ปฏิบัติแล้ว -trading- ระบบ

ปฏิบัติแล้ว -trading- ระบบ

ฟรี อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน แข็งแรง เมตร ดาวน์โหลด
ทุน กำไร ภาษี อัตรา ปี 2013   หุ้น ตัวเลือก
สกุลเงิน ฟิวเจอร์ส - VS -forex- ซื้อขาย


Fx- ตัวเลือก ด้วยเงินสด ทั้งหมด เกี่ยวกับ อัตราแลกเปลี่ยน ซื้อขาย รูปแบบไฟล์ PDF Forex -usd - EUR- สด แอซเท็ก ไบนารี ตัวเลือก แชมป์ -trading- ระบบ ฮ่า ๆ ซื้อขาย บัญชี ฟอร์ม HDFC ออนไลน์

ปรับปรุงล่าสุด 5 ตุลาคม 2015 ข้อความพื้นหลังรายการนี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยองค์การควบคุมการส่งออก (ECO) การระบุหน่วยงาน บริษัท และองค์กรบางแห่งในอิหร่าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยผู้ค้าในการตัดสินว่าการส่งออกของตนอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับการใช้ปลายทางโดยอิงจากการตัดสินใจครั้งก่อน ๆ ของ ECO เกี่ยวกับการส่งออกหรือการนำเสนอการส่งออกไปยังแต่ละ บริษัท บริษัท หรือองค์กร ข้อมูลนี้อาจเป็นปัจจัยในการวางแผนทางธุรกิจเพื่อช่วยผู้ค้าตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ ECO หรือไม่และยื่นขอใบอนุญาตสำหรับการส่งออกที่เฉพาะเจาะจง รายการอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวและควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหากคุณกำลังวางแผนธุรกิจกับอิหร่าน นอกจากนี้เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของสหราชอาณาจักรอย่างเข้มงวดในอิหร่านอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ค้าควรปรึกษา HM Treasury เกี่ยวกับข้อ จำกัด ด้านการเงิน โปรดทราบถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการ: รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการใช้งานสิ้นเชิงของทหารและอาวุธทำลายล้าง (WMD) รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรปัจจุบันและการห้ามค้าอาวุธในอิหร่านและคำแนะนำในทางปฏิบัติอื่น ๆ ธุรกิจเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับการทหารและสินค้าที่มีการใช้งานแบบคู่ได้จากเว็บไซต์ Export Control Organization หน่วยงานที่รวมอยู่ในรายชื่อส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ ECO ในการอ้างถึงการควบคุมการใช้ปลายทางโดย WMD หรือการปฏิเสธใบอนุญาตเนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผันไปยังโครงการ WMD ที่น่าห่วง องค์กรและองค์กรต่างๆรวมอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับการระบุไว้ในใบอนุญาตที่ได้รับการปฏิเสธตามบทบัญญัติแห่งระเบียบคณะมนตรี (EU) 9612010 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หรือสอดคล้องกับประกาศของรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรที่ออกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 . นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในรายการด้วยซึ่งเราอาจไม่ได้รับคำขอหรือสอบถามข้อมูลที่จะเรียกใช้การควบคุมการใช้งานขั้นสุดท้ายหรือปฏิเสธใบอนุญาต แต่สำหรับผู้ที่มีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนที่ระบุถึงการมีส่วนร่วมในโครงการ WMD กังวล ข้อ 6 แห่งคำสั่งควบคุมการส่งออก 2008 มีความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการส่งออกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ WMD หรืออาจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การรวมกิจการใน BIS รายการอิหร่านไม่จำเป็นต้องระบุว่าใบอนุญาตการส่งออกจะถูกปฏิเสธ ตรงกันข้ามการไม่รวมกิจการไว้ในรายชื่อนี้ไม่ได้หมายความว่า ECO จะไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ปลายทางกับการส่งออกไปยังนิติบุคคลนั้น การตรวจสอบจากรายการนี้ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นการทดแทนการประเมินโดยแต่ละกรณีโดย ECO ในใบสมัครใบอนุญาตรวมถึงการระบุรายการที่จะส่งออกการดำเนินการของผู้ใช้ปลายทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์อื่น ๆ และข้อมูลที่มีอยู่ใน เวลาที่ใช้ องคกรที่อยูในรายชื่ออาจทําใหเกิดความกังวลวามีสวนเกี่ยวของในธุรกรรมการสงออก ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ปลายทางผู้รับมอบสิทธิ์และบุคคลที่สาม คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครขอใบอนุญาตการค้าและการส่งออกและบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ECO ได้ที่เว็บไซต์ GOV.UK การรวมกลุ่มของนิติบุคคลในรายชื่อนี้ไม่ถือเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับแจ้งตามข้อ 4 ของ Council Regulation (EC) No 4282009 (การควบคุมการใช้งานขั้นปลาย) ดังนั้นการระบุในรายการนี้ไม่ได้ระบุว่าต้องมีใบอนุญาตเสมอ ภายใต้การควบคุมการใช้ปลายทาง WMD สำหรับการส่งออกไปยังเอนทิตี้นั้น บริษัท หรือองค์กร การเผยแพร่รายการนี้ไม่มีผลใด ๆ กับใบอนุญาตที่มีอยู่ใด ๆ ที่อนุญาตให้มีการส่งออกไปยังนิติบุคคลในรายการได้เฉพาะ รายชื่ออิหร่าน BIS ประกอบด้วย แต่ไม่ได้มีการปรับปรุงเป็นประจำกับหน่วยงานอิหร่านทุกแห่งที่ได้รับอนุญาต คุณควรอ้างอิงถึงคำแนะนำและรายชื่อรวมที่ HM Treasury เผยแพร่โดยข้อมูลเกี่ยวกับการแช่แข็งของสินทรัพย์และหน่วยงานที่ต้องคว่ำบาตรทางการเงินต่ออิหร่าน รายการล่าสุด (ตุลาคม 2015) ถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายดอกจัน แอ็พพลิเคชันใบอนุญาต - x แสดงใบอนุญาตที่ได้รับเช่นเดียวกับที่ปฏิเสธ ชื่อนิติบุคคล บริษัท หรือองค์กร Ford Motor Co (ผู้ใช้ 180,000 ราย) Fidelity National Financial (100,000 ผู้ใช้) ABB (80,000 ผู้ใช้) American Institute of Architects (ผู้ใช้ 70,000 ราย) SGS Group Management Ltd (51,000 ผู้ใช้) Edward Jones (40,000 ผู้ใช้) Drake Enterprises ผู้ใช้ 34,000 ราย) ภาค Midtjylland (ผู้ใช้ 30,000 ราย) PPG Industries (ผู้ใช้ 28,000 คน) Jones Lang Lasalle (ผู้ใช้ 24,700 ราย) Groupe Technologies Desjardins (ผู้ใช้ 23,000 ราย) CH2M Hill Inc (ผู้ใช้ 22,000 ราย) Sowedoo (20,000 ผู้ใช้) CSC Comp. Sciences Ltd - ระเบิด (20,000 ราย) บริษัท Volvo Car Corporation (ผู้ใช้ 19,000 คน) Freescale Semiconductor (19,000 ราย) National Grid USA (17,500 ผู้ใช้) Bombardier Transport (ผู้ใช้ 16,500 ราย) ทั่วประเทศ (16,500 ราย) EDF Energy (13,630 ผู้ใช้) Land Rover Ltd (13,500 ผู้ใช้) Bechtel Marine Propulsion Corporation (ผู้ใช้ 13,000 ราย) Guardian Life Insurance (12,000 ผู้ใช้) Skanska Sweden AB (ผู้ใช้ 11,800 ราย) Biotronik (11,500 ผู้ใช้) TNT (ผู้ใช้ 11,000 ราย) หัวข้อ Support Services (10,000 users) Temple Inland (10,000 users) Aspecta lebensversicherung (10,000 users) Queensland การขนส่งออสเตรเลีย (10,000 ราย) Allgemeines Rechenzentrum GmbH (10,000 ราย) Genworth Financial (10,000 ราย) Parsons Corporation (10,000 ราย) Botkyrka Kommun (10,000 ราย) Bank of NY Mellon (10,000 ผู้ใช้) IST Srl (10,000 users) PostNL Shared Services BV (10,000 คน) Notarius (10,000 ผู้ใช้) IBM NATO Lockheed Martin องค์การสหประชาชาติแห่งรัฐวอชิงตันฝ่ายการขนส่งของรัฐ 20-20 Technologies Inc 2-IT GmbH การจัดแสดงนิทรรศการ 3D, Inc. 3rdmill Pty Ltd 4Production AG 5 Bor. oughs ห้างหุ้นส่วนจำกัด NHS Trust AR เคมบริดจ์ AI ประโยชน์แผนผู้ดูแลระบบ, Inc AV Chemie AG AS L248gstrup เหล็ก AABD AAM AAPM Aarhus County, Denmark AArhus Kommune AB M246nster229s Metall ABB เป็น ABB พลังงานเทคโนโลยี AB Abbott Laboratories ABN AMRO Morgans จำกัด Abro Warminster ABT อาบูดาบี Gasco อุตสาหกรรม Ltd (GASCO) ACCO Engineered Systems บริษัท แอ็กซ์ฟอร์เมอนิคส์ ซี.พี. แอ็คเคอร์แมน - แมคกิ้งสัน ACON (สภาเอดส์สภา NSW) ACR Industries, Inc ACS AcuTruss Industries ACV-CSC AD Productions BV บริษัท ADA Global Ltd กลุ่ม ADC Addis กลุ่ม บริษัท Adea Solutions Inc Adiva Administaff Administra231227o ทำ Porto de Sines, SA ADP แคนาดา AD-Proventis Advanced Control Technology, Inc อุปกรณ์ขั้นสูง Energy อุตสาหกรรมขั้นสูง, Inc เครื่องมือการโฆษณาขั้นสูงสถาบันพิเศษ ADVICS North America, Inc แบตเตอรี่เทคโนโลยี AEA AECI Aegis Group plc AEI AER Electronics, Inc Aero สินค้าคงคลัง (UK) Ltd Aerovias de Mexico SA บริการคอมพิวเตอร์ในเครือของอินเดีย (P) Ltd บริการด้านการก่อสร้างในเครือ, ที่อยู่อาศัยของ AFP SA AGC อเมริกาอิงค์ AGCO do Brasil Agence Developpement Economique บริษัท แคนาดาเอเจนซี่โซลูชั่นส์ AG AG เบลเยียมกลุ่ม บริษัท Allianz Agfa Corporation Aggreko Nederland BV บริษัท AGI Media Packaging Europe Ltd Agilent Agilent Technologies, Inc กลุ่ม AGR Ability Group AS Agricore United AgVantis, Inc AIA - เงินฝาก 7000 AIDT AIG Aim การจัดการอากาศเบอร์ลิน GmbH Co Luftverkehrs KG AIX Arkitekter AB AKB-Profijt Akzo Nobel แอละแบมาเกษตรกรสหกรณ์ Alain Wauquiez Alaska บริการอัคคีภัย Alban Tay Mahtani เดอซิลวาอัลเบอร์ตาศูนย์บริการ บริษัท