มี Brazil BMampF Bovespa SA FTSEJSE Top 40 อนุมัติให้ขายไปสหรัฐฯ คน (12 มีนาคม 2013 รับรอง) ไม่ได้รับการอนุมัติไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอบราซิล BMampF Bovespa SA BSE Sensitive ได้รับการอนุมัติสำหรับการขายให้กับคนสหรัฐ (12 มีนาคม 2013 รับรอง) ไม่ได้รับการอนุมัติไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีผู้ใดเสนอ CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) SampPTSX Canada 60 อนุมัติ (9 ธันวาคม 2542 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้แก่ Montreal Exchange) 3 ไม่มี เสนอการอนุมัติซึ่งรวมถึงการอนุมัติตัวเลือกดัชนีอื่น ๆ ทั้งหมดเพื่อขายให้แก่บุคคลในสหรัฐฯโดยทั่วไปว่าขณะนี้หรืออาจจะได้รับการจดทะเบียนในภายหลัง (การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 27 ในแบบฟอร์มลงทะเบียนในแบบฟอร์ม S-20 ที่ยื่นโดย Canadian Derivatives Clearing Corp. SEC File No. 2-69458) ไม่มีข้อเสนอสำหรับคำจำกัดความของสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯและรายละเอียดอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 4 CountryExchange สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกหุ้น ETF Options CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) หุ้นสามัญชื่อเดียวไม่มีผู้เสนอขายไม่มีเสนออนุมัติสำหรับตัวเลือกทั้งหมดในแต่ละหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทรีลที่ปัจจุบันหรือในอนาคตอาจมีการจดทะเบียน การขายให้แก่บุคคลในสหรัฐฯโดยทั่วไป (การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 27 ต่อคำชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-20 ที่ยื่นโดย Canadian Derivatives Clearing Corp. SEC File No. 2-69458) ไม่มีการเสนอ CanadianMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) SampPTSX 60 Index Mini Futures ได้รับการอนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (เมษายน 19, 2012) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีบริการเสนอ CanadianMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) iUnits กองทุน SampPTSE 60 Index Participating Fund (กองทุน i60) ไม่มีผู้มอบสิทธิเสนอขายในปัจจุบัน คำแถลง (ดู SampPTSX Canada 60 ข้างต้น) CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) SampPT SX Capped Sector ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนออนุมัติสำหรับบุคคลในสหรัฐฯโดยทั่วไปตามใบลงทะเบียน (ดู SampPTSX Canada 60 ข้างต้น) ไม่มีเสนอ CanadianMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) iUnits SampPTSX กองทุน Capped Gold Index ไม่มีการเสนอขายไม่มีบริการใดที่เสนอให้ (โปรดดูที่ SampPTSX Canada 60 ด้านบน) สำหรับคำจำกัดความของสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯและรายละเอียดอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 5 สัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาแคนาดาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (FOREX Exchange) (Bourse de Montreacuteal) iUnits SampPTSX กองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปิดบังแคปซูลไม่มีการเสนอขายไม่มีเสนอไม่มีบริการใด ๆ ที่ได้รับการรับรองสำหรับบุคคลในสหรัฐตามแบบลงทะเบียน (ดู SampPTSX Canada 60 ข้างต้น) แคนาดา (Realtre Exchange) (Bourse de Montreacuteal) iUnits SampPTSX กองทุนดัชนีพลังงานที่ปิดตัวลง (ดู SampPTSX แคนาดา 60 ข้างต้น) จีน (ดูได้ที่ฮ่องกงและไต้หวัน) China Futures Exchange CSI 300 Index Futures ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีเสนอไม่มีบริการเสนอ DenmarkOMX Nordic Exchange โคเปนเฮเกน AS ตราสารทุนชื่อเดียวไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีเสนอไม่มีการอนุมัติ 4,11 ไม่มีเสนอ DenmarkFUTOP Market KFX (LargeSmall Contract) ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดเสนอ FinlandOMX Nordic Exchange เฮลซิงกิชื่อเดี่ยวไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี สถาบันการเงินแห่งสหรัฐอเมริกาและข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 6 สัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนา ETF Options FranceEuronext Paris SA CAC40 อนุมัติใหขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (ไมหรือ หนังสือมอบฉันทะของ SEC ไม่มีการดำเนินการให้แก่ MONEP ซึ่งได้รับการยืนยันโดย SEC No-Action ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2542) 4 ไม่มีผู้ใดเสนอ FranceEuronext Paris SA CAC40 Mini อนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 13 กันยายน 2556) ไม่มี เสนอขายให้แก่ FranceEuronext Paris SA หุ้นสามัญชื่อเดียวไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนออนุมัติสำหรับตัวเลือกทั้งหมดของหลักทรัพย์แต่ละประเภทซึ่งขณะนี้หรืออาจจะได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีสิทธิ์สหรัฐอเมริกาเท่านั้น (วันที่ 17 กรกฎาคม 2539 SEC จดหมายไม่มีการดำเนินการที่ออกให้แก่ MONEP ซึ่งได้รับการยืนยันโดย 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 SEC ออกหนังสือกระทำการต่อ ParisCourse) 4 ไม่เสนอ FranceEuronext Paris SA Dow Jones STOXX 50 อนุมัติให้ขายให้กับ US Pers. (วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2541 หนังสือมอบอำนาจจากสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับที่ออกให้กับ MONEP ซึ่งได้รับการยืนยันโดยกระทรวงกลาโหมฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2542) ไปที่ ParisBourse) ไม่มีข้อเสนอสำหรับคำจำกัดความของสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯและข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 7 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินอ้างอิงระหว่างประเทศสัญญาซื้อขายล่วงอนาคตตัวเลือกหุ้น ETF ตัวเลือก FranceEuronext Paris SA ดาวโจนส์ยูโร STOXX 50 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (29 กุมภาพันธ์ 2543 CFTC No-Action Lettera ที่ออกให้แก่ ParisBourse) 3 ไม่มีผู้ใดเสนอให้อนุมัติเฉพาะสหรัฐฯ (วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2541 SEC หนังสือกระทำการที่ออกให้กับ MONEP ซึ่งได้รับการยืนยันโดย SEC No-Action ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ที่ออกให้แก่ ParisBourse) ไม่มีเสนอให้ FranceEuronext Paris SA ดาวโจนส์ STOXX 600 ภาค (ธนาคารพลังงานการดูแลสุขภาพเทคโนโลยีโทรคมนาคม) ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดเสนอ FranceEuronext Paris SA FTSEurofirst 80 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (5 มีนาคม 2550 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้กับ Euronext LIFFE ในนามของ Euronext Paris SA) ไม่มีเสนอไม่มีบริการ 4 ไม่เสนอ FranceEuronext Paris SA FTSEurofirst 100 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (5 มีนาคม 2550 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้กับ Euronext LIFFE ในนามของ Euronext Paris S (10 กรกฎาคม 2551 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้แก่ Euronext LIFFE ในนามของ Euronext Paris SA) ไม่มีการเสนอขายไม่มีบริการใด ๆ ไม่ได้รับการอนุมัติ สำหรับคำจำกัดความของสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯและข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 8 สัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนา Options Options ETF FranceEuronext Paris SA FTSE EPRANAREIT Euro Zone อนุมัติขายใหกับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (10 กรกฎาคม 2551 หนังสือ CFTC No-Action ไม่ได้รับการอนุมัติเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex DAX อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 20 ธันวาคม 2537 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้กับ Deutsche Terminborse) 3 ไม่มีการเสนอให้อนุมัติเฉพาะสถาบันที่มีสิทธิ์สหรัฐอเมริกาเท่านั้น (27 ก.ค. 2548 จดหมายไม่มีการดำเนินการของ SEC ที่ออกให้กับ Eurex ) ไม่มีการนำเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรส DAX EX ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติสำหรับสถาบันที่มีสิทธิ์สหรัฐอเมริกาเท่านั้น (27 ก.ค. 2548 จดหมายจากเอสบีซีออกให้แก่ Eurex) เยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex Dow Jones Euro STOXX 50 อนุมัติการขายให้กับคนสหรัฐ 2000 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้กับ Eurex) 3 ไม่มีผู้ใดเสนอให้อนุมัติเฉพาะสถาบันที่มีสิทธิ์สหรัฐอเมริกาเท่านั้น (วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จดหมายของ SEC ไม่มีการดำเนินการออกให้กับ Eur) อดีตผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อ Eurex สำหรับสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯที่มีสิทธิ์เท่านั้น (วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จดหมายไม่มีการกระทำของ SEC ที่ออกให้แก่ยูเรกซ์) ไม่มีให้บริการเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์ยูไนเต็ดดาวโจนส์ยูโร STOXX 50 EX ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีข้อเสนอไม่ได้รับอนุมัติอนุมัติเฉพาะสหรัฐฯเท่านั้น (27 ก.ค. 2548 SEC No-Action จดหมายที่ออกให้กับยูเรกซ์) สำหรับคำจำกัดความของสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯและข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 9 CountryExchange สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกหุ้น ETF ตัวเลือกประเทศเยอรมนีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ยูเรส KOSPI 200 ตัวเลือก 6 ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ลงโฆษณาไม่มีข้อเสนอแนะเยอรมนีสวิสเซอแลนด์ Eurex Swiss Market ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนออนุมัติเฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น (27 ก.ค. 2548 SEC No-Action Letter (ฉบับที่ออกให้กับ Eurex) อนุมัติเฉพาะสำหรับสถาบันในสหรัฐฯเท่านั้น (วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 หนังสือออกโดย SEC No-Action ที่ออกให้กับ Eurex) เยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex SLI Swiss Leader อนุมัติให้ขายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (18 สิงหาคม 2551 จดหมาย CFTC No-Action ที่ออกให้แก่ยูเรกซ์) (18 ม.ค. 51 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้แก่ยูเรกซ์) ไม่มีการเสนอราคา Not approved ไม่มีการเสนอขายสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ยูเรสดาวโจนส์โกลบอลไททันส์ 50 อนุมัติการขาย แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (18 กรกฎาคม 2002 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้แก่ยูเรกซ์) ไม่มีผู้ใดได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์เข้าร่วมสหรัฐ (วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 SEC ไม่มีหนังสือกระทำการใด ๆ ที่ออกให้แก่ยูเรกซ์) ไม่มีการนำเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกอนยูไนเต็ดดาวโจนส์ดัชนีโกลบอลไททันส์ 50 (สหรัฐฯ) ได้รับการอนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐฯ (5 มิถุนายน 2555) ไม่มี Eurex Dow Jones STOXX 600 ภาคธนาคารอนุมัติขายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (2 เมษายน 2545 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้กับยูเรกซ์) ไม่มีการเสนอขาย Not approved ไม่มีการเสนอขายเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเซี่ยลดาวโจนส์ STOXX Small 200 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐ (6 ก. 2008 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้กับ Eurex) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มี Approved ไม่มีข้อเสนอสำหรับนิยามของ US Institutionrdquo และรายละเอียดอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 10 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินอนุพันธ์ระหว่างประเทศสัญญาออปชั่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกหุ้นอีเอฟเอฟตัวเลือกเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรสดาวโจนส์ STOXX Mid 200 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (18 มิ.ย. 2550 CFTC No-Action หนังสือออกให้กับยูเรกซ์) ไม่มีเสนอไม่มีผู้อนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์ดาวโจนส์ STOXX Large 200 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (6 กุมภาพันธ์ 2551 จดหมาย CFTC No-Action ที่ออกให้กับ Eurex) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีผู้อนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรสดาวโจนส์ STOXX 600 อนุมัติให้ขายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (18 มิถุนายน 2550 CFTC No-Action Eurex Dow Jones STOXX 600 สินค้าอุตสาหกรรมรับบริการที่ได้รับอนุมัติให้ขายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (6 กุมภาพันธ์ 2551 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้กับยูเรกซ์) ไม่มีเสนอไม่มีบริการไม่มีให้บริการเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรสดาวอังคาร โจนส์ STOXX 600 ประกันภัยอนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (6 กุมภาพันธ์ 2551 จดหมาย CFTC No-Action ที่ออกให้กับยูเรกซ์) ได้รับการอนุมัติไม่มีให้เยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรสดาวโจนส์ STOXX 600 มีเดียอนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (6 กุมภาพันธ์ 2551 จดหมาย CFTC No-Action ที่ออกให้กับยูเรกซ์) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีผู้อนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรสดาวโจนส์ STOXX 600 สินค้าอุปโภคบริโภค (6 กุมภาพันธ์ 2551 จดหมาย CFTC No-Action ที่ออกให้กับ Eurex) 7 ไม่มีผู้ใดเสนอไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีให้บริการเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรสดาวโจนส์ STOXX 600 ค้าปลีกไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดได้รับข้อเสนอสำหรับคำจำกัดความของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 11 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินอ้างอิงในประเทศสัญญาซื้อขายล่วงอนาคตตัวเลือกหุ้น ETF ตัวเลือกประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรลดาวโจนส์ STOXX 600 Travel amp Leisure อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (6 กุมภาพันธ์ 2551 จดหมาย CFTC No-Action ที่ออกให้แก่ยูเรกซ์) ไม่มีเสนอไม่มี บริษัท Dow Jones STOXX 600 ได้รับการอนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (6 กุมภาพันธ์ 2551 CFTC No-Action Letter to Eurex) ไม่มีการเสนอขายไม่มีการรับรองใด ๆ ที่นำเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์อื่น ๆ Dow Jones STOXX 600 Market Sectors (Technology, Healthcare, Tele-communications) Not ได้รับการอนุมัติไม่มีการเสนอไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกอนดาวโจนส์ยูโร STOXX ธนาคารเซกเตอร์ไม่ได้รับการอนุมัติ 8 ไม่มีผู้เสนอไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์ดาวโจนส์ยูโร STOXX เลือกการจ่ายเงินปันผล 30 อนุมัติให้ขายให้แก่ผู้ที่เป็นชาวอเมริกัน (18 สิงหาคม 2551 CFTC No- Action Letter Eurex) ไม่มีการเสนอราคา Not approved ไม่มีการเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์อื่น ๆ Dow Jones Euro STOXX Sectors (various) ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex HEX 25 ฟินแลนด์ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีการเสนออนุมัติสำหรับสถาบันที่มีสิทธิ์สหรัฐอเมริกาเท่านั้น (27 ก.