Amex -forex- สิงคโปร์

Amex -forex- สิงคโปร์

ที่ดีที่สุด ตัวเลือก -trading- แพลตฟอร์ม ความคิดเห็น
Bisnis -forex- penipuan
Forex- Marche- vraiment


10 จุด ต่อวัน -forex- ซื้อขาย ระบบ Curso - Basico -forex- ไฟล์ PDF Forex- แผ่น - kopen Forex- ekonominiu - ivykiu - kalendorius Binary ตัวเลือก - สด สัญญาณ Bols Forex -trading- กลยุทธ์ สิงคโปร์

เกี่ยวกับอเมริกันเอ็กซ์เพรสอเมริกันเอ็กซ์เพรสเป็น บริษัท ผู้ให้บริการระดับโลกเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่เสริมสร้างชีวิตและสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2540 American Express ได้ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำและสถาบันการเงินทั่วโลกในการออกผลิตภัณฑ์ที่มีตราอเมริกันเอ็กซ์เพรสและซื้อร้านค้าในเครือข่ายร้านค้าอเมริกันเอ็กซ์เพรส เอเอ็มดีได้รับความนิยมมากขึ้นในเครือข่ายทั่วโลกด้วยการใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการอุทธรณ์ที่ทรงพลังของแบรนด์ Nedbank เป็นผู้ออกใบอนุญาตของบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสในแอฟริกาใต้และลงชื่อร้านค้าเพื่อยอมรับการทำธุรกรรมของบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส ชื่อและโลโก้ของ American Express ตลอดจนภาพและการออกแบบบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสและเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของ American Express Nedbanks ใช้เครื่องหมายการค้าอเมริกันเอ็กซ์เพรสและชื่อโดเมนเป็นไปตามข้อตกลงใบอนุญาต กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเว็บไซต์ บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส บริษัท ในเครือและ บริษัท ในเครือโดยเฉพาะ Nedbank Limited (American Express) กำหนดให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมดบนเวิลด์ไวด์เว็บ (เว็บไซต์) ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่อไปนี้ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์คุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ กฎหมายและข้อบังคับคุณต้องใช้ไซต์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นทั้งหมด CopyrightTrademarks เครื่องหมายการค้าโลโกและเครื่องหมายบริการ (Marks) ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ American Express และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ถือกรรมสิทธิ์ ห้ามใช้เครื่องหมายใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการใช้เป็นเมตาแท็กในหน้าอื่นหรือเว็บไซต์ในเวิลด์ไวด์เว็บโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก American Express หรือบุคคลที่สามดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์ (เนื้อหา) ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนคัดลอกแจกจ่ายแสดงผลเผยแพร่ขายอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สร้างผลงานลอกเลียนหรือใช้เนื้อหาหรือเครื่องหมายต่างๆที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวการค้าหรือสาธารณะ การเชื่อมโยงหลายมิติไซต์นี้สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้ออกจากไซต์นี้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือโดยการนำเนื้อหาของบุคคลที่สามเข้ามายังไซต์นี้ EXERESS AMERICAN มีข้อ จำกัด ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่ ข้อเท็จจริงที่ว่าชาวอเมริกันเปิดเผยได้จัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการรับรองการมอบอำนาจการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ดังกล่าวเจ้าของหรือผู้ให้บริการดังกล่าว มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการคืนเงินข้อมูลใด ๆ ที่พบบนอินเทอร์เน็ตและคุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะพึ่งพาการใช้หรือการคืนข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน การรับประกันใด ๆ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์จะจัดให้แก่คุณโดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่างการไม่ล่วงเกินการรักษาความปลอดภัยหรือความถูกต้อง . AMERICAN EXPRESS ไม่ได้รับรองและไม่รับผิดชอบต่อ (ก) ความถูกต้องหรือความเชื่อถือได้ของข้อคิดเห็นคำแนะนำหรือข้อความใด ๆ ที่ทำโดยไซต์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ของคนอเมริกัน (ข) เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันหรือ (ค) ความสามารถ หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน นอกเหนือจากข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ต่อข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจาก A LINKED SITE เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อประเมินความถูกต้องความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของความคิดเห็นคำแนะนำหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือได้จากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำแนะนำผลิตภัณฑ์บริการหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เหมาะสม ข้อจำกัดความรับผิดในการใช้ไซต์และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงข้อมูลซอฟต์แวร์และคำอธิบายของบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอาจรวมถึงความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมายและชาวอเมริกันโดยชัดแจ้งปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อบกพร่องดังกล่าว AMERICAN EXPRESS ไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาในไซต์เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์หรือเป็นข้อมูลล่าสุด AMERICAN EXPRESS ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในการปรับปรุงเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ AMERICAN EXPRESS สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ง AMERICAN EXPRESS อาจทำให้การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปยังไซต์ได้ตลอดเวลา คุณตกลงว่า AMERICAN EXPRESS, บริษัท ในเครือและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องผู้บริหารพนักงานหรือตัวแทนจะไม่รับผิดต่อข้อตกลงทำผิดหรือความรับผิดอย่างเคร่งครัดหรืออื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงทางอ้อมพิเศษลำบากเป็นผลสืบไปหรือไม่ก็ตาม หรือความเสียหายโดยทางอ้อม (รวมถึงโดยไม่ จำกัด ถึงผลกำไรสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อบริการทดแทนหรือสูญเสียโอกาส) ที่เกิดจากหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือความล่าช้าหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง แม้ว่า AMERICAN EXPRESS จะตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดความรับผิดนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการส่งผ่านไวรัสใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารโทรศัพท์หรือปัญหาการเชื่อมต่ออื่น ๆ (เช่นคุณไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต, ข้อผิดพลาดในการใช้งาน, ข้อขัดข้องหรือปัญหาการจ้างงานอื่นหรือความสูญเสียในการใช้งานใด ๆ AMERICAN EXPRESS ไม่สามารถและไม่รับประกันความต่อเนื่องไม่ขัดข้องหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างปลอดภัย ข้อจำกัดความรับผิดในการให้บริการที่จัดเตรียมผ่านเว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่า AMERICAN EXPRESS เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการให้บริการเดินทาง การเรียกร้องใด ๆ และการเรียกร้องทั้งหมดเกี่ยวกับความล้มเหลวหรือการฝ่าฝืนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เสนอผ่านเว็บไซต์ถูก จำกัด ไว้เพื่อการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้บริการทุกรายและทั้งหมด AMERICAN EXPRESS ต่อไปนี้ไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามสัญญาทำผิดหรือละเมิดความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่น ๆ รวมถึงความรับผิดโดยไม่จำกัดความรับผิดใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์พิเศษความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยใด ๆ ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหารายอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์รวมถึงความรับผิดโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดข้อผิดพลาดการบาดเจ็บการสูญเสียอุบัติเหตุความล่าช้าหรือการฉ้อฉลซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือโดยนัยของผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาดังกล่าว ชาวอเมริกันเห็นได้ชัดจากความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ความลับของการสื่อสารกับผู้ใช้ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Internet Express ของ American Express อเมริกันเอ็กซ์เพรสจะรักษาความลับของการสื่อสารของผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งมีข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลและจะถูกส่งโดยตรงไปยัง American Express ตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยง American Express ไม่อนุญาตการแคชการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังเว็บไซต์และกรอบเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ อเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการเชื่อมโยงหรือเฟรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ การโพสต์สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับกระดานข้อความหรือห้องสนทนาในไซต์ อเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการตรวจสอบข้อความข้อมูลหรือเนื้อหา (โพสต์) ที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์โดยผู้ใช้และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าว แม้ว่า American Express อาจตรวจสอบการโพสต์บนไซต์และอาจปฏิเสธที่จะยอมรับและอาจลบโพสต์ใด ๆ ที่ประกอบด้วย: ดุลพินิจของ American Express แต่เพียงผู้เดียวและไม่ติดขัดใด ๆ ที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายคุกคามคุกคามล่วงละเมิดหมิ่นประมาท เนื้อหาที่หยาบคายลามกอนาจารหยาบคายเชื้อชาติเชื้อชาติหรือที่น่ารังเกียจอย่างอื่นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น , รัฐ, กฎหมายระดับชาติหรือระหว่างประเทศ การโฆษณาหรือการชักชวนใด ๆ ข้อความที่โพสต์โดยผู้ใช้แอบอ้างบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นข้อความที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขประกันสังคมหมายเลขบัญชีที่อยู่หรือการอ้างอิงของนายจ้าง ข้อความโดยพนักงานที่ไม่เป็นโฆษกของ American Express ที่อ้างสิทธิ์ในการพูดในนามของ American Express ข้อความที่มีการดาวน์โหลดข้อมูลลิขสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อความจำนวนมากวางไว้ภายในโฟลเดอร์แต่ละรายการโดยผู้ใช้คนเดิมที่ระบุจุดเดิมซ้ำ ตัวอักษรโซ่ทุกชนิด การส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับ Sites ซึ่งอาจมีการส่งผ่านข้อมูลบัญชี CardmemberCustomer ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ผู้ใช้ยินยอมและยอมรับว่าโดยการให้ American Express พร้อมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้ยินยอมให้มีการส่งข้อมูลผู้ใช้ส่วนตัวหรือผู้ใช้ที่เป็นกรรมสิทธิ์เหนือพรมแดนระหว่างประเทศตามที่จำเป็นในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจมาตรฐานอเมริกันเอ็กซ์เพรสและ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงกฎและข้อบังคับอเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎและข้อบังคับเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและผู้ใช้งานจะถือว่าได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎและข้อบังคับเหล่านี้ตามที่ปรากฏในไซต์เมื่อ ผู้ใช้เข้าถึงไซต์ การละเมิดกฎและระเบียบข้อบังคับอเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดตามกฎหมายและในส่วนของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดกฎและข้อบังคับเหล่านี้รวมถึงสิทธิในการปิดกั้นการเข้าถึงจากที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ระบุไปยังเว็บไซต์ การเข้าถึงและการป้องกันด้วยรหัสผ่านและพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์จะ จำกัด เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตที่พยายามเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ของเว็บไซต์อาจถูกดำเนินคดี การใช้คุณสมบัติของไฟล์คุกกี้ American Express ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในรูปแบบของคุกกี้หรือไฟล์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนไซต์เพื่อสะท้อนถึงความชอบของผู้ใช้ แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตอเมริกันเอ็กซ์เพรสให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของอเมริกันเอ็กซ์เพรสตลอดจนวิธีการปิดการใช้งานคุกกี้และผู้ใช้จะถูกผูกมัด Digital Millennium Copyright Act ประกาศต่อ American Express เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา American Express ได้ลงทะเบียนตัวแทนกับสำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาตามข้อกำหนดของ Digital Millennium Copyright Act (the Act) และใช้ประโยชน์จากความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติ อเมริกันเอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น คำบอกกล่าวไปยัง American Express เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาในไซต์ควรถูกส่งไปยังสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปของอเมริกันเอ็กซ์เพรส Attn. ที่ปรึกษากฎหมายเทคโนโลยีที่ www.group.counselaexp JurisdictionGoverning law ผู้ใช้เว็บไซต์ American Express United Kingdom ยื่นต่อศาลอังกฤษและเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศแอฟริกาใต้ หลักความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของ American Express 1. คอลเลกชัน: เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม 2. การบอกกล่าวและการดำเนินการ: กรณีที่ไม่ปรากฏชัดในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการหรือลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเราเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลและ บริษัท ในกลุ่มใดของอเมริกันเอ็กซ์เพรสมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น การประมวลผล เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นธรรมและเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราบอกคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตโดยคุณหรือตามที่กฎหมายบังคับใช้ นอกจากนี้คุณอาจคัดค้านการดำเนินการบางประเภทตามกฎหมายที่บังคับใช้โดยชัดแจ้ง 3. การเลือก: เราให้ลูกค้าเลือกที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือนำออกจากรายการที่ใช้เพื่อการตลาดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจาก American Express และบริการที่ทำร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา แน่นอนว่าธุรกิจแต่ละแห่งของเราจะส่งข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากธุรกิจนั้นต่อไป 4. คุณภาพข้อมูล: เราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการปฏิบัติที่ดีของพนักงานเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็นยกเว้นที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 5. การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ: เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับและ จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ที่ต้องการเป็นพิเศษในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตนยกเว้นที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ เราอ้างถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงการทำลายการใช้การแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำเป็นต้องใช้มาตรการด้านความปลอดภัยข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรมจากบุคคลที่สามเหล่านี้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเราเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา 6. การเปิดเผยข้อมูล: เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเท่านั้นเมื่อจำเป็นต้องให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณหรือเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะความสัมพันธ์ของเรากับคุณซึ่งเราได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตโดยคุณ ด้วยความพยายามของเราในการลดการทุจริตหรือกิจกรรมทางอาญาหรือตามที่กฎหมายอนุญาต 7. การเปิดกว้างและการเข้าถึงข้อมูล: หากคุณถามเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิและการเยียวยาที่คุณมีตามหลักการเหล่านี้ คุณอาจถามเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บหรือประมวลผลเกี่ยวกับคุณโดย บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงตามที่กฎหมายอนุญาตในแอฟริกาใต้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล หากข้อมูลใดไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์คุณอาจขอให้มีการแก้ไขข้อมูล 8. การโอนเงินระหว่างประเทศ: หากสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศที่คุณไม่ต้องการหรือลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราเราจะแจ้งให้คุณทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปนอกแอฟริกาใต้และให้แน่ใจว่าการโอนดังกล่าวดำเนินการเพียงอย่างเดียว ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องโดยไม่คำนึงถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโอนไปที่ใด 9. ความรับผิดชอบ: บริษัท ในกลุ่มอเมริกันเอ็กซ์เพรสและพนักงานทุกคนสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามหลักการเหล่านี้เท่านั้น เราดำเนินการฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ พนักงานที่ฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้อาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัยจนถึงการไล่ออก พนักงานควรได้รับรายงานการฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้และอาจดำเนินการดังกล่าวกับผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจของพวกเขาไปยังแผนกกฎหมายเพื่อการป้องกันข้อมูลของ Nedbank ที่สำนักงานฝ่ายข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือสำนักงานการให้ความช่วยเหลือด้านการร้องเรียน . รายละเอียดการติดต่ออยู่ในเว็บไซต์ของเรา nedbank.co.za 10. ความรับผิดชอบ: คุณสามารถบังคับใช้หลักการเหล่านี้ในแอฟริกาใต้กับ บริษัท ใด ๆ ในกลุ่มอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาของบุคคลที่สามต่อหลักการเหล่านี้ หากคุณมีข้อร้องเรียนว่าเราละเมิดหลักการเหล่านี้และพยายามอย่างสุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนผ่านขั้นตอนการบริการลูกค้าหรือขั้นตอนการร้องเรียนจากพนักงาน แต่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ หลักการเหล่านี้กับเรา หากคุณร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณและหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลพบว่าเราละเมิดหลักการเหล่านี้เราจะปฏิบัติตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล แต่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะท้าทายหรืออุทธรณ์การค้นพบดังกล่าว หลักการเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่คุณมีตามกฎหมายที่บังคับใช้ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเรา เอเอ็มดีเอ็กซ์เพรสกล่าวว่าในวันนี้ บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรสจะยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในบัตรแพลตตินั่มและเซนตูเรียน 1 เหตุผลในการเดินทางและช็อปปิ้งกับอเมริกันเอ็กซ์เพรสนิวยอร์ค, 17 ธันวาคม 2553 - ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสกุลเงินสำหรับผู้บริโภคชาวอเมริกันและสมาชิกธุรกิจขนาดเล็กที่ซื้อสินค้าระหว่างประเทศด้วยบัตร Platinum Cardsreg หรือ Centurionreg บริษัท คาดว่าผลประโยชน์ใหม่จะมีผลในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2554 เป้าหมายของเราคือการกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรที่พึ่งพาอเมริกันเอ็กซ์เพรสเพราะพวกเขาชื่นชมคุณค่าของบริการระดับโลกและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมของเรา rdquo เอ็ดกิลลิแกนรองประธาน American Express กล่าว ได้รับการขยายผลประโยชน์เหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่า American Express เป็นจุดสูงสุดของจิตใจและด้านบนของกระเป๋าสตางค์เมื่อพวกเขาซื้อสินค้าท่องเที่ยวและความบันเทิงที่บ้านและ abroad.rdquo การย้ายได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบคุณค่าเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกบัตรเดิมและเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งใหม่ ๆ ลูกค้าอเมริกันเอ็กซ์เพรส เมื่อเร็ว ๆ นี้ American Express ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตร Platinum และ Centurion ใหม่ 3 รายการดังนี้ 1. สมาชิกบัตร ndash จำนวน 200 ใบสามารถตรวจสอบกระเป๋าได้หรือเพลิดเพลินกับอาหารมื้อกลางวันบน American Express อเมริกันเอ็กซ์เพรสจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสายการบินที่เกิดขึ้นไม่เกิน 200 ต่อปีซึ่งคิดค่าบริการจากบัตรสมาชิก Platinum หรือ Centurion Card ที่ลงทะเบียนไว้ในสายการบินที่เลือกไว้ เครดิตสายการบิน 200 สามารถนำไปใช้กับค่าธรรมเนียมสัมภาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบินอาหารในเที่ยวบินและบัตรโดยสารของสนามบินได้ สองเท่า: สมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนและเลือกสายการบินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเลือกออนไลน์ที่ americanexpresstransformtravel ในเดือนธันวาคมจะได้รับผลประโยชน์เต็มรูปแบบในปี 2010 สำหรับการใช้งานในช่วงเวลาที่เหลือของเดือน และในวันที่ 1 มกราคม 2011 ผลประโยชน์ของพวกเขาจะถูกรีเซ็ตและจะมีได้สูงสุด 200 ปีตลอดปีปฏิทิน 2. โบนัสการเดินทาง 20 (2) สมาชิก Platinum และ Centurion Card สามารถแลกคะแนนสะสมและได้รับคะแนนสะสม 20 คะแนนจากทุกครั้ง เมื่อสมาชิกบัตรใช้คุณลักษณะการเป็นสมาชิก Rewardsreg Pay with Points เพื่อชำระค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมดรวมทั้งสายการบินโรงแรมการล่องเรือและแพคเกจวันหยุดพวกเขาจะได้รับคะแนนสะสม 20 คะแนนจากบัญชีเหล่านั้นเพื่อให้พวกเขาเข้าใกล้การเดินทางครั้งต่อไป . ตัวอย่างเช่นหากสมาชิกบัตรแลกรับคะแนนสะสม 30,000 คะแนนเพื่อซื้อตั๋วโดยสารสายการบินอเมริกันเอ็กซ์เพรสจะให้คะแนน 6,000 คะแนนแก่สมาชิกบัตรสมาชิก memberquest Membership Rewards คุณลักษณะ Pay with Points ช่วยให้สมาชิกบัตรสามารถซื้อตั๋วประเภทใดก็ได้บนสายการบินใด ๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีวันปิดบังหรือข้อ จำกัด แทนที่จะพยายามแลกคะแนนไมล์สะสมระหว่างวันหยุดทำการที่มีอัตราการเข้าชมสูงซึ่งอาจมาพร้อมกับข้อ จำกัด ของสายการบินและวันหยุดงานอเมริกันเอ็กซ์เพรสขอเสนอทางเลือกในการไถ่ถอนจุดปลดปล่อย 3. บัตรสมาชิก American Express Travel App (3) สมาชิกบัตร Platinum และ Centurion Card สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือฟรีใหม่มูลค่า 49 ปีซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยส่วนตัว แอปมอบประสบการณ์ในการจัดการการเดินทางที่ดีเยี่ยมด้วยการนำเสนอชุดเครื่องมือการเดินทางบนมือถือที่มีอยู่ใน TripIt Pro เพื่อรวม: วิธีง่ายๆในการจัดระเบียบและแชร์แผนการเดินทางการอัปเดตเที่ยวบินในเวลาจริงและอื่น ๆ แอปพลิเคชันมือถือยังให้การเข้าถึงคู่มือสนามบินผู้เชี่ยวชาญด้านที่นั่งและไดเรกทอรีท่องเที่ยวของหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สมาชิกบัตรสามารถเข้าชม AmericanExpresstransformtravel สิทธิประโยชน์ใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สิทธิในการเข้าใช้บริการสนามบิน: บัตรแพลทินัมจากอเมริกันเอ็กซ์เพรสมอบสิทธิ์ในการใช้บริการฟรีที่เลานจ์สโมสรสนามบินภายในประเทศรวมทั้ง American Airlines Admirals