Albert-Garaudy และ บริษัท ร่วม Alcan Baltek Corporation Alef Nula Algemene Inspectialienst Alison Hayes Allied Domecq Spirits Wine Ltd Allison Associates อัลฟ่าเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา LP Alstec Ltd Alstom Alusa SA Amako ก่อสร้างรีสอร์ท Ambrake Corporation Amcor Flexibles Transpac Amerada Hess Corporation Ameren - Callaway Plant Amerenue - โรงงานคัลลาเวย์ American Baptist Homes of the Midwest สหรัฐอเมริกา บริษัท ประกันภัยบริการ American International Group American Inte บริษัท ท่องเที่ยวแห่งชาติสหรัฐอเมริกา LaFrance American Red Cross ของ Susquehanna Valley American Spirit Graphics บริษัท Americo Life Amersham Health AS Ametek Canada Inc บริษัท Amicon Health Insurance Amidata, Amerverband AMS Staff ลีสซิ่ง AMTEC GmbH Amtsraadsforeningen บริษัท แอมเวย์อินสตรูเมนท์กรุ๊ปแอ็กเซส จำกัด Anco Insurance Andresen McCarthy Partners Anest Iwata Europe Srl จำกัด Anglian Windows จำกัด Anite Telecoms Ltd Anovafood BV Anteon Corp AOA Apparatebau Gauting APEGGA Apkomp - Inform225tica e Engenharia, Lda Applause, LLC สถาบันประเมินสถาบันการขนส่ง Aqua Gulf Aquaheat Industries Limited Arcadis Consult GmbH สถาปนิก Co-Partnership Architektengruppe U-BahnBerl Archive America, Inc Archway Marketing บริการ ARDI Agency Inc Argo-Tech คอสตาเมซาอาร์คฟิลด์สถาปนิก Arnold Bloch Leibler Arnold Umformtechnik GmbH Co KG Arnsoft ARRK กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด Art Iron, Inc Arthur D Little GmbH arxes ID เบอร์ลิน GmbH Arze, Recine y Asocentos Ascenseurs Soulier snc Ascent Media Group Ashr idge Consulting Ltd Ashurst Ashurst มอร์ริส Crisp เสือเอเชีย KC Dat Ask โฮลดิ้ง srl ASL 12 Versilia เทคโนโลยี ASM สิงคโปร์ Pte Ltd Aspecta Lebensversicherung AG ระบบการตลาดสินทรัพย์, LLC Assistive Technology, Inc พอร์ตอังกฤษที่เกี่ยวข้อง - Ipswich Associated Engineering Ltd รับรอง JA Lemieux Fils Lt233e Astec Agencies Ltd Astec International - ฝ่ายจีน Asten Informatique Astral Media บริษัท Astrium Ltd At Ateliers Busch SA Aten Technology, Inc Atkins Atlanet แอตแลนตาแอตแลนตา CVB Inc สมาคมช่วยเหลือด้านกฎหมายแอตแลนตาแอตแลนติก Mutual Atlite, Inc Audicon GmbH Audio International AudioDev AB การสื่อสารด้านการเติมเงิน Austin Mortgage Group Austrade Australian Electoral คณะกรรมาธิการการประกันบ้านออสเตรเลียออสเตรเลียสมาคมการเกิดอุบัติเหตุหลายแห่งออสเตรเลีย Autologik Avantum Consult GmbH Avecia Ltd Avero Belgium ประกันภัย AVESCO Aviagen Aviation Civile AVLMTC AB โรงเรียน Avondale AW Faber-Castell Vertrieb GmbH AXA Assicur SPA Axentiv AG Azlan B Braun Medical Ltd อุปกรณ์ BP BP Baas Gr oep bv Babcock BES ผู้ให้การสนับสนุน BHV AB BAE Systems Bainbridge-Guilford CSD Baker Associates บอล Janik LLP Ballantyne จาก Omaha Banco del Estado de Chile Banco Indusval BankUnited Banta Book Barber McMurry บริษัท Barghausen Barr Engineering Barrick Gold Corporation บริษัท Barton Instrument Systems BASF Malaysia Baskervill Son Basler ไฟฟ้า Bassford Remele Bateman อิสราเอล Bates Weston ชาร์เตอร์ดบัญชี Bates White Bay เทคโนโลยีขั้นสูง Bay Area Legal Aid Bayer CropScience Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH กลุ่มสุขภาพ Bayshore BBA Nonwovens BBN NL Bccomponents BCM Controls Corporation BDO นักบัญชีให้คำปรึกษา BDO Stoy Hayward BE Beauté Beaver Air Beaper เบ็คเกอร์อันเดอร์วู้ด Beckett Yott Ltd Belgische Technische Cooperatie เบลล่าเซ็นเตอร์ AS Benesch Friedlander Coplan Aronoff Bent Tree Bible Fellowship เบนท์ลีย์ MRI Bergesen dy ASA Berl EDV Berwick Offray LLC Berwin Leighton Paisner Besset, Hammock และ Ruckman BestWorks Beta Systems ซอฟต์แวร์เอจี Bett er การวางแผนธุรกิจ, Inc Beverly Hills Hotel และบังกะโล BHA Group BHDP Architecture Bibielle SpA ระบบการวิเคราะห์ทางชีวภาพ, Inc Biolab สปา Biomerieux Italia SpA Biotane Corp Biovitrum นก Luckin Birdsall Engineering, Inc นก -X, Inc คอมพิวเตอร์บิตหยุด BJC HealthCare BKK AS Blackwell Igbanugo PA สำนักพิมพ์ Blackwell Blick Rothenberg Blockhouse Co Inc BLS Loetschbergbahn AG บลูริดจ์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส - ขายหุ่นยนต์ Bluefin Blumenfeld Kaplan และ Sandweiss BMI, Inc BMX Technologies BN Valores Puesto de Bolsa BNP Paribas มหาวิทยาลัยบ๊อบโจนส์ BOC Edwards Bofors กลาโหม AB Boliden Mineral BOLT Inform225tica Bombardier Capital Inc BorgWarner Bornhorst Ward Pty Ltd บริษัท Bosch Rexroth ซื้อโดย: Xwave New England Boullioun บริการการบิน Bouwfonds การเงินการคลัง Boxon AB Boyd Corporation Brabender Technologie Inc Bradley Corp Bredero ชอว์ Rueckhaltesysteme Brigham Young University ไอดาโฮ Brighton Central School District Brintons Pty Ltd บริสเบนสภาเทศบาลเมือง Brisbane North กองปฏิบัติทั่วไป Britannic Aviation สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร Broadcast Data Systems โบรกเกอร์หัวข้อการประกันภัย Co Brooks Interiors กลุ่ม Brothers Trading Company Brunini, Grantham ผู้ปลูก Hewes, PLLC BSB สถาปนิกและนักวางแผน BSB Communications Inc BSW บั๊กที่ปรึกษา Ltd Buffalo-Eastcantra Inc Builders อาคาร First Choice บริการ, Inc Bureau Veritas ฮ่องกง Burgess-Norton Mfg Co Burotex GmbH Systemhaus Bury หุ้นส่วน Bush Campbell Pty Ltd BWX Technologies, Inc Byggeriets Arb Miljoecenter Byrum AS CA Design Services Ltd CJ Higgins Co Ltd CA Nederland CS วิศวกร, Inc CS กลุ่ม บริษัท CABC, Inc CableRep Arizona CADCourse CAE Elektronik CAFENet Calcagni Associates อสังหาริมทรัพย์แคลิฟอร์เนียแผนกบริการด้านสุขภาพแคลิฟอร์เนียตะวันตกโรงเรียนกฎหมายเคมบริดจ์เซเว่นแอสโซซิเอตส์แคมเปญข้อมูลจดหมาย Campbell Reith Hill LLP แคมเดน Chorleywood Camtronics ระบบการแพทย์ Canadelle Inc แคนาดาสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าแคนาดาหุ้นส่วนอาชีพแคนาดา กรมศุลกากร n แคนาดาพิพิธภัณฑ์อารยธรรมคอร์ปอเรชั่น บริษัท ประกันภัยคลอง Cannon Design บริษัท แคนนอนเดลล์คอร์ปอเรชั่น Canon ข้อมูลเทคโนโลยีฟิลิปปินส์ Canon UK Ltd Canterbury Windows Pty Ltd Canton of FribourgColl232ge St-Michel Cape Breton District เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ Capio Diagnostik AS Capital Care Group Capitol College Cargill BV Cargill Foods ออสเตรเลีย Carl Aug Picard GMbh Co KG Carlton Fields, PA คาร์โมดี้เทอร์เรนท์คาร์เพนเตอร์เทคโนโลยีคอร์ป Carrier Air Carroll Warren และ Parker Carscallen Lockwood LLP Carson Group (Akl) Ltd Carter Burgess Cassa di Risparmio di Ravenna SpA การศึกษาคาทอลิก - ไลแอนซ์ CB Richard CBT Architects Inc CCI เทคโนโลยีความร้อน ccrd คู่ค้า CDUCSU-Fraktion CEC, Inc Ceccato Aria Compressa SpA บ้าน Cedarglen Cegep de Sainte-Foy CEI วิศวกรรม Associates กลุ่มการสื่อสารเครือข่าย Cellular Centerplate Centres Center Centage เซ็นทรัล Dupage กลางเซ็นทรัล Piedmont Central ชุมชน Central Central Industrial Central Wes t คอร์ปอเรชั่นสุขภาพคอร์ปอเรชั่น Centrale de สื่อสาร Africaines Centro Centro Informativi CeramTec Cerealia J228rna AB CertainTeed Corp ได้รับการรับรอง Angus เนื้อ LLC Cesi SpA Cetrel SA มหาวิทยาลัย Chalmers แชนด์เลอ Macleod กลุ่ม Chandos ก่อสร้าง Ltd Charles Cudd, LLC ChemStation นานาชาติเชอร์รี่ Bekaert Holland, LLP Chesapeake System Solutions, Inc ChildCareGroup Chipman Adams LTD คริสเตียนเบอร์นาร์ด Diffusion คริสเตียน Siebert co Dr Siebert และ Kuehn GmbH Christie Corporate Christinger Partner AG ChristnerInc Chromalox, Inc Cimcool ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม BV CIO Management AG CITEC Citigroup Global Markets Deutschland City เมืองแห่ง Juneau เมือง Apple Valley เมือง Brandon เมือง Gothenburg City เมืองคิชเน่อร์เมืองยาสเมืองปิแอร์ลาสพาร์คเมืองโรสวิลล์แคลิฟอร์เนียเมืองชอร์วิวเมืองซิเออร์ซิตีเมืองซิตีของเมืองทิมมินซิตี บริษัท ยูทิลิตี้ออฟสปริงฟิลด์คอนซัลแตนท์คอนซัลแตนท์คอนซัลแตนท์คอนซัลแตนท์แอดเวอร์ไทซิ่งอินฟอร์เมชั่นอิงค์ Clarion Capital Capital Clark Sullivan Constructors Clark County Credit Union Cleaver-Brooks Clipper เดนมาร์ก AS Clipper ผู้ให้บริการยอดเยี่ยม CMCS Computerpartner CMKS ถือเป็น CNOOC และ Shell PetrochemicalBSF CNT CNT GmbH เยอรมนี Coda NV Coding Solutions ขอบ Cognos Pty Ltd Coheris SA Colegio Oficial de Arquitectos Galicia Collier Enterprises Ltd คอลลิน Aikman Collins Scoville สถาปนิก, พีซี Comalco อลูมิเนียม จำกัด Combest Comet ธนาคารพาณิชย์ทั่วโลกธนาคารคอมมิวนิเคชั่นส์คอมมิวนิเคชั่นส์คอมมิวนิเคชั่นส์ CompuSmart Engineering CompuSmart Engineering CompuSmart Victoria Computer Associates Computer Parts Converyor Continental Office บริษัท Convergens AS Convergent Prima Convex Conveyancing Limited Coomes ให้คำปรึกษา Cooper Scully, PC Cooper, คณบดี Cargill Copeland Welkenraedt Copenhagen มหาวิทยาลัย Energy Copenhagen FA Coradis sA ผลิตภัณฑ์หลัก สินเชื่อที่อยู่อาศัยของโครินเธียน Cormine LLCLexmark International Cornell Storefront Systems Cornerstone Advisors, Inc Corning Painted Post Area โรงเรียนเทศบาล Corporate Express Doc Prnt Mgt บริษัท ซอฟต์แวร์องค์กร Alter Moneta Cossill Webley Cotswold สภาตำบล Coty BV การตลาดเชิงโต้ตอบ Countrywide Lettings Covance Central Laboratories SA Covance Cowan Liebowitz Latman Cox และ Dinkins Inc Cox Media CPI UK Ltd CPT Inc CPTIC AMP เครกเครก Moller เวลลิงตัน Ltd Crape Geomatics Corporation บริษัท Crawford ออสเตรเลียสร้างสรรค์การพัฒนาออนไลน์ Credifin บีซีซีเครดิต Foncier เดอฟรองซ์ Credit Suisse Fund Administration Ltd Cree, Inc Crestone CRI Univ Nancy I สำนักงานกฎหมาย Crown CSB Systems Ltd CSO CSWStuber-Stroeh Engineering CTA-CIN Cun-ga-min Hamilton Quiter Custom Iron, Inc CVN-SIN ไซเบอร์คอมไซเบอร์ไซเบอร์ Cyberguuard Corporation พายุไซโคลนพาณิชย์ Cypress SemiConducter (SHI) Cyvaned GmbHCo Daborama Daikin ยุโรป NV สหกรณ์ผลิตโคนมดัลลัสโปรดักชั่น Inc Dampier S alt จำกัด Dana Spicer Ltd เดนมาร์กมณฑล Danica Termoindustrial Ltda Daniels Electronics Ltd สมาคมเจ้าของเรือเดนมาร์ก Danka UK Dansk El-Forbund Darfis DAS ข้อมูลคอมพิวเตอร์ B Mailservice bv ดาต้าซิสเต็มส์ DataGo Datagraf Auning AS Datagroup GmbH Dataline อิงค์ Dataplus Distri BV Datria Systems Datron spol. sro David Brown Union Pumps เดวิดลุคเดวิส Graham Stubbs LLP เดวิสบราวน์โคห์นโรเบิร์ตส์ Shors พีซี DBI พลาสติก AS DDB อัมสเตอร์ดัมเดอทริชระบบประมวลผล Inc de maximis inc De Twee Snoeken BV ตัวแทนจำหน่ายยาง DebnerCompany deCODE พันธุศาสตร์ Inc Incredible Micros DEGW plc DeKalb County Superior Court Deloitte Touche อิตาลี Denali Park Resorts กรมทรัพยากรดินและการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยามหาวิทยาลัย Brenham Young Univ แผนกประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนแผนกถนนหลัก - เขต NQ Dessine Moi un Son Det Norske Veritas Deutsche Post Euro Express Deutsche Reiterliche Vereinigung eV (FN) การพัฒนาวิศวกรรม International Devine, Milli พบกับ Branch, PA DeVita Associates, Inc บริษัท Dewberry DHV Infrastructure Dialog Information Technology บริษัท Diehl-Avionik Dietrichs Milk Products LLC บริษัท Digicentury DigiComp AG Diginet GmbH บริษัท สิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล บริษัท Direct Media Inc กรรมการสมาคมแห่งอเมริกา บริษัท Diroddi Diverseylever Diversified Healthcare Services, Inc DLA LLPTrans เทคโนโลยียุโรป DM Information Systems, Inc กลุ่ม Dober Documenta Oy Documentaal Dolmar GmbH บริษัท Dolphin Telecom (Deutschland) บริษัท Donald W McIntosh Associates Inc. บริษัท Dosatron Intl Inc บริษัท Dowl LLC บริษัท Downer Energy Systems DPA Inc DPT Laboratories Draeger Benelux Draka สายเคเบิ้ลอุตสาหกรรม SA Draka Fiber Technology BV บริษัท Drake Enterprises DRB Systems, Inc ธนาคาร Dresdner (ไอร์แลนด์) Plc Driehaus Capital Management LLC DRS Optronics DrugMax, Inc DSB Byggeraadgivning DSF Deutsches SportFernsehen GmbH การประกอบและทดสอบ DT Industrial - N อเมริกา DTC Communications, Inc สถาบันเทคโนโลยีแห่งดับลินDept of Arch Tech DUFRITAL SPA Duncan Aviation Dupont DuPont Teijin F ilms Durst Dycore BV บริการด้านเทคนิคของ Dyncorp Eads Astrium EADS, Fleximage Eagle Datamation International Eagle Resources ระดับมืออาชีพ eao ag Earth Tech Engineering eas-IT กลุ่ม บริษัท East Thames Housing Eaton Automotive SP ZOO eAutoclaims ที่ปรึกษาด้าน EB EBM Ingenieurgesellschaft mbH EBMS, Inc Ebrary Echosphere Eckenhoff Saunders สถาปนิก Eclipse , Inc Ecofys GmbH e-concept ECONET Computervertriebs GmbH Ecopetrol - GCB Ecostampa Media Monitor SpA ECS Plc EDG Ediciones 62 SA สถาบัน Edison Welding สถาบัน EDS Canada EDV-Kommunikation Strassner eK EI Associates Eide Bailly, LLP ศูนย์การแพทย์ Eircom Eisenhower บริษัท El Paso ELAB, Inc Eldan อิเลคทรอนิคส์ จำกัด Eldec Eldon Electosonic Systems บริษัท Electra Electric City Printing Inc ไฟฟ้าอีเลคโทรลักซ์ประเทศบราซิล Electro-Tech Electro-Test Eli Research, Inc Elixia Fitness Wellness GmbH Elkamet Kunstofftechnik Gmbh โรงพยาบาลทั่วไป Elkhart Ellabo Ellerbe Becket Elliott Aviation, Inc Ellis Watts, International Embru Werke Mant เอล Cie Emcore Emerson เป็น divizia Branson Emerson มอเตอร์ Emerson การจัดการกระบวนการ Emilio Spinelli นายจ้างจัดการทรัพยากร Co Emser Intl EMS- เทค Inc Encana UK Ltd Enclos Corp Encom Techology Encos ระบบส่วนกลาง Enerflex Systems Ltd Energex กลุ่ม Energi E2 พลังงาน Laboratories, Inc พลังงานระบบพลังงานออสเตรเลีย Enertel NV โซลูชั่นวิศวกรรม EngineITT ผลิตภัณฑ์ซีลวิศวกรรมตราสินค้าโซลูชั่นวิศวกรรม Solid Solutions อังกฤษ, Lucas, PrsS ENSCO, Inc Enterprise Business Systems Environment Waikato ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม Epicor Software Ltd Eppendorf AG Epson Singapore Pte Ltd การตลาดเชิงรุก Inc ER Wagner Mfg Co Erco Ceilings ผ้าม่านและผ้าม่าน ชั้น Erdgas Zuerich AG Ergo Communications Ergo Computing Ltd สหราชอาณาจักร Eriez Mfg Co Erik Aaen AS Ermgassen Ernst Young ประเทศชิลี Ernstrom Dreste เครือข่าย eRx บริษัท ESM Consulting Engineers LLC บริษัท ETA (Thailand) Co, Ltd บริษัท ETA Elektrotechnische Apparate GmbH ETA SA ผลิต Horlog233re Suisse Etablissment National des Invalides ETC Ltd เอเตียน Aigner AG Eurocol BV Eurofins Scientific Euro-Inkasso Muenchen GmbH สถาบัน EUROPAC European University EvansMartin EVC ฟิล์มแข็งโซลูชั่น eVergent Exeter Group, Inc Exits Inc Expanets ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ Logisoft ExpertCity การซื้อโฆษณาการสำรวจทรัพยากร Express Reinforcements Ltd Extol, Inc Extraxi Extron Electronics ezapply EZGO Textron FC เนเธอร์แลนด์ BV FIPOE F LLI Stamegna snc Fabbri GHolding Industriale สปา Fabricating Engineers บริษัท FAG Industrial Services GmbH สนามบินนานาชาติ Fairbanks - State Department of Transport - เขตภาคเหนือจัดหาฟาร์มครอบครัวและครอบครัว บริษัท ประกันภัย Farr Vintners Ltd Farrans (ก่อสร้าง ) จำกัด บริษัท Fast FastEpp Structural Engineers FaulknerBrowns FaxPort Inc Fcx Orton srl ธนาคารกลางสหรัฐของธนาคาร San Francisco Federation des Caisses Desjardins du Quebec สภาธุรกิจขนาดเล็กบริการ Fedex Femtolasers Produktions GmbH Fender เครื่องดนตรี Ferrero USA, I nc FEV Motorentechnik GmbH FHLB ของ Cincinnati Fibertex AS สนาม LLP Financial Services, Inc Fine Hatfield FINSA Consulting Srl ชื่อ บริษัท อเมริกัน First First Data Corporation สินเชื่อเพื่อการลงทุน First Fidelity First Quadrant First Services Networks ฟิสเชอร์คอมโพเนนต์คอมโพสิตขั้นสูง Fish Partnership Fishers Jeffries Fjellstrand AS Fjends Kommune FKI Logistex FKM เครื่องอัดสำเนา Flad Associates FlatPlate, Inc Fleet Support Limited บริษัท Flexben FLEXcon Europe แผนการลงทุนแบบยืดหยุ่น Flint House Limited Flint Ink Flir Systems บริษัท ประกันภัยครอบครัวฟลอริดา บริษัท Fluka Production GmbH Fluora Leuchten AG Fluxys FMC Corporation บริษัท FMC Technologies Italia Spa FN บริษัท Herstal Fogg Travel Insurance Service Ltd Foleys ห้างสรรพสินค้า Folkekirken Fontana Pietro SpA สำนักงานความมั่นคงด้านอาหารแห่งประเทศไอร์แลนด์ บริษัท Foothill Capital Corporation ฟอร์ดมอเตอร์ฟอร์แมท - ไตรเบิร์กโบรกเกอร์ Co KG Forschung und Entwicklung บริษัท ประกันภัย Fortis บริษัท SHI Forum Studio สตูดิโอ Foucque Fountain Set (Holdings) Ltd โฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท Aviara Fox Studios Au stralia FRA Engineering Franchise ตัวเลือกการบริการ FRCH Design Worldwide Frederiksborg Amt Freethcartwright LLP Freiheit Ho สถาปนิก Freudenberg-NOK วันศุกร์ที่ Eldredge Clark, LLP บริษัท จัดการ Fringe Fringe Frisetta Polymer Fritz Buchien Mayser Gmbh U Co Friulsider SpA ซอฟต์แวร์ Frontier Pty Ltd FSE การก่อสร้าง FuelCell Energy, Inc Fugro การสำรวจ บริษัท ฟูจิอิเล็คทริค (สกอตแลนด์) จำกัด Fujitec Argentina SA Fulton Associates, Inc กลุ่มการตลาดเฟอร์นิเจอร์ Inc Futurelogic Inc Fyfe Pty Ltd G3 จดหมายทั่วโลก NVSpring กาเบรียลในฐานะบราเดอร์กาเบรียล Galey ลอร์ดเกรนทร์คอร์ป Gannett เฟลมมิ่ง, Inc Ganteaume McMullen Garingdell Systems Ltd Garvens Automation GmbH GBS De Costa Rica Ltda GC Wallace Inc GCI-Kenny Pty Ltd GE SI- Gruppo RAS GEA การประมวลผลของเหลวสแกนดิเนเวีย AS Gelsted Bygningsindustri Gemeente Amstelveen Gemeente Enschede Gemeente Pijnacker-Nootdorp Gemeente Puurs ผู้จัดพิมพ์ทั่วไป General Motors ชิลี General Services Administration Geneseo Central School Genossens chaftsverband แฟรงค์เฟิร์ต eV Genus พันธุ์ - Promar เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศจอร์เจียแปซิฟิกวิศวกรรมเคมี Geox SpA GeoZ Getinge ฆ่าเชื้อ AB Geutebr252ck GmbH GFT เทคโนโลยี AG GHA เทคโนโลยี Ghafari Associates Gibbs หล่อตาย Giddings ลูอิสของขวัญแห่งชีวิตโปรแกรมผู้บริจาค Gigatronik GmbH Gilman วิศวกรรมการผลิต Co GLV Sweden AB Glance เอจี Global Maritime AS Globalcollect GlobalSantaFe International บริษัท Glova GN ReSound AS ไปทางทิศตะวันตก Goelz Golder Goldfarb Fleece Goldman Antonetti Cordova Goldman Sachs JBWere Goldsmith Associates Good Fulton และ Farrell สถาปนิก Goodrich Corp Gorfine Schiller Gardyn PA Goss ระบบ Graphiques Nantes Gould Evans Grafisk Elektronik AB เกรแฮมคอร์ปอเรชั่นเกรแฮม , Builder, Jones, Pratt Marks, LLP Granary Associates บริษัท แกรนด์ไฮแอทแอตแลนตาในบัคเค็ ธ แกรนด์ไฮแอทซานฟรานซิสโก บริษัท ทำสัญญาเกรนเจอร์ บริษัท แกรนท์ ธ อร์นตันกราฟฟิคเอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ปกราฟฟิคกรุ๊ปกรุ๊ปคอนซัลแตนท์กรุ๊ปสีเทา Moot Moot Moot y Bennett เกรตเลกส์ส่งแก๊สกรีนเบิร์ก Traurig Greenspoon Marder กรีนสเตอร์ DeLorme Luchs พีซี Gresham สมิทและหุ้นส่วนโกรนิ่งท่าเรือท่าเรือ Grontmij Groosman หุ้นส่วน bv กรอสแมน Yanak ฟอร์ด LLP Groupe แอตแลนติก Groupe Conseil Cogismaq กรุปโป Cayacea Grupo Prisa กรุปโป Trasporti Torinesi Gruskin กลุ่ม GSA พีบีเอส Customer Service (6PBB ) Gsolutionz, Inc บริษัท GSP Sprachtechnologie GmbH กลุ่ม บริษัท GTG กลุม G-Guardian การคาประกันชีวิต บริษัท Gulfcoast Workstation Gutwein Co, Inc. บริษัท GW Lisk, Inc HH Management Pty Ltd HH Enterprises HH Voort แวนเดอรฮาโลจิสติกส, Hachette Filipacchi (UK) Ltd Haecky นำเข้าเอจี Halcrow Group Ltd Halcyon Business Solutions Ltd Haldex ไฮดรอลิกส์กลุ่มการตลาด Haley Hallberg Engineering, Inc Hammond Power Solutions Inc แฮมมอนด์ Rossotto Hampton Products International Corp Hamworthy KSE Pte Ltd Hankins และ Anderson, Inc. ฮันนาห์เช็กเป็น Hanscomb ซื่อสัตย์ บริษัท เตากวนฮาร์แมนแฮร์ริสัน Pensa LLP แฮร์รี่วินสตัน, Inc Hasenstab Archite cts HAWA, Incorporated ฮาวายนายจ้าง บริษัท ประกันร่วมฮาวายแปซิฟิกสุขภาพฮอว์กความแม่นยำส่วนประกอบ Hayes ระบบทางเทคนิค, Inc Hayssen Inc Hazen และ Sawyer, PC HBP, Inc กลยุทธ์การดูแลสุขภาพ Health Net Inc การดูแลสุขภาพทรัพยากรทางธุรกิจหัวใจของฟลอริด้ายูไนเต็ดวิธี Hearth หน้าแรกเทคโนโลยีไฮเดลเบิร์กโรงเรียนเทศบาล ผลิตภัณฑ์ Helwig Carbon, Inc Hemmerle ปรึกษา Henkel Surface Technologies HenriksenButler Design เฮนรี Birks and Sons, Inc บริษัท Heraeus Incorporated HG Livingstone Limited Hickman Palermo Truong Becker LLP Highland Tank Hill Associates Hill, Farrer Burrill LLP Hillsborough County Library Services (Fla) ฮิล์สบอจัดเก็บภาษีเขต Hillsborough County ฟลอริด้า Hinz Automation Inc Hirschler Fleischer บริษัท ฮิตาชิเดลล์ซิสเต็มส์ (ออสเตรเลีย) บริษัท ฮิตาชิดาต้าซิสเต็มส์ GmbH Hitschfel Instruments, Inc HJ Martin Son สถาปนิก HJCT กลุ่ม HKS HLSP Consulting Hogeschool Gent Hogeschool เซลันด์ฮอลล่า Poelman Advocaten Holland บริษัท Holmes Partnership ฮอนด้ามอเตอร์ Honeywell Elec tro คอร์ปฮ่องกงเทอร์มินัลระหว่างประเทศ Hoogheemraadschap van Rijnland Hopital Kirchberg บริษัท Hopkins Manufacturing Corporation Horan Keogan Ryan Horizon บริการด้านคอมพิวเตอร์ Horwath Administration PL บริษัท Hounsfield Test Equipment Ltd Howie and Seath Limited Howmet LaPorte Casting HP Therkelsen HQ 1 Perscom - DOIM HQCEGEHQ Combat Equipment Group ยุโรป HTC Global Services, Inc ฮัดสันทรัพยากรระดับโลก Huhtamaki Nederland bv Hunsaker และ Associates Irvine, Inc Hutchinson เครดิตยูเนี่ยน HW Lochner, Inc ไฮแอทแอตแลนตาไฮแอทไฮแอท Hyatt Hyatt New York Hyatt Hyatt Boston Hyatt Regency บริษัท ไฮดราไฟฟ้าคริสตัลไฮโดรอะลูมิเนียม Hymite AS Hyrian, LLC VOIDED Hyro Ltd IASYS Technologies IBM อิสราเอล IBM มาเลเซีย IBM ไอบีเอ็ม Lab วิจัยในไฮฟา IBS Iccrea Banca สปา Icone France ICS Triplex ict AG Icynene Inc ไอดาโฮ Department of Lands Idaho เลขาธิการแห่งรัฐสำนักงานโดยผ่านทาง shi หากบริการด้านไอที Ifra Igen Ignite Limited IKEA Belgium sanv Illinois Department of Transportation กลุ่ม IMI Cornelius ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ) บริษัท ที่จอดรถอิมพีเรียลแคนาดา - สำนักพิมพ์ VOID Imprint Enterprises, Inc Inc ในกลุ่ม Telecom Group, Inc Ind School District 197 Mendota Heights MN บริษัท Indemnity Corporation Pty Ltd Independent Dispatch, Inc บริษัท สินเชื่อที่อยู่อาศัยอิสระสำนักงานที่อยู่อาศัยของอินเดียมติแคนาดาวิจัยอุตสาหกรรมสมาคมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Infinite Technologies, Inc Infonet Srl Informatik Informatique M233datek Inc - ตัวแทนจำหน่ายข้อมูล Inc ไอเอ็นจีไอเอ็นจี Car Lease ฝรั่งเศส SNC Ingersoll Rand INPUT การวิจัยทางคลินิก GmbH การประเมินค่าการตรวจสอบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อมนุษยธรรมศึกษาสถาบันเทคโนโลยี Blanchardstown Instron กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกันภัยพันธมิตร insurE-com Intagio Trading Network, Inc Intentia Data Center Group Inter-American Institute for ความร่วมมือด้านการเกษตร Interconsult ASA Intergraph มหาดไทยอำนาจการดูแลสุขภาพของประเทศแคนาดา Internatio นานาชาติภราดรภาพของคนขับรถบรรทุกเครือข่ายระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศบริการข้อมูลสถาบันระหว่างประเทศ สำหรับการสำรวจอวกาศและอวกาศวิทยาศาสตร์ Interlex Metal Logic Inc กลุ่ม Interpublic Inc Invidex ไอโอวามูลนิธิการดูแลทางการแพทย์ IPSCO Steel Ipsco, Inc Ipsos UK ไอออน Waterjet Iron Mountain ISE Research Ltd เกาะฟาร์มนม Ismeca ยุโรป SA ISOIL Industria SpA Isolectra BV Isothermal Systems การวิจัย iSource AG ISP กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานของอิสราเอล ISSI IST Group บริษัท Isuzu General Motors ออสเตรเลีย จำกัด IT-Companion ApS ITT Pure-Flo CA บริษัท ITT Sanitaire ITX Corporation Ius Software IVL Technologies Ltd Ivy Tech State College บริษัท JJ Industries JE Dunn Construction JE Verreault และ Filt Lt233e Jack Henry Associates ผลิตภัณฑ์ล้างจาน Jackson Jacobs Engineering Jade Equipment Corporation บริษัท เจมส์ริชาร์ดสันอินเตอร์เนชั่นแนล James River Group บริษัท Javelin Technologies Inc โรงเรียนนานาชาติ Jerdung โรงเรียน Jericho Union โรงเรียนฟรี Jet Jet Lithocolor Ltd JFG Systems Jigsaw Finance Limited JKL Components Corp บริษัท John Bowler (Agriculture) Ltd John Hancock Life Insur ance บริษัท จอห์นสันจอห์นสันระบบควบคุมจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันกด plc Jones Jones การออกแบบทางวิศวกรรมโจนส์และ Wagener (Pty) Ltd JP Perry ประกันภัย บริษัท JR Simplot Jungheinrich Nederland bv K Line America Inc Kalon Ltd Kannegieter Electronica แคนซัสอัยการสูงสุดนาย Kantonale Verwaltung Baselland Kantonales แรงงาน Aargau Kantonsschule Enge Kappenberger Braun oHG Kapsch TrafficCom AB Kapur Associates, Inc บริษัท Karl Knauer Katholische Kirche Vorarlberg Katian Ltd สหกรณ์อู่เลย Kauai Island Kautex Unipart บริษัท Kaydon KBR บริการน้ำ Keck Kell Container Co Keller บริษัท Kellwood Kendrion Binder Magnete GmbH Fahrzeugtechnik Kendrion Magnettechnik