ค. 2548 จดหมายจาก SEC ไม่มีการดำเนินการออกให้แก่ยูเรกซ์) ไม่มีผู้ใดเสนอ (วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จดหมายออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้แก่ยูเรกซ์) ไม่มีผู้ใดเสนอคำจำกัดความของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและสำหรับ ข้อมูลอธิบายอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 12 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินอนุพันธ์ระหว่างประเทศสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกหุ้นอีทีเอฟออปชันเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรสดาวโจนส์อิตาลีไททันส์ 30 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 จดหมาย CFTC No-Action ที่ออกให้แก่ยูเรกซ์) ไม่มีผู้เสนอราคา (วันที่ 14 มีนาคม 2549 CFTC No-Action Letter ถึง Eurex) ไม่มีผู้เสนอราคาไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีให้บริการเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อีเร้นซ์ iShares DJ EURO STOXX ไม่มีการเสนอขายไม่มีบริการใดที่เสนอให้เฉพาะสำหรับสถาบันในสหรัฐฯที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น (27 ก.ค. 2548 เลขที่ใบหุ้น หนังสือรับรองการลงทุนที่ออกให้แก่ Eurex) เยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์ RDX USD 12 ไม่ได้รับการรับรองไม่มีผู้ใดเสนอไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีที่ไหนเลยเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรลดีเจแบ๊งส์ไททันส์ 30 ไม่ได้รับการรับรอง Eurex DJ Insurance Titans 30 ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีเสนอ ไม่มีผู้ใดเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์ดีไวซ์เทเลคอมไททันส์ 30 ไม่ได้รับการรับรองไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีบริการไม่มีผู้ใดเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรลดีเจมีเดียอรรถประโยชน์ไททันส์ 30 ไม่ได้รับการรับรองไม่มีเสนอไม่มีเสนอไม่มีบริการเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรล MSCI ทุกประเทศเอเชียแปซิฟิก EX- ญี่ปุ่นอนุมัติให้ขายให้กับคนสหรัฐ 2013 certification) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่ได้รับการรับรองไม่มีข้อเสนอสำหรับคำจำกัดความของสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯและรายละเอียดอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 13 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินอนุพันธ์ระหว่างประเทศสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกหุ้น ETF ตัวเลือกประเทศเยอรมนีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Eurex MSCI China Free อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านการรับรอง) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีบริการใด ๆ ที่นำเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex MSCI Emerging Markets อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐฯ การรับรอง 4, 2014) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรส MSCI Emerging Markets Asia อนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (4 กุมภาพันธ์ 2014) ไม่มีการเสนอขายไม่มีผู้ใดได้รับการอนุมัติไม่มีให้บริการเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex MSCI Emerging Markets EMEA อนุมัติให้ขายให้กับคนสหรัฐ การรับรอง 4, 2014) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีให้บริการเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex MSCI ตลาดเกิดใหม่ละตินอเมริกาได้รับการอนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (4 กุมภาพันธ์ 2014) ไม่มีการเสนอขายไม่มีผู้อนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex MSCI Europe อนุมัติให้ขายให้กับคนสหรัฐ , 2013 certification) ไม่มีผู้ใดเสนอ ยังไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีให้บริการเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรส MSCI Europe Growth อนุมัติการขายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014) ไม่มีผู้ใดเสนอราคาไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีการนำเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรส MSCI ยุโรปมูลค่าอนุมัติสำหรับการขายให้แก่ผู้ที่เป็นชาวอเมริกัน (4 กุมภาพันธ์ 2014) ไม่มีการเสนอขายเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรส MSCI อินเดียอนุมัติให้ขายให้กับผู้ที่เป็นชาวอเมริกัน (4 กุมภาพันธ์ 2557) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีเสนอไม่มีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรส MSCI ประเทศญี่ปุ่นอนุมัติให้ขายให้แก่ผู้เอาประกันภัยสหรัฐฯ (วันที่ 17 มิถุนายน 2556) ไม่มี คำจำกัดความของสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯและข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายได้โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 14 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินอ้างอิงในประเทศสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกหุ้น ETF ตัวเลือกประเทศเยอรมนีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Eurex MSCI Malaysia ได้รับการอนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557) ไม่มีการเสนอขายไม่มีบริการใด ๆ ที่นำเสนอไม่มีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex MSCI South Africa อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา , 2014 certification) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีเสนอไม่มีให้บริการเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex MSCI Thailand ได้รับการอนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (4 กุมภาพันธ์ 2014) ไม่มีการเสนอขายไม่มีบริการใด ๆ ที่นำเสนอไม่มีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex MSCI World ได้รับการอนุมัติให้ขายให้แก่ผู้ที่เป็นชาวอเมริกัน (June 17, 2013 certification) ไม่มีการเสนอขายไม่ได้รับการเสนอขายไม่มีการเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรส STOXX ยุโรป 600 อนุมัติให้ขายให้แก่ผู้ที่เป็นชาวอเมริกัน (5 มิถุนายน 2555 รับรอง) ไม่มีผู้เสนอราคาไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีให้บริการเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรส STOXX ยุโรปใหญ่ 200 อนุมัติการขายให้แก่ผู้เอาประกันภัยสหรัฐฯ (5 มิถุนายน 2555) เสนอไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์ STOXX ยุโรปกลาง 200 อนุมัติการขายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (5 มิถุนายน 2555 รับรอง) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีผู้อนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรส STOXX ยุโรปขนาดเล็ก 200 อนุมัติการขายให้กับผู้ที่เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา (5 มิถุนายน 2012 รับรอง) ไม่มีเสนอไม่มีผู้อนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์ Euro STOXX อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 5 มิถุนายน 2555) ไม่มีการเสนอขายไม่มีผู้อนุมัติไม่มีรายชื่อเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์ยูโร STOXX ขนาดใหญ่อนุมัติขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (5 มิถุนายน 2555 รับรอง) ไม่มีเสนอไม่มีผู้อนุมัติไม่มีเสนอสำหรับนิยามของ ldquoEligible US Institutionrdquo และข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 15 สัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสกุลเงินสรอ. 5, 2012 รับรอง) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีผู้อนุมัติไม่มีรายชื่อประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex Mini Euro STOXX 50 ความผันผวนของดัชนีได้รับการอนุมัติสำหรับการขายให้กับผู้ที่เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา (20 กรกฎาคม 2012 รับรอง) ไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดได้รับการรับรองไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ Eurex Euro STOXX 50 Ex Expositions Index Approved to sale to บุคคลในสหรัฐอเมริกา (27 สิงหาคม 2555 รับรอง) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีผู้อนุมัติไม่มีเสนอเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ยูเรกซ์หุ้นชื่อเดียวไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีผู้ใดเสนออนุมัติสำหรับทางเลือกในการถือหุ้นของเยอรมันสวิสฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์อิตาลีและฝรั่งเศส 5 สำหรับสถาบันในสหรัฐฯที่มีสิทธิ์เท่านั้น (27 กรกฎาคม , จดหมายฉบับที่ออกโดยกระทรวงกลาโหมฉบับที่ออกให้กับยูเรกอนเมื่อปีพ. ศ. 2548) ไม่มีผู้ใดเสนอ GermanBouml rse แฟรงค์เฟิร์ตชื่อย่อตราสารทุนไม่มีการเสนอขายไม่มีเสนอไม่มีการอนุมัติ 4,5 ไม่มีการเสนอขายกรีซตลาดอนุพันธ์ตราสารอนุพันธ์ FTSEASE 20 ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้อนุมัติไม่มีผู้ใดเสนอกรีซตลาดตราสารหนี้ภาครัฐ FTSEASE กลาง 40 ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้อนุมัติไม่มีเสนอคำนิยามของ ldquoEligible US Institutionrdquo และข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ สัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนา HKFE สำหรับสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น (วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2538 จดหมายออกโดย บริษัท หลักทรัพย์เอชเอสบีซีออกให้แก่ HKFE) ไม่มีผู้ใดเสนอ Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) Mini Hang Seng อนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (16 มกราคม 2552 CFTC No-Action จดหมายที่ออกให้กับ HKFE) ไม่มีผู้เสนอราคาไม่ได้รับอนุญาตไม่มีผู้ใดเสนอ Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) Mini Hang Seng China Enterprises Index อนุมัติให้ขายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (16 ม.ค. 52 CFTC No-Action Letter ออกให้ HKFE) ยังไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีผู้ใดเสนอ Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) FTSEXinhua China 25 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 26 กันยายน 2549 CFTC No-Action Letter Issued HKFE) ได้รับการอนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 26 กันยายน 2549 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้แก่ HKFE) ไม่มีการเสนอขายไม่มีการรับรองไม่มีเสนอ Hong KongHong (Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) H-Shares (HKEX) CES China 120 อนุมัติให้ขายให้กับบุคคลในวง จำกัด (วันที่ 17 กันยายน 2556) ไม่มีการเสนอขายไม่มีผู้มาเสนอขาย เสนอดัชนีการเปลี่ยนแปลงความผันผวน HSI ฮ่องกง (ฮ่องกง) ฮ่องกงและเอ็กซ์เชนจ์ลิ่งลิสซิ่ง (HKEX) (VHSI) อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐ (วันที่ 17 กันยายน 2556) ไม่มีผู้มอบไม่มีบริการใด ๆ ที่เสนอในข้อบังคับของ US Institutionrdquo และข้อมูลอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 17 สัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสกุลเงินดอลลารสรอ. (BSE) BSE ดัชนีความไวของหุ้น 30 (Sensex) 9 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (14 มิถุนายน 2549 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้แก่ BSE) ไม่มีผู้เสนอราคาไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์อินเดีย Bombay Stock Exchange (BSE) SampP BSE 100 Approved สำหรับการขายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกา (24 กันยายน 2013 รับรอง) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีการเสนอราคาอินเดียBombay Stock Exchange (BSE) DOLLEX-309 ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดได้รับการเสนอไม่มี India National Exchange of India Ltd. (NSE) SampP CNX Nifty (ldquoNifty (วันที่ 17 ตุลาคม 2546 CFTC No-Action letter ที่ออกให้แก่ NSE) ไม่มีผู้ใดเสนอไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีให้บริการ IndiaNati (NSE) CNXIT ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ได้รับอนุญาต India National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Bank Nifty ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดเสนอไม่มีผู้ใดเสนอ IrelandIrish Stock Exchange หุ้นชื่อเดียวไม่มี ได้รับการอนุมัติ 4 ไม่เสนอ IsraelTel Aviv Stock Exchange TA 25 ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดได้รับการเสนอไม่มีคำจำกัดความสำหรับคำจำกัดความของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ โปรดดูที่ท้ายกระดาษท้ายตารางนี้ 18 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกหุ้น ETF Options IsraelTel Aviv Stock Exchange TA ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนอไม่มีผู้ใดเสนอ ItalyBorsa Italiana ndash IDEM FTSE MIB4 อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (30 สิงหาคม 2547 CFTC No-Action Letter Issued (กันยายน 24, 2004 No-Action Letter ที่ออกให้กับ Borsa Italiana) ไม่มีผู้ใดเสนอ ItalyBorsa Italiana ndash IDEM ชื่อผู้ถือหุ้นเดี่ยวไม่ได้รับการอนุมัติไม่มีเสนออนุมัติเฉพาะสถาบันที่มีสิทธิ์สหรัฐอเมริกาเท่านั้น (ดูวันที่ 1 กันยายน 2555) 1998 ไม่มีเอกสารการกระทำของ SEC ออกให้แก่ Borsa Italiana ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเลือกหุ้นของ ISE แต่ละราย) 4,5 ไม่มีการเสนออิตาลี Borsa Italiana ndash IDEM Mini FTSE MIB อนุมัติให้ขายแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (30 สิงหาคม 2547 CFTC No-Action Letter ออกให้กับ Borsa อิตาลี) Borsa Italiana ndash IDEM FTSE MIB การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลไม่มีการเสนอขายไม่มีไม่มีเลย สีแดงไม่มีเสนอ JapanOsaka Securities Exchange (OSE) Nikkei 300InterContract Spread ได้รับอนุมัติให้ขายให้แก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา (17 พฤษภาคม 1994 CFTC No-Action Letter ที่ออกให้แก่ OSE) 3 ไม่มีผู้ใดเสนอให้อนุมัติเฉพาะสหรัฐฯเท่านั้น (23 กรกฎาคม 2542 SEC No-Action Letter issued to OSE) None offered For the definition of ldquoEligible US Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 19 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options JapanOsaka Securities Exchange (OSE) Single name equities None offered None offered Approved for options on individual equities that are listed and traded on the OSE or other Japanese exchanges that are now or may in the future be listed for Eligible U.S. Institutions only (July 23, 1999 SEC No-Action Letter issued to OSE) None offered JapanOsaka Securities Exchange (OSE) Nikkei 225Intercontract Spread Approved for sale to U.S. Persons (January 16, 1992 CFTC No-Action Letter issued to OSE)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions only (July 23, 1999 SEC No-Action Letter issued to OSE) None offered JapanOsaka Securities