Clubreg, Delta Sky Club (TM) และ หุ้นส่วนใหม่ล่าสุดของ US Airwaysreg Club มีสมาชิกสโมสรราว 1,400 คนในแต่ละปี นอกเหนือจากความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้แล้วยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวหิมะและความล่าช้าของพายุขณะที่นักเดินทางสามารถมุ่งตรงไปยังห้องรับรองสายการบินเพื่อให้สามารถจองห้องพักได้ง่ายและรวดเร็ว Fine Hotels amp Resorts Program: สมาชิกบัตรที่ถือครองคุณสมบัติพิเศษกว่า 650 แห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fine Resorts amp Resorts จะได้รับการอัพเกรดห้องพัก (ตามความพร้อมให้บริการ) อาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลทุกวันเป็นเวลา 2 ทุ่มถึง 16 โมงเย็น เช็คเอาท์ล่วงเวลาและสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษอื่น ๆ ที่มีมูลค่าอย่างน้อย 450 ต่อการเข้าพัก Platinum Travel Service และ Platinum Card Concierge: สมาชิกบัตรสามารถใช้ Platinum Travel Service ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปีเพื่อช่วยวางแผนการเดินทางเพื่อธุรกิจและท่องเที่ยว และบริการ Platinum Card Concierge สามารถกลมกลืนประสบการณ์การเดินทางโดยการจองร้านอาหารที่ปลอดภัยบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและการแสดงและอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมดโปรดไปที่ AmericanExpresstransformtravel เกี่ยวกับบัตรแพลทินัมจาก American Express เปิดตัวในปีพ. ศ. 2527 บัตรแพลทินัมจาก American Express เป็นครั้งแรกในตลาดและตอบสนองความต้องการและความต้องการของผู้บริโภคที่ร่ำรวย มานานกว่า 25 ปีแล้วเอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เพรสยังคงพัฒนาและปรับปรุงบัตรโดยเพิ่มประโยชน์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสมาชิกบัตร วันนี้บัตรแพลทินัมมอบสิทธิประโยชน์และบริการที่โดดเด่นกว่า 40 แบบ ได้แก่ การเข้าใช้บริการสนามบินสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษเช่นการอัพเกรดห้องพักและการเช็คเอาท์หลังเวลาที่กำหนดที่โรงแรมและรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดในโลกกว่า 650 แห่งและสามารถเข้าใช้บริการได้ทันที -a-life โดยเชิญประสบการณ์เฉพาะจากกิจกรรมส่วนตัวกับนักออกแบบชั้นนำตลอดทั้งสัปดาห์ NYMilan Fashion เพื่อเข้าถึงนักเทนนิสที่ Wimbledon สมาชิกบัตรแพลทินัมยังได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการส่วนบุคคลผ่านทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลลูกค้าที่ทุ่มเทในการให้บริการลูกค้าบัตรแพลทินัม Concierge และ Travel Service บัตรแพลทินัมยังมอบบัตรสมาชิกให้กับการเดินทางท่องเที่ยวและการค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์และชื่อเสียงของอเมริกันเอ็กซ์เพรส บัตร Platinum ธุรกิจที่เสนอโดย OPEN จาก American Expressreg ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความต้องการของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและมอบพลังการซื้อความยืดหยุ่นในการควบคุมและรางวัลเพื่อช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจของตน ด้วยกลุ่มบัตร Global Commercial Card อเมริกันเอ็กซ์เพรสยังมีบัตรเครดิต Corporate Platinum ซึ่งมีสิทธิพิเศษและบริการระดับโลกสำหรับผู้บริหารระดับสูง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดไปที่ AmericanExpressplatinum เกี่ยวกับอเมริกันเอ็กซ์เพรสอเมริกันเอ็กซ์เพรสเป็น บริษัท ผู้ให้บริการระดับโลกเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่เสริมสร้างชีวิตและสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ americanexpress และติดต่อเราที่ facebookamericanexpress twitteramericanexpress และ youtubeamericanexpress 200 เครดิตสายการบิน (1) สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรสมาชิกแพลทินัมผู้บริโภคและธุรกิจ Centurionreg เท่านั้น หากต้องการรับเครดิตการเรียกเก็บเงินไม่เกิน 200 ปีต่อค่าเดินทางทางอากาศโดยไม่ได้แจ้งให้สมาชิกบัตรต้องลงทะเบียนและเลือกสายการบินที่มีคุณสมบัติตามที่ americanexpressPlatinumAirlineChoice เฉพาะสมาชิกบัตรขั้นพื้นฐานหรือผู้จัดการบัญชีที่ได้รับอนุญาตในบัญชีบัตรเท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนเรียนและเลือกสายการบินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ สมาชิกบัตรที่ไม่ได้เลือกสายการบินที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเวลา อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงหลังการลงทะเบียนเรียนและการเลือกสายการบินเพื่อประโยชน์ที่จะได้ผล สมาชิกบัตรที่ได้เลือกสายการบินที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะไม่สามารถเปลี่ยนทางเลือกได้จนกว่าจะถึงเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินในเวลานั้นพวกเขาอาจเปลี่ยนสายการบินของตนในปีปฏิทินต่อไป