GmbH บริษัท Kerridge Computer Company จำกัด Keva Keynote Systems กลุ่ม KGS KH2A Engineering, Inc KiebackPeter GmbH Co KG คิมบอลล์นานาชาติฉนวน Kingspan Kiseer Campo PUD KJ Maskinfabriken AS kk อิเล็กทรอนิกส์เป็น Kliklok Woodman นานาชาติ KLine (Deutschland) GmbH Kling Klingelnberg GmbH Kliniku m สตุตกา Klohn Crippen Knelson Concentrators พนักงานความรู้ Knowles Knutsen OAS จัดส่ง AS บริษัท Kockums AB Kohler บริษัท Komori-Chambon SA Koopmans Bouw bv KPMG Insight KPMG นิติเวช Kraft Foods Schweiz AG Kranendonk Krazan และ บริษัท ร่วม Kroymans บริการทางการเงิน KSL Media, KTM ล็อค Kuehne Nagel (AG CO. ) AG Kuhl Company Insurance Kummler Matter AG Kurbetriebe Wiesbaden Kvaerner do Brasil Ltda La Agencia de Orci La Termoplastic FBM Srl Lachenmeier AS Lafarge Aluminates Lanco Assembly Systems LandAmerica Financial Group Inc Landesanstalt f252r Umweltschutz BW Lapam Larson Design Group, Inc Laser Technologies Services Laserform International Ltd Lathrop Gage LC Lattice Semiconductor Corp Lavery de Billy LBS Ost AG LD King, Inc Le Groupe Informatique des Courtiers Ind Lear Corporation GmbH Co KG LeasePlan (Australia) LeasePlan (India) Leasing Options Ltd Lebow Product Inc Lectra Hong Kong Lee Sakahara Architects AIA, Inc Lee County School District Lee Hecht Harrison Fran ce Legacy Banks Legal Aid Bureau, Inc Leggette Actuaries LEGO System AS Legon Financial Services Group LLC Leica Microsystems Leitner, Williams, Dooley Napolitan, PLLC Lekis sro Lemcon Networks Ltd Leon Hennik Les Chaines Tele Astral Les Retraites Populaires LG Electronics Lhoist Group Liddiard Management Company Liechtensteinische Landesbank Lietuvos Automobiliu Keliu Direkcija LifeMasters Supported Selfcare Lindal Cedar Homes Lindner AG Link Underwriting Agency Linwood Homes Ltd Lipman, Katz McKee Lips Nederland BV Litho Supplies (UK) Ltd LKM and Partners Inc LKPB Engineers Lloyd Associates Corp Logistik-Systembetreuungs-Gesellschaft Loglift Oy Louisiana Department of Justice Lovato Electric SpA Lovewell Blake Low Cost Lending LPA, Inc LPL Lehnkering Projects Logistics GmbH LPR Construction LTJ-Congo (Kinshasa) LTU Lufttransport Unternehmen GmbH Luescher AG Lufthansa Cargo Charter Agency GmbH Luigi Lavazza Deutschland GmbH LuK Fahrzeug Hydraulik Gmbh Luk Fook Group Lukkien Lurgi P SI, Inc Luzerner Kantonalbank M WAVEPoly Circuits MacDermid, Inc MacDon Industries Ltd MacDonald-Miller MacFarlanes Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados Macon Systems, Inc Maersk Espa241a Magellan Health Services SHI Magneti Marelli Powertrain USA, Inc Magnetic Autocontrol GmbH Magnum Systems Inc Maha GmbH Co KG Mahr Federal Inc Maison de la France Majestic Investments Major Skylights Makhteshim Chemical Works Ltd Malachy Walsh Partners Mallinckrodt Medical BV MAN Financial Services GmbH Management Science Associates, Inc Mandrake Manitoba Information CommunicationsTechnologies Mann Countrywide Thames Valley East Manor Bakeries Ltd Marathon EngineersArchitectsPlanners, LLC March Point Cogeneration Company Marifin Beheer BV Marine Harvest Maritime Institute Markem Market Trends, Inc Marlborough Stirling Group PLC MarquipWardUnited MarquipWardUnited Marsh Management Pty Ltd ta FB Rice Co Marshall Gas Controls MartinMartin Martins Design Maryville Technologies Maschinenfabrik Liez en Massiv Die-Form Massprecision Sheetmetal Masterton Homes Pty Limited MatavkabelTV Kft Mathsoft Engineering Education Matlock Advertising Public Relations Matrikon Matson Resort Cairns MatthiasHenry Fostel Maumee Valley Country Day School Max WillenPanGas Mayer, Brown, Rowe Maw Mazda Australia Pty Limited MBM Co McDermott McDonalds Development Italy Inc McDonalds Sistemas de Espa241a McGivern, Gilliard, Curthoys MCH McInnes Cooper McKinney Stringer, PC McKinsey Co, Inc McNicholas Plc McPherson College faculty MD-DBED Meacham Apel Architects Mead Hunt Meaden Moore Meadows Credit Union Medavis GmbH Medibank Private Limited Medical Office Online Medrad Europe BV Meggitt Defense Systems Melloul-Blamey Construction Melnox Memec, LLC Mercantile Trust Savings Bank Mercersburg Academy Meridian Resource Corp Merix Bioscience, Inc Mesirow Financial Meso Scale Discovery Messier-Dowty Messung Systems Metal Logic Metaldyne Metalor Technologies Medical SA Metropolitan Borough of Wirral Metropolitan Life Insurance Metso Minerals Metso Paper Sundsvall AB Metsys Solutions Mettler Toledo Metzeler Automotive Mewbourne Oil Company MG2 Srl MGI Bridge Partners MHTN Architects, Inc Michael Jaeger Michaud Cooley Erickson Michigan Scientific Corp Micro Thermo Microfibres Europe NV Micromeritics Microplastics, Inc Mid Bus, Inc Middough Consulting Inc Midsteel Pipeline Limited Midwest Energy, Inc Midwest Pacific Mortgage Midwest Surveys Inc Miebach Logistik Miele GesmbH Milagros Corp Ltd Mildura Rural City Council Military Financial, Inc Miller Nash LLP Miller, Sellen, Conner Walsh Milliman, USA Millsap Singer Milton Roy MIMOS Berhad MindShare Australia Pty Ltd Minelab Electronics Pty Ltd Minera Barrick Misquichilca SA Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Ministry of Culture - Denmark Ministry of Industry and Trade - Israel Ministry of Traffic NL Minol-MTR MinterEllison GoldCoast Mise en Place Euro BV Mitchell Silberberg Knupp LLP MiTek Canada, Inc Mitsubishi Turbochargers mk -china MKEC Engineering Consultants MKS, ENI Products MLGW MMM - marketing Moba bv Mobility Electronics Modern Office Methods Modern Optical Ltd Moebelwerk Svoboda GmbH Molex Hong KongChina Limited Molson Monroe County PA Monstein Megaplan AG Montan Grundstucksges Montana Dept of Transportation Montcalm Community College Moody Bible Institute Morgan City Rentals Morgan Samuels Company Morrow-Meadows Corporation MA Mortenson Company Mortgage Express Inc Mortgage Find Mortgage Master (UK) Ltd MosaicTimeSaver Software Motoman, Inc Motorline Pty Ltd Motorola Argentina Mott MacDonald Ltd Mountain Products MPI Mines MSB HA Van Ameyde MSKTD Associates, Inc MTL MTS Sensors MTV OY Muller Mintz, PA Mulqueen Griffin Rogers Pty Ltd Multi-Bank Services, Ltd Multiforsa AG Multotec Process Equipment Mulvaney, Kahan Barry Murnane Law Firm Muscular Dystrophy Association MWH Americas Mydata automation AB Myrio Mystro TV N San Diego County Association of Realtors Nabors Corporate Services NACO Netherla nds Airport Consultants BV NAFSA: Association of International Educators Names in the News National Association of Chain Drug Stores National Bureau of Economic Research National City Abstract, LLC National Gallery of Australia National Hockey League National Jet Systems Pty National Law FormsRuth Technology National Life National Semiconductor Corporation National Storage (Operations) Pty Ltd National Western Life Insurance Company Nationwide Custom Homes NATO (B7010 Shape) Natural Resources Mines Navy Air Warfare Weapons Division NC Community College System NCA Inc nCode International Ltd NDCTelstra Nelco Nelson Nemo snc di Liss Marco e croci candiani luca Nestl233 Nespresso SA NetTest AS Network Appliance Network Towers, LLC New Jersey Dept of Corrections New Mexico Mortgage Finance Authority New Skies Satellites NV New Wave Logistics (Hong Kong) Ltd New York City Dept of Environmental Protection New York Power Authority New-Kopel Newland Communities Newpark Drilling Fluids NewsWat ch Nexans Deutschland Industries Nexia Consulting KB Nexpress Ltd Next Consulting NextiraOne Neyenesch Printers NGIT NHS Management NIHNINDS Nike European Operations NL BV Nike Spain Nikwax Ltd NIL Data Communications Nimlok NinetechGruppen AB NISH NJIT Noble Drilling Nordson Deutschland GmbH Norema AS North American Title Company Northparkes Mines Northwestern Energy Notariskantoor van der Deijl Novabase Novar GmbH