Exchange (OSE) Mini Nikkei 225Intercontract Spread Approved for sale to U.S. Persons (July 11, 2006 CFTC No-Action Letter issued to OSE)3 None offered None offered None offered JapanOsaka Securities Exchange (OSE) Sector Indices (High Tech, Financial and C onsumer Indices) Not approved None offered Not approved None offered JapanOsaka Securities Exchange (OSE) DJIA Approved for sale to U.S. Persons (June 15, 2012 certification) None offered None offered None offered JapanOsaka Securities Exchange (OSE) RussellNomura Prime Approved for sale to U.S. Persons (March 14, 2005 No-Action Letter issued to OSE) None offered None offered None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 20 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options JapanOsaka Securities Exchange (OSE) FTSE Japan Approved for sale to U.S. Persons (February 13, 2003 No-Action Letter issued to OSE) None offered None offered None offered JapanOsaka Securities Exchange (OSE) MSCI Japan Approved for sale to U.S. Persons (February 13, 2003 No-Action Letter issued to OSE) None offered None offered None offered JapanOsaka Securities Exchange (OSE) Nikkei Stock Average Volatility Approved for sale to U.S. Persons (March 9, 2012 certification) None offered None offered None offered JapanTokyo Financial Exchange (TFX) Nikkei 225 Margin Not approved None offered None offered None offered JapanTokyo Stock Exchange (TSE) Nikkei 225 Dividend Not approved None offered None offered None offered JapanTokyo Stock Exchange (TSE) TOPIX Approved for sale to U.S. Persons (January 16, 1992 CFTC No-Action Letter issued to TSE)3 None offered Approved for Eligible U.S. In stitutions only (July 27, 1999 SEC No-Action Letter issued to TSE) None offered JapanTokyo Stock Exchange (TSE) Single name equities None offered None offered Approved for options on individual TSE equities that are now or may in the future be listed for Eligible U.S. Institutions only (July 27, 1999 SEC No-Action Letter issued to TSE) None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 21 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options JapanTokyo Stock Exchange (TSE) TOPIX 150 Approved for sale to U.S. Persons (May 23, 2001 CFTC No-Action Letter issued to TSE)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions only (November 15, 2002 SEC No-Action Letter issued to TSE) None offered JapanTokyo Stock Exchange (TSE) TOPIX Sector Not approved None offered None offered None offered JapanTokyo Stock Exchange (TSE) TOPIX Core30 Approved for sale to U.S. Persons (November 9, 2009 CFTC No-Action Letter issued to TSE) None offered None offered None offered JapanTokyo Stock Exchange (TSE) Tokyo Stock Exchange REIT Approved for sale to U.S. Persons (November 9, 2009 CFTC No-Action Letter issued to TSE) None offered None offered None offered JapanTokyo Stock Exchange (TSE) Mini TOPIX Approved for sale to U.S. Persons (November 9, 2009 CFTC No-Action Letter issued to TSE) None offered None offered None offered Korea ndash see South Korea - - - - - MalaysiaBursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD) FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Approved for sale to U.S. Persons (June 28, 2011 CFTC No-Action Letter issued to Bursa Malaysia Derivatives Berhad) None offered Not approved None offered MexicoMexican Derivatives Exchange (MEXDER) IPC Approved for sale to U.S. Persons (August 24, 2006 CFTC No-Action Letter issued to Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) Approved for sale to U.S. Persons (August 24, 2006 CFTC No-Action Letter issued to Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) None offered Not approved For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 22 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V. FTSE Eurotop 100 Approved for sale to U.S. Persons (May 14, 1996 CFTC No-Action Letter issued to Financiele Termijnmarkt Amsterdam)3 None offered Not approved None offered Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V. AEX Approved for sale to U.S. Persons (April 7, 2003 CFTC No-Action Letter issued to Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V.) None offered Not approved4 None offered Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V. AEX Mini Approved for sale to U.S. Persons (September 13, 2013 certification) None offered Not approved None offered Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V. Single name equities Not approved None offered Not approved4,5 None offered Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V. Light AEX Approved for sale to U.S. Persons (April 7, 2003 CFTC No-Action Letter issued to Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V.) None offered Not approved None offered Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V. Amsterdam Mid-Kap Not approved None offered Not approved None offered New ZealandNZFOE NZSE 10 Not approved Not approved None offered None offered NorwayOslo Stock Exchange OBX Not approved None offered Not approved None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 23 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options NorwayOslo Stock Exchange Single name equities None offered None offered Not approved4,11 None offered PolandWarsaw Stock Exchange WIG20 Approval pending None offered Not approved None offered PortugalEuronext Lisbon PSI 20 Not approved Not approved None offered4 None offered PortugalEuronext Lisbon Single name equities Not approved None offered Not approved4 None offered RussiaRussian Trading System Stock Exchange (RTS) RTS Index Approval pending None offered Not approved None offered Russia Single name equitiesmdashsee London Stock Exchange14 - - - - SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) Dow Jones Thailand Not approved (the requested approval was deemed withdrawn by the CFTC in 2004) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Hong Kong Approved for sale to U.S. Persons (December 17, 1999 CFTC No -Action Letter issued to SIMEX) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Taiwan Approved for sale to U.S. Persons (August 29, 1997 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX)3 Approved for sale to U.S. Persons3 None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) Nikkei 300 Approved for sale to U.S. Persons (December 13, 1995 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX)3 Approved for sale to U.S. Persons (December 13, 1995 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX)3 None offered None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 24 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) Nikkei Approved for sale to U.S. Persons (December 5, 1986 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX)3 Approved for sale to U.S. Persons (December 5, 1986 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX) 3 None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) USD Nikkei Approved for sale to U.S. Persons (May 24, 2007 CFTC No-Action Letter issued to SGX-DT) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) SGX Straits Times (STI) Not approved None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) FTSEXinhua China A50 Approved for sale to U.S. Persons (January 26, 2012 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Asia APEX 50 Approved for sale to U.S. Persons (January 26, 2012 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) SGX MSCI Japan Approved for sale to U.S. Persons (February 13, 2003 CFTC No-Action Letter issued to SGX-DT) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Singapore Free Approved for sale to U.S. Persons (July 11, 2000 CFTC No-Action Letter issued to SGX-DT)3 None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Thailand Approved for sale to U.S. Persons (January 20, 2014 certification) None offered None offered None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 25 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Philippines Approved for sale to U.S. Persons (January 20, 2014 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI India Approved for sale to U.S. Persons (January 20, 2014 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Indonesia Approved for sale to U.S. Persons (October 2, 2012 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) SampP CNX Nifty (ldquoNifty 50rdquo) Approved for sale to U.S. Persons (January 7, 2004 CFTC No-Action Letter issued to SGX-DT) None offered Not approved None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) Mini Nikkei 225 Approved for sale to U.S. Persons (December 23, 2009 CFTC No-Action Letter issued to SGX-DT) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) Euro STOXX 50 Approved for sale to U.S. Persons (March 22, 2012 certification) None offered None offered None offered South AfricaJSESAFEX ALSIFTSE JSE 40 Approved for sale to U.S. Persons (July 18, 2002 CFTC No-Action Letter issued to SAFEX) None offered Not approved None offered South AfricaJSESAFEX FTSEJSE Shareholder Weighted Top 40 Index (DTOP) Not approved Not approved None offered None offered South AfricaJSESAFEX Mining Not approved None offered None offered None offered South AfricaJSESAFEX Financial Not approved None offered None offered None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 26 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options South AfricaJSESAFEX Industrial Not approved None offered None offered None offered South KoreaKorea Exchange KOSPI 200 Approved for sale to U.S. Persons (November 26, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Korea Futures Exchange) None offered Not approved None offered South KoreaKorea Exchange KOSDAQ 50 Plus Not approved Not approved None offered None offered SpainMEFF IBEX 35 Approved for sale to U.S. Persons (August 8, 1994 CFTC No-Action Letter issued to MEFF)3 None offered Not approved None offered SpainMEFF IBEX 35 Mini Not approved Not approved None offered None offered SpainMEFF SampP Euro Approved for sale to U.S. Persons (June 14, 2001 CFTC No-Action Letter issued to MEFF) None offered None offered None offered SpainMEFF SampP Europe 350 Approved for sale to U.S. Persons (June 14, 2001 CFTC No-Action Letter issued to MEFF) None offered None offered None offered SpainMadrid St ock Exchange Single name equities None offered None offered Not approved4 None offered SwedenOMHEX HEXTECH Not approved Not approved None offered None offered SwedenOMHEX HEXTEMP Not approved None offered None offered None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 27 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB OMXS30 (formerly OMX) Approved for sale to U.S. Persons (June 3, 1998 CFTC No-Action Letter issued to OM Stockholm)3 None offered Not approved None offered SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB OMXcap Approved for sale to U.S. Persons (May 25, 2000 CFTC No-Action Letter issued to OM Stockholm)3 None offered Not approved None offered SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB OBX Not approved None offered Not approved None offered SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB NOX Not approved None offered Not approved None offered SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB VINX30 Approved for sale to U.S. Persons (November 13, 2007 CFTC No-Action Letter issued to OMX Stockholm) None offered Not approved Not approved SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB Single name equities Not approved None offered Not approved4,11 None offered SwitzerlandSIX Swiss Exchange Ltd Single name equities None offered None offered Not approved4,5 None offered Switzerland ndash see Germany - - - - - TaiwanTaiwan Futures Exchange GreTai Securities Market Capitalized Weighted Approved for sale to U.S. Persons (October 24, 2011 No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 28 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options TaiwanTaiwan Futures Exchange TAIEX Approved for sale to U.S. Persons (July 1, 2004 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange Mini-TAIEX Approved for sale to U.S. Persons (July 1, 2004 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered None offered None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange MSCI Taiwan Approved for sale to U.S. Persons (October 12, 2006 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange TSEC Taiwan 50 Not approved None offered None offered None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange Electronic Sector Approved for sale to U.S. Persons (May 16, 2005 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange Finance Sector Approve d for sale to U.S. Persons (May 16, 2005 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange Taiwan Stock Exchange Non-Finance Non-Electronics Approved for sale to U.S. Persons (April 1, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 29 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options ThailandThailand Futures Exchange PCL SET50 Approved for sale to U.S. Persons (November 26, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Thailand Futures Exchange) None offered Not approved None offered TurkeyBorsa stanbul Derivatives Market (VIOP) BIST 30 (formerly ISE 30)13 Approved for sale to U.S. Persons (August 17, 2010 CFTC No-Action Letter issued to Turkish Derivatives Exchange) None offered Not approved None offered U.K.Euronext LIFFE FTSE 100 Approved for sale to U.S. Persons (January 16, 1990 CFTC No-Action Letter issued to LIFFE)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions only (May 1, 1992 SEC No-Action Letter