การคำนวณ ของ เฉลี่ยเคลื่อนที่

การคำนวณ ของ เฉลี่ยเคลื่อนที่

ที่ดีที่สุด กลยุทธ์ การ ค้า ไบนารี ตัวเลือก
Fx- ตัวเลือก โบรกเกอร์ -UK
Forex- Keltner   ช่องทาง ซื้อขาย ระบบ


Forex- สด ข่าว สตรีม Forex- nykg¶ping - Skavsta ฟรี -forex- เริ่มต้นขึ้น ทุน พนักงาน สต็อก Options- (ESOP) -program Col -forex- SI- guadagna - veramente Forex- ซิดนีย์ สนามบิน

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ช่วงโดยอิงจากราคาข้างต้นจะคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: ตามสมการข้างต้นราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นเท่ากับ 90.66 การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขจัดความผันผวนของราคาที่แข็งแกร่ง ข้อ จำกัด ที่สำคัญคือจุดข้อมูลจากข้อมูลที่เก่ากว่าจะไม่ได้รับการถ่วงน้ำหนักใด ๆ กว่าจุดข้อมูลใกล้จุดเริ่มต้นของชุดข้อมูล นี่คือที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเข้ามาเล่น ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกำหนดน้ำหนักให้มากขึ้นกับจุดข้อมูลปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องมากกว่าจุดข้อมูลในอดีตอันไกลโพ้น ผลรวมของการถ่วงน้ำหนักควรเพิ่มได้ถึง 1 (หรือ 100) ในกรณีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆการถ่วงน้ำหนักมีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่แสดงในตารางด้านบน ราคาปิดของ AAPLHome gtgt หัวข้อการบัญชีสินค้าคงคลังการเคลื่อนย้ายวิธีการพื้นที่โฆษณาเฉลี่ยการย้ายภาพรวมของสินค้าคงคลังเฉลี่ยการคำนวณมูลค่าเฉลี่ยของสินค้าคงคลังแต่ละรายการในคลังจะคำนวณใหม่หลังจากการซื้อสินค้าทุกครั้ง วิธีนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังและต้นทุนของสินค้าที่ขายอยู่ในระหว่างที่ได้มาภายใต้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) และวิธีการล่าสุดในการให้บริการครั้งแรก (LIFO) วิธีคิดเฉลี่ยนี้ถือเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและระมัดระวังในการรายงานผลประกอบการทางการเงิน การคำนวณคือต้นทุนรวมของรายการที่ซื้อหารด้วยจำนวนรายการในสต็อก ต้นทุนการสิ้นสุดสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าที่จำหน่ายได้มีการกำหนดไว้ที่ต้นทุนเฉลี่ยนี้ ไม่มีการแบ่งชั้นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นสำหรับวิธี FIFO และ LIFO เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการซื้อใหม่วิธีนี้สามารถใช้ได้กับระบบการติดตามสินค้าคงคลังแบบตลอดอายุการใช้งานซึ่งระบบจะเก็บบันทึกยอดคงเหลือคงเหลือไว้เป็นปัจจุบันเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้วิธีการเก็บข้อมูลเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้หากคุณใช้ระบบพื้นที่โฆษณาเป็นระยะ ๆ เท่านั้น เนื่องจากระบบดังกล่าวสะสมเฉพาะข้อมูล ณ สิ้นงวดบัญชีและไม่ได้เก็บบันทึกข้อมูลไว้ในแต่ละระดับ นอกจากนี้เมื่อมีการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะทำให้สามารถปรับการประเมินสินค้าคงเหลือได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีนี้ ในทางตรงกันข้ามการใช้วิธีเฉลี่ยโดยเฉลี่ยในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องยากทีเดียวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องจมกับปริมาณของการคำนวณที่จำเป็น