สมาชิกบัตรที่ไม่ได้เปลี่ยนสายการบินจะยังคงอยู่กับสายการบินปัจจุบัน คำแถลงเครดิต: ค่าธรรมเนียมการเดินทางทางอากาศโดยไม่ได้ตั้งใจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในบัญชีบัตรที่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการสมัคร ค่าธรรมเนียมการเดินทางทางอากาศโดยไม่ตั้งใจจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายแยกต่างหากจากค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้รับเครดิตจะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นกับคู่ค้าของสายการบิน (การทำธุรกรรมโดยบังเอิญต้องถูกเรียกเก็บโดยทางสายการบินของสมาชิกบัตร) สายการบินจะต้องส่งค่าธรรมเนียมการเดินทางทางอากาศโดยบังเอิญตามรหัสร้านค้ารหัสสินค้าอุตสาหกรรมหรือตัวระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับ การซื้อสินค้าที่ทำโดยสมาชิกบัตร Basic และบัตรเพิ่มเติมในบัญชีบัตรที่ลงทะเบียนจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิต Statement บัญชีบัตรแต่ละใบจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตในใบแจ้งยอด 200 ฉบับต่อปีโดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัตรในบัญชี โปรดรอประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังจากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางทางอากาศที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในบัญชีบัตรของคุณสำหรับเครดิตรายการที่จะผ่านรายการไปยังบัญชี สมาชิกบัตรสามารถโทรไปที่หมายเลขที่ด้านหลังของบัตรได้หากไม่มีการผ่านรายการเงินกู้ยืมหลังจาก 4 สัปดาห์นับจากวันที่ซื้อ สมาชิกบัตรต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการทั้งหมดจนกว่าจะมีการประกาศเครดิต (s) ไปที่บัญชี เพื่อให้มีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์นี้บัญชีบัตรต้องใช้งานอยู่และจะไม่ผิดนัดในขณะที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระบัญชี 20 โบนัส (2) เมื่อต้องการใช้ Pay with Points คุณต้องเรียกเก็บค่าเดินทางจาก American Express Travel พร้อมบัตรที่ลงทะเบียนในโปรแกรม Membership Rewardsreg คะแนนจะถูกหักจากบัญชีโปรแกรมของคุณและเครดิตสำหรับจำนวนเงินที่ตรงกันจะถูกนำออกไปยังบัญชีบัตรที่คุณใช้ หากแลกคะแนนสะสมไม่ครอบคลุมจำนวนเงินที่เรียกเก็บทั้งหมดยอดคงเหลือของราคาซื้อจะยังคงอยู่ในบัญชีบัตร ไถ่ถอนขั้นต่ำ 5,000 คะแนน มีผลบังคับใช้สำหรับการชำระเงินด้วยการแลกคะแนนสะสมสำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม Consumer Platinum และสมาชิก Centurionreg เท่านั้นคุณจะได้รับโบนัส 1 คะแนนทุก 5 คะแนนที่แลก เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับคะแนนโบนัสบัญชีบัตรต้องมีการใช้งานอยู่และจะไม่ผิดนัดในช่วงเวลาที่ได้รับคะแนนโบนัส ไม่รวมรายการที่เรียกเก็บจากบัตรนิติบุคคล คะแนนโบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชี Membership Rewards Firstreg ประมาณ 6-10 สัปดาห์หลังจากมีค่าใช้จ่ายปรากฏในใบแจ้งค่าใช้จ่ายของคุณ ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมแรกดูที่ข้อตกลงการเป็นสมาชิก โบนัส ID 4880. Travel App (3) แอพพลิเคชั่น Travel Express (3) แอพพลิเคชั่น Travel Express (American Express Travel App) มีเฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกันที่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งใบซึ่งออกโดย American Express ที่ลงทะเบียนเข้าใช้บริการออนไลน์อเมริกันเอ็กซ์เพรสโดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน americanexpress คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้ ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล สิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ americanexpresstravelapp ข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบัตรสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนรับรางวัลสมาชิกบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มอีก 1 คะแนนนอกเหนือจากอัตราค่าเช่ามาตรฐานสำหรับทุก 1 ฉบับที่จ่ายให้กับโรงแรมเติมเงินที่มีสิทธิ์ , เช่ารถและประสบการณ์การจองและชำระเงินผ่าน (americanexpress.autravel) ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่รวมเที่ยวบินการจองล่องเรือและ FINE HOTELS RESORTS และ The Hotel Collection สำหรับสมาชิกบัตรที่มีเกณฑ์คะแนนสะสมประจำปีคะแนนโบนัสการเป็นสมาชิกสำหรับข้อเสนอพิเศษนี้จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จองในเว็บไซต์ American Express Travel (americanexpress.autravel) ซึ่งไม่มีการชำระล่วงหน้า แต่จะจ่ายโดยตรงกับผู้จัดจำหน่าย (เช่น FINE HOTELS RESORTS และ The Hotel Collection) ไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมสมาชิกเพิ่มเติม