issued to LIFFE)4 None offered U.K.Euronext LIFFE Single name equities Not approved None offered Approved for options on individual LSE equity securities that are now or may in the future be listed for Eligible U.S. Institutions only (May 1, 1992 SEC No-Action Le tter issued to LIFFE), None offered U.K.Euronext LIFFE FTSE 100 Dividend - RDSA Withholding Not approved None offered None offered None offered U.K.Euronext LIFFE FTSE 250 (Mid-Cap) Approved for sale to U.S. Persons (July 27, 1994 CFTC No-Action Letter issued to LIFFE)3 None offered None offered None offered U.K.Euronext LIFFE Mini FTSE 100 Approved for sale to U.S. Persons (May 30, 2001 CFTC No-Action letter issued to LIFFE)3 None offered None offered None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 30 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options U.K.Euronext LIFFE FTSE Eurotop 100 Approved for sale to U.S. Persons (March 10, 2000 CFTC No-Action Letter issued to LIFFE)3 None offered None offered None offered U.K.Euronext LIFFE FTSE 100 FLEX None offered None offered Approved for Eligible U.S. Institutions only (March 6, 1996 SEC No-Action Letter issued to LIFFE) None offered U.K.Euronext LIFFE MSCI Euro Approved for sale to U.S. Persons (April 6, 2000 CFTC No-Action Letter issued to LIFFE)3 None offered None offered None offered U.K.Euronext LIFFE MSCI Pan-Euro Approved for sale to U.S. Persons (April 6, 2000 CFTC No-Action Letter issued to LIFFE)3 None offered None offered None offered U.K.Euronext LIFFE TOPIX Approved for sale to U.S. Persons (December 1, 2011 certification) None offered None offered None offered U.K.Euronext LIFFE FTSE 250 (2GBP) Approved for sale to U.S. Persons (January 10, 2014 certification) None offer ed None offered None offered U.K.Euronext LIFFE MSCI Europe (Euro-denominated) Approved for sale to U.S. Persons (December 6, 2013 certification) None offered None offered None offered U.K.EDX London Exchange OMXFlex OMX None offered None offered Approved for Eligible U.S. Institutions only (October 29, 2003 SEC No-Action letter issued to EDX London Exchange)4 None offered For the definition of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 31 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options U.K.EDX London Exchange OBXFlex OBX Not approved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions only (October 29, 2003 SEC No-Action letter issued to EDX London Exchange) None offered U.K.EDX London Exchange Single name equities None offered None offered Approved for options on individual Swedish, Norwegian and Danish equities11 for Eligible U.S. Institutions only (October 29, 2003 SEC No-Action letter issued to EDX London Exchange) None offered U.K.EDX London Exchange KFXFlex KFX Not approved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions only (October 29, 2003 SEC No-Action letter issued to EDX London Exchange) None offered U.K.London Stock Exchange Derivatives FTSE 100 Approval pending None offered Not approved4 None offered U.K.London Stock Exchange Derivatives FTSE UK Large Cap Super Liquid (FTSE SLQ) Approval pending None offered None offered None offered U.K.London Stock Exchange Derivatives Single name equities None offered None offered Not approved (see U.K.Euronext LIFFE)4 None offered U.K.Turquoise Global Holdings Limited FTSE 100 Approved for sale to U.S. Persons (June 1, 2012 certification) None offered Not approved4 None offered NOTE: This Chart covers those products and exchanges that are likely to be of greatest interest to market participants in the United States. It is not, therefore, intended to be exhaustive, and is presented without any representation or warranty as to its accuracy, completeness or timeliness. Transmission or receipt of this information does not create an attorney-client relationship with Katten Muchin Rosenman LLP, and the information herein should not be used or relied upon in regard to any particular facts or circumstances without first consulting a lawyer. This Chart does not express any opinion as to the potential application of the laws of any jurisdiction other than the United States. Questions regarding the permissibility of trading in products that are not included in this Chart should be addressed to James D. Van De Graaff at 1.312.902-5227, Kenneth M. Rosenzweig at 1.312.902-5381, Kevin M. Foley at 1.312.902-5372, Christian B. Hennion at 1.312.902-5521 or Blake J. Brockway at 1.312.902-5438. ldquoEligible U.S. Institutionrdquo: As used in this Chart, in accordance with SEC no-action letters, the term ldquoEligible U.S. Institutionrdquo means, in general, a U.S. Person that (i) is a ldquoqualified institutional buyerrdquo as defined in Rule 144A(a)(1) under the Securities Act of 1933, and (ii) has had prior actual experience in trading U.S. listed options contracts. For information regarding working definitions of ldquoU.S. Personrdquo as that term is used in this Chart, please contact Katten Muchin Rosenman LLP. 1 Reserved 2 The CFTC No-Action Letter also applies to BMampF Bovesparsquos ldquoIbovespa Rolloverrdquo and ldquoForward Points on the Ibovespardquo transactions. 3 The index is included in the CFTCrsquos and SECrsquos joint order dated May 31, 2002 extending the exclusion of such index from the definition of ldquonarrow-based security indexrdquo under the Commodity Exchange Act and Securities Exchange Act of 1934 beyond its expiration date of July 11, 2002 (the ldquoJoint Orderrdquo). Foreign futures contracts or options on futures contracts on ldquonarrow-based securities indexesrdquo may not be offered or sold to U.S. Persons without the CFTC and SEC first developing joint regulations, which has not yet been done. Accordingly, the Joint Order effectively allows the stock index futures contracts and options on futures contracts that are based on the security indexes included in the Joint Order, which were granted no-action relief by the CFTC prior to the enactment of the Commodity Futures Modernization Act (ldquoCFMArdquo) on December 21, 2000, to continue to be offered and sold to U.S. Persons after July 11, 2002, the date that the exclusion set forth in the CFMA was to expire. 4 These products may be eligible for clearing through the Bclear service offered by Euronext LIFFE (ldquoLIFFErdquo). Bclear allows members to submit an option contract on a non-U.S. security that has been negotiated and completed as an over-the-counter (ldquoOTCrdquo) transaction so that LIFFE may replace the OTC transaction with an equivalent LIFFE options contract. LIFFE members that intend to offer or sell such products to U.S. persons must satisfy the following conditions: (i) Bclear services may only be offered to a U.S. person that qualifies as an Eligible U.S. Institution (see above), (ii) the LIFFE member must obtain and maintain certain representations from the customer, and (iii) before transacting, and on an annual basis thereafter, the LIFFE member must file a declaration with LIFFE. For additional information on these conditions, see LIFFE London Notice No. 3732. LIFFE maintains a list of eligible options, which includes (1) LIFFE individual equity options based on the securities of non-U.S. issuers and (2) LIFFE index options based on indices that contain no component securities of U.S. issuers. The list of eligible options may be accessed here. 5 The SEC also has approved for Eligible U.S. Institutions all options on individual German-, Swiss-, Finnish-, Dutch-, Italian- and French-issued equities that are now or that in the future may be listed on Eurex. Equities issued in any other country that are listed on Eurex have not been approved at this time. 6 Eurex offers a KOSPI product that Eurex describes as a daily futures contract that expires every night, with any net open positions at the end of trading resulting in the establishment of a corresponding position in the Korean Exchangersquos KOSPI 200 Options (with strike prices, expiries, putcall and premiums) at the start of the next trading session on the Korean Exchange. 7 Pursuant to Eurex Circular 28111, the Dow Jones STOXX 600 Personal amp Household Goods Sector will no longer be tradable on Eurex trading terminals in the U.S. after the close of business on February 29, 2012. The previously issued no-action letter approving such product for sale to U.S. Persons (February 6, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) has not been withdrawn. 8 Pursuant to Eurex Circular 26011, the Dow Jones Euro STOXX Banking Sector is no longer tradable on Eurex trading terminals in the U.S. The previously issued no-action letter approving such product for sale to U.S. Persons (April 2, 2002 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) has not been withdrawn. 9 Additional restrictions apply to the trading of these products by U.S. Persons. 10 Reserved 11 The SEC also has approved for Eligible U.S. Institutions all options on individual Swedish-, Norwegian- and Danish-issued equities that are now or that in the future may be listed on the EDX London exchange. Equities issued in any other country that are listed on the EDX London Exchange have not been approved at this time. Note: EDX London Exchange has been acquired by the Turquoise Exchange. 12 The RDX USD Index futures and options contracts have not been approved for sale to U.S. Persons. The CFTC approved a similar Eurex contract (RDXxt USD ndash RDX Extended Index futures contract) for sale to U.S. Persons in a no-action letter issued on March 6, 2008, but Eurex subsequently delisted the contract. 13 The Istanbul Stock Exchange (ldquoISErdquo) is now part of the Borsa Istanbul (ldquoBISTrdquo). As such, references to ISE 30 have been changed to BIST 30 on VIOPrsquos trading platform and the CFTCrsquos website. 14 The London Stock Exchange offers options on Russian equity products through its International Order Book. Providing all applicable conditions are met, Eligible U.S. Institutions may trade these options through the Bclear service offered by Euronext LIFFE. See Footnote 4. kattenlaw AUSTIN CENTURY CITY CHARLOTTE CHICAGO HOUSTON IRVING LONDON LOS ANGELES NEW YORK ORANGE COUNTY SAN FRANCISCO BAY AREA SHANGHAI WASHINGTON, DC Attorney advertising. Published as a source of information only. The material contained herein is not to be construed as legal advice or opinion. copy2014 Katten Muchin Rosenman LLP. สงวนลิขสิทธิ์. Circular 230 Disclosure: Pursuant to regulations governing practice before the Internal Revenue Service, any tax advice contained herein is not intended or written to be used and cannot be used by a taxpayer for the purpose of avoiding tax penalties that may be imposed on the taxpayer. Katten Muchin Rosenman LLP is an Illinois limited liability partnership including professional corporations that has elected to be governed by the Illinois Uniform Partnership Act (1997). London affiliate: Katten Muchin Rosenman UK LLP To view all formatting for this article (eg, tables, footnotes), please access the original here.United States. Foreign Listed Stock Index Futures and Options Approvals Chart Attached please find the updated Foreign Listed Stock Index Futures and Options Approvals Chart, current as of February 15, 2012. All prior versions are superseded and should be discarded. Please note the following developments since we distributed the last Approvals Chart: The CFTC has approved (i) Taiwan Futures Exchange39s futures contract based on the GreTai Securities Market Capitalized Weighted Stock Index, and (ii) Singapore Exchange Derivatives Trading Limited39s futures contracts based on the FTSE China A50 Index and the MSCI Asia APEX 50 Index for trading by U.S. Persons. The CFTC also reports that Osaka Securities Exchange has applied for expedited review of its Nikkei Stock Average Volatility Index futures contract and that Singapore Exchange Derivatives Trading Limited has applied for expedited review of its SGX Euro Stoxx 50 Index futures contract. The Eurex futures contracts based on (i) the Dow Jones Euro STOXX Banking Sector Index are no longer tradable on Eurex trading terminals in the U.S. pursuant to Eurex circular 26011, and (ii) the Dow Jones STOXX 600 Personal Household Goods Index will no longer be tradable on Eurex trading terminals in the U.S. after the close of business on February 29, 2012, pursuant to Eurex circular 28111. The SEC has not approved any new foreign equity index options since we last distributed the Approvals Chart. To read the updated Foreign Listed Stock Index Futures and Options Approvals Chart, please click here. เนื้อหาของบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำโดยทั่วไปสำหรับเรื่อง คำแนะนำผู้เชี่ยวชาญควรหาเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ในการพิมพ์บทความนี้คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ Mondaq คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีอยู่หรือลงทะเบียนเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์บทความนี้ได้ Do you have a Question or Comment Click here to email the Author Interested in the next Webinar on this Topic Click here to register your Interest More Popular Related Articles on Finance and Banking from USA One of the regulatory pillars of the EMIR is the requirement for parties to collateralize the marked-to-market exposure in over-the-counter derivatives transactions that are not cleared by a central clearing system. Cadwalader, Wickersham Taft LLP The CFTC Division of Swap Dealer and Intermediary Oversight (DSIO) granted time-limited no-action relief to SDs that are subject