ตัวอย่างวิธีที่ 1 ABC International มี 1,000 วิดเจ็ตสีเขียวในสต๊อกเมื่อต้นเดือนเมษายนโดยมีราคาต่อหน่วย 5. ดังนั้นจุดเริ่มต้นของยอดคงเหลือคงคลังของเครื่องมือสีเขียวในเดือนเมษายนคือ 5,000 เอเชี่ยนแบงก์ออฟคอมเมิร์สซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม 250 ชิ้นในวันที่ 10 เมษายนสำหรับ 6 ใบ (ซื้อรวม 1,500 ชิ้น) และอีก 750 ชิ้นต่อวันสีเขียวสำหรับวันละ 20 เม็ด (ซื้อรวม 5,250 ใบ) ในกรณีที่ไม่มียอดขายใด ๆ หมายความว่าต้นทุนเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่อหน่วย ณ สิ้นเดือนเมษายนเท่ากับ 5.88 ซึ่งคำนวณเป็นต้นทุนรวม 11,750 (ยอดซื้อต้น 5,000 1,500 ซื้อ 5,250 ใบ) หารด้วยยอดรวมการชำระเงินแบบ on- (นับ 1,000 ยอดเริ่มต้น 250 หน่วยซื้อ 750 หน่วยที่ซื้อมา) ดังนั้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเครื่องมือสีเขียวคือ 5 หน่วยต่อหน่วยในช่วงต้นเดือนและ 5.88 ณ สิ้นเดือน เราจะทำซ้ำตัวอย่างต่อไป แต่ตอนนี้มียอดขายหลายรายการ โปรดจำไว้ว่าเราคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลังจากการทำธุรกรรมทุกครั้ง ตัวอย่างที่ 2 ABC International มี 1,000 เครื่องมือสีเขียวในสต็อก ณ ต้นเดือนเมษายนที่ราคาต่อหน่วยของ 5 มันขายได้ 250 หน่วยเหล่านี้ในวันที่ 5 เมษายนและบันทึกค่าใช้จ่ายกับสินค้าที่ขาย 1,250 ซึ่ง คำนวณเป็น 250 หน่วย x 5 ต่อหน่วย ซึ่งหมายความว่าขณะนี้มีหน่วยเหลืออีก 750 หน่วยโดยมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 5 และมีต้นทุนรวม 3,750 ราย เอเชี่ยนแบงก์ออฟคอมเมิร์สซื้อเครื่องมือสีเขียวเพิ่มเติมอีก 250 ชิ้นในวันที่ 10 เมษายนเป็นเวลา 6 วัน (ซื้อรวม 1,500 ชิ้น) ต้นทุนเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่ 5.25 ซึ่งคำนวณเป็นต้นทุนรวม 5,250 หน่วยหารด้วยจำนวน 1,000 หน่วยที่ยังอยู่ในมือ เอเชี่ยนแบงก์ออฟคอมเมิร์สขายได้ 200 หน่วยเมื่อวันที่ 12 เมษายนและบันทึกค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ขายได้ 1,050 ซึ่งคำนวณได้ 200 หน่วย x 5.25 ต่อหน่วย ซึ่งหมายความว่าขณะนี้มี 800 หน่วยเหลืออยู่ในสต็อกโดยมีต้นทุนต่อหน่วย 5.25 และมีต้นทุนรวม 4,200 สุดท้าย ABC ซื้อเครื่องมือสีเขียว 750 รายการในวันที่ 20 เมษายนสำหรับ 7 ครั้ง (ซื้อรวม 5,250 ใบ) เมื่อสิ้นสุดเดือนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่อหน่วยเท่ากับ 6.10 ซึ่งคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายรวม 4,200 5,250 หน่วยหารด้วยหน่วยที่เหลือทั้งหมด 800 750 ดังนั้นในตัวอย่างที่สองเอบีซีอินเตอร์เนชั่นแนลเริ่มต้นเดือนนี้ด้วยจำนวน 5,000 เริ่มต้นสมดุลของเครื่องมือสีเขียวในราคา 5 ชิ้นขายได้ 250 หน่วยโดยเสียค่าใช้จ่าย 5 วันในวันที่ 5 เมษายนปรับราคาต่อหน่วยเป็น 5.25 หลังจากซื้อเมื่อวันที่ 10 เมษายนขายได้ 200 หน่วยโดยมีค่าใช้จ่าย 5.25 ในวันที่ 12 เมษายนและ สุดท้ายจะทบทวนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเป็น 6.10 หลังการซื้อเมื่อวันที่ 20 เมษายนคุณจะเห็นว่าต้นทุนต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปตามการซื้อสินค้าคงคลัง แต่ไม่ได้หลังจากการขายพื้นที่โฆษณาการคำนวณผลิตภัณฑ์คำนวณโดยการคำนวณแบบกลิ้ง (Rolling Calculation Product): Tableau Desktop Version (s) : 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 วันที่แก้ไขล่าสุด: 16 ส.