NSE Int233grations NTI CADcenter AS Nucomm, Inc Numiga Gmbh NX Communications LLC Nykredit OAG Worldwide Inc Obermeyer Planen Beraten OBrien Gere Ochsner Clinic Foundation Ocom AB Oconee County, Georgia Oddfellows Pty Ltd Odell, Simms Associates Oesterreichische Nationalbank Office Everything Office of the Standing Chapter 13 Trustee OFHEO Ohio Casualty Insurance Company Olveco Informatica Services BV Olympic Associates Company OMelveny and Myers LLP Omicron Omnicell Omnidata On Assignment Healthcare Ondeo Degremont, Inc OneSteel Onetest Pty Ltd Onkenhout Onkenhout BV O nline Design Engineering Ltd ONS Facilitair Bedrijf BV Op Den Velde Industrie BV Operation PAR, Inc OP-Kuvert AB OPNET Technologies, Inc OpsBase SystemsMaverick Express Optek Technology, Inc Optical Society of America Opus International Consultants Orbis Oregon Dept of Consumer Business Services Oregon Liquor Control Commission Orleans Levee District OSAI SpA Oticon AS Otologics Otto Versand Output Exploration Ove Arup Partners International Ltd OWPP Architects PACCAR Australia Pty Ltd Pace, Inc Pacheco Koch Con Eng Pacific Life Pacific Regeneration Technologies Inc Paintbox AS Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP Palm Tresckow Partner Pape-Dawson ParametrixMerrittPardini Park Hyatt Milano Park Nicollet Health Services Parker Hannifin AB Parker McCay Criscuolo Parker Poe Adams Bernstein LLP Parmalat Australia Parry Field Parsec Parsons Odebrecht Pascall and Watson Ltd Pathfinder LLD Insurance Group Patriot Homes, Inc Patterson-Kelley Co Pattishall, McAuliffe et al -Chicago Offi ce Paycor Inc Payette Associates Payne Hicks Beach PDE Automotive BV Pechiney Scheuch Peckham, Guyton, Albers Viets, Inc PEDCo E A Services Inc Pekin Insurance Pemco Inc Penders Vanherle Pendock Mallorn Ltd Peneder Immobilien GmbH Pension Strategies LLC Penske Logistics Peoplenet Communications Corporation PEP Stores Pepper Construction Company Perfima, SA Performance Group of Northern California PerkinElmer Optoelectronics Permapack AG Permasteelisa Central Europe BV Perseco Peters Elworthy Moore Petit-bateau Peugeot UK Pfeiffer Vacuum Pfiffner Messwandler AG PGI, Inc Pharmacia Diagnostics AB Pharmacists Mutual Insurance Company Phase 4 Health Inc PHD, Inc Philips Austria GmbH Philips DAP BV Philips Electronics Nederland Philips Engineering Ltd Philips Medical Systems Philips Software Centre Pvt Ltd Phoenix ARC Phoenix Forging Company Pi Research Pielcolor, SA Pierre Fabre Italia SpA Pieterse Terwel Grevink Advies bv Pilosio SpA Pinguin Haustechnik AG Piovan Pivot Interiors Placas Do Parana Placer Dome Planning Design Build, Inc PlanSoft Corporation Plant Platform Consultants Planwell Technology Playboy Enterprises, Inc PLEdoc GmbH Plum Financial Services PM Canada Inc PMA Reinsurance PMJ Automec Corporation PNC PNI Corporation Polese Polygon Company Pool GmbH Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft Post Danmark Leasing AS Postecom SpA Power Measurement PowerTel Limited PPR Travel Prefecture de la Reunion Preferred Business Solutions Premier Oil Premier Pneumatics Premiere System Solutions - resell Prestolite Electric Prince George School District Printing For Less Ad Purchae ProcessClaims Processes Unlimited International Procoplast sa Procter Gamble Professional Advantage Pty Ltd Professional Benefit Administrators Professional Document Systems, Inc Project Associates Inc Promar-Genus PLC Promo Edge Co Prorail Betuweroute Provident Bank Provincie Gelderland Provoke Solutions Ltd PSR Shell Oil Products US PT Kaltim Prima Coal Public Employees Retirement Fund Publi cis USA Puritas Springs Software PVN C Catholic District School Board pzm QC Industries LLC Qenos Pty Ltd QM Systems Ltd Qualifacts Systems Quality Industries Quality Title Agency Queensland Transport Quinn Group Quotable Value New Zealand Ltd R Brooks Associates, Inc R L Goodson Jr Inc RW Engineering, Inc RE Warner Associates, Inc RL Engebretson PC RL Polk Australia RS Ricerca Sviluppo Srl Raflatac Raiffeisenbank i Lkrs Passau-Nord eG Rail Products International, Inc Rais AS Randolph-Macon Academy Rapid Group Plc RAV project Management Ltd Ravenholm Computing AS - resell Raymond Brown Construction Limited Raymond L Goodson Jr, Inc Raytheon Real Estate Real Easy Rebus HR Limited Rechtsanwaltb252ro Red-D-Arc Ltd Redinet Ltd - reseller Redline Communications Inc Referat Informationstechnologie Reggiani SpA Reinz Dichtungs GmbH Renaissance Recovery Solutions Inc Renaissance Technologies Renaissance Tile Bath, Inc Rentsch AG Rentschler Republic Windows Reselec AG - reseller Results Engi neering Retired Teachers of Ontario Rettew Associates, Inc Revcor Inc RevisionsFirmaet Edelbo Rexam Beverage RG P Ltd RHWL rhythmm - SW Hall Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH Richmond School District 38 Richter Cegan Inc Riggs, Counselman, Michaels Downes, Inc Rijkdienst voor Pensionen Ringkjoebing Amt (County) Ringside, Inc Riordan McKinzie Risk Free Computing Robeco AM Robert Bosch (Australia) Pty Ltd Robert Hidey Architects Roberts Schaefer Company Robinson Donovan, PC Rochester Community School District Rochester Midland R246chling Engineering Plastics KG Rockefeller Brothers Fund Rockwell Automation BV Rodamco Nederland Rodriguez Ripley Maddux Motley Rodyk Davidson Roedding Kommune Rofin-Sinar, Inc Rolls-Royce Marine Romiyulianti Co Ronald Schmidt Associates, PA Roquette Roscoe Steel Cuvlert CO Roscor Corp Rose-Hulman Institute of Technology Roskilde Amt Rosti AS Rotarex SA Rottneros AB Rowlands Chartered Accountants Royal Haskoning Royal London Royal Mint RSGB RSM E lectron Power, Inc RTKL Associates Inc RUAG Aerospace Ruddle Wilkinson Ruldolf Steiner Foundation RyderHKS Limited Ryobi Technologies, Inc S A Homes S2F Pty Ltd Sachtleben Chemie GmbH Saint Gobain Saipem SA Sakura Finetek Europe BV Saldab AB Salt Lake Cable Harness, Inc Salvation Army US Western Territory Samsoe Kommune San Antonio City Employees Federal Credit Union Sanctuary Housing Santax Medico AS SAP (Schweiz) AG Sargent-Disc Ltd Sarma Saskatchewan Property Management Saudi Cable Company SBC Credit Card SBS ORS DPM Scandia Scenic Circle Hotels Schaller Anderson Schatz AG Schenck Company Schenker CO AG Graz Schering Canada Schiff Hardin LLP Schindler Elevator Schindler Informatik AG Schneider Schneider Electric Schoeller-Bleckmann-Medizintechnik GesmbH Schwan Cosmetics CR, sro Schweiz evangelischer Kirchenbund SciCan Scientific Atlanta SciMed Solutions Scitex Scott Wilson Irwin Johnston Pty Ltd SDC Dandisc AS SDCERA Sea-Bird Electronics Sealord Group LTD Seaworks SEC DataCom sec a Vogel Halke GmbH Co SECOM srl Securitas Sicherheitsdienste Deutschland Seeberger Seegrove Intl Shippers Inc SEI Information Technology Semmes, Bowen Semmes Serco Project Engineering Ltd Serigraph Serio Ltd Servier Praxis SFBC New Drug Services SFS SGF Gas SGS Tecnos Shannon Wilson Shea McNitt Carter Shedden Uhde Pty Ltd Shelby Systems, Inc Shepherd Caster Corporation Shiloh Industries Shughart Thomson Kilroy SiberCore Technologies Inc SiberHegner Co AG Sieben, Grose, Von Holtum Carey, Ltd Siemens AG Siemens Building Technologies AB Siemens Business Services Pte Ltd Singapore Siemens Process Instruments Siemens Transit Telematic Systems AG Sierra Club Sierra Nevada Corporation SierraPine, Ltd SIG Pack Systems AG Sigma Aldrich Chemie Gmbh Sigma Aldrich Co Ltd Sigma Design Imaging Signode System GmbH Silca SpA Silcraft Silicon Software Systems Silicon Image Silver Bay Systems, Inc SIMCO (Nederland) bv Simmons Wolfhagen Barristers and Solicitors Simonds Homes (Melbourne) Pty Ltd Sinclair Imports Sinergo Engineering Singapore Land Authority Sisge Informarica Spa Site of Care Systems SiteCo