เมื่อชำระเงินด้วยบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสและคะแนนสะสมเป็นสมาชิกเฉพาะค่าที่ใช้กับบัตรเท่านั้นที่จะได้รับคะแนนสะสมเป็นสมาชิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของรางวัลจะมีผลเมื่อจองห้องพักในเว็บไซต์ American Express Travel กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Membership Rewards เพื่อดูข้อกำหนดในการให้บริการฉบับเต็ม (membershiprewards.autermsandconditions) โปรดรอประมาณ 10 สัปดาห์สำหรับการรับคะแนนสำหรับการเป็นสมาชิกเพื่อรับเงินเข้าบัญชีของคุณ ในการได้รับหรือแลกคะแนนสะสมสมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนกับโปรแกรม American Express Membership Rewards และใช้งานและเป็นปัจจุบันในการชำระเงิน การจองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการให้บริการของ American Express Travel (americanexpress.autraveltermsandconditions) โรงแรมแนะนำโรงแรมข้อกำหนดและเงื่อนไขโรงแรมราคาพิเศษทั้งหมดข้อเสนอพิเศษและความพร้อมใช้งานถูกต้องในช่วงเวลาแรกที่นำเสนอในเว็บไซต์การท่องเที่ยวอเมริกันเอ็กซ์เพรส แม้ว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังของโรงแรมยังคงถูกต้องอยู่ราคาและความพร้อมใช้งานยังคงขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและขึ้นอยู่กับการจัดหาของบุคคลที่สาม การรับประกันราคาห้องพักและห้องว่างที่โดดเด่นไม่สามารถรับประกันได้จนกว่าจะได้รับอีเมลยืนยันการจองของคุณ ใช้นโยบายการยกเลิกโรงแรม (ดูรายละเอียดการเดินทางของคุณหลังจากที่คุณเลือกห้องพักแล้ว) การจองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการให้บริการของ American Express Travel หากต้องการดูข้อมูลเหล่านี้โปรดไปที่ americanexpress.autraveltermsandconditions อาจใช้กฎข้อ จำกัด และวันที่ปิดเครื่อง ข้อตกลงและเงื่อนไขเงื่อนไขการเป็นสมาชิกรางวัลสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนรับรางวัลสมาชิกบัตรสมาชิกอเมริกันเอ็กซ์เพรสจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มอีก 1 คะแนนนอกเหนือจากอัตราค่าเช่ามาตรฐานสำหรับทุกๆ 1 รายที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินโรงแรมรถเช่าและประสบการณ์ที่จองและชำระผ่าน (americanexpress.autravel) ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่รวมการจองเที่ยวบินการจองล่องเรือและโรงแรมอื่น ๆ และ The Hotel Collection สำหรับสมาชิกบัตรที่มีเกณฑ์คะแนนสะสมประจำปีคะแนนโบนัสการเป็นสมาชิกสำหรับข้อเสนอพิเศษนี้จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จองในเว็บไซต์ American Express Travel (americanexpress.autravel) ซึ่งไม่มีการชำระล่วงหน้า แต่จะจ่ายโดยตรงกับผู้จัดจำหน่าย (เช่น FINE HOTELS RESORTS และ The Hotel Collection) ไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมสมาชิกเพิ่มเติม เมื่อชำระเงินด้วยบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสและคะแนนสะสมเป็นสมาชิกเฉพาะค่าที่ใช้กับบัตรเท่านั้นที่จะได้รับคะแนนสะสมเป็นสมาชิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของรางวัลจะมีผลเมื่อจองห้องพักในเว็บไซต์ American Express Travel กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Membership Rewards เพื่อดูข้อกำหนดในการให้บริการฉบับเต็ม (membershiprewards.autermsandconditions) โปรดรอประมาณ 10 สัปดาห์สำหรับการรับคะแนนสำหรับการเป็นสมาชิกเพื่อรับเงินเข้าบัญชีของคุณ ในการได้รับหรือแลกคะแนนสะสมสมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนกับโปรแกรม American Express Membership Rewards และใช้งานและเป็นปัจจุบันในการชำระเงิน การจองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการให้บริการของ American Express Travel (americanexpress.autraveltermsandconditions) โรงแรมแนะนำโรงแรมข้อกำหนดและเงื่อนไขโรงแรมราคาพิเศษทั้งหมดข้อเสนอพิเศษและความพร้อมใช้งานถูกต้องในช่วงเวลาแรกที่นำเสนอในเว็บไซต์การท่องเที่ยวอเมริกันเอ็กซ์เพรส แม้ว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังของโรงแรมยังคงถูกต้องอยู่ราคาและความพร้อมใช้งานยังคงขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและขึ้นอยู่กับการจัดหาของบุคคลที่สาม การรับประกันราคาห้องพักและห้องว่างที่โดดเด่นไม่สามารถรับประกันได้จนกว่าจะได้รับอีเมลยืนยันการจองของคุณ ใช้นโยบายการยกเลิกโรงแรม (ดูรายละเอียดการเดินทางของคุณหลังจากที่คุณเลือกห้องพักแล้ว) การจองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการให้บริการของ American Express Travel หากต้องการดูข้อมูลเหล่านี้โปรดไปที่ americanexpress.autraveltermsandconditions อาจใช้กฎข้อ จำกัด และวันที่ปิดเครื่อง
Como - ganhar - dinheiro -no- อัตราแลกเปลี่ยน
ตัวเลือก ความจงรักภักดี ออนไลน์ ซื้อขาย