to both U.S. and European margin requirements for uncleared swaps. Seyfarth Shaw LLP Hours after the inauguration of President Trump, the White House issued a memorandum which imposed a 90-day delay on regulations which had not yet taken effect. Thompson Coburn LLP As is widely known, the growing cannabis industry remains subject to disparate state and federal legal limitations and, consequently, is an industry with many challenges to market entry and expansion. Shearman Sterling LLP In early December, the FERC denied requests for rehearing of its March 11, 2016 Order denying the applications of Jordan Cove Energy Project, L.P. (Jordan Cove) to site. Kramer Levin Naftalis Frankel LLP The New York Department of Financial Services has released a revised version of its proposed cybersecurity regulations for financial services companies. Milbank, Tweed, Hadley McCloy LLP As has been the case now for three years running1, 2016s December 20 roll date again triggered a set of novel questions for the credit default swap market. Cadwalader, Wickersham Taft LLP On February 3, 2017, President Trump signed two executive actions intended to provide a framework for scaling back the Dodd-Frank Act (Dodd-Frank Act) and rescinding.Foreign Listed Stock Index Futures and Options Approvals Chart To view this article you need a PDF viewer such as Adobe Reader. USA October 1 2014 October 1, 2014 Attached please find the updated Foreign Listed Stock Index Futures and Options Approvals Chart, current as of October 1, 2014. All prior versions are superseded and should be discarded. Please note the following developments since we last distributed the Approvals Chart: (1) The CFTC has approved the following contracts for trading by U.S. Persons: (i) Montreal Exchangersquos futures contract based on the FTSE Emerging Markets Index (ii) London Stock Exchange Derivativesrsquo futures contract based on the FTSE 100 Index and (iii) London Stock Exchange Derivativesrsquo futures contract based on the FTSE UK Large Cap Super Liquid Index. (2) The SEC has not approved any new foreign equity index options since we last distributed the Approvals Chart. However, ICE Futures Europe, Osaka Exchange, Euronext Paris, Euronext Brussels and Euronext Amsterdam have claimed relief under the LIFFE AampM and Class Relief SEC No-Action Letter (Jul. 1, 2013) to offer Eligible Options to Eligible U.S. Institutions. See note 16. (3) The derivative market of the Tokyo Stock Exchange has been integrated into, and those products now trade on, the Osaka Exchange. (4) The status of the Dow Jones Euro STOXX Banking Sector traded on Eurex has been clarified. See note 8. For Additional Information The information on the attached Approvals Chart is subject to change at any time. If you have questions or would like confirmation of the status of a specific contract, please contact: James D. Van De Graaff 1.312.902.5227 james.vandegraaffkattenlaw Kenneth M. Rosenzweig 1.312.902.5381 kenneth.rosenzweigkattenlaw Kevin M. Foley 1.312.902.5372 kevin.foleykattenlaw Gary DeWaal 1.212.940.6558 gary.dewaalkattenlaw Christian B. Hennion 1.312.902.5521 christian.hennionkattenlaw Blake J. Brockway 1.312.902.5438 blake.brockwaykattenlaw For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 1 Foreign Listed Stock Index Futures and Options Approvals (October 2014) CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options AustraliaASXASX Futures Exchange SampPASX 200 Approved for sale to U.S. Persons (July 24, 2002 No-Action Letter issued to ASX Futures Exchange) None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (August 13, 2007 SEC No-Action Letter issued to ASX Limited) Not approved AustraliaASXASX Futures Exchange SampPASX 200 A-Reit Not approved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (August 13, 2007 SEC No-Action Letter issued to ASX Limited) None offered AustraliaASXASX Futures Exchange SampPASX 50 Approved for sale to U.S. Persons (July 24, 2002 No-Action Letter issued to ASX Futures Exchange) None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (August 13, 2007 SEC No-Action Letter issued to ASX Limited) None offered AustraliaASXASX Futures Exchange Single name equities None offered None offered Approved fo r Eligible U.S. Institutions (August 13, 2007 SEC No-Action Letter issued to ASX Limited) None offered AustraliaSydney Futures Exchange (SFE) 1-Day Option Contract based on the CBOT Mini-Sized Dow Futures Contract None offered Approved for sale to U.S. Persons (August 8, 2006 No-Action Letter issued to SFE) None offered None offered AustraliaSydney Futures Exchange (SFE) SPI 200 Approved for sale to U.S. Persons (August 10, 1999 No-Action Letter issued to SFE) Approved for sale to U.S. Persons (August 10, 1999 No-Action Letter issued to SFE) Not approved None offered AustriaWiener Borse ATX Not approved None offered Not approved None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 2 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options AustriaWiener Borse CECE Indices (CEX, CTX, HTX, PTX) Not approved None offered Not approved None offered AustriaWiener Borse Russian Traded Not approved None offered Not approved None offered AustriaWiener Borse Single name equities None offered None offered Not approved4 None offered BelgiumEuronext Brussels16 BEL 20 Approved for sale to U.S. Persons (August 31, 2011 No-Action Letter issued to Euronext Brussels) None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (September 17, 2014 Representation Letter from Euronext Brussels to SEC)4 None offered BelgiumEuronext Brussels16 Mini BEL 20 (index participation units) None offered None offered Not approved None offered BelgiumEuronext Brussels16 Mini Dow Jones Euro STOXX (index participation units) None offered None offered Not approved None offered BelgiumEuronext Brussels16 Single name equities Not approved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions for Eligible Options on individual equities that are listed and traded on Euronext Brussels (September 17, 2014 Representation Letter from Euronext Brussels to SEC)4 None offered Brazil BMampF Bovespa S.A. BSE Sensitive Approved for sale to U.S. Persons (March 12, 2013 certification) Not approved Not approved None offered Brazil BMampF Bovespa S.A. FTSEJSE Top 40 Approved for sale to U.S. Persons (March 12, 2013 certification) Not approved Not approved None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 3 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options Brazil BMampF Bovespa S.A. Hang Seng Approved for sale to U.S. Persons (March 12, 2013 certification) Not approved Not approved None offered Brazil BMampF Bovespa S.A. Ibovespa Approved for sale to U.S. Persons (August 26, 2009 No-Action Letter issued to BMampF Bovespa S.A.)2 Approved for sale to U.S. Persons (August 26, 2009 No-Action Letter issued to BMampF Bovespa S.A.) Not approved None offered Brazil BMampF Bovespa S.A. Ibovespa Flex None offered None offered Not approved None offered Brazil BMampF Bovespa S.A. IBrX 50 Index Futures Contract Approval pending Not approved Not approved None offered Brazil BMampF Bovespa S.A. MICEX Approved for sale to U.S. Persons (March 12, 2013 certification) None offered None offered None offered Brazil BMampF Bovespa S.A. Mini Ibovespa Approved for sale to U.S. Persons (August 26, 2009 No-Action Letter issued to BMampF Bovespa S.A.) None offere d None offered None offered Brazil BMampF Bovespa S.A. SampP 500 Index Approved for sale to U.S. Persons (September 24, 2012 certification) None offered None offered None offered CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) FTSE Emerging Markets Index Approved for sale to U.S. Persons (March 21, 2014 CFTC No-Action Letter issued to Montreal Exchange) None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 4 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) iUnits SampPTSE 60 Index Participation Fund (i60 Fund) None offered None offered None offered Approved for U.S. Persons generally pursuant to Registration Statement (see SampPTSX Canada 60 above) CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) iUnits SampPTSX Capped Energy Index Fund None offered None offered None offered Approved for U.S. Persons generally pursuant to Registration Statement (see SampPTSX Canada 60 above) CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) iUnits SampPTSX Capped Financials Index Fund None offered None offered None offered Approved for U.S. Persons generally pursuant to Registration Statement (see SampPTSX Canada 60 above) CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) iUnits SampPTSX Capped Gold Index Fund None offered None offered None offered Approved for U.S. Persons generally pursuant to Registr ation Statement (see SampPTSX Canada 60 above) CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) iUnits SampPTSX Capped Information Technology Index Fund None offered None offered None offered Approved for U.S. Persons generally pursuant to Registration Statement (see SampPTSX Canada 60 above) CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) SampPTSX 60 Index Mini Futures Approved for sale to U.S. Persons (April 19, 2012 certification) None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 5 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) SampPTSX Canada 60 Approved for sale to U.S. Persons (December 9, 1999 CFTC No-Action Letter issued to Montreal Exchange)3 None offered Approved, including approval of all other index options, for sale to U.S. Persons generally that are now or may in the future be listed (Post-Effective Amendment No. 27 to Registration Statement on Form S-20 filed by Canadian Derivatives Clearing Corp. SEC File No. 2-69458) None offered CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) SampPTSX Capped Sector Not approved None offered Approved for U.S. Persons generally pursuant to Registration Statement (see SampPTSX Canada 60 above) None offered CanadaMontreal Exchange (Bourse de Montreacuteal) Single name equities None offered None offered Approved for all options on individual securities listed on the Montreal Exchange that are now or may in the fut ure be listed for sale to U.S. Persons generally (Post-Effective Amendment No. 27 to Registration Statement on Form S-20 filed by Canadian Derivatives Clearing Corp. SEC File No. 2-69458) None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 6 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options China (see also Hong Kong and Taiwan)China Financial Futures Exchange CSI 300 Index Futures Not approved None offered None offered None offered DenmarkFUTOP Market KFX (LargeSmall Contract) Not approved None offered Not approved None offered DenmarkOMX Nordic Exchange Copenhagen AS Single name equities None offered None offered Not approved4,11 None offered FinlandOMX Nordic Exchange Helsinki Single name equities None offered None offered Not approved4,5 None offered FranceEuronext Paris S.A.16 CAC40 Approved for sale to U.S. Persons (December 17, 1991 No-Action Letter issued to ParisBourse)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 17, 1996 SEC No-Action Letter issued to MONEP, confirmed by December 6, 1999 SEC No-Action Letter issued to ParisBourse)4 None offered FranceEuronext Paris S.A.16 CAC40 Mini Approved for sale to U.S. Persons (September 13, 2013 certificat ion) None offered None offered None offered FranceEuronext Paris S.A.16 Dow Jones Euro STOXX 50 Approved for sale to U.S. Persons (February 29, 2000 CFTC No-Action Letter issued to ParisBourse)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (October 26, 1998 SEC No-Action Letter issued to MONEP, confirmed by December 6, 1999 SEC No-Action Letter issued to ParisBourse) None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 7 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options FranceEuronext Paris S.A.16 Dow Jones STOXX 50 Approved for sale to U.S. Persons (February 29, 2000 CFTC No-Action Letter issued to ParisBourse)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (October 26, 1998 SEC No-Action Letter issued to MONEP, confirmed by December 6, 1999 SEC No-Action Letter issued to ParisBourse) None offered FranceEuronext Paris S.A.16 Dow Jones STOXX 600 Sectors (Bank, Energy, Healthcare, Technology, Telecommunications) Not approved None offered Not approved None offered FranceEuronext Paris S.A.16 FTSE EPRANAREIT Euro Zone Approved for sale to U.S. Persons (July 10, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Euronext LIFFE, on behalf of Euronext Paris S.A.) None offered None offered Not approved FranceEuronext Paris S.A.16 FTSE EPRANAREIT Europe Approved for sale to U.S. Persons (July 10, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Euronext LIFFE, on behalf of Eur onext Paris S.A.) None offered None offered Not approved FranceEuronext Paris S.A.16 FTSEurofirst 100 Approved for sale to U.S. Persons (March 5, 2007 CFTC No-Action Letter issued to Euronext LIFFE, on behalf of Euronext Paris S.A.) None offered None offered4 None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 8 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options FranceEuronext Paris S.A.16 FTSEurofirst 80 Approved for sale to U.S. Persons (March 5, 2007 CFTC No-Action Letter issued to Euronext LIFFE, on behalf of Euronext Paris S.A.) None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (September 17, 2014 Representation Letter from Euronext Paris to SEC)4 None offered FranceEuronext Paris S.A.16 Single name equities Not