SIU School of Medicine Skagit County Public Works Skaines Reeves Jones SKF Actuators AB Skidata AG Skjern Kommune SKK Systemy Kodow Kreskowych SkodaAuto Deutschland GmbH SKOK im F Stefczyka Skulski Enterprises - reseller Sky City Auckland Limited Slalom Technologies, LLC Slaughter and MayLaserform International SLO Eesti AS Slope Indicator SMAR Research SMED International Smithers-Oasis Germany GmbH Smiths Aerospace Australia Pty Ltd Smiths Gore SMMA SNG Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders Snowden Mining Industry Consultants Soci233t233 G233n233rale RISQCMCANA S246dra Cell M246nster229s Soenderjyllands Amt Sofrecom Sogemis Inc Sogesi srl Sogeti Sol Melia Solutran Somerset Financial Service Sonofon Sonsub Inc Sony Electronics SD Sorba Projects BV Soros Funds Ltd Source Electronics Corporation Source FM Inc Source Management, Inc Sourcefire South African Fruit Terminals So uth Carolina Steel Corporation South Glens Falls Central School District Southend-on-Sea Borough Council Southern AE Southern Cross Computer Systems Pty Ltd Southern Cross Educational Enterprises Ltd Southern Imperial Southern Structures, Inc SOVON Vogelonderzoek Sowedoo SpaarAdvies Space Decks Ltd Space Gateway Support SPAN Manufacturing Inc Sparkasse Hannover (SoftExpress) Sparton Electronics Specialty Minerals do Brasil Com Ltda SPISE SPM International SAS Sport-Thieme GmbH Spriggs Hollingsworth Sprint International STA Industries Stadacona Stadtverwaltung Mainz Standard Sand Silica Co Standex ADP Star Building Materials, Ltd StarragHeckert GmbH State of Montana Dept of Labor and Industry Statman Harris Siegel Eyrich LLC Statoil AS Steen Outdoor Advertising Steffian Bradley Architects Stellar Engineering, Inc Sterling Commerce Sterling Fluid Systems Steven Schaefer Associates, Inc Stevens Graphics Inc Stevens-Lee Stewart Sokol Gray Steyr de Mexico, SA of CV Stichting Centrum voo r Wiskunde en Informatica-SURF-licentie Stichting NJHC Stiho Diensten BV-De Stiho Groep BV Stikeman Elliott Montreal STL Coventry Stock Building Supply Stockmann plc Stoll GesmbH Stor Solutions Stora Enso Grycksbo AB Stora-Enso Langerbrugge Strakan Group Ltd Strategic Discovery, Inc Stratex Networks Strix Ltd Strothman Company STS duoTEK, Inc Studio Associato De Ambrogio Ghirardini Styrelsen for Social Service Subzero Freezer CompanyWolf Appliance Suedwestmetall Sully-Miller Contracting Co Sulzer Elbar BV Sulzer Management Sulzer Pumpen Summit Builders SunGard Planning Solutions Sunrise Medical Sunstar Butler Suntec Singapore Super SA Treasury and Finance Superior Industries SupplyCore surfspot Susteemiarenduse Partnerid OU SUVA SVS Tech Swatch AG SwiftMail Exploitation Switch and Data Sydvestjysk Sygehus Symbolic SpA Symetri Corporation Symtx Inc sYnapse Software Synarc, Inc Syndicate Systems Synergos Institute Synertech Health System Solutions, LLC Syntegra GmbH SYSCO Food Services - Arizona System Sikkerhet ASA Systemair SA Systems Architecture Limited (reseller) SystemSam Technologies LLC Systron Donner Automotive Technologies Tachau Maddox Hovious Dickens Takapana Investments PL talk2me AS Tallinn Airport Ltd Tamedia Taro Pharmaceuticals Tarrant Appraisal District Tarrant County College Tascomp Ltd Tax Computer Systems LtdAlphatax Teacher Recruitment Center Tech Products Corporation Technisch Adviesburo Becks BV Tecnimex (reseller) TECO Transport Teknor Apex Company TeleCommunication Systems, Inc Telepacific Communications TeleSession Corporation Tellabs Asia Pacific Pte Ltd Tendi Deutschland - purchase agent TeraRecon Terhuerne Terracon TerraTec Electronic GmbH Terumo Heart Inc Terumo Medical Corp Tetra GmbH TEVA Pharmaceuticals Texa SpA Texas Baptist Childrens Home and Family Services Texas Instruments Texas Tech University Texwipe Philippines TFMoran Inc Thales Naval France The Alderley Group The Allen Group The American Institute of Architects The America n School in London The Boots Company The British Computer Society The Brooklyn Group Pty Ltd The California Endowment The Cats Pajamas The Computer Group The Day Companies The Fedeli Group The Football Association LTD The Hanke Group The Henderson Corporation The InSite Group, LLC The Jack Nebel Companies The JJ Group Limited The Johnson Corporation The Keith Companies The Ken Blanchard Companies The Kotter Group The Moorings, Inc The Motorists Insurance Group The Murphy Insurance Group The Nature Conservancy of Canada The Paradies Shops The Parr Partnership The Perfection Group The RudolphLibbe Companies, Inc The SLAM Collaborative The Saville Group Ltd The Shamrock Companies, Inc The Smith Company The Stubbins Associates, Inc The Tech Group The Thornton-Tomasetti Group Inc The Trade Group The United Church of Canada The Vision Web The Weather Channel The Winter Group Of Companies The Wooten Company Theis Precision Steel Thomas P Cox Architects Thomassen Compression Systems bv Thomson Licensing Inc Thoratec Corporation Thorson Baker Assoc, Inc ThyssenKrupp AG TI Group Automotive (Belgium) Ticra Engineering Tieliikelaitos Tilburg University Tilleke Gibbins International Ltd Time Warner Cable TimeSaver Software Timmons Group Tinius Olsen Group Titan Specialties, Ltd Title Support Services, Inc Tjaereborg Industri AS Tjele Kommune TMGThe MedLeh Group TOC Automation Toltz, King, Duvall, Anderson and Associates tomo Tritec Topdanmark Edb AS Topnordic AS Toshiba Europe GmbH Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH Totality Corporation Tower Engineering Tower Pinkster Titus Town and Country Computer Services Town of Islip - Town Hall Townends Estate Agents Limited Toyota AG TQ-Systems Tractebel Trafford Publishing Trail Appliances Ltd TransAct Technologies Inc Transport America Transports Quebec Travelex Limited Treanor Architects Tresu Production AS TRIAustin Trianon Conseils SA Triaton GmbH Tribase CNS TriHydro Corporation Trikon Technologies Ltd Trimble Navigation Tr inity Services Group Triple P Nederland BV TripleS Dynamics TriQuint Optoelectronics Trojan Battery Company Truliant Federal Credit Union TrustWave TRW Canada Ltd TSG Australia - reseller TSI TSP One Inc TST, Inc TTS Tooltechnic Systems AG TurboCare - Manchester Turbomach SA T252rkiye Petrolleri AO Twin Disc Incorporated Twin Manufacturing Tyco Electronics Tyco Flow Control Pumping Irrigation Systems US Air Force US Marshals Service Ubinetics Ltd UFE Incorporated UFM International UFPShoffner, LLC Ultimate Software UMA Engineering Ltd Uniboard Canada Inc Unilever RD Colworth Union Pump Textron UniPro Foodservice Unisource Canada, Inc United Claims Service United Nations United States Steel Corp United Way of Greater Chattanooga United Way of King County Unity Chartered Accountants Universal Access, Inc Universal Mortgage Corp Universitair Medisch Centrum Utrecht-SURF-licentie University at Buffalo - Univ Development University Library-Aarhus, Denmark University of MD School of Law Uni versity of Rochester Unterberg Associates, PC Upstate USA, Inc Urbana Telekommunikation GmbH URS URS Greiner Woodward Clyde US Army Corps of Engineers, Omaha District US Army, Ft Huachuca DOIM US Bankruptcy Court - Western District NY US Department of Energy US District Court - Northern District Mississippi US Tool Grinding, Inc USDA, FSIS Eastern Laboratory USDARedwood Sciences Lab USFilter Dewatering Systems Uster Technologies Utah State Tax Commission Vaisala Valco Cincinnati Inc Valeo vymeniky tepta Valley Christian Schools Valley Health System Valley Lab Inc Valley Services Electronics Valspar Valtech Research, Inc Van Lanen Printing Company Van Leeuwen Buizen Europe Van Meijel Automatisering bv Vancouver Convention Center Expansion Project Varpaisjarven kunta VECO Alaska Inc Veeder-Root