ค. 2016 บทความหมายเหตุ: บทความนี้ไม่มีการปรับปรุงโดย Tableau เรายังคงพร้อมให้บริการเนื่องจากข้อมูลยังมีค่า แต่บางขั้นตอนอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ การคำนวณแบบโรลลิ่งสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยมักเป็นประโยชน์สำหรับการดึงค่าผิดปกติแบบครั้งเดียวออกไปและขจัดความผันผวนในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักใช้กับข้อมูลชุดเวลา ในการขายปลีกการคำนวณนี้มีประโยชน์สำหรับการปรับแนวโน้มยอดขายตามฤดูกาลเพื่อดูแนวโน้มในระยะยาวที่ดีขึ้น ตัวอย่างนี้จะนำคุณไปสู่การสร้างเวิร์กชีทเพื่อแสดงยอดขายรายสัปดาห์และค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์โดยเปรียบเทียบกับยอดขายรายสัปดาห์และเปรียบเทียบกับภาพซ้อนทับ ตั้งค่าแผ่นงานเพื่อแสดงค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์รายสัปดาห์เปิดสมุดงานใหม่และเชื่อมต่อกับตัวอย่าง Superstore จากบานหน้าต่างมิติให้ลากวันที่สั่งซื้อไปยังชั้นวางของคอลัมน์จากนั้นลากตัวอย่างที่สองไปยังชั้นวาง Filters ในกล่องโต้ตอบตัวกรองฟิลด์ให้เลือกปีแล้วคลิกถัดไป ในกล่องโต้ตอบตัวกรองล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับทุกปียกเว้น 2012 จากนั้นคลิกตกลง ในคอลัมน์แบบเลื่อนลงในเมนูแบบเลื่อนลง Year (Order Date) ให้เลือก Custom GT Custom เพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบกำหนดวันที่กำหนดเองในรายการข้อมูลให้เลือกหมายเลขสัปดาห์ จากนั้นเลือกวันที่ส่วน แล้วคลิกตกลง จากบานหน้าต่างวัดให้ลากการขายไปที่ชั้นวางของแถว คลิกขวาที่การขายในหิ้งแถว จากนั้นเลือกเพิ่มการคำนวณตาราง ในกล่องโต้ตอบการคำนวณตารางทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: ในรายการประเภทการคำนวณให้เลือกการคำนวณการเคลื่อนย้าย ในการสรุปค่าโดยใช้รายการให้เลือกค่าเฉลี่ย หากต้องการยอดขายเฉลี่ยในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาให้ปล่อยค่าก่อนหน้าไว้เป็น 2 ปล่อยค่าถัดไปเป็น 0 และเลือกช่องทำเครื่องหมาย Include current value ไว้ คลิกตกลง คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานเลือกเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน และตั้งชื่อสัปดาห์การขายประจำสัปดาห์ 2012 สร้างเวิร์กชีทเพื่อแสดงวันที่แทนตัวเลขสัปดาห์คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่คำนวณได้เพื่อจัดกลุ่มวันที่ทั้งหมดในช่วงเวลาที่ระบุ สำหรับ Tableau Desktop 7.0 และ 8.0 คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานและเลือก Duplicate Sheet สำหรับ Tableau Desktop 6.1 และเวอร์ชันก่อนหน้าให้เลือก Edit gt Duplicate Sheet ในแผ่นงานใหม่เลือก Analysis gt Create Calculated Field ในกล่องโต้ตอบคำนวณฟิลด์ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ DATETRUNC (39week39, Order Date) ยืนยันว่าข้อความสถานะระบุว่าสูตรถูกต้องแล้วคลิกตกลง จากบานหน้าต่างมิติให้ลาก Weektrunc ไปที่ชั้นวางของคอลัมน์ Tableau เดสก์ท็อป 7.0 และ 8.0: ในคอลัมน์ชั้นให้คลิกขวาที่ปี (Weektrunc) และเลือกวันที่ที่แน่นอน Tableau เดสก์ท็อป 6.1 และรุ่นก่อนหน้า: ในส่วนของคอลัมน์ให้คลิกขวาที่ปี (Weektrunc) และเลือกค่าทั้งหมด บนชั้นวางของคอลัมน์คลิกขวาสัปดาห์ (วันที่สั่งซื้อ) และเลือกลบ คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานเลือกเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน และตั้งชื่อเวิร์กชีท 2012 Sales Weekly เปรียบเทียบยอดขายปกติกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อต้องการเปรียบเทียบยอดขายปกติกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้คุณสร้างแผ่นงานสำหรับแต่ละชิ้น สร้างและเปลี่ยนชื่อแผ่นงานใหม่ Tableau Desktop 7.0 และ 8.0: คลิกขวาที่แผ่นงานขายแผ่นงานประจำสัปดาห์ 2012 จากนั้นเลือก Duplicate Sheet Tableau เดสก์ท็อป 6.1 และรุ่นก่อนหน้า: เลือกแผ่นงานขายประจำสัปดาห์ 2012 จากนั้นเลือก Edit gt Duplicate Sheet คลิกขวาที่แท็บแผ่นงานเลือกเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน และตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ 2012 ยอดขายประจำสัปดาห์ย้ายโดยเฉลี่ย แสดงแผ่นงานขายประจำสัปดาห์ 2012 และบนหิ้งแถวคลิกขวา SUM (ขาย) และเลือก Clear Table Calculation ตอนนี้คุณกำหนดแกน y บนแผ่นงานสองแผ่นลงในช่วงเดียวกัน คลิกขวาที่แกน y จากนั้นเลือก Edit Axis ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแกนให้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้: แสดงแผ่นงานขายเฉลี่ยสัปดาห์ 2012 และทำการเปลี่ยนแปลงเดียวกันสำหรับแกน y สร้างหน้าแดชบอร์ดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างหน้าแดชบอร์ดที่แสดงแผ่นงานทั้งสองแบบเคียงข้างกันเพื่อเปรียบเทียบ สำหรับ Tableau Desktop 7.0 และ 8.0 ให้เลือก Dashboard gt New Dashboard สำหรับ Tableau Desktop 6.1 และเวอร์ชันก่อนหน้าให้เลือก Edit gt New Dashboard ลากรายได้ประจำสัปดาห์ 2012 ไปยังแดชบอร์ด ลากการขายรายสัปดาห์ประจำปี 2012 ไปที่หน้าแดชบอร์ดและวางตำแหน่งไว้ทางซ้ายของยอดขายประจำสัปดาห์ 2012 สร้างภาพซ้อนทับการวางซ้อนเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเปรียบเทียบยอดขายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Tableau เดสก์ท็อป 7.0 และ 8.0: คลิกขวาที่ยอดขายประจำสัปดาห์ของ 2012 ย้ายแท็บแผ่นงานเฉลี่ยและเลือกแผ่นที่ซ้ำกัน Tableau เดสก์ท็อป 6.1 และรุ่นก่อนหน้า: เลือกแผ่นงานขายเฉลี่ยรายสัปดาห์ของ 2012 และเลือก Edit gt Duplicate Sheet ในแผ่นงานใหม่จากบานหน้าต่างวัดให้ลาก Measure Values ​​ไปที่ Rows shelf จากบานหน้าต่างมิติให้ลาก Measure Names ไปยังชั้น Filters ในกล่องโต้ตอบตัวกรองล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นขาย แล้วคลิกตกลง จากมิติข้อมูลให้ลากชื่อวัดเป็นสีบนการ์ด Marks ลากตัวอย่างอื่นของ Measure Names จากบานหน้าต่าง Dimensions ไปที่ Size สีและขนาดช่วยให้เส้นแบ่งได้ง่ายขึ้น เคล็ดลับ: ใน Tableau 8.0 เพื่อปรับขนาดเครื่องหมายคุณยังสามารถคลิกที่การ์ด Marks ซึ่งแสดงถึงชุดเครื่องหมายเฉพาะ (แทน All) และปรับแถบเลื่อน Size จากนั้นทำแบบเดียวกันกับชุดอื่น ๆ หากคุณต้องการแยกความแตกต่างออกไป จากหิ้งแถวให้ลาก SUM (การขาย) ไปที่การวัดค่า Valves คำค้นหาสำรอง: ตัวกรองการคำนวณแบบดิจิทัลของ Tableau ขอขอบคุณสำหรับการให้ข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบทความ
5 วัน - RSI   กลยุทธ์
Forex- 24-5