approved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions for Eligible Options on individual equities that are listed and traded on Euronext Paris or other specified markets18 (September 17, 2014 Representation Letter from Euronext Paris to SEC)4,5 None offered GermanyBoumlrse Frankfurt Single name equities None offered None offered Not approved4,5 None offered GermanyEurex DAX Approved for sale to U.S. Persons (December 20, 1994 CFTC No-Action Letter issued to Deutsche Terminborse)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) None offered GermanyEurex DAX EX Not approved None offered None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) GermanyEurex DJ Banks Titans 30 Not approved None offered None offered None offered GermanyEurex DJ Insurance Titans 30 Not approved None offered None offered None offered GermanyEurex DJ Oil and Gas Titans 30 Not approved None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 9 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options GermanyEurex DJ Telecommunications Titans 30 Not approved None offered None offered None offered GermanyEurex DJ Utilities Titans 30 Not approved None offered None offered None offered GermanyEurex Dow Jones Euro STOXX 50 Approved for sale to U.S. Persons (April 6, 2000 CFTC No-Action Letter issued to Eurex)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) None offered GermanyEurex Dow Jones Euro STOXX 50 Dividend Not approved Not approved None offered None offered GermanyEurex Dow Jones Euro STOXX 50 EX Not approved None offered Not approved Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) GermanyEurex Dow Jones Euro STOXX Banking Sector Not approved8 None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Approved for sale to U.S. Persons (August 18, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones Global Titans 50 Approved for sale to U.S. Persons (July 18, 2002 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) None offered GermanyEurex Dow Jones Global Titans 50 Index (US Denominated) Approved for sale to U.S. Persons (June 5, 2012 certification) None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 10 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options GermanyEurex Dow Jones Italy Titans 30 Approved for sale to U.S. Persons (November 23, 2005 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX 50 Approved for sale to U.S. Persons (April 6, 2000 CFTC No-Action Letter issued to Eurex)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX 600 Approved for sale to U.S. Persons (June 18, 2007 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX 600 Banking Sector Approved for sale to U.S. Persons (April 2, 2002 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods amp Services Approved for sale to U.S. Persons (February 6, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eure x) None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX 600 Insurance Approved for sale to U.S. Persons (February 6, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX 600 Media Approved for sale to U.S. Persons (February 6, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 11 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options GermanyEurex Dow Jones STOXX 600 Personal amp Household Goods Approved for sale to U.S. Persons (February 6, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex)7 None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX 600 Retail Not approved None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX 600 Travel amp Leisure Approved for sale to U.S. Persons (February 6, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX 600 Utilities Approved for sale to U.S. Persons (February 6, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX Large 200 Approved for sale to U.S. Persons (February 6, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX Mid 200 Approved for sale to U.S. Persons (June 18, 2007 C FTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Dow Jones STOXX Small 200 Approved for sale to U.S. Persons (February 6, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Euro STOXX Approved for sale to U.S. Persons (June 5, 2012 certification) None offered Not approved None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 12 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options GermanyEurex Euro STOXX 50 Ex Financials Index Approved for sale to U.S. Persons (August 27, 2012 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex Euro STOXX Large Approved for sale to U.S. Persons (June 5, 2012 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex Euro STOXX Mid Approved for sale to U.S. Persons (June 5, 2012 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex Euro STOXX Small Approved for sale to U.S. Persons (June 5, 2012 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex HEX 25 Finnish Not approved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) None offered GermanyEurex iShares DJ EURO STOXX None offered None offered None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) GermanyEurex KOSPI 200 Options6 Not approved None offered Not approved None offered GermanyEurex MDAX Approved for sale to U.S. Persons (March 14, 2006 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex Mini Euro STOXX 50 Volatility Index Approved for sale to U.S. Persons (July 20, 2012 certification) None offered Not approved None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 13 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options GermanyEurex MSCI All Countries Asia Pacific ex-Japan Approved for sale to U.S. Persons (June 17, 2013 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex MSCI China Free Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered None offered None offered GermanyEurex MSCI Emerging Markets Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex MSCI Emerging Markets Asia Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex MSCI Emerging Markets EMEA Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex MSCI Emerging Markets Latin America Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex MSC I Europe Approved for sale to U.S. Persons (June 17, 2013 certification) None offered Not Approved None offered GermanyEurex MSCI Europe Growth Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex MSCI Europe Value Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex MSCI India Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 14 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options GermanyEurex MSCI Japan Approved for sale to U.S. Persons (June 17, 2013 certification) None offered None offered None offered GermanyEurex MSCI Malaysia Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered None offered None offered GermanyEurex MSCI South Africa Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered None offered None offered GermanyEurex MSCI Thailand Approved for sale to U.S. Persons (February 4, 2014 certification) None offered None offered None offered GermanyEurex MSCI World Approved for sale to U.S. Persons (June 17, 2013 certification) None offered Not Approved None offered GermanyEurex Other Dow Jones Euro STOXX Sectors Not approved None offered Not approved None offered GermanyEurex Other Dow Jones STOXX 600 Market Sectors Not approved None offered Not approved None offered GermanyEurex RDX USD12 Not approv ed None offered Not approved None offered GermanyEurex Single name equities Not approved None offered Approved for options on individual German, Swiss, Finnish, Dutch, Italian, and French equities5 for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 15 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options GermanyEurex SLI Swiss Leader Approved for sale to U.S. Persons (August 18, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex STOXX Europe 600 Approved for sale to U.S. Persons (June 5, 2012 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex STOXX Europe Large 200 Approved for sale to U.S. Persons (June 5, 2012 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex STOXX Europe Mid 200 Approved for sale to U.S. Persons (June 5, 2012 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex STOXX Europe Small 200 Approved for sale to U.S. Persons (June 5, 2012 certification) None offered Not approved None offered GermanyEurex Swiss Market Not approved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27 , 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) GermanyEurex Swiss Market Index Midcap (SMIM) Approved for sale to U.S. Persons (August 18, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Not approved None offered GermanyEurex TECDAX Approved for sale to U.S. Persons (August 18, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 2005 SEC No-Action Letter issued to Eurex) None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 16 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options GreeceAthens Exchange Derivatives Market FTSEASE 20 Not approved None offered Not approved None offered GreeceAthens Exchange Derivatives Market FTSEASE Mid-40 Not approved None offered Not approved None offered Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) CES China 120 Approved for sale to U.S. Persons (September 17, 2013 certification) None offered None offered None offered Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) DJIA Not approved None offered None offered None offered Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) FTSEXinhua China 25 Approved for sale to U.S. Persons (September 26, 2006 CFTC No-Action Letter issued to HKFE) None offered Not approved None offered Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) Hang Seng Approved for sale to U.S. Persons (June 1, 1994 CFTC No-Action Letter issued to HKFE)3 None offered Approved for Eligible U.S. I nstitutions (September 26, 1995 SEC No-Action Letter issued to HKFE) None offered Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) HSCEI Dividend Point Index Not Approved None offered None offered None offered Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) H-Shares (Hang Seng China Enterprises Index) Approved for sale to U.S. Persons (September 26, 2006 CFTC No-Action Letter issued to HKFE) None offered Not approved None offered Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) HSI Volatility Index (VHSI) Approved for sale to U.S. Persons (September 17, 2013 certification) None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 17 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) Mini Hang Seng Approved for sale to U.S. Persons (January 16, 2009 CFTC No-Action Letter issued to HKFE) None offered Not approved None offered Hong KongHong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX) Mini Hang Seng China Enterprises Index Approved for sale to U.S. Persons (January 16, 2009 CFTC No-Action Letter issued to HKFE) None offered Not approved None offered HungaryBudapest Stock Exchange BUX Not approved None offered None offered None offered IndiaBombay Stock Exchange (BSE) BSE Sensitive Index of 30 Stocks (Sensex)9 Approved for sale to U.S. Persons (June 14, 2006 CFTC No-Action Letter issued to BSE) None offered Not approved None offered IndiaBombay Stock Exchange (BSE) DOLLEX-309 Not approved None offered Not approved None offered IndiaBombay Stock Exchange (BSE) SampP BSE 1009 Approved for sale to U.S. Persons (September 24, 2013 certification) None offered Not approved None offered IndiaNational Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Bank Nifty9 Not approved None offered Not approved None offered IndiaNational Stock Exchange of India Ltd. (NSE) CNXIT9 Not approved None offered Not approved None offered IndiaNational Stock Exchange of India Ltd. (NSE) SampP CNX Nifty (ldquoNifty 50rdquo)9 Approved for sale to U.S. Persons (October 17, 2003 CFTC No-Action Letter issued to NSE) None offered Not approved None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 18 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options IrelandIrish Stock Exchange Single name equities None offered None offered Not approved4 None offered IsraelTel Aviv Stock Exchange TA 25 Not approved None offered Not approved None offered IsraelTel Aviv Stock Exchange TA Banks Not approved None offered Not approved None offered ItalyBorsa Italiana ndash IDEM FTSE MIB Dividend Approval pending None offered None offered None offered ItalyBorsa Italiana ndash IDEM FTSE MIB4 Approved for sale to U.S. Persons (August 30, 2004 CFTC No-Action Letter issued to Borsa Italiana) None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (September 24, 2004 No-Action Letter issued to Borsa Italiana) None offered ItalyBorsa Italiana ndash IDEM Mini FTSE MIB Approved for sale to U.S. Persons (August 30, 2004 CFTC No-Action Letter issued to Borsa Italiana) None offered None offered None offered ItalyBorsa Italiana ndash IDEM Single name equities Not ap proved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (see September 1, 1998 SEC No-Action Letter issued to Borsa Italiana with respect to options on individual ISE equities)4,5 None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 DJIA Approved for sale to U.S. Persons (June 15, 2012 certification) None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 19 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options JapanOsaka Exchange (OSE)16 FTSE Japan Approved for sale to U.S. Persons (February 13, 2003 No-Action Letter issued to OSE) None offered None offered None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 Mini Nikkei 225Intercontract Spread Approved for sale to U.S. Persons (July 11, 2006 CFTC No-Action Letter issued to OSE)3 None offered None offered None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 Mini TOPIX Approved for sale to U.S. Persons (November 9, 2009 CFTC No-Action Letter issued to TSE) None offered None offered None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 Nikkei 225 Dividend Not approved None offered None offered None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 Nikkei 225Intercontract Spread Approved for sale to U.S. Persons (January 16, 1992 CFTC No-Action Letter issued to OSE)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 23, 1999 SEC No-Action Letter issued to OSE) None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 Nikkei Stock Average Volatility Approved for sale to U.S. Persons (March 9, 2012 certification) None offered None offered None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 RussellNomura Prime Approved for sale to U.S. Persons (March 14, 2005 No-Action Letter issued to OSE) None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 20 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options JapanOsaka Exchange (OSE)16 Single name equities None offered None offered Approved for Eligible U.S. Institutions for Eligible Options on individual equities that are listed and traded on the OSE or other Japanese exchanges and that meet OSE selection standards (March 14, 2014 Representation Letter from Tokyo Stock Exchange and Osaka Securities Exchange to SEC) None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 Tokyo Stock Exchange REIT Approved for sale to U.S. Persons (November 9, 2009 CFTC No-Action Letter issued to TSE) None offered None offered None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 TOPIX Approved for sale to U.S. Persons (January 16, 1992 CFTC No-Action Letter issued to TSE)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (July 27, 1999 SEC No-Action Letter issued to TSE) None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 TOPIX 150 Approved for sale to U.S. Persons (May 23, 2001 CFTC No-A ction Letter issued to TSE)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (November 15, 2002 SEC No-Action Letter issued to TSE) None offered JapanOsaka Exchange (OSE)16 TOPIX Banks Not approved None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 21 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options JapanOsaka Exchange (OSE)16 TOPIX Core30 Approved for sale to U.S. Persons (November 9, 2009 CFTC No-Action Letter issued to TSE) None offered None offered None offered JapanTokyo Financial Exchange (TFX) Nikkei 225 Margin Not approved None offered None offered None offered Korea ndash see South Korea - - - - - MalaysiaBursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD) FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Approved for sale to U.S. Persons (June 28, 2011 CFTC No-Action Letter issued to Bursa Malaysia Derivatives Berhad) None offered Not approved None offered MexicoMexican Derivatives Exchange (MEXDER) IPC Approved for sale to U.S. Persons (August 24, 2006 CFTC No-Action Letter issued to Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) Approved for sale to U.S. Persons (August 24, 2006 CFTC No-Action Letter issued to Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) None offered Not approved Netherl ands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V.16 AEX Approved for sale to U.S. Persons (April 7, 2003 CFTC No-Action Letter issued to Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V.) None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (September 17, 2014 Representation Letter from Euronext Amsterdam to SEC)4 None offered Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V.16 AEX Mini Approved for sale to U.S. Persons (September 13, 2013 certification) None offered Not approved None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 22 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V.16 Amsterdam Mid-Kap Not approved None offered Not approved None offered Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V.16 FTSE Eurotop 100 Approved for sale to U.S. Persons (May 14, 1996 CFTC No-Action Letter issued to Financiele Termijnmarkt Amsterdam)3 None offered Not approved None offered Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V.16 Light AEX Approved for sale to U.S. Persons (April 7, 2003 CFTC No-Action Letter issued to Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V.) None offered Not approved None offered Netherlands Euronext Amsterdam Derivatives Markets N.V.16 Single name equities Not approved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions for Eligible Options on individual equities that are listed and traded on Euronext Amsterdam or other specified markets17 (September 17, 2014 Representation Let ter from Euronext Amsterdam to SEC)4,5 None offered New ZealandNZFOE NZSE 10 Not approved Not approved None offered None offered NorwayOslo Stock Exchange OBX Not approved None offered Not approved None offered NorwayOslo Stock Exchange Single name equities None offered None offered Not approved4,11 None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 23 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options PolandWarsaw Stock Exchange WIG20 Approval pending None offered Not approved None offered PortugalEuronext Lisbon PSI 20 Not approved Not approved None offered4 None offered PortugalEuronext Lisbon Single name equities Not approved None offered Not approved4 None offered Russia Single name equitiesmdashsee London Stock Exchange14 - - - - RussiaRussian Trading System Stock Exchange (RTS) RTS Index Approval pending None offered Not approved None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) Dow Jones Thailand Not approved (the requested approval was deemed withdrawn by the CFTC in 2004) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) Euro STOXX 50 Approved for sale to U.S. Persons (March 22, 2012 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) FTSEXinhua China A50 Approved for sale to U.S. Persons (January 26, 2012 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) Mini Nikkei 225 Approved for sale to U.S. Persons (December 23, 2009 CFTC No-Action Letter issued to SGX-DT) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Asia APEX 50 Approved for sale to U.S. Persons (January 26, 2012 certification) None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 24 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Hong Kong Approved for sale to U.S. Persons (December 17, 1999 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI India Approved for sale to U.S. Persons (January 20, 2014 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Indonesia Approved for sale to U.S. Persons (October 2, 2012 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Philippines Approved for sale to U.S. Persons (January 20, 2014 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Singapore Free Approved for sale to U.S. Persons (July 11, 2000 CFTC No-Ac tion Letter issued to SGX-DT)3 None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Taiwan Approved for sale to U.S. Persons (August 29, 1997 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX)3 Approved for sale to U.S. Persons3 None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) MSCI Thailand Approved for sale to U.S. Persons (January 20, 2014 certification) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) Nikkei Approved for sale to U.S. Persons (December 5, 1986 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX)3 Approved for sale to U.S. Persons (December 5, 1986 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX) 3 None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 25 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) Nikkei 300 Approved for sale to U.S. Persons (December 13, 1995 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX)3 Approved for sale to U.S. Persons (December 13, 1995 CFTC No-Action Letter issued to SIMEX)3 None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) SampP CNX Nifty (ldquoNifty 50rdquo) Approved for sale to U.S. Persons (January 7, 2004 CFTC No-Action Letter issued to SGX-DT) None offered Not approved None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) SGX MSCI Japan Approved for sale to U.S. Persons (February 13, 2003 CFTC No-Action Letter issued to SGX-DT) None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivatives Trading Ltd. (SGX-DT) SGX Straits Times (STI) Not approved None offered None offered None offered SingaporeSingapore Exchange Derivat ives Trading Ltd. (SGX-DT) USD Nikkei Approved for sale to U.S. Persons (May 24, 2007 CFTC No-Action Letter issued to SGX-DT) None offered None offered None offered South AfricaJSESAFEX ALSIFTSE JSE 40 Approved for sale to U.S. Persons (July 18, 2002 CFTC No-Action Letter issued to SAFEX) None offered Not approved None offered South AfricaJSESAFEX Financial Not approved None offered None offered None offered South AfricaJSESAFEX FTSEJSE Shareholder Weighted Top 40 Index (DTOP) Not approved Not approved None offered None offered South AfricaJSESAFEX Industrial Not approved None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 26 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options South AfricaJSESAFEX Mining Not approved None offered None offered None offered South KoreaKorea Exchange KOSDAQ 50 Plus Not approved Not approved None offered None offered South KoreaKorea Exchange KOSPI 200 Approved for sale to U.S. Persons (November 26, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Korea Futures Exchange) None offered Not approved None offered SpainMadrid Stock Exchange Single name equities None offered None offered Not approved4 None offered SpainMEFF IBEX 35 Approved for sale to U.S. Persons (August 8, 1994 CFTC No-Action Letter issued to MEFF)3 None offered Not approved None offered SpainMEFF IBEX 35 Mini Not approved Not approved None offered None offered SpainMEFF SampP Euro Approved for sale to U.S. Persons (June 14, 2001 CFTC No-Action Letter issued to MEFF) None offered None offered None offered SpainMEFF SampP Europe 350 Approved for sale to U.S. Persons (June 14, 2001 CFTC No-Action Letter issued to MEFF) None offered None offered None offered SwedenOMHEX HEXTECH Not approved Not approved None offered None offered SwedenOMHEX HEXTEMP Not approved None offered None offered None offered SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB NOX Not approved None offered Not approved None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 27 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB OBX Not approved None offered Not approved None offered SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB OMXcap Approved for sale to U.S. Persons (May 25, 2000 CFTC No-Action Letter issued to OM Stockholm)3 None offered Not approved None offered SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB OMXS30 (formerly OMX) Approved for sale to U.S. Persons (June 3, 1998 CFTC No-Action Letter issued to OM Stockholm)3 None offered Not approved None offered SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB Single name equities Not approved None offered Not approved4,11 None offered SwedenOMX Nordic Exchange Stockholm AB VINX30 Approved for sale to U.S. Persons (November 13, 2007 CFTC No-Action Letter issued to OMX Stockholm) None offered Not approved Not approved SwitzerlandSIX Swiss Exchange Ltd Single name equities None offered None offered Not approved4,5 None offered TaiwanTaiwan Fu tures Exchange Electronic Sector Approved for sale to U.S. Persons (May 16, 2005 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange Finance Sector Approved for sale to U.S. Persons (May 16, 2005 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 28 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options TaiwanTaiwan Futures Exchange GreTai Securities Market Capitalized Weighted Approved for sale to U.S. Persons (October 24, 2011 No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange Mini-TAIEX Approved for sale to U.S. Persons (July 1, 2004 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered None offered None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange MSCI Taiwan Approved for sale to U.S. Persons (October 12, 2006 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange TAIEX Approved for sale to U.S. Persons (July 1, 2004 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange Taiwan Stock Exchange Non-Finance Non-Electronics Approved for sale to U.S. Persons (April 1 , 2008 CFTC No-Action Letter issued to Taiwan Futures Exchange) None offered Not approved None offered TaiwanTaiwan Futures Exchange TSEC Taiwan 50 Not approved None offered None offered None offered ThailandThailand Futures Exchange PCL SET50 Approved for sale to U.S. Persons (November 26, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Thailand Futures Exchange) None offered Not approved None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 29 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options TurkeyBorsa stanbul Derivatives Market (VIOP) BIST 30 (formerly ISE 30)13 Approved for sale to U.S. Persons (August 17, 2010 CFTC No-Action Letter issued to Turkish Derivatives Exchange) None offered Not approved None offered U.K.EDX London Exchange KFXFlex KFX Not approved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (October 29, 2003 SEC No-Action letter issued to EDX London Exchange) None offered U.K.EDX London Exchange OBXFlex OBX Not approved None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (October 29, 2003 SEC No-Action letter issued to EDX London Exchange) None offered U.K.EDX London Exchange OMXFlex OMX None offered None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (October 29, 2003 SEC No-Action letter issued to EDX London Exchange)4 None offered U.K.EDX London Exchange Single name equities None offered None offered Approved for options on individual Swedish, Norwegian and Danish equities11 for Eligible U.S. Institutions (October 29, 2003 SEC No-Action letter issued to EDX London Exchange) None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 30 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 FTSE 100 Approved for sale to U.S. Persons (January 16, 1990 CFTC No-Action Letter issued to LIFFE)3 None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (May 1, 1992 SEC No-Action Letter issued to LIFFE)4 None offered U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 FTSE 100 Dividend - RDSA Withholding Not approved None offered None offered None offered U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 FTSE 100 FLEX None offered None offered Approved for Eligible U.S. Institutions (March 6, 1996 SEC No-Action Letter issued to LIFFE) None offered U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 FTSE 250 (2GBP) Approved for sale to U.S. Persons (January 10, 2014 certification) None offered None offered None offered U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 FTSE 250 (Mid-Cap) Approved for sale to U.S. Persons (July 27, 1994 CFTC No-Action Letter issued to LIFFE)3 None offered None offered None offered U.K.LIFF E (ICE Futures Europe)16 FTSE Eurotop 100 Approved for sale to U.S. Persons (March 10, 2000 CFTC No-Action Letter issued to LIFFE)3 None offered None offered None offered U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 Mini FTSE 100 Approved for sale to U.S. Persons (May 30, 2001 CFTC No-Action letter issued to LIFFE)3 None offered None offered None offered U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 MSCI Euro Approved for sale to U.S. Persons (April 6, 2000 CFTC No-Action Letter issued to LIFFE)3 None offered None offered None offered For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 31 CountryExchange Underlying Futures Contracts Options on Futures Contracts Equity Options ETF Options U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 MSCI Europe (Euro-denominated) Approved for sale to U.S. Persons (December 6, 2013 certification) None offered None offered None offered U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 MSCI Pan-Euro Approved for sale to U.S. Persons (April 6, 2000 CFTC No-Action Letter issued to LIFFE)3 None offered None offered None offered U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 Single name equities Not approved None offered Approved for Eligible Options on individual equity securities on specified non-U.S. exchanges15 for Eligible U.S. Institutions (March 14, 2014 Representation Letter from ICE Futures Europe to SEC) None offered U.K.LIFFE (ICE Futures Europe)16 TOPIX Approved for sale to U.S. Persons (December 1, 2011 certification) None offered None offered None offered U.K.London Stock Exchange Derivatives FTSE 100 Approved for sale to U.S. Persons (August 28, 2014 certification) Non e offered Not approved4 None offered U.K.London Stock Exchange Derivatives FTSE UK Large Cap Super Liquid (FTSE SLQ) Approved for sale to U.S. Persons (August 28, 2014 certification) None offered None offered None offered U.K.London Stock Exchange Derivatives Single name equities None offered None offered Not approved (see U.K.LIFFE)4 None offered U.K.Turquoise Global Holdings Limited FTSE 100 Approved for sale to U.S. Persons (June 1, 2012 certification) None offered Not approved4 None offered 32 NOTE: This Chart covers those products and exchanges that are likely to be of greatest interest to market participants in the United States. It is not, therefore, intended to be exhaustive, and is presented without any representation or warranty as to its accuracy, completeness or timeliness. Transmission or receipt of this information does not create an attorney-client relationship with Katten Muchin Rosenman LLP, and the information herein should not be used or relied upon in regard to any particular facts or circumstances without first consulting a lawyer. This Chart does not express any opinion as to the potential application of the laws of any jurisdiction other than the United States. Questions regarding the permissibility of trading in products that are not included in this Chart should be addressed to James D. Van De Graaff at 1.312.902.5227, Kenneth M. Rosenzweig at 1.312.902.5381, Kevin M. Foley at 1.312.902.5372, Gary DeWaal at 1.212.940.6558, Christian B. Hennion at 1.312.902.5521 or Blake J. Brockway at 1.312.902.5438. ldquoEligible U.S. Institutionrdquo: As used in this Chart, in accordance with SEC no-action letters, the term ldquoEligible U.S. Institutionrdquo means, in general, a U.S. Person that (i) is a ldquoqualified institutional buyerrdquo as defined in Rule 144A(a)(1) under the Securities Act of 1933, and (ii) has had prior actual experience in trading U.S.-listed options contracts. For information regarding working definitions of ldquoU.S. Personrdquo as that term is used in this Chart, please contact Katten Muchin Rosenman LLP. ldquoEligible Optionrdquo: As used in this Chart, in accordance with SEC no-action letters, the term ldquoEligible Optionrdquo means an index option or option on an individual security traded on a Foreign Options Market that is not fungible or interchangeable with options traded on any market other than the Foreign Options Market and, accordingly, each position in an Eligible Option issued by a clearing member of the Foreign Options Market can be closed out only on the Foreign Options Market. A ldquoForeign Options Marketrdquo means a non-U.S. derivatives market: (1) on which Eligible Options trade and (2) that is an organized exchange operated and regulated outside the United States. See LIFFE AampM and Class Relief, SEC No-Action Letter (Jul. 1, 2013) available here. 1 Reserved 2 The CFTC No-Action Letter also applies to BMampF Bovesparsquos ldquoIbovespa Rolloverrdquo and ldquoForward Points on the Ibovespardquo transactions. 3 The index is included in the CFTCrsquos and SECrsquos joint order dated May 31, 2002, extending the exclusion of such index from the definition of ldquonarrow-based security indexrdquo under the Commodity Exchange Act and Securities Exchange Act of 1934 beyond its expiration date of July 11, 2002 (the ldquoJoint Orderrdquo). Foreign futures contracts or options on futures contracts on ldquonarrow-based securities indexesrdquo may not be offered or sold to U.S. Persons without the CFTC and SEC first developing joint regulations, which has not yet been done. Accordingly, the Joint Order effectively allows the stock index futures contracts and options on futures contracts that are based on the security indexes included in the Joint Order, which were granted no-action relief by the CFTC prior to the enactment of the Commodity Futures Modernization Act (ldquoCFMArdquo) on December 21, 2000, to continue to be offered and sold to U.S. Persons after July 11, 2002, the date that the exclusion set forth in the CFMA was to expire. 4 Bclear allows members to submit an option contract on a non-U.S. security that has been negotiated and completed as an over-the-counter (OTC) transaction so that LIFFE may replace the OTC transaction with an equivalent LIFFE options contract. LIFFE members that intend to offer or sell such products to U.S. Persons must satisfy the following conditions: (i) Bclear services may only be offered to a U.S. person that qualifies as an Eligible U.S. Institution (see above) (ii) the LIFFE member must obtain and maintain certain representations from the customer and (iii) before transacting, and on an annual basis thereafter, the LIFFE member must file a declaration with LIFFE. For additional information on these conditions, see LIFFE London Notice No. 3732. LIFFE maintains a list of Eligible Options, which includes (1) LIFFE individual equity options based on the securities of non-U.S. issuers and (2) LIFFE index options based on indexes that contain no component securities of U.S. issuers. The list of Eligible Options may be accessed here. 5 The SEC also has approved for Eligible U.S. Institutions all options on individual German-, Swiss-, Finnish-, Dutch-, Italian- and French-issued equities where those options are now or in the future listed on Eurex. Options on equities issued in any other country have not been approved at this time for trading by U.S. Persons on Eurex. 6 Eurex offers a KOSPI product that Eurex describes as a daily futures contract that expires every night, with any net open positions at the end of trading resulting in the establishment of a corresponding position in the Korean Exchangersquos KOSPI 200 Options (with strike prices, expiries, putcall and premiums) at the start of the next trading session on the Korean Exchange. 7 Pursuant to Eurex Circular 28111, the Dow Jones STOXX 600 Personal amp Household Goods Sector will no longer be tradable on Eurex trading terminals in the United States. after the close of business on February 29, 2012. The previously issued no-action letter approving such product for sale to U.S. Persons (February 6, 2008 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) has not been withdrawn. 8 Pursuant to Eurex Circular 26011, the Dow Jones Euro STOXX Banking Sector is no longer tradable on Eurex trading terminals in the United States see also Eurex Circular 28111. The previously issued no-action letter approving such product for sale to U.S. Persons (April 2, 2002 CFTC No-Action Letter issued to Eurex) has not been withdrawn. 9 Additional restrictions apply to the trading of these products by U.S. Persons. 10 Reserved 11 The SEC also has approved for Eligible U.S. Institutions all options on individual Swedish-, Norwegian- and Danish-issued equities where those options are now or in the future listed on the EDX London exchange. Options on equities issued in any other country have not been approved at this time for trading by U.S. Persons on the EDX London Exchange. Note: EDX London Exchange has been acquired by the Turquoise Exchange. 12 The RDX USD Index futures and options contracts have not been approved for sale to U.S. Persons. The CFTC approved a similar Eurex contract (RDXxt USD ndash RDX Extended Index futures contract) for sale to U.S. Persons in a no-action letter issued on March 6, 2008, but Eurex subsequently delisted the contract. 13 The Istanbul Stock Exchange (ISE) is now part of the Borsa Istanbul (BIST). As such, references to ISE 30 have been changed to BIST 30 on VIOPrsquos trading platform and the CFTCrsquos website. For the definitions of ldquoEligible U.S. Institutionrdquo and ldquoEligible Optionrdquo and for other explanatory information, please see the endnotes at the end of this table. 33 60970926 14 The London Stock Exchange offers options on Russian equity products through its International Order Book. Providing all applicable conditions are met, Eligible U.S. Institutions may trade these options through the Bclear service offered by LIFFE. See Footnote 4. 15 ICE Futures Europe listed the following non-U.S. stock exchanges in its claim for class relief: Borsa Italiana, Cophenhagen Stock Exchange, Deutsche Boerse, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris, Helsinki Stock Exchange, Irish Stock Exchange, London Stock Exchange, London Stock Exchange International Order Book, Madrid Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Stockholm Stock Exchange and Vienna Stock Exchange. 16 This exchange has claimed relief under LIFFE AampM and Class Relief SEC No-Action Letter (Jul. 1, 2013) for Foreign Options Markets engaging in familiarization activities with Eligible U.S. Institutions with respect to Eligible Options. 17 Euronext Amsterdam listed the following regulated markets elsewhere in Europe for class relief: Euronext Brussels, Euronext Paris, London Stock Exchange, Deutsche Borse, Borsa Italiana, Bolsas y Mercados Espanoles, Swiss Exchange, OMX Stockholm, Oslo Stock Exchange, OMX Copenhagen, Weiner Borse, Irish Stock Exchange and OMX Helsinki. 18 Euronext Paris listed the following regulated markets elsewhere in Europe for class relief: Euronext Brussels, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Borse, Borsa Italiana, Bolsas y Mercados Espanoles, Swiss Exchange, OMX Stockholm, Oslo Stock Exchange, OMX Copenhagen, Weiner Borse, Irish Stock Exchange and OMX Helsinki. kattenlaw AUSTIN CENTURY CITY CHARLOTTE CHICAGO HOUSTON IRVING LONDON LOS ANGELES NEW YORK ORANGE COUNTY SAN FRANCISCO BAY AREA SHANGHAI WASHINGTON, DC Attorney advertising. Published as a source of information only. The material contained herein is not to be construed as legal advice or opinion. copy2014 Katten Muchin Rosenman LLP. สงวนลิขสิทธิ์. Katten Muchin Rosenman LLP is an Illinois limited liability partnership including professional corporations that has elected to be governed by the Illinois Uniform Partnership Act (1997). London affiliate: Katten Muchin Rosenman UK LLP To view all formatting for this article (eg, tables, footnotes), please access the original here.
Forex -trading- กระจาย
CBOE   ตัวเลือก ขยาย การค้า ชั่วโมง