Vega Group PLC Veisto Oy Vejle Amt (Vejle County, Denmark) Velux Verbund Management Service GmbH Verio Verizon Versatel Nederland BV Verwaltungsrechenzentrum AG Vestergaard Frandsen AS VetronixET AS Vetus den Ouden VGD Gent VHP Stedebouwkundigen Viacom Victoria Dept of Infrastructure Viking Line Abp Ville de Longueuil Virtua Health Vishay Micro-Measurements Vision Service Planvia SHI VitalWorks Inc Vodaphone Volkswagen Volvo IT Belgium von Graffenried AG Treuhand Von Hoffmann Press Vosgroep BV VTC Elastoteknik AB Vulcan Chain Corp Vulcano Termo-Dom233sticos SA VW Network Bouw Netherlands VWAKeuringsdienst van Waren W P Brown and Partners W Soule Company Wachtell, Lipton, Rosen Katz Wakefield Beasley Associates Walker Parking Consultants Walsh, Colucci, Lubeley, Emrich Terpak Walt Disney World WALTER Construction Group Walter P Moore and Associates Walter P Dolle Ins Agency Wander AG Warabi Holdings Pty Ltd Ware Malcomb Warman International Wash State Dept of Transportation Washington Group International Washington Military Dept - Env Prog Watermark Watkins, Ross Company Watlow Watsons Pty Ltd Watts Cazzaniga SpA Wattyl Limited Waukesha Engine Wayport, Inc WC AN Miller Com panies Webcom Limited WebMD Weh GmbH Weir PLC Weir Slurry Weir Specialty Pumps Weitz and Luxenberg Welcon Technologies Well Design BV Wells Fargo Foothill Wespine Westat WesTech Engineering Inc Western Australia Dept of Industry and Resources Western Power Corporation WesternGeco LLC Westinghouse Anniston Westland Milk Products Westman Group Inc Wetzel GmbH Weyerhaeuser Wheelabrator Allevard Entreprise WhippleHill Communications Whitfield County Schools WHK Business Services Pty Ltd Wicona Bausysteme GmbH Wieland Metals Singapore Wilentz, Goldman Spitzer, PA Willcox Savage, PC Willmott Dixon Windemuller Communications Windm246ller H246lscher WinEstimator Winnie Papir AS, Denmark Winterthur Versicherungen Kredit Kaution Wirtschaftstreuhand Christa HAIDEN Wisconsin Milk Marketing Board, Inc Wisconsin Public Service Withers and Rogers Witteveen Bos WMCI Prime Evaluations WM-data Consulting AB Wolf, Greenfield Sacks Womble Carlyle Works Infrastructure Worldpoint Inc Worldtravel BTI B elgium WSECU wulftec WurthPedro Peres (reseller) Wycliffe Bible Translators Xantech Xilinx Xtrac Limited XXXLeo Social Marketing GmbH Yeardisk Pty Ltd Yerba Buena Center for the Arts Yokogawa System Center BV Yoox SpA YPF SA yyyZ Ltd Zalsman Groningen BV Zanini Auto Grup SA Zanussi Elettromeccanica Zarpac Inc Zatkoff Seals Packings Zellweger Analytics ZF Espa241a ZF Industries Inc ZML Industries SpA Zodel Zerspanungstechnik GmbH Zoran Corp Zotefoams Plc ZRT Laboratory Zucker, Goldberg Ackerman Zueblin AG ZweigWhiteBooks on Trading Strategies Forex strategy e-books that are listed here provide information on the specific trading strategies as well as the use of particular Forex trading instruments. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขาย Forex จำเป็นต้องเข้าใจและใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างถูกต้อง เกือบทั้งหมด Forex e-books อยู่ในรูปแบบ. pdf คุณต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader เพื่อเปิด e-books เหล่านี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บางส่วน (ที่อยู่ในส่วนต่างๆ) จะถูกบีบอัด หากคุณมีปัญหาในการดาวน์โหลดหนังสือและคุณกำลังใช้ Google Chrome ลองคลิกขวาที่ลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือและเลือกบันทึกลิงค์เป็น ถ้าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้และไม่ต้องการให้ฉันแบ่งปันพวกเขาโปรดติดต่อฉันและฉันยินดีจะลบออก 1-2-3 ระบบ mdash เป็นระบบการซื้อขายแบบง่ายๆโดย Mark Crisp Bollinger Bandit Trading Strategy mdash ระบบการซื้อขายขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้แถบ Bollinger โดยผู้แต่งที่ไม่รู้จัก Value mdash จาก The Likos Letter กลยุทธ์ Dynamic Breakout II mdash โดยผู้แต่งที่ไม่รู้จัก Ghost Trader Trading Strategy mdash โดยผู้แต่งที่ไม่รู้จัก King Keltner Trading Strategy mdash โดยผู้แต่งที่ไม่รู้จัก วิธีการซื้อขายหนังศีรษะ mdash โดย Kevin Ho LSS - การแนะนำวิธีรอบการใช้งาน 3 วันโดย George Angell ตลาดเปิดและย้ายต่อเนื่องด้วย Tick Tick mdash โดย Tim Ord กลยุทธ์การซื้อขายการจัดการเงิน mdash โดยผู้แต่งที่ไม่รู้จัก หยิบ Tops และ Bottoms ด้วย Tick Tick mdash โดย Tim Ord Super Combo Day กลยุทธ์การซื้อขาย mdash โดยผู้แต่งที่ไม่รู้จัก Eleven Elliott Wave patterns โดยผู้แต่งที่ไม่รู้จัก กลยุทธ์การซื้อขาย Thermostat mdash โดยผู้แต่งที่ไม่รู้จัก การค้าระหว่างวันกับ TICK mdash โดย Christopher Terry Trader Trick Entry mdash โดย Traders Educators ของ Traders University Fibonacci Trader Journal mdash เป็นวารสารที่ครอบคลุมเทคนิคการซื้อขายที่แตกต่างกันตามตัวชี้วัด Fibonacci โดย Robert Krausz 12 ฉบับ Rapid Forex mdash ชุดกลยุทธ์การซื้อขาย Forex ก้าวร้าว (Rapid Forex) โดย Robert Borowski และ Stephen A. Pierce Microtrading แผนภูมิ 1 นาที mdash หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่มุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้น Forex เพื่อสอนพื้นฐานของ M1 scalping BunnyGirl กลยุทธ์การซื้อขาย Forex กฎและคำถามที่พบบ่อย mdash ชุดของกฎสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย BunnyGirl ตาม WMA ข้าม วิธีการ Fozzy รายวันโดย Michael Dunbar Forex Traders โกงแผ่น mdash จริงโกงแผ่นงานสำหรับ timesconditions รายการตำแหน่งโดย Quantum Research Management Group ออฟเซ็ทเทรดดิ้งออฟ mdash พื้นฐาน Forex ข่าวช่วงการซื้อขายระบบโดย Dana Martin วิธีการเทรนด์ทั้งตลาดแบบเทรนด์และตลาดตามกลยุทธ์เดี่ยวโดย S.A. Ghafari คู่มือปฏิบัติสำหรับดัชนีชี้วัดทางเทคนิค Moving averages mdash by S.A. Ghafari FX Wizard mdash กฎการซื้อขาย Forex ที่จำเป็นโดย Rob Walton FX Destroyer mdash คำอธิบายกลยุทธ์การซื้อขาย Forex ที่ค่อนข้างง่ายซึ่งรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่า Pararolic SAR และตัวบ่งชี้ ADX โดย Izu Franks คู่มือปฏิบัติเพื่อ Swing Trading เป็นคู่มือง่ายๆและการปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายแกว่งโดย Larry Swing วิธีปฏิบัติ Fibonacci สำหรับการซื้อขาย Forex mdash คู่มือการปฏิบัติในระดับ Fibonacci ด้วยตัวอย่างการค้าที่แท้จริงของกลยุทธ์ Forex ตามระดับเหล่านี้โดย Ken Marshall และ Rob Moubray การใช้เทคนิค Heikin-Ashi mdash คู่มือสั้น ๆ แต่มีรายละเอียดสำหรับการซื้อขายโดยใช้เทคนิค Heikin-Ashi charting โดย Dan Valcu ระบบการซื้อขายวัน Forex mdash เป็นกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ที่มีรายละเอียดคำอธิบายแผนภูมิตัวอย่างและการโฆษณาย่อยโดย Erol Bortucene และ Cynthia Macy 51362 mdash กลยุทธ์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ EMA ที่ได้รับการปรับปรุงและปรับปรุงโดยอธิบายในภาษาระดับ 3 โดย Rob Booker Not So Squeezy Trading Manual mdash คำอธิบายสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่ค่อนข้างน่าสนใจซึ่งใช้ชุดตัวบ่งชี้ภายใต้ชื่อเดียวกันโดย Akuma99 กลยุทธ์ KobasFX mdash กลยุทธ์การซื้อขาย MAMACD แบบง่ายๆโดย Obaseki O. A. Killer Patterns mdash เป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบง่ายๆบนพื้นฐานของ MACD และเส้นแนวโน้มโดย Philip Birchley การซื้อขาย 3D mdash คำอธิบายโดยละเอียดของกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ Elliott Waves, patters เวลาราคากฎ Gann, Williams Percentage Range และตัวบ่งชี้ MACD โดย Ruben Topaz กลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงิน MACD 4 Hour เป็นชุดของกฎและคำแนะนำสำหรับกลยุทธ์ MACD 4 ชั่วโมงที่ใช้เส้นśredเด็นและแนวนอนโดย Phillip Nel การสอนการวิเคราะห์แบบ WRB mdash บทแรกของบทแนะนำการวิเคราะห์ WRB โดย TheStrategyLab ครอบคลุมพื้นฐานของแถบช่วงกว้างและการก่อตัวของช่องว่างที่ซ่อนไว้ รวมสัญญาณการฝ่าวงล้อมในตลาด Forex mdash เบื้องต้นเกี่ยวกับการรวมรูปแบบ breakouts โดย Duane Shepherd มีตัวอย่าง แต่ขาดคำอธิบาย ผลกระทบของข่าวเศรษฐกิจในตลาดการเงิน mdash การศึกษาผลกระทบที่สำคัญบางข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯมีคู่สกุลเงินโดย mdash จอห์นซี Parker
เอ็ด - ponsi -forex- รูปแบบ และ ความน่าจะเป็น ฟรีดาวน์โหลด
Binary   